Page 12

Zoekmachine optimalisatie & marketing Zoekmachine optimalisatie (SEO) en Zoekmachine marketing (SEM en SEA) zijn tegenwoordig van groot belang in uw communicatieplan. Een website op zichzelf is niet meer voldoende. Door een goede zoekmachine optimalisatie en zoekmachine marketing kunt u bovenaan in Google (maar ook in andere zoekmachines) komen te staan waardoor uw site vaker gezien wordt en er meer mensen zullen zijn die zaken met u willen doen (conversie). SEO of SEA? Wat kunnen wij voor u betekenen? 1. Doelstellingen en doelgroepen bepalen samen met u 2. Selecteren van zoekwoorden waarop u gevonden wilt worden 3. Teksten schrijven waarmee u hoger komt te staan in de zoekresultaten van Google (‘het linker rijtje’) 4. Advertenties (Adwords) maken die winstgevende kliks opleveren (‘het rechter rijtje’) 5. E-mail nieuwsbrieven ontwerpen die u kunt sturen aan relaties en prospects 6. Social media marketing plan bedenken en realiseren 7. Statistieken leveren over de bereikte resultaten en gemaakte kosten 8. Actief beheer van teksten en (social media) campagnes Maveristic regelt alles voor u. Het maakt niet uit of u al een website heeft of dat wij die voor u ontwerpen en bouwen. Wij verbeteren uw zoekmachine optimalisatie (SEO) en uw zoekmachine marketing (SEM of SEA) zodat uw website beter vindbaar wordt en meer omzet behaalt. Snel resultaat nodig? Maak vandaag nog een afspraak en u heeft snel een voorstel van ons liggen. Na akkoord kunt u over 2 weken al de eerste resultaten verwachten. U weet, Maveristic regelt alles snel en goed. WWW.MAVERISTIC.COM

tot (van100+ 3(van totmedewerkers) 100+ 3(van tot (van 100+ medewerkers) 3medewerkers) (van tot 3100+ 3 tot100+ medewerkers) 100+medewerkers) medewerkers) DeanDean Hosted Dean Hosted Hosted IPDean Telefonie IP Hosted Telefonie IP Telefonie Dean Hosted IP (van Telefonie IP3 Telefonie Telefonie Dean Hosted tot Uw nieuwe nieuwe IP centrale besteld! UwIP nieuwe Uw nieuwe centrale IP3 centrale 33 in stappen 3 stappen besteld! besteld! Uw nieuwe Uw Uw nieuwe centrale IP centrale IPIP centrale in stappen in 3instappen stappen besteld! besteld!

Geen investering telefooncentrale meer nodig! Geen Geen investering investering inintelefooncentrale inmeer telefooncentrale meer meer nodig! nodig! Geen Geen investering Geen investering investering in telefooncentrale in telefooncentrale in telefooncentrale meer nodig! meer nodig! nodig!

Kies Kies aantal gebruikers uw Kies telefoon uw telefoon toestellen, toestellen, WifiConnect Call Wifi Connect Callenconverter Connect en Fax Fax converter Kies Kies gebruikers gebruikers gebruikers Onbeperkt Onbeperkt bellen? bellen? telefoon telefoon toestellen, toestellen, Wifi Call Wifi Connect Call Wifi Call enConnect Fax Fax enconverter Faxenconverter converter 11aantal 1aantal 2 Onbeperkt 2 Onbeperkt 3uwKiesKies 3uwtoestellen, 1 Kies1aantal 1aantal 2gebruikers 2 Onbeperkt 2 2bellen? 3bellen?Kiesbellen? 3uwKies 3telefoon Kies aantal gebruikers

(evenveel als (evenveel aantal als gebruikers) aantal gebruikers)

(evenveel als(evenveel aantal gebruikers) (evenveel als aantalalsgebruikers) aantal gebruikers) Kies uw telefoon toestellen, Wifi Call Conners en Fax converter (evenveel als aantal gebruikers)

Onbeperkt bellen?

Gebruiker Gebruiker Onbeperkt Onbeperkt Bellen Bellen Hardware Hardware Service Service Telefoon Telefoon Telefoon upgrades upgrades Hosted Hosted PBX Gebruiker Gebruiker Gebruiker Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Bellen Bellen Bellen Hardware Hardware Hardware Service Service Service Telefoon Telefoon upgrades upgrades upgrades Gebruiker Onbeperkt Bellen Hardware Service Telefoon upgrades Hosted PBX Hosted Hosted Hosted PBX PBX PBXPBX Compleet Compleet Compleet Compleet Compleet Compleet (bureau)telefoon, (bureau)telefoon, fax, VoIP VoIP Centrale Centrale (bureau)telefoon, fax, fax, alle vaste en VoIP Centrale €0,+ Polycom €0,-IP331 naarnaar allenaar vaste alleenvaste mobiele en mobiele nummersnummers (bureau)telefoon, (bureau)telefoon, (bureau)telefoon, fax, fax, fax, smartphone oIPVoIP Centrale VoIP Centrale Centrale wachtkamer, wachtkamer, smartphone gebruiker gebruiker PolycomPolycom IP331 IP331 wachtkamer, mobiele nummers + €0,++ =C€0,++0,-€0,naar allenaar vastealle naar envaste mobiele alleenvaste mobiele nummers en inmobiele nummers Nederland* in nummers Nederland* wachtkamer, wachtkamer, smartphone wachtkamer, smartphone gebruiker smartphone gebruiker gebruiker Aantal

Aantal Aantal

of thuiswerkplek of gebruiker thuiswerkplek smartphone Nederlannd in Nederland* in Nederland* ininNederland* of thuiswerkplek of thuiswerkplek of thuiswerkplek of thuiswerkplek

+ €2,€2,+ €2,€5,€5,€5,€5,€5,€5,+ €2,+ €2,+ = + 2,C €5,€5,€5,€5,€5,€5,€5,5 = 5 €5,= 5 €5,= Per gebruiker Per gebruiker per maand per maand Aantal

C ,Ja/Nee

Ja/Nee

Aantal

Ja/Nee Ja/Nee

C ,Ja/Nee

Per gebruiker Per gebruiker per maand per maand

Per gebruiker Per gebruiker perPermaand gebruiker per maand per maand

Fax2Email Fax2Email

Ja/Nee Ja/Nee

Ja/Nee Ja/Nee

Aantal

Ja/Nee Ja/Nee

+ €4,+ €4,+ €4,-

Wifi Call WifiConnect Call Connect

Aantal

Deze dienst vereist een gebruiker

Deze dienst vereist een gebruiker

Deze dienst vereist een gebruiker

Android, voor Android, iOS en WP iOS en WP Ontvang Ontvang faxen direct faxen alsdirect e-mail alsinternationaal e-mail 25% extra 25%korting extra op korting alle internationale op alle internationale Fax2Email Fax2Email Fax2Email Korting Korting Korting internationaal internationaal Wifi Call WifiConnect Call Wifivoor Connect Call t.b.v. gebruikConnect t.b.v. eigengebruik app bv.eigen Briaapp bv. Bria + = C gesprekken gesprekken

voor Android, voor iOS Android, voor en WP Android, iOS enper WP iOSmaand en WP Ontvang faxen Ontvang direct Ontvang faxen alsdirect e-mail faxen direct e-mail als e-mail 25% 25% korting extra 25% opkorting extra allePer internationale korting opgebruiker alle internationale op alleper internationale Per als gebruiker perextra maand maand Per gebruiker Aantal Aantal Ja/Nee t.b.v. Ja/Nee gebruik t.b.v. eigengebruik app t.b.v. bv.eigen Bria gebruik app bv. eigen Briaapp bv. Aantal Bria gesprekken gesprekken gesprekken

Gigaset

N300A/C610H

Per gebruiker Per gebruiker perPermaand gebruiker per maand per maand

Korting Korting internationaal internationaal

Aantal Gigaset

Aantal AantalGigasetN300A/C610H Gigaset GigasetN300A/C610H

+ €4,+ €4,-

Per gebruiker Per gebruiker per maand per maand Ja/Nee

Aantal

Aantal Gigaset N300A/C610H N300A/C610H N300A/C610H

Deze dienst vereist een gebruiker

C ,-

Aantal

Aantal Aantal

Per gebruiker Per gebruiker perPermaand gebruiker per maand per maand

permaand maand per per maand

Aantal

Aantal Aantal

Aantal

PolycomPolycom VVX400 VVX400

Polycom VVX400 PolycomPolycom VVX400VVX400

+4,-€7,+ €7,Aantal

Polycom VVX400 Aantal Aantal

PolycomPolycom VVX500 VVX500

€0,-€0,-+ €7,€2,-€2,€2,50 €2,50 PolycomPolycom VVX500VVX500 + €7,+Aantal€7,-AantalPolycomAantalVVX500 Aantal Aantal Aantal Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee Aantal Per gebruiker AantalPer gebruiker Aantal per maand per maand Per faxnummer Per faxnummer per maand per maand Per gebruiker Per gebruiker per maand per maand €0,€0,€0,Plantronics Plantronics CS510 CS510 €2,€2,50 €2,50 €2,50Fax2Email €2,-€2,Aantal Aantal Korting internationaal Wifi Call Connect Een bureautelefoon Een bureautelefoon is is €8,+AantalPlantronics €8,Polycom VVX500 Per per gebruiker maand Per gebruiker per maand per maand hierbij benodigd. hierbijCS510 benodigd. + =C +7,Per faxnummer Per faxnummer perPermaand faxnummer per maand per maand Per gebruiker Per per gebruiker maand Per gebruiker per maand per maandop allePer gebruiker Ontvang faxen direct 25% extra korting voor Android, IOS en WP Plantronics CS510 Plantronics CS510 Aantal Aantal

+ €8,+ €8,+ €8,-

t.b.v. uwt.b.v. bestaande uw bestaande fax fax

Deze dienst vereist een gebruiker

internationale gesprekken

Aantal

Deze dienst vereist een gebruiker

als e-mail

Aantal

Fax converter Fax converter (ATA) (ATA) t.b.v. gebruik eigen bv. Bria

Een bureautelefoon Een bureautelefoon isEen bureautelefoon is is hierbij benodigd. hierbij benodigd. hierbij benodigd.

Aantal

Aantal Aantal

Aantal

Eenbureautelefoon is hierbij benodigd Per toestel Per per toestel maand per

Per toestel Perper toestel Per maand toestel per maand per maand

Aanbevolen:Aanbevolen: Separate internet Separate verbinding internet t.b.v. verbinding spraak:t.b.v. €29,spraak: p/m, €29,inclusief p/m,gratis inclusief Routergratis (max.Router 6 gelijktijdige (max. 6 gelijktijdige gesprekken).gesprekken). Onbeperkt Bellen Onbeperkt per gebruiker Bellen pergeldt gebruiker voor bellen geldt voor naar bellen vaste en naarmobiele vaste enuw mobiele t.b.v. bestaande fax Soundstation Aantal Aantal Aantal nummers innummers Nederlandin (er Nederland geldt een(erFair geldt UseeenPolicy, Fair Use zie: Policy, www.deanconnect.nl). zie: www.deanconnect.nl). De Fair UseDecapFair is 1500 Use cap minuten is 1500perminuten maand, per per maand, gebruiker. per Bij gebruiker. overschrijding Bij overschrijding gelden de normale gelden de Dean normale beltarieven. Dean beltarieven. €1,- per€1,maand per per maand stukper stuk IP5000 Onbeperkt bellen Onbeperkt geldtbellen niet voor geldtspeciaalnummers: niet voor speciaalnummers: zoals servicenummers, zoals servicenummers, satellietnummers satellietnummers en doorschakelen en doorschakelen naar externenaar nummers. externe Hardware nummers.Service Hardware Compleet Servicebestaat Compleet uit:bestaat Toestel uit: huurToestel all- huur allAanbevolen Aanbevolen in, service op in, hardware, service op vervanging hardware, vervanging bij defect, firmware bij defect,updates firmwareinclusief updatesswitch inclusief en voedingen. switch en voedingen. Een fax, wachtkwameraansluiting Een fax, wachtkwameraansluiting of andere extensie, of anderewordt extensie, gezienwordt als een gezien gebruiker. als een Standaard gebruiker. Standaard len: Aanbevolen: Separate internet Aanbevolen: Separate verbinding internet Separate t.b.v. verbinding internet spraak:verbinding t.b.v. €29,-spraak: p/m,t.b.v. inclusief €29,spraak: p/m, gratis €29,inclusief Router p/m,gratis (max. inclusief Router 6 gelijktijdige gratis (max. Router 6 gesprekken). gelijktijdige (max. 6 gelijktijdige gesprekken). Onbeperktgesprekken). Bellen Onbeperkt per gebruiker Onbeperkt Bellen pergeldt Bellen gebruiker voorperbellen geldt gebruiker naar voorvaste geldt bellenen voor naar mobiele bellen vastenaar en mobiele vaste en mobiele Aantal Aantal Aantal overeenkomst overeenkomst bedraagt 24bedraagt maanden.24Dean maanden. behoudt Dean zichbehoudt het recht zichvoor het om recht opdrachten voor om opdrachten niet te accepteren. niet te accepteren. Op al onze leveringen Op al onze gelden leveringen de algemene gelden devoorwaarden algemene voorwaarden van Dean Connect van Dean BV,Connect zie: www. BV, zie: www. Aantal Aantal Separate IP Voice IPper lijn Voice + Router lijn Router per €29,maand per maand s in nummers Nederlandinnummers (erNederland geldt een in Nederland (er Fairgeldt Use een Policy, (er Fair geldtzie: Use eenwww.deanconnect.nl). Policy, Fair Use zie:Policy, www.deanconnect.nl). zie: De www.deanconnect.nl). Fair Use cap De Fair is 1500 UseDecap minuten FairisUse 1500 percapminuten maand, is 1500per perminuten gebruiker. maand,perperBij maand, gebruiker. overschrijding per gebruiker. Bij overschrijding geldenBijdeoverschrijding normale gelden Dean de gelden normale beltarieven. deDean normale beltarieven. Dean beltarieven. €1,- perSeparate €1,maand per€1,maand per stuk maand per+stuk per stuk €29,-Aantal deanconnect.nl. deanconnect.nl. Vraag uw Dean VraagConnect uw Deandealer Connect naar dealer de installatiekosten naar de installatiekosten op locatie. Zetop locatie. en drukfouten Zet- en drukfouten voorbehouden. voorbehouden.

+ =C 12,-

Totaal:Totaal: Totaal: Installatie Installatie € maand € €€ Per maand Per maand Per

Tel. Tel. Tel. Dealer DealerDealer

Per toestel Aantal per Aantalmaand

Aantal

€ € € Installatie Installatie Installatie Voor akkoord Voor akkoord bestelling bestelling Bedrijfsnaam Bedrijfsnaam Plaats Plaats Handtekening: DeSaTel - www.desatel.nl - info@desatel.nl Contactpersoon ContactpersoonLigusterbaan 1 - 2908 LW Capelle aan den IJssel -Tel.T 010 Tel. 202 44 05 - F 010 202 48 83Handtekening: Voor akkoord Voor akkoord Voor bestelling akkoord bestelling bestelling rijfsnaam Bedrijfsnaam BedrijfsnaamE-mail E-mail Plaats Plaats PlaatsDealer Dealer

tactpersoon Contactpersoon Contactpersoon ail E-mailE-mail

per€29,maand per €29,maand per maand

Handtekening: Handtekening: Handtekening:

- 12 -

Versienummer: 20140108

kt bellen Onbeperkt geldtOnbeperkt bellen niet voor geldt speciaalnummers: bellen niet geldt voor speciaalnummers: niet voor zoalsspeciaalnummers: servicenummers, zoals servicenummers, zoals satellietnummers servicenummers, satellietnummers en doorschakelen satellietnummers en doorschakelen naarenexterne doorschakelen naar nummers. externe naar Hardware nummers. externeService nummers. Hardware Compleet Hardware Servicebestaat Compleet Service uit: Toestel bestaat Compleet huur uit:bestaat Toestel all- uit:huur Toestel all- huur allAanbevolen Aanbevolen Aanbevolen ce opin,hardware, servicein,opvervanging service hardware, op bij hardware, vervanging defect, firmware vervanging bij defect, updates bijfirmware defect, inclusief updates firmware switch inclusief updates en voedingen. switch inclusief enEen switch voedingen. fax,enwachtkwameraansluiting voedingen. Een fax, wachtkwameraansluiting Een fax, wachtkwameraansluiting of andere extensie, of andere wordt ofextensie, andere gezienwordt extensie, als een gezien gebruiker. wordt als gezien eenStandaard gebruiker. als een gebruiker. Standaard Standaard Per gebruiker per maand komstovereenkomst bedraagtovereenkomst 24 bedraagt maanden.24bedraagt Dean maanden. behoudt 24 maanden. Dean zichbehoudt het Dean rechtzich behoudt voorhetomrecht zich opdrachten voor het recht omniet opdrachten voor te accepteren. om opdrachten niet te Op accepteren. alnietonze te accepteren. leveringen Op al onzegelden Opleveringen al onze de algemene leveringen gelden devoorwaarden gelden algemene de algemene voorwaarden van Dean voorwaarden Connect van Dean BV, Connect zie: van www. DeanBV,Connect zie: www. BV, zie: www. Separate Separate IP Voice Separate IPlijnVoice + IPRouter lijn Voice + Router lijn + Router €29,nect.nl. deanconnect.nl. Vraag uw deanconnect.nl. Dean Vraag Connect uw Dean Vraag dealer Connect uwnaar Deandedealer Connect installatiekosten naardealer de installatiekosten naar op de locatie. installatiekosten Zetop locatie. en drukfouten opZet-locatie. envoorbehouden. drukfouten Zet- en drukfouten voorbehouden. voorbehouden.

Totaal:Totaal: € Per maand Per maand

Versienummer: 20140108

De uitzonderlijke service van Dean Connect! =C 3,Aantal nummers: Aantal Aantal nummers: nummers:

Aantal Aantal nummers: nummers:

maand

Versienummer: 20140108

Per fax per Permaand fax per Per maand fax per maand Fax converter (ATA)

Aantal

Aantal

Versienummer: 20140108

Aantal PerAantal maand fax per maand €3,-€3,€3,-fax perPerAantal

Aantal

Versienummer: 20140108

Aantal

Deze dienst vereist een gebruiker

Dean Dean Connect! Dean Connect! Connect!

Deze dienst vereist een gebruiker

Soundstation De De uitzonderlijke uitzonderlijke service service vanvan Fax converter Fax(ATA) converter (ATA) (ATA) Aantal + €12,+ €12,- Soundstation =C 2,- Ja/NeeFaxt.b.v.converter =C 2,50 Aantal uw = bestaande t.b.v. uwt.b.v. bestaande faxuw bestaande fax fax IP5000 IP5000 C 0,€3,€3,Plantronics CS510 Soundstation Soundstation De De uitzonderlijke De uitzonderlijke uitzonderlijke service service service vanvanvan Per gebruiker per maand Dean Dean Connect! Connect! 8,- Soundstation Per gebruiker per maand Per gebruiker per maand + €12,+ +€12,+=C €12,IP5000 IP5000 IP5000 Deze dienst vereist een gebruiker

per maandper maand per maand

Aantal

Aantal

Deze dienst vereist een gebruiker

=C 10,€10,€10,-

€10,€10,€10,-

Aantal

PolycomPolycom IP331 IP331 Aantal Polycom IP331

Together business & lifestyle  

Together business & lifestyle magazine is een nieuw magazine over business en lifestyle voor Zuid-­Holland waarbij de ondernemer centraal st...

Advertisement