Page 16

16

T E M A : P L A S T I K

F O S S I L F R I P R O D U K T I O N

DTU

BAGEGÆR KAN BLIVE VEJEN TIL FOSSILFRI PLASTIKPRODUKTION

Almindeligt bagegær kan genmanipuleres til at producere en syre kaldet 3HP. Syren kan omdannes til akrylsyre, der anvendes til bl.a. fremstilling af klart plastik. Af  Anne Wärme Lykke og Anders Østerby Mønsted Joac him Rode og PantherMedia

A

krylsyre er et efterspurgt stof i kemikalieindustrien, fordi den bl.a. bruges til fremstilling af gennemsigtige plastiktyper som f.eks. skærme, akvarier, kontaktlinser og tandproteser. Ifølge en undersøgelse fra konsulent- og markedsanalysefirmaet Grand View Research vil markedet for akrylsyre være på over 22 mia. dollar med en årlig efterspørgsel på næsten ni mio. ton i 2022.

I dag produceres akrylsyre fra gas og olie. Men ved hjælp af genteknologi, gærceller og biomasse som f.eks. sukker kan produktionen af akrylplast gøres fossilfri. Dette har en gruppe fra DTU Biosustain med seniorforsker Irina Borodina i spidsen forsket sig frem til.

Gær skulle toptunes Forskergruppen har ved hjælp af genmanipulation fået gærceller til at fremstille 3-Hydroxypropionisk syre – eller 3HP. Denne syre kan omdannes til akrylsyre, når den dehydreres, hvilket er en relativt simpel og billig kemisk proces. Gruppen tog udgangspunkt i to eksisterende produktionsveje i gærcellen, som de

Gen­mani­­­­pu­ lerede gærceller kan producere akrylsyre, som bruges til mange plasttyper.

Profile for DTUdk

DYNAMO 58  

TEMA: Ny Viden om Plastik. Udfordringer er der masser af. DTU's forskere arbejder på løsninger til bæredygtig produktion, genanvendelse og b...

DYNAMO 58  

TEMA: Ny Viden om Plastik. Udfordringer er der masser af. DTU's forskere arbejder på løsninger til bæredygtig produktion, genanvendelse og b...

Profile for dtudk