Page 1

Kees van Dijk veld Nieuwjaarsduik Korfbalclinic

DOOR TRAINING STERK

Februari 2016


2


Colofon Oplage 100 stuks 11 x per jaar Sportpark Immerhornpolder Immerhornweg 2, 1601 DC Enkhuizen T 0618937794 Postadres: CKV DTS Enkhuizen Kerkeland 12, 1602 LG Enkhuizen Email: dts.enkhuizen@knkv.nl Bankrelaties: Rabobank:NL39RABO031.73.06.529 Dagelijks bestuur: Voorzitter: C. van Dijk Reigerweg 12, 1602 PB Enkhuizen T 0228 317 529 M 06 556 915 63 E cvandijk@quicknet.nl Secretaris: Jan Klienbannink Kerkeland 12, 1602 LG Enkhuizen T 0228 320 063 E jp.klienbannink@quicknet.nl Penningmeester: Ineke Bollen-Hakvoort Knokkel 94, 1619 AX Andijk T 0228 855 447 E ineke@aka-andijk.nl Ledenadministratie: Marja Vijselaar De Bouw 177, 1611 LR Bovenkarspel T 0228 51 95 18 E m.w.vijselaar@kpnmail.nl Diversen: Technische Commissie: Pieter Mantel 0228 315 002 Carla Hogeweg 06 204 645 40 Jack Schachtschabel 0228 753 937 Wedstrijdsecretaris: Baukje Born 0228 318 513 Kantine Commissie: Ron Groot 0228 315 912 / 06 481 533 83 Jeugd Commissie: Sylvia van der Lee 06 130 157 00 Oud Papier Commissie: John Groot 0228 721 338 / 06 404 257 70 Willem Buiten 06 422 014 11 Recreanten Commissie: Marja Vijselaar m.w.vijselaar@kpnmail.nl Fenna MĂźller fenna.muller@quicknet.nl Sponsor Commissie: Harco Wagt 06 52 00 25 63

Van de redactie De inleverdatum van de kopij is 20 februari 2016.

Stuur dit naar: copy.praatpaal@hotmail.com of schuif het door de brievenbus op de Laars 51. Veel leesplezier,

Simone, Sylvia, Annelies en Simon

Simone

Sylvia

Annelies Simon

Š 2016 DTS Enkhuizen www.dtsenkhuizen.nl

DOOR TRAINING STERK

3


4


ik heb dit ook al kort tijdens de Nieuwjaarsreceptie gememoreerd.)

Vier jaar geleden hebben we in het bestuur een Visie ontwikkeld voor DTS met als stip op de horizon het jaar 2016. Deze visie is destijds besproken en overgenomen door de leden van DTS tijdens de

Algemene Vergadering. Elk jaar keken we tijdens de diverse AV’s Vrijdag 1 januari 2016 is voor mij toch wel een bijzondere dag geworden. Niet alleen omdat

het de eerste dag van het nieuwe jaar was. Niet omdat er meer dan 30 man van DTS meededen

aan de traditionele Nieuwjaarsduik in Enkhuizen. (Dit zijn de organisatie en wij ondertussen wel gewend na meer dan 10 jaar). Niet omdat we

een zeer geslaagde Nieuwjaarsreceptie gehad

hoe we er voor stonden met onze doelstellingen. Nu blijkt dat een

kunstgrasveld ondertussen gerealiseerd is. Echter het beoogde aantal leden blijft achter bij de verwachtingen en daarmee ook de mogelijkheid om in alle jeugdcategorieën van de Korfbalbond vertegenwoordigd te zijn met een team. Doelstelling was immers 120 leden en

vanaf de Korfbalkids tot aan de junioren in elke klasse een DTS-team.

Yvonne schreef er ook al over op Facebook maar we zullen er met zijn allen alles aan moeten doen om dit in dit jaar te realiseren.

VAN DE VOORZITTER

Daarmee kom ik direct op het volgende onderdeel van dit stukje (en

hebben. Nee!! Het kwam veel meer door de grote

Momenteel is de instroom van nieuwe jeugdleden minimaal (geen

2015 gerealiseerd is, voortaan zal voortbestaan

blessures etc.) gaat ook het aantal seniorleden met sprongen omlaag.

verrassing dat het nieuwe kunstgrasveld, dat in als het “Kees van Dijk veld”. Het mag waar zijn dat ik met de voorbereiding vele uurtjes en

avonden bezig geweest ben (vraag Tine maar)

maar dit was niet mogelijk geweest zonder de steun van de andere bestuursleden. Samen

hebben we het gerealiseerd en toen het vertrouwen in een goede afloop niet bij iedereen meer aanwezig was hebben Baukje Born (als oudbestuurslid) en Dirk Prins ( jaren geleden

betrokken bij de realisatie van onze kantine) er

de schouders ondergezet om de zaak draaiende

te houden. Hen wil ik bedanken voor hun steun! Het was goed om hen erbij te hebben in spannende tijden om samen te brainstormen over

korfbalkids meer en geen F’jes) en door diverse oorzaken (vergrijzing, Zoals de zaken nu staan kunnen we niet eens meer 3 seniorenteams op de been brengen. Gelukkig is de training en coaching van de

diverse jeugdteams op een goed peil en we hopen dat dit meewerkt in het aantrekken van nieuwe jeugdleden. Een groepje leden (Carla, Kelly, Rick en Yvonne) is al druk bezig met diverse acties om de

aanmelding van nieuwe jeugdleden te bevorderen. Hopelijk hebben ze hier veel succes mee. Deze mensen kunnen het echter niet alleen net zomin als het bestuur het alleen kan. Het voorkomen dat DTS door een gebrek aan leden afbrokkelt, is een taak van ons allen.

De huidige malaise moet niet omslaan in een structureel gebeuren. Samen moeten we werken aan een gezonde vereniging. Financieel

hebben we het goed op de rit (ook met de kosten voor het kunstgras). Nu nog wat de ledenaanwas betreft.

de mogelijkheden en onmogelijkheden om te

Ik hoop dat het “Kees van Dijk veld” nog vele jaren wordt gebruikt

Ik wil ook ieder bedanken binnen de vereniging

korfbalsport mogelijk te maken. Ik heb er alle vertrouwen in dat we

komen tot realisatie.

die dit eerbetoon op touw gezet hebben.

Hopelijk kunnen we samen nog jaren genieten van het nieuwe kunstgrasveld en vormt het

een belangrijk propagandaonderdeel voor de vereniging!

waarvoor het is aangelegd namelijk om het beoefenen van onze

het samen redden en wens ieder veel succes in 2016 met zijn/haar sport maar ook met alle taken die er naast het korfbal uitgevoerd moeten worden. Kees van Dijk DOOR TRAINING STERK

5


VAN ACHTER DE BESTUURSTAFEL

Praatpaal

Februari 2016

Verenigingsarbitrage In de vorige Praatpaal is aandacht gevraagd voor verenigingsarbitrage. Dat is niet iets eenmaligs,

hiervoor zal het bestuur met enige regelmaat je aandacht vragen. Het bestuur vindt het normaal

dat de scheidsrechter goed wordt ontvangen, een drankje krijgt aangeboden, er wordt een praatje gemaakt. Daarbij hoort ook dat na het laatste fluitsignaal van de wedstrijd het gehele team de

scheidsrechter de hand schudt. Ongeacht of het de E of het 1ste is, uit respect en gastheerschap even met z’n allen langs de scheidsrechter. Het bestuur vraagt daarom aan alle coaches, trainers en aanvoerders hier rekening mee te houden.

Bij dit onderwerp hoort ook spelregelkennis. Spelregelkennis voor een ieder betrokken bij het korfbal. In samenwerking met de TC is er op 11 februari 2016 een avond Korfbalmasterz. Je kan dan je kennis testen en ophalen. Voor meer informatie, zie elders in dit clubblad.

Tenslotte, DTS heeft voor haar verenigingsscheidsrechters een tenue beschikbaar gesteld. Ook de

nieuwe jeugdscheidsrechters zullen in dit tenue worden gehesen. Dat wordt geregeld. Het bestuur vraagt dan wel van de verenigingsscheidsrechter, als je een wedstrijd voor DTS fluit, fluit dan in dat tenue. Eenheid en herkenbaarheid!

Algemene Vergadering De Algemene Vergadering is in 2016 op 25 april 2016. Dat lijkt nog

Diverse data in 2016 om te onthouden:

even weg, maar de tijd gaat snel. Aan alle commissies daarom weer

l

rekenen dat uiterlijk 1 februari een uitgebreid verslag binnen is,

l

geen standaard verslag, maar maak er eens wat moois van. EĂŠn verplichting, het moet digitaal verzonden kunnen worden.

l l l

De stukken voor de Algemene Vergadering ontvang je deze keer

niet bij het clubblad en in boekvorm. Om kosten en tijd te besparen

l l

wordt de stukken volgend jaar digitaal verspreid. Dat gebeurt via het

l

je twijfelen of je een e-mailadres hebt aangeleverd, dan wel dat het

l

dts.enkhuizen@knkv.nl. Namens het bestuur

Jan Klienbannink, secretaris 6

11 februari Korfbalmastersz in de kantine 18 februari Bestuursvergadering met TC 7 t/m 12 maart actie Jantje Beton 11 en 12 maart NL doet

16 maart Noordkopoverleg bij ADOS in Hoorn 25 april Algemene Vergadering

18 mei seminar Rotary en verenigingen Immerhorn

bij het secretariaat bekende e-mailadres (ledenlijst is leidend). Mocht e-mail adres recent is gewijzigd, laat dat even weten via

1 februari uiterste datum voor inlevering jaarverslag van de commissies

de jaarlijkse oproep: lever het jaarverslag in. Mag de secretaris erop

21 mei activiteitendag Rotary en verenigingen Immerhorn


DTS 1 heeft toch weer een overwinning behaald

De B1 draaien aardig mee. Ze speelden ook weer

niet op maar in de 2e helft kwam de zege tot

BEP met een wisselvallige wedstrijd gewonnen

stand en werd de uitslag 14-17 in hun voordeel en nu staan ze op de 6 plaats. Tegen de koploper e

Midlandia bleven ze in de eerste helft aardig bij,

er werd leuk gespeeld maar in de 2e helft werd er

heel weinig gescoord door DTS waardoor ze verloren met een eind uitslag van 13-21.

Het 2e team draait aardig mee. Ze hebben

verloren van Swift met 20-14 maar thuis tegen

Rapid wonnen ze wel met een stand van 11-8. Nu staan ze op een gedeelde 3 plaats.

met 10-10 gelijk tegen VZOD. Thuis werd er tegen met 14-8. Dit is afhankelijk van de spelers in het veld.

De C1 komt aardig omhoog in het klassement door winst op Furore met 11-7. Maar tegen

Sporting Andijk C1, (mede koploper) liet men het

even zitten en verloren ze met 2-9. Maar we zien

wel verbetering in het spel van de C1 en de D1. Ze moeten hier nog wel even wat fanatieker worden.

e

Ook DTS 3 speelt met winst en verlies. Ze moeten veel wedstrijden inhalen en daarom zijn er wedstrijden gepland op 20 en 25 januari.

Dan de junioren van de A1. Die spelen gelijk

tegen OKV A1 met de stand 14-14. Dit was niet

nodig. Maar thuis tegen EKVA stonden ze er weer en werd de stand 18-7. Met een beetje goede wil kunnen we de derde plaats handhaven.

En dan de D1, die haalde de winst en verlies. Ze

verloren van Celeritas met 4-8. En tegen Groen Geel hebben ze 2 keer gewonnen.

DTS E1 de uitwedstrijd tegen Swift werd gelijk

met 4-4. Thuis verloren ze tegen Haarlem E1 met 11-20. De ploeg speelde beter en waren groter,

maar toch goed gespeeld! Even wat sneller bij je

speler staan, dan scoren die wat minder makkelijk. Groeten Booi

Vrijdag 25 maart

Paaseieren zoeken Geef je nu op bij Sylvia van der Lee, 06 130 157 00.

Nadere informatie volgt.

DOOR TRAINING STERK

7

SAVE THE DATE

in de uitwedstrijd tegen Fluks. Eerst leek het er

ANALYSE VAN BOOI

Analyse van Booi


8


TC NIEUWS

Sportplezier 5 t/m 13 maart is door de KNKV uitgeroepen tot

De ( jeugd)dames in onze vereniging met plezier

al een heleboel weken van... Dus is de eerste

compleet uit te laten komen.

de week van het sportplezier. Nu hebben we hier gedachte “Moet dat nou?” Maar, als we TC

2 of meer wedstrijden spelen om alle teams

vergadering hebben dan gaat het daar wel vaak

Ons senioren 3e, met bijna de hoogste gemid-

wissels, talent, nou ja, die woorden vallen wel

bij elkaar sprokkelt in de 6e klasse omdat de

over. Niet over resultaten, doelpunten, tactische maar het begint met SPORTPLEZIER.

Het allermooiste van korfbal is dat je het met z’n allen speelt, een geweldig recept voor sportplezier.

delde leeftijd toch vrolijk her en der een puntje bond geen plek meer had in de 7e klasse.

De recreanten met gelegenheidsaanvulling een heel gezellig toernooi in de Drecht hadden

georganiseerd, waar heel wat veteranen een balletje hebben gegooid.

Dat zien we dus ook als:

Dát willen we als TC bereiken, dat we met elkaar

dingen die aangeleerd werden in de training ook

in elkaar naar boven halen. Dan komen de

In het veld als een jeugdteam laat zien dat de echt kunnen worden uitgevoerd.

De ouders aan de kant enthousiast de ouders

thuis via Whatsapp op de hoogte houden van elk doelpunt of bijzondere actie.

Er op donderdagavond 15 B, A en selectiespelers met heel veel plezier heel hard aan het werk

zoveel plezier hebben dat we sportief het beste resultaten en doelpunten vaak vanzelf. Allemaal veel sportplezier gewenst!

De TC,

Pieter, Jack en Carla

gaan om sterker te worden, hoger te springen,

sneller te starten onder de leiding van 2 jeugd-

trainers die hiermee hun stageopdrachten voor school kunnen invullen.

DOOR TRAINING STERK

9


Praatpaal

Februari 2016

Trainingstijden zaal seizoen 2016 Maandag Tijd

20.30-22.00 20.30-21.30

19.30-20.30 18.30-19.30 18.30-19.30 17.30-18.30 17.30-18.30

Woensdag Tijd

20.00-21.00 20.00-21.00 21.00-22.00

19.00-20.00 19.00-20.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00

10

Team 1

Trainer(s)

Coache(s)

Pieter

Pieter

Qruun

e

2e/3e

Qruun

A1

Ziko, Qruun

Pieter, Ziko

C1

Sidon, Justin, Ronald

Ronald

B1

Johnny, Carla,Jimmy

D1

Jack, Jay, Matthijs

E1

Mitchell, Sanne

Team 1 2e

Pieter

Pieter

Yvonne, Jack, Nico, Carla

B1

Johnny, Carla,Jimmy

A1 C1

D1 E1

Mitchell

Coache(s)

Recr/3 e

Jack

Trainer(s) Qruun

e

Mieke

Qruun

Ziko, Qruun

Pieter, Ziko

Sidon, Justin, Ronald

Ronald

Jack, Jay, Matthijs Mitchell, Sanne

Mieke Jack

Mitchell


Wedstrijd programma februari 2016 Datum

Wedstrijd

Starttijd

Accommodatie

6-2-2016

DTS (E) 1 - De Corvers 1

17:45

De Drecht

6-2-2016

DTS (E) 2 - MIK 1

16:30

De Drecht

6-2-2016

DTS (E) 3 - DKV Victoria 6

15:15

De Drecht

6-2-2016

DTS (E) A1 - ZKC ‘31 A1

14:00

De Drecht

6-2-2016

DTS (E) B1 - KZ/Hiltex B4

13:00

De Drecht

6-2-2016

DTS (E) C1 - Haarlem C2

12:00

De Drecht

6-2-2016

DTS (E) D1 - Roda D1

11:00

De Drecht

6-2-2016

DTS (E) E1 - Groen Geel E3

10:00

De Drecht

13-2-2016

De Vinken 1 - DTS (E) 1

15:30

De Boei, Vinkeveen

13-2-2016

DKV (IJ) 3 - DTS (E) 3

18:00

Zeewijk IJmuiden

13-2-2016

Apollo (H) A1 - DTS (E) A1

15:30

Deimos Heerhugowaard

13-2-2016

DKV (IJ) B1 - DTS (E) B1

17:00

Zeewijk IJmuiden

13-2-2016

DKV (IJ) C1 - DTS (E) C1

15:00

Zeewijk IJmuiden

13-2-2016

KZ/Hiltex D4 - DTS (E) D1

13:00

De Sprong, Koog ad Zaan

13-2-2016

Atlantis E1 - DTS (E) E1

10:00

De Phoenix (Mijdrecht)

20-2-2016

DTS (E) 1 - Fluks 1

17:45

De Drecht

20-2-2016

DTS (E) 2 - Swift (A) 6

16:30

De Drecht

20-2-2016

DTS (E) 3 - Sporting Andijk 2

15:15

De Drecht

20-2-2016

DTS (E) A1 - OKV A1

14:00

De Drecht

20-2-2016

Apollo (H) C2 - DTS (E) C1

13:30

Deimos Heerhugowaard

Wegens technische fouten werd het programma verkeerd overgenomen. Hiervoor onze excuses. Vanaf heden zal deze voortaan kloppend gepubliceerd worden. Met vriendelijke groet, De redactie

SAVE THE DATE

p 24-25-26 juni korfbalkam DOOR TRAINING STERK

11


Praatpaal

Februari 2016

Tussenstanden zaal januari 2016 1

Midlandia

14

1

OKV B1

8

14

8

11

3 BEP B2

8

11

2 De Vinken

8

4 De Corvers

8

10

6 DTS (E)

8

4

8 Fluks

7

-1

8

14

1

3 DTS (E) 2

8

10

5 Fiducia 4

8

3 Huizen

5 Atlantis 7 Koveni

1

Swift (A) 6

2 MIK

4 Rapid 4

8 8

8

12

6 4

12

8

10

8

6

8

2

KVA 8

8

3 DKV (IJ) 3

8

6 Vlug & Vaardig/KCN 3 7 EKVA 5

8 Oranje Nassau 4

1

2 EKVA 6

4 Kleine Sluis 5 ZKC ‘31 5

6 DKV Victoria 6

8

7

ZKC ‘31 C2

8

13

3 DKV (IJ) C1

8

2 Sporting Andijk C1 4 Vlug & Vaardig (A) C1 5 Haarlem C2

6 Apollo (H) C2

6 6 3

8

16

3 DTS (E) A1

8

9

5 OKV A1

8

14

8

6

8

4

8

4

5

4

7 DTS (E) C1

8

12

8

8

8 7

9

8 5

3 DTS (E) D1

ZKC ‘31 A1

8 EKVA A2

0

10

9

8

7

14

1

7 Apollo (H) A1

8 KZ/Hiltex B4

3

7

0

6 Badhoevedorp A1

4

7

1

7

4 DKV Victoria A1

8

7 VZOD B1

9

14

7

8

10

8

8

6

2 KVA A1

8

5 DTS (E) B1 6 Roda B1

11

8 Furore C4

10

7

4 DKV (IJ) B1

8

4

8

7

2 Atlantis B1

7

3

7 DTS (E) 3

8 Sporting Andijk 2

12

7

ADOS D1

3

2 Celeritas D1

6

4 KZ/Hiltex D4

6

6 Vlug & Vaardig (A) D1

7

2

8

12

5 Roda D1

7 Groen Geel D4

1

Haarlem E1

8 7 7

10 10 7

3

2

2 Atlantis E1

6

10

4 Aurora E1

7

8

3 Groen Geel E3 5 DTS (E) E1

6 Swift (A) E1 7 KVA E2

6 7

7 7

10

5 3

0


Recreantennieuws Op zaterdag 9 januari hadden we ons ”eigen” DTS recreantentoernooi in de Drecht. Ados, Apollo,

Exaqua en Roda waren van de partij. Onder leiding van scheidrechters Rick en Klaas hebben wij onze

wedstrijden kunnen spelen. Arnold heeft gezorgd voor bijhouden van de doelpunten en de tijdswaarneming. Verder hebben we ook weer een beroep op Ronald en Simone mogen doen.

Ja… en hoe heeft DTS zich staande weten te houden; 1 x winst, 1 x verlies en 1x gelijk. Als ik voor mijzelf mag praten was het een leuke en sportieve avond.

Na de wedstrijden hebben we nog gezellig in de kantine na gepraat. We zijn tot de conclusie gekomen dat we volgend jaar weer een toernooi in de Drecht gaan organiseren.

Op 12 maart staat er ook nog een toernooi in de Wormer op het programma. De volgende namen heb ik op mijn lijstje staan: Ron, Jasper, Frank (ovb), Martin, Tine, Marja, Coby, Pia en Baukje.

Het duurt nog even, maar het seizoen willen we op een gepaste wijze afsluiten. Hebben jullie misschien nog leuke ideeën? Laat het ons weten. Tot woensdagavond op de training!

Groet,

Fenna en Marja

Ledenadministratie Nieuw adres:

Regina Geuke

Noorder Boerenvaart 62 1601 SN Enkhuizen

Beëindiging lidmaatschap: Samantha van der Kraats Thomas Helmigh Groet,

Marja Vijselaar

DOOR TRAINING STERK

13


Praatpaal

Februari 2016

Februari 2016

Save the date! 1 februari

Uiterste datum voor inlevering jaarverslag van de commissies

7 t/m 12 maart

Actie Jantje Beton

18 februari

11 en 12 maart

NL doet

25 maart

Paaseieren zoeken

25 april

Algemene Vergadering

16 maart 13 april 18 mei 21 mei

24 t/m 26 juni 14

Bestuursvergadering met TC

Noordkopoverleg bij ADOS in Hoorn

Schoolkorfbaltoernooi

Seminar Rotary en verenigingen Immerhorn

Activiteitendag Rotary en verenigingen Immerhorn

Korfbalkamp


DOOR TRAINING STERK

15


Praatpaal

16

Februari 2016


DOOR TRAINING STERK

17


Annelies Arps ☎ 06 2711 8283 hippe haaksels

info@arpscreatie.nl www.arpscreatie.nl

grafische vormgeving

facebook.com/arpscreatie

creatie canvas schildering Zelf leren haken? Volg een workshop!

18


Oud papier schema Week

Datum

06

09 feb

04

08 10 12

14

Reserve

Peter M, Jack Sch, Pieter M, André h

Sidon H

Willem B, Kapé St, Dirk Johan v D, John Gr

23 feb

Sidon H, Sander M, Ronald S, John Gr

08 maart 22 maart 05 april

16

Lopers

26 jan

19 april

André H René H

René H, Rick B, Carla H, Nico v P

Lynn S, Justin H, Maartje/Sander, John G/Ron G

Angela H, Kelly S/Mieke K, Remco S, Hans de V Karel H, Sylvia S, Soraya S, Yoëlle S

John G

Angela H

Karel H

Klaas M

Spelregels

Kun je niet, regel dan zelf een ander voor jou. Om 18.45 uur aanwezig bij de Brandweerkazerne.

Indien iemand niet komt opdagen dan loopt de reserve kandidaat (dus wel aanwezig zijn bij de Brandweerkazerne). Niet verschenen loper loopt dan de volgende maand i.p.v. de reserve loper.

Oud papier in 2015 Januari

37.820 kg

Juli

26.700 kg

Maart

44.840 kg

September

48.420 kg

Mei

32.340 kg

November

29.320 kg

Februari April Juni

33.660 kg

38.400 kg

34.540 kg

Augustus Oktober

29.240 kg 32.780 kg

DTS trainingspak, shirt of tas bestellen? Ga dan naar de DTS website www.dtsenkhuizen.nl en klik op de webshop button (zie hiernaast).

DOOR TRAINING STERK

19


Praatpaal

Februari 2016

WEDSTRIJDVERSLAGEN

DTS is weinig efficiënt en verliest van Huizen DTS uit Enkhuizen speelde zaterdag in Huizen tegen

Na de rust werd er meteen 2 keer gescoord waardoor

verloren maar was DTS niet volledig kansloos dus ook

kansen te creëren maar bleef slordig in de afronding.

Huizen. Eerder dit seizoen werd met 13-19 van Huizen

deze wedstrijd lagen er mogelijkheden om de winst te behalen. De mogelijkheden waren er zeker, helaas heeft DTS de hele wedstijd achter de feiten aan

gelopen. In het begin van de wedstrijd kon DTS nog

even bijblijven. Waar Huizen scoorde wist DTS tot 3-3

de gelijkmaker te scoren. Daarna liep Huizen uit naar

Doelpunten DTS Lynn Scholten

4

Sander Middelkoop 4 Johnny Keesman 3 Boukje Groot

2

Rosalyn Schenk

1

6-3. Ondanks het vaak slordige en chaotische spel wist DTS zich terug te vechten en kon zelfs eenmalig de voorsprong nemen 6-7. Helaas kon DTS dit niet

vasthouden en Huizen wist voor rust nog 3 keer op rij te scoren 9-7.

Huizen een gat van 4 punten sloeg. DTS wist genoeg Desondanks wist zij wel terug te komen naar 15-14. Echter net als in de eerste helft kon DTS dit niet

vasthouden en wist Huizen wederom nog 3 maal tot scoren te komen wat de eindstand op 18-14 bracht.

De komende weken speelt DTS tegen Atlantis, Koveni en de Corvers, alle drie ploegen waarvan gewonnen

kan worden. Dan moet er echter wel minder slordig en efficiënter gespeeld gaan worden. Dus wil DTS, nu

zesde op de ranglijst nog een paar plekjes stijgen dan moet het de komende weken flink aan de bak! Maartje

Swift 6 – DTS 2 Op 19 December mocht het tweede aantreden in

In de rust is er afgesproken dat we in de verdediging

gen, ziekte en het vertrek van Roos naar het eerste

met onze tegenstander of de scheidsrechter in

Amsterdam tegen Swift 6. Door een aantal afzegginbleef er een klein tweede over.

De tweede helft was hetzelfde spelbeeld, DTS bleef 2

aantal vedettes uit DTS 3. DTS 2 staat bovenaan met

bleef er 15 – 13 op het scorebord staan. Swift ging

Swift 6 en MIK 1, dat betekende dus aan de bak om de 2 punten mee te nemen naar Enkhuizen.

Swift schoot het eerste door de korf maar DTS had

daar gelijk een antwoord op met 1 -1. Zoals verwacht Rene

4

Jim

4

Melissa

2

Ronald

2

Kelly

1

Klaas

1

20

discussie zouden gaan.

Nadat afgelopen weken de jeugd van DTS ons team

heeft versterkt was het deze week de beurt aan een

Doelpunten DTS

de vang minder snel weg zouden geven en dat wij niet

punten achter Swift aanlopen. Tot 15 minuten voor tijd steeds meer druk uitoefenen op de jonge scheidsrech-

ter die daar moeilijk mee om kon gaan. Helaas konden wij daar maar 1 doelpunt tegenover zetten en kon Swift uitlopen naar een 20 – 14 eindstand.

werd er door Swift achter verdedigd. Dat bleek voor

Positief punt; Kelly heeft de hele wedstrijd gespeeld!

met 3 – 1. DTS kon mee blijven scoren en door ook

Vedettes van DTS; Carla, Annemiek, Joyce, Rene en

ons lastig om op te lossen. Swift kwam 2 punten voor achter te gaan verdedigen kwamen we vlak voor rust zelfs op 10 – 9. Helaas kon Swift vlak voor het

rustsignaal nog een doelpunt scoren waardoor we met 11 – 9 gingen rusten.

Ronald BEDANKT voor het gezellige avondje korfbal!!


DTS 1 pakt belangrijke punten voor de winterstop Zaterdag reisde DTS af naar Noordwijk voor de

kansen gecreëerd, maar deze werden niet verzilverd.

onderin de ranglijst. Daarom moest DTS deze

Fluks kon een 13-12 voorsprong pakken.

wedstrijd tegen Fluks. Deze ploeg staat net als DTS wedstrijd winnen, in de strijd om handhaving in de derde klasse.

Het begin van de eerste helft ging volkomen gelijk op

tot 7-7. Om en om kwamen beide ploegen om beurten op voorsprong, waarna de andere ploeg de stand

vervolgens weer gelijk trok. DTS speelde in die fase redelijk sterk in de aanval, maar was niet scherp

genoeg in de verdediging. Pas aan het einde van de

eerste helft wist DTS een gaatje van 3 punten te slaan en ging met 7-10 de rust in.

Hierna was het weer in de verdediging waar het mis

ging. Er werden te veel fouten gemaakt waar strafworpen uit voort kwamen. Hierdoor kon Fluks weer op

gelijke hoogte (11-11) komen. Er werden door DTS veel

De druk op de verdediging werd daardoor groter en

DTS probeerde vervolgens meer balsnelheid in het spel brengen en wachten op de goede kansen, niet te

gehaast te schieten om meteen de bal kwijt te raken. Dit lukte bij vlagen. DTS begon meer en meer het

eigen spel te laten zien waardoor de ploeg ook weer tot scoren kwam. Zo kon zij de 13-12 achterstand

ombuigen naar een voorsprong van 13-17. Daarna

speelde DTS de laatste 5 minuten rustig uit en hield het de bal in de ploeg. Fluks kon nog maar eenmaal tot scoren komen 14-17.

Doelpunten DTS Lynn Scholten

DTS speelde wederom een slordige wedstrijd maar

wist door inzet te tonen en te blijven vechten wel de belangrijke punten mee naar Enkhuizen te nemen.

4

Dirk Johan v. Dijk 4 Sander Middelkoop 3 Rosalyn Schenk

3

Johnny Keesman 2

Maartje

Maartje Hofstede 1

DTS C1 Op 19 december speelde de C1 een redelijk kansloze

nogmaals. Het was weer gelijk. Na nog 2 tegendoelpunten geloofde Furore in

Sporting, drie 15-jarige in het veld stonden. Dat is

aanvallen op samen met 2 fraaie afstandschoten van Daan scoorden wij 6x op

partij tegen Sporting Andijk, een partij waarin bij

tenminste wat op de tribune is gehoord. Maar goed dat mag niet altijd een excuus zijn, het was echter bijzonder moeilijk een aanvalletje op te zetten in

Andijk. Helaas werden we uiteindelijk met een 9-2 verlies de zaal weer uit gewerkt.

Dan moet het thuis op 9 januari maar gebeuren tegen Furore, de ploeg die echt onderaan staat. We begonnen weer eens ouderwets goed, Daan, Maaike en

Butros tekenden voor de 3-0, maar daarna kregen we ineens de één na de ander tegen en was de voor-

sprong verdwenen en stonden we 3-5 achter. Ik had er

echter alle vertrouwen in dat het goed zou komen. Eva verzilverde haar strafworp en Maaike scoorde

een eerste overwinning maar wij hielden de rust en zette nog een paar mooie rij. De overwinning was met 11-7 toch nog ruim.

Na deze wedstrijd bleek dat Daan toch liever in de D1 verder wil spelen, ik wens hem uiteraard ook in de D1 alle succes toe!

Uit tegen Vlug&Vaardig leek het wel een kopie van de wedstrijd tegen

Sporting, grote en duidelijk oudere kinderen (niet alle 8 overigens) waren onze tegenstanders. Toch kwamen er weer fraaie acties voor tijdens onze aanvallen. Helaas trof niet een van deze kansen doel… de teller voor de gasten bleef op 0. Vlug&Vaardig wist van de 8 doelpunten, 6x van ruime afstand te scoren en 2x

van de middellange afstand. Er was weinig tegen te doen deze keer. Eindstand 8-0. We pakken vast nog wel een paar puntjes, Ronald DOOR TRAINING STERK

21


Praatpaal

Februari 2016

Nieuwjaarsduik En dan moest het er dit jaar dan toch maar eens

ik gedacht “ik kan nog terug’, maar de zon scheen

dat ik er NOOIT aan mee zou doen, maar er iets

enthousiast dat ik het ook eigenlijk niet wilde

van komen. De Nieuwjaarsduik! Altijd geroepen niets veranderlijker dan een mens dus dit jaar

heb ik mij op oudjaarsavond aangemeld. Maar

alleen als Angela ook zou gaan. Ik hoopte eerst nog dat zij NEE zou zeggen, dan hoefde ik ook

niet, maar ze was meteen razend enthousiast. De

zo lekker en iedereen was zo ongelofelijk

missen. Nadat we ons aangemeld hadden

werden we door mensen van de organisatie

opgewarmd maar dat was eigenlijk niet nodig want het was helemaal niet koud.

weersvoorspelling was goed. Zon, geen wind,

Toen met het hele gezelschap richting het

omstandigheden!

gelegenheid weer een flinke kuil had gegraven

temperatuur van het water 9 graden, ideale

Dus de volgende morgen, de eerste dag van het nieuwe jaar mijn korfbalkleren aangetrokken. Gelukkig duikt DTS altijd in tenue en niet in

bikini. Natuurlijk nog ff een thermohemd onder

IJsselmeer waar de firma Huisman voor deze

op het strand. Tijdens de warming up was ons verteld dat de kuil zo diep was dat we niet konden lopen maar moesten zwemmen. BBBrrrr….

mijn shirt, want ik heb een hekel aan de kou, en

Het is nog 1x door mijn hoofd geschoten, “moet

men trof ik een aantal verbaasde DTS-ers die de

zag staan die ons aanmoedigden was er geen

vol goede moed naar de kantine. Daar aangekoavond er voor lekker doorzakten en zich nu al weer moed aan het indrinken waren. De

stemming in de kantine was super gezellig

ondanks mijn vele kopjes thee. Na een uurtje

gingen we met z’n allen richting het zwembad.

Verschillende keren tijdens deze wandeling heb

er niet in”, maar toen ik al die mensen op de kant weg meer terug. Ik heb samen met René een

flinke aanloop genomen en met behoorlijk wat

waterverplaatsing plonsde ik voor het eerst, en ik wist het meteen al, ook voor het laatst in mijn leven op nieuwjaarsdag in het water. Wat was

het koud, maar gelukkig was ik goed voorbereid, wist me te focussen op de kou en op mijn

ademhaling en bekomen van de eerste schrik

begon ik lekker te zwemmen. Van mijn buik naar mijn rug en weer terug. Helemaal in mezelf

gekeerd. Niets gemerkt van de mensen op de

kant die ons aanmoedigden. Het moet een mooi gezicht geweest zijn, al die DTSers die toch ieder jaar de duik weer opleuken. Traditiegetrouw

gingen de korf en de bal ook mee het water in. Eenmaal uit het water moest ik van veel familie en bekenden de felicitaties en gelukkig nieuw-

jaarswensen in ontvangst nemen, maar toen ik

22


SAVE THE DATE

zag dat er een foto gemaakt werd van de DTS-ers in het water heb in nogmaals een flinke aanloop genomen. Ik ging zelfs ‘koppie onder,’ maar ik

13 April Schoolkorfbaltoerno

oi

Donderdagavond 11 Februari vanaf 19:00 uur

goed smaken.

Korfbal Masterz Quiz

gelukkig nieuwjaar had gewenst en de nodige

van de regels kan tijdens het spel in je voordeel uitvallen!

moest natuurlijk ook op die foto!

Na de duik snelde we naar de DTS kantine waar de duikers eerst gingen douchen en Ron en

Mieke overheerlijke snert met roggebrood klaar hadden staan. Ook de overgebleven oliebollen en sterretjes van oudjaarsavond lieten we ons

Nadat iedereen elkaar een gezond, sportief, en borrels was het tijd voor de nieuwjaarstoespraak

Toets je kennis van de korfbal regels in deze quiz. Betere kennis

van voorzitter Kees, waarin hij nog even stil

Wie mag zich individueel korfbalmaster 2016 van DTS noemen?

misschien niet zo gezond en gelukkig zou zijn en

De beste 3 deelnemers van elk team bepalen de eindstand.

stond bij de mensen voor wie het nieuwe jaar

opmerkte dat we de doelstelling van 120 leden in 2016 misschien niet gaan halen. Maar dat we op deze dag weer in zulke grote getale naar de

kantine zijn gekomen laat toch maar weer zien hoe een fantastische vereniging we zijn met

Welk team mag zich korfbalmasterz 2016 DTS noemen? Bereid je voor via www.korfbalmasterz.nl

Uiteraard valt er iets te winnen! Deelnemen kan ook als je zelf niet korfbalt. Ouders kunnen ook een team opgeven!

elkaar.

Geef je op bij de TC en geef ook door voor welk team je speelt.

Na de toespraak werd Kees naar buiten gediri-

Tot 11 februari!

Dijkveld’ mocht onthullen. Dit als dank van de

De TC

geerd waar hij het naambordje van het ‘Kees van leden voor al het werk dat Kees verricht heeft

voor het realiseren van de kunstgrasvelden. Kees

(Carla Hogeweg, Jack Schachtschabel en Pieter Mantel)

had dit niet verwacht, en was zichtbaar geroerd.

Al met al een leuke, natte ,gezellige, ontroerende, koude, warme, bijzondere dag!

En voor de mensen die nog nooit mee gedaan

hebben, het is een echt aanrader. Neem het in overweging voor het volgend jaar! Yvonne

DOOR TRAINING STERK

23


Praatpaal

Februari 2016

Ledenwerf acties

De afgelopen periode is er veel tijd en energie gestopt in het beter maken van de teams, en dat is goed gelukt. Zeker door het 2 x in de week trainen door alle teams onder leiding van enthousiaste trainers

heeft ons in de zaal vorig jaar veel kampioenen opgeleverd . Verschillende teams spelen nu een klasse hoger.

Echter ons ledenaantal loopt schrikbarend terug. Momenteel geen Fjes in de competitie en ook te kort Etjes om later een achttal te kunnen maken. Met grote regelmaat moet er een wedstrijd van het

tweede of derde uitgehaald worden als we een uitprogramma hebben omdat er te kort spelers zijn. Een zorgwekkende ontwikkeling!

Rick, Carla, Kelly, Joyce en ik, Yvonne, vormen nu een clubje die in samenwerking met het KNKV ervoor

moet zorgen dat er weer meer mensen zich aanmelden bij onze gezellige vereniging. Afgelopen week heb ik al een oproep gedaan op onze facebookpagina en er kwamen veel goede ideeĂŤn waarover we ons de komende tijd gaan buigen.

Activiteiten die we al gepland hebben zijn de volgende: 05-03-2016

09-03-2016

13-04-2016

24-04-2016 27-05-2016

Kangoeroeklup tijdens de wedstrijd van de Etjes van 10.00 uur tot 11.00 uur, kinderen worden uitgenodigd via scholen, facebook en door onze eigen jeugdleden.

Alle leden nemen minimaal 1 persoon mee naar hun training, dat kan je buurjongen

zijn of je nicht, maar ook je oma of tante, of iemand uit je klas. Alles is goed. En er wordt dan een toernooi gespeeld op 3 velden.

Schoolkorfbaltoernooi. (noteer die datum alvast in je agenda!)

Sportservice Noord-Holland wordt gevraagd of korfbal een onderdeel kan zijn van de

Koningspelen. Moet nog uitgewerkt worden is nog niets over bekend.

Openen de gezamenlijke verenigingen de nieuwe kunstgrasvelden. Ook dan zal er een Kangoeroeklup activiteit zijn.

We houden jullie op de hoogte!

Rick, Carla, Kelly, Joyce, Yvonne

24


1. Hoe ben je bij de club gekomen ?

Mijn ouders hebben altijd gekorfbald dus heb ik het korfbal met de paplepel ingegoten gekregen. Langs de lijn in de kinderwagen en

later lekker spelen op en rond het veld. Ik was te jong om al competitie te spelen dus heb ik eerst 1 jaar lang alleen getraind en later pas

Pieter Mantel

aan de competitie deel genomen. Daar pluk ik nu nog de vruchten van.

Wat kun jij het beste op korfbalgebied?

Ja, nu heb ik waarschijnlijk te weinig ruimte om dat allemaal te

vermelden, o sorry, even zonder geinen. Ik was en ben een aanvaller, ik kon wel verdedigen maar daar lagen niet mijn kwaliteiten, vaak verantwoordelijk voor de vrije bal, strafworpen en overige doelpunten. Probeer ook tactisch belangrijk te zijn door juiste keuze’s te maken.

3. Waarom ben je bij DTS gaan korfballen?

Ik ben er mee opgegroeid, al vanaf mijn 7e levensjaar actief bij

DTS, nog een langere periode bij Asonia gespeeld en trainer/coach en 3 jaar bij DSO in Alkmaar als trainer/coach/speler.

4. Wat vind je leuker, aanvallen of verdedigen?

Aanvallen is veel leuker, verdedigend mis ik ook de snelheid om mijn tegenstander goed te volgen maar vind het ook gewoon minder leuk.

5. Welke andere hobby heb je naast korfbal?

Film kijken, vissen, vergaderen, training geven.

6. Wat is je lievelingsdier?

Een dolďŹ jn, een prachtig dier!

7. Wat doe je het liefst als je niet hoeft te werken? Eten, TV kijken.

8. Wat vind je het aller leukst aan korfbal?

Toch wel het gemengde karakter en het spelletje.

9. Wat vind je bij DTS het leukst?

Dat ik met oudere jeugd mag werken als trainer/coach. Het feit

dat wij nu met de junioren wedstrijdkorfbal spelen in de 2e klasse vind ik erg leuk en ben ik trots om hun en onze prestatie. Ziko speelt hier een belangrijke rol in.

10. Wie is je volgende slachtoffer? En welke vraag wil je veranderen? Ziko Mantel, vraag 6 wordt: Wat zijn je ervaringen als speler/ trainer/ opleiding?

Ziko, je mag de vragenlijst overnemen en ingevuld sturen naar copy.praatpaal@hotmail.com.

DOOR TRAINING STERK

25

10 VRAGEN AAN

2.


Praatpaal

SAVE THE DATE

Februari 2016

nooi

13 April Schoolkorfbaltoer

Korfbalclinic

voor basisschool de Tweemaster Donderdag 21 januari hebben we met een aantal leden van DTS een korfbalclinic gegeven aan de

kinderen van de Tweemaster. Samen met Melissa, Simone, Hugo, Yvonne, Kelly en Sidon hebben we er weer een leuke leerzame gymles van gemaakt. De kinderen waren erg enthousiast en we hopen

natuurlijk dat er veel kinderen een keer op de korfbaltrainingen komen kijken. We kregen de groepen 3 t/m 8. Alle kinderen moesten proberen zo veel mogelijk doelpunten te maken. Daarna nog wat schotspelletjes en vooral veel partijtje spelen. Ik wil iedereen die meegeholpen heeft nogmaals bedanken. Rosalyn

26


Verrassend lekker en makkelijk

Benodigdheden voor 2 personen: •

3 ons kipfilet

5 theelepels kappertjes

2 bolletjes of 2 theelepels gember

zout, peper

• • • • •

1 pot kersen (350 gram) 2 eetlepels olie

1 bekertje creme fraiche

1 zakje kerriesaus (Knorr) 1 theelepel sambal

• • • •

1 a 2 teentjes knoflook

1 klein blik croissantjes die je zelf af moet bakken 100 gram geraspte kaas paneermeel

Voor 4 personen allen de kip en de kersen verdubbelen en een groot blik croissantdeeg, de rest blijft gelijk. De bereiding: •

Snijdt de kipfilet in reepjes, bestrooi ze met een beetje zout, peper en kerriepoeder. Bak de reepjes in olie

Laat de kersen uitlekken in een vergiet.

in een koekepan.

Meng in een schaal de: creme fraiche, kerrie (zo uit het zakje), sambal, kappertjes, gember, knoflook een beetje zout en een beetje peper. Hier de uitgelekte kersen en de gebakken kip toevoegen. Tot gebruik kan de je dit mengsel in de koelkast bewaren.

Lage ronde schaal invetten met olie en het croissantdeeg (eerst een beetje uitrekken) over de schaal

De kip en de rest van het mengsel in de schaal verdelen, 50 gram geraspte kaas hierover heen strooien,

Plaats nu de schaal 20 à 25 minuten in een voorverwarmde oven (200 graden) of 10 à 12 minuten in de

verdelen. (Laat het deeg een stukje over de rand heen hangen dit moet later dichtgevouwen worden.) Een beetje paneermeel over de bodem strooien, dit houdt straks het vocht vast.

het croissantdeeg dichtvouwen, en de overige 50 gram geraspte kaas hier over heen strooien. combimagnetron.

Een verassend lekker en makkelijk recept voor als je eters krijgt. Als je vooraf de kip en overige vulling vast

klaar maakt, hoef je het geheel alleen nog in een ovenschaal en in de oven te stoppen. Een frisse salade erbij en klaar!

Eet smakelijk! Groeten, Lydia

De volgende die ons mag verblijden met een lekker recept is Carla Hogeweg.

DOOR TRAINING STERK

27

RECEPT VAN DE MAAND

Kip met kersen in croissantdeeg


Praatpaal

Februari 2016

Pinkster korfbaltoernooi DES

Wie oh wie?

De inschrijving voor het gezelligste senioren korfbal toernooi van Nederland is open! Wij zijn druk bezig met alle voorbereidingen.

Hopelijk zien we jou, samen met je (vrienden)team van DTS Enkhuizen ook dit jaar op het DES toernooi. Lijkt ons gezellig!

Nog even in het kort: van 13 t/m 16 mei 2016 wordt sportcomplex ‘de

Weten jullie wie er op de vorige foto stond? Het was Melissa Nijs!

Biesland’ omgetoverd tot een festivalterrein. Hier gaat het deze dagen helemaal los met veel korfbal, zomerse activiteiten, maar vooral de leukste pre-summer feesten met veel gezelligheid en leuke DJ’s. En

s’ nachts? Dan lekker slapen in je eigen tent op onze mini-camping. Kijk op onze Facebook pagina voor foto’s en filmpjes van het afgelopen jaar. Nodig je vrienden vandaag nog uit voor jullie eigen competitieof vriendenteam. Vertoon je korfbalkunsten en trucjes tijdens de competities, maar geniet overdag ook in de volle zon en met je voetjes op het zachte gras, van een koud biertje. Mocht je nog een beetje brak zijn van de vorige avond, ook daar

hebben wij onze middelen voor. ’s Avonds zorgen wij voor gave feesten in de grote feesttent. Geniet, sport en feest mee op het gezelligste korfbaltoernooi van Nederland! Max.12 per team �37,50 per persoon. Tot Pinksteren!

Namens de Pinkstertoernooi Commissie DES Klaas Hartholt

Wie is dit?

Hierboven zie je een foto van een lid van DTS. Het kan zijn dat deze korfbalt of gekorfbald heeft. Of gewoon vrijwilliger bij de club is.

Heb je zelf ook oude foto’s dan kun je deze sturen naar copy.praatpaal@hotmail.com.

28


BALLENSPONSORS

DOOR TRAINING STERK

29


Hier kan Ăşw advertentie de volgende keer staan.

30


De Baanbreker

Omdat het ook anders kan!

Wij zijn altijd opzoek naar nieuwe vrijwilligers!

jecten

Onze pro

pwinkel

Kringloo

h

Kitsc Kunst &

t Speelmaa

Dak- en

n

thuisloze

erkplaats Meubelw

Kunstig

Keramiek

bekeken

atelier

Kijk voor meer informatie op www.baanbrekerenkhuizen.nl DOOR TRAINING STERK

31


Praatpaal februari 2016  

De praatpaal is het clubblad van korfbal vereniging DTS uit Enkhuizen. Voor meer informatie kijk op www.dtsenkhuizen.nl

Praatpaal februari 2016  

De praatpaal is het clubblad van korfbal vereniging DTS uit Enkhuizen. Voor meer informatie kijk op www.dtsenkhuizen.nl

Advertisement