Page 24

24

DY N A MO SP Ø RGER …

... OM ROBOTUDVIKLINGEN

Lot t e K ru l l M ika l Sc h l o s s er

Næste generation af robotter får

SITUATIONSFORNEMMELSE

Lige nu udvikles robotter, der kan aflæse omgivelserne og tilpasse deres handlinger derefter, fortæller professor Ole Ravn. Han er leder af DTU’s forskning i robotteknologi og automation, der netop er boostet med ansættelse af flere forskere og en ny uddannelse. Her fortæller professoren om de fremherskende trends i robotudviklingen.

q: Hvornår kan vi købe robothjælpere til huslige opgaver? a: S  elvom der ude i verden er

udviklet en robotstuepige og en køkkenrobot til madlavning, så skal vi huske, at der er langt fra at have en god idé, til at vi kan købe det nede i Silvan. Lige nu har vi robotter, som kan udføre simple opgaver som at slå græs eller støvsuge, og jeg tror, at vi vil se flere af den slags løsninger, før vi får robotter, som kan løse mere komplekse opgaver. Det kræver ret avanceret teknologi som bl.a. kunstig

intelligens, og samtidig skal den være fuldstændig driftssikker, så den virker hver eneste gang. Ellers gider forbrugerne ikke at investere i en hjælperobot – så er det nemmere og måske også billigere at hyre en rengøringshjælp. Men måske kan vi købe en avanceret robothjælper til hjemmet om 20 år. q: Industrien har længe haft automation. Hvilken udvikling vil vi se her? a: V  i står lige foran et gennem-

brud med samarbejdende robotter, de såkaldte cobots.

Teknologien er nu så udviklet, at robotter bliver udstyret med situationsfornemmel­se, også kaldet situation awareness, så de registrerer omgivelserne og tager højde for ændringer her. Det vil betyde, at de f.eks. kan undgå at støde ind i mennesker eller ting, som flytter sig, og de vil også kunne regne ud, hvad der vil ske. Det vil medføre, at mennesker og robotter kan arbejde tættere sammen, og at robotten ikke længere arbejder bag en afskærmning som f.eks. i et bur. Vi vil se de samarbejdende robotter i pro-

duktionsvirksomheder først, hvor de kan hjælpe ansatte med f.eks. at fylde elementer ind i en maskine eller tømme den igen. q: Hvad driver udviklingen? a: D  er er mange brancher, som

sammen driver udviklingen. En af dem er spilindustrien, som udvikler bl.a. sensorer, der skaber billeder med dybde i stedet for kun 2D. Mobiltelefonerne har medført en kæmpe forbedring af batteriers levetid, og det kommer også robot- og droneteknologien til nytte. Så er der udviklingen af kunstig intelligens og selvlærende systemer, som kan udnyttes i robotter. I forskningens verden er det først og fremmest nysgerrigheden, der driver udviklingen, og ikke mindst de globale konkurrencer, som vores forskergruppe også deltager i. Vi er blevet udvalgt til at deltage en international konkurrence i Abu Dhabi i februar 2020, hvor vi skal have selvkørende robotter til at samarbejde med droner om at løse en række opgaver.

Profile for DTUdk

DYNAMO 58  

TEMA: Ny Viden om Plastik. Udfordringer er der masser af. DTU's forskere arbejder på løsninger til bæredygtig produktion, genanvendelse og b...

DYNAMO 58  

TEMA: Ny Viden om Plastik. Udfordringer er der masser af. DTU's forskere arbejder på løsninger til bæredygtig produktion, genanvendelse og b...

Profile for dtudk