Page 1

Koppelschieten Richtlijnen gebruik kunstgras Geboorte nieuws!

DOOR TRAINING STERK

September 2015


2


Colofon Oplage 105 stuks 11 x per jaar Sportpark Immerhornpolder Immerhornweg 2, 1601 DC Enkhuizen T 0618937794 Postadres: CKV DTS Enkhuizen Kerkeland 12, 1602 LG Enkhuizen Email: dts.enkhuizen@knkv.nl Bankrelaties: Rabobank:NL39RABO031.73.06.529 Dagelijks bestuur: Voorzitter: C. van Dijk Reigerweg 2, 1602 PB Enkhuizen T 0228 317 529 M 06 556 915 63 E cvandijk@quicknet.nl Secretaris: Jan Klienbannink Kerkeland 12, 1602 LG Enkhuizen T 0228 320 063 E jp.klienbannink@quicknet.nl Penningmeester: Ineke Bollen-Hakvoort Knokkel 94, 1619 AX Andijk T 0228 855 447 E ineke@aka-andijk.nl Ledenadministratie: Marja Vijselaar De Bouw 177, 1611 LR Bovenkarspel T 0228 51 95 18 E m.w.vijselaar@kpnmail.nl

Van de redactie Een nieuw clubblad voor een nieuw seizoen. Nu zoeken we nog iemand die van mij (Rosalyn) het clubblad wil overnemen. Doordat ik ga

studeren in Utrecht heb ik geen tijd meer om het clubblad te maken. Heb je interesse of denk je ik zou het wel willen proberen neem dan contact op met één van de redactie leden!

De inleverdatum van de kopij is 20 september 2015. Stuur dit naar: copy.praatpaal@hotmail.com of naar Zuider boerenvaart 49. Veel leesplezier,

Simone, Sylvia, Annelies en Rosalyn

Diversen: Technische Commissie: Pieter Mantel 0228 315 002 Carla Hogeweg 06 204 645 40 Jack Schachtschabel 0228 753 937 Wedstrijdsecretaris: Baukje Born 0228 318 513 Kantine Commissie: Ron Groot 0228 315 912 / 06 481 533 83 Jeug Commissie: Klaas Mosselman 0228 316 196 Oud Papier Commissie: John Groot 0228 721 338 / 06 404 258 70 Willem Buiten 06 422 014 11 Recreanten Commissie: Marja Vijselaar Fenna Müller fenna.muller@quicknet.nl Sponsor Commissie: Annelies Arps 06 271 182 83 © 2015 DTS Enkhuizen www.dtsenkhuizen.nl

DOOR TRAINING STERK

3


4


Wat gaat een vakantie toch snel. Hopelijk is

Hopelijk wordt de aanwezigheid van kunstgras

om het nieuwe seizoen te starten. Ik schrijf

ledenaantallen maar ook groei in niveau. Het

iedereen na een rustige periode weer opgeladen “iedereen�, maar gelukkig waren er ook heel veel mensen die druk doorgegaan zijn met ons

nieuwe kunstgrasveld. De aannemer die het

werk van de gemeente Enkhuizen had aangenomen, had de verplichting om op 1 september a.s. alles op te leveren. Het veld voor DTS en de

hockey moest echter 15 augustus gereed zijn. Dit

de basis van groei voor DTS. Niet alleen in

afgelopen jaar heeft 11 kampioenen opgeleverd.

Misschien teveel gevraagd om dit te evenaren in

het seizoen 2015-2016, maar laten we het in ieder geval proberen. O.l.v. Qruun Lely (de nieuwe trainer bij DTS) heeft het eerste team en de

jeugdselectie al hun eerste trainingen afgewerkt.

is bijna gelukt. Op woensdag 19 augustus konden

We wensen ieder dit seizoen heel veel succes en

nieuwe veld (hoewel nog niet alles gereed was).

begin zijn van nieuw elan in de vereniging maar

de eerste trainingen worden afgewerkt op het

We hopen dat de komende week de puntjes nog even op de i gezet worden zodat we op 29

augustus het eerste competitieweekend thuis op een nieuw veld kunnen afwerken. Wie had

dit in het eerste kwartaal van dit jaar verwacht? Na 68 jaar gras nu KUNSTGRAS!!

VAN DE VOORZITTER

Zomer voorbij

heel veel spelplezier. Laat het nieuwe veld een

vooral een voortzetting van de gezelligheid die zo belangrijk is bij een kleine vereniging. Veel sportiviteit en plezier toegewenst. Succes allen!!!

Kees van Dijk

DOOR TRAINING STERK

5


VAN ACHTER DE BESTUURSTAFEL

Praatpaal

September 2015

Ledenvergadering in de Zuiderkerk In het bijna 70-jarig bestaan was nog nooit

Tijdje geleden gesproken over gebruik van jullie

vergaderd. Reden was de onbereikbaarheid van

jullie voorstel naast financiële ook personele con-

voorgekomen dat in een kerkgebouw werd

de kantine van DTS door de gestarte werkzaamheden aan het kunstgrasveld.

Op 1 juli waren 27 leden van DTS aanwezig op e

en raadplegende bijeenkomst over het mogelijk

gebruik van de kantine door de hockeyvereniging. WFHC had hiervoor een verzoek bij het bestuur neergelegd.

Na goed overleg waarin emotionele, zakelijke

maar ook politieke overwegingen en argumenten boven tafel kwamen, kon bijna ieder zich

vinden in het besluit dat het bestuur verder met de hockeyvereniging in gesprek mocht gaan. Op een uitgaande mail hierover naar de “hockey” kregen we onlangs deze mail als antwoord:

kantine. Aangezien wij een klein clubje zijn en sequenties heeft, hebben we ook met Dindua

gesproken. Daar hebben we mee afgesproken

dat we in hun kantine terecht kunnen voor een

kop koffie en een broodje. Zij zijn altijd open en er is altijd wel een tafel beschikbaar voor ons.

Aangezien dat een stuk minder organisatie vergt en minder kosten met zich meebrengt hebben we daar voor gekozen. Jullie in ieder geval

bedankt voor de bereidwilligheid om jullie kantine te willen delen.

Duidelijke reactie en dit punt kan (voorlopig?) weer van de agenda. Het bestuur

Contributie overzicht 2015 - 2016 Senioren

Senioren (zaal) Junioren

Aspiranten

Jaarbedrag

Bondscontributie

206,00

57,5

226,50 175

Recreanten

Niet spelend Korfbalkids

6

Maandbedrag 15,80

13,90

45

12,00

123,50

30

8,75

80

18

139

Pupillen

57,5

105 25

35

25

9,70 7,45

6,00

Kledingbijdrage Voordeel jaarbetaling 11,00

31,60

6,00

20,00

6,00

17,50

11,00 6,00 5,00

29,35

18,40

14,40

10,00


DOOR TRAINING STERK

7


VAN ACHTER DE BESTUURSTAFEL

Praatpaal

September 2015

Richtlijnen voor het gebruik van het kunstgrasveld

Nu de velden in gebruik zijn genomen, moeten we op de volgende punten letten: •

• • •

Zowel voor spelers en speelsters als voor toeschouwers geldt dat er alleen toegang tot de velden is

met plat schoeisel. Spelers en speelsters mogen niet met noppenschoenen sporten maar dienen “kunstgrasschoenen” te gebruiken.

Er mag geen puntbelasting aangebracht worden op de velden. Dit betekent dat alleen de blauwe

stoelen uit de kantine gebruikt mogen worden door de toeschouwers. ALLE andere stoelen zijn verboden.

De spelersbanken moeten op een houten plank geplaatst worden om indrukken in en schade aan

de kunstgrasmat te voorkomen. Samen met de onderhoudsgroep zullen we nog kijken of dit op een andere manier ook voorkomen kan worden. Bv door een plaatje onder de banken te lassen. Het scorebord blijft buiten de omheining staan.

Er mogen geen hoekpinnen gebruikt worden om losse belijning voor de velden vast te zetten.

De voetplaten voor de korven dienen met zorg van de kar te worden genomen. Men mag ze niet

met de rand op het veld laten vallen.

Al met al kleine zaken die maken dat, als we allen meewerken, we jarenlang plezier van de kunstgrasmat kunnen hebben. Laten we elkaar er op aanspreken als iemand bovenstaande zaken vergeet!!!!

Het bestuur

8


Bericht van Piet Bestuur bedankt voor de mooie bos bloemen. En clubgenoten voor de div. kaarten. Hartelijk dank, Piet Mantel

TC nieuws We hebben kunstgras! Woensdag 19 augustus

Dames tekort

geweest. Het ziet er heel mooi uit en het loopt

gekorfbald? Haal haar over om (weer) te gaan

zijn de eerste trainingen op het nieuwe veld

ook erg lekker. Het materiaal ziet er mooi uit

d.w.z. de kar en de platen die er mooi op passen. Een groot compliment aan het bestuur die hier erg hard voor geknokt heeft.

Ken je iemand die wil gaan korfballen of heeft korfballen! We hebben nu echt een probleem in de senioren teams met een tekort aan dames. Kortom doe er alles aan om senioren dames leden te werven!

Senior dames gezocht!

Zaterdag 22 augustus zijn we naar 2 toernooien

geweest. Het 1e en de A1 naar Velocitas en de rest van de jeugd naar EKVA. Bij EKVA konden de B1 en de C1 alvast wennen aan een nieuw kunst-

Afzeggingen

ons. Het was prachtig weer en ook erg warm om

wedstrijden heen en laat je team niet zomaar in de

grasveld. Exact het zelfde type kunstgras als bij te spelen. De B1 wist overtuigend te winnen en had de 1e prijs. De E1 een 3e prijs en de D1 en C1

waren absoluut niet kansloos. Een dikke pluim

voor allemaal. Er werd met zoveel inzet gespeeld dat een aantal spelers toch last van de warmte

kregen. Flink wat water en rust helpt dan. Nu is het bijna zover nog 2 trainingen en dan starten

we met een thuisprogramma op 29 augustus op kunstgras.

Voor de jeugdtrainers van D.T.S. geef je op voor

de K2 cursus! Zie verdere uitleg in de Praatpaal.

Korfbal is een teamsport dus plan je uitjes om de steek door af te zeggen. Alle informatie over wanneer er wel of niet gespeeld wordt is

beschikbaar op www.knkv.nl/competitie/

algemene-info/competitie/club/ en kies dan DTS (E).

We wensen iedereen een plezierig sportief seizoen 2015-2016. Tot op het korfbalveld!

De TC,

Carla, Pieter en Jack DOOR TRAINING STERK

9


Praatpaal

September 2015

Trainingstijden veld najaar 2015 Maandag Tijd

Trainer(s)

Coache(s)

2e/3e

Pieter

Pieter

20.30-21.30

1e

19.15-20.15

A1

20.30-21.30 19.15-20.15

18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00

Woensdag Tijd

B1

C1

D1 E1 F1

Team

Qruun

Ziko, Qruun

Pieter, Carla, Jimmy, Johnny

Mitchell

Juliette

Pieter

Pieter

19.15-20.15

B1

Pieter, Carla,Jimmy Johnny

18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00

Zaterdag Tijd

10.00-11.00* *alleen bij thuiswedstrijden

C1

D1 E1 F1

Team

Kangoeroe klup

Nieuwe coach

Coache(s)

Yvonne, Jack, Nico

18.00-19.00

Jack

Trainer(s)

Recreanten A1

Mieke

Mitchell, Sanne

20.00-21.00 19.15-20.15

Pieter, Ziko Ronald

Jack, Jay, Matthijs

1e

2e/3e

Qruun

Sidon, Justin, Ronald

20.30-21.30 20.30-21.30

10

Team

Qruun

Qruun

Ziko, Qruun

Pieter, Ziko

Sidon, Justin, Ronald

Ronald

Mitchell, Sanne

Mitchell

Jack, Jay, Matthijs Juliette

Trainer(s) Carla

Mieke

Jack

Nieuwe coach


Recreantennieuws Zo heb je de zomervakantie nog in het vooruit-

Het zou leuk zijn als we er een aantal recreanten

het nu weer tijd om in beweging te komen. Een

er in jullie buren/kennissenkring wel heren

zicht en zo is het weer om. Na lekker luieren is aantal van de recreanten hebben woensdag 19 augustus al mogen trainen op ons nieuw

kunstgrasveld. Het ziet er fantastisch uit en het speelt ook lekker. Dus kom op allemaal, ervaar het zelf op de komende trainingsavonden.

Onder voorbehoud hebben wij ons opgegeven voor een toernooi op 5 september bij Apollo. Uiteindelijk is het ons niet gelukt een team samen te stellen. Jammer hoor!

heren bij zouden kunnen krijgen. Misschien zijn (dames natuurlijk ook) die willen gaan sporten.

Maak ze enthousiast voor het korfbal. Een aantal keren mee trainen (zonder verplichting) mag altijd.

Voor de komende periode staat er (behalve de wekelijkse training) voorlopig niets op het programma.

Sportieve groet, Fenna en Marja

Ledenadministratie Nieuwe leden:

Melissa de Nijs

DTS trainingspak, shirt of tas bestellen?

Joyce Renema

Ga dan naar de DTS website

BeĂŤindiging lidmaatschap :

webshop button (zie hiernaast).

Eyob Alemseged Ursem

www.dtsenkhuizen.nl en klik op de

Bodien Scholten Yorrick Groen

Omzetting spelend lid naar recreant: Arnold Keesman

Omzetting recreant naar spelend lid: Jasper Groot Groet,

Marja Vijselaar DOOR TRAINING STERK

11


Praatpaal

September 2015

Programma veld seizoen 2015 Datum

Wedstrijd

Starttijd

Accommodatie

Veld

05-09-2015

Badhoevedorp 2 - DTS (E) 2

14:00

Sportpark Akerveld

1bK40

05-09-2015

ESDO 3 - DTS (E) 3

11:30

KOCKENGEN

1G (G)

05-09-2015

ZKC A1- DTS (E) A1

17:00

Sportcomplex Jagersveld

1aK60

05-09-2015

KZ/Hiltex B3 - DTS (E) B1

11:15

Sportpark De Koog

3bK50

05-09-2015

Rohda C1 - DTS (E) C1

11:00

Sportcomplex Ookmeer

2bK40

05-09-2015

Sporting West D2 - DTS (E) D1

11:00

Westerpark-Kl plein

1bK40

12-09-2015

DTS (E) 1 – Stormvogels 1

15:30

Sportcomplex Immerhorn

1k40

12-09-2015

DTS (E) 2 - MIK 1

14:00

Sportcomplex Immerhorn

1K40

12-09-2015

DTS (E) 3 - DKV Victoria 6

12:30

Sportcomplex Immerhorn

1K40

12-09-2015

DTS (E) A1 – OKV A1

17:00

Sportcomplex Immerhorn

1K40

12-09-2015

DTS (E) B1 - OKV B1

11:00

Sportcomplex Immerhorn

2K40

12-09-2015

DTS (E) C1 - Aurora C2

10:00

Sportcomplex Immerhorn

1K40

12-09-2015

DTS (E) D1 - DKV Victoria D1

11:00

Sportcomplex Immerhorn

1K40

12-09-2015

DTS (E) E1 - Blauw-Wit (A) E3

10:00

Sportcomplex Immerhorn

2K40

19-09-2015

WWSV 1 - DTS (E) 1

16:00

De Boogbal

1G

19-09-2015

DSO (A) 3 - DTS (E) 2

17:00

Sportcomplex Oosterhout

1aK60

19-09-2015

Apollo A1 - DTS (E) A1

11:00

Sportpark de Vork

2aK60

19-09-2015

Groen Geel B3 - DTS (E) B1

13:00

Sportpark Trickelsoord

3K40

19-09-2015

Aurora C2 - DTS (E) C1

10:30

V.d.Aartsportpark

2K40

19-09-2015

DKV Victoria D1 - DTS (E) D1

11:30

Sportpark De Diemen

1K40

19-09-2015

Blauw-Wit (A) E3 - DTS (E) E1

09:30

Sportpark Joos Banckersweg

2b1K24

26-09-2015

Oosterkwartier - DTS (E) 1

14:30

Oosterkwartier

1aK60

26-09-2015

Vlug & Vaardig/KCN 3 - DTS (E) 2

12:30

Sportpark Melkweg

1aK60

26-09-2015

DKV (IJ) 3 - DTS (E) 3

17:00

Sportcomplex Schoonenberg

1K40

26-09-2015

Celeritas C1 - DTS (E) C1

10:00

Sportpark De Groene Voet

1bK40

26-09-2015

Blauw-Wit (A) D4 - DTS (E) D1

09:30

Sportpark Joos Banckersweg

2aK40

26-09-2015

VZOD E4 - DTS (E) E1

10:30

Sportpark Calslagen

3K24

12


Datum

Wedstrijd

Starttijd

Accommodatie

Veld

03-10-2015

Sporting West A1 - DTS (E) A1

14:00

Westerpark-Klönneplein

1aK60

03-10-2015

EKVA B2 - DTS (E) B1

12:10

Fanny Blankers Koenpark

1K40

03-10-2015

DTS (E) 1 – Zaandam Zuid 1

15:30

Sportcomplex Immerhorn

1K40

03-10-2015

DTS (E) 2 - Rapid 4

14:00

Sportcomplex Immerhorn

1K40

03-10-2015

DTS (E) 3 - ZKC ‘31 5

12:30

Sportcomplex Immerhorn

1K40

03-10-2015

DTS (E) A1 – DKV Victoria A1

17:00

Sportcomplex Immerhorn

1K40

03-10-2015

DTS (E) B1 - BEP B2

11:00

Sportcomplex Immerhorn

2K40

03-10-2015

DTS (E) C1 - Rohda C1

10:00

Sportcomplex Immerhorn

1K40

03-10-2015

DTS (E) D1 - Sporting West D2

11:00

Sportcomplex Immerhorn

1K40

03-10-2015

DTS (E) E1 - Apollo (H) E2

10:00

Sportcomplex Immerhorn

2K40

10-10-2015

Sporting Andijk 1 – DTS (E) 1

15:30

Andijk

1K40

10-10-2015

TOP/Quoratio 6 - DTS (E) 2

12:30

Sportcomplex TOP Sassenheim

2K40

10-10-2015

Sporting Andijk 2 - DTS (E) 3

14:00

ANDIJK

1K40

10-10-2015

EKVA A2 – DTS (E) A1

11:30

Fanny Blankers Koenpark

1K40

10-10-2015

Apollo (H) E2 - DTS (E) E1

09:00

Sportpark De Vork

1aK60

Alleen van belang tijdens veldcompetitie: de afkortingen “K” en “G” achter het veld betekenen resp. kunstgras en gewoon gras.

DOOR TRAINING STERK

13


Praatpaal

September 2015

Rooster kantinedienst Datum

Wie:

Tijd

12-09-2015

Pia, Lydia en Sylvia

9.15 – 12.00

Leny, AndrĂŠ en Erik

15.30 - ??

Mieke en Mitchel

12.00-15.30

Oud papier schema Week

Datum

38

15 sept

36

40 42

44

46 48 50 52

Lopers

Reserve

01 sept

Arnold K, Dirk M, Jasper Gr, Jimmy K

Rick B

29 sept

Andre H, Pieter M, Jack S, Ron Gr

Willem B

27 okt

Rene H, Dirk JvD, Ziko M, Sander M

13 okt

10 nov

24 nov

08 dec 22 dec

Rick B, Carla H, Bodien S, Jasper Gr

Willem B, Johnny K, Sidon H, John Gr Ronald S, Lynn Sch, Boukje Gr, Maartje/Sander

Andre H Rene H

Ronald S John Gr

Angela H, Kelly S, Remco Sl, John Gr

Hans de Vr

Sylvia S, Soraya Sch, Klaas M, Joelle Sch

John Gr

Hans de Vr, Nico vP, Karel H, Justin H

Sylvia S

Spelregels

Kun je niet, regel dan zelf een ander voor jou. Om 18.45 uur aanwezig bij de Brandweerkazerne. Indien iemand niet komt opdagen dan loopt de reserve kandidaat (dus wel aanwezig zijn bij de Brandweerkazerne). Niet verschenen loper loopt dan de volgende maand i.p.v. de reserve loper.

14


DOOR TRAINING STERK

15


Praatpaal

September 2015

Welkom!

16


DOOR TRAINING STERK

17


De Dolfijn 41d Enkhuizen Telefoon 06 365 92 845 info@brocantefinistere.nl Bezoek onze website voor meer informatie

18


Vossenjacht voor jong en oud! De PAF commissie organiseert op vrijdag 4 september een vossenjacht voor jong en oud.

Dit houdt in dat je met een groepje door Enkhuizen heen loopt op zoek naar vossen. Bij de

verschillende vossen kun je spelletjes doen en punten verdienen. Het groepje met de meeste punten heeft gewonnen.

De vossenjacht is voor alle leden van DTS +

familie + vrienden! We verzamelen allemaal op

het grasveld naast de zeevaartschool omdat de vossenjacht vanaf daar begint.

Wil je graag mee doen dan kun je je opgeven

via het facebook evenement of via de lijst in de

kantine die op de deur hangt. We hopen op een grote opkomst!

Waar?

Grasveld naast de zeevaartschool (Kuipersdijk, Enkhuizen)

Wanneer?

Vrijdag 4 september

Hoe laat?

19.00 uur verzamelen

? k o o e j m o

K

DOOR TRAINING STERK

19


WEDSTRIJDVERSLAG

Praatpaal

September 2015

DTS 1 - HBC 1 Afgelopen zaterdag speelde DTS haar eerste

de stand steeds gelijk. Bij de stand van 13-13

kunstgras en onder leiding van een nieuwe coach

de spelers een gat te slaan naar een mooie

wedstrijd van het seizoen op het nieuwe en een tweetal oude/nieuwe spelers. De

tegenstander HBC uit Heemskerk was een bekende voor DTS.

eindstand 19-13. De nieuwe trainer was tevreden over de 2e helft, DTS heeft het als team goed opgepakt en zo de winst binnen gehaald.

DTS startte de wedstrijd matig, er was niet

Doelpunten:

gemaakt en het spel was onzorgvuldig. HBC

Maartje Hofstede

genoeg focus. Er werden veel plaatsfouten

schoot de ballen er wat makkelijker in en kwam daardoor al snel op een 1-4 voorsprong. DTS liep achter de feiten aan maar knokte zich terug tot een ruststand van 7-8.

De tweede helft begon DTS scherper en pakte

een eerste voorsprong maar HBC bleef bij en trok

20

begon de motor te draaien voor DTS en wisten

Lynn Scholten

3

Sander Middelkoop

4

Angela Hoeflaak

2

Ziko Mantel

4

Johhny Keesman

Dirk johan van Dijk

Angela Hoeflaak

1

3

2


Koppelschieten Zaterdag 29 augustus hebben als opening van

gemaakt en hield de punten bij. Uit eindelijk

gehouden. René had een wedstrijdschema

+ jeugd waren Anja en Stijn! Zij hebben met trots

het seizoen weer een koppelschiet competitie

kwamen er 3 winnaars uit. Winnaars van ouders

een lekkere taart in ontvangst genomen. Daarna ging de uitreiking verder en mocht Stijn weer naar voren komen. De winnaars van de jeugd

waren namelijk Stijn en Raoul! Ook zij mochten

een taart mee naar huis nemen. De winnaars van de volwassene waren Nico en Simon! Dit koppel heeft alles gewonnen en zijn daardoor de winnaars van de volwassenen. Allemaal

gefeliciteerd en bedankt voor het mee doen. Ook willen wij René bedanken voor al zijn inzet voor en tijdens het koppelschieten!

PAF

Barbecue Zaterdag werden er weer volop saté stokjes omgedraaid en stokbrood gesneden. De kantine

commissie had het weer goed voor elkaar! Er waren verschillende soorten salades, stokbroodjes,

hamburgers, saté, worsten en nog veel meer! Ook zat de sfeer er goed in. We hebben gezellig met elkaar gegeten en willen graag de kantine commissie bedanken voor hun inzet! We hebben weer erg lekker gegeten.

Na het eten waren we toe aan een kampvuur met marshmallows. Ook dit was helemaal goed

geregeld. We hebben nog gezellig de avond afgesloten bij het kampvuur onder begeleiding van Peters zang talent. Ik vond het weer een geslaagde zaterdag! Rosalyn

DOOR TRAINING STERK

21


Praatpaal

September 2015

KNKV trainerscursus KT2 De TC van DTS organiseert dit najaar de KNKV trainers cursus KT-2. We beschikken inmiddels over

een leuke grote groep trainers binnen onze vereniging. We willen graag al die trainers (en anderen,

die best trainer zouden willen worden) de instrumenten willen geven om met meer gemak en inzicht de trainingen uit te voeren.

Dat enthousiasme een groot deel bijdraagt aan

het sportieve resultaat hebben we gemerkt aan

de vele kampioenen in het afgelopen jaar. Het is

Toelatingseisen ● ●

leuk om trainen te geven. Nog leuker is het als je

korfbal). Als je nog geen ploeg hebt, zorgt de

organiseert de TC deze cursus van de KNKV. Met

TC dat je aan kunt sluiten bij een ploeg. ●

leiding van een cursusleider van de bond aan het werk.

Wat houdt de cursus in?

Doel van de cursus KT2 is met name de

didactische vaardigheden te ontwikkelen.

De vaardigheden zijn de basis voor het goed

overbrengen van de inhoud. Dus, hoe hou je de aandacht van de deelnemers, op welke manier zeg je dat ze de oefening niet

goed uitvoeren, hoe organiseer je de

training zo dat alle kinderen meedoen en hoe hou je zelf het overzicht etc.

Er zijn vier centrale bijeenkomsten

(minimaal 3 weken tussen elke bijeenkomst). De opleiding duurt dus mini-

maal 12 weken. De cursist is verplicht

alle 4 de bijeenkomsten bij te wonen. Als je 1 keer niet kunt krijg je van de docent een vervangende opdracht.

22

De cursist dient zelfstandig of als assistent

een ploeg te trainen (breedte-, of wedstrijd-

weet hoe je dat het beste kunt doen. Daarom

een groep van ca 8 (a.s.) trainers gaan we onder

Minimale leeftijd 15 jaar bij afronding opleiding;

De cursist wordt begeleid door een Praktijk

Begeleider. Inhoud

In deze opleiding word de cursist voorbereid op het halen van drie proeven van bekwaamheid: 1.

Het geven van een (deel van een) training,

met de nadruk op de didactische vaardigheden;

2. Het begeleiden bij wedstrijden;

3. Het assisteren bij het organiseren van een activiteit.

Tijdens de eerste centrale bijeenkomst wordt

de opzet van de cursus uitgelegd en wordt er op het veld aandacht besteed aan ‘wat is korfbal?’. Ook didactiek kan aan bod komen. De tweede

bijeenkomst gaat over didactiek en vindt vooral plaats op het veld. Iedereen komt aan de beurt

om les te geven. De input voor deze bijeenkomst wordt grotendeels gevormd door de rapportage van de Praktijk Begeleider (PB) en vragen van de deelnemers. De derde avond heeft als hoofd-


Enthousiasme draagt voor een groot deel bij aan het sportieve resultaat

bij DTS onderwerp het begeleiden van wedstrijden.

van de cursist. Het KNKV reikt aan de cursisten,

de PB en vragen van de deelnemers. Daarnaast

beschouwd het certificaat Korfbal Trainer 2 uit.

De input wordt geleverd door de rapportage van is er mogelijk ruimte om op het veld opnieuw aandacht te besteden aan didactiek.

Tijdens de centrale bijeenkomsten wordt

geen aandacht besteed aan “assisteren bij het

waarvan het portfolio als voldoende wordt

Het certificaat Korfbaltrainer 2 geeft recht om evt. later de cursus Korfbaltrainer 3 te gaan volgen.

organiseren van een activiteit”. Een week na de

Kosten

worden. Op de vierde avond kan didactiek,

gaan, gratis (DTS betaalt), andere deelnemers

derde bijeenkomst moet het portfolio ingeleverd coaching aan de orde komen. Verder wordt de opleiding geëvalueerd, is er ruimte voor het

Voor DTS leden die studeren of naar school betalen € 45,-.

stellen van vragen.

Voor meer informatie kan je kijken op de website

Lesmateriaal:

soorten-opleidingen/korfbaltrainer-2/

● ● ●

Boek: Korfbal, samen scoren

Boek: Eenvoudige korfbalvormen Lesmap KT2

van de KNKV: www.knkv.nl/opleidingen-main/

Hier vind je ook diverse links naar bijvoorbeeld

de cursusmap, zodat je dit alvast kunt bekijken.

Proeve van Bekwaamheid + Certificaat

Aanmelden

beoordeling door de docent van het portfolio

te sturen aan de TC: carla.hogeweg@quicknet.nl.

De Proeve van Bekwaamheid bestaat uit de

Zo spoedig mogelijk door voor 7 juli een e-mail

DOOR TRAINING STERK

23


Praatpaal

24

September 2015


10 VRAGEN AAN

Justin Havik 1. Hoe ben je bij de club gekomen?

Mijn vader heeft lang bij roda gespeeld.

Daarna kwam hij bij dts. En dus ging ik er ook op.

2. Wat wil je later worden en waarom?

Fysiotherapeut. Ik wilde altijd al iets in de zorg kant doen. En hou ook erg van sporten dus dit is de perfecte combi dacht ik.

3. Wat is je lievelingseten? Pizza

4. Wat vind je leuker, aanvallen of verdedigen? Aanvallen, dan kan ik “proberen’’ te scoren ;-)

5. Welke andere hobby heb je naast korfbal?

Voetballen met vrienden en zwemmen in de

Oosterhaven.

6. Wat is je lievelingsdier? Tijger

7. Wat doe je het liefst als je niet naar school toe hoeft?

Lekker voetballen met vrienden.

8. Wat vind je het aller leukst aan korfbal? De wedstrijden en natuurlijk onze eigen

club :-)

9. Wat vind je van school?

Leuk alleen het huiswerk is een beetje jammer.

10. Wie is het volgende slachtoffer en welke vraag wil je veranderen?

Joëlle Schachtschabel, vraag 3 naar: wat vind

je van de toernooien die DTS regelt? Denk aan BSF toernooi, koppelschieten, etc.

DOOR TRAINING STERK

25


Praatpaal

26

September 2015


Zo lekker dat je vergeet dat het uit pure room bestaat RECEPT VAN DE MAAND

Het recept van de maand is:

Panna Cotta met gemarineerde perzik Panna cotta betekent in het Italiaans “gekookte room”. Dit is zo lekker dat je vergeet dat het dessert uit pure room bestaat. Serveer het na een lichte maaltijd. Nagerecht voor 4 personen 4 dl slagroom

60 g suiker

2 dl slagroom

2 perzikken

2 zakjes vanillesuiker 4 eetlepels sambuca of amaretto

5 blaadjes gelatine

Bereiding:

Breng de slagroom met de suiker aan de kook en laat dit drie minuten koken. Roer de vanillesuiker erdoor. Week intussen de gelatine 5 minuten in ruim koud water. Knijp de gelatine uit en los de

blaadjes al roerend op in de hete room. Laat de warme room in en bak met koud water afkoelen tot hij lobbig begint te worden. Klop de slankroom stijf en spatel deze luchtig door het afgekoelde roommengsel. Spoel 4 vormpjes of kopjes (inhoud ) om met koud water. Schep het roommengsel erin. Laat de panna cotta in de koelkast 2 a’3 uur opstijven. Ontvel de perziken en snijd het vruchtvlees in plakjes. Schenk de sambuca of de amaretto erover. Marineer ze tot gebruik in de koelkast. Stort vlak voor het serveren de panna cotta elk op een bordje en garneer met de plakjes perzik. Lepel tenslotte de marinade over de puddinkjes. Dit is een heerlijk

nagerecht, zeker een keer proberen. Eet smakelijk! De volgende die een lekker recept in mag sturen is Tine van Dijk.

Groetjes, Fenna

DOOR TRAINING STERK

27


September 2015

WIE IS DIT?

Praatpaal

Wie oh wie? Weten jullie wie er op de vorige foto stond? Het was Ziko Mantel! Wie is dit?

Hierboven zie je een foto van een lid van DTS. Het kan zijn dat deze korfbalt of gekorfbald heeft. Of gewoon vrijwilliger bij de club is.

Heb je zelf ook oude foto’s kun je ze opsturen naar copy.praatpaal@hotmail.com.

28


BALLENSPONSORS

DOOR TRAINING STERK

29


30


De Baanbreker

Omdat het ook anders kan!

Wij zijn altijd opzoek naar nieuwe vrijwilligers!

jecten

Onze pro

pwinkel

Kringloo

h

Kitsc Kunst &

t Speelmaa

Dak- en

n

thuisloze

erkplaats Meubelw

Kunstig

Keramiek

bekeken

atelier

Kijk voor meer informatie op www.baanbrekerenkhuizen.nl DOOR TRAINING STERK

31


Praatpaal september 2015  

De praatpaal is het clubblad van korfbal vereniging DTS uit Enkhuizen. Voor meer informatie kijk op www.dtsenkhuizen.nl.

Praatpaal september 2015  

De praatpaal is het clubblad van korfbal vereniging DTS uit Enkhuizen. Voor meer informatie kijk op www.dtsenkhuizen.nl.

Advertisement