Page 1

Vanjska, neovisna, periodična prosudba sustava kvalitete na Građevinskom fakultetu Osijek

Edita Pinterić, dipl.iur

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Voditeljica Ureda za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja JOSIP JURAJ STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK

www.gfos.h


Organizacija sustava kvalitete  Sustav upravljanja kvalitetom prema HRN EN ISO 9001 uspostavljen i certificiran od 2007. godine  Sustav osiguravanja kvalitete prema ESG uspostavljen 2008. godine kroz:  Povjerenstvo za praćenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja - kontrolira sustav kvalitete, podnosi godišnje izvješće Fakultetskom vijeću i Sveučilištu  Ured za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja – kontrola svih provedenih aktivnosti unutar sustava kvalitete, podnošenje izvješća Fakultetskom vijeću i Povjerenstvu www.gfos.h


Organizacija sustava kvalitete  Radna skupina za praćenje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja - imenovana odlukom dekana, 11 članova, predstavnici svih struktura, primjedbe, mišljenja, prijedlozi  Radna skupina za ishode učenja - 4 člana, iskustvo na području ishoda učenja, definiranje, praćenje, razvijanje, analiza

www.gfos.h


Dokumenti  Strategija razvitka GFOS za razdoblje 2009.2013.  Priručnik za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete  Priručnik kvalitete (ISO)  Pravilnik o organizaciji sustava kvalitete visokog obrazovanja na GFOS  Statut GFOS www.gfos.h


Vanjska prosudba sustava kvalitete        

Pilot projekt 2008. godine Vanjska prosudba studeni 2010. godine 2 dana Razgovori s predstavncima svih struktura Pregled svih dostupnih dokumenata Obilazak prostorija, predavaonica i laboratorija Iznošenje preliminarnih zaključaka usmeno Upravi U roku od 2 mjeseca dostava Izvješća

www.gfos.h


Preporuke-izdvojeno       

Usuglašenost dokumenata Jasno definiranje odgovornosti za pojedine postupke Definiranje politike kvalitete, pozicioniranje Fakulteta... Analiza učinkovitosti svake aktivnosti i postupka Prostor,oprema,projekti Ishodi učenja (jasno definiranje, radionice) Nadograditi informacijski sustav

www.gfos.h


Follow-up     

6 mjeseci od zaprimanja Izvješća Očitovanje (ili žalba) na Izvješće Plan aktivnosti za follow-up sukladno preporukama Izvješće o provedenim aktivnostima Završno izvješće Povjerenstva

www.gfos.h


Hvala na pa탑nji!

www.gfos.h

vanjska prosudba  
vanjska prosudba  

vanjska prosudba

Advertisement