a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

o d n o r t e r oorp v S J I e d Schaatsen

g n a t s l e k i m de du


FRANKENA B.V. Loonbedrijf * Machineverhuur

VOOR LEVERING VAN: -

COMPOSTAARDE ZWARTE GROND DIV. SOORTEN ZAND GRIND SCHELPEN COMPLEET GRONDWERK WALBESCHOEIINGEN (LEVEREN EN AANBRENGEN)

VRAAG VRIJBLIJVEND INLICHTINGEN Tel. 0517-341681 Fax. 0517-341666

Winsum

Kleasterdyk 56, 8831 XC Winsum T: 0517 – 342 313 F: 0517 – 342 338 I: www.friamco.nl E: info@friamco.nl

• Apparaten en machinebouw. • Milieutechniek. • Constructie-, leiding,- en plaatwerk in staal, aluminium en roestvaststaal. • Luchtbehandeling, werktuigbouwkundige en scheepsinstallaties. • Lucht en waterfiltersystemen. • Akoestische omkastingen, geluidschermen, geluiddempers en isolatie. • Thermische isolatie en isolatiematrassen. • Geluidsmetingen en advisering. • Engineering en tekenwerk

Oud papierdata 2020 18 januari 2020 29 februari 2020 28 maart 2020 9 mei 2020 20 juni 2020


Van de redactie

SinterKerstenOudenNieuw De decembermaand, de gezelligste maand van het jaar is weer aangebroken. De kinderen hebben onze Sint weer binnen gehaald in het dorp. Het was weer een groot feest tijdens de optocht en in de Helling. Met veel liedjes en een dartende Piet, die voor de staf moest zorgen. Kerst, gezellig samen zijn met je familie en vrienden. Heerlijk binnen bij de kerstboom en de open haard. En wat de kinderen vooral belangrijk vinden een lekkere lange vakantie. Natuurlijk Oud en Nieuw het jaar 2019 afsluiten en 2020 beginnen. Dit wordt mijn laatste voorwoord, wij zijn in het nieuwe jaar al in Sneek met onze kinderen. Het was erg leuk om deel te hebben genomen aan de schoolkrant. Hester Visser-Kooistra zal de redactie komen versterken. Wij als redactie van de schoolkrant wensen iedereen een fijne feestdagen toe en een gelukkig en gezond 2020! Ewoud, Titia, Erika, Sandra, Sonja, Thirza, Hester en Roellien Voor het maken van deze schoolkrant zijn wij nog op zoek naar ouders die graag zouden willen helpen om in een team een mooie schoolkrant te kunnen maken.

Colofon

Inhoudsopgave

December 2019

Schoolnieuws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Skoalkrante fan de Iepenbiere basisskoalle It Bynt yn Winsum. De redactie wordt gevormd door Ewoud van der Weide, Roelien van Bethlehem, Titia Lycklama Ă Nijeholt, Erika Weijer, Sandra Bekius, Thirza Diks, Hester Visser-Kooistra en Sonja Telenga. De Skoalkrante verschijnt 2 keer per jaar. Ieder gezin met 1 of meer schoolgaande kinderen ontvangt 1 exemplaar. Daarnaast is het mogelijk een abonnement af te sluiten. De Skoalkrante wordt financieel mogelijk gemaakt door advertentie inkomsten en de opbrengstvan de oud papier inzameling. De Skoalkrante Juli 2020 verschijnt in week 27. De kopijdatum is 9 juni 2020

Even voorstellen Marije en Greetje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Nieuws van de Activiteitencommissie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Verjaardagskalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Groep 1 & 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Groep 3 & 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Groepsfoto groep 1 en 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Groepsfoto groep 3 & 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Groep 5 & 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Schoolverlaters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Diploma’s en prijzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Groep 7 & 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

p. 3


OPROP Hokker heit, mem, pake, beppe, buorfrou of buorman mei griene fingers kin ús helpe mei it ûnderhald fan de beleeftún? bynt@gearhing.net

• Nieuwe en gebruikte merkfietsen • Luxe- en huishoudelijke artikelen • Speelgoed en schrijfwaren • gereedschappen

• Tuinartikelen • Veehouderijbenodigdheden • Kleinvoeders en -accessoires • Verf en hout

Kleasterdyk 46 WINSUM tel. (0517) 34 15 56

DE WINKEL VOOR ALLES EN …

p. 4

REPARATIE REVISIE INKOOP VERKOOP St. Michaëlsberch 7a 8831 ZM Winsum tel. 0517 341 065 mob. 06 53 18 95 70

www.startmotoren.nl


BIJ-zondere start! Allereerst veel aandacht voor groepsvorming en kennismaking. Hoewel de kinderen elkaar vaak al een beetje kennen, komt er bij groepsvorming meer bij kijken. Elkaar vertrouwen en met elkaar kunnen samenwerken zijn vaardigheden die je niet van de één op de andere dag leert. Dit sluit naadloos aan bij de nieuwe methode ‘Vreedzame School’ waar we dit schooljaar mee zijn gestart. Deze methode gebruiken we voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Eén van de dingen die daaruit voort komt is het geven van een hand ’s ochtends bij binnenkomst. Het klinkt als iets simpels, maar is zo waardevol. Alleen al het leergesprek: hoe geef je een goede hand? En dat was echt zo simpel nog niet…! Elk kind is bijzonder en mag gezien worden. Door het geven van een hand ’s ochtends is er direct persoonlijk contact, leerling en leerkracht wensen elkaar een bijzonder goedemorgen om samen goed aan de dag te beginnen. Naast veel aandacht voor deze groepsvorming in de eerste weken, hebben alle kinderen onderzoek gedaan naar de bij en biodiversiteit. Oog voor de omgeving, nieuwsgierigheid prikkelen en zélf op onderzoek uit. Op zoek naar bermplanten, de functie van de bij en een bezoek/gastcollege van echte imkers! Zelfs de cameraploeg van Omrop Fryslân SchoolTV kwam langs, de kinderen van groep 3/4 hadden een vraag over de bij voor het programma WitWat, die in het programma werd uitgezocht. Mooi om te zien dat het onderzoekend leren dat is ontstaan met het ‘Greidhoeke goes Onderwijs’-project, steeds weer wordt toegepast en kinderen daar zelf vaardiger in worden. Niet alleen op it Bynt zelf was een bijzondere start, ook een bijzondere start onder hetzelfde dak: de start van een BSO (Buiten Schoolse Opvang) in Winsum. BSO Musniw heeft sinds oktober intrek genomen in ons gebouw. Waar dit eerst startte met een aantal dagen per week, draait de BSO momenteel al 5 dagen per week. Een peuteropvang, buitenschoolse opvang én basisschool onder 1 dak. Een mooi doorgaand aanbod voor Winsum en omgeving! We gaan er samen voor om deze bijzondere start voort te zetten, voor nu een hele fijne Kerstvakantie toegewenst! Namens het team van it Bynt, Ewoud van der Weide Locatiecoördinator it Bynt

Schoolnieuws

De eerste maanden van het schooljaar zijn alweer voorbij. Dit schooljaar kende een BIJ-zondere start. We zijn het schooljaar gestart met het thema ‘Iedereen hoort erBij’.

p. 5


Even voorstellen Juf Marije Mijn naam is Marije van der Meulen, ik ben 16 jaar en ik woon met mijn vader, moeder, broertje en zusje in Tzum. Mijn hobby’s zijn kaatsen, winkelen, stappen met vrienden en creatief bezig zijn. Op dit moment doe ik de opleiding onderwijsassistent op de Friese Poort in Leeuwarden. Graag wil ik later iets met kinderen doen en dan het liefst op de basisschool. Ik zou dan graag als juf voor de klas willen staan en daarvoor moet ik na deze opleiding de Pabo doen. Ik loop elke woensdag stage in groep 1&2. Tot nu toe vind ik het erg leuk om stage te lopen en dingen te leren in de praktijk

Even voorstellen Juf Greetje Mijn naam is Greetje Schots, 17 jaar oud en eerstejaars PABO student aan NHL Stenden in Leeuwarden.Voor de PABO heb ik 3 jaar gymnasium gedaan maar besloot aan het einde van het derde jaar om naar de havo gegaan. De reden voor dit besluit was dat ik het gewoon veel te druk had en ik niet naar de universiteit wilde gaan. Tijdens mijn tijd op de havo kwam ik er al snel achter dat de pabo goed bij mij zou passen. Ik vind het namelijk superleuk om met kinderen om te gaan en hen wat te leren. Na een aantal meeloopdagen wist ik het zeker en besloot ik me in te schrijven. Ik loop het eerste jaar van de opleiding elke dinsdag stage op OBS It Bynt. Daarnaast zijn er ook een aantal stageweken ingeroosterd dit jaar. Het eerste half jaar zal ik te vinden zijn bij groep 5/6 en het volgende half jaar bij een van de andere groepen. Ik heb het nu al ontzettend naar mijn zin en hoop op een leerzame tijd!

p. 6


Activiteitencommissie

Nieuws van de AC Een nieuw schooljaar, een frisse start na een welverdiende grote vakantie. Het schooljaar startte voor de AC met de voorbereidingen en uitvoering van het schoolreisje voor groepen 7 & 8 en de Byntkuier. Omdat het schooljaar 2019/2020 een erg kort schooljaar is, is met de leerkrachten van groep 7 & 8 besloten om het schoolreisje van dit jaar naar voren te halen en is in breder overleg met school besloten om de Byntkuier in de gouden weken te houden. De Byntkuier was gepland op woensdag 11 september 2019. Alle voorbereidingen waren klaar, medailles besteld en de routes uitgestippeld. Robert Grovenstein Laat het nou net deze woensdag hondehokken regenen ! In de loop van de dag is besloten om het maar een dag te verplaatsen.Voor de donderdag leek het in ieder geval droog te zijn. En wat een goede beslissing achteraf ! Donderdag was het stralend weer en we kunnen terug kijken op een zeer geslaagde Byntkuier. We gaan kijken of we dat volgend jaar weer in de gouden weken gaan organiseren. Met groep 7 & 8 zijn we drie dagen naar Terschelling geweest. Op Terschelling hebben we verschillende activiteiten ondernomen zoals een bezoek aan het bunkermuseum, vlotbouwen bij het meertje van Hee, excursie met Staatsbosbeheer op het strand enz.Volgens ons een zeer geslaagd schoolreisje. Na de voorbereidingen en uitvoering van de Byntkuier en het schoolreisje zijn we aan de slag gegaan met de eerst volgende activiteiten van de AC. De eerste volgende activiteit was de viering van St. Maarten. Ook dit jaar zijn de kinderen georganiseerd door het dorp door gegaan om gezonde lekkernijen op te halen in ruil voor een mooi lied. Dit jaar was er ook een goed doel gekoppeld aan de viering van St. Maarten. De kinderen hebben dit jaar een bijdrage op voor ‘Tour for Life’.Volgend jaar augustus gaan een aantal ouders op de fiets van Italië terug naar Nederland, met als doel om zoveel mogelijk geld op te halen voor het Daniel den Hoed fonds. Dit is een fonds welke zich inzet voor onderzoek ten behoeve van kankerbestrijding. (www.tourforlife. nl) De kinderen hebben een mooi bedrag van € 1307,10 opgehaald voor het fonds. Tijdens de jaarlijkse, gezamenlijke bijeenkomst met de MR en alle andere schoolcommissies hebben we afscheid genomen van twee lang zittende AC’ers, namelijk Foekje Adema en Gilli Westra. Beide dames hebben zich een heel aantal jaren ingezet om de activiteiten van de AC mee mogelijk te maken. Tijdens de bijeenkomst hebben we ze al even in het zonnetje gezet, maar ook hierbij nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet de afgelopen jaren ! De lege plekken in de AC zijn/waren al ingevuld doordat Agnes de Lang en Rianne Speerstra vorig jaar al zijn aangeschoven om zo een jaar te kunnen proefdraaien. Beide dames hebben we dan ook tijdens de bijeenkomst officieel welkom geheten. Ondertussen zijn we bezig om de jaarlijkse kerstviering voor te bereiden. Het beloofd weer een leuke viering te worden, we houden jullie op de hoogte van de vorderingen. Alvast fijne feestdagen en een goed begin van 2020 ! Namens de activiteitencommissie Robert Grovenstein

p. 7


VERJAARDAGSKALENDER p. 8

Januari 1 Jasmin Hadzic 4 Johannes Heerma 6 Aleksander Ciochon 8 Anniek Jongbloed 10 Marije Sietsma 11 Symen Visser 16 Esmee Hoekstra 18 Hette Postma 28 Mireille Boersma

April 11 jaar 7 jaar 4 jaar 7 jaar 8 jaar 6 jaar 6 jaar 6 jaar 9 jaar

5 Jitse Speerstra 6 Jurre van der Veen 12 Douwe van der Let 22 Nynke Kesimaat 26 Elyn Andreae

8 jaar 7 jaar 9 jaar 9 jaar 5 jaar

Mei

Februari 4 Yfke van Bethlehem 10 Yasmin Khalifa Achmed 19 Luuk Jongbloed 19 Julian Visser 25 Hester Sijtsma

10 jaar 8 jaar 9 jaar 5 jaar 11 jaar

6 Imke Grovenstein 6 Lucas Terpstra 9 Femke Heerma 14 Maaike van der Meer 19 Klaas Gerrit Noordenbos 22 Tjalling Sietsma 29 Marinka Zuidema

9 jaar 12 jaar 5 jaar 8 jaar 11 jaar 6 jaar 11 jaar

Maart 1 Nienke Speerstra 4 Dirk Regeling 17 Fenna Halbersma 18 Thijs van der Wolf 21 Johannes van der Let 22 Anouk Groen 31 Jelco Groen

10 jaar 8 jaar 6 jaar 11 jaar 12 jaar 8 jaar 10 jaar

Juni 2 Ninthe Abma 12 Wybe Regeling 13 Renske Bokma 14 Daan Kesimaat 21 Jinke Jellema 24 Larissa van der Wolf 26 Berber Frankena 26 Imre Kroes

6 jaar 6 jaar 10 jaar 6 jaar 9 jaar 8 jaar 11 jaar 6 jaar


p. 9


p. 10


p. 11


Autohuis Winsum CNOSSEN & VAN DER VAART

Een eerlijk en betrouwbaar bedrijf voor uw auto. Voor: • A.P.K. • Onderhoud • Grote- en kleine beurten • Schade herstellen • Occasions • Nieuwe auto’s Kortom, voor alles op het gebied van auto’s kunt u bij ons terecht!

St. Michaelsberch 9 Winsum (frl) telefoon 0517 - 34 19 17

p. 12

FA.H.W.KONING FOURAGES KUNSTMEST TRANSPORT

Kleasterdyk 48 Winsum Fr. Tel. : 0517-342187 Fax. : 0517-342372


p. 13


Groep 3 en 4

p. 14


Larissa van der Wolf

Anouk Groen p. 15


Groep 3 en 4

p. 16


p. 17


Groep 1 & 2

Achterste rij v.l.n.r. : Jort van Mourik, Jinte van Bethlehem, Beke Regeling, Tjalling Sietsma, Daan Kesimaat, Fenna Halbertsma, Hette Postma, Juf Klazien Middelste rij op de bank: Imre Kroes, Brecht Speerstra, Esmee Hoekstra, Julia van den Bemd, Femke Heerma, Elyn Andreae, Bram Veenstra, Wybe Regeling, Daan Hoekstra, Ninthe Abma, Jan Pieter Teijema Voorste rij op de grond v.l.n.r.: Julian Visser,Ynse-Douwe Posthuma, Elske van der Veen

p. 18


p. 19

Achterste rij v.l.n.r. : Marije Sietsma,Yasmin Khalifa Achmed, Jitse Speerstra, Douwe van der Let, Dirk Regeling, Durk van Mourik, Famke de Lang, Anouk Groen, Anna Maria Ciochon, Juf Trees Middelste rij v.l.n.r.: Juf Rianne, Maaike van der Meer, Larissa van der Wolf, Aniek Terpstra, Ane Hoekstra, Johannes Heerma Voor op de bank v.l.n.r.: Else van der Let, Lianne Boersma, Marleen Jouwsma, Mirthe Zijlstra, Anniek Jongbloed, Jurre van der Veen, Ruben Hindriks, Famke de Vries, Juf Bernarda

Groep 3 & 4


p. 20

p. 20


Groep 5 en 6

p. 21


p. 22


Schoolverlaters

p. 23


p. 24


Diploma’s & Prijzen: Zwemdiploma: A:

Johannes Heerma, Douwe v/d Let, Ane Hoekstra, Aniek Terpstra,

B:

Lianne Boersma

C:

Jitse Speerstra, Jelco Groen

Paardrijden:

Turnen:

2e prijs:

Proefje, Nynke Kingma, Rixt Telenga

3e Prijs: Nynke Kesimaat, Lianne Boersma

4e prijs :

Proefje Berber Frankena

7e Prijs: Mireille Boersma

Fierljeppen: 1ste prijs

Judo: Clubkampioenschap Jurre de Vries

4e Prijs

Jinke Jellema

Kaatsen: 1ste Prijs:

Femke Bokma, Brecht Grovenstein, Luuk Jongbloed, Femke Bokma

2de Prijs:

Imke Grovenstein, Lysan Andrea, Famke de Lang, Jitse Speerstra

3de Prijs:

Jinke Jellema, Mireille Boersma, Douwe v/d Let, Marinka Zuidema,

4de Prijs:

Femke Bokma, Anouk Groen,

5de Prijs:

Jinke Jellema

Volleybal: 4e Prijs:

Renske Bokma

Allen van harte gefeliciteerd!!

p. 25


Wij nodigen u uit in onze Zensa zaak in Franeker. In deze snelle tijd staan wij WEL voor persoonlijk contact en adviseren u natuurlijk graag! Wist u dat wij voor u mode hebben in de maten 36 t/m 48, in merken voor jong en oud‌ Wij zijn voor u een personal shopper, zoeken voor u een set compleet en laten u verrassen!

Wij denken met u mee! advertentieZensahalveZW.indd 1

p. 26

Zensa Moda Franeker Raadhuisplein 3-11 8801 KX Franeker Telefoon: 0517 392 780 email: franeker@zensa.nl www.zensafraneker.nl 06-04-17 09:50


Groep 7&8

p. 27


Winsum FR Tel. 06 462 988 16

p. 28


p. 29


DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en… GEBAK

Bruinsma’s Bakkerij Frans van Mierstraat 49 8932 KS Leeuwarden Tel. (058) 215 04 26

Skâns 2 8831 XS Winsum Tel. (0517) 34 14 54


Groep 7&8

p. 31


p. 32


Groep 7&8

p. 33


p. 34


Oud papier ophalen

Zeer belangrijk voor onze school!!

H&S

KRAANVERHUUR

tuinen • schuttingen • graafwerk • sloopwerk Tel. 06-10438518 WWW.HSKRAANVERHUUR.NL

B Rijbewijs - 30 rijlessen van 60 min. - Tussentijdse toets - Praktijkexamen

€1599,BE Rijbewijs - 6,5 uur rijles - Praktijkexamen

€535,-


Multicleaning Friesland

Glasbewassing • Buitenschoonmaak Reiniging bedrijfspand • Reiniging zonnepanelen

Rioolservice: - Ontstoppen

- Rioolreiniging

- Camerainspectie

- 24/7 bereikbaar

Bel: 06 410 90 865 Sybe Weijer • Mied’igge 19 • Winsum Fr • T 06 410 90 865 info@multicleaningfriesland.nl

www.multicleaningfriesland.nl

p. 36

Uw tevredenheid is onze Prioriteit

Profile for DTP Studio Sonja

Skoalkrante December 2019  

Advertisement
Advertisement