Page 1

Gestor de Continguts Vignette 7

Mòdul: Introducció Només disponible a dues columnes. La imatge, el text i els enllaços són opcionals. Els enllaços poden ser en enllaços i/o documents. 1 109X109

2

4 3

1

Gestió del contingut

S’ha de crear un contingut AB_GRUPENLLAÇOS. Per la imatge caldrà associar al AB_GRUPENLLAÇOS un AB_MULTIMEDIA i si es volen crear enllaços caldrà crear un enllaç per a cada un d’ells. 1

Camp Títol de l’enllaç.

2

Camp Descripció. Admet negretes i cursives.

3

Camp Enllaç.

4

Camp Imatge. Cal crear un AB_Multimedia i pujar la imatge al camp Fitxer Original. La imatge ha de ser de 109 X109 pixels.

Camp obligatori Mòdul: Introducció (17/05/201217/05/2012)

Camp opcional 1/5


Gestor de Continguts Vignette 7

1

2

3

4

Camp obligatori M貌dul: Introducci贸 (17/05/201217/05/2012)

Camp opcional 2/5


Gestor de Continguts Vignette 7

4

4

Camp obligatori M貌dul: Introducci贸 (17/05/201217/05/2012)

Camp opcional 3/5


Gestor de Continguts Vignette 7

3

Camp obligatori M貌dul: Introducci贸 (17/05/201217/05/2012)

Camp opcional 4/5


Gestor de Continguts Vignette 7

3

3

3

Camp obligatori M貌dul: Introducci贸 (17/05/201217/05/2012)

Camp opcional 5/5

Modul Introduccio  
Modul Introduccio  
Advertisement