DTU Compute - Erhvervssamarbejde

Page 1

DTU Compute

Samarbejde med erhvervsliv og myndigheder

Opgradering Innovationssamarbejde Forskningssamarbejde


Opgradering

- Af virksomhedens nøglemedarbejdere Ny inspiration og ny viden Har jeres virksomhed, organisation eller ­medarbejdere brug for hurtigt at blive opdateret på tendenser og værktøjer inden for computer science? Så tilbyder DTU en række muligheder, der giver adgang til den nyeste viden, og som sikrer, at I kan bruge den til at udvikle jeres virksomhed, jeres relationer og jeres produkter.

DTU Compute

Vil du vide mere om Opgradering med DTU Compute? Kontakt samarbejde@compute.dtu.dk

Vi anbefaler at kombinere forskellige tilbud fra DTU for at sikre, at ny viden også skaber udvikling i forretningen. Samarbejdsmulighederne i denne kategori stiller ikke store krav til hverken økonomi eller jeres organisations tidsforbrug og derfor vil de fleste også have mulighed for at kombinere f.eks. korte ­videreuddannelseskurser for udvalgte med­ arbejdere med netværksaktiviteter.


DTU Compute Konsulent og rådgivning

DTU Råder over førende eksperter inden for computer science og matematik compute.dtu.dk/om_os/find_eksperten

DTU Compute

Networking

Visionday DTU Compute inviterer virksomheder, organisationer og institutioner til 1-dags konference DTU High Tech Summit Årligt tilbagevendende, gratis industrimesse og -konference inden for digitalisering med over 5.000 deltagere.

Eksempel på kombination af ­samarbejdsmuligheder 1. Deltag i DTU High Tech Summit og bliv opdateret på de mest fremtrædende ­teknologiske trends. Vær med til at debattere vores digitale fremtid og bliv inspireret til at netværke eller matchmake med udstillere fra dansk erhvervsliv, ­topforskere, studerende, startups, ­udviklere og investorer.

DTU Data Analysis Rådgivning på markedsvilkår inden for software, statistik og dataanalyse

Faglige netværk DTU Compute er vært for en række netværk - ofte forankret i fagspecifikke centre. Her kan du få ny viden og inspiration inden for emner som f.eks. big data, kunstig intelligens, smart cities, internet of things, digital læringsteknologi.

Studerende

Samarbejde om afsluttende projekt Stil udfordring fra virksomhed til rådighed for f.eks. et ­diplomingeniør-projekt og bidrag med data og dialog med studerende. DSE Messe Messe på Lyngby Campus med ca. 10.000 deltagende ­studerende og 170 stande til virksomheder og foreninger.

2. Suppler ny viden om aktuelle tendenser med teknisk indsigt. Tag et kort efteruddannelsesforløb, f.eks. inden for kunstig intelligens, machine eller deep learning, Efteruddannelse

Korte intensive kursusforløb Hurtig adgang til den nyeste forskning og de bedste ­undervisere inden for de vigtigste teknologiske trends.


Opgradering

- Af virksomhedens nøglemedarbejdere


DTU Compute

DTU Compute

DTU High Tech Summit. Et digitaliseringens ­folkemøde Jeg ser High Tech Summit på DTU som en af de vigtigste teknologikonferencer i Danmark. IBM har udstillet og været aktive på High Tech Summit siden start i 2017. Vi møder studerende, kommer i netværksdialog med partnere og virksomheder og ikke mindst med nuværende og nye samarbejdspartnere fra DTU. Vi bliver fagligt beriget og finder High Tech Summit et yderst relevant og effektivt miljø i forhold til at pleje og udvide det faglige og kommercielle netværk. Claus Klint, Director, Internet of Things, IBM, Denmark


Innovationssamarbejde

Udvikling af virksomhed og organisation Hvis behovet for udvikling i jeres v ­ irksomhed eller organisation er af mere langsigtet karak­ter, og hvis ­ønsket til resultaterne af samarbejdet med DTU på Computerscience-­ området er mere omfattende, anbefaler vi lidt længere forløb, der både kræver lidt større ­engagement af jeres organisation og giver mere vidtrækkende resultater. Et større engagement giver f.eks. mulighed for at samarbejde med DTU Dataanalyse om big data løsninger eller ny software og at koble en diplomingeniørpraktikant eller erhvervs-­ kandidat, til projektet.

DTU Compute

Vil du vide mere om Innovationssamarbejde med DTU Compute? Kontakt samarbejde@compute.dtu.dk


DTU Compute Konsulent og rådgivning

DTU Statistical Consulting Center (DSCC) Statistisk rådgivning til virksomheder, institutioner og private DTU Tech Transfer Fra idé til kommerciel succes

DTU Compute

DTU Data Analysis Rådgivning inden for software, statistik og dataanalyse

Studerende

Praktik og projekter Find inspiration i Praktik- og Projektbanken. Matchmakingsite for virksomheder, studerende og undervisere

Eksempel på kombination af samarbejdsmuligheder

Hardtech Entrepreneurship HardTech Spin-Out Incubator

1. Start med, at få DTU dataanalyse til at ­analysere din virksomheds/kommunes/ regions aggregerede data fra alle organi­ sationens aktiviteter med henblik på at finde mønstre, der kan bruges til at spare omkostninger, hæve kundetilfredshed etc. 2. Stil opgaven med at integrere din nye viden i driften og udviklingen af jeres organisation til rådighed for studenter­innovation: ­Indsend f.eks. udfordring til Open Innovation X (OI-X) og tag en diplom­ingeniør i afsluttende praktik med fokus på samme opgave. 3. Få skræddersyet efteruddannelse af nøgle­ medarbejdere, som sikrer at organisationen kan arbejde videre med IOT og Big Data i organisationsudvikling – også efter jeres engagement med DTU er ophørt.

DTU Jobbank Jobsite for DTU studerende og alumner

DTU Skylab Studenterinnovation i samarbejde med virksomheder og universitet Oi-X Open Innovation X. Studerende arbejder med udfordringer fra industrien Erhvervskandidat Ansæt en erhvervskandidatstuderende fra DTU i fire år Praktik diplomingeniør 20 ugers praktik for studerende i en virksomhed

Efteruddannelse

Korte intensive kurser eller skræddersyede kurser dtu.dk/Uddannelse/Efteruddannelse Diplomuddannelse for medarbejdere Akkrediterede kompetencegivende videreuddannelser på diplomniveau


Innovationssamarbejde

Udvikling af virksomhed og organisation


DTU Compute

DTU Compute

Parkerings-app finder ledige p-pladser Gennem samarbejdet med forskere fra DTU Data Analysis har EasyPark kunnet gennemføre et omfattende forskningsog dataanalyseprojekt vedrørende parkeringsadfærd og -mønstre i trafikbelastede byområder. Det har ført til udvikling af en række innovative tjenester til glæde for bilister og byer. Med den revolutionerende navigationsservice Find & Park, i parkeringsappen EasyPark, reduceres bilisters søgetid f.eks. efter ledig parkeringsplads med op til 50%. På den måde sparer bilister værdifuld tid, undgår stress og samtidig reducerer vi trafik og bilforurening i byer - hvilket gør dem både grønnere og nemmere at komme rundt i for alle. Maurus Haefliger, Product Owner and Business Developer at EasyPark Group


Forskningssamarbejde

Udvikling af ny viden, nye produkter og ny forretning Forskningssamarbejde med DTU er en måde at generere ny viden, konkurrencefordele og skabe unikke resultater, som enten kan give svar på problemer ingen endnu har løst eller give nye udviklings- og forretningsmuligheder. Forskningssamarbejde med DTU findes i flere forskellige former. F.eks. rekvireret forskning, hvor DTU løser en konkret forskningsopgave stillet af organisation eller virksomhed, fælles forskning, hvor I sammen med DTU leverer finansiering, ­faciliteter eller Erhvervs-Ph.d. forløb, hvor den studerende både er indskrevet på DTU og ansat i virksomheden.

DTU Compute

Vil du vide mere om Forskningssamarbejde med DTU Compute? Kontakt samarbejde@compute.dtu.dk


DTU Compute Forsknings­ samarbejde

Samfinansiering af en ph.d.-studerende Virksomheder, som ønsker udredning af et specifikt problem, har mulighed for delvis at finansiere et ph.d.-studium ved DTU. Erhvervs-Ph.D. Treårigt erhvervsrettet ph.d.-projekt, hvor den studerende ansættes i en privat virksomhed og samtidig indskrives på DTU.

DTU Compute

Fælles forskningsprojekter Virksomhed eller organisation samarbejder med DTU om forskning. Rekvireret forskning Virksomhed eller myndighed bestiller forskning hos DTU. Virksomhed eller organisation som genstand for forskning Virksomhed stiller f.eks. data eller problem til rådighed.

Eksempel på ­kombination af samarbejds­muligheder 1. Samarbejd med DTU om Erhvervs-Ph.d. inden for computer science og matematik. Et treårigt forløb, hvor virksomheden har mulighed for at sætte fokus på et forretningskritisk udviklingsområde. 2. Stil cases eller data til rådighed for DTU’s forskning inden for samme område som Erhvervs-phd. 3. Få skræddersyet efteruddannelse, der sikrer, at ny viden fra 1. og 2. bliver ­operationel og skaber fremdrift i virk­ somhed eller organisation.

Studerende

Oi-X Open Innovation X. Studerende arbejder med udfordringer fra industrien. DTU Skylab Studenterinnovation i samarbejde med virksomheder og universitet. Afsluttende projekter Stil cases, data og adgang til virksomhed til rådighed for kandidat-specialestuderende

Skrædder­ syede kurser og efter­ uddannelse

Skræddersyede kurser Virksomhedstilpassede forløb, der omsætter den nyeste forskning til forretningskritiske kompetencer Masteruddannelse F.eks. i cyber security, Big Data MBA DTU’s MBA - Master in Management of Technology (MMT)

Konsulent og rådgivning

European Study Group with Industry (ESGI) Europæiske matematikere løser matematiske problemer for industrien DTU Data Analysis Rådgivning inden for software, statistik og dataanalyse


Forskningssamarbejde

Udvikling af ny viden, nye produkter og ny forretning


DTU Compute

DTU Compute

Widex EVOKE - Det intelligente ­høreapparat Widex EVOKE er et høreapparat og en tilhørende ap, som er udviklet i samarbejde med erhvervsPhD Jens Brehm Bagger Nielsen fra DTU Compute. Widex EVOKE bruger kunstig intelligens til at lære brugerens præferencer, så høreapparatet automatisk indstilles efter brugerens behov. I fremtiden vil høreapparatet kunne lære af anonyme input fra brugere verden over. Evoke er verdens første høreapparat med kunstig intelligens og det er intet mindre end en gamechanger - Widex


DTU Compute Erhvervssamarbejde DTU Compute Danmarks Tekniske Universitet Institut for Matematik og Computer Science Richard Petersens Plads Bygning 324, lokale 150 2800 Kgs. Lyngby 4525 3031

samarbejde@compute.dtu.dk