Page 1

GUIA BÀSICA 08

ENLLAÇAR AMB VÍDEOS DE YOUTUBE


D’acord al seu funcionament, els vídeos es poden enllaçar amb : Dins d’un contingut (notícies, agendes, presentacions...)

Mòdul de vídeos de Homes: associar-los a un canal (per exemple, la home d’un portal). NOTA IMPORTANT: també s’ha de tenir en compte que els vídeos que es vulguin pujar al Youtube s’han de desar en un compte públic, perquè de no ser així no seran visibles per als ciutadans.


Quan el vídeo forma part d’un contingut, caldrà crear un AB_MULTIMEDIA a partir del camp vídeo:

Quan el vídeo forma part d’un mòdul Home, el multimèdia es crea clicant a la icone + del mòdul, per crear un cotingut nou.


El procediment serà el mateix en tots els casos: Al crear el AB_MULTIMEDIA, s’han d’anar omplint els diferents camps fins arribar al espai ‘Fitxer original’. Aquest apartat dóna dues opcions: s’ha de fer click ‘Enllaç’ i copiar i enganxar l’adreça corresponent al vídeo de Youtube.

Per últim, una vegada acabat el procediment s’ha de fer click al ‘OK’ i el document estarà creat. La resta de camps no apliquen als vídeos de YouTube.

GuiaBasica08_Com enllacar amb un video de Youtube  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you