Page 1

Gestor Corporatiu Vignette 7

Mòdul: Llistat d’Agendes Mostra un llistat d’agendes recomanades associades a un canal.

Agenda 1 col : Plantilla 7 Agenda 2 col: Plantilla 0, Plantilla 2, Plantilla 3, Plantilla 7

1 2 4

3

50X50 5

6

Llistat ’Agendes (05/08/2010)

1/4


Gestor Corporatiu Vignette 7

Equivalència amb els camps del gestor Cada una de les agendes correspon a un contingut del tipus AB_AGENDA, on s’hi associaran les imatges, els enllaços i la resta d’informació relacionada.

1

Camp Nom del canal on estan les agendes.

2

Camp Títol de l’Entradeta .

3

Camp Text de l’Entradeta.

4

5

6

Camp Imatge de l’Entradeta. La imatge pot ser quadrada o rectangular. Cal crear un AB_MULTIMEDIA i pujar la imatge al camp Fitxer pels Llistats si la imatge és quadrada o al camp Imatge Destacada Pels Llistats si la imatge és rectangular . Camp Vídeo: Cal crear un AB_MULTIMEDIA i pujar l’enllaç del vídeo i la informació requerida per una correcte visualització: imatge de previsualització, text alternatiu,etc. Es pot personalitzar el número d’agendes de la llista i el número de pàgines enllaçables en la paginació.

Llistat ’Agendes (05/08/2010)

2/4


Gestor Corporatiu Vignette 7

2

3

4 5

Llistat ’Agendes (05/08/2010)

3/4


Gestor Corporatiu Vignette 7

4

4 – Si es vol imatge quadrada 4 – Si es vol imatge rectangular

Llistat ’Agendes (05/08/2010)

4/4

Llistat Agendes  
Llistat Agendes