Page 1

Mooie start Wedstrijdverslagen Blijf helder!

DOOR TRAINING STERK

Oktober 2015


2


Colofon Oplage 105 stuks 11 x per jaar Sportpark Immerhornpolder Immerhornweg 2, 1601 DC Enkhuizen T 0618937794 Postadres: CKV DTS Enkhuizen Kerkeland 12, 1602 LG Enkhuizen Email: dts.enkhuizen@knkv.nl Bankrelaties: Rabobank:NL39RABO031.73.06.529 Dagelijks bestuur: Voorzitter: C. van Dijk Reigerweg 2, 1602 PB Enkhuizen T 0228 317 529 M 06 556 915 63 E cvandijk@quicknet.nl Secretaris: Jan Klienbannink Kerkeland 12, 1602 LG Enkhuizen T 0228 320 063 E jp.klienbannink@quicknet.nl Penningmeester: Ineke Bollen-Hakvoort Knokkel 94, 1619 AX Andijk T 0228 855 447 E ineke@aka-andijk.nl Ledenadministratie: Marja Vijselaar De Bouw 177, 1611 LR Bovenkarspel T 0228 51 95 18 E m.w.vijselaar@kpnmail.nl Diversen: Technische Commissie: Pieter Mantel 0228 315 002 Carla Hogeweg 06 204 645 40 Jack Schachtschabel 0228 753 937 Wedstrijdsecretaris: Baukje Born 0228 318 513 Kantine Commissie: Ron Groot 0228 315 912 / 06 481 533 83 Jeug Commissie: Klaas Mosselman 0228 316 196 Oud Papier Commissie: John Groot 0228 721 338 / 06 404 258 70 Willem Buiten 06 422 014 11 Recreanten Commissie: Marja Vijselaar Fenna MĂźller fenna.muller@quicknet.nl Sponsor Commissie: Annelies Arps 06 271 182 83

Van de redactie Dit is het laatste clubblad waaraan Rosalyn meewerkt. De redactie

commissie wordt versterkt door Simon Lubbers die voortaan de inhoud van het clubblad verzorgt.

De inleverdatum van de kopij is 20 oktober 2015. Stuur dit naar: copy.praatpaal@hotmail.com of naar De Laars 51. Veel leesplezier,

Simone, Sylvia, Annelies, Simon en Rosalyn

Simone

Sylvia

Simon

Annelies

Rosalyn

Š 2015 DTS Enkhuizen www.dtsenkhuizen.nl

DOOR TRAINING STERK

3


4


Secretaris gezocht!

Wat hadden we op zaterdag 29 augustus een mooie start van de competitie op het nieuwe kunstgrasveld. Allereerst

schitterend weer na een periode met meermalen heel veel regen. Zelfs zo veel dat de nieuwe riolering het water niet eens zo snel kon verwerken en er water op het nieuwe kunstgrasveld kwam te staan. Gelukkig was dit na enige uren alweer verdwenen en kon er gewoon getraind worden. Was daar maar eens op gekomen op het “oude” grasveld. Nu dus schitterend weer en vanaf ’s morgens vroeg

bestuur willen we hier graag onze hulp bij aanbieden. Samen kunnen

rond het veld al gereed was. Verdwenen waren de

Om hieraan te voldoen moet het bestuur wel op sterkte blijven. We weten

heel veel enthousiaste leden. Zelfs zonder dat alles moeilijkheden met de verlichting. Verdwenen de

twijfels over de vlakheid van de grasmat (deze zijn er trouwens nog steeds). Iedereen genoot van de start van de competitie. Vele punten werden door de

teams binnengehaald. Het eerst team won haar

eerste wedstrijd na de degradatie naar de 4 klasse. e

Tijdens en na de wedstrijden het koppelschieten.

Iedereen deed vol enthousiasme mee. Van heel jong (6 jaar) tot iets ouder (ons erelid van 80). Als

afsluiting van de dag nog een prima barbecue.

Iedereen die aan deze start van de competitie heeft

we dan zorgen voor een goed toekomstperspectief voor onze vereniging. allemaal dat bij de volgende jaarvergadering Jan Klienbannink stopt als secretaris. Hij heeft dit in april al aangegeven en het bestuur is druk op

zoek naar vervanging. Echter: het lukt nog niet zo goed. Het is wel fijn dat

bijna alle commissies op sterkte zijn maar het bestuur moet dit ook blijven om de zaken te kunnen coördineren. Een secretaris vervult hierin een heel belangrijke rol. Of dit de reden is dat al diegenen, die benaderd zijn,

geweigerd hebben, weten we niet maar het is wel duidelijk dat de tijd

gaat dringen en een inwerkperiode is wel lekker voor diegene die er straks voor staat. Mocht iemand zich geroepen voelen of een naam weten van geïnteresseerden dan hoor ik het graag.

meegewerkt, wil ik graag een compliment maken.

Nu eerst succes proberen te bereiken in de eerste helft van de veld-

een kleine vereniging maar wel een bruisende

verwacht, maar blijft ieder vooral goed gezond.

We hebben weer eens laten zien waar DTS voor staat: vereniging. Hopelijk zet dit zich door in het leden-

competitie. Hopelijk heeft ieder het succes en het plezier dat hij/zij

aantal. Als ik oude jaarverslagen van DTS doorlees

Niet voor ieder is dit zo vanzelfsprekend. Vanaf deze plaats wil ik namens

deze tijd zijn we ook met wat minder tevreden.

heeft. Hopelijk slaan de medicijnen aan en mogen we je weer op het veld

dan zie ik dat we soms de 148 leden haalden. In

In de gepresenteerde visie en doelstellingen is op de laatste gehouden jaarvergadering nogmaals

bevestigd dat we met zijn allen weer naar de 120

alle DTS-ers Piet Mantel heel veel sterkte wensen op de weg die hij te gaan ontmoeten. Ook Annie en de kinderen en kleinkinderen wensen we kracht in deze moeilijke tijd.

leden willen groeien waarbij de gehele lijn vanaf de

De problemen van Baudien zijn van een heel andere orde. Maar ook jou

een goede doorstroming mogelijk te maken. Als we

wedstrijd.

kangoeroes tot de A-junioren gevuld is om op termijn dit met zijn allen kunnen bewerkstelligen, dan blijft

DTS een gezonde vereniging. Niet alleen op financieel gebied maar ook kwalitatief en kwantitatief. Het

bestuur kan dit niet alleen. Het is een zorg, een taak voor iedereen om hieraan te gaan werken. Als

wens ik alle succes en beterschap na de onfortuinlijke val tijdens de

Ik hoop dat het ieder goed gaat.

Kees van Dijk DOOR TRAINING STERK

5

VAN DE VOORZITTER

Mooie start


VAN ACHTER DE BESTUURSTAFEL

Praatpaal

Oktober 2015

Verenigingsbijeenkomst arbitrage DTS heeft voldoende scheidsrechters, ook

Voor deze bijeenkomst worden behalve de

scheidsrechters voor de thuiswedstrijden is een

scheidsrechtercoördinatoren en het bestuur

gediplomeerde scheidsrechters. Het vinden van

hele klus, laat staan dat er verplichtingen zijn om ook andere wedstrijden te fluiten. Tot op heden heeft DTS aan haar verplichtingen kunnen

voldoen maar de tweede fase van de rompregeling arbitrage komt eraan en met de A in de

wedstrijdsport zal er meer van de DTS fluitisten

scheidsrechters (de belangrijkste deelnemers), de uitgenodigd. Als je geen uitnodiging hebt gehad, maar je je wel herkend in de doelgroep, gewoon komen. Andere belangstellenden zijn uiteraard

ook welkom. Een kopje koffie wordt klaargezet.

arbitrage op te stellen, ook om in de toekomst

GEZOCHT!

gediplomeerde scheidsrechters. Voor het

In een vorige bestuursvergadering was de

gevraagd kunnen worden.

Het is dus goed om een verenigingsplan

verzekerd te zijn van voldoende en vooral

Mannen recreanten

opstellen van zo’n plan heeft de KNKV assistentie

recreantencommissie op de koffie. De

aangeboden in de persoon van Hendrik Jan

Brandsma. Op 27 oktober is er een bijeenkomst in de kantine (aanvang 19 u 30) waarin een uitleg

wordt gegeven over de rompregeling en om de

arbitrage paragraaf, het verenigingsplan, nieuw leven in te blazen.

commissie, twee dames, meldde dat ze

vooral mannen misten, serieuze mannen die ook mee gaan naar toernooien. Het bestuur

heeft toegezegd in “Van achter de bestuurstafel” daar aandacht aan te schenken.

Hierbij, mannen kom op! Ook de dames

recreanten willen graag hun mannetje staan op de toernooien!

Contributie overzicht 2015 - 2016 Senioren

Senioren (zaal) Junioren

Aspiranten

Jaarbedrag

Bondscontributie

206,00

57,5

226,50 175

Recreanten

Niet spelend Korfbalkids

6

Maandbedrag 15,80

13,90

45

12,00

123,50

30

8,75

80

18

139

Pupillen

57,5

105 25

35

25

9,70 7,45

6,00

Kledingbijdrage Voordeel jaarbetaling 11,00

31,60

6,00

20,00

6,00

17,50

11,00 6,00 5,00

29,35

18,40

14,40

10,00


DOOR TRAINING STERK

7


Praatpaal

Oktober 2015

ANALYSE VAN BOOI

De junioren hebben hun eerste wedstrijd gewonnen! Hoe spelen de DTS teams op het nieuwe veld ? Na drie rondes op het veld kunnen we de balans opmaken.

DTS 1 speelt wisselvallig, de start is niet goed.

De junioren hebben hun eerste wedstrijd

achterstand aan te kijken maar gelukkig wist

met veel punten 21-19. Ze hebben de twee

Tegen HBC stonden ze al snel tegen een grote men tegen het einde toch de wedstrijd te

winnen. Helaas tegen Stormvogels kwamen ze

op grote achterstand, na een inhaalrace werd er

gewonnen! DTS –OKV, een spannende wedstrijd sterkste ploegen gehad in de eerste helft, ook OKV was een pittige tegenstander.

toch verloren 10-13. Ik verwacht dat ons eerste er

Ook onze B1 hield de spanning er in tegen OKV B1

veel fouten gemaakt waardoor er onnodige

koploper met 6 punten uit 3 wedstrijden.

behoorlijk aan moet trekken, er worden nog te

strafworpen worden weggegeven. Wat niet altijd

uiteindelijk een gelijk spel 11-11. EKVA is hier de

nodig is. Kom op DTS jullie kunnen het!

De C1 speelde gelijk tegen Aurora C2 alleen

DTS 2 verloor nipt in de laatste minuut van MIK

heb ik wel eens anders gezien.

stand 10-11. In deze poule zijn Rapid 4 en

Badhoevedorp 2 koploper met 3 gewonnen wedstrijden.

DTS 3 kwam niet in actie, af bericht van DKV – Victoria. ZKC 5 is koploper met vier uit twee.

werden er weinig doelpunten gemaakt, dat

DKV –Victoria D1 verloor op het nippertje van

DTS met 5-4, daar door behouden jullie de kop positie.

De E1 wist met grote cijfers te winnen. 12-0 was

de uitslag tegen Blauwwit maar ook Apollo won ook haar tweede wedstrijd. We zullen pas aan

het einde weten wie er kampioen wordt, op het einde worden deze wedstrijden pas ingedeeld.

Groeten Booi

8


TC Nieuws 3 oktober wordt het weer reuze spannend op

beschikbaar dus de kans dat je door mag naar de

het herfstkampioenschap.

al een ervaring op zich. Het is erg leuk te horen

Immerhorn. Om 10:00 spelen de E1 en de C1 om

We zijn weer hartstikke trots op onze spelers, niet alleen op de teams die het zo goed doen in de competitie, maar ook op de bereidheid

waarmee spelers in willen vallen bij teams die

te kort komen. Extra kilometers worden gereden, ouders overgehaald om spelers van hot naar her te brengen, TOP!

In een team laat je elkaar niet zitten. Veel teams

volgende ronde is uiterst klein. Maar meedoen is hoe gemotiveerd deze spelers dan terug komen. “Nu was ik nog niet goed genoeg, maar ik wil

mijzelf blijven verbeteren en ik hoop dat jullie

mij daarbij willen helpen� Een heel team werd zo op scherp gezet door een van onze talenten. En

het werkt. Niet alleen de spelers die naar het rtc zijn geweest maar ook de medespelers zijn zeer gemotiveerd tijdens training en wedstrijden en bewust bezig elkaar beter te maken.

hebben exact genoeg spelers, dus zijn we heel

Na de herfstvakantie gaan we weer de zaal in,

en andere uitjes plannen op die dagen dat je niet

dagen blijven hetzelfde. Tot aan de kerst houden

blij als jullie je verjaardagen, familieweekenden hoeft te spelen.

Dit najaar zijn 5 jeugdspelers naar de eerste selectieronde van het Regionaal Talenten

Centrum geweest. Het is geweldig om je te

kunnen laten zien tussen meer dan 40 andere

korfbaltalenten. Er zijn maar een paar plekken

met dezelfde teams als op het veld. De trainingswe de vermelde tijden aan maar na de kerstvakantie dus vanaf 1 januari 2016 worden de

tijden van het 1e en 2e op de woensdagavond

omgewisseld met die van het 3e en de recreanten. De TC

Carla, Pieter en Jack

DTS trainingspak, Ledenadministratie shirt of tas bestellen? Omzetting naar recreant: Ga dan naar de DTS website www.dtsenkhuizen. nl en klik op de webshop button (zie hieronder).

Jasper Groot Groet,

Marja Vijselaar

DOOR TRAINING STERK

9


Praatpaal

Oktober 2015

Trainingstijden veld seizoen 2015 Maandag Tijd

Trainer(s)

Coache(s)

Pieter

Pieter

20.30-21.30

1

19.15-20.15

A1

Ziko, Qruun

Pieter, Ziko

C1

Sidon, Justin, Ronald

Ronald

Mitchell, Sanne

Mitchell

20.30-21.30 19.15-20.15

18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00

Woensdag Tijd

20.30-21.30 20.30-21.30

e

2e/3e B1

Pieter, Carla, Jimmy, Johnny

D1

Jack, Jay, Matthijs

E1 F1

Juliëtte

Team

1e

2 /3 e

Qruun

e

B1

Pieter, Carla,Jimmy Johnny

18.00-19.00 18.00-19.00

Zaterdag Tijd

10.00-11.00* *alleen bij thuiswedstrijden

C1

D1 E1 F1

Team

Kangoeroe klup

Nieuwe coach

Pieter

19.15-20.15

18.00-19.00

Jack

Pieter

Yvonne, Jack, Nico

18.00-19.00

Mieke

Coache(s)

Qruun

Recreanten A1

Qruun

Trainer(s)

20.00-21.00 19.15-20.15

10

Team

Qruun

Ziko, Qruun

Pieter, Ziko

Sidon, Justin, Ronald

Ronald

Mitchell, Sanne

Mitchell

Jack, Jay, Matthijs Juliëtte

Trainer(s) Carla

Mieke

Jack

Nieuwe coach


Trainingstijden zaal seizoen 2015-2016 Maandag Tijd

20.30-22.00 20.30-21.30

19.30-20.30 18.30-19.30 18.30-19.30 17.30-18.30 17.30-18.30

Woensdag Tijd

21.00-22.00 21.00-22.00

20.00-21.00

19.00-20.00 19.00-20.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00

Team 1

e

2e/3e

Trainer(s)

Coache(s)

Pieter

Pieter

Qruun

Qruun

A1

Ziko, Qruun

Pieter, Ziko

C1

Sidon, Justin, Ronald

Ronald

B1

D1 E1

Team 1

e

2e

Johnny, Carla,Jimmy Jack, Jay, Matthijs Mitchell, Sanne

Pieter

Pieter

Ziko, Qruun

Pieter, Ziko

Sidon, Justin, Ronald

Ronald

Qruun

B1

Johnny, Carla,Jimmy

D1 E1

Mitchell

Coache(s)

Yvonne, Jack, Nico, Carla

C1

Jack

Trainer(s)

Recr/3e A1

Mieke

Jack, Jay, Matthijs Mitchell, Sanne

Qruun

Mieke Jack

Mitchell

Let op: vanaf 1 januari 2016 worden de trainingstijden tussen de recreanten/ 3e en het 1e en 2e omgewisseld op de woensdag!

Vanaf 01-01-2016: Woensdag Tijd

20.00-21.00 20.00-21.00 21.00-22.00

Team

1e 2

e

Recr/3e

Trainer(s)

Coache(s)

Pieter

Pieter

Qruun

Yvonne, Jack, Nico, Carla

Qruun

DOOR TRAINING STERK

11


Praatpaal

Oktober 2015

Wedstrijd programma veld 2015 Datum

Wedstrijd

Starttijd

Accommodatie

Veld

03-10-2015

Sporting West A1 - DTS (E) A1

14:00

Westerpark-Klönneplein

1aK60

03-10-2015

EKVA B2 - DTS (E) B1

12:10

Fanny Blankers Koenpark

1K40

03-10-2015

DTS (E) 1 – Zaandam Zuid 1

15:30

Sportcomplex Immerhorn

1K40

03-10-2015

DTS (E) 2 - Rapid 4

14:00

Sportcomplex Immerhorn

1K40

03-10-2015

DTS (E) 3 - ZKC ‘31 5

12:30

Sportcomplex Immerhorn

1K40

03-10-2015

DTS (E) A1 – DKV Victoria A1

17:00

Sportcomplex Immerhorn

1K40

03-10-2015

DTS (E) B1 - BEP B2

11:00

Sportcomplex Immerhorn

2K40

03-10-2015

DTS (E) C1 - Rohda C1

10:00

Sportcomplex Immerhorn

1K40

03-10-2015

DTS (E) D1 - Sporting West D2

11:00

Sportcomplex Immerhorn

1K40

03-10-2015

DTS (E) E1 - Apollo (H) E2

10:00

Sportcomplex Immerhorn

2K40

10-10-2015

Sporting Andijk 1 – DTS (E) 1

15:30

Andijk

1K40

10-10-2015

TOP/Quoratio 6 - DTS (E) 2

12:30

Sportcomplex TOP Sassenheim

2K40

10-10-2015

Sporting Andijk 2 - DTS (E) 3

14:00

ANDIJK

1K40

10-10-2015

EKVA A2 – DTS (E) A1

Fanny Blankers Koenpark

1K40

10-10-2015

Apollo (H) E2 - DTS (E) E1

Sportpark De Vork

1aK60

11:30 09:00

Alleen van belang tijdens veldcompetitie: de afkortingen “K” en “G” achter het veld betekenen resp. kunstgras en gewoon gras.

12


Tussenstanden veld 2015 1

Oosterkwartier

4

6

1

EKVA B2

3

DTS (E)

4

4

3

DTS (E) B1

HBC

4

2 4 5

Zaandam Zuid

Sporting Andijk

6 Stormvogels (U)

3

4

5

6

3

Celeritas C1

5

5

4

1

ZKC ‘31 5

3

DKV Victoria 6

2 4 5

4

6

3

Sporting West D2

4

4

3

1

DTS (E) E1

4

3

2

3

Blauw-Wit (A) E3

5

5 5

3

3

3

2

6

Sporting Andijk 2

4

6

DTS (E) 3

2

2

Kleine Sluis

6 DKV (IJ) 3

3

1

1

7

ESDO 3

4

0

1

ZKC ‘31 A1

5

10

3

OKV A1

4

4

2

KVA A1

4

DTS (E) A1

4

4

6 Sporting West A1

4

2

8

3

0

4 5 7

EKVA A2

DKV Victoria A1 Apollo (H) A1

7

DKV Victoria D1

5

4

5 3

4

2 4

2 4

DTS (E) C1

0

2

6

2

4

5

6 DTS (E) 2

1

6 Groen Geel B3

3

6

4

Oranje Nassau 4

2

0

4

7

5

3

MIK

DSO (A) 3

0

5

V&V/KCN 3

8

4

Rohda C1

3

7

3

1

4

TOP/Quoratio 6

4

8

Badhoevedorp 2

5

OKV B1

KZ/Hiltex B3

1

4

4

7

4

7

3

4

4

5

BEP B2

Roda B1

WWSV

Rapid 4

4

2

10

5

7

2

6

5

Aurora C2

DTS (E) D1

Blauw-Wit (A) D4

Apollo (H) E2 VZOD E4

5

5

5

6 2

8

4

6

5

0

4

8

3 1

DOOR TRAINING STERK

13


Praatpaal

Oktober 2015

Oud papier schema Week

Datum

44

27 okt

42

46 48 50 52

Lopers

Reserve

13 okt

Willem B, Johnny K, Sidon H, John Gr

Rene H

10 nov

Ronald S, Lynn Sch, Boukje Gr, Maartje/Sander

John Gr

24 nov

08 dec 22 dec

Rene H, Dirk JvD, Ziko M, Sander M r

Ronald S

Angela H, Kelly S, Remco Sl, John Gr

Hans de Vr

Sylvia S, Soraya Sch, Klaas M, Joelle Sch

John Gr

Hans de Vr, Nico vP, Karel H, Justin H

Sylvia S

Spelregels

Kun je niet, regel dan zelf een ander voor jou. Om 18.45 uur aanwezig bij de Brandweerkazerne.

Indien iemand niet komt opdagen dan loopt de reserve kandidaat (dus wel aanwezig zijn bij de Brandweerkazerne). Niet verschenen loper loopt dan de volgende maand i.p.v. de reserve loper.

OPROEP Het clubblad is leuk om te lezen maar het oog wil ook wat! Met name de jeugd vindt het leuk om zichzelf in het clubblad terug te zien.

Dankzij Karel Hagen is er elke maand weer een ruim aanbod aan mooie

actiefoto’s. Om nóg meer keus te hebben willen wij ouders vragen ook foto’s te maken zodat we van alle teams foto’s hebben. Ook van de gezellige activiteiten zijn foto’s zeer welkom!

Dus, heeft u leuke foto’s gemaakt, stuur ze naar copy.praatpaal@hotmail.com en wie weet staan ze in de volgende Praatpaal!

Redactiecommissie

14


DOOR TRAINING STERK

15


Praatpaal

16

Oktober 2015


DOOR TRAINING STERK

17


De Dolfijn 41d Enkhuizen Telefoon 06 365 92 845 info@brocantefinistere.nl Bezoek onze website voor meer informatie

18


Plakboeken DTS Bij controle van het archief in de bestuurskamer bleek dat één van de plakboeken van DTS

verdwenen is. In totaal zijn er in de periode 1947 tot 1980 vier plakboeken bijgehouden door

G. Visser, Piet Mantel, René Lub en Pieter Mantel. Verder hebben hier medewerking aan verleend: Dieuwke Tool- Kouwenhoven, E. Bolt en T. Wolzak.

Momenteel ontbreekt het derde boek dat de periode 1974-1978 beslaat. Heeft iemand dit plakboek in zijn /haar bezit of weet iemand waar het kan zijn? Ik hoor het graag.

Kees van Dijk

Scoren voor de club Binnenkort start de jeugdcommissie met een nieuwe actie. Deze actie heet scoren voor de club. Hierbij krijgen alle jeugdleden een kraskaart mee naar huis waarmee ze naar familie, vrienden en kennissen toe kunnen gaan. Op deze kraskaart staan een aantal bedragen, deze zijn allemaal onder de € 2,50. Het is de bedoeling dat de kinderen zoveel mogelijk geld ophalen. Binnenkort krijgen alle kinderen een brief mee naar huis waar de actie nog even duidelijk in uitgelegd wordt.

De jeugdcommissie

DOOR TRAINING STERK

19


Praatpaal

Oktober 2015

C1

De C1 speelt in een leuke spannende poule dit

WEDSTRIJDVERSLAG

seizoen. Met 3 kampioenskandidaten omdat het

DTS E1 - VZOD E4 De eerste wedstrijd was thuis op het nieuwe

kunstgras veld. We hebben goed verdedigd en

samen gespeeld. zaten aardig wat goede acties tussen zoals een doorloop bal. en een afstands worp. Het was een leuke wedstrijd en hebben met 15-01 gewonnen!!!!!

Groetjes

Silko Dahmann

KZ/Hiltex 2 Bij KZ/Hiltex 2 blijft het altijd afwachten wie er in het veld staan. Joost kon ook weer de nodige speelminuten aan en binnen 27

seconden had hij de 1-0 er in liggen. Leuk in dit team is te zien hoe onze nieuw dames Robin en Marjolijn zich moeiteloos handhaven

vierde team (Aurora) toch iets meer moeite heeft met scoren. Celeritas en Rohda zijn wel geduchte

concurrenten. Op 12 september kwam Aurora naar ons om op het nieuwe kunstgras te spelen, er

werd in deze wedstrijd echt te weinig gescoord.

De wedstrijd eindigde dan ook in een zuinige 1-1. (Bente 1)

De week er na vertrokken wij richting Haarlem voor de return… Na het geklaag over onze (partijdige?) scheidsrechter was ik benieuwd naar de thuis

scheidsrechter van Aurora. Deze man had het mijns inziens prima onder controle maar ook hier hoorde ik klachten van de coaches van Aurora…tot de rust werd er niet gescoord, ook niet uit de vrije ballen die aan beide kanten werden gegeven. Na rust werd de score geopend door Bente met een

afstandsschot snel gevolgd door haar 2e een korte bal onder de korf, Butros maakte een mooie

passeer beweging en tekende voor de 3e…Na een tegen doelpunt volgde Bente’s 3e en bleef de eindstand steken op 1-4. (Bente 3, Butros 1)

op dit niveau. Anna speelde ditmaal niet mee, maar heeft zich

26 september mochten we in Alkmaar opdraven

de teleurstelling van vorige week eenvoudig naar de 27-10

Koploper Rohda verloor vorige week met 9-10 van

ook al ruim bewezen. Het was goed te zien, dat de ploeg zich na overwinning speelde. Ruststand 14-6

DTS E1 BLAUW WIT E3 Het was een leuke wedstrijd! We speelde goed samen en verdedigde erg goed, blauw wit had weinig kansen om te scoren. Wij hebben bijna

allemaal gescoord. De wedstrijd gewonnen met 12-0!!!!!!!!!! Strafworpen 3-1.

Groetjes

Amee Dahmann 20

tegen Celeritas, altijd een pittige tegenstander.

Celeritas waardoor zelfs Celeritas nog kampioen

zou kunnen worden (wel afhankelijk van anderen). Wij moesten gewoon punten pakken in Alkmaar.

Bente opende de score wederom in Alkmaar. Goed om te zien dat zij haar rust weer gevonden heeft! Na de gelijkmaker wist Eva haar 2e strafworp te

benutten en gooide Maaike er nog een kort kansje

in. Celeritas kwam terug tot 3-3 en op slag van rust gooide Bas een heel slimme bal van uit het andere vak in 1x naar Maaike, zij stond vrij bij de korf en bepaalde de ruststand op 3-4. Na rust bleef het super spannend in Alkmaar. Eva maakte 3-5 en

Celeritas kwam na iets te vaak bal verlies terug tot 5-5. Eva tikte de 5-6 binnen en daar kwamen de Alkmaarders weer, ze kwamen zelfs voor! 7-6…

Gelukkig voor ons wist Bente heel koelbloedig van afstand nog 1x te scoren waardoor wij ons punt binnen haalden…eindstand 7-7. (Eva 3, Bente 2, Maaike 2)


WWSV 1 - DTS 1 Afgelopen zaterdag mocht DTS het opnemen tegen de hekkensluiter van de 4e klasse WWSV uit Wijdewormer. DTS begon ontspannen aan de wedstrijd en liep

waardoor ze DTS aardig bij konden blijven. De ruststand was in het

onnodige overtredingen van DTS kreeg WWSV

afronding niet volledig scherp. WWSV had weinig in te brengen deze

al snel uit naar een 0-3 voorsprong. Door

maar liefst 4 strafworpen in de eerste helft

voordeel van DTS 6-8. DTS had duidelijk het betere spel, maar was in de wedstrijd. DTS liep gemakkelijk uit naar een 10-18 overwinning. Doelpunten:

Ziko Mantel 5

Angela Hoeflaak 4

Sander Middelkoop 5 Dirk Johan van Dijk 1 Johnny Keesman 3

Angela Hoeflaak

DTS 1 – STORMVOGELS 1 Zaterdag 12/9 speelde DTS tegen Stormvogels uit Uitgeest. Een wedstrijd die je op papier zou moeten

Doelpunten:

haar spel te halen. Wat ook lukte, er werden veel vrije ballen toegekend aan Stormvogels en diverse

Dirk Johan van Dijk 1

kunnen winnen. Stormvogels ging voortvarend van start, speelde fel en deed er alles aan om DTS uit

ballen afgekeurd van DTS. In de rust keek DTS tegen een 3-8 achterstand aan. De tweede helft probeerde

DTS het goed op te pakken het lukte mondjes maat, de korf werd weliswaar meer gevonden maar het gat wat geslagen was in de eerste helft was simpelweg te groot voor DTS. Eindstand 10-13. Angela Hoeflaak

Ziko Mantel 3

Angela Hoeflaak 1 Lynn Scholten 2

Maartje Hofstede 1

Sander Middelkoop 1 Johnny Keesman 1

DOOR TRAINING STERK

21


Praatpaal

Oktober 2015

Blijf helder NOC*NSF en Heineken werken al jaren samen om verantwoord alcoholgebruik te bevorderen.

Ondanks onze inspanningen, en met name die van de sportverenigingen en –clubs zelf, valt er nog

veel te winnen. Recent onderzoek wijst uit dat momenteel slechts 8,5% van de Nederlandse sportverenigingen actief de wettelijke alcoholleeftijd van 18 jaar naleeft. In 2013 was dit nog 15%. Dat kan en moet beter!

Daarom zijn NOC*NSF en Heineken op 22 mei jl.

succesvoller een deelnemende vereniging is in

programma verantwoordelijk om verantwoord

hoe groter de kans op het winnen van mooie

gestart met de “Blijf Helder”’ campagne; een alcoholgebruik bij sportverenigingen en –

clubs te bevorderen. Zie www.blijfhelder.nl.

Met deze campagne wordt een nieuwe weg

ingeslagen: goed gedrag wordt beloond. Hoe

Meld je aan! www.blijfhelder.nl

het bevorderen van verantwoord alcoholgebruik, prijzen voor de vereniging: sportclinics met

toonaangevende sporters, kaartjes voor sport-

evenementen of – als klap op de vuurpijl – een

reis voor 2 personen naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in augustus 2016. Meld je

daarom nu aan op de website van Blijf Helder!

Na bevestiging van jullie deelname ontvangt de

club mystery visits, onaangekondigde bezoekjes aan de club, waarbij vastgesteld zal worden hoe de club omgaat met verantwoord alcoholge-

bruik. Voor meer informatie over de mystery visit, zie www.blijfhelder.nl.

Na de eerste mystery visit ontvangt de club een

Blijf Helder communicatiepakket, met op korfbal toegesneden ondersteunende materialen, en

Tips & Tricks om verantwoord alcoholgebruik te bevorderen. De club die verantwoord alcoholgebruik het beste uitdraagt mag zich “De Helderste Club van Nederland” noemen. Meld je u aan op www.blijfhelder.nl

Met vriendelijke groet,

Koninklijk Nederlands Korfbalverbond 22


Tour langs sportclubs om alcoholgebruik onder 18 jaar en boetes te voorkomen De bar omzet in de sportkantine is voor veel

delen? Of heeft u misschien behoefte aan handvatten om alcohol-

We hebben vanuit de sport echter ook de

dan op voor de organisatie van een bijeenkomst op uw sportvereniging

sportclubs een belangrijke bron van inkomsten. verantwoordelijkheid dat er op een verantwoorde manier met alcohol wordt omgegaan, zeker

misbruik vanuit uw rol verder te beperken ofwel te voorkomen? Geef u via alcoholensport@nocnsf.nl

bij jongeren en in het verkeer. Bovendien lopen

Risico op boetes en striktere handhaving

het intrekken van de vergunning wanneer de

gezond en sportief Nederland, maar ook voor het behoud van

sportverenigingen het risico op forse boetes of

naleving niet goed geregeld is. Om sportverenigingen te helpen de naleving te verbeteren zijn

er interactieve bijeenkomsten ontwikkeld die ook op uw sportvereniging kunnen plaatsvinden.

Ook het rijden onder invloed vanuit de sportkantine is een aandachtspunt. Binnen sport-

verenigingen is het realiseren van verantwoord alcoholgebruik lang niet altijd eenvoudig. Om u hierbij te helpen zijn er interactieve bijeenkomsten ontwikkeld.

Tijdens de bijeenkomst gaan we het gesprek met u aan over het belang van verantwoord alcoholgebruik en de ondersteuning die er

Een betere naleving van de leeftijdsgrens is van belang voor een barinkomsten voor de club en voorkomen van boetes. De boetes op

het niet naleven van de leeftijdsgrens liggen tussen 1360 en 2720 euro en wanneer er geen verbetering plaats vindt wordt de vergunning

ingetrokken om te mogen schenken. Sportverenigingen lopen dus een aanzienlijk risico, wanneer zij de naleving niet goed geregeld hebben. NOC*NSF heeft al signalen ontvangen dat dergelijke boetes zijn

opgelegd bij sportverenigingen en verwacht dat dit gaat toenemen.

Staatssecretaris van Rijn heeft n.a.v. de recente slechte nalevingscijfers gemeenten al opgeroepen sterker te gaan handhaven. Bovendien

wordt in 2016 de Drank- en Horecawet geĂŤvalueerd en zal worden

gesproken over extra maatregelen om de handhaving te verbeteren.

Hoog tijd voor sportverenigingen om de handschoen op te pakken. Het is geen eenvoudige opdracht en behelst een cultuuromslag waar we met deze campagne op een positieve manier aan bij willen dragen.

beschikbaar is. Daarnaast zal er ruim aandacht

Meld je u aan op alcoholensport@nocnsf.nl

bestuurder, barvrijwilliger, trainer-coach en/of

Met vriendelijke groet,

worden besteed aan de dilemma’s waar u als ouder mee geconfronteerd wordt en hoe

verschillende sportverenigingen hier mee

Koninklijk Nederlands Korfbalverbond

omgaan.

Vindt u het belangrijk gezamenlijk op te trekken om verantwoord alcoholgebruik binnen de

sportvereniging te stimuleren en wilt u reeds

opgedane successen binnen uw sportvereniging

DOOR TRAINING STERK

23


Praatpaal

24

Oktober 2015


1. Hoe ben je bij de club gekomen?

Mijn vader zat op korfbal en ik wilde eigenlijk

ook wel sporten: dus toen ging ik korfbal 2.

proberen!

Wat wil je later worden?

Wat ik later wil worden? Dat weet ik nog

steeds niet...

3. Wat vind je van de toernooien die DTS regelt? Denk aan BSF toernooi, koppelschieten Zelf doe ik meestal niet mee aan deze

toernooien, maar ik vind het bij de gezellige

sfeer van de club passen. Het is ook heel leuk om naar te kijken.

4. Wat vind je leuker, aanvallen of verdedigen? Ik vind verdedigen leuker! (dan kan ik onder

andere Jetske aanmoedigen om te scoren >:D )

5. Welke andere hobby heb je naast korfbal? Naast korfbal vind ik tekenen heel leuk, dat

doe ik ook best wel veel.

6. Wat is je lievelingsdier?

Mijn lievelingsdier is een vos.

7. Wat doe je het liefst als je niet naar school hoeft?

Dan spreek ik af met m’n vriendin(nen), ga ik

lezen of serie kijken.

8. Wat vind je het aller leukst aan korfbal?

Het leukste vind ik dat je samenspeelt met

anderen; dat het een teamsport is waarbij jongens en meiden gemixt zijn.

9. Wat vind je van school?

;( (sorry, hier heb ik geen woorden voor)

10. Wie is je volgende slachtoffer? En welke vraag wil je veranderen?

Het volgende slachtoffer is Sidon Hagen en

vraag 7 wil ik veranderen in: Wat vind je van het nieuwe kunstgras?

DOOR TRAINING STERK

25

10 VRAGEN AAN

Joelle Schachtschabel


Praatpaal

Oktober 2015

Recreanten nieuws Vanuit het KNKV hebben we een inschrijvingsformulier ontvangen voor de komende zaalperiode. Dit jaar hebben wij ons ook opgegeven als organiserende vereniging voor een toernooi op

zaterdagavond 9 januari 2015 in de Drecht. Wij hopen dat jullie allen op deze avond beschikbaar zijn. Onderstaand een overzichtje van de toernooien waar we aan mee kunnen doen. Komende week wil graag afstemmen aan welke toernooien we mee gaan doen, dus bekijk alvast even je agenda. 2015

Zaterdag 07-11-2015

Sporthoeve in Badhoevedorp

Zaterdag 28-11-2015

Kennemersporthal in Haarlem

Zaterdag 21-11-2015

Zaterdag 12-12-2015 Zaterdag 12-12-201 2016

Zaterdag 09-01-2016 Zaterdag 23-01-2016 Zaterdag 23-01-2016

GroenGeelhal in Wormer Adoshal in Hoorn

De Piet Vinkhal in Leidschenveen

bij DTS Enkhuizen DSO Alkmaar

GroenGeelhal in Wormer

Zaterdag 30-01-2016

De Pijp Amsterdam

Zaterdag 20-02-2016

Kennemersporthal in Haarlem

Zaterdag 19-03-2016

Sporthal in Meerkamp in Amstelveen

Zaterdag 06-02-2016 Zaterdag 12-03-2016

Deimoshal in Heerhugowaard GroenGeelhal in Wormer

Graag zien we jullie op de wekelijkse trainingsavond.

Sportieve groet, Fenna en Marja

26


Zo lekker dat je vergeet dat het uit pure room bestaat RECEPT VAN DE MAAND

Het recept van de maand is:

Cocktail Antoinette Benodigdheden:

2 dubbele kipfilet

ca. 8 mandarijnen

2 ons ham

2/3 flesje kerriesaus

2 bakjes selderijsalade 3 eetlepels mayonaise

1/4 liter slagroom

Bereiding:

De kip ca. 15 minuten koken met een snufje zout. Kip en ham in kleine stukjes snijden.

4 mandarijnen in stukjes snijden en dit alles mengen met selderijsalade.

Voor de saus, slagroom (zonder suiker) stijfkloppen en kerriesaus en mayonaise er langzaam doorheen mixen.

De kipcocktail in glazen of schaaltjes verdelen en een schepsaus erover doen. Garneren kan bijvoorbeeld met partjes mandarijn, takje selderij, sprietjes bieslook. Een heerlijk voorgerecht en makkelijk te maken. Eet smakelijk!

Tine van Dijk

De volgende die een recept mag inleveren is Marja Vijselaar

DOOR TRAINING STERK

27


Praatpaal

Oktober 2015

WIE IS DIT?

Wie oh wie? Weten jullie wie er op de vorige foto stond? Het was Carla Hogeweg!

Wie is dit?

Hierboven zie je een foto van een lid van DTS. Het kan zijn dat deze korfbalt of gekorfbald heeft. Of gewoon vrijwilliger bij de club is.

Heb je zelf ook oude foto’s dan kun je deze sturen naar copy.praatpaal@hotmail.com.

28


BALLENSPONSORS

DOOR TRAINING STERK

29


30


De Baanbreker

Omdat het ook anders kan!

Wij zijn altijd opzoek naar nieuwe vrijwilligers!

jecten

Onze pro

pwinkel

Kringloo

h

Kitsc Kunst &

t Speelmaa

Dak- en

n

thuisloze

erkplaats Meubelw

Kunstig

Keramiek

bekeken

atelier

Kijk voor meer informatie op www.baanbrekerenkhuizen.nl DOOR TRAINING STERK

31


Praatpaal oktober 2015  

De praatpaal is het clubblad van korfbal vereniging DTS uit Enkhuizen. Voor meer informatie kijk op www.dtsenkhuizen.nl

Praatpaal oktober 2015  

De praatpaal is het clubblad van korfbal vereniging DTS uit Enkhuizen. Voor meer informatie kijk op www.dtsenkhuizen.nl

Advertisement