Page 1

September 20th 2016

“High quality youngsters selected by horsemen� 1


1


Constable II

Sold12

DSHS 20 Photo: Jack Mancini

Harley VDL x Lupicor Rider: Laura Kraut (USA)

Successful in 1,50-1,60m classes

1


Inhoud - Contents Voorwoord - Foreword

3

Informatie - Information

5

Selectiecommissie - Selection committee

6-7

Impressie veiling 2015 - Impression auction 2015

8 - 11

Index

12- 15

Qualified for the Dutch Championships for Young Jumping Horses 2016

15

Geselecteerde paarden (1-15) - Selected horses (1-15)

16 - 45

Highlights

47 - 57

Interviews

58 - 59

Geselecteerde paarden (16-28) - Selected horses (16-28)

60 - 85

Impressie opnamedag 2016 - Impression photo shoot 2016

90 - 93

Bijzondere bepalingen - Special conditions

95 - 96

Veilingvoorwaarden - Terms and conditions

97 - 102

Colofon - Colophon

105

2

DSHS | Inhoud - Contents


Voorwoord

Foreword

Het zijn spannende tijden. Dat komt met name omdat we de plek waar we zo vertrouwd zijn, en afgelopen 12 jaar perfect ontvangen zijn, gaan verlaten. De Dutch Sport Horse Sales zal dit jaar voor het eerst plaatsvinden op een nieuwe locatie, namelijk Equestrian Centre de Peelbergen. Graag wil ik een moment stilstaan bij de gastvrijheid van de familie Gordijn. Zij hebben veel voor ons gedaan en maakten veel mogelijk. Daar willen we ze hartelijk voor bedanken.

These are exciting times. This is mainly because we are venturing out of the location that has hosted our auction to perfection over the past 12 years. This year the Dutch Sport Horse Sales will take place at a new venue, namely Equestrian Centre de Peelbergen. I would like to reminisce about the hospitality the Gordijn family has shown us. They have done a lot for us and have made many things possible. For which we want to express our gratitude and thank them.

Door de komst van Equestrian Centre de Peelbergen hebben we besloten om daar onze veilingen te gaan organiseren. Deze hypermoderne accommodatie geeft ons alle ruimte en mogelijkheden zodat we hier nog in lengte van jaren kunnen doorgroeien.

Due to the build of Equestrian Centre de Peelbergen we’ve decided to organise our auctions there. This ultra-modern accommodation provides us plentiful space and opportunities that enable us to grow in the years to come.

De organisatie is er weer in geslaagd een fantastisch mooie collectie paarden bij elkaar te brengen. Net als vorig jaar bevat de collectie naast vierjarigen, veel vijf- en zesjarige springpaarden. De reden hiervoor is dat deze paarden al dichter bij de internationale sport zijn. Dit hebben we ons een aantal jaren geleden als doel gesteld.

The organization has managed to put together a fabulous collection of beautiful horses. Just like last year the collection contains four year olds, as well as many five and six year old jumpers. The reason for this is that these horses are closer to the international sport, which is a goal we’ve set for ourselves a few years ago.

Ik wens iedereen een fantastische veiling toe. Namens het voltallige team hopen wij jullie allemaal te zien in Kronenberg.

I wish everyone a great auction. On behalf of the entire team we hope to see you all in Kronenberg.

Met sportieve groet,

Yours in sports,

Paul Hendrix

Paul Hendrix

Voorwoord - Foreword | DSHS

3


4


Informatie

Information

Programma Maandag 19 september 2016 19:30 uur Presentatie Dutch Sport Horse Sales

Schedule Monday September 19th 2016 19.30 hrs Preview Dutch Sport Horse Sales

Dinsdag 20 september 2016 19:30 uur Dutch Sport Horse Sales

Tuesday September 20th 2016 19.30 hrs Dutch Sport Horse Sales

Woensdag 21 september 2016 10:00 uur Presentatie Limburgse Veulenveiling

Wednesday September 21st 2016 10.00 hrs Preview Limburg Foal Auction

Woensdag 21 september 2016 14:00 uur Limburgse Veulenveiling

Wednesday September 21st 2016 14.00 hrs Limburg Foal Auction

Locatie Equestrian Centre de Peelbergen Travers 5 (navigation Peelstraat) 5976 PL Kronenberg Nederland Tel. +31 6 2307 1155

Location Equestrian Centre de Peelbergen Travers 5 (navigation Peelstraat) 5976 PL Kronenberg The Netherlands Tel. +31 6 2307 1155

Luchthaven informatie Equestrian Centre de Peelbergen ligt ongeveer anderhalf uur rijden van Europa’s drie grootste luchthavens: Amsterdam, Brussel en Düsseldorf.

Airport information Equestrian Centre de Peelbergen is located about a 1.5 hour drive from Europe’s three largest airports: Amsterdam, Brussel and Düsseldorf.

Hotel informatie Sandton Château De Raay Raayerveldlaan 6, 5991 EN Baarlo Tel: +31 773 214 000 Fax: +31 773 214 079 E-mail: baarlo@sandton.eu Internet: www.sandton.eu/baarlo

Hotel information Sandton Château De Raay Raayerveldlaan 6, 5991 EN Baarlo Tel: +31 773 214 000 Fax: +31 773 214 079 E-mail: baarlo@sandton.eu Internet: www.sandton.eu/baarlo

Parkhotel Horst Tienrayseweg 2, 5961 NL Horst Tel: +31 773 976 000 Fax: +31 773 976 009 E-mail: info@parkhotelhorst.nl Internet: www.parkhotelhorst.nl

Parkhotel Horst Tienrayseweg 2, 5961 NL Horst Tel: +31 773 976 000 Fax: +31 773 976 009 E-mail: info@parkhotelhorst.nl Internet: www.parkhotelhorst.nl

Informatie - Information | DSHS

5


Selectiecommissie

Selection committee

Emile, Paul, Timothy & Michel Hendrix De familie Hendrix runt één van de bekendste en meest succesvolle spring- en handelsstallen van de wereld. Door hun betrokkenheid en kennis van getalenteerde paarden hebben zij in de paardenhandel een wereldwijde klantenkring opgebouwd. Paul streeft naar perfectie en hij heeft er oog voor om de beste jonge paarden op te sporen. Samen met de ruiterervaring van Emile voelen zij samen feilloos aan wat een sportpaard in zijn of haar mars heeft. Dit jaar zijn Timothy, zoon van Emile, en Michel, zoon van Paul, officieel toegetreden tot de selectiecommissie. Dankzij hun sportervaring, ruitergevoel en jarenlange betrokkenheid bij de veiling zijn zij een perfecte aanvulling op de commissie. Voor de Dutch Sport Horse Sales zullen deze hippische ondernemers zich vol overgave inzetten voor de beste selectie van de jonge springpaarden. Met DSHS kunnen zij hun klantenkring in een perfecte ambiance een goed samengestelde collectie jonge springpaarden presenteren.

Emile, Paul, Timothy & Michel Hendrix The Hendrix family runs one of the best known and most successful show jumping and trading yards in the world. Through their knowledge of talented horses and their involvement they have built up a worldwide clientele in horse trading. Paul strives for perfection and has an eye for scouting the best young horses. Along with Emile’s experience as a top rider together they flawlessly sense whether or not a sport horse has what it takes. This year Emile’s son Timothy and Paul’s son Michel have officially joined the selection committee. Thanks to their experience in the sport, aptitude for show jumping and years of involvement in the auction they are a perfect addition to the committee. For the Dutch Sport Horse Sales these equine entrepreneurs work diligently to select the best young show jumpers. With the DSHS they are able to present their customers a well composed collection of young show jumpers in a perfect setting.

Yves Houtackers Na ruim 12,5 jaar werkzaam te zijn geweest bij Equestrian Center ‘De IJzeren Man’ te Weert, is Yves in 2007 zijn eigen hippische onderneming gestart: Springstal Yves Houtackers B.V. Hij heeft zijn ervaring en kennis mede opgedaan bij de Zweedse top-amazone Malin Baryard en de Duitser Marcus Ehning. Inmiddels is Yves zelf succesvol in de springsport en traint hij een groot aantal internationale ruiters. Sinds 2014 is Yves ook directeur sportief bij het CHIO Rotterdam. Voor de ontwikkeling van de Dutch Sport Horse Sales is het van be-

6

DSHS | Selectiecommissie - Commission of selection

Yves Houtackers After 12.5 years of employment at Equestrian Center ‘De IJzeren Man’ in Weert, Yves started his own equestrian business in 2007: Springstal Yves Houtackers B.V. He gained experience and knowledge working with Swedish top rider Malin Baryard and German Marcus Ehning. Meanwhile Yves himself is successful in show jumping and he trains a large number of international riders. Since 2014 Yves is also the sports director of the CHIO Rotterdam. For the development of the Dutch Sport Horse Sales it is important that a rider like Yves shares responsibility for the selection of


Emile Hendrix

Paul Hendrix

Timothy Hendrix

lang dat een ruiter als Yves medeverantwoordelijk is voor de selectie van de jonge paarden. Yves streeft ernaar de potentiële koper een fijn gereden paard aan te kunnen bieden. In de collectie van dit jaar zijn uitsluitend eerlijk opgeleide paarden opgenomen die een glansrijke sportcarrière te wachten staat.

Michel Hendrix

Yves Houtackers

young horses. Yves strives to offer potential buyers a well ridden horse. This year’s collection exclusively contains well trained horses that await a glorious career in show jumping.

Selectiecommissie - Commission of selection | DSHS

7


Impressie Dutch Sport Horse Sales 2015

8

DSHS | Impressie Dutch Sport Horse Sales 2015


Impression Dutch Sport Horse Sales 2015

Impression Dutch Sport Horse Sales 2015 | DSHS

9


Impressie Dutch Sport Horse Sales 2015

10 DSHS | Impressie Dutch Sport Horse Sales 2015


Impression Dutch Sport Horse Sales 2015

Impression Dutch Sport Horse Sales 2015 | DSHS 11


Index

1. Hilton

P 16

Contendros x Carolus II x Cor de la Bryere

Born 2012

4. Hardy

P 22

Verdi x Vegas x Coriander

Born 2012

7. Gitania Cantos x Lux x Calypso

Born 2011

12 DSHS | Index

P 28

2. Corragio

P 18

Conthargos x Tjungske x Balou du Rouet

Born 2012

5. Gonique DN

P 24

Bustique x Burggraaf x Joost

Born 2011

8. Garbrant RT

P 30

Carrera VDL x Nimmerdor x Purioso

Born 2011

3. Haufรณm

P 20

Tangelo van de Zuuthoeve x Hamlet x Concorde

Born 2012

6. Gaby

P 26

Campbell VDL x Beaujolais x Indoctro

Born 2011

9. Gently Gerdine NJ

P 32

Contact van de Heffinck x Lux x Voltaire

Born 2011


10. Balade de Normandie P 34 Diamant de Semilly x Paladin des Ifs x Florissant

Born 2011

13. Larca van Erpecom P 40 Kashmir van Schuttershof x Darco x Sultan

Born 2011

16. Gerton

P 60

Ukato x Lovefever II x Cordial Medoc

Born 2011

11. Diaconda Z

P 36

Diarado x Carthago Z x Contender

Born 2011

14. Gambel

P 42

Numero Uno x Polydor x Grandeur

Born 2011

17. Genereux Fortuna

P 62

Wizzerd WV x Quasimodo Z x L.Ronald

Born 2011

12. Geronimo

P 38

Emilion x Oberon Du Moulin SF x Contender

Born 2011

15. Simsalabim

P 44

Stolzenberg x Calido x Escudo I

Born 2011

18. Glamour Girl

P 64

Zirocco Blue VDL x Caletto I x Lombard

Born 2011

Index | DSHS 13


Index

19. Forlan HX

P 66

Bustique x Cantus x Ladalco

Born 2010

22. Fifthy-Fifthy

P 72

Cardento x Lord Calando x Voltaire

Born 2010

25. Chardonnay

P 78

Cumano x For Pleasure x Cambridge

Born 2010

14 DSHS | Index

20. Filippe Solier B

P 68

Cantos x Paladin des Ifs x Jalisco B SF

Born 2010

23. Cherry Tania

P 74

Cellestial x Con Capitol x Calon

Born 2010

26. Lordany

P 80

Lordanos x Stakkato x Landadel

Born 2010

21. Falony

P 70

Cardento x Goodwill x Wellington

Born 2010

24. F.Umonia

P 76

Chellano Z x Voltaire x Joost

Born 2010

27. Florilottie

P 82

Numero Uno x Lord Z x Burggraaf

Born 2010


Qualified for the Dutch Championships Young Jumping Horses 2016

28. Trouble

P 84

Tangelo van de Zuuthoeve x Gralserbe x Angriff

Born 2010

3

Haufรณm

P 20

4

Hardy

P 22

5

Gonique DN

P 24

7

Gitania

P 28

8

Garbrant RT

P 30

12

Geronimo

P 38

14

Gambel

P 42

16

Gerton

P 60

17

Genereux Fortuna

P 62

18

Glamour Girl

P 64

19

Forlan HX

P 66

20

Filippe Solier B

P 68

21

Falony

P 70

22

Fifthy-Fifthy

P 72

24

F.Umonia

P 76

27

Florilottie

P 82

Qualified for the Dutch Championships for Young Jumping Horses 2016 | DSHS 15


1. Hilton Grey Gelding Born: 2012 Size: Medium

Hilton

De prachtig gemodelleerde ruin Hilton stamt af van de getalenteerde negenjarige hengst Contendros die onder de Mexicaan Andres Azcarraga al op 1,50m-niveau uitkomt. Hilton beschikt over uitstekende rijkwaliteiten en een zeer lichtvoetige manier van springen - kenmerken waardoor ook grootvader Carolus II opviel onder het zadel van Thomas Voss en Schuyler Riley. Hiltons grootmoeder Classic Sylt sprong daarnaast zelf succesvol in de sport en is de halfzus van Calanda, die internationaal sprong onder de Braziliaan Pedro Veniss. Dankzij zijn elegante verschijning en springkwaliteiten heeft Hilton veel potentie zowel als hunter als springpaard.

16 DSHS | Hilton

Hilton

The well-modelled gelding Hilton is a descendant of the talented nine-year-old stallion Contendros who already competes at 1.50m level with Mexican rider Andres Azcarraga. Hilton shows excellent riding qualities and a very light-footed way of jumping; the same traits that made his grandfather Carolus II, ridden by Thomas Voss and Schuyler Riley, stand out. Hiltons grandmother Classic Sylt was also successful in the sport and is the half-sister of Calanda who jumped internationally with Brazilian rider Pedro Veniss. Thanks to his elegant appearance and beautiful jumping manners Hilton has a lot of potential both as a hunter and as a show jumper.


Hilton Contendro I

prok

Contendros Diaspora

Carolus II Belle HE Bogunda prok

Contender Bravo Drosselklang II Gipsy Capitol I Lacq H Cor de la Bryere Ulanda

Hilton | DSHS 17


2. Corragio Chestnut Stallion Born: 2012 Size: Medium

Corragio

Corragio is zonder twijfel één van de eyecatchers van deze editie van de Dutch Sport Horse Sales. Deze exceptioneel springende vierjarige hengst is Oldenburgs gefokt en verdiende in Polen tevens zijn dekbrevet. Met de sterk verervende Conthargos als vader en de Carthago-zoon Tjungske als moedersvader beschikt Corragio over al een uitstekende pedigree, maar vergeet daarbij vooral Balou du Rouet, Cruising en Quidam de Revel niet. Deze stempelhengsten komen verderop in Corragio’s afstamming voor. Als springpaard behoeft Corragio nauwelijks toelichting: hij springt als een droom en laat zich fantastisch rijden! De DSHS-selectiecommissie omschrijft Corragio dan ook als een absolute topper voor de toekomst.

18 DSHS | Corragio

Corragio

Without a doubt Corragio is one of the eyecatchers of this edition of the Dutch Sport Horse Sales. He is and exceptional four-yearold Oldenburg-bred jumper who received his license as a breeding stallion in Poland. With the strong progenitor Conthargos as his father and the Carthago-son Tjungske as the mother’s father Corragio has an excellent pedigree, including non-other than the foundation sires Balou du Rouet, Cruising and Quidam. As a jumping prospect Corragio doesn’t need much illustration: he jumps like a dream and is a fantastic ride! The DSHS selection committee describes Corragio as an absolute highlight for the future.


Corragio Converter Conthargos

Contender Fontirell Carthago

Cajandra Z

Tjungske Conie Blanche Z

Jalanda Carthago O.K. Wiggy Balou du Rouet Crimini Z

Corragio | DSHS 19


3. Haufóm Bay Gelding Born: 2012 Size: Medium

Haufóm

pion Dutch Cham s 2016 ping Horse Young Jum

De Tangelo van de Zuuthoeve-zoon Haufóm viel op in de Stal Hendrix-competitie en werd daarom door Stal Hendrix overgenomen van zijn fokker. De pedigree van Haufóm gaat terug op de bekende merrie Olympic, die onder Rob Ehrens op internationaal niveau sprong. Uit de rechtstreekse moederlijn van Haufóm komt onder meer Larone, die als zesjarige wereldkampioen werd in Lanaken onder het zadel van Mathijs van Asten. Ook kwamen Haufóms moeder Utopia en grootmoeder Macha succesvol uit in de springsport. Haufóm zelf valt - net als veel Tangelo van de Zuuthoeve-nakomelingen op door zijn enorme vermogen. Gezien zijn eigen kwaliteiten en die van zijn rechtstreekse familieleden is Haufóm een paard met heel veel mogelijkheden voor de toekomst. 20 DSHS | Haufóm

Qualifiedships

Haufóm

The Tangelo van de Zuuthoeve-son Haufóm stood out at the ‘Stal Hendrix’ competition and was therefore purchased by Stal Hendrix from his breeder. Haufóm’s pedigree goes back to the famous mare Olympic, who jumped at international level with Rob Ehrens. From the immediate damline of Haufóm descend among others Larone, who became world champion of the sixyear-olds in Lanaken ridden by Mathijs van Asten. Haufóms dam Utopia and his grand dam Macha were also successful in show jumping. Haufóm himself - like many of the Tangelo van de Zuuthoeve-offspring - stands out with his enormous jumping ability. Given his own qualities and those of his immediate relatives, Haufóm is a horse with a lot of potential for the future.


Haufรณm Narcos II SF Tangelo van de Zuuthoeve

Olympia van de Krekebeke

Hamlet Utopia Macha

Fair Play III Gemini Laudanum Racyona Z Nimmerdor Dirbalia W Concorde Feija

Haufรณm | DSHS 21


4. Hardy Bay Gelding Born: 2012 Size: Medium

Hardy

pion Dutch Cham s 2016 ping Horse Young Jum

Hardy is een vrij jeugdige zoon van de olympische springhengst Verdi uit een moederlijn waar de Dutch Sport Horse Sales al vele successen mee boekte. Hardy is nauwverwant aan het succesvolle DSHS-springpaard T Sellie, die op het hoogste niveau succesvol was onder Joy Lammers, en aan het tot Witch omgedoopte veilingpaard W.Sellie, die onder Emily Ward internationaal wordt uitgebracht. Hardy’s moeder V.Sellie is daarbij een dochter van Christine McCrea’s succespaard Vegas en bracht al het internationale toptalent Erka van Joy Lammers. Hardy is vanwege zijn jonge leeftijd nog vrij groen, maar valt op door zijn goede rijkwaliteiten en uitstekende model. Zijn extra springmanieren, lichtvoetigheid en reflexen maken Hardy zeer interessant. 22 DSHS | Hardy

Qualifiedships

Hardy

Hardy is a still fairly youthful son of the Olympic show jumping stallion Verdi from a damline that has been very successful in the Dutch Sport Horse Sales on many occasions. Hardy is closely related to the successful DSHS jumper T Sellie, who did very well at the highest level with Joy Lammers, and to another auction horse W.Sellie, who was renamed Witch and is active in the international sport with Emily Ward. On top of that Hardy’s mother V.Sellie is a daughter of Christine McCrea’s success horse Vegas and produced the international top talent Erka, ridden by Joy Lammers. Due to his young age Hardy is still quite green, but he stands out with his very good riding qualities and excellent type. His extraordinary jumping manners, light-footedness and reflexes make Hardy very interesting.


Hardy Quidam de Revel SF Verdi Clarissa

Jalisco B Dirka Landgraf I Renaissance H Voltaire

Vegas

pref

Dulisina pref, prest

V. Sellie 1Z O. Sellie 14

Coriander Princes Sellie 11

Hardy | DSHS 23


5. Gonique DN Dark bay Mare Born: 2011 Size: Large

Gonique DN

pion Dutch Cham s 2016 ping Horse Young Jum

Gonique DN is een dochter van de KWPNgoedgekeurde hengst Bustique, die na een succesvolle internationale carrière onder Michel Hendrix geëxporteerd werd naar de Verenigde Staten. Gonique DN komt daarbij uit een ijzersterke moederlijn, waar onder meer de veelbelovende hengst Grandorado TN van Willem Greve uit voortkomt en Gonique’s halfbroer Damaskus DN die op 1,40m-niveau uitkomt. Stammerrie Trix stond aan de basis van vele goedgekeurde hengsten en internationale springpaarden. Gonique DN viel op in de Stal Hendrix-competitie door haar correcte manier van springen en ging daarom als nummer twee van het klassement de finale in. Dankzij haar goede balans en mooie springmanieren is Gonique DN naast springpaard ook geschikt als hunter. 24 DSHS | Gonique DN

Qualifiedships

Gonique DN

Gonique DN is a daughter of the KWPN approved stallion Bustique, who was exported to the USA after a successful international career with Michel Hendrix. Gonique DN comes from a very strong damline, which includes horses such as Willem Greve’s promising stallion Grandorado TN and Gonique’s half-brother Damaskus DN, who jumps at 1.40m level. Foundation mare Trix produced many approved stallions and international jumpers. Gonique DN made heads turn in the Stal Hendrix competition by her correct way of jumping and placed second in de preliminary rounds leading up to the finals. Thanks to her very good balance and nice jumping manners Gonique DN is also very suitable as a hunter.


Gonique DN Indoctro pref

Bustique Jutha

pref, prest

Burggraaf pref

Monique pref, ster

Campari

ster, pref, prest

Capitol I Vanessa VII H Grannus Utopie Landgraf I Loanda Joost pref

Frederique keur, pref

Gonique DN | DSHS 25


6. Gaby Dark bay Mare Born: 2011 Size: Medium

Gaby

De vijfjarige merrie Gaby beschikt over een fantastisch model en komt voort uit de bekende fokfamilie van de heer Veltmans uit Meijel. Gaby’s vader Campbell VDL is een Cassini-zoon die onder Candice King op Nations Cup-niveau uitkwam. Grootmoeder Obertina gaf meerdere succesvolle springpaarden - waaronder Wendiena W van Patrick Lemmen - en is een halfzus van de internationale topper Alwin Z van Suzanne Tepper. Gaby genoot haar opleiding in België en hoewel ze qua wedstrijdritme nog iets achterloopt op haar leeftijdsgenoten, voorspelt de DSHS-commissie een prachtige toekomst voor deze merrie. Gaby valt in vele opzichten op, waaronder haar geweldige balans en lichtvoetigheid.

26 DSHS | Gaby

Gaby

The five year old mare Gaby has a fantastic type and comes from the well-known breeding of Mr. Veltmans in Meijel. Gaby’s father Campbell VDL is a Cassini-son who competed at Nation Cup level with Candice King. Grandmother Obertina produced several successful jumpers -including Patrick Lemmen’s Wendiena W - and is a half-sister of the international top horse Alwin Z, ridden by Suzanne Tepper. Gaby received her training in Belgium and even though she’s still slightly behind her peers when it comes to experience in the ring, the DSHS commission predicts a bright future for this mare. Gaby stands out in many ways, especially with her fantastic balance and light-footedness.


Gaby Cassini I Campbell VDL Nele IX

Beaujolais Tarentina Obertina elite

Capitol I Wisma H Carpaccio Ebony Lucky Boy Venice Indoctro

pref

Gargentina Z

Gaby | DSHS 27


7. Gitania Bay Mare Born: 2011 Size: Medium

Gitania

pion Dutch Cham s 2016 ping Horse Young Jum

Gitania komt uit een uiterst succesvolle moederlijn. Deze dochter van stempelhengst Cantos komt uit de Lux-merrie Total Touch, die onder meer het Grand Prix-springpaard Bardolino van de Japanner Reiko Takeda en Dide van Anouk de Ruijter voortbracht. Daarnaast gaat de pedigree van Gitania via de 1,40m-geklasseerde merrie Ipsy DWJ en de succesvolle Dide terug op de welbekende internationale springmerrie Wiefke, beter bekend als Cool Cat. Uit deze directe moederlijn komt tevens de KWPN-goedgekeurde hengst Nassau die furore maakte onder Jeroen Dubbeldam. Gitania zelf valt op door haar geweldige manier van springen, waarbij haar ruggebruik en reflexen opvallend zijn. Daarnaast beschikt dit bijzondere springpaard over een top model met veel bloed. 28 DSHS | Gitania

Qualifiedships

Gitania

Gitania comes from an extremely successful damline. She is by the foundation sire Cantos and out of Lux-daughter Total Touch, who is also the mother of Grand Prix show jumper Bardolino, ridden by the Japanese Reiko Takeda, and Dide, ridden by Anouk de Ruijter. Through the 1.40m jumping mare Ipsy DWJ and the successful Dide the pedigree of Gitania goes back to the wellknown international jumping mare Wiefke, better known as Cool Cat. Licensed KWPN stallion Nassau, who became famous with Jeroen Dubbeldam, also descends from this direct damline. Gitania herself stands out with her fantastic way of jumping, in which the bascule and reflexes are striking. In addition, this special show jumper has an excellent type and shows a lot of blood.


Gitania Contender Cantos Gabanta

Lux Total Touch Ipsy DWJ

pref, prest, sport-(spr)

Calypso II Gofine Goodtimes Abanta Lord Calando Apocalypte Z Calypso Dide

sport-(spr)

Gitania | DSHS 29


8. Garbrant RT Chestnut Gelding Born: 2011 Size: Medium

Garbrant RT

pion Dutch Cham s 2016 ping Horse Young Jum

Garbrant RT is een vijfjarige zoon van de razend populaire hengst Carrera VDL uit de befaamde Balia-stam. Onder Jur Vrieling valt de Cardentozoon Carrera VDL enorm op en zijn geweldige springreflexen heeft hij doorgegeven aan Garbrant RT. Op de KWPN Hengstenkeuring sprak deze vos aan met zijn geweldige springtalent en werd hij aangekocht door Stal Hendrix. Garbrant blijkt te beschikken over een top instelling en geweldige rijkwaliteiten. Garbrant komt voort uit de beroemde Baliastam, die al talloze Grand Prix-springpaarden voortbracht, en zijn KWPN-goedgekeurde halfbroer Val d’Isere sprong eveneens succesvol in de internationale sport. Gezien zijn pedigree, top instelling en geweldige springmanieren is Gabrant R.T. een zeer interessant paard om op te leiden voor de hogere sport! 30 DSHS | Garbrant RT

Qualifiedships

Garbrant RT

Garbrant RT is a five year old son of the extremely popular stallion Carrera VDL from the famous Balia lines. With Jur Vrieling the Cardento son Carrera VDL really stands out and he has passed his amazing reflexes on to Garbrant RT. At the KWPN stallion show this chestnut appealed with his strong talent for jumping and was purchased by Stal Hendrix. Garbrant has a great attitude and ditto riding qualities. Garbrant comes from the famous Balia-line, which produced numerous Grand Prix show jumpers and his KWPN approved half-brother Val d’Isere was also successful in the international sport. Given his pedigree, incredible attitude and great jumping manners Gabrant R.T. is a very interesting horse to train for the top!


Garbrant RT Cardento Carrera VDL Vantiels Esprit sport-(spr), prok

Capitol I B-Estelle Baloubet du Rouet Esprit

ster, prest

Nimmerdor pref

Farn

pref

Ramonaa ster

Nibalia keur

Fybalia ster, prest

Purioso keur

Pubalia pref

Garbrant RT | DSHS 31


9. Gently Gerdine NJ Bay Mare Born: 2011 Size: Large

Gently Gerdine NJ

Gently Gerdine NJ genoot haar opleiding in Ierland en wist zich daar te plaatsen voor de finale van de vijfjarige springpaarden op de Dublin Horse Show. Deze elegante merrie combineert het bloed van de Grand Prix-springhengst Contact van de Heffinck met de ijzersterke vererver Lux. Daarnaast springt Gently Gerdine’s volle zus Eline ZG al op zevenjarige leeftijd op internationaal 1,35m-niveau. De rijkwaliteiten van Gently Gerdin NJ zijn zeer opvallend en ook haar elastische, lichtvoetige manier van springen spreekt aan. Gently Gerdin NJ lijkt een paard dat door zeer veel verschillende ruiters te rijden is en haar top pedigree voorspelt tevens veel goeds!

32 DSHS | Gently Gerdine NJ

Gently Gerdine NJ

Gently Gerdine NJ was trained in Ireland and managed to place for the final of the fiveyear-old jumpers at the Dublin Horse Show. This elegant mare combines the blood of the Grand Prix stallion Contact van de Heffinck with the excellent progenitor Lux. Additionally Gently Gerdine’s full sister Eline ZG is already at international 1.35m level at just seven years of age. The riding qualities of Gently Gerdine NJ are outstanding and her elastic, light-footed way of jumping is appealing. Gently Gerdine NJ seems like she will be a horse that will suit many different riders and her top pedigree bodes well too!


Gently Gerdine NJ Concept Contact van de Heffinck Ms Franziska

Lux Nadine Kimludine

Concerto II Florina I Corrado I Urte Lord Calando Apocalypte Z Voltaire Frouwdine

Gently Gerdine NJ | DSHS 33


10. Balade de Normandie Bay Mare Born: 2011 Size: Medium

Balade de Normandie

Balade de Normandie

Balade de Normandie is een dochter van top vererver Diamant de Semilly - de huidige nummer ĂŠĂŠn van de WBFSH Sire Ranking. Emerald N.O.P. (Harrie Smolders), Quicky de Kreisker (Abdelkebir Ouaddar), Charly Brown (Emma Augier de Moussac) en Sunshine (Jos Verlooy) zijn slechts enkele voorbeelden van Diamant de Semilly-nakomelingen op het hoogste niveau. Daarnaast bracht moeder Cleo de Normandie reeds drie internationale springpaarden. Balade werd als vierjarige door Stal Hendrix ontdekt in Frankrijk en in Nederland doorliep zij met succes de Stal Hendrix-competitie, waarin zij in de finale in de bovenste regionen van het klassement eindigde. Balade valt op door haar lichtvoetigheid, extra reflexen en gemakkelijke vermogen. Daarnaast doet Balade alles wat van haar verlangd wordt. De commissie van de DSHS is daarom trots deze dochter van Diamant de Semilly aan te kunnen bieden.

Balade de Normandie is a daughter of leading progenitor Diamant de Semilly - the current number one of the WBFSH Sire Ranking. Emerald N.O.P. (Harrie Smolders), Quicky the Kreisker (Abdelkebir Ouaddar), Charly Brown (Emma Augier de Moussac) and Sunshine (Jos Verlooy) are just a few examples of Diamant de Semilly offspring jumping at the highest level. In addition, mother Cleo de Normandie produced three international jumpers. At the age of four Balade was scouted in France by Stal Hendrix and in the Netherlands she successfully competed in the Stal Hendrix competition. In the finals she finished very high in the rankings. Balade stands out for her light-footedness, reflexes and effortless power in jumping. Additionally Balade does everything that is being asked of her. The committee of the Dutch Sport Horse Sales is therefore proud to offer this daughter of the world famous sire Diamant de Semilly.

34 DSHS | Balade de Normandie


Balade de Normandie Le Tot de Semilly Diamant de Semilly Venise des Cresles

Paladin des Ifs Cleo de Normandie Opium de Normandie

Grand Veneur Venue du Tot Elf III Miss des Cresles Uriel Lutine des Ifs Florissant Eureke

Balade de Normandie | DSHS 35


11. Diaconda Z Grey Mare Born: 2011 Size: Large

Diaconda Z

De grootramige merrie Diaconda Z valt op door haar ongekende vermogen en losse manier van springen. Daarnaast beschikt Diaconda Z over een galop met veel balans en goede rijdbaarheid. Vader Diarado is een fantastisch verervende zoon van nummer ĂŠĂŠn van de WBFSH Sire Ranking Diamant de Semilly. De pedigree van Diaconda Z gaat via de stempelhengsten Carthago, Contender en Capitol I terug op een ijzersterke Holsteinse moederlijn. Wanneer je Diaconda Z ziet springen, doet dat veel denken aan haar grootvader Carthago, die onder Jos Lansink imponeerde op de Olympische Spelen van Atlanta en Sydney. Met haar top pedigree, souplesse en vele vermogen heeft Diaconda Z veel mogelijkheden!

36 DSHS | Diaconda Z

Diaconda Z

The large framed mare Diaconda Z stands out with her unprecedented power and easy way of jumping. Additionally Diaconda Z has a canter with great balance and good rideability. Father Diarado sired great offspring and he is a son of the number one of the WBFSH ranked sire Diamant de Semilly. The pedigree of Diaconda Z goes through the foundation sires Carthago, Contender and Capitol I, back to a strong Holstein damline. Watching Diaconda Z jumping, she reminds a lot of her grandfather Carthago, who impressed with Jos Lansink at the Olympic Games in Atlanta and Sydney. With her top pedigree, flexibility and jumping ability, Diaconda Z shows much potential!


Diaconda Z Diamant de Semilly Diarado Roxette I

Carthago Z Caraconda ST Z Confairnes Z

Le Tot de Semilly Venise des Cresles Corrado I Kimberly III Capitol I Perra Contender Fair Lady IV

Diaconda Z | DSHS 37


12. Geronimo Dark chestnut Gelding Born: 2011 Size: Medium

Geronimo

pion Dutch Cham s 2016 ping Horse Young Jum

Geronimo is een échte eyecatcher. Met zijn prachtige model en enorme vermogen valt Geronimo op in de Dutch Sport Horse Sales. Geronimo is een hoog in het bloed staande zoon van Emilion uit een merrie van de Franse vererver Oberon du Moulin. Via Contender en Landgraf I gaat de pedigree van Geronimo terug op een uitmuntende Holsteinse stam. Grootmoeder Orchidee gaf naast de Nationale Merriekeuringskampioene Chinchidee ook de goedgekeurde hengst Original VDL en het Grand Prix-springpaard Quite Magic. Naast zijn enorme vermogen en reflexen maken Geronimo’s geweldige rijkwaliteiten hem een paard dat door veel ruiters en amazones verder opgeleid kan worden.

38 DSHS | Geronimo

Qualifiedships

Geronimo

Geronimo is a real eye catcher. With his beautiful type and tremendous power Geronimo will stand out in the Dutch Sport Horse Sales. Geronimo has a lot of blood, being a descendant of Emilion out of a mare by the French sire Oberon du Moulin. Through Contender and Landgraf I the pedigree of Geronimo goes back to an excellent Holstein line. Grandmother Orchidee is not only the mother of the champion of the National Mare Show Chinchidee, but also of the approved stallion Original VDL and the Grand Prix jumper Quite Magic. Besides his huge jumping ability and reflexes, Geronimo’s great rideability makes him a horse that will suit many riders.


Geronimo Wellington Emilion Ramirha pref, keur

Oberon Du Moulin SF Zilverfee prok

Orchidee

pref, ster, prok, prest

Nimmerdor Patty Farnese Fiance Laudanum xx Herbe d’auzay Contender Jasmina

Geronimo | DSHS 39


13. Larca van Erpecom Bay Mare Born: 2011 Size: Medium

Larca van Erpecom

De commissie van Dutch Sport Horse Sales is blij dit jaar een dochter van top vererver Kashmir van Schuttershof toe te kunnen voegen aan de veilingcollectie. Kashmir behoort met nakomelingen als Reveur de Hurtebise HDC (Kevin Staut), H&M All-in (Peder Fredricson), Gazelle (Kent Farrington) en nog vele anderen tot de absolute wereldtop van springpaardenleveranciers. Daarnaast combineert deze vijfjarige merrie Larca van Erpecom Kashmir van Schuttershof met de legendarische hengst Darco en een sterke, solide moederlijn. Larca van Erpecom valt op door haar gemakkelijke manier van springen, waarbij haar achterhandgebruik uitzonderlijk goed is. Haar goede instelling en fijne rijdbaarheid maken haar geschikt voor veel ruiters om door te ontwikkelen voor het hogere niveau. 40 DSHS | Larca van Erpecom

Larca van Erpecom

The committee of the Dutch Sport Horse Sales is pleased to have been able to add a daughter of the top sire Kashmir van Schuttershof to the auction collection. With offspring like Reveur the Hurtebise HDC (Kevin Staut), H&M All-in (Peder Fredricson), Gazelle (Kent Farrington) and many others Kashmir belongs to the absolute top suppliers of world class show jumpers. On top of that, the five year old Larca van Erpecom combines Kashmir van Schuttershof with the legendary stallion Darco and a strong, solid damline. Larca van Erpecom stands out with her easy way of jumping and very good use of her hindquarter. Her good attitude and fine rideability make her suitable for many riders to train for the higher level of sport.


Larca van Erpecom Nabab de Reve Kashmir van Schuttershof Fines van Kameren

Darco Ubrenda Brenda

Quidam de Revel Melodie en Fa Tenor Manciais Gotha Lugano van La Roche Ocoucha Sultan Rhona

Larca van Erpecom | DSHS 41


14. Gambel Bay Stallion Born: 2011 Size: Medium

AES-approved

Gambel

pion Dutch Cham s 2016 ping Horse Young Jum

Gambel is een prachtig gemodelleerde, stoere zoon van Numero Uno die de potentie heeft om uit te groeien tot dekhengst. Gambel is immers uitzonderlijk gefokt als zoon van de stempelhengst Numero Uno en de Polydor-dochter Pia Nigra die zelf op Grand Prix-niveau sprong. Met vervolgens de waardevolle Grandeur, die zelf tal van Grote Prijzen won, in de pedigree en een sterke Duitse familie is het plaatje compleet voor Gambel. Deze machtige Numero Unozoon beschikt over enorm veel vermogen en kracht en als deze ruwe diamant nog iets verder gepolijst wordt, gaan we veel van hem horen in de nabije toekomst.

42 DSHS | Gambel

Qualifiedships

Gambel

Gambel is a beautifully proportioned, striking son of Numero Uno who has the potential to grow into a fine sire. Gambel is after all exceptionally bred as a son of the foundation sire Numero Uno and the Polydor daughter Pia Nigra, who was active at Grand Prix level herself. With next in line on the pedigree the valuable Grandeur, who won numerous Grand Prix and a strong German family, Gambel is the whole package. This mighty son of Numero Uno has enormous jumping power and strength, and once this rough diamond gets polished a bit further, we will hear a lot more from him in the near future.


Gambel Libero H pref

Numero Uno pref

Jolanda keur

Landgraf I Oktave HSP Lord Calando Feinschnit

keur, pref, sport-(dres)

Polydor Pianigra

sport-(spr), elite

Grace

G. Pilatus Fata Morgana H Grandeur Elegance

Gambel | DSHS 43


15. Simsalabim Chestnut Mare Born: 2011 Size: Medium

Simsalabim

Simsalabim lives up to her name; she enchants people when they see her jump. Her lightfootedness and her almost feline way of jumping, as well as her fantastic attitude, are strong features that she inherited from father Stolzenberg. This valuable Stakkato-son sires one after the other jumping talent and his eldest offspring jump successfully at Grand Prix level, such as BSC Skipper (Holger Wulschner), Highrise (Torben Frandsen), Zanzibar (Kevin Jochems) and GGN Stauffenberg (Laurie Bucci). The outstanding progenitors Calido I, Escudo I and Grannus give Simsalabims pedigree even more strength. Besides this, through grandmother Esku , the mare is closely related to Doda de Miranda’s Olympic horse AD Cornetto K. With such a pedigree, tremendous reflexes, power and rideability Simsalabim is a very interesting horse for the future.

44 DSHS | Simsalabim

Simsalabim

Simsalabim maakt haar naam waar: ze betovert u als u haar ziet springen. Haar lichtvoetigheid en katachtige manier van springen zijn als mede als haar fantastische instelling sterke kenmerken die Simsalabim van vader Stolzenberg mee gekregen heeft. Deze waardevolle Stakkatozoon brengt het ene na het andere springtalent en zijn oudste nakomelingen springen met succes op GP-niveau, zoals BSC Skipper (Holger Wulschner), Highrise (Torben Frandsen), Zanzibar (Kevin Jochems) en GGN Stauffenberg (Laurie Bucci). De uitmuntende verervers Calido I, Escudo I en Grannus zetten Simsalabims pedigree nog meer kracht bij. Daarnaast is ze via grootmoeder Esku nauwverwant aan Doda de Miranda’s Olympiade paard AD Cornetto K. Met zo’n pedigree, haar enorme reflexen, goede vermogen en top rijkwaliteiten is dit een zeer interessant paard voor de toekomst.


Simsalabim Stakkato Stolzenberg Sancerre

Calido Caliku Esku

Spartan Pia Sandro Duchesse Cantus Baroness Escudo I Great Lady

Simsalabim | DSHS 45


NE W Formulated for equine athletes Nutritionally complete feed Horses prone to ulcers Special acid buffers Low starch and sugar

46

WWW.HORSEFEED.NL INFO@HAVENS.NL +31 478 638 238


Viper Vrombautshoeve

Sold13

DSHS 20 Photo: Jack Mancini

Verdi x Karioka del Follee Rider: Emma Heise (USA)

Successful in 1,45-1,50m and GP classes

Highlights | DSHS 47


“I have been making use of the expertise of Xcellent Horse Insurance for many years. It is very reassuring that your agent or the person on the other end of the line also understands horses. Often just a couple of words are enough. I advise my clients to insure their horses with Xcellent Horse Insurance. It is not worth taking the risk.�

Rob Ehrens, Coach Senior Showjumpers

Your passion insured XCELLENTHORSE.COM +31 73 6 419 419 48


SF Ariantha

Sold 0

DSHS 201 Photo: Sportfot

Corland x Emilion Rider: Hardin Towell (USA)

Successful in GP’s

Highlights | DSHS 49


Maximus (Ferimain TH)

Sold14

DSHS 20 Photo: Sportfot

Zapatero x Indoctro Rider: Ronan Mc Guigan (IRE)

50 DSHS | Highlights

Successful in 6-years-old classes


Jule van den Tinnenpot

Sold14

DSHS 20 Photo: Sportfot

Calvaro x Major de la Cour Rider: Carly Anthony (USA)

Successful in 1,40m classes

Highlights | DSHS 51


Apart

Sold

DSHS 2009 Photo: Sportfot

Larino x Burggraaf Rider: Pieter Devos (BEL)

52 DSHS | Highlights

Grand Prix winner


Brighton Bay (Fulltime Fortuna)

Sold14

DSHS 20 Photo: Sportfot

Ultimo x Kreator Rider: Emma Augierde Moussac (CZE)

Winner many 6-year-old international classes

Highlights | DSHS 53


Ducati VDP

Sold14

DSHS 20 Photo: Sportfot

Ukato x Voltaire Rider: Hilary Scott (AUS)

54 DSHS | Highlights

Successful in 1,45m classes


Zira II

(Zira vh Capelhof)

Sold13

DSHS 20 Photo: clicphoto

Zurich x Quickfeuer v Koekshof Rider: Anthony Condon (GBR)

Successful in young horse classes

Highlights | DSHS 55


Kodaline (Darco L)

Sold14

DSHS 20 Photo: Mackenzie L A Clark

Vittorio x Hemmingway Rider: Beth Underhill (CAN)

56 DSHS | Highlights

Successful in 1,45m classes


Cescha M

Sold11

DSHS 20 Photo: C. Telty - CAN

Diamant de Semilly x Calando IV Rider: Isabelle Lapierre (CAN)

Grand Prix winner

Interview | DSHS 57


Interview - Emma Augier de Moussac Every horse in the auction is a super jumper

The successful Czech showjumper Emma Augier de Moussac was brought up in a horse loving family. “My mom used to ride Grand Prix’s, she won a lot in Switzerland and France, and my dad was in racing horses. Horses have always been around me. My parents put me on a horse when I was very little, so you can say that I started riding as a baby. I loved jumping from the start, I hated dressage.” Luckily for Emma she does not only love jumping, she has the talent for it as well. The now 26-years-old has already had many successes. Amongst others, she is part of the Czech team that won the Nations Cup in Budapest (2014) and Linz (2015). She also competed in the Furusiyya Final in Barcelona (2015) and participated in the World Equestrian Games in Normandy (2014). She runs EAM Sporthorses in Weert and her horses are stabled at Vincent Voorn’s Golden Dream Stables Training. We wondered how she got into contact with the Dutch Sport Horse Sales: “That is actually kind of a funny story. The day of the auction in 2014 my car broke down and I was very frustrated. I was not at all in the mood to ride my horses. Vincent called me and said I had to come to the auction because they had nice horses. So I went and Brighton Bay (by Ultimo previously called Fulltime Fortuna) came along. I didn’t know Brighton before the auction but immediately knew he was a special one. We had to purchase him.” Brighton Bay was a lucky coincidence. The combination has been successful ever since. For example, they were victorious multiple times during CSI Valkenswaard in May and July this year in the six-year-old classes. Emma: Brighton is very mature for his age, even though he is still quite young. He hardly makes any mistakes. That

58 DSHS | Interview

Emma Augier de Moussac

is so impressive! When he enters the ring, he is on a mission. Brighton is very brave and when I enter a spooky ring, he never even looks. When I go fast in the jump-off he naturally backs me up, I can really trust him. He is extremely smart and easy to ride, those are his biggest qualities.” Emma has big plans for Brighton Bay. “I am going to try to bring him to Lanaken, after that we will go easy until the Sunshine Tour. He has the potential to compete on the highest level. He is full of scope and cool-headed, which are huge qualities for big competitions.” Would you advise others to buy horses during the Dutch Sport Horse Sales? “Yes, I definitely would. The collection exists of a vast variety of talented horses. They have hunters and jumpers; there is a little bit of everything. Many horses sold via the Dutch Sport Horse Sales compete at high level, which is a reassuring thing to know when you want to buy a horse in the auction. One of the main qualities of the auction is that the selection commission has an eye for top horses. All the horses sold via the auction are super jumpers. For example Fame DVL, he is a fantastic jumper. I am looking forward to see which horses are part of the collection this year, I would definitely buy a horse from the Dutch Sport Horse Sales again.”


Interview - Vincent Voorn Top quality sells

In this article we interview Vincent Voorn: previously a soccer player, Olympic show jumper (Olympics in Hong Kong 2008) and trainer. Since three years he runs his own barn together with Jonna Sundblad in Weert, called GDS Training. Vincent came by the Dutch Sport Horse Sales by coincidence and ended up buying a horse and ever since he and his customers attend the auction. Last year one of his students, the Swedish rider Elina Peterson, bought the most expensive horse ever sold during the Dutch Sport Horse Sales: Fame DVL (Cardento x Ahorn). Another talent, Brighton Bay (by Ultimo previously called Fulltime Fortuna), was bought in 2014 by his student Emma Augier de Moussac. Vincent and Jonna run GDS Training successfully. We asked him about this success: “Our barn is based on the education of young riders. We focus on growth and development, and a good atmosphere is of great importance. Our team is very close and we enjoy what we do. Isn’t fun the most important factor in life? To run a successful stable good horses are necessary. The first buy at the auction got us hooked: DSHS only offer high quality horses. I want my customers to be satisfied, and the Dutch Sport Horse Sales has never let me down. Top quality sells, that point is proven”, says Vincent Voorn. One of the horses stabled at Vincent’s barn is Fame DVL, ridden by the Swedish rider Elina Peterson. “The young duo performed very well during CSI Valkenswaard and also recently at CSI Hasselt. Elina and Fame DVL are learning rapidly and they really seem to have a promising future ahead of them! In my opinion it is important that riders know how to build up and educate a horse. That is not always easy, but nevertheless necessary if you want to become one of the best.

Besides talent, a good mentality is one of the most important characteristics of a top jumper. I always say that a good show jumper has to have a good mind. They have to be intelligent and cooperative. Take Brighton Bay for example, he is a very smart horse! He is one of the most promising young horses of the barn and he is also a true winner.” At the moment you are very active as a trainer, do you also have ambitions in the sport? “Competing is what I love to do the most. Together with a small group of owners we have invested in a few of high quality young horses that we want to bring up to the highest level of our sport. At the same time as I educate these horses I have many students under my guidance. So for me it is very important to find the right balance between training them and competing myself.” Will Vincent attend this year’s auction? “Yes, of course. One of the main reasons why I purchase horses during the Dutch Sport Horse Sales is that when I buy a horse there I feel good about it. I can trust Yves, Emile and Paul’s opinion and expertise, so I never have a doubt about the quality of the horses. After discussing with them what my clients and me are looking for they always advise me in a good way. When I am out competing I often come across horses that were sold during the auction and they perform well all around the world. And when the auction is approaching, the new collection is always a hot topic between the riders.”

Vincent Voorn

Interview | DSHS 59


16. Gerton Chestnut Gelding Born: 2011 Size: Medium

Gerton

pion Dutch Cham s 2016 ping Horse Young Jum

Gerton is een prachtige zoon van de te vroeg overleden Ukato, die twee jaar geleden met Ducati VDP al de veilingtopper van de Dutch Sport Horse Sales leverde. Gerton combineert de genen van Ukato met een mooie Oldenburgse moederlijn met de Landor S-zoon Lovefever II en Cordial Medoc. Daarnaast sprong Gertons moeder C’Est Tout zelf ook succesvol in de sport. Gerton doorliep met succes de Stal Hendrix-competitie en valt op door zijn prachtige model en goede rijeigenschappen. Met zijn bovengemiddelde vermogen is Gerton daarbij een zeer compleet paard en interessant exemplaar in de Dutch Sport Horse Sales.

60 DSHS | Gerton

Qualifiedships

Gerton

Gerton is a beautiful son of the too early deceased Ukato, who supplied Ducati VDP, the top selling horse of the Dutch Sport Horse Sales two years ago. Gerton combines the genes of Ukato with a beautiful Oldenburg damline with the Landor S son Lovefever II and Cordial Medoc. Gertons dam C’Est Tout was successful in the sport herself. Gerton jumped successfully in the Stal Hendrix competition and stands out for his beautiful type and good rideability. With his above average jumping ability Gerton is a very complete horse and interesting prospect in the Dutch Sport Horse Sales.


Gerton Stakkato Ukato Leona

Lovefever II C’est Tout C’est La Vie

Spartan Pia Literat Spange Landor S Ginger Cordial Medoc Zaffirose

Gerton | DSHS 61


17. Genereux Fortuna Grey Gelding Born: 2011 Size: Medium

Genereux Fortuna

pion Dutch Cham s 2016 ping Horse Young Jum

Met Genereux Fortuna heeft de Dutch Sport Horse Sales opnieuw een talent uit de succesvolle fokkerij van de familie RinkesTjeenk Willink vastgelegd in de veilingcollectie. Eerder fokte de familie Rinkes-Tjeenk Willink al de tot Brighton Bay omgedoopte Fulltime Fortuna die via de Dutch Sport Horse Sales verkocht werd en zeer succesvol presteert onder Emma Augier de Moussac. Genereux Fortuna is een bij het KWPN aangewezen zoon van Wizzerd WV en Quasimodo Z. Deze prachtig gemodelleerde schimmelruin werd op de KWPN Hengstenkeuring aangekocht door Stal Hendrix en genoot in Ierland zijn opleiding. Genereux Fortuna valt op met zijn prachtige model en door zijn lichtvoetigheid en moeiteloze vermogen verdient hij zijn plek in deze collectie. 62 DSHS | Genereux Fortuna

Qualifiedships

Genereux Fortuna

With Genereux Fortuna the Dutch Sport Horse Sales has secured yet another talent from the successful breeding of the Rinkes-Tjeenk Willink family for the auction collection. Previously the Rinkes-Tjeenk Willink family provided the DSHS collection with Fulltime Fortuna (now Brighton Bay), who is sold at the DSHS auction and is now very successful with Emma Augier de Moussac. Genereux Fortuna was appointed for the performance test by the KWPN. This well- modeled grey gelding by Wizzerd WV was bought at the KWPN Stallion Show by Stal Hendrix and was henceforth trained in Ireland. Genereux Fortuna stands out with his beautiful type and due to his lightfootedness and effortless power he deserves a spot in this collection.


Genereux Fortuna Indoctro pref

Wizzerd WV S-Maywies keur, sport-(spr)

Quasimodo Z

Capitol I Vanessa VII H Corland keur

Maywies Quidam de Revel SF Coloma Z

elite, sport-(spr)

Cabantha Fortuna ster

Bantha pref

L.Ronald Samantha

Genereux Fortuna | DSHS 63


18. Glamour Girl Bay Mare Born: 2011 Size: Medium

Glamour Girl

pion Dutch Cham s 2016 ping Horse Young Jum

Glamour Girl is een dochter van het paradepaard van de VDL Stud Zirocco Blue VDL, die onder Jur Vrieling afgevaardigd was voor het Nederlandse team naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Glamour Girls moeder Moonlight II is een dochter van Caletto I uit de Holsteiner stam 18a1 en bracht al het pas achtjarige 1.50m-springpaard Duke G (Alberto Harari) en het zevenjarige 1.40m-springpaard Miss Marome (LisaMayleen Thoma). Glamour Girl valt op door haar lichtvoetige manier van springen, haar bloed en uitstekende model. Ze viel in Nederland op in de jonge paardencompetities voor vijfjarigen en lijkt een van de betere paarden uit de veilingcollectie van Dutch Sport Horse Sales.

64 DSHS | Glamour Girl

Qualifiedships

Glamour Girl

Glamour Girl is a daughter of the VDL Stud showpiece Zirocco Blue VDL, who was part of the Dutch team with Jur Vrieling for the Olympic Games in Rio de Janeiro. Glamour Girl’s dam Moonlight II is a daughter of Caletto I from the Holsteiner line 18a1 that produced the just eight-year-old 1.50m jumper Duke G (Alberto Harari) and the seven-year-old 1.40m jumper Miss Marome (Lisa-Mayleen Thoma). Glamour Girl stands out for her light-footed way of jumping, her bloodline and her excellent type. She made a positive impression in the Netherlands in the young horse competitions for five-yearolds and is probably one of the better horses in this year’s auction collection of the Dutch Sport Horse Sales.


Glamour Girl Mr. Blue Zirocco Blue VDL Licorne des Forets

Caletto I Moonlight II Dedra

Couperus Acarla Voltaire Gekas des Forets Cor de la Bryere Hol Lombard Nadinchen

Glamour Girl | DSHS 65


19. Forlan HX Bay Gelding Born: 2010 Size: Large

Forlan HX

pion Dutch Cham s 2016 ping Horse Young Jum

Forlan HX is een door Stal Hendrix gefokte ruin uit de eerste jaargang van Bustique, die onder Michel Hendrix succesvol was tot op Grand Prix-niveau en naar de Verenigde Staten werd verkocht. Forlan HX’s moeder Cantus Anuberth is een dochter van Cantus uit een beproefde moederlijn van Stal Roelofs en won zelf vele rubrieken in zowel Europa als in de Verenigde Staten. Deze bijzonder sterke Nuberta-stam gaf al vele toppaarden, zoals Balaboeska DDH (Rob Ehrens & Jeroen Dubbeldam), Warinde B (Lauren Hester), Zerlin M (Marlon Zanotelli), Rubert R (Peter Charles & Ben Schröder) en nog vele anderen. Forlan HX valt op door zijn imponerende formaat, zijn evenwichtigheid en goede karakter.

66 DSHS | Forlan HX

Qualifiedships

Forlan HX

Forlan HX, bred by Stal Hendrix, is from Bustique’s first season as a stud. The sire that was successful with Michel Hendrix up to Grand Prix level before he was sold to the United States. Forlan HX’s dam Cantus Anuberth is a daughter by Cantus out of a proven damline of Stal Roelofs and won many classes in both Europe and the United States. The particularly strong Nubertaline produced many top horses such as Balaboeska DDH (Rob Ehrens & Jeroen Dubbeldam), Warinde B (Lauren Hester), Zerlin M (Marlon Zanotelli), Rubert R (Peter Charles and Ben Schröder) and many others. Forlan HX stands out for his impressive size, his poise and good character.


Forlan HX Indoctro pref

Bustique Jutha

pref, prest

Cantus Cantus Anuberth 2 sport-(spr), prok

Capitol I Vanessa VII H Grannus Utopie H Caletto I Monoline H Ladalco

J.Anuberth 28

Ganubertha prest

Forlan HX | DSHS 67


20. Filippe Solier B Bay Gelding Born: 2010 Size: Large

Filippe Solier B

pion Dutch Cham s 2016 ping Horse Young Jum

Filippe Solier B komt uit één van de beste Franse moederlijnen en is een zoon van stempelhengst Cantos. Moeder Indy Solier sprong zelf succesvol in de sport en haar oudste nakomelingen hebben hun sporen ook reeds verdiend. Grootmoeder Aventure II is een dochter van Jalisco B en sprong zelf op 1.50m-niveau. Daarnaast gaf zij King Solier, die onder Philippe Le Jeune en Pénélope Leprévost op het hoogste niveau actief was. Ook Steve Guerdats beroemde merrie Jalisca Solier is nauwverwant aan Filippe Solier B, die opvalt door zijn enorme vermogen en de reflexen van vader Cantos. Filippe Solier B ontwikkelt zich daarnaast zeer goed en is ook in de ring een bijzonder aangenaam, fijn paard.

68 DSHS | Filippe Solier B

Qualifiedships

Filippe Solier B

Filippe Solier B comes from one of the best French damlines and is a son of foundation sire Cantos. Dam Indy Solier was successful in the sport herself and her eldest offspring have already earned their spurs as well. Grandmother Aventure II is a daughter of Jalisco B and jumped at 1.50m level. She also produced King Solier who performed at the highest level of sports with Philippe Le Jeune and Penelope Leprévost. Steve Guerdats famous mare Jalisca Solier is also closely related to Filippe Solier B, who impresses with his enormous power and the reflexes by his sire Cantos. Filippe Solier B is developing very well and is a very pleasant, nice horse in the ring.


Filippe Solier B Contender Cantos keur

Gabanta

Paladin des Ifs Indy Solier SF

ster, pref, sport-(spr), prok

Aventure II

Calypso II Gofine Goodtimes Abanta Uriel SF Lutine Des IFS Jalisco B SF Majestueuse III

Filippe Solier B | DSHS 69


21. Falony Grey Mare Born: 2010 Size: Large

Falony

pion Dutch Cham s 2016 ping Horse Young Jum

Falony is een dochter van springpaardenleverancier Cardento, die vorig jaar de absolute veilingtopper van de Dutch Sport Horse Sales Fame DVL leverde. Falony viel als driejarige op bij het vrijspringen op de Nationale Merriekeuring en slaagde met 83,5 punten voor de EPTM-test. Ze is een telg uit de Molga-stam, die vele internationale toppaarden leverde waaronder de Olympische springpaarden The Shinto (Shuichi Toki) en Linky (Tim Grubb), die in 1984 Olympisch teamzilver won met Groot-Brittannië. Falony heeft haar opleiding tot zover bijzonder goed doorstaan en is klaar voor de volgende stap in haar carrière. Haar geweldig instelling, rijdbaarheid en springkwaliteiten voorspellen veel goeds.

70 DSHS | Falony

Qualifiedships

Falony

Falony is a daughter of jumping talent supplier Cardento, who provided last year’s absolute auction hit of the Dutch Sport Horse Sale, Fame DVL. When she was 3 years old Falony stood out in the free jumping at the National Mare Show and passed the EPTM test with 83.5 points. She is a descendant of the Molga lines, which produced many international top horses, like the Olympic horses The Shinto (Shuichi Toki) and Linky (Tim Grubb), who won Olympic team silver in 1984 for Great Britain. So far Falony has been doing very well in her training and is ready for the next step in her career. Her great attitude, rideability and jumping qualities are promising.


Falony Capitol I Cardento B-Estelle

Goodwill Lugana

sport-(spr), keur, pref

Elga prest

Capitano Folia Lord Restelle Landgraf I Jessika Z Wellington

keur

Molga

keur, pref, prest

Falony | DSHS 71


22. Fifthy-Fifthy Grey Gelding Born: 2010 Size: Medium

Fifthy-Fifthy

pion Dutch Cham s 2016 ping Horse Young Jum

Fifthy-Fifthy is de tweede nakomeling van de wereldberoemde Cardento in deze DSHScollectie. De opvallende merrie Fame DVL kwam vorig jaar als veilingtopper uit de bus en stamt eveneens af van de Olympische vererver Cardento. Moeder Laurette S Z stamt af van Lord Calando en sprong zelf succesvol in de sport. Daarnaast bracht ze al de internationale springpaarden Brandy (Christine Raaholt), Roots en Devlin K (Gianni Govoni). Ook Fifthy-Fifthy heeft zijn internationale debuut al gemaakt in de jonge paardenrubrieken, waarbij hij opviel met zijn foutloze rondes. Zijn ongecompliceerde karakter, geweldige instelling en vermogen kunnen hem naar de hogere internationale springsport brengen. Daarnaast vallen zijn reflexen en goede rijkwaliteiten op, die hem zeer geschikt maken voor veel ruiters. 72 DSHS | Fifthy-Fifthy

Qualifiedships

Fifthy-Fifthy

Fifthy-fifthy is the second descendant of the world famous Cardento in the DSHS collection 2016. The striking mare Fame DVL was the top prices auction horse last year and she also descends from the Olympic sire Cardento. Mother Laurette S Z is a daughter by Lord Calando and was successful in the sport herself. In addition, she produced the international show jumpers Brandy (Christine Raaholt), Roots and Devlin K (Gianni Govoni). Fifthy-Fifthy has already made his international debut in the youngster tours, in which he stood out with several clear rounds. His uncomplicated character, great attitude and power can take him to the higher level of international show jumping. His reflexes and rideability are other positive traits that make him very suitable for many riders.


Fifthy-Fifthy Capitol I Cardento B-Estelle

Lord Calando Laurette S Z

keur, pref, sport-(spr)

Elvira

keur, prest, sport-(spr)

Capitano Folia Lord Restelle Lord Perra Voltaire

pref

Untouchable keur, pref

Fifthy-Fifthy | DSHS 73


23. Cherry Tania Chestnut Mare Born: 2010 Size: Medium

Cherry Tania

Cherry Tania is één van de smaakmakers van de veilingcollectie van de Dutch Sport Horse Sales. Deze veelbelovende zesjarige merrie wordt als één van de favorieten aangestipt door de selectiecommissie. Vader Cellestial is een zoon van Cantus die met Rolf-Göran Bengtsson en André Thieme op het hoogste niveau sprong en onder Bengtsson onder meer tweede werd in de Grote Prijs van Jumping Amsterdam. Ondanks zijn geringe aantal nakomelingen is Cellestial al een op-en-top leverancier van Grand Prixspringpaarden gebleken. Cherry Tania heeft alles in zich wat een modern top springpaard moet hebben. Ze heeft uitmuntende reflexen, is lichtvoetig en beschikt over ongekend vermogen. Haar vechtlust maken haar tot een compleet top paard met een prachtige carrière in het verschiet. 74 DSHS | Cherry Tania

Cherry Tania

Cherry Tania is one of the trendsetters of the auction collection of the Dutch Sport Horse Sales. This promising six-year-old mare is marked as one of the favorites by the selection committee. Sire Cellestial is a son of Cantus that jumped with Rolf-Göran Bengtsson and Andre Thieme at the highest level and among other top results placed second in the Grand Prix of Jumping Amsterdam with Bengtsson. Despite his small number of offspring Cellestial has proved himself as a top supplier of Grand Prix jumpers. Cherry Tania has all the abilities a modern top jumper should have. She has excellent reflexes, is light-footed and has unprecedented power. Her fighting spirit makes her a complete top horse with a wonderful career ahead.


Cherry Tania Cantus Cellestial Wilett

Con Capitol Con Tania Catania

Caletto I Monoline Windesi xx Doris Contender Irina B Calon Lady

Cherry Tania | DSHS 75


24. F.Umonia Grey Mare Born: 2010 Size: Medium

F.Umonia

pion Dutch Cham s 2016 ping Horse Young Jum

F.Umonia is één van de laatste fokproducten uit de beroemde topfokkerij van Stal Roelofs. Naast de beproefde Roelofs-formule Joost x Abgar xx voert F.Umonia ook de succesvolle combinatie Chellano Z x Voltaire, die onder meer McLain Wards paradepaard HH Carlos Z opleverde. Moeder R.Umonia R gaf daarnaast al een hele lijst succesvolle springpaarden op internationaal en nationaal niveau. F.Umonia is zelf een zeer mooie verschijning die over top rijkwaliteiten beschikt. Haar geweldige manier van springen gaan gepaard met een uitstekende instelling, die afgelopen jaren in wedstrijdverband telkens weer opviel. F.Umonia heeft alles in zich om op hoger niveau in de sport te gaan presteren.

76 DSHS | F.Umonia

Qualifiedships

F.Umonia

F.Umonia is one of the last descendants of the famous top breeding of Stal Roelofs. In addition to the proven Roelofs-formula Joost x Abgar xx F.Umonia also decends from the successful combination Chellano Z x Voltaire, which resulted among others in McLain Ward’s success horse HH Carlos Z. Dam R.Umonia R also produced a whole list of successful jumpers at international and national level. F.Umonia herself is a vision that features top riding abilities. Her great way of jumping is accompanied by an excellent attitude, which in recent years stood out at competitions over and over again. F.Umonia has what it takes to perform at higher level in the sport.


F.Umonia Contender Chellano Z Fayence

Voltaire pref

R.Umonia Aumonia pref, prest

Calypso II Gofine Cor de la Bryere Soleil Furioso II Gogo Moeve H Joost

pref

Unonia

keur, pref, prest

F.Umonia | DSHS 77


25. Chardonnay Bay Gelding Born: 2010 Size: Medium

Chardonnay

Chardonnay

Chardonnay is het product van twee legendes uit de springsport en springpaardenfokkerij. Cumano sprong onder Jos Lansink naar de wereldtitel op de Wereldruiterspelen in Aken in 2006 en hoewel zijn nakomelingen schaars zijn, springen tientallen op internationaal GP-niveau. Grootvader For Pleasure won in zijn carrière twee gouden Olympische teammedailles en mag gerekend worden tot één van de beste verervers van de afgelopen decennia. Daarnaast springt zijn moeder Flyght Thing eveneens op GP-niveau met Laura Brocard en is grootvader Cambridge ook een echte stempelhengst. Chardonnay werd als tweejarige aangekocht op de Holsteiner hengstenkeuring en genoot zijn gehele opleiding bij Stal Hendrix, waarbij hij opviel met zijn lichtvoetigheid en vele vermogen. Zijn manier van bewegen maken dit complete paard geschikt voor meerdere sportdoeleinden.

Chardonnay is the outcome of two legends of show jumping and breeding. Cumano jumped with Jos Lansink to the world title at the World Equestrian Games in Aachen in 2006 and although his descendants are very scarce, dozens of them jump at international Grand Prix level. In his career Grandfather For Pleasure won two Olympic gold team medals and should be considered as one of the best sires of the recent decade. Additionally Chardonnay’s mother Flyght Thing also jumps at Grand Prix level with Laura Brocard and grandfather Cambridge is also a true progenitor. Chardonnay was bought as a two-year-old at the Holsteiner stallion show and received his training at Stal Hendrix, where he stood out with his lightfootedness and impressive power. His way of moving makes this complete horse suitable for multiple sports purposes.

78 DSHS | Chardonnay


Chardonnay Cassini I Cumano Chanel II

For Pleasure U-no Doubt II (Flyght Thing)

No Doubt

Capitol I Wisma Landgraf I Weisse Dame Furioso II Gigantin Cambridge Icara II

Chardonnay | DSHS 79


26. Lordany Bay Mare Born: 2010 Size: Large

Lordany

De in Nederland opgeleide Lordany stamt af van de goede vererver Lordanos uit een sterke Hannoveraanse moederlijn. Lordanos is een telg uit de beroemde Hoslteinse stam 776 en bracht bekende toppaarden als HH Let’s Fly (Rodrigo Pessoa), Light On (René Tebbel), Lordan (Nayel Nassar) en nog vele anderen. Moeder Stella verenigt het prestatiebloed van de Hannoveraanse springpaardenleverancier Stakkato en de waardevolle Holsteinse hengst Landadel. In combinatie met Landor S gaf Stella al een goedgekeurde hengst bij het Hannoveraner Verband. Lordany valt op door haar enorme vermogen en bereidwilligheid. Haar talenten en fantastische pedigree voorspellen haar een prachtige toekomst. Lordany heeft het in zich om zich te ontwikkelen tot een springpaard voor de grote sport. 80 DSHS | Lordany

Lordany

Lordany is trained in the Netherlands and descends from the great sire Lordanos from a strong Hanoverian damline. Lordanos is an offspring of the famous Holstein line 776 and sired top horses such as HH Let’s Fly (Rodrigo Pessoa) Light On (René Tebbel), Lordan (Nayel Nassar) and many others. Dam Stella combines the performance blood of the Hanoverian jumper supplier Stakkato and the valuable Holsteiner stallion Landadel. Combined with Landor S Stella already produced a stallion approved at the Hanoverian Verband. Lordany stands out for her enormous power and willingness. Her talents and her fantastic pedigree predict a wonderful future. Lordany has the potential to develop into a jumper for the big sport.


Lordany Landos Lordanos W-Ashley

Stakkato Stella Lady

Lord Uta V Ahorn Z Sofia Spartan Pia Landadel Wicky

Lordany | DSHS 81


27. Florilottie Bay Mare Born: 2010 Size: Medium

Qualifiedships

pion Dutch Cham s 2016 ping Horse Young Jum

Florilottie

Florilottie

Florilottie is een aansprekende dochter van stempelhengst Numero Uno uit de merrie Biesielottie, die onder het zadel van Laura Kraut bijzonder succesvol is in de Verenigde Staten. Deze bekende Lottie-stam gaf vele internationale springpaarden en goedgekeurde hengsten zoals Vindicat W (Jessica Springsteen en Peter Charles), Richmond W (Henrik Lanner), Woklahoma (Roberto Teran Tafur), Lazuli (Schuyler Riley), HBR Tennessee W (Henk van de Pol), Jarno W (Filippo Lupis), de KWPN-goedgekeurde Amadeus (Karim El Zoghby en Julian Kraay) en Wiesielottie (Peter Wylde en Nicole Persson) de halfzus van moeder Biesielottie. Florilottie valt op door haar geweldige instelling, vechtlust en bovengemiddelde vermogen. Met haar uitstekende pedigree, geweldige moederlijn en eigen talenten is Florilottie een eyecatcher in deze DSHS-veilingcollectie.

Florilottie is an appealing daughter of foundation sire Numero Uno out of the mare Biesielottie, which is particularly successful with Laura Kraut in the USA. This well-known Lottie-line produced many international jumpers and approved stallions like Vindicat W (Jessica Springsteen and Peter Charles), Richmond W (Henrik Lanner), Woklahoma (Roberto Teran Tafur), Lazuli (Schuyler Riley), HBR Tennessee W (Henk van de pol), Jarno W (Filippo Lupis), the KWPN approved Amadeus (Karim El Zoghby and Julian Kraay) and Wiesielottie (Peter Wylde and Nicole Persson) - the half-sister of mother Biesielottie. Florilottie stands out for her great attitude, fighting spirit and above average power. With her excellent pedigree, great damline and own talents Florilottie is an eye catcher in this DSHS auction collection.

82 DSHS | Florilottie


Florilottie Libero H pref

Numero Uno pref

Jolanda keur

Landgraf I Oktave HSP Lord Calando Feinschnit

keur, pref, sport-(dres)

Lord Z Biesielottie

ster, sport-(spr), prok

Sielottie

ster, pref, prest

Lord Thia Burggraaf pref

Ielottie W pref, prest

Florilottie | DSHS 83


28. Trouble Chestnut Mare Born: 2010 Size: Medium

Trouble

De opvallende vosmerrie Trouble stamt af van de ijzersterke vererver Tangelo van de Zuuthoeve - de Narcos II-zoon die talloze springtalenten voort heeft gebracht. Tangelo van de Zuuthoeve is hier verenigd met de Westfaalse moederlijn van Trouble met de genen van de GralshĂźterzoon Gralserbe. Deze Westfaalse lijn gaf onder meer in Oldenburg goedgekeurde Pilox en het internationale springpaard Filou XL (Alessandra Bichsel). Trouble valt op door haar elegantie en vermogen en in de wedstrijdring komt haar goede instelling telkens weer bovendrijven. Trouble is misschien nog een tikje groener dan de meeste zesjarigen in de Dutch Sport Horse Sales, maar haar springmanieren, lichtvoetigheid en instelling maken haar een bijzonder springpaard voor de toekomst.

84 DSHS | Trouble

Trouble

The striking chestnut mare Trouble descends from the strong progenitor Tangelo van de Zuuthoeve - the Narcos II son who sired numerous jumping talents. Here Tangelo van de Zuuthoeve is united with the Westphalian damline of Trouble with the genes of the GralshĂźter son Gralserbe. This Westphalian line did produce the in Oldenburg approved Pilox and the international jumper Filou XL (Alessandra Bichsel). Trouble stands out with her elegance, light-footedness and power and in the ring her good attitude surfaces time and time again. Trouble is perhaps a bit greener than most six-year-olds in the Dutch Sport Horse Sales, but her jumping manners and agility make her a special horse for the future.


Trouble Narcos II Tangelo van de Zuuthoeve Olympia van de Krekebeke

Gralserbe Grenoble Anja

Fair Play III Gemini Laudanum xx Racyona Z GralshĂźter Bea Angriff Arlett

Trouble | DSHS 85


Fri 09.30 - 20.00 h. Mon 13.00 - 18.00 h. Tue-Thu 09.30 - 18.00 h. Sat 09.30 - 17.30 h.

86 DSHS |


DSHS |

87


Please join Uryadi’s Village You will love it here!

Be a part of an international, non-profit organization dedicated to saving and improving the lives of orphans and their communities.

U

ryadi’s Village is an International Non-Profit founded by Irish equestrian team member Jennifer Crooks, working to improve the lives of orphaned and vulnerable children, and their families, in developing nations. Currently we are building a self sustaining, family style, orphan village in Ethiopia, where the orphan crisis is the most desperate. Through the agricultural practices of Permaculture and other small business ventures, the goal of Wolayta Village is to be fully self sustaining in 10 years, thus empowering the local people and not creating dependence on foreign aid.

Share in the Joy! Be part of this rewarding and life saving work. Donations are gratefully accepted. Thank you! We have secured a land grant from the government and have a beautiful sight where building is underway, two buildings are complete and we have the funds in place for the next 2 buildings. We need raise an additional $250,000 to complete this village. We are so grateful to Dutch Sport Horse Sales for supporting our village build and helping us reach out to the equestrian community. Please join us in uplifting these children who truly have nothing, by building them a village so that each child in our care grows up knowing the love, nutrition, and safety that every child deserves.

Uryadi’s Village founder Jennifer Crooks aboard SF Uryadi, purchased at the 2006 DSHS

88 DSHS |

Uryadi’s Village, Inc. P.O. Box 1086, Sandpoint, ID 83864 Phone: 425.785.6427 | info@uryadisvillage.org | www.uryadisvillage.org


100 100 Years Years of of Tradition Tradition 100 100 Years Years of of Tradition Tradition 100 100Years Yearsof ofTradition Tradition

walshproducts.com walshproducts.com walshproducts.com walshproducts.com walshproducts.com walshproducts.com

89


Impressie opnamedag 2016 Impression photo shoot 2016

90 DSHS | Impressie opnamedag 2016 - Impression photo shoot 2016


Impressie opnamedag 2016 - Impression photo shoot 2016 | DSHS 91


Impressie opnamedag 2016 Impression photo shoot 2016

92 DSHS | Impressie opnamedag 2016 - Impression photo shoot 2016


Impressie opnamedag 2016 - Impression photo shoot 2016 | DSHS 93


Equine MERC

EQUESTRIAN ENTREPRENEUR? THIS IS WHAT WE CAN DO FOR YOU

WEBSITES

EVENTS

PRINT

webdesign

concepts

advertisements

development

organization

leaflets

content

structure

magazines

maintainance

equestrian

books

social media

knowhow

photography

subscriptions

total package

business cards

The equestrian event & marketing agency www.equinemerc.com 94


Bijzondere bepalingen

Special conditions

Try outs Wanneer u naar aanleiding van de catalogus geïnteresseerd bent in een van de paarden dan biedt de Dutch Sport Horse Sales u de mogelijkheid om in aanloop naar de veiling de paarden te bezichtigen en eventueel te berijden. Voor een eventuele bezichtiging kunt u een afspraak maken met de organisatie van de Dutch Sport Horse Sales.

Try outs When, having seen the catalogue, you are interested in one of the horses, the Dutch Sport Horse Sales offers you the possibility to view the horses in the run-up to the auction. To view the horses or to try them, you can arrange an appointment with the organisation of the Dutch Sport Horse Sales.

Yves Houtackers Michel Hendrix Timothy Hendrix Emile Hendrix Paul Hendrix

+31 613 18 36 21 +31 652 66 69 12 +31 627 08 73 88 +31 653 95 14 47 +31 622 52 14 84

Daarnaast zullen alle veilingpaarden op maandagavond 19 september 2016 om 19.30 uur onder het zadel aan het publiek worden gepresenteerd, waarna er wederom de mogelijkheid bestaat om de paarden te proberen. Het rijden van de paarden zal geheel op eigen risico geschieden. Verzekering Tijdens de Dutch Sport Horse Sales is Xcellent Horse Insurance aanwezig om u de mogelijkheid te bieden om uw aangekochte paard te verzekeren tot 13 dagen na de veiling. U heeft daarbij de keuze uit verschillende verzekeringen. Veterinaire rapporten De paarden die via de veiling verkocht zullen worden zijn ten laatste 3 maanden voorafgaande aan de veiling röntgenologisch in orde bevonden. Een gebruikelijke klinische (sportpaarden-) keuring heeft ten laatste twee weken vóór de veiling plaatsgevonden.

Yves Houtackers Michel Hendrix Timothy Hendrix Emile Hendrix Paul Hendrix

+31 613 18 36 21 +31 652 66 69 12 +31 627 08 73 88 +31 653 95 14 47 +31 622 52 14 84

Furthermore, all auction horses will be presented under saddle on Monday evening September 19th 2016 at 19.30 hours. There is a possibility to try any horse on request afterwards. Trial rides are exclusively and entirely at your own risk. Insurance During the Dutch Sport Horse Sales Xcellent Horse Insurance will be present to offer you the possibility of insuring the horse(s) you have purchased. It is possible to insure the horse(s) for up to 13 days after the auction, with an option to extend. There is a choice of insurances offered. Veterinary reports The horses sold through the auction have been found to be in good condition following a radiographic test conducted at least three months prior to the auction. A standard clinical examination (for sport horses) has been completed at the latest two weeks prior to the auction.

Bijzondere bepalingen - Special conditions | DSHS 95


De veterinaire bevindingen kunnen voorafgaande aan de veiling op verzoek van de potentiĂŤle koper worden ingezien en toegelicht door veilingdierenarts E. Enzerink, of zijn plaatsvervanger. (Tel: +31 493 44 10 70).

96 DSHS | Bijzondere bepalingen - Special conditions

Veterinary findings can be provided upon the request of potential buyers prior to the auction and a more detailed explanation can be provided by E. Enzerink, the auction veterinarian, or his substitute. (Tel: +31 493 44 10 70).


Veilingvoorwaarden

Terms and conditions

1. Algemeen 1.1 De Dutch Sport Horse Sales [danwel Hendrix Events B.V., zaakdoende onder de naam Dutch Sport Horse Sales] (hierna zowel afzonderlijk als gezamenlijk te noemen: DSHS), organiseert in haar functie van bemiddelaar tussen verkoper en koper op 20 september 2016 de Dutch Sport Horse Sales (hierna te noemen: de veiling) op de accommodatie van Equestrian Centre de Peelbergen te Kronenberg. De veiling zal plaatsvinden onder toezicht van een notaris.

1. General 1.1 The Dutch Sport Horse Sales Foundation [also known as Hendrix Events BV, trading under the name Dutch Sport Horse Sales] (hereinafter individually and collectively referred to as: DSHS), organises in its function as an intermediary between sellers and buyers the Dutch Sport Horse Sales (hereinafter: the auction) on the 20th September 2016 on the property of Equestrian Centre de Peelbergen in Kronenberg in the Netherlands. The auction will be held under the supervision of a notary.

1.2 Deze veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle tijdens de veiling gesloten koopovereenkomsten met betrekking tot via DSHS aangeboden paarden, alsmede alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien. 1.3 Op deze overeenkomsten en op deze veilingvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met algehele uitsluiting van toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG). 1.4 Deze voorwaarden worden vóór aanvang van de veiling bekend gemaakt en zijn in de veilingcatalogus opgenomen. 2. Verkoop/Veiling Tijdens de veiling zullen de paarden onder het zadel voorgesteld worden. De paarden zullen tijdens de veiling per opbod in Euro’s worden verkocht, tenzij anders aangegeven, met een minimale inzet van € 20.000,-. Er wordt geboden in bedragen van € 1.000,- tot € 50.000,-, vervolgens in bedragen van € 2.000,- tot € 100.000,- en daarboven in bedragen van € 5.000,-. Een potentiële bieder/koper zal aan zijn/haar bod worden gehouden, totdat een eventueel hoger bod volgt. Krijgt de koper de afslag door de veilingmeester toegewezen dan is die betreffende

1.2 These auction terms and conditions are applicable to all sales agreements concluded during the auction related to the horses offered via DSHS, as well as any agreements resulting from that. 1.3 The agreement(s) and terms and conditions of this auction which are referred to therein are governed by Dutch law. The applicability of the Vienna Sales Convention (CISG) is explicitly excluded. 1.4 These terms and conditions are to be announced prior to the start of the auction and are also included in the auction catalogue. 2. Sale/Auction During the auction horses will be presented under saddle. The horses will be sold during the auction by bidding in the Euro currency, unless otherwise stated, with a minimum starting bid of € 20,000.00. Bids are to be made in increments of € 1,000.00 at a time up to € 50,000.00, after which bid increments are to be made in € 2,000.00 at a time up to € 100,000.00, and above that bid increments are to be made in € 5,000.00 at a time. Potential bidders/buyers will be held to their bids Veilingvoorwaarden - Terms and conditions | DSHS 97


koper verplicht het rekening bedrag te voldoen, zoals in artikel 3 berekend. In geval van twijfel betreffende de geldigheid van een afslag, kan het laatste opbod weer aangenomen worden en zal het opbieden hervat worden. De notaris beslist bindend over eventuele geschillen die bij of tijdens het bieden ontstaan. 3. Afrekening veilingbedrag en -kosten 3.1 Direct na afloop van de veiling dient de koper zijn/haar betalingsverplichtingen te vervullen op het veilingbureau. Indien de koper hieraan niet voldoet, is DSHS gerechtigd de bieding niet te erkennen en ongeldig te verklaren en het gekochte paard opnieuw te veilen, dan wel het gekochte paard toe te wijzen aan de een na hoogste bieder. De koper is in dat geval van rechtswege in verzuim en is gehouden de daardoor veroorzaakte schade aan DSHS te vergoeden, onverminderd de overige rechten van DSHS. 3.2 Het rekening bedrag wordt als volgt berekend: Afslagprijs + 6% commissietoeslag + 1½% verzekering (optioneel) + Rekening bedrag exclusief 21% Nederlandse omzetbelasting Het rekening bedrag is per direct opeisbaar. Betaling geschiedt per bank, het is niet mogelijk het rekening bedrag in contanten te voldoen. Verrekening van eventuele tegenvorderingen is uitgesloten. 3.3 Het is DSHS toegestaan om informatie in te winnen omtrent de financiÍle gegoedheid van een betreffende bieder/koper en deelname aan de veiling door en het sluiten van een overeenkomst met de betreffende bieder/koper afhankelijk te stellen van de ingewonnen informatie. 98 DSHS | Veilingvoorwaarden - Terms and conditions

until a higher bid has been received. If the auctioneer awards a bid to a buyer, the relevant buyer is obliged to pay the amount due as defined in Article 3. In case of doubt concerning the validity of a bid, the previous bid can be accepted again, after which bidding can resume. In the event of any disputes arising with or during the bidding process, the decision of the notary shall be binding. 3. Settlement of auction amounts and expenses 3.1 Immediately after completion of the auction buyers are obliged to settle amounts due in the auction office. If a buyer should fail to comply with this obligation, DSHS shall be entitled not to recognise the offer and to declare the auction invalidate, after which the purchased horse will again be made available for auction or alternatively the purchased horse is to be allocated to the second highest bidder. The buyer shall in this event be considered to be in legal default and shall be liable to compensate DSHS for any damage incurred, without prejudice to any other rights that DSHS may have. 3.2 The amount due shall be calculated as follows: Auction price + 6% commission charge + 1½% insurance (optional) + Invoice amount is exclusive of 21% Dutch VAT The balance shall become payable immediately. Payment is to be made by bank transfer and cash payment of the amount shall not be accepted. Settlement of any counterclaims is excluded. 3.3 DSHS is entitled to gather information on the financial situation of a specific bidder/buyer


3.4 Bij afrekening op het veilingbureau bestaat de mogelijkheid voor de koper om een verzekering af te sluiten voor het gekochte paard. Een dergelijke verzekering wordt niet door DSHS afgesloten. 4. Veilingpaarden; aansprakelijkheid 4.1 De aangeboden paarden in de veiling zijn geïdentificeerd op afstamming, geslacht, kleur en geboortejaar, zoals deze in de catalogus zijn aangegeven. DSHS sluit aansprakelijkheid uit met betrekking tot de gezondheidstoestand, de prestaties en/of gebruiksdoeleinden van de te veilen paarden. 4.2 DSHS is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken, ontstaan voorafgaand aan, ten tijde van en na de veiling, behoudens indien deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van DSHS of haar leidinggevende ondergeschikten. 4.3 De paarden die via de veiling verkocht zullen worden zijn ten laatste 3 maanden voorafgaande aan de veiling röntgenologisch in orde bevonden. Een gebruikelijke klinische (sportpaarden-)keuring heeft ten laatste twee weken vóór de veiling plaatsgevonden. 4.4 De veterinaire bevindingen kunnen voorafgaande aan de veiling op verzoek van de potentiële koper worden ingezien en toegelicht door veilingdierenarts E. Enzerink, of zijn plaatsvervanger. 5. Afgifte, risico- en eigendomsoverdracht 5.1 Direct na de gunning van een paard gaat het risico met betrekking tot het gekochte paard over op de koper en zijn alle verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, alsmede alle risicofactoren overgedragen aan de

and participant to the auction and may decide to make the conclusion of an agreement with the relevant bidder/buyer conditional, based on the information obtained. 3.4 During settlement at the auction office, buyers have the option to conclude insurance for the horse that they purchased. This insurance is not concluded by DSHS. 4. Auction Horses; liability 4.1 The horses offered in the auction are identified by origin, sex, colour and year of birth, as stated in the catalogue. DSHS excludes liability with regard to health status, the performance and/or purpose of use of the horses to be auctioned. 4.2 DSHS cannot be held liable for damage to persons or property arising prior to, during or after the auction, except if such damage is caused by intent or deliberate recklessness on the part of DSHS or its subordinates. 4.3 The horses sold through the auction have been found to be in good condition following a radiographic test conducted at least three months prior to the auction. A standard clinical examination (for sport horses) has been completed at the latest two weeks prior to the auction. 4.4 Veterinary findings can be provided upon the request of potential buyers prior to the auction and a more detailed explanation can be provided by E. Enzerink, the auction veterinarian, or his substitute. 5. Release and transfer of risk and ownership 5.1 Immediately after a bid on a horse has been accepted, any risks related to the purchased Veilingvoorwaarden - Terms and conditions | DSHS 99


betreffende koper. De koper zal DSHS vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake. 5.2 De eigendom van het gekochte paard gaat op de koper over op het moment van afname als bedoeld in artikel 5.3 van deze voorwaarden, doch niet eerder dan nadat koper de volledige koopsom en eventuele op grond van niet-nakoming verschuldigde bedragen aan DSHS zal hebben voldaan. 5.3 De koper is verplicht het gekochte paard af te nemen op de door DSHS vastgestelde plaats en tijd en bij gebreke daarvan binnen de daarvoor in de veilingcatalogus gestelde termijn, indien DSHS daarom verzoekt op vertoon van een deugdelijk legitimatiebewijs. De levering van het gekochte paard vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het door de koper ophalen van het gekochte paard. De afname kan eerst plaatsvinden nadat de volledige koopsom en het overigens verschuldigde door de koper is voldaan. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname zal het gekochte paard door DSHS worden weggehaald en worden gestald voor rekening en risico van de koper. De koper is in dat geval verplicht alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de stallingskosten, aan DSHS te vergoeden. 6. Tekortkomingen (waaronder stalondeugden) 6.1 Indien een koper van oordeel is dat het gekochte paard na feitelijke levering niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan de koper hierop geen beroep meer doen indien hij niet binnen drie weken na ontdekking de verko100 DSHS | Veilingvoorwaarden - Terms and conditions

horse shall be transferred to the buyer and any responsibility and liability, as well as all risk factors are transferred to the respective buyer. The buyer shall indemnify DSHS from any claims brought by third parties. 5.2 Ownership of the purchased horse passes to the buyer at the time of release as defined in Article 5.3 of these terms and conditions, but not before the buyer has settled the full purchase amount and any other amounts due to DSHS resulting from non-compliance. 5.3 The buyer is obliged to take possession of the purchased horse at the place and time as specified by DSHS, or in the absence thereof, within the term defined in the auction catalogue and upon presentation of a valid identity document, if requested by DSHS. Delivery of the purchased horse takes place by means of its release. Release consists of collection of the purchased horse by the buyer. Release may only take place after settlement of the purchase price in full and any other amount due by the buyer. If the buyer should refuse release or if he/she should fail to provide information or instructions required for the release, DSHS shall remove the purchased horse and keep it in stables at the expense and risk of the buyer. The buyer shall then be obliged to compensate DSHS for any additional costs incurred, including stabling costs in any event. 6. Shortcomings (including stable vices) 6.1 If a buyer finds that the horse purchased does not conform to the contract description after actual delivery, the buyer shall not be entitled to any recourse if the seller has not been informed thereof by registered letter within three weeks after the discovery (with a copy to DSHS).


per (met kopie aan DSHS) daarvan in kennis heeft gesteld per aangetekende brief. 6.2 Verkoper staat ervoor in dat het door de koper gekochte paard, tenzij voorafgaand aan de verkoop meegedeeld, niet lijdt aan de stalgebreken luchtzuigen, systematisch weven of kribbebijten en wel gedurende een periode van 2x 24 uur na feitelijke aflevering aan de koper. 6.3 Indien een dierenarts, geregistreerd als keuringsdierenarts voor paarden of paardendierenarts, schriftelijk meedeelt dat één van de in artikel 6.2 genoemde stalgebreken naar zijn deskundig oordeel bestond vóór de datum feitelijke aflevering, heeft de koper het recht de koopovereenkomst te ontbinden met alle daaraan verbonden gevolgen. 7. Geschillen 7.1 Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - welke naar aanleiding van de koopovereenkomst gesloten op de veiling danwel naar aanleiding van deze veilingvoorwaarden met DSHS ontstaan, worden beslecht door NAI-arbitrage (Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam), danwel in het geval de koper consument is, op diens verzoek overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek, door de gewone burgerlijke rechter, in welk geval in eerste aanleg uitsluitend de Rechtbank Limburg bevoegd is. 7.2 Indien de verkoper of DSHS een procedure aanhangig wil maken, zal zij indien de koper consument is, hem/haar gedurende een maand in de gelegenheid stellen schriftelijk zijn/haar keuze als bedoeld in artikel 7.1 hiervoor, kenbaar te maken. In geval van een

6.2 The seller warrants, unless notified of such prior to the sale, that the horse purchased by the buyer does not suffer from any stable vices such as cribbing, systematic weaving or wood chewing for a period of 2 x 24 hours after actual delivery to the buyer. 6.3 If a veterinarian, registered as an inspection veterinarian for horses or a horse veterinarian should state in writing that one of the stable vices listed in Article 6.2 was established in his/her expert opinion prior to the date of actual delivery, the buyer shall be entitled to terminate the purchase agreement with all resulting consequences. 7. Disputes 7.1 Any disputes with DSHS - including those that are considered as such by only one party - resulting from the purchase agreement concluded at the auction or following from these auction terms and conditions, shall be settled by NAI Arbitration (Dutch Arbitration Institute in Rotterdam), or if the buyer is a consumer as defined in the Dutch Civil Code, in an ordinary civil court upon his/her request, in which case only the Court of First Instance in Limburg shall be entitled to rule on the matter. 7.2 If the seller or DSHS intends to file proceedings and if the buyer is considered to be a consumer, he/she shall be given the opportunity to announce its decision pertaining to Paragraph 7.1 in writing within a period of one month. In the event of an urgent matter (summary procedure), the seller (casu quo DSHS) may decide to shorten that period to five business days.

Veilingvoorwaarden - Terms and conditions | DSHS 101


spoedeisend belang (kort geding) kan de verkoper (casu quo DSHS) de termijn bekorten tot vijf werkdagen. 7.3 Steeds zal DSHS, ingeval sprake is van een blijvend geschil, op eigen titel bemiddeling tussen koper en verkoper initiĂŤren (mediation) al dan niet, naar haar keuze, op haar kosten. Gekozen kan worden een dergelijke mediation te laten plaatsvinden overeenkomstig het NAI-mediationreglement.

102 DSHS | Veilingvoorwaarden - Terms and conditions

7.3 In the event of a continuing dispute, DSHS may decide to initiate mediation between the buyer and the seller, at its own expenses and of its own free will. Mediation may be undertaken in accordance with NAI Mediation Regulations.


Bestinov

Sold11

DSHS 20 Photo: Mackenzie L A Clark

Ustinov x Indorado Rider: Andre Sakatini (ITA)

Successful in 1,50-1,60m classes

DSHS | Highlights 103


.

Met trots presenteren wij u een deel van ons unieke aanbod exclusieve auto’s. Wij nodigen u van harte uit in Geleen om de complete collectie te ervaren. Welkom bij Hoefnagels

Ferrari 599 6 0 v12 gto 670 pk | 2011 | 22000 km | prijs op aanvraag

Ferrari 599 6 0 v12 gto 670 pk | 2010 | 16500 km | prijs op aanvraag

Ferrari 458 4 5 v8 speciale 605 pk | 2015 | 3000 km | €344.500,-

Ferrari F430 4.3 V8 Scuderia | 2009 | 12000 km | €199.000,-

Ferrari 458 4 5 v8 italia scuderia rosso | 2011 | 30000 km | €182.500,-

Porsche 911 997 3.6 GT2 | 2008 | 21900 km | €184.500,-

Porsche 911 3.8 Sport Classic | 2010 | 45.783 km | €339.500,-

www.hoefnagels.nu Hofkamp 31 | 6161 DC Geleen | Postbus 155 | 6160 AD Geleen | 046 - 410 56 12 | info@hoefnagels.nu

104


Colofon - Colophon Dutch Sport Horse Sales Dhr. Paul Hendrix +31 622 52 14 84 Dhr. Emile Hendrix +31 653 95 14 47 Dhr. Yves Houtackers +31 613 18 36 21 Dhr. Michel Hendrix: +31 652 66 69 12 Dhr. Tim Hendrix: +31 627 08 73 88 info@dutchhorsesales.com www.dutchhorsesales.com Organisatie - Organisation Equine MERC Luc van Moorsel +31 626 29 21 26 Daisy van Nieuwkasteele +31 624 11 05 99 info@equinemerc.nl www.equinemerc.nl Equestrian Centre de Peelbergen Travers 5 (navigation Peelstraat) 5976 PL Kronenberg Tel: +31 6 2307 1155 www.peelbergen.eu

Fotografie - Photography Linda Beelen +31 623 91 01 40 info@lindabeelen.nl www.lindabeelen.nl Fotografie - Photography Digishots - Leanjo de Koster +31 630 73 72 94 info@digishots.nl www.digishots.nl Opname & Productie Shooting & Production ClipMyHorse support@clipmyhorse.de www.clipmyhorse.tv Website ontwerp - Website design Equine MERC info@equinemerc.nl www.equinemerc.nl

Veterinair - Veterinarian Dhr. Edwin Enzerink +31 493 441070 Veterinair Centrum Someren

Bonsai Media info@bonsaimedia.com www.bonsaimedia.nl

Facilitaire Dienstverlening Facility Service V2 Facility info@v2-facility.nl www.v2facility.nl

Notaris - Notary Van Gorp - Malherbe Notarissen Dhr. Luc Malherbe info@vangorpmalherbe.nl www.vangorpmalherbe.nl

Vormgeving & Druk - Design & Print DTP Graphic Products Beekstraat 2, 5981 AS, Panningen (Ned) +31 773 06 00 36 info@dtp-group.nl www.dtp-group.nl

Sprekers - Speakers Dhr. Bert de Ruiter Dhr. Peter van der Waaij Veilingmeester - Auctioneer Dhr. Koen Olaerts Copyright Hendrix Events B.V.

Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kan Hendrix Events geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele (druk)fouten, onvolledigheden en latere wijzigingen in de wetgeving. Kronenberg - juli 2016.

Colofon - Colophon | DSHS 105


Limburg Foal Auction

THE BEST FOALS THE SOUTH OF THE NETHERLANDS HAS TO OFFER We auction jumping and dressage foals. Visit our auction, it is held the day after the Dutch Sport Horse Sales.

“Come to the place were Van Gogh was sold”

PRESENTATION The presentation will start at 10.00 hours AUCTION The auction will start at 14.00 hours. 106

DATE Wednesday September 21st 2016 LOCATION Equestrian Centre de Peelbergen WEBSITE www.limburgseveulenveiling.nl


Watch the video’s of our talents on:

www.dutchsporthorsesales.com/paarden Watch the auction live on:

www.ClipMyHorse.nl

List of Ownership | DSHS107


Tot vol ge See you nd jaar! next ye ar!

“High quality youngsters selected by horsemen”

108


Notities - Notes

Notities - Notes | DSHS 109


Notities - Notes

110 DSHS | Notities - Notes


Notities - Notes

Notities - Notes | DSHS 111


Notities - Notes

112 DSHS | Notities - Notes


1


Dutch Sport Horse Sales In deze catalogus is informatie opgenomen over de geselecteerde 4-, 5- en 6-jarige springpaarden voor de 13e editie van de Dutch Sport Horse Sales te Kronenberg. De paarden zijn geselecteerd door gerenommeerde namen uit de paardenwereld, te weten: Paul, Emile, Michel en Timothy Hendrix en Yves Houtackers. Uiteraard is Dutch Sport Horse Sales graag bereidt u aanvullende informatie te verstrekken en bent u van harte welkom om persoonlijk kennis te maken met de door hen geselecteerde paarden. Dutch Sport Horse Sales This catalogue contains information about the 4-, 5- and 6-year-old horses selected for the 13th edition of the Dutch Sport Horse Sales in Kronenberg. The horses are selected by renowned names in the equestrian industry such as: Paul, Emile, Michel and Timothy Hendrix and Yves Houtackers. Naturally Dutch Sport Horse Sales will gladly provide you with additional information and you are very welcome to come and meet the horses they have selected.

Dutch Sport Horse Sales Travers 5 (navigation Peelstraat) 5976 PL Kronenberg, The Netherlands T +31 (0)6 2307 1155 I www.dutchsporthorsesales.com

1

Dutch Sport Horse Sales 2016  

www.dtp-group.nl

Dutch Sport Horse Sales 2016  

www.dtp-group.nl

Advertisement