Page 32

32

S U N D H E D S T E K N O L O G I I T I Æ L D R E P L E J E N DTU

PLEJEHJEM UDNYTTER IT TIL DEMENTE BEBOERE Sensorer, der kan slå alarm, når en beboer falder om, vinder frem på plejehjemmene. Med avanceret it kan data fra sensorerne og anden elektronik udnyttes til at forebygge sygdomme.

Mo rte n Andersen Bax Lin d hardt

P

å sin skærm kalder plejehjemsleder Charlotte Kock Petersen en plantegning frem, hvor alle boliger på Plejecenter Skovhuset i Hillerød er skitseret. I nogle af boligerne bevæger prikker sig rundt. Der er indbyggede sensorer i gulvene, som registrerer beboernes bevægelser. ”Takket være sensorgulvene kan vi komme hurtigt til undsætning, hvis en beboer falder om. Vi har også en del beboere, der har behov for hjælp til toiletbesøg. Tidligere var personalet afhængigt af at gå rundt på gangene og prøve at lytte sig til, om de beboere nu var gået på toilettet. I dag får vi informationen fra sensorerne, så vi er sikre på at kunne komme til undsætning med det samme,” forklarer Charlotte Kock Petersen. Skovhuset deltager i projektet Proactive Care for Elderly People with Dementia (PACE) i samarbejde med DTU Compute. ”Der knytter sig en række udfordringer til at tage hånd om demente beboere. Når mennesker med demens

bliver syge, kan de ændre adfærd. F.eks. kan de pludselig blive hyperaktive og måske også udadreagerende. Her vil det være en stor hjælp for os, hvis vi kan blive advaret. Det kan gulvene ikke i dag, men det vil PACE-projektet gøre muligt,” siger Charlotte Kock Petersen. Forebygger indlæggelse på hospital Projektet tager udgangspunkt i, at mellem 75 og 90 pct. af beboerne på de danske plejehjem lider af demens. Andelen har været støt stigende gennem en række år. ”Mennesker med demens kan have svært ved at opdage nye symptomer på sygdom. Ofte har de simpelthen glemt, at de havde det bedre for et par dage siden. Det betyder, at sygdom, som kunne være taget i opløbet, får lov til at udvikle sig. Så ender man måske med en hospitalsindlæggelse. Det er dyrt for samfundet og ikke mindst meget stressende for den demente, der bliver taget ud af sine vante rammer,” siger lederen af PACE, lektor Anders Stockmarr, DTU Compute. Når et center får sensorgulve installeret, er der ikke lang vej til at udnytte data fra sensorerne til flere formål. Hvis en beboer f.eks. begynder at gå på

Profile for DTUdk

DYNAMO 58  

TEMA: Ny Viden om Plastik. Udfordringer er der masser af. DTU's forskere arbejder på løsninger til bæredygtig produktion, genanvendelse og b...

DYNAMO 58  

TEMA: Ny Viden om Plastik. Udfordringer er der masser af. DTU's forskere arbejder på løsninger til bæredygtig produktion, genanvendelse og b...

Profile for dtudk