Page 10

10

T E M A : P L A S T I K

DYNAMO

58

09

19

BAKTERIER HAR FÅET APPETIT PÅ PLAST

I 2016 fandt japanske forskere en bakterie,­der kan nedbryde plast­typen PET, som især kendes fra plastflasker og tøjfibre. Nu vil danske forskere speede nedbrydningsprocessen op, så bjergene af plastaffald kan komme til nytte.

Af M o rt en A n d ers en Pa nt h erM ed ia , Sh o s u ke Yo s h id a et a l .

Den plastikspisende bakterie Ideonella sakaiensis set gennem et skanning-elektronmikroskop (SEM).

E

ndnu en gang har naturen overhalet mennesket indenom. På knap 80 år er det lykkedes evolutionen at frembringe en organisme, der kan håndtere et menneskeskabt materiale – plast – som tidligere ikke fandtes i naturen. Det drejer sig om bakterien Ideonella sakaiensis 201-F6, der er i stand til at nedbryde plasttypen polyethylentereftalat (PET), der bl.a. kendes fra sodavandsflasker.

”Det er i sig selv utrolig interessant, at Ideonella sakaiensis kan nedbryde PET. For ganske få år siden betragtede vi PET som unedbrydeligt i naturen. Samtidig har det vist sig, at nedbrydningen sker ved hjælp af kun to enzymer,” siger professor Anne Meyer, DTU Bioengineering, der står i spidsen for en forskergruppe, der ud over at løse miljøproblemet også vil omdanne PET-affaldet til nye produkter, der kan anvendes bæredygtigt. PET bliver fremstillet af ethylen­ glycol og dimethyltereftalat (DMT) – produkter, der begge overvejende fremstilles ud fra råolie. Ideonella sakaiensis’ bedrift er at kunne nedbryde PET til de samme to forbindelser. De japanske forskere blev opmærksomme på bakteriens evner, da de så den vokse på store mængder PET-flasker på en genbrugsstation. Der skal mere fart på DTU-forskerne er mere interesserede i de to enzymer end i selve bakterien. ”Ideonella sakaiensis nedbryder PET, men omsætningen er meget langsom. Desuden er der en række praktiske problemer med at benytte mikroorganismer industrielt. Det tager en vis tid, inden bakterierne har etab-

Profile for DTUdk

DYNAMO 58  

TEMA: Ny Viden om Plastik. Udfordringer er der masser af. DTU's forskere arbejder på løsninger til bæredygtig produktion, genanvendelse og b...

DYNAMO 58  

TEMA: Ny Viden om Plastik. Udfordringer er der masser af. DTU's forskere arbejder på løsninger til bæredygtig produktion, genanvendelse og b...

Profile for dtudk