Page 41

Lifestyle

Molenviergang

Abraham Kroesgemaal

De Molenviergang in de Tweemanspolder is één van de wei­ nige die Nederland nog kent. Het zijn meerdere samenwer­ kende poldermolens, die zijn gebouwd voor het droogmaken en -houden van de polder. De molens dateren rond 1725. Ze zijn in 1953 buiten bedrijf gesteld voor bemaling van de polder, maar zijn nog wel maalvaardig. Zie www.verenigingmolenvrienden.nl.

Het gemaal ‘Abraham Kroes’ verzorgt de bemaling van de Prins Alexanderpolder en Zuidplaspolder. Het polderwater wordt rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van de ringvaartboezem, naar de rivier de Hollandsche IJssel gepompt. Deze zeldzame combinatie van polder- en boezembemaling is ondergebracht in één gebouw.

Oorsprong Rotte

De ’s Gravenweg is de oudste verbindingsweg tussen Rotter­ dam en Gouda. Aan deze weg bevinden zich monumentale boer­derijen en herenhuizen en landhuizen met uiteen­lopende architectuur. De ’s-Gravenweg komt uit op de dijk bij de gerestaureerde korenmolen Windlust. Hierin is een theeschenkerij gevestigd en vanaf de aanlegsteiger zijn rond­vaarten over de Hollandsche IJssel mogelijk.

De Rotte is een veenrivier die via de Rottemeren, en langs het buurtschap Oud Verlaat, naar Rotterdam stroomt. Met de bouw van een 400 meter lange dam in de Rotte werd in 1270 de basis gelegd voor de stad Rotterdam.

Geschutsopstelling Vijfde Tochtweg Deze geschutsopstelling is in 2011 aangetroffen bij de aanleg van een spoorwegtunnel. De stelling is onderdeel van de Vordere Wasserstellung, een Duitse verdedigingslinie die vanaf 1943 is gebouwd direct achter de Atlantikwall en liep van Amsterdam via Gouda naar Rotterdam. De geschutsopstelling is per fiets bereikbaar.

Beschermd dorpsgezicht Moordrecht Moordrecht is een ‘dijkdorp’ aan de Hollandsche IJssel, met in totaal 22 rijksmonumenten. In 2008 is een groot deel van de historische dorpskern aangewezen als beschermd dorps­ gezicht.

‘s Gravenweg

Steenovens De Steenovens maakten vroeger deel uit van een aantal steenen pannenbakkerijen langs de Hollandsche IJssel. Het slib uit deze rivier vormde een grondstof voor de IJsselsteentjes die werden gebakken in de Steenovens. Door het hoge kalkgehalte kregen zij hun kenmerkende gele kleur.

Werkhaven Hitland De werkhaven is ontstaan na een bochtafsnijding van de Hollandsche IJssel rond 1940, ontworpen door dezelfde geestelijke vader als van het Deltaplan. Zand- en baggerschepen meerden aan bij de werkhaven, die in de jaren ’70 werd omgevormd tot een woonhaven met een grote variëteit aan schepen en bewoners.

Wilt u weten wat Zuidplas nog meer te bieden heeft op het gebied van wonen, werken en recreëren? Kijk dan op www.zuidplasgewoongrenzeloos.nl. Onder ‘Agenda’ vindt u de evenementen die in 2014 in de verschillende dorpen plaats vinden.

Together - 41 -

Together business & lifestyle  

Together business & lifestyle magazine is een nieuw magazine over business en lifestyle voor Zuid-­Holland waarbij de ondernemer centraal st...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you