Page 1

September 22nd 2015

“High quality youngsters selected by horsemen� 1


2


Constable II Harley VDL x Lupicor

Sold12

DSHS 20 Constable II

Harley VDL x Lupicor Rider: Laura Kraut (USA)

Successful in 1.50m classes

1


Inhoud - Contents Voorwoord - Foreword

3

Informatie - Information

5

Selectiecommissie - Commission of selection

6-7

Impressie veiling 2014 - Impression auction 2014

8 - 11

Index

12- 15

Qualified for the Dutch Championships for Young Jumping Horses 2015

15

Geselecteerde paarden (1-15) - Selected horses (1-15)

16 - 45

Highlights

47 - 57

Interviews

58 - 59

Geselecteerde paarden (16-28) - Selected horses (16-28)

60 - 85

Impressie opnamedag 2015 - Impression photo shoot 2015

90 - 93

Bijzondere bepalingen - Special conditions

95 - 96

Veilingvoorwaarden - Terms and conditions

97 - 102

Lijst van eigenaren - List of Ownership

103

Colofon - Colophon

105

2

DSHS | Inhoud - Contents


Voorwoord

Foreword

De jaren gaan snel. Terwijl de afgelopen veiling nog volop in onze beleving is, moesten we ons alweer concentreren op wat komen gaat. Het is belangrijk om de contouren van de nieuwe collectie al vroeg in gedachten te hebben. We weten dat we niet mogen tornen aan de kwaliteit. Het succes van onze veilingen zit namelijk in de kwaliteit van de paarden.

Time flies. Whilst the previous auction is still very clear in our minds, we had to once again concentrate on what is going to come. It is important to have the outline of the new collection in mind early on. We know that we must not meddle with the quality. The success of our auctions is due to the quality of the horses.

Zoals altijd hebben we ook het afgelopen jaar een groot aantal paarden gevolgd. We corrigeerden, we kochten bij en kwamen gedurende het jaar tot de constatering dat we weer een goede collectie hebben weten te vormen. Ten opzicht van voorgaande jaren bevat deze collectie meer paarden in de categorie vijf- en zesjarigen. Paarden die aan de vooravond staan van een internationale carrière.

As usual, we have followed a large number of horses throughout the past year. We corrected, we purchased and, in the course of the year, we came to the conclusion that we have managed to put together a good collection once again. Compared with previous years, this collection consists of more horses in the five-year-old and six-year-old categories. Horses who are on the brink of an international career.

We adviseren het filmmateriaal te bekijken en uzelf te laten overtuigen. Haal uw favoriet eruit. Ik denk dat er meerdere favorieten bij zitten. Wij willen dit ook graag van u horen.

We would advise you to watch the films and let yourself be convinced. Pick your favourite. I think that there are several favourites included. We would like to hear this from you too.

Heeft u interesse in één of meerdere van de paarden uit de collectie? Dan staan alle teamleden van de Dutch Sport Horse Sales voor u klaar om u te voorzien van informatie en u te helpen bij uw keuze.

Are you are interested in one or more of the horses in the collection? Then all members of the Dutch Sport Horse Sales are ready to provide you with information and to help you with your choice.

Namens het hele team wens ik u een prachtige en succesvolle veiling toe.

On behalf of the entire team, I would like to wish you a wonderful and successful auction.

Met sportieve groet,

With sportive regards,

Paul Hendrix

Paul Hendrix

Voorwoord - Foreword | DSHS

3


4


Informatie

Information

Programma Maandag 21 september 2015 19:30 uur Presentatie Dutch Sport Horse Sales

Schedule Monday September 21st 2015 19.30 hrs Preview Dutch Sport Horse Sales

Dinsdag 22 september 2015 19:30 uur Dutch Sport Horse Sales

Tuesday September 22nd 2015 19.30 hrs Dutch Sport Horse Sales

Woensdag 23 september 2015 11:00 uur Presentatie Limburgse Veulenveiling

Wednesday September 23rd 2015 11.00 hrs Preview Limburg Foal Auction

Woensdag 23 september 2015 15:00 uur Limburgse Veulenveiling

Wednesday September 23rd 2015 15.00 hrs Limburg Foal Auction

Locatie Equestrian Center ‘‘De IJzeren Man” B.V. IJzerenmanweg 4 6006 TA Weert Nederland Tel. +31 495 531946

Location Equestrian Center ‘‘De IJzeren Man” B.V. IJzerenmanweg 4 6006 TA Weert The Netherlands Tel. +31 495 531 946

Luchthaven informatie Equestrian Center ‘‘De IJzeren Man” B.V. ligt ongeveer anderhalf uur rijden van Europa’s drie grootste luchthavens: Amsterdam, Brussel en Düsseldorf.

Airport information Equestrian Center ‘‘De IJzeren Man” B.V. is located about a 1.5 hour drive from Europe’s three largest airports: Amsterdam, Brussel and Düsseldorf.

Hotel informatie Sandton Château De Raay Raayerveldlaan 6, 5991 EN Baarlo Tel: +31 773 214 000 Fax: +31 773 214 079 E-mail: baarlo@sandton.eu Internet: www.sandton.eu/baarlo

Hotel information Sandton Château De Raay Raayerveldlaan 6, 5991 EN Baarlo Tel: +31 773 214 000 Fax: +31 773 214 079 E-mail: baarlo@sandton.eu Internet: www.sandton.eu/baarlo

The Golden Tullip Driesveldlaan 99, 6001 KC Weert Tel: +31 495 539655 Fax: +31 495 540807 E-mail: info@GoldenTulipWeert.nl Internet: www.GoldenTulipWeert.nl

The Golden Tullip Driesveldlaan 99, 6001 KC Weert Tel: +31 495 539655 Fax: +31 495 540807 E-mail: info@GoldenTulipWeert.nl Internet: www.GoldenTulipWeert.nl

Informatie - Information | DSHS

5


Selectiecommissie

Commission of selection

Emile & Paul Hendrix De gebroeders Hendrix runnen samen één van de bekendste en meest succesvolle spring- en handelsstallen van de wereld. Door hun kennis van getalenteerde paarden en hun betrokkenheid hebben zij in de paardenhandel een wereldwijde klantenkring opgebouwd.

Emile & Paul Hendrix The Hendrix brothers run one of the most well-known and most successful show jumping and dealing yards in the world. Through their knowledge of quality horses and their involvement, they have built up a worldwide clientele in the horse trade.

Paul streeft naar perfectie, hij heeft er oog voor om de beste jonge paarden op te sporen. Samen met de ruiterervaring van Emile voelen zij samen feilloos aan wat een sportpaard in zijn of haar mars heeft. Voor de Dutch Sport Horse Sales is het van groot belang dat deze hippische ondernemers zich vol overgave inzetten voor de selectie van de jonge springpaarden. Met de Dutch Sport Horse Sales kunnen zij hun klantenkring in een perfecte ambiance een goed samengestelde collectie 4-, 5- en 6-jarige springpaarden presenteren. Neil Jones De in België gesitueerde Engelsman Neil Jones heeft zichzelf ontwikkeld tot een vooraanstaand paardenhandelaar. Hij heeft jarenlang op topniveau paardensport bedreven voor de bekende internationale spring coryfeeën Michael Whitaker en Ludo Philippaerts. Onder de naam Neil Jones Equestrian heeft hij zijn eigen naam in de markt gezet. Hij heeft wereldwijd veel tevreden klanten die graag bij hem terugkomen. Door zijn uitgebreide kennis en netwerk weet Neil naar welk soort paard de potentiële koper op zoek is. Een aantal van de geselecteerde paarden is ook zeer geschikt voor diverse andere takken van de springsport

6

DSHS | Selectiecommissie - Commission of selection

Paul strives for perfection, he has an eye for tracing the best young horses. Together with the riding experience of Emile, they know exactly what a sport horse is capable of. For the Dutch Sport Horse Sales it is of great importance that these equestrian entrepreneurs devote themselves so entirely to the selection of quality young horses. With the Dutch Sport Horse Sales they can present a collection of quality 4-, 5-, and 6-year-old show jumpers to their current clientele, in a perfect environment. Neil Jones This Englishman is situated in Belgium and has developed into a leading horse dealer. He has many years of experience in the equestrian sport at top level. Neil gained experience from the well-known international show jumping stars Michael Whitaker and Ludo Philippaerts. Active in the market as Neil Jones Equestrian he has built a reputation for himself and has many satisfied customers from all over the world who gladly return to him. Through his extensive knowledge Neil knows what sort of horse the potential customer is looking for. A number of the selected horses are also very suitable for various other branches of the jumping sport such as hunter divisions and equitation.


Emile en Paul Hendrix

Neil Jones

zoals de huntersport en eventing. Deze visie is terug te vinden in de collectie 4-, 5-, en 6-jarige springpaarden die de Dutch Sport Horse Sales dit jaar heeft samengesteld. Yves Houtackers Na ruim 12,5 jaar werkzaam te zijn geweest bij Equestrian Center ‘‘De IJzeren Man” te Weert, is Yves in 2007 zijn eigen hippische onderneming gestart: Springstal Yves Houtackers B.V. Hij heeft zijn ervaring en kennis mede opgedaan bij de Zweedse top-amazone Malin Baryard en de Duitser Marcus Ehning. Inmiddels is Yves zelf succesvol in de springsport en is hij sinds 2014 directeur sportief bij het CHIO Rotterdam. Voor de ontwikkeling van de Dutch Sport Horse Sales is het van belang dat een ruiter als Yves mede verantwoordelijk is voor de selectie van de jonge paarden. Yves streeft ernaar de potentiële koper een fijn gereden paard aan te kunnen bieden. In de collectie van dit jaar zijn uitsluitend eerlijk opgeleide paarden opgenomen die een glansrijke sportcarrière te wachten staat.

Yves Houtackers

This vision can be found in the collection of 4-, 5- and 6-year-old jumpers that the Dutch Sport Horse Sales has selected this year. Yves Houtackers After working 12.5 years at Equestrian Center ‘‘De IJzeren Man”, Yves founded his own equestrian company in 2007: Springstal Yves Houtackers B.V. He gained his experience and knowledge at the stables of the Swedish top rider Malin Baryard and the German Marcus Ehning. Meanwhile Yves himself has been successful in show jumping and he is sports director for the CHIO Rotterdam. For the development of the Dutch Sport Horse Sales it is important that a rider of this level is jointly responsible for the selection of the top-quality young horses. Yves strives to offer the potential buyer a well trained horse. This year’s collection contains only honestly-trained 4-, 5- and 6-yearold horses who are at the beginning of a brilliant sports career.

Selectiecommissie - Commission of selection | DSHS

7


Impressie Dutch Sport Horse Sales 2014

8

DSHS | Impressie Dutch Sport Horse Sales 2014


Impression Dutch Sport Horse Sales 2014

Impression Dutch Sport Horse Sales 2014 | DSHS

9


Impressie Dutch Sport Horse Sales 2014

10 DSHS | Impressie Dutch Sport Horse Sales 2014


Impression Dutch Sport Horse Sales 2014

Impression Dutch Sport Horse Sales 2014 | DSHS 11


Index

1. Genève EB

P 16

Sandro Boy x Corrado I x Quinar

Born 06-03-2011

4. Goliath

P 22

Cantos x Henzo x Calavier

Born: 08-06-2011

7. Fernando

P 28

Canturano x Carthago x Almiro

Born 05-04-2010

12 DSHS | Index

2. Gibraltar P

P 18

Verdi x Voltaire x Indoctro

Born 27-04-2011

5. Diarada

P 24

Diamant de Semilly x Corrado I x Lavall I

Born: 29-04-2011

8. Flambeau

P 30

Carambole x Casimir x Leraar

Born 10-04-2010

3. Gino

P 20

Vingino x Indoctro x Goodtimes

Born: 23-04-2011

6. Great Expectation

P 26

Numero Uno x Germus R x Patriek

Born 13-05-2011

9. Fame DVL Cardento x Ahorn x Orthos

Born 27-06-2010

P 32


10. Kamara van ‘t Heike P 34 Epleaser van ‘t Heike x Carthago x Don Pedro

Born 18-05-2010

13. Chantal

P 40

Iowa x Indoctro x Leuthen I

Born 06-06-2010

16. Fascinating Fortuna P 60 Zapatero VDL x Verdi TN N.O.P. X Voltaire

Born 02-05-2010

11. Famous

P 36

Harley VDL x Investment x Legaat

Born 02-06-2010

14. Fletcher

P 42

Ustinov x Rex Z x Kissovo S.F.

Born 14-06-2010

17. Fix Blue

P 62

Zirocco Blue VDL x Indorado x Kafu

Born 20-05-2010

12. Farianne

P 38

Indoctro x Corland x Beaujolais

Born 03-06-2010

15. Fabriano

P 44

Vittorio x Quite Easy x Zeus

Born 01-04-2010

18. Elisabeth

P 64

Applaus x Colman x Barnaul

Born 05-06-2009

Index | DSHS 13


Index

19. Extra B

P 66

Canturano x Quick Star x Calvados

Born 25-05-2009

22. Escada

P 72

Tangelo van de Zuuthoeve x Darco x Zalmeco

Born 02-04-2009

25. Eretto

P 78

Vinesse x Iroko x Fruhlingsball

Born 26-06-2009

14 DSHS | Index

20. Black Jack

P 68

Canturano x Favoritas x Caletto I

Born 18-02-2009

23. Esperance

P 74

Ustinov x Colordao D x Intermezzo

Born 21-04-2009

26. Erasmus HX

P 80

Vittorio x Amaretto I x Nimmerdor

Born 18-05-2009

21. Chica B Z

P 70

Canturano x Berlin x Lord Calando

Born 09-06-2009

24. Elvis G

P 76

Vegas VDL x Indoctro x G. Ramiro Z

Born 13-03-2009

27. Zapco of two Notes Z P 82 Zapatero VDL x Wellington x Goldfisch de Lauzelle

Born 21-03-2009


Qualified for the Dutch Championships Young Jumping Horses 2015

28. Elmo

P 84

Zelote VDL x Nandor Fortuna x Cadmus

Born 24-07-2009

1.

Genève EB

P 16

2.

Gibraltar P

P 18

3.

Gino

P 20

6.

Great Expectation

P 26

7.

Fernando

P 28

8.

Flambeau

P 30

9.

Fame DVL

P 32

11.

Famous

P 36

12.

Farianne

P 38

14.

Fletcher

P 42

16.

Fascinating Fortuna

P 60

17.

Fix Blue

P 62

18.

Elisabeth

P 64

19.

Extra B

P 66

22.

Escada

P 72

23.

Esperance

P 74

24.

Elvis G

P 76

26.

Erasmus HX

P 80

28.

Elmo

P 84

Qualified for the Dutch Championships for Young Jumping Horses 2015 | DSHS 15


1. Genève EB Dark bay Gelding Born: 06-03-2011 Size: Medium

Genève EB

pion Dutch Cham s 2015 ping Horse Young Jum

De Sandro Boy-zoon Genève EB eindigde in de finale van de Stal Hendrix Competitie op de tweede plaats en is daarmee een toptalent. Dit vierjarige paard heeft een fantastische manier van springen, een top model en een zeer lichtvoetige manier van lopen. Vader Sandro Boy won onder Marcus Ehning tweemaal de Wereldbekerfinale en bracht al tal van internationale toppaarden. De Duitse tophengsten Corrado I en Quinar versterken de afstamming van Genève EB. Met een tweede plek in de Stal Hendrix Competitie en zijn prachtige verschijning is Genève EB een paard met een mooie toekomst.

16 DSHS | Genève EB

Qualifiedships

Genève EB

The Sandro Boy-son Genève EB finished in second place in the final of the Stal Hendrix Competition and is thus a top talent. This four-year-old horse has a fantastic way of jumping, a superb build and a very light-footed way of moving. Sire Sandro Boy won the World Cup Final twice under Marcus Ehning and has already produced innumerable international top horses. The German top stallions Corrado I and Quinar enhance Genève EB’s pedigree. With his second place in the Stal Hendrix Competition and his splendid figure, Genève EB is a horse with a wonderful future.


Genève EB Sandro Sandro Boy Wiadora

Corrado I Cintana E.B. elite, ibop-(spr)

Qwintana Z

Sacramento Song Duerte H Grannus Walide Cor de la Bryere Soleil Quinar O Gentana IV

prok

Genève EB | DSHS 17


2. Gibraltar P Bay Gelding Born: 27-04-2011 Size: Medium

Gibraltar P

pion Dutch Cham s 2015 ping Horse Young Jum

De vierjarige Gibraltar P is een opvallende zoon van tophengst Verdi. In de Stal Hendrix Competitie won Gibraltar P de wedstrijden van Sevenum en Meerlo en ging hij als nummer drie de finale in. Gibraltar P heeft met de stempelhengst in wording Verdi, de onmisbare Voltaire en beroemde Indoctro, een zeer sterke bloedopbouw. Daarbij sprong grootmoeder Minka’s Diamond succesvol op internationaal niveau onder Emile Tacken en is Gibraltar P’s halfbroer Barcelona internationaal succesvol onder Marit Skollerud. Gibraltar P heeft een bijna perfecte manier van springen en lijkt ook zeer geschikt als hunter. Naast zijn techniek vallen ook Gibraltar P’s rijkwaliteiten en lichtvoetigheid positief op.

18 DSHS | Gibraltar P

Qualifiedships

Gibraltar P

The four-year-old Gibraltar P is an outstanding son of the top stallion Verdi. In the Stal Hendrix Competition, Gibraltar P won the competitions in Sevenum and Meerlo and went into the final in third place. With the upand-coming foundation stallion Verdi, the indispensible Voltaire and the famous Indoctro, Gibraltar P has a very strong bloodline. Furthermore, granddam Minka’s Diamond, ridden by Emile Tacken, also jumped successfully at international level and Gibraltar P’s half-brother Barcelona is internationally successful under Marit Skollerud. Gibraltar P has an almost perfect way of jumping and seems to also be very suitable as a hunter. As well as his technique, Gibraltar P’s riding qualities and light-footedness also attract positive attention.


Gibraltar P Quidam de Revel Verdi Clarissa

Voltaire pref

Pinot Rosso ster, pref

Maraminka keur, sport-(spr)

Jalisco B Dirka Landgraf I Renaissance H Furioso II Gogo Moeve H Indoctro

pref

Geminka

keur, pref, prest

Gibraltar P | DSHS 19


3. Gino Bay Gelding Born: 23-04-2011 Size: Medium

Gino

pion Dutch Cham s 2015 ping Horse Young Jum

Gino is een vierjarige zoon van het succesvolle Grand Prix-springpaard Vingino, dat onder Abdel Saïd op het allerhoogste niveau succesvol is. Gino’s afstamming gaat terug op de topmerrie Jolanda, de moeder van de goedgekeurde hengst Vasco en internationale toppers als Cool-Cat, Happy Sound en nog een aantal succesvolle springpaarden. Gino’s overgrootmoeder Gazelle is daarbij de moeder van de beroemde hengst Nassau, die onder Jeroen Dubbeldam brons won op de Europese kampioenschappen in San Patrignano 2005. Gino is een vrij onervaren paard dat alles heel gemakkelijk doet en over zeer veel vermogen beschikt. Gezien de interessante genen met een moederlijn vol Grand Prix-springpaarden en een tophengst als Vingino als vader hoort Gino zeker in de DSHS-collectie thuis!

20 DSHS | Gino

Qualifiedships

Gino

Gino is a four-year-old son of the successful Grand Prix jumping horse Vingino who, under Abdel Saïd, is currently successful at the very highest level. Gino’s pedigree goes back to the top mare Jolanda, the dam of approved stallion Vasco and international top horses such as Cool-Cat, Happy Sound and a number of other successful jumping horses. Gino’s great-granddam Gazelle is also the dam of the famous stallion Nassau who, ridden by Jeroen Dubbeldam, won the bronze medal at the European Championships in San Patrignano in 2005. Gina is a relatively inexperienced horse who does everything very easily and who has tremendous ability. Given the interesting genes, with a dam-line full of Grand Prix jumping horses and a top stallion such as Vingino as sire, Gino definitely belongs in the DSHS collection!


Gino Voltaire pref

Vingino Notre Dame

Indoctro pref

Babelle

ster, eptm-(spr)

Mabelle keur, pref

Furioso II Gogo Moeve H Cassini I Inessa Capitol I Vanessa VII H Goodtimes Gazelle pref, prest

Gino | DSHS 21


4. Goliath Bay Gelding Born: 08-06-2011 Size: Large

Goliath

De vierjarige Cantos-zoon Goliath is gefokt door niemand minder dan olympisch springruiter Marc Houtzager. Moeder Opalia - een dochter van Boreas-zoon Henzo - was een talent onder het zadel van Houtzager en heeft al meerdere succesvolle springpaarden gebracht. Vader Cantos is een ware topvererver met nakomelingen als Very Nice (Timothy Hendrix), Wollie Bollie (Albert Zoer), Amelia (Karim El Zoghby) en Wervelwind (Jos Lansink). Goliath is een groot paard met een klassieke manier van springen. Daarbij heeft deze vierjarige ruin veel vermogen en goede rijkwaliteiten. Over een aantal jaar zal Goliath echt het verschil kunnen gaan maken en daarmee is het een interessant paard voor de toekomst.

22 DSHS | Goliath

Goliath

The four-year-old Cantos-son Goliath was bred by none other than Olympic showjumper Marc Houtzager. Dam Opalia - a daughter of the Boreas-son, Henzo - was a great talent under Marc Houtzager’s saddle and has already produced several successful jumping horses. Sire Cantos is a true top-producer with offspring such as Very Nice (Timothy Hendrix), Wollie Bollie (Albert Zoer), Amelia (Karim El Zoghby) and Wervelwind (Jos Lansink). Goliath is a big horse with a classical way of jumping. This four-year-old gelding also has a lot of ability and good riding qualities. In a few years time Goliath will really be able to make the difference and he is therefore an interesting horse for the future.


Goliath Contender Cantos keur

Gabanta

Henzo Opalia Jewel

pref, prest

Calypso II Gofine Goodtimes Abanta Boreas Bodulia Cavalier

keur

Willia

Goliath | DSHS 23


5. Diarada Dark bay Mare Born: 29-04-2011 Size: Large

Diarada

Diarada is een vierjarige dochter van springpaardenleverancier Diamant de Semilly. Onder Eric Levallois won Diamant de Semilly teamgoud op de Wereldruiterspelen in Jerez 2002 en hij is vader van toppaarden als Emerald (Harrie Smolders), Utamaro d’Ecaussines (Joe Clee), Quickly de Kreisker (Abdelkebir Ouaddar), AD Rackham’Jo (Athina Onassisde Miranda), et cetera. Diarada’s moeder Roma VIII is een dochter van Corrado I en bracht al de internationale springpaarden Oak Grove’s Carlyle (Harm Lahde) en AB Gipsy King (Christian Hess). Diarado is grootramig, nog wat jeugdig, maar gezegend met een topmodel. Daarbij heeft ze een goede rijdbaarheid, extra reflexen en zeer veel vermogen. Een belofte voor de toekomst!

24 DSHS | Diarada

Diarada

Diarada is a four-year-old daughter of the jumping horse producer Diamant de Semilly. Ridden by Eric Levallois, Diamant de Semilly won team gold at the 2002 World Equestrian Games in Jerez and is also the sire of top horses such as Emerald (Harrie Smolders), Utamaro d’Ecaussines (Joe Clee), Quickly de Kreisker (Abdelkebir Ouaddar), AD Rackham’Jo (Athina Onassis-de Miranda), et cetera. Diarada’s dam, Roma VIII, is a daughter of Corrado I and has already produced the international jumping horses Oak Grove’s Carlyle Harm Lahde) and AB Gipsy King (Christian Hess). Diarado is large-framed, still rather young, but is blessed with a superb build. Furthermore, she is nice to ride, has good reflexes and a lot of potential. A promise for the future!


Diarada Le tot de Semilly Diamant de Semilly Venise D. Cres

Corrado I Roma VIII Freundin

Grand Veneur Venue du Tot Elf III Miss D. Cresl. Cor de la Bryere Soleil Lavall I Mekka

Diarada | DSHS 25


6. Great Expectation Dark bay Gelding Born: 13-05-2011 Size: Medium

Great Expectation

pion Dutch Cham s 2015 ping Horse Young Jum

Great Expectation is een vierjarige zoon van Numero Uno die op CSI Twente in Geesteren opviel bij de selectiecommissie van DSHS. Zodoende werd deze interessante ruin aangekocht voor de veiling. Numero Uno is een bewezen zoon van de legendarische Libero H en gaf al vele toppers, zoals Tyson (Leon Thijssen), Sterrehof’s Tamino (Marc Houtzager), Winchester HS (Frank Schuttert), Van Gogh (Marco Kutscher) en de getalenteerde Aminko (Bertram Allen). Moeder Lenja van de Steghoeve is een dochter van de bewezen hengst Germus R en bracht al meerdere internationale en nationale springpaarden. Great Expectation heeft een goed type, is uitstekend te rijden en beschikt over een sterke galoppade. Great Expectation maakt zijn naam waar!

26 DSHS | Great Expectation

Qualifiedships

Great Expectation

Great Expectation is a four-year-old son of Numero Uno who attracted the DSHS selection committee’s attention at the CSI Twente in Geesteren. As a result, this interesting gelding was purchased for the auction. Numero Uno is a proven son of the legendary Libero H and has already produced many top horses including Tyson (Leon Thijssen), Sterrehof’s Tamino (Marc Houtzager), Winchester HS (Frank Schuttert), Van Gogh (Marco Kutscher) and the talented Aminko (Bertram Allen). Dam Lenja van Steghoeve is a daughter of the proven stallion Germus R and has produced several international and national jumping horses. Great Expectation is nicely-built, is fantastic to ride and has a strong gallopade. Great Expectation lives up to his name!


Great Expectation Libero H pref

Numero Uno pref

Jolanda keur

Landgraf I Oktave HSP Lord Calando Feinschnit

keur, pref, sport-(dres)

Joost Germus R

pref

Zermie ster

Lenja van de Steghoeve

Patriek Walenka

Vrieda

Great Expectation | DSHS 27


7. Fernando Bay Gelding Born: 05-04-2010 Size: Medium

Fernando

pion Dutch Cham s 2015 ping Horse Young Jum

Bij de vijfjarige Fernando is de gewaardeerde hengst Canturano gecombineerd met de olympische tophengst Carthago. Canturano gaf al meerdere succesvolle DSHS-veilingpaarden en is een zoon van de olympische springhengst Canturo (Bernardo Alves). Onder Jos Lansink behoorde Carthago tot de wereldtop en talloze nakomelingen maakten het verschil op het hoogste niveau. Fernando liet in de Stal Hendrix-competitie al van zich spreken en bereikte de finale. Fernando springt met een top techniek, laat zich zeer goed rijden en heeft een opvallend goed gebruik van het achterbeen. Deze kwaliteiten gecombineerd met zeer veel vermogen maken Fernando een zeer interessant paard.

28 DSHS | Fernando

Qualifiedships

Fernando

In the five-year-old Fernando, the muchrespected stallion Canturano is combined with the Olympic top stallion, Carthago. Canturano has already produced several successful DSHS auction horses and is a son of the Olympic jumping stallion Canturo (Bernardo Alves). Under Jos Lansink Carthago was amongst the world’s best, and numerous offspring made the difference at the highest level. Fernando has already made a name for himself in the Stal Hendrix Competition and reached the final. Fernando jumps with an excellent technique, is very good to ride and has an outstanding hind leg action. These qualities, combined with a tremendous ability make Fernando a very interesting horse.


Fernando Canturo Canturano Madonna IV

Carthago Carthagia Z Falmira

Cantus Fara Coriano Zalme Capitol I Perra Almiro Karolien

keur, sport-(dres), sport-(spr)

Fernando | DSHS 29


8. Flambeau Chestnut Gelding Born: 10-04-2010 Size: Medium

Flambeau

pion Dutch Cham s 2015 ping Horse Young Jum

Flambeau is een vijfjarige nakomeling van Carambole N.O.P., die onder Willem Greve dit jaar onder meer de Grote Prijs van Jumping Amsterdam op zijn naam schreef. In de fokkerij onderscheidt Carambole zich meer en meer en werden zijn eerste zonen al goedgekeurd bij het KWPN. Flambeau’s moeder Jostella is een dochter van de waardevolle hengst Casimir en bracht al het internationale springpaard Pele (Lacy Morrone Cramer) en meerdere succesvolle nationale springpaarden. Flambeau heeft een uitstekend exterieur, top reflexen en veel energie. Flambeau is zonder meer een paard met veel potentie voor de toekomst.

30 DSHS | Flambeau

Qualifiedships

Flambeau

Flambeau is a five-year-old offspring of Carambole N.O.P. who, under Willem Greve, claimed the victory in the Jumping Amsterdam Grand Prix this year. At stud, Carambole is making a name for himself more and more and his first sons have already been approved by the KWPN. Flambeau’s dam Jostella is a daughter of the valued stallion Casimir and produced the international jumping horse Pele (Lacy Morrone Cramer) as well as several successful national jumping horses. Flambeau has an excellent build, top reflexes and a lot of energy. Flambeau is without doubt a horse with much potential for the future.


Flambeau Cassini I Carambole Normandie VI

Casimir Jostella ster, pref

Postella pref, prest

Capitol I Wisma H Concerto II Havanna XV Irco Polo Uranea Leraar Lona

Flambeau | DSHS 31


9. Fame DVL Bay Mare Born: 27-06-2010 Size: Medium

Fame DVL

pion Dutch Cham s 2015 ping Horse Young Jum

Fame is ĂŠĂŠn van de favorieten van de DSHScollectie 2015. Deze Cardento-dochter valt op door haar ongekende vermogen, reflexen en gemakkelijke manier van springen. Cardento won onder Peter Eriksson drie zilveren teammedailles op de Wereldruiterspelen. Vorig jaar sprongen maar liefst zes Cardento-nakomelingen mee tijdens deze Wereldruiterspelen. Daarbij heeft Fame een goede bloedopbouw en komt ze uit een zeer sterke moederlijn, die al de KWPN-goedgekeurde hengsten Baltic VDL en Vegas VDL voortbracht en internationale springpaarden als Orville (Carlos Milthaler), Qulander Z (James PatersonRobinson), On Target (Erin Davis), Wilandra (Vadim Konovalov) en Vilandro K (Alexandr Belekhov). Fame lijkt alles in zich te hebben om straks op het allerhoogste niveau het verschil te maken.

32 DSHS | Fame DVL

Qualifiedships

Fame DVL

Fame is one of the favourites in the 2015 DSHS collection. This Cardento-daughter stands out due to her unprecedented ability, reflexes and easy way of jumping. Under Peter Eriksson Cardento won three team silver medals at the World Equestrian Games. Last year no fewer than six Cardentooffspring were competing. Fame has a good pedigree and is out of a strong dam-line which has already produced the KWPN-approved stallions Baltic VDL and Vegas VDL as well as international jumping horses such as Orville (Carlos Milthaler), Qulander Z (James Paterson-Robinson), On Target (Erin Davis), Wilandra (Vadim Konovalov) and Vilandro K (Alexandr Belekhov). Fame seems to have everything that will later make the difference at the very highest level.


Fame DVL Capitol I Cardento B-Estelle

Ahorn pref

Capitano Folia Lord Restelle Nimmerdor

pref

M.Hyazinthe keur, pref, prest

Illandra ster

Wilandra ster, pref

Orthos Roelandra keur

Fame DVL | DSHS 33


10. Kamara van ‘t Heike Grey Mare Born: 18-05-2010 Size: Large

Kamara van ‘t Heike

De vijfjarige Kamara van ’t Heike heeft het allemaal: top springgenen, onbeperkt vermogen en goede rijkwaliteiten. Vader Epleaser van ’t Heike is een zoon van stempelhengst For Pleasure en topmerrie Valentina van ’t Heike (Jos Lansink). Vorig jaar won Epleaser onder Frank Schuttert de bekende Aachener Münchener Prijs in Aken en onder Christian Ahlmann werd de hengst tweede in een CSI5* 1.55m-rubriek in Hamburg. Grootvader Carthago is een stempelhengst die onder Jos Lansink op twee Olympische Spelen sprong en moeder Cleo Z bracht al het 1.50m-springpaard Ferreo van ’t Heike (Javier Fernandez). Bij Kamara van ’t Heike geldt: ‘No scope, no hope’. Met zijn enorme vermogen en goede rijdbaarheid is Kamara een echt paard voor de toekomst.

34 DSHS | Kamara van ‘t Heike

Kamara van ‘t Heike

The five-year-old Kamara van ’t Heike has it all: top jumping genes, unlimited ability and excellent riding qualities. Sire Epleaser van ’t Heike is a son of the foundation stallion For Pleasure and top mare Valentina van ’t Heike (Jos Lansink). Last year Epleaser won the wellknown Aachener Münchener Prize in Aachen, under Frank Schuttert, and under Christian Ahlmann the stallion came second in a CSI5* 1.55m class in Hamburg. Grandsire Carthago is a foundation stallion who, ridden by Jos Lansink, jumped in two Olympic Games and dam Cleo Z produced the 1.50m jumping horse Ferreo van ’t Heike (Javier Fernandez). The following applies to Kamara van ’t Heike: ‘No scope, no hope’. With his tremendous ability and good rideability Kamara is truly a horse for the future.


Kamara van ‘t Heike Furioso II

For Pleasure

Gigantin

Epleaser van ‘t Heike Valentina van ‘t Heike

Carthago Cleo Z Domino

Nabab de Reve Quanina van ‘t Heike Capitol I Perra Don Pedro Leidenschaft

Kamara van ‘t Heike | DSHS 35


11. Famous Dark bay Gelding Born: 02-06-2010 Size: Medium

Famous

pion Dutch Cham s 2015 ping Horse Young Jum

Famous is een mooie vijfjarige zoon van Harley VDL, die al eerdere twee bekende DSHS-veilingpaarden bracht: Cupido en Constable II. Cupido ontwikkelt zich ijzersterk op internationaal niveau onder Line Raaholt en Constable II is één van de grootste talenten van Laura Kraut. Famous’ grootvader Investment is een zoon van Randel Z, de vader van Cortes C (Beezie Madden), die op de Wereldruiterspelen uitgeroepen werd tot beste paard ter wereld. Famous heeft een zeer goed model, heeft een uitstekende rijdbaarheid en een top springtechniek. Deze Harley-zoon verdient net als Cupido en Constable II een opleiding richting het hoogste niveau.

36 DSHS | Famous

Qualifiedships

Famous

Famous is a beautiful five-year-old son of Harley, who previously produced two well-known DSHS auction horses: Cupido and Constable II. Cupido is developing formidably at international level, under Line Raaholt, and Constable II is one of Laura Kraut’s greatest talents. Famous’s grandsire, Investment, is a son of Randel Z, the sire of Cortes C (Beezie Madden) who, at the World Equestrian Games, was declared the best horse in the World. Famous has an excellent conformation, outstanding rideability and a great jumping technique. This Harley-son, just like Cupido and Constable II, deserves training towards the highest level.


Famous Heartbreaker

pref

Nimmerdor pref

Bacarole ster

Harley VDL Larthago sport-(spr)

Investment Mylandra

Carthago Daisy IV Randel Z Jeniffer ‘t Carelshof Legaat

Galandra

keur

Rolandra ster

Famous | DSHS 37


12. Farianne Grey Mare Born: 03-06-2010 Size: Medium

Farianne

pion Dutch Cham s 2015 ping Horse Young Jum

De mooi gemodelleerde merrie Farianne is een vijfjarige dochter van stempelhengst Indoctro uit een moeder van de bewezen tophengst Corland. Zowel vader als grootvader staan bekend om hun goed springende nakomelingen, die gekenmerkt worden door instelling, voorzichtigheid en atletisch vermogen. Farianne valt op door haar lichtvoetigheid, sympathieke manier van springen en niet te onderschatten vermogen. Daarbij heeft ze een uitmuntend schakelmoment in de lucht, waarmee deze merrie alles heeft wat je in een modern springpaard wilt zien. Farianne is een ideaal toekomstpaard voor een jeugdige amazone of ruiter.

38 DSHS | Farianne

Qualifiedships

Farianne

The beautifully-built mare Farianne is a fiveyear-old daughter of the foundation stallion Indoctro out of a dam by the proven top stallion, Corland. Both sire and grandsire are wellknown for their excellent jumping offspring who are characterised by attitude, carefulness and athletic ability. Farianne stands out due to her light-footedness, nice way of jumping and an ability that should not be underestimated. In addition, she has a superb switch-moment over the jump, which gives this mare everything one wishes to see in a modern jumping horse. Farianne is an ideal horse for the future for a youthful rider.


Farianne Capitol I Indoctro pref

Vanessa VII H

Corland keur

Sarianne Harianne elite, prest

Capitano Folia Caletto II Orgesch H Cor de la Bryere Thyra HSP Beaujolais Rianne

keur, pref, prest

Farianne | DSHS 39


13. Chantal Dark bay Mare Born: 06-06-2010 Size: Medium

Chantal

Chantal is een vijfjarige dochter van Iowa, een bekende zoon van Wereldbekerfinalewinnaar en stempelhengst Libero H. Deze mooi gemodelleerde merrie valt op door haar uitstekende rijkwaliteiten, goede manier van springen en instelling in de wedstrijdring. Haar afstamming loopt over van de prestatiegenen met de internationale springhengst Iowa als vader, op-en-top stempelhengst Indoctro als grootvader en de sterke Holsteiner hengst Leuthen I als overgrootvader. Daarbij is Chantal nauwverwant aan de internationale springpaarden Ian (John Hickey) en Turmalin (Andreas Erni). Deze interessante merrie heeft een mooie sportcarrière in het verschiet.

40 DSHS | Chantal

Chantal

Chantal is a five-year-old daughter of Iowa, a well-known son of the World Cup Final winner and foundation stallion, Libero H. This beautifully-modelled mare stands out due to her excellent riding qualities, good way of jumping, and her attitude in the competition ring. Her pedigree is overflowing with performance genes, having the international jumping stallion Iowa as sire, the absolute top foundation stallion Indoctro as grandsire and the strong Holstein stallion Leuthen I as her great-grandsire. Furthermore, Chantal is closely related to the international jumping horses Ian (John Hickey) and Turmalin (Andreas Erni). This interesting mare will not disappoint her new owner!


Chantal Libero H Iowa Bruminka

Indoctro Champagne Chamonix

Landgraf I Oktave Nimmerdor Usminka Capitol I Vanessa VII Leuthen I Corazon

Chantal | DSHS 41


14. Fletcher Bay Gelding Born: 14-06-2010 Size: Large

Fletcher

pion Dutch Cham s 2015 ping Horse Young Jum

De Ustinov-zoon Fletcher is gefokt uit de internationale springmerrie Rose des Hayettes Z van Philippe Le Jeune. De keurhengst Ustinov is een zoon van de legendarische Libero H en heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een absolute tophengst met bij DSHS geveilde nakomelingen als Bestinov (Andre Sakakini), Anatevka (Niels Knape), APG Carvalno (Boy-Adrian Van Gelderen) en Backstory (Leslie Burr-Howard). Via grootvader Rex Z voert Fletcher ook het waardevolle bloed van de fenomenale merrie Ratina Z. Fletcher combineert zeer veel vermogen met lichtvoetigheid en goede reflexen. In de Stal Hendrix-competitie toonde Fletcher al zijn potentie en de selectiecommissie verwacht daarom dat deze ruin alles in zich heeft om een beter paard te worden.

42 DSHS | Fletcher

Qualifiedships

Fletcher

The Ustinov son Fletcher is out of Philippe Le Jeune’s international jumping mare Rose des Hayettes Z. Keur-stallion Ustinov is a son of the legendary Libero H and, over the past few years, has become an absolute top stallion with DSHS-auctioned offspring such as Bestinov (Andre Sakakini), Anatevka (Niels Knape), APG Carvalno (Boy-Adrian Van Gelderen) and Backstory (Leslie Burr-Howard). Via grandsire Rex Z, Fletcher also inherits the valued pedigree of the phenomenal mare Ratina Z. Fletcher combines tremendous ability with light-footedness and good reflexes. In the Stal Hendrix Competition Fletcher already showed his potential and the selection committee therefore expects that this gelding has everything in him to make him a better horse.


Fletcher Libero H

pref

Ustinov Haifa

keur, pref, prest

Landgraf I Oktave HSP Nimmerdor pref

Silja

keur, pref

Rex Z Rose Des Hayettes Z Alios de Villier

Rebel I Z Ratina Z Kissovo S.F. Noailles IV SF

Fletcher | DSHS 43


15. Fabriano Bay Gelding Born: 01-04-2010 Size: Medium

Fabriano

Fabriano is een mooi gemodelleerde, vijfjarige zoon van Vittorio uit de moeder van de Quidam de Revel-zoon Quite Easy. Fabriano beschikt over een extra galop, zeer goede draf en een rijk exterieur. Vader Vittorio springt verdienstelijk op internationaal niveau onder Tim van den Oetelaar en bracht al vele interessante sportpaarden. Uit de stam van Fabriano kwamen al internationale toppers als Zycalin W (Patrick Lemmen en Emanuele Bianchi), Grafit (Victoria Gulliksen), Patrick (Jane Davies) en Valente (Tim Gredley). Fabriano beschikt over fantastische rijkwaliteiten, wat hem een interessant paard maakt voor verschillende richtingen in de springsport.

44 DSHS | Fabriano

Fabriano

Fabriano is a beautifully-modelled, five-yearold son of Vittorio out of a dam by the Quidam de Revel-son, Quite Easy. Fabriano has an extra canter, an excellent trot and a beautiful build. Sire Vittorio is jumping credibly at international level, ridden by Tim van den Oetelaar, and has already produced many interesting sport horses. International top horses such as Zycalin W (Patrick Lemmen and Emanuele Bianchi), Grafit (Victoria Gulliksen), Patrick (Jane Davies) and Valente (Tim Gredley) are all from Fabriano’s bloodline. Fabriano has fantastic riding qualities and that makes him an interesting horse for various disciplines within the jumping sport.


Fabriano Calippo Vittorio Ma Belle

Quite Easy Welita C

elite, ibop-(spr)

Gelita II

keur, pref, prest

Concerto II Gunda IV Martel Beauty I Quidam de Revel SF Birthe II Zeus

keur

Gelita

keur, pref, prest

Fabriano | DSHS 45


100 Years of Tradition 100Years Yearsof ofTradition Tradition 100 Years of Tradition 100 Years of Tradition 100 100 Tradition

walshproducts.com walshproducts.com walshproducts.com walshproducts.com walshproducts.com walshproducts.com

46


Capall Zidane Concorde x Baloubet du Rouet

Sold

DSHS 2009 Capall Zidane

Concorde x Baloubet du Rouet Rider: Ronan McGuigan (IRE)

Winner of several Grand Prix

Highlights | DSHS 47


“I have been making use of the expertise of Xcellent Horse Insurance for many years. It is very reassuring that your agent or the person on the other end of the line also understands horses. Often just a couple of words are enough. I advise my clients to insure their horses with Xcellent Horse Insurance. It is not worth taking the risk.�

Rob Ehrens, Coach Senior Showjumpers

Your passion insured XCELLENTHORSE.COM +31 73 6 419 419 48


Cupido

Harley VDL x Ircolando

Sold11

DSHS 20 Cupido

Harley VDL x Ircolando Rider: Line Raaholt (NOR)

Successful in several 1.45m classes

Highlights | DSHS 49


Narcissist FBH (Cashuno) Numero Uno x Cash

Sold13

DSHS 20 Narcissist FBH

Numero Uno x Cash Rider: Abdullah Mahd Al Marri (UAE)

50 DSHS | Highlights

Successful in several international 1.45m classes


Don Juan VL Canturano x Indorado

Sold13

DSHS 20 Don Juan VL

Canturano x Indorado Rider: Ronan McGuigan (IRE)

Successful in several Young Horse classes

Highlights | DSHS 51


Marchello Z Marome x Bredero

Sold14

DSHS 20 Marchello Z

Marome x Bredero Rider: Mavis Spencer (USA)

52 DSHS | Highlights

Successful in several Young Horse classes


Casanova

Carolus II x Glennridge

Sold12

DSHS 20 Casanova

Carolus II x Glennridge Rider: Hunt Tosh (USA)

First Year Green Overall Hunter Horse of the Year - 2015

Highlights | DSHS 53


Cuba (Cuba Libre) Namelus R x Mermus R

Sold11

DSHS 20 Cuba (Cuba Libre)

Namelus R x Mermus R

Rider: Mckayla Langmeier (USA)

54 DSHS | Highlights

Winner major hunter classes


Kodaline (Darco L) Vittorio x Hemmingway

Sold14

DSHS 20 Kodaline (Darco L)

Vittorio x Hemmingway Rider: Beth Underhill (CAN)

Successful in several Young Horse classes

Highlights | DSHS 55


Viper Vrombautshoeve Z Verdi x Karioka del Follee

Sold13

DSHS 20 Viper Vrombatshoeve Z

Verdi x Karioka del Follee Rider: Emma Heise (USA)

56 DSHS | Highlights

Successful in 1.40 - 1.45m classes


Aysatti

No Limit x Creool

Sold

DSHS 2009 Aysatti

No Limit x Creool Rider: Mathijs van Asten (NL)

Grand Prix winner

Interview | DSHS 57


Interview - Ali Bin Hamoodah

“I value the selection committee’s honesty. That is rare” In this article we interview Abu-Dhabi born and raised Ali Bin Hamoodah. In 2013 the now 24-year-old horseman called the organisers on the day of the auction with the request to bid for Cashuno (Numero Uno x Cash), one of the talents in the collection. After having checked everything, bidding commenced. Ali Bin Hamoodah succeeded in purchasing the bay gelding. “I saw the video of Cashuno on the website and immediately knew he was a special horse. I really wanted to buy him. Everyone advised me against it as I had not seen him in the flesh and had not been able to try him out. But I was certain that this was the right horse for our yard. Now, everyone agrees with me: at the beginning of July he won a 1.40m class during the Global Champions Tour in Paris. It was a good idea to bring him here”, according to owner Ali Bin Hamoodah. After the sale Cashuno was renamed Narcissist FBH. The abbreviation FBH stands for Faraj Bin Hamoodah Holding. The family-run business is based in the Middle East and is active in several sectors. FBH Stables is a dealing and breeding yard of show jumping horses. As a result of the purchase during the Dutch Sport Horse Sales, Narcissist FBH joined Ali’s sport horse yard. He explains “In 2012 we built a stable complex in Germany, near Hannover. We have 12 brood mares and 15 sport horses. We spend the winter in Abu Dhabi and fly the sport horses and riders over. More competitions are being organised there and we really want to compete in them. The sport is gaining in popularity. Countries such as Qatar and Saudi Arabia are still just ahead. They benefit from government investments in equestrian sport. In

58 DSHS | Interview

Ali Bin Hamoodah

Abu Dhabi it is down to the individual. But we are getting there.” How did Ali Bin Hamoodah get to know about the auction? “Our team is always looking for good young horses. A number of people tipped me about the Dutch Sport Horse Sales. Then I visited the website and saw that the horses sold previously are performing well all over the world, that gave me confidence. After several years I know that they can and want to advise me well and that they are not only out for the money. I value the honesty of the selection committee. That is rare.” A young horse with talent needs good guidance. After his training at Stal Hendrix, Narcissist FBH found a new rider in Abdullah Mohd Al Marri. Ali says about him: “He deserves much credit for the way in which he continued the training. Abdullah can handle Narcissist FBH’s competitive character very well. He is not extremely big but his character is!” Recently, the Numero Uno offspring was named the best 7-year-old in the United Emirates League. The combination won five international classes and, as icing on the cake, the National Grand Prix during the national United Emirates holiday. And so Narcissist FBH can join the list of jumping horses that have been sold via the Dutch Sport Horse Sales and who are making a difference in the international sport.


Interview - Line Raaholt

“DSHS-horses perform superbly all over the world. You can’t avoid that fact” Norway is well-known for its beautiful fjords, rich culture and special location. Showjumping fans think of Geir Gulliksen, Morten Djupvik and Lina Raaholt when you mention Norway. In this article, we would like to give the word to this last lady. She tells about her link to the Dutch Sport Horse Sales and the purchase of her, now 8-year-old talent. The 32-year-old showjumper lives in the capital Oslo with her husband Lars Petter. She is part of the top of Norwegian senior showjumping for quite some years now despite her young age. She takes part in international shows such as Valkenswaard, Estoril, Monaco and Abu Dhabi, competing with her horses Blue Thunder, Diego Forever and Abrisco V.

Three years ago, in 2012, she bought Cupido (Harley VDL x Ircolando). The son of Harley VDL was sold to her in Weert during the Dutch Sport Horse Sales. Line explains how she came into contact with the auction: “Because I think it is necessary to always improve myself as a rider, I lived in The Netherlands for 2,5 years to train with Yves Houtackers. Yves was really enthusiastic about the collection. I always keep my eyes open for young talent, as it is hard to find. I liked Cupido from the very start. With Yves’s advice, we decided to go for Cupido in the auction. I am still very happy with him. He is eight now and we compete in ranking classes at 1.45m and 1.50m level. He is very good to me. He is dedicated and has a wonderful character. A real horse for the future!” Line spends most of her time in Drammen. It is about a half hour drive from Oslo. She rents eight boxes at Geir Gulliksen’s yard. “I have been training with Geir since I was 18. That man has taught me so much. For me, it is perfect to stable my horses there.”

Line Raaholt

Line knew what she wanted to become from an early age: “I sat on my first pony when I was five. I loved it. I rose from ponies, to juniors, young riders and seniors. I still enjoy the work I am allowed to do every day.”

Will Line come to the auction this year? “Yes, for me it is the perfect way to find young talented showjumpers. As a client you can rely on the quality of the horses. DSHS-horses perform superbly all over the world. You can’t avoid that fact. I travel to The Netherlands as Norway does not have an auction of this type. I think it is a real achievement that Paul, Emile, Neil and Yves are able to gather such a strong collection every year. That requires lots of knowledge and passion.”

Interview | DSHS 59


16. Fascinating Fortuna Bay Gelding Born: 02-05-2010 Size: Large

Fascinating Fortuna

pion Dutch Cham s 2015 ping Horse Young Jum

Uit de rechtstreekse moederlijn van de zeer getalenteerde KWPN-goedgekeurde hengst Entertainer komt deze vijfjarige Fascinating Fortuna. Vader Zapatero VDL is een zoon van tweevoudig olympiër Chin Chin (Jaime Azcarraga) en geeft veelbelovende springpaarden, zoals één van de uitschieters van DSHS 2014 Ferimain TH. Fascinating Fortuna is gefokt uit een dochter van tophengst VDL Groep Verdi TN N.O.P. (Maikel van der Vleuten) en zijn afstamming wordt versterkt door Voltaire, Nimmerdor en Rigoletto. Fascinating Fortuna is voorzichtig, en beschikt over veel vermogen. Dankzij zijn goede reflexen en uitstekende instelling kan Fascinating Fortuna uitgroeien tot een zeer interessant paard.

60 DSHS | Fascinating Fortuna

Qualifiedships

Fascinating Fortuna

The five-year-old Fascinating Fortuna is out of the direct dam-line of the extremely talented, KWPN-approved, stallion Entertainer. Sire Zapatero VDL is a son of the double Olympian Chin Chin (Jaime Azcarraga) and produces very promising jumping horses such as one of the star horses in the 2014 DSHS: Ferimain TH. Fascinating Fortuna is out of a daughter of the top stallion VDL Groep Verdi TN N.O.P. (Maikel van der Vleuten) and his pedigree is further enhanced by Voltaire, Nimmerdor and Rigoletto. Fascinating Fortuna is careful and has much ability. Thanks to his excellent reflexes and superb attitude, Fascinating Fortuna can develop into a very interesting horse.


Fascinating Fortuna Constant

Chin Chin

Larese

Zapatero VDL

Ircolando

Manieta

prest, pref, sport-(spr), elite

Verdi TN N.O.P. Berdilavsca Fortuna voorl keur

Mhilavasca Fortuna prest, ster, pref

Anita Quidam de Revel Clarissa Voltaire Ilavsca Fortuna

Fascinating Fortuna | DSHS 61


17. Fix Blue Grey Gelding Born: 20-05-2010 Size: Large

Fix Blue

pion Dutch Cham s 2015 ping Horse Young Jum

De vijfjarige Fix Blue imponeert op alle fronten. Vader VDL Zirocco Blue N.O.P. wint onder Jur Vrieling Grote Prijzen, Wereldbekers en Nations Cups en is één van meest veelbelovende fokhengsten ter wereld. Daarnaast heeft Fix Blue een zeer beroemde halfbroer: Valentin R. Deze Heartbreaker-zoon is onder Michael Whitaker succesvol op het allerhoogste niveau en sprong naar top drie klasseringen in Doha, Antwerpen, Londen Olympia en ’s-Hertogenbosch. Behalve ijzersterke genen beschikt Fix Blue zelf ook over opvallende kwaliteiten. Fix Blue heeft de zeldzame combinatie van ongekend vermogen en zeer veel kwaliteiten en reflexen. Daarbij beschikt Fix Blue over top rijkwaliteiten, wat deze Zirocco Blue-zoon een paard met veel mogelijkheden voor de toekomst maakt.

62 DSHS | Fix Blue

Qualifiedships

Fix Blue

The five-year-old Fix Blue impresses on all fronts. Sire VDL Zirocco Blue N.O.P. wins Grand Prix, World Cups and Nations Cups, under Jur Vrieling, and is one of the most promising stud stallions in the World. Furthermore, Fix Blue has a very famous half-brother: Valentin R. This Heartbreaker-son is successful under Michael Whitaker at the very highest level, and jumped to top three placings in Doha, Antwerp, London Olympia and ’s-Hertogenbosch. Apart from formidable genes, Fix Blue himself also has outstanding qualities. Fix Blue has the rare combination of unprecedented ability and very many qualities and reflexes. Fix Blue also has superb riding qualities and that makes this Zirocco Blue-son a horse with many possibilities for the future.


Fix Blue Mr. Blue

Couperus Acarla ster, prest

Zirocco Blue VDL

Voltaire

Licorne Des Forets

Indorado keur

Ocieni R keur

Kieni R ster

pref

Gekas Des Forets Corrado I Aida Kafu Cieni

keur, pref

Fix Blue | DSHS 63


18. Elisabeth Grey Mare Born: 05-06-2009 Size: Medium

Elisabeth

pion Dutch Cham s 2015 ping Horse Young Jum

Deze mooie zesjarige schimmelmerrie Elisabeth heeft zeer veel instelling en is een paard met veel mogelijkheden. Haar vader Applaus sprong succesvol op 1.45m-niveau en bracht al een aantal getalenteerde springpaarden waaronder Elion V, gereden door de Ierse ruiter Jonathan McCrea. Elisabeth is een telg uit de bekende Holsteiner stam 18a2 waar ook tophengsten als Untouchable, Clinton en Chambertin en vroegere stempelhengsten als Farn en Ronald uit voortkomen. Elisabeth heeft het in zich om door te groeien naar het allerhoogste niveau.

64 DSHS | Elisabeth

Qualifiedships

Elisabeth

This beautiful six-year-old grey mare, Elisabeth, has a great attitude and is a horse with many possibilities. Her sire, Applaus, jumped successfully at 1.45m level and has already produced a number of talented jumping horses including Elion V ridden by the Irishman Jonathan McCrea. Elisabeth is an offspring out of the well-known Holstein 18a2 bloodline, from which top horses such as Untouchable, Clinton and Chambertin also originate. Elisabeth has the potential to progress to the highest level.


Elisabeth Voltaire

Unistar

pref

Celesta keur, pref

Applaus Matilde pref

Hugo Rebecca ster, pref

Colman Thula Kimpula

Carthago Rosenquarz Barnaul Ehula

Elisabeth | DSHS 65


19. Extra B Bay Gelding Born: 25-05-2009 Size: Medium

Extra B

pion Dutch Cham s 2015 ping Horse Young Jum

De zesjarige Canturano-zoon Extra B is gefokt uit de volle zus van de olympiĂŤr Star Power. Onder de legendarische Canadese ruiter Ian Millar sprong de Quick Star-zoon op de Olympische Spelen in Londen 2012, werd hij Canadees kampioen en noteerde talloze topklasseringen in Grote Prijzen en Nations Cups. Grootvader Quick Star was een fenomeen in de sport en is de vader van Big Star (Nick Skelton), Orient Express HDC (Patrice Delaveau), Stella (Meredith Michaels-Beerbaum) en Quick Study (Lauren Hough). Stal Hendrix kocht Extra B op jonge leeftijd, waar de ruin zijn opleiding genoot. Extra B wordt gekenmerkt door een geweldige instelling, iets wat hij gemeen heeft met grootvader Quick Star en oom Star Power.

66 DSHS | Extra B

Qualifiedships

Extra B

The six-year-old Canturano-son Extra B is out of the full-sister of the Olympian Star Power. Under the legendary Canadian rider, Ian Millar, the Quick Star-son jumped at the Olympic Games in London 2012, was Canadian champion, and won innumerable top rankings in Grand Prix and Nations Cups. Grandsire Quick Star was a phenomenon in the sport and is the sire of Big Star (Nick Skelton), Orient Express HDC (Patrice Delaveau), Stella (Meredith MichaelsBeerbaum) and Quick Study (Lauren Hough). Stal Hendrix bought Extra B when he was very young, and trained the gelding there. Extra B is characterised by a fantastic attitude, something he has in common with his grandsire Quick Star and uncle Star Power.


Extra B Canturo Canturano Madonna IV

Quick Star Wimona

Cantus Fara Coriano Zalme Galoubet A Stella Calvados

Maxim keur

keur

Freya

keur, pref, prest, sport-(spr)

Extra B | DSHS 67


20. Black Jack Dark bay Gelding Born: 18-02-2009 Size: Medium

Black Jack

De zesjarige Holsteiner ruin Black Jack is ĂŠĂŠn van de favorieten van de collectie van 2015. Vader Canturano is een zoon van de olympische springhengst Canturo (Bernardo Alves) en bracht al vele toptalenten, zoals de in 2013 bij DSHS geveilde Don Juan VL (mv. Indorado). Black Jack is gefokt uit een dochter van de succesvolle volbloed Favoritas xx en overgrootmoeder Option (v. Lord) is de moeder van de stempelhengst Coriano. Daarbij is Black Jack nauwverwant aan topvererver Corofino I en de populaire Diarado. Black Jack lijkt een paard met veel mogelijkheden om door te groeien naar de topsport.

68 DSHS | Black Jack

Black Jack

The six-year-old Holstein gelding Black Jack is just one of the favourites in the 2015 collection. Sire Canturano is a son of the Olympic jumping stallion Canturo (Bernardo Alves) and has already produced many stars including Don Juan VL (ds. Indorado), auctioned at DSHS in 2013. Black Jack is out of a daughter of the successful thoroughbred Favoritas xx, and great-grandmother Option (by Lord) is the dam of the foundation stallion Coriano. Furthermore, Black Jack is related to top-producer Corofino I and the popular Diarado. Black Jack seems to be a horse with many possibilities to progress into the top sport.


Black Jack Canturo Canturano Madonna IV

Favoritas Valida Dalida II

Cantus Fara Coriano Zalme Reitar Flanel Caletto I Option

Black Jack | DSHS 69


21. Chica B Z Grey Mare Born: 09-06-2009 Size: Medium

Chica B Z

De zesjarige Canturano-dochter Chica B Z heeft zeer goede reflexen en top rijkwaliteiten. Haar moeder Bolanda springt verdienstelijk op internationaal niveau en is een dochter van Berlin - onder Gerco Schröder winnaar van teamgoud op de Wereldruiterspelen in Aken 2006. Uit Chica’s moederlijn komen ook de topvererver Lux, winnaar van de Pulsar Crown onder Jerry Smit, en de beroemde Caretina de Joter, onder Pius Schwizer tweede in de Grote Prijs van Shanghai en geplaatst in Aken. Deze genen gecombineerd met haar enorme kwaliteiten maken Chica een paard waarbij het einde nog lang niet in zicht is.

70 DSHS | Chica B Z

Chica B Z

The six-year-old Canturano-daughter, Chica B Z, has very good reflexes and excellent riding qualities. Her dam, Bolanda, is jumping admirably at international level and is a daughter of Berlin. Berlin was team gold winner at the 2006 World Equestrian Games in Aachen, under Gerco Schröder. Chica’s dam’s line also produced the top-producer Lux, winner of the Pulsar Crown under Jerry Smit, and the famous Caretina de Joter who, ridden by Pius Schwizer, came second in the Shanghai Grand Prix and was also placed in Aachen. These genes, combined with her tremendous qualities, make Chica a horse of which we have not yet seen the last.


Chica B Z Canturo Canturano Madonna IV

Berlin Bolanda Lolanda B Z

Cantus Fara Coriano Z Zalme Cassini I Estia Lord Calando Calypa B Z

Chica B Z | DSHS 71


22. Escada Bay Mare Born: 02-04-2009 Size: Medium

Escada

pion Dutch Cham s 2015 ping Horse Young Jum

Escada is een mooi gemodelleerde dochter van Tangelo van de Zuuthoeve uit Darco-dochter Soul Sister, die zelf op 1,35 m-niveau sprong. Tangelo van de Zuuthoeve bracht al springcracks als Victoria (Bassem Hassan Mohammed), Warrior (Jamal Rahimov), Citizenguard Taalex (Constant Van Paesschen), Billy Angelo (William Funnell). Darco leverde een ontelbaar aantal Grand Prix-springpaarden, waarvan onder meer Winningmood (Luciana Diniz), Giovanni van het Scheefkasteel (Pius Schwizer), Ho Go van de Padenborre (Denis Lynch), H&M Forever d’Arco ter Linden (Nicola Philippaerts) en Erco van ’t Roosakker (Lorenzo de Luca) nog altijd presteren op het hoogste niveau. De lichtvoetige merrie Escada is niet al te groot, maar valt op door haar makkelijke manier van springen.

72 DSHS | Escada

Qualifiedships

Escada

Escada is a beautifully-modelled daughter of Tangelo van de Zuuthoeve, out of Darco-daughter Soul Sister, who herself jumped at 1.35m level. Tangelo van de Zuuthoeve has already produced jumping stars such as Victoria (Bassem Hassan Mohammed), Warrior (Jamal Rahimov), Citizenguard Taalex (Constant Van Paesschen), Billy Angelo (William Funnell). Darco produced an innumerable number of Grand Prix jumping horses including Winningmood (Luciana Diniz), Giovanni van het Scheefkasteel (Pius Schwizer), Ho Go van de Padenborre (Denis Lynch), H&M Forever d’Arco ter Linden (Nicola Philippaerts) and Erco van ’t Roosakker (Lorenzo de Luca), all of which are still performing at the highest level. The light-footed Escada is not very big but attracts attention due to her easy way of jumping.


Escada Narcos II SF Tangelo van de Zuuthoeve Olympia van de Krekebeke

Darco Soul Sister ster, sport-(spr)

Freule

Fair Play III Gemini Laudanum Racyona Z Lugano van la Roche Ocoucha Zalmeco Zilvia

Escada | DSHS 73


23. Esperance Bay Mare Born: 21-04-2009 Size: Medium

Esperance

pion Dutch Cham s 2015 ping Horse Young Jum

De Ustinov-dochter Esperance valt op door lichtvoetigheid, top reflexen en zeer goede rijkwaliteiten, wat kenmerkend is voor de Dutch Sport Horse Sales. Ustinov was zelf kampioen van de KWPN Hengstenkeuring. Zowel in de sport als in de fokkerij heeft de keurhengst Ustinov zijn sporen verdiend, mede dankzij op de DSHS geveilde nakomelingen als VION Cup-winnaar en internationaal springpaard Bestinov (Andre Sakakini), Grote Prijs van Roosendaal-winnares Anatevka (Niels Knape), de veelbelovende APG Carvalno (Boy-Adrian Van Gelderen) en de internationale topper Backstory (Leslie Burr-Howard). In 2014 werd halfbroer Coco Rico v. Corland (Axel van Colen) kampioen bij de zevenjarigen in Fontainbleau. Ustinov gecombineerd met de sterke moederlijn van Esperance maken deze goed gemodelleerde merrie zeer interessant.

74 DSHS | Esperance

Qualifiedships

Esperance

The Ustinov-daughter Esperance stands out due to her light-footedness, superb reflexes and excellent riding qualities, which is characteristic of the Dutch Sport Horse Sales. Ustinov himself was champion of the KWPN Stallion grading. In sport just as in breeding the Keur stallion Ustinov has earned his spurs, partly thanks to DSHS-auctioned offspring such as VION Cup winner and international showjumper Bestinov (Andre Sakakini), Roosendaal Grand Prix winner Anatevka (Niels Knape), the very promising APG Carvalno (Boy-Adrian Van Gelderen) and the international star Backstory (Leslie Burr-Howard). In 2014 half-brother Coco Rico, by Corland, (Axel van Colen) became champion of the seven-year-olds in Fontainbleau. Ustinov combined with Esperance’s strong dam-line, make this nicely-modelled mare very interesting.


Esperance Libero H

pref

Ustinov Haifa

keur, pref

Landgraf I Oktave HSP Nimmerdor pref

Silja

keur, pref

Colorado D Colinda D Mon Coeur D

Capitol I Zajana Intermezzo Pin Up III SF

Esperance | DSHS 75


24. Elvis G Bay Gelding Born: 13-03-2009 Size: Large

Elvis G

pion Dutch Cham s 2015 ping Horse Young Jum

De selectiecommissie van Dutch Sport Horse Sales noemt Elvis G één van de betere paarden van de collectie. Deze zesjarige zoon van Vegas VDL valt op door zijn enorme kracht, wat hem een potentieel Grand Prix-paard maakt. De afgelopen maanden sprong Elvis G naar meerdere goede klasseringen in competities voor zesjarige springpaarden. Elvis’ vader Vegas VDL is een zoon van Grand Prix-winnaar Atlantic uit een moeder van Olympisch kampioen Jus de Pomme. Grootvader Indoctro is een ware stempelhengst, net als Ramiro en Almé. Elvis G is daarbij nauwverwant aan de KWPN-goedgekeurde hengsten Oramé VDL en Zavall VDL en het Grand Prix-springpaard Merlin (Jeffrey Welles).

76 DSHS | Elvis G

Qualifiedships

Elvis G

The Dutch Sport Horse Sales selection committee considers Elvis G to be one of the better horses in the collection. This six-yearold son of Vegas VDL stands out due to his tremendous power, and this makes him a potential Grand Prix horse. During the past few months Elvis G has jumped to several good rankings in competitions for six-year-old jumping horses. Elvis’s sire, Vegas VDL, is a son of the Grand Prix winner Atlantic, out of a dam by Olympic champion Jus de Pomme. Grandsire Indoctro is a true foundation stallion, just as Ramiro and Almé. Elvis G is thus closely-related to the KWPN-approved stallions Oramé VDL and Zavall VDL as well as the Grand Prix showjumper Merlin (Jeffrey Welles).


Elvis G Atlantic Vegas VDL Nellandra ster

Acord II Diana Jus de Pomme Ellandra ster, pref

Indoctro pref

Uramee ster

Capitol I Vanessa VII H G. Ramiro Z

Legend

pref

Aluette H

Elvis G | DSHS 77


25. Eretto Chestnut Gelding Born: 26-06-2009 Size: Large

Eretto

De markant getekende vos Eretto is een zesjarige zoon van Vinesse uit de beroemde stam van topfokker Wim van Dam uit Lienden. Vinesse is een nakomeling van de gewaardeerde Oklund uit een moeder van de legendarische Heartbreaker. Eretto voert aan moederszijde het sterke bloed van Pilotzoon Iroko en gaat op de beroemde merrie Lorette, die aan de basis stond van toppers als Jumpy des Fontaines (Li Zheng), Uretto (Conor Swail), Zara Leandra (Pablo Barrios) en Sam (Ludo Philippaerts). Zijn manier van springen en vele vermogen maken Eretto een paard met veel mogelijkheden.

78 DSHS | Eretto

Eretto

The strikingly-marked chestnut Eretto is a six-year-old son of Vinesse, out of the famous bloodline of the Lienden-based top breeder, Wim van Dam. Vinesse is an offspring of the much-respected Oklund, out of a dam by the legendary Heartbreaker. From his dam’s side Eretto inherits the influential blood of Pilotson Iroko and goes back to the famous mare Lorette, who was behind top horses such as Jumpy des Fontaines (Li Zheng), Uretto (Conor Swail), Zara Leandra (Pablo Barrios) and Sam (Ludo Philippaerts). His way of jumping and tremendous ability make Eretto a horse offering many possibilities.


Eretto Oklund

Holland Ilotte

ster, prest

Vinesse

Heartbreaker

Raffine

Iroko keur

Okori-Retti B Fioretti B elite, pref

pref

Lune Pilot Bianca H Fruhlingsball Zonnestraal B ster, pref, prest

Eretto | DSHS 79


26. Erasmus HX Chestnut Gelding Born: 18-05-2009 Size: Medium

Erasmus HX

pion Dutch Cham s 2015 ping Horse Young Jum

Erasmus HX is een zesjarige zoon van Vittorio uit de fokkerij van Stal Hendrix. Vittorio levert ieder jaar zeer goede sportpaarden, die ook meerdere malen in de DSHS zijn geveild. Erasmus HX’ moeder Njirinia M sprong succesvol op 1.40m-niveau onder Luc Steeghs en komt uit de bekende Oberlina-stam. Uit deze lijn komen toppaarden als Star Apple (Georgina Bloomberg), Kwidanta van de Laarsheide (Mathijs van Asten), Anatevka (Niels Knape), Arlando (Roelof Bril) en Olympic Andretti (Henk van den Broek). Erasmus doorliep de verschillende leeftijdsklassen met opvallend veel foutloze parcoursen en lijkt nu klaar voor de internationale sport. Door zijn geweldige techniek en instelling in de ring zijn de verwachtingen rondom Erasmus HX hooggespannen.

80 DSHS | Erasmus HX

Qualifiedships

Erasmus HX

Erasmus HX is a six-year-old son of Vittorio from Stal Hendrix’s stud. Vittorio produces excellent sport horses evey year, a number of which have been previously auctioned by DSHS. Erasmus HX’s dam, Njirinia M, jumped successfully at 1.40m level, ridden by Luc Steeghs, and is out of the well-known Oberlina-bloodline. This bloodline also produced top horses such as Star Apple (Georgina Bloomberg), Kwidanta van de Laarsheide (Mathijs van Asten), Anatevka (Niels Knape), Arlando (Roelof Bril) and Olympic Andretti (Henk van den Broek). Erasmus competed in the various age group classes producing an outstanding number of faultless rounds and now seems to be ready for the international sport. His fantastic technique and attitude in the ring mean expectations of Erasmus HX are high.


Erasmus HX Calippo Vittorio Ma Belle

Amaretto I Njirina M

ster, sport-(spr)

Jirina

pref, prest

Concerto II Gunda IV Martel XX Beauty I Alexis Z Gandria H Nimmerdor

pref

Vuberlina

Erasmus HX | DSHS 81


27. Zapco of two Notes Z Bay Gelding Born: 21-03-2009 Size: Medium

Zapco of two Notes Z

De zesjarige Zapco of the Two Notes Z is een mooie verschijning met top rijkwaliteiten en een goede instelling. Vader Zapatero VDL is een zoon van tweevoudig olympiër Chin Chin en sprong onder respectievelijk Jessica Kürten en Robert Vos op internationaal niveau. Zoon Ferimain TH was één van de grootste talenten van DSHS 2014. Zapco deed al veel ervaring op in verschillende jonge paarden rubrieken op internationaal niveau. Zapco is zeer geschikt voor een jonge ruiter of amazone die zich verder wil ontwikkelen in de sport.

82 DSHS | Zapco of the Two Notes Z

Zapco of two Notes Z

The six-year-old Zapco of the Two Notes Z is a beautiful figure with top riding qualities and an excellent attitude. Sire Zapatero VDL is a son of the double Olympian Chin Chin and jumped at international level ridden by Jessica Kürten and Robert Vos respectively. Son Ferimain TH was one of the biggest talents of DSHS 2014. Zapco has already gained much experience in various youngster classes at international level. Zapco is very suitable for a young rider wishing to progress further in the sport.


Zapco of the Two Notes Z Chin Chin Zapatero VDL

Constant Larese Ircolando

Manieta

prest, pref, sport-(spr), elite

Anita Nimmerdor

Wellington Worca Fuerstin

pref

Patty Goldfisch de Lauzelle Sudanesin

Zapco of the Two Notes Z | DSHS 83


28. Elmo Bay Gelding Born: 24-07-2009 Size: Large

Elmo

pion Dutch Cham s 2015 ping Horse Young Jum

De zesjarige bruine ruin Elmo valt op door zijn goede instelling en sterke mentaliteit. Deze mooie, grootramige zoon van Zèlote VDL komt uit een goede Nederlandse moederlijn, waar al vele sportpaarden uit voortkwamen. Vader Zèlote VDL is een van tweevoudig olympiër Chin Chin (Jaime Azcarraga) uit een moeder van Wereldbekerfinalewinnaar Libero H (Jos Lansink). Elmo is top te rijden en beschikt over zeer veel vermogen. Een multiinzetbaar paard dat het in zich heeft om de hogere klassen te gaan springen.

84 DSHS | Elmo

Qualifiedships

Elmo

The six-year-old bay gelding Elmo stands out due to his excellent attitude and strong mentality. This beautiful, large-framed son of Zèlote VDL is out of an excellent Dutch damline which has already produced many sport horses and approved stallions. Sire, Zèlote VDL, is by the double Olympian Chin Chin (Jaime Azcarraga) out of a dam by World Cup Final winner Libero H (Jos Lansink). Elmo is superb to ride and has a tremendous amount of ability. A multi-discipline horse that has it in him to jump in the higher classes.


Elmo Chin Chin Zelote VDL Paola W ster, prok

Constant Laresse Libero H pref

Biranda

keur, pref, prest

Nimmerdor

Nandor Fortuna

pref

Ulavsca pref, prest

Nastasia ster

Waskaria

Cadmus Karin ster

Elmo | DSHS 85


Een keuze van hoofd & hart... Met het schitterende Audi Centrum in Tilburg en onze Audi showrooms in Weert en Valkenswaard heeft Van Mossel Audi altijd de ruimste keuze aan nieuwe en gebruikte Audi’s van Nederland. Bij Van Mossel Audi kiest u uw nieuwe Audi met hoofd én hart.

... Waarbij geen hindernis te hoog is! Als officieel Audi dealer is Van Mossel Audi regelmatig te vinden op diverse concoursen in binnen- en buitenland. Want net als in de showroom gaan wij ook dan tot het uiterste.

De nieuwe Audi Q7 vanaf € 81.990,-

Van-Mossel-Audi.nl

Van Mossel Audi is door Audi Nederland uitgeroepen tot ´Audi Excellent Dealer van het jaar 2015´

Van Mossel Audi is gevestigd in Tilburg, Valkenswaard en Weert. 2015

86 DSHS |

Onderdeel van de

Van Mossel Groep


Please join Uryadi’s Village You will love it here!

Be a part of an international, non-profit organization dedicated to saving and improving the lives of orphans and their communities. We have identified two orphanages in Ethiopia in desperate need of help and we’ve made emergency arrangements to temporarily consolidate the two orphanages and fund the children’s basic needs until we can build a new, self-sustainable facility. A beautiful piece of land has been granted to Uryadi’s Village for this project. Here we will build a new home for these children, one that will not only provide for the needs of the orphanage, but also provide excess produce to the local community.

Uryadi’s Village founder Jennifer Crooks and her beautiful white mare Uryadi.

DSHS |

We are designing and implementing agro-forestry / permaculture systems which will increase food production up to 70% per hectare while improving soil and storing water for droughts. Along with new clean water systems, and medical and educational facilities for these children and their communities, we are also implementing economic stimulus programs aimed at at-risk mothers.

Share in the Joy! Be part of this rewarding and life saving work. Donations are gratefully accepted. Thank you! Financial needs

Orphanage staffing Food & supplies Medical care & supplies Diapers Construction new orphanage village Utilities infrastructure Well Sustainable agriculture infrastructure

Uryadi’s Village, Inc. P.O. Box 1086, Sandpoint, ID 83864 Phone: 425.785.6427 | info@uryadisvillage.org | www.uryadisvillage.org

$ 37,200 $ 18,000 $ 9,000 $ 6,000 $235,000 $ 7,500 $ 20,000 $ 17,000

87


Wednesday September 23rd 2015 Presentation 11.00 hours Auction 15.00 hours Equestrian Center “De IJzeren Man” IJzerenmanweg 4 - Weert

Limburgse Veulenveiling Rijksweg 45, 5995 NT Kessel www.limburgseveulenveiling.nl 88 DSHS |


Watch the video’s of our talents on:

www.dutchsporthorsesales.com/paarden Watch the auction live on:

www.ClipMyHorse.nl

List of Ownership | DSHS 89


Impressie opnamedag 2015 Impression photo shoot 2015

90 DSHS | Impressie opnamedag 2015 - Impression photo shoot 2015


Impressie opnamedag 2015 - Impression photo shoot 2015 | DSHS 91


Impressie opnamedag 2015 Impression photo shoot 2015

92 DSHS | Impressie opnamedag 2015 - Impression photo shoot 2015


Impressie opnamedag 2015 - Impression photo shoot 2015 | DSHS 93


W O R L D - W I D E AVA I L A B L E

Jeroen Dubbeldam and Zenith SFN – double gold medal (team and individual) at WEG 2014 Normandy

Adelinde Cornelissen and Parzival – individual silver and team bronze at the Olympic Games London 2012

HORSEFEED OF HIGHEST QUALITY From Premium Performance-Muesli to Sport-Cubes or Cool-Mix; HAVENS offers the highest quality horsefeed at the best possible price. For all horses. Available in 55 countries worldwide. Ask your local feed-supplier. Or send us an e-mail.

94 WWW.HORSEFEED.NL

The Netherlands Tel. +31 478 638 238 or info@havens.nl


Bijzondere bepalingen

Special conditions

Try outs Wanneer u naar aanleiding van de catalogus ge茂nteresseerd bent in een van de paarden dan biedt de Dutch Sport Horse Sales u de mogelijkheid om in aanloop naar de veiling de paarden te bezichtigen en eventueel te berijden. Voor een eventuele bezichtiging kunt u een afspraak maken met de organisatie van de Dutch Sport Horse Sales.

Try outs When, having seen the catalogue, you are interested in one of the horses, the Dutch Sport Horse Sales offers you the possibility to view the horses in the run-up to the auction. To view the horses or to try them, you can arrange an appointment with the organisation of the Dutch Sport Horse Sales.

Yves Houtackers Michel Hendrix Neil Jones Timothy Hendrix Emile Hendrix Paul Hendrix

+31 613 18 36 21 +31 652 66 69 12 +32 475 42 46 18 +31 627 08 73 88 +31 653 95 14 47 +31 622 52 14 84

Daarnaast zullen alle veilingpaarden op maandagavond 21 september 2015 om 19.30 uur onder het zadel aan het publiek worden gepresenteerd, waarna er wederom de mogelijkheid bestaat om de paarden te proberen. Het rijden van de paarden zal geheel op eigen risico geschieden. Verzekering Tijdens de Dutch Sport Horse Sales is Xcellent Horse Insurance aanwezig om u de mogelijkheid te bieden om uw aangekochte paard te verzekeren tot 13 dagen na de veiling. U heeft daarbij de keuze uit verschillende verzekeringen. Veterinaire rapporten De paarden die via de veiling verkocht zullen worden zijn ten laatste 3 maanden voorafgaande aan de veiling r枚ntgenologisch in orde bevonden. Een gebruikelijke klinische (sportpaarden-) keuring heeft ten laatste twee weken v贸贸r de veiling plaatsgevonden.

Yves Houtackers Michel Hendrix Neil Jones Timothy Hendrix Emile Hendrix Paul Hendrix

+31 613 18 36 21 +31 652 66 69 12 +32 475 42 46 18 +31 627 08 73 88 +31 653 95 14 47 +31 622 52 14 84

Furthermore, all auction horses will be presented under saddle on Monday evening September 21st 2015 at 19.30 hours. There is a possibility to try any horse on request afterwards. Trial rides are exclusively and entirely at your own risk. Insurance During the Dutch Sport Horse Sales Xcellent Horse Insurance will be present to offer you the possibility of insuring the horse(s) you have purchased. It is possible to insure the horse(s) for up to 13 days after the auction, with an option to extend. There is a choice of insurances offered. Veterinary reports The horses sold through the auction have been found to be in good condition following a radiographic test conducted at least three months prior to the auction. A standard clinical examination (for sport horses) has been completed at the latest two weeks prior to the auction.

Bijzondere bepalingen - Special conditions | DSHS 95


De veterinaire bevindingen kunnen voorafgaande aan de veiling op verzoek van de potentiĂŤle koper worden ingezien en toegelicht door veilingdierenarts E. Enzerink, of zijn plaatsvervanger. (Tel: +31 493 44 10 70).

96 DSHS | Bijzondere bepalingen - Special conditions

Veterinary findings can be provided upon the request of potential buyers prior to the auction and a more detailed explanation can be provided by E. Enzerink, the auction veterinarian, or his substitute. (Tel: +31 493 44 10 70).


Veilingvoorwaarden

Terms and conditions

1. Algemeen 1.1 De Dutch Sport Horse Sales [Hendrix Events B.V., zaakdoende onder de naam Dutch Sport Horse Sales] (hierna zowel afzonderlijk als gezamenlijk te noemen: DSHS), organiseert in haar functie van bemiddelaar tussen verkoper en koper op dinsdag 22 september 2015 de Dutch Sport Horse Sales (hierna te noemen: de veiling) op de accommodatie van Equestrian Center De IJzeren Man B.V. te Weert. De veiling zal plaatsvinden onder toezicht van een notaris.

1. General 1.1 The Dutch Sport Horse Sales [also known as Hendrix Events BV, trading under the name Dutch Sport Horse Sales] (hereinafter individually and collectively referred to as: DSHS), organises in its function as an intermediary between sellers and buyers the Dutch Sport Horse Sales (hereinafter: the auction) on the Tuesday 22rd of September 2015 on the property of Equestrian Center De IJzeren Man BV in Weert in the Netherlands. The auction will be held under the supervision of a notary.

1.2 Deze veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle tijdens de veiling gesloten koopovereenkomsten met betrekking tot via DSHS aangeboden paarden, alsmede alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien. 1.3 Op deze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 1.4 Deze voorwaarden worden vóór aanvang van de veiling bekend gemaakt en zijn in de veilingcatalogus opgenomen. 2. Verkoop/Veiling Verkoop/Veiling Tijdens de veiling zullen de paarden onder het zadel voorgesteld worden. De paarden zullen tijdens de veiling per opbod in Euro’s worden verkocht, tenzij anders aangegeven, met een minimale inzet van € 20.000,-­. Er wordt geboden in bedragen van € 1.000,-­tot € 50.000,-­, vervolgens in bedragen van € 2.000,- tot € 100.000,-­en daarboven in bedragen van € 5.000,-­. Een potentiële bieder/ koper zal aan zijn/haar bod worden gehouden, totdat een eventueel hoger bod volgt. Krijgt de koper de afslag door de veilingmeester toegewezen dan is die betreffende koper verplicht het rekening bedrag te voldoen, zoals in artikel

1.2 These auction terms and conditions are applicable to all sales agreements concluded during the auction related to the horses offered via DSHS, as well as any agreements resulting from that. 1.3 This agreement is governed by Dutch law. 1.4 These terms and conditions are to be announced prior to the start of the auction and are also included in the auction catalogue. 2. Sales/Auction Sale/Auction During the auction horses will be presented under saddle. The horses will be sold during the auction by bidding in the Euro currency, unless otherwise stated, with a minimum starting bid of € 20,000,-­. Bids are to be made in increments of € 1,000,-­at a time up to € 50,000,-, after which bid increments are to be made in € 2,000,-­at a time up to € 100,000,-­, and above that bid increments are to be made in € 5,000,-­at a time. Potential bidders/buyers will be held to their bids until a higher bid has been received. If the auctioneer awards a bid to a buyer, the relevant buyer is obliged to pay the amount due as Veilingvoorwaarden - Terms and conditions | DSHS 97


3 berekend. In geval van twijfel betreffende de geldigheid van een afslag, kan het laatste opbod weer aangenomen worden en zal het opbieden hervat worden. De notaris beslist bindend over eventuele geschillen die bij of tijdens het bieden ontstaan.

defined in Article 3. In case of doubt concerning the validity of a bid, the previous bid can be accepted again, after which bidding can resume. In the event of any disputes arising with or during the bidding process, the decision of the notary shall be binding.

3. Afrekening veilingbedrag en -kosten 3.1 Direct na afloop van de veiling dient de koper zijn/haar betalingsverplichtingen te vervullen op het veilingbureau. Indien de koper hieraan niet voldoet, is DSHS gerechtigd de bieding niet te erkennen en ongeldig te verklaren en het gekochte paard opnieuw te veilen, dan wel het gekochte paard toe te wijzen aan de een na hoogste bieder. De koper is in dat geval van rechtswege in verzuim en is gehouden de daardoor veroorzaakte schade aan DSHS te vergoeden, onverminderd de overige rechten van DSHS.

3. Settlement of auction amounts and expenses 3.1 Immediately after completion of the auction buyers are obliged to settle amounts due in the auction office. If a buyer should fail to comply with this obligation, DSHS shall be entitled not to recognise the offer and to declare the auction invalidate, after which the purchased horse will again be made available for auction or alternatively the purchased horse is to be allocated to the second highest bidder. The buyer shall in this event be considered to be in legal default and shall be liable to compensate DSHS for any damage incurred, without prejudice to any other rights that DSHS may have.

3.2 Het rekening bedrag wordt als volgt berekend: Afslagprijs + 6% commissietoeslag + 1½% verzekering (optioneel) + Rekening bedrag exclusief 21% BTW

Het rekening bedrag is per direct opeisbaar. Betaling geschiedt per bank, het is niet mogelijk het rekening bedrag in contanten te voldoen. Verrekening van eventuele tegenvorderingen is uitgesloten.

3.3 Het is DSHS toegestaan om informatie in te winnen omtrent de financiële gegoedheid van een betreffende bieder/koper en deelname aan de veiling door en het sluiten van een overeenkomst met de betreffende bieder/koper afhankelijk te stellen van de ingewonnen informatie. 98 DSHS | Veilingvoorwaarden - Terms and conditions

3.2 The amount due shall be calculated as follows: Auction price + 6% commission charge + 1½% insurance (optional) + Invoice amount is exclusive of 21% VAT

The balance shall become payable immediately. Payment is to be made by bank transfer and cash payment of the amount shall not be accepted. Settlement of any counter-­ claims is excluded.

3.3 DSHS is entitled to gather information on the financial situation of a specific bidder/ buyer and participant to the auction and


3.4 Bij afrekening op het veilingbureau bestaat de mogelijkheid voor de koper om een verzekering af te sluiten voor het gekochte paard. Een dergelijke verzekering wordt niet door DSHS afgesloten. 4. Veilingpaarden; aansprakelijkheid 4.1 De aangeboden paarden in de veiling zijn geïdentificeerd op afstamming, geslacht, kleur en geboortejaar, zoals deze in de catalogus zijn aangegeven. DSHS sluit aansprakelijkheid uit met betrekking tot de gezondheidstoestand, de prestaties en/of gebruiksdoeleinden van de te veilen paarden. 4.2 DSHS is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken, ontstaan voorafgaand aan, ten tijde van en na de veiling, behoudens indien deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van DSHS of haar leidinggevende ondergeschikten. 4.3 De paarden die via de veiling verkocht zullen worden zijn ten laatste 3 maanden voorafgaande aan de veiling röntgenologisch in orde bevonden. Een gebruikelijke klinische (sportpaarden-­)keuring heeft ten laatste twee weken vóór de veiling plaatsgevonden. 4.4 De veterinaire bevindingen kunnen voorafgaande aan de veiling op verzoek van de potentiële koper worden ingezien en toegelicht door veilingdierenarts E. Enzerink, of zijn plaatsvervanger. 5. Afgifte, risico en eigendomsoverdracht 5.1 Direct na de gunning van een paard gaat het risico met betrekking tot het gekochte paard over op de koper en zijn alle verant-

may decide to make the conclusion of an agreement with the relevant bidder/buyer conditional, based on the information obtained. 3.4 During settlement at the auction office, buyers have the option to conclude insurance for the horse that they purchased. This insurance is not concluded by DSHS. 4. Auction Horses; liability 4.1 The horses offered in the auction are identified by origin, sex, colour and year of birth, as stated in the catalogue. DSHS excludes liability with regard to health status, the performance and/or purpose of use of the horses to be auctioned. 4.2 DSHS cannot be held liable for damage to persons or property arising prior to, during or after the auction, except if such damage is caused by intent or deliberate recklessness on the part of DSHS or its subordinates. 4.3 The horses sold through the auction have been found to be in good condition following a radiographic test conducted at least three months prior to the auction. A standard clinical examination (for sport horses) has been completed at the latest two weeks prior to the auction. 4.4 Veterinary findings can be provided upon the request of potential buyers prior to the auction and a more detailed explanation can be provided by E. Enzerink, the auction veterinarian, or his substitute.

Veilingvoorwaarden - Terms and conditions | DSHS 99


woordelijkheden en aansprakelijkheden, alsmede alle risicofactoren overgedragen aan de betreffende koper. De koper zal DSHS vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake. 5.2 De eigendom van het gekochte paard gaat op de koper over op het moment van afname als bedoeld in artikel 5.3 van deze voorwaarden, doch niet eerder dan nadat koper de volledige koopsom en eventuele op grond van niet-足nakoming verschuldigde bedragen aan DSHS zal hebben voldaan. 5.3 De koper is verplicht het gekochte paard af te nemen op de door DSHS vastgestelde plaats en tijd en bij gebreke daarvan binnen de daarvoor in de veilingcatalogus gestelde termijn, indien DSHS daarom verzoekt op vertoon van een deugdelijk legitimatiebewijs. De levering van het gekochte paard vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het door de koper ophalen van het gekochte paard. De afname kan eerst plaatsvinden nadat de volledige koopsom en het overigens verschuldigde door de koper is voldaan. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname zal het gekochte paard door DSHS worden weggehaald en worden gestald voor rekening en risico van de koper. De koper is in dat geval verplicht alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de stallingskosten, aan DSHS te vergoeden. 6. Tekortkomingen (waaronder stalondeugden) 6.1 Indien een koper van oordeel is dat het gekochte paard na feitelijke levering niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan de koper 100 DSHS | Veilingvoorwaarden - Terms and conditions

5. Release and transfer of risk and ownership 5.1 Immediately after a bid on a horse has been accepted, any risks related to the purchased horse shall be transferred to the buyer and any responsibility and liability, as well as all risk factors are transferred to the respective buyer. The buyer shall indemnify DSHS from any claims brought by third parties. 5.2 Ownership of the purchased horse passes to the buyer at the time of release as defined in Article 5.3 of these terms and conditions, but not before the buyer has settled the full purchase amount and any other amounts due to DSHS resulting from non-足 compliance. 5.3 The buyer is obliged to take possession of the purchased horse at the place and time as specified by DSHS, or in the absence thereof, within the term defined in the auction catalogue and upon presentation of a valid identity document, if requested by DSHS. Delivery of the purchased horse takes place by means of its release. Release consists of collection of the purchased horse by the buyer. Release may only take place after settlement of the purchase price in full and any other amount due by the buyer. If the buyer should refuse release or if he/she should fail to provide information or instructions required for the release, DSHS shall remove the purchased horse and keep it in stables at the expense and risk of the buyer. The buyer shall then be obliged to compensate DSHS for any additional costs incurred, including stabling costs in any event.


hierop geen beroep meer doen indien hij niet binnen drie weken na ontdekking de verkoper (met kopie aan DSHS) daarvan in kennis heeft gesteld per aangetekende brief. 6.2 Verkoper staat ervoor in dat het door de koper gekochte paard, tenzij voorafgaand aan de verkoop meegedeeld, niet lijdt aan de stalgebreken luchtzuigen, systematisch weven of kribbebijten en wel gedurende een periode van 2x 24 uur na feitelijke aflevering aan de koper. 6.3 Indien een dierenarts, geregistreerd als keuringsdierenarts voor paarden of paardendierenarts, schriftelijk meedeelt dat één van de in artikel 6.2 genoemde stalgebreken naar zijn deskundig oordeel bestond vóór de datum feitelijke aflevering, heeft de koper het recht de koopovereenkomst te ontbinden met alle daaraan verbonden gevolgen. 7. Geschillen 7.1 Alle geschillen -­daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - welke naar aanleiding van de koopovereenkomst gesloten op de veiling danwel naar aanleiding van deze veilingvoorwaarden met DSHS ontstaan, worden beslecht door NAI-­ arbitrage (Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam), danwel in het geval de koper consument is, op diens verzoek overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek, door de gewone burgerlijke rechter, in welk geval in eerste aanleg uitsluitend de Rechtbank Limburg bevoegd is. 7.2 Indien de verkoper of DSHS een procedure aanhangig wil maken, zal zij indien de koper consument is, hem/haar gedurende een

6. Shortcomings (including stable vices) 6.1 If a buyer finds that the horse purchased does not conform to the contract description after actual delivery, the buyer shall not be entitled to any recourse if the seller has not been informed thereof by registered letter within three weeks after the discovery (with a copy to DSHS). 6.2 The seller warrants, unless notified of such prior to the sale, that the horse purchased by the buyer does not suffer from any stable vices such as cribbing, systematic weaving or wood chewing for a period of 2 x 24 hours after actual delivery to the buyer. 6.3 If a veterinarian, registered as an inspection veterinarian for horses or a horse veterinarian should state in writing that one of the stable vices listed in Article 6.2 was established in his/her expert opinion prior to the date of actual delivery, the buyer shall be entitled to terminate the purchase agreement with all resulting consequences. 7. Disputes 7.1 Any disputes with DSHS -­including those that are considered as such by only one party -­resulting from the purchase agreement concluded at the auction or following from these auction terms and conditions, shall be settled by NAI Arbitration (Dutch Arbitration Institute in Rotterdam), or if the buyer is a consumer as defined in the Dutch Civil Code, in an ordinary civil court upon his/her request, in which case only the Court of First Instance in Limburg shall be entitled to rule on the matter.

Veilingvoorwaarden - Terms and conditions | DSHS 101


maand in de gelegenheid stellen schriftelijk zijn/haar keuze als bedoeld in artikel 7.1 hiervoor, kenbaar te maken. In geval van een spoedeisend belang (kort geding) kan de verkoper (casu quo DSHS) de termijn bekorten tot vijf werkdagen. 7.3 Steeds zal DSHS, ingeval sprake is van een blijvend geschil, op eigen titel bemiddeling tussen koper en verkoper initiÍren (mediation) al dan niet, naar haar keuze, op haar kosten. Gekozen kan worden een dergelijke mediation te laten plaatsvinden overeenkomstig het NAI-­mediationreglement.

102 DSHS | Veilingvoorwaarden - Terms and conditions

7.2 If the seller or DSHS intends to file proceedings and if the buyer is considered to be a consumer, he/she shall be given the opportunity to announce its decision pertaining to Paragraph 7.1 in writing within a period of one month. In the event of an urgent matter (summary procedure), the seller (casu quo DSHS) may decide to shorten that period to five business days. 7.3 In the event of a continuing dispute, DSHS may decide to initiate mediation between the buyer and the seller, at its own expenses and of its own free will. Mediation may be undertaken in accordance with NAI Mediation Regulations.


Lijst van eigenaren - List of Ownership No.

Name Horse

Owner Horse

No.

Name Horse

Owner Horse

1

Genève EB

Stal Hendrix

15

Fabriano

Stal Hendrix

2

Gibraltar P

Stal Hendrix

16

Fascinating Fortuna

Stal Hendrix

3

Gino

Stal Hendrix

17

Fix Blue

Stal Hendrix

4

Goliath

Neil Jones

18

Elisabeth

Stal Hendrix

5

Diarada

Neil Jones

19

Extra B

Stal Hendrix

6

Great Expectation

Stal Hendrix

20

Black Jack

Stal Hendrix

7

Fernando

Stal Hendrix

21

Chica B Z

Stal Hendrix

8

Flambeau

Stal Hendrix

22

Escada

Stal Hendrix

9

Fame DVL

Stal Hendrix

23

Esperance

Stal Hendrix

10

Kamara van 't Heike

Stal Hendrix

24

Elvis G

Stal Hendrix

11

Famous

Stal Hendrix

25

Eretto

Stal Hendrix

12

Farianne

Stal Hendrix

26

Erasmus HX

Stal Hendrix

13

Chantal

Neil Jones

27

Zapco of two Notes Z

Neil Jones

14

Fletcher

Stal Hendrix

28

Elmo

Stal Hendrix

Lijst van eigenaren - List of Ownership | DSHS 103


Met trots presenteren wij u een deel van ons unieke aanbod exclusieve auto’s. Wij nodigen u van harte uit in Geleen om de complete collectie te ervaren. Welkom bij Hoefnagels

Lamborghini Huracan | 2015 | 4.500 km | € 299.500,-

Rolls-Royce Ghost | 2010 | 16.220 km | € 199.500,-

Bentley Continental GT | 2012 | 54.300 km | € 174.500,-

Ferrari California | 2014 | 12.820 km | € 232.500,-

McLaren MP4-12C | 2012 | 30.720 km | € 149.500,-

BMW Z8 5.0 | 2012 | 22.820 km | € 269.500,-

Mercedes-Benz SLS coupe | 2011 | 11.400 km | € 234.500,-

www.hoefnagels.nu

Hofkamp 10431 | 6161 DC Geleen | Postbus 155 | 6160 AD Geleen | 046 - 410 56 12 | info@hoefnagels.nu


Colofon - Colophon Dutch Sport Horse Sales Dhr. Paul Hendrix +31 622 52 14 84 Dhr. Emile Hendrix +31 653 95 14 47 Dhr. Yves Houtackers +31 613 18 36 21 Dhr. Neil Jones +32 475 42 46 18 info@dutchhorsesales.com www.dutchhorsesales.com Organisatie - Organisation Equine MERC Luc van Moorsel +31 626 29 21 26 Daisy van Nieuwkasteele +31 624 11 05 99 info@equinemerc.nl www.equinemerc.nl Equestrian Center ‘De IJzeren Man’ IJzerenmanweg 4, 6006 TA Weert (Ned) info@deijzerenman.com www.deijzerenman.com Yvonne van Bergen Hippisch Management en Evenementen Yvonne van Bergen +31 622 92 78 95 info@yvonnevanbergen.nl www.yvonnevanbergen.nl Veterinair - Veterinarian Dhr. Edwin Enzerink +31 493 441070 Veterinair Centrum Someren Facilitaire Dienstverlening Facility Service V2 Facility info@v2-facility.nl www.v2facility.nl Vormgeving & Druk - Design & Print DTP Graphic Products Beekstraat 2, 5981 AS, Panningen (Ned) +31 773 06 00 36 info@dtp-group.nl www.dtp-group.nl

Fotografie - Photography Linda Beelen +31 623 91 01 40 info@lindabeelen.nl www.lindabeelen.nl Fotografie - Photography Digishots - Leanjo de Koster +31 630 73 72 94 info@digishots.nl www.digishots.nl Opname & Productie Shooting & Production ClipMyHorse support@clipmyhorse.de www.clipmyhorse.tv Website ontwerp - Website design Equine MERC info@equinemerc.nl www.equinemerc.nl Bonsai Media info@bonsaimedia.com www.bonsaimedia.nl Notaris - Notary Van Gorp - Malherbe Notarissen Dhr. Luc Malherbe info@vangorpmalherbe.nl www.vangorpmalherbe.nl Sprekers - Speakers Dhr. Rino Gelok Dhr. Peter van der Waaij Veilingmeester - Auctioneer Dhr. Koen Olaerts Copyright Hendrix Events B.V.

Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kan Hendrix Events geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele (druk)fouten, onvolledigheden en latere wijzigingen in de wetgeving. Weert - juli 2015.

Colofon - Colophon | DSHS 105


equinemerc.com 106

© Digishots

PROUD ORGANIZER OF THE DUTCH SPORT HORSE SALES


107


Tot vol ge See you nd jaar! next ye ar!

“High quality youngsters selected by horsemen”

108


Notities - Notes

Notities - Notes | DSHS 109


Notities - Notes

110 DSHS | Notities - Notes


Notities - Notes

Notities - Notes | DSHS 111


Notities - Notes

112 DSHS | Notities - Notes


3


Dutch Sport Horse Sales In deze catalogus is informatie opgenomen over de geselecteerde 4-, 5- en 6-jarige springpaarden voor de 12e editie van de Dutch Sport Horse Sales te Weert. De paarden zijn geselecteerd door gerenommeerde namen uit de paardenwereld, te weten: Paul en Emile Hendrix, Yves Houtackers en Neil Jones. Uiteraard is Dutch Sport Horse Sales graag bereidt u aanvullende informatie te verstrekken en bent u van harte welkom om persoonlijk kennis te maken met de door hen geselecteerde paarden. Dutch Sport Horse Sales This catalogue contains information about the 4-, 5- and 6-year-old horses selected for the 12th edition of the Dutch Sport Horse Sales in Weert. The horses are selected by renowned names in the equestrian industry such as: Paul and Emile Hendrix, Yves Houtackers and Neil Jones. Naturally Dutch Sport Horse Sales will gladly provide you with additional information and you are very welcome to come and meet the horses they have selected.

Dutch Sport Horse Sales IJzerenmanweg 4 6006 TL Weert, The Netherlands T: +31 (0)77 462 0428 I: www.dutchsporthorsesales.com

4

Dutch Sport Horse Sales 2015  

www.dtp-group.nl