Page 1

Gestor de Continguts Vignette 7

Mòdul: Promo Banner Aquest mòdul permet mostrar un únic banner clicable

1

Gestió del contingut

Cal crear un contingut AB_ENLLAÇ i en el camp imatge crear un AB_MULTIMEDIA amb la imatge del Banner (camp fitxer original)

Camp obligatori Mòdul Promo Banner(18/05/2012)

Camp opcional 1/1

Mòdul PromoBanner  
Mòdul PromoBanner