Page 1

Say覺: 8

Mart-Nisan 2013

0


Sayı: 8

Mart-Nisan 2013

İçindekiler 

Yeni Sayımızla Sizlerleyiz / Merve ÖZTÜRK ........................................................................................................................2

Şu Kadar AĞAÇ Şu Kadar İNSAN / Mehmet Faruk AKGÜL ............................................................................................ 3-4

BBY Öğrenci Kongresi / Merve ÖZTÜRK ............................................................................................................................5

Askıda Kitap / Mehmet Kürşat DEĞER ........................................................................................................................... 6-7

Bilgi Topluluğu’nun Biz Öğrencilere Akademik Alanda Yol Göstericiliği / Hafize ESER ...................................................8

Türk Kütüphaneciliği Dergisi’nin 60. Yıl Dönümü Kutlaması / Hafize ESER .....................................................................9

Bilgi Topluluğu’nda Neler Oluyor? ....................................................................................................................................10

o

Küçük Eller Büyük Yürekler III /Can ÇELİK .................................................................................................. 10-13

o

DTCF Bilgi Topluluğu ve HÜBİL Anıtkabir Ziyareti / Can ÇELİK ........................................................................14

o

BOBCATSSS 2013 Süreci / Mahinur KOÇAK – Hacettepe Üniversitesi ....................................................... 15-16

Bölümümüzde Neler Oluy or? ............................................................................................................................................17 o

Arş. Gör. Sayın Nevzat ÖZEL Hocamız, ÜNAK Başkanı Oldu ............................................................................17

o

Sayın Korcan DOĞAN, Uzman Olarak Bölümümüze Katıldı .............................................................................17

o

Arkadaşımız Gizay ÖZTÜRK Bölüm Temsilcisi Seçildi ......................................................................................17

o

TKD Yılbaşı Yemeği / Gizay ÖZTÜRK .................................................................................................................18

Edebiyat Köşesi .................................................................................................................................................................19 o

“Can” Atmadım / Can ÇELİK ..............................................................................................................................19

o

İsminsiz / Mehmet Faruk AKGÜL ......................................................................................................................20

Olan Biten… Ne Var? Ne Yok? ...........................................................................................................................................21 o

Tezlere Kolayca Erişim için Açık Erişim – Sanal Ortamdaki Ölü Tezler / Erol YILMAZ .............................. 21-23

o

Gölbaşı’na Kitap Şeklinde Kütüphane ..............................................................................................................24

Bilgi Topluluğu’ndan Öneriler ...........................................................................................................................................25

Bilgi Topluluğu Hakkında ..................................................................................................................................................26 o

İletişim ...............................................................................................................................................................26

o

Bilgi Topluluğu Bülten Komitesi ........................................................................................................................27

o

Bilgi Topluluğu Yönetim Komitesi ....................................................................................................................27

o

Bilgi Topluluğu Üyeleri ......................................................................................................................................28

1


Sayı: 8

Mart-Nisan 2013

YENİ SAYIMIZLA SİZLERLEYİZ Değerli Bilgi-sizsiniz! Okurları, Yeni bir yılda, yeni sayımızla, yine sizlerleyiz. Uzun bir aradan sonra çalışmalarımıza başladık ve siz değerli okuyucularımız için Bilgi -sizsiniz! in yeni sayısını sunuyoruz. Bültenimizde, yapmış olduğumuz ve yapacağımız etkinlikleri sizlere duyurduk. Bölümümüzle ilgili gerçekleşen gelişmelere yer verdik. Eğer bültenimizde yer almasını istediğiniz konu/konular var ise bunları bize bildirebilirsiniz. Bizim her zaman yanımızda olan değerli hocamız Prof. Dr. Sayın Oya Gürdal TAMDOĞAN’a ve bültenimizin basımında bize yardımcı olan hocamız Prof. Dr. Sayın Doğan ATILGAN’a teşekkür ediyoruz. Bir hatamız olmuşsa özür diler, keyifli okumalar dileriz.

Merve ÖZTÜRK 2


Sayı: 8

Mart-Nisan 2013

ŞU KADAR AĞAÇ ŞU KADAR İNSAN Aslında DUR’ un diyor ağaçlar, oysa hiç birimiz duymuyoruz. Bu sesleniş, bir acı haykırışın melodisel tınısı gibi geldi kulağımıza. Ve devam ettik, sayfalarca yazıyı, bir ağacın gövdesine yazmaya. Canlıydı ağaçlar… Kalemler tükenmezken aslında tükeniyordu kağıtlar, tükeniyordu ağaçlar. Hep yazdı insan, hep yazdı… “Söz uçar, yazı kalır” düşüncesini kazıdılar zihnimize… Söz uçar, yazı kalır; kesinlikle katılıyorum yalnız kayıt altına aldığımız, yazmaya devam ettiğimiz ortamlar günümüzde çok değişti. Bunun için kağıtlara gerek yok!

Gelişen teknoloji, ardına takarak sürükledi birçok gelişmeyi gündelik hayatımız. Elektronik ortamları… Ama hala bizim için en kolay olanını seçiyoruz. Her yeni kağıtta bir ağaç yatıyordu masamızda, su vermek yerine üzerini karalıyorduk müspette diyerek. Kağıt tüketiminin en fazla olduğu alanlar ofislerdir. Özellikle resmi ve özel kurum ofisleri, bankalar ile otel ofisleri, mühendislik büroları, basın merkezleri, çeşitli işyeri ofisleridir. Ayrıca fotokopi ve ozalit çekim merkezleri önemli ofis kağıdı üretim merkezleridir. Başta üniversiteler olmak üzere tüm okullar önemli kağıt tüketim merkezleridir. Bir ofiste kişi başına tüketilen kağıt miktarı 0,7 kg/gün’dür. Bu durumda bir yazı işlerinde çalışan her bir personel yılda yaklaşık 5 ağacı katletmiş oluyor. Bir üniversite kurumunda çalışan personelin sayısının da ortalama 1000 kişi olduğunu varsayarsak bu rakam ciddi boyutlara ulaşıyor. Kağıtsız ofis ortamında dokümanların hızlı, kolay ve güvenli şekilde organizasyonu, yönetimi ve erişimini sağlayan teknoloji şüphesiz kağıt israfını önleyecek yeni bir sistem olan doküman yönetim sistemlerinin kurum ve kuruluşlarda kullanımının yaygınlaştırılmasıyl a gerçekleşebilir. Mademki bu denli yakınız teknolojiye ve onun getirdiklerine, kullanımının bilincine varıp bu israfı önlemeliyiz. Yukarıda dile getirilen rakamsal ifadelerle desteklediğimizde doğaya verdiğimiz zararın boyutu gözler önüne serilmektedir. Bu kıyıma rağmen toprakta bırakacağımız kaç ağaç olduğunu

3


Sayı: 8

Mart-Nisan 2013

neden düşünmüyoruz? Ciğerlerimizin daha fazla oksijeni içine çekmesini neden istemiyoruz? Hissediyoruz ama kağıt israfı konusunda neden bu kadar ince düşünüp hassas davranmıyoruz... Bu ay ki kapak yazımızda Bilgi Topluluğu olarak sizden ricamız; alın ama okuduktan sonra bir köşede saklamayın, başka okurlarımızla da paylaşın…

Kaynak: <http://www2.cevreorman.gov.tr/KullanilmisKagitlar.html > 03/01/2013 Kaynak: <http://www.haberaktuel.com/kitap-agaci-meyve-verdi--haberi-275361.html> 14/05/2010

Mehmet Faruk AKGÜL

4


Sayı: 8

Mart-Nisan 2013

BBY ÖĞRENCİ KONGRESİ Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi’nin ev sahipliği yaptığı ve 31 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında Nevşehir’de düzenlenen Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar: Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu kapsamında gerçekleştirmiş olduğumuz Mesleki Eğitim Öğrenci Kongresi Hazırlık Çalıştay’ında öğrenci kongresi düzenleme kararı almıştık. Bu kararı uygulamak üzere DTCF Bilgi Topluluğu, Hacettepe Üniversitesi Bilgi Topluluğu, Genç ÜNAK, TKD Kampüs ve Atatürk Üniversitesi Bilgi Kulübü ile birlikte hazırlıklara başlandı. İlk toplantımızda değerli hocalarımız Prof. Dr. Sayın Oya Gürdal Tamdoğan, Prof. Dr. Sayın Bülent Yılmaz ve Arş. Gör. Sayın Tolga Çakmak bizleri yalnız bırakmadılar. İkinci toplantımızı Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi’nde diğer toplantılarımızı ise Mehmet Akif Ersoy Müze ve Edebiyat Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi.

Toplantılarda aldığımız kararlar ise şöyle:  Kongrenin adı olarak “BBY Öğrenci Kongresi – Bilgi ve Belge Yönetimi’nin Dünü, Bugünü ve Yarını “ kararlaştırıldı.  Kongrenin konusunu belirlemek için anket uygulaması yapıldı.  Organizasyon ve program komitelerinde çalışacak kişiler belirlendi.  Kongre için önemli olan tarihler düşünüldü.  Logo ve web sitesi için çalışmalara başlandı.  Kongrenin yapılacağı yer konusunda henüz bir kesinlik sağlanamadı.

Merve ÖZTÜRK

5


Sayı: 8

Mart-Nisan 2013

ASKIDA KİTAP Askıda kitap; görmediğimiz köyleri, tanımadığımız insanlara ulaştırmak üzere askıya çıkarılan kitaplarla kurulan büyük bir kütüphanedir. Askıda çay, askıda kahve, askıda çorba hatta askıda ekmek geleneğinin kaynağına dair değişik söylemler ve değişik bilgiler yer almaktadır. Kimileri için batı kaynaklı bir gelenek, kimileri için ise doğu kültürüne has bir uygulamadır. Hangi kültürün söylencesinde yer alırsa alsın hepsinde hikaye bir şeyleri paylaşmak üzerine kuruludur. İki çay, iki ekmek ya da iki çorbanın ücretini ödeyen müşteri bir tanesini kendi için alırken diğerini ise ihtiyacı olan başka bir müşteri için bırakır. Kahvehanenin ya da lokantanın sahibi görünür, bir yere tabela üzerine ücretsiz olan çayı yazar ve asar. Askıda çay ya da kahve içmek isteyen ise ücret ödemeden çayını/kahvesini afiyetle içebilir. Osmanlı döneminin İstanbul’unda ise başka bir toplumsal dayanışma geleneği yaşatılmaktaydı. Sadaka Taşları; ismi çok güzel gözükmese de bu özel taş üzerine kimse görmeden bırakılan para ve kimsenin bilmediği ihtiyaç sahibinin alması ile sadaka, sadaka olmaktan çıkıyor, bir sosyal paylaşım, bir toplumsal dayanışma kültürüne dönüşüyordu. Bir buçuk iki metre yüksekliğinde mermerden yapılmış “Sadaka Taş” üst kısımlarının ortasına çanağa benzer bir oyuk açılır. Sadaka verenler parayı buraya bırakırlardı. İstanbul’un dört yerinde sadece taşı vardı. Üsküdar’da Gülfem Hatun Cami’nin avlusunda yine Üsküdar Doğancılar’da Karacaahmet’te ve Koca Mustafa Paşa’daydı. İhtiyaç olmasına rağmen dilenmekten çekinenler gecenin geç saatlerinde taşın yanına para almaya gelir, ama bırakılan meblağın tamamını değil ihtiyaçları olduğu kadarını alırlardı. 17. yy İstanbul’unu anlatan bir Fransız gezgin, üzerinde para bulunan bir taşa tam bir hafta boyunca kimsenin gelmediğini yazmıştır. Günümüzde ise askıda kitabın öyküsü biraz modern dünyaya ayak uydurmuş şekli ile. Askıda kitap; görmediğimiz köy okullarına, tanımadığımız çocuklara, tanımadığımız gençlere ulaştırmak üzere askıya çıkarılan kitaplarla kurulan bir büyük kütüphanedir. Bağışlamak istediğimiz kitapları

6


Sayı: 8

Mart-Nisan 2013

götürülmesi gereken yere götürüp, ulaştıran kişiler köy okullarına, çocuklara, o kit abı okumamış büyüklere bir armağan olarak paylaşmışlardır. Askıda kitap için bazı uygulamalar yapılmıştır. Bu uygulamaya katılmak isteyenler, he m isteyeni belirten hem de adresini belirten bir mesaj atacaktır gösterilen adrese. Bu uygulamanın başında olan kişide içinde bir notla belirlediği bir kitabı o kişiye gönderecektir. Kitap o kişiye ulaştığında bir pastaneye, kıraathaneye, kütüphaneye, kafeye kısacası insanl arın sıkça bulundukları ve kolayca görebilecekleri bir yere bırakacaklardır. O kişinin bıraktığı yerden kitabı alan kişi okuduktan sonra aynı uygulamayı yapacaktır. Çünkü kitabın içinde bu konuda yönlendirici bir not yer alacaktır. Kimi okullar, ya kitabı alan kişi aldığı yere getirmezse veya bir başka yere koymazsa, diyebilir. Buna da cevap ancak canları sağ olsun olur. Bu uygulamada amaç kitap okutturmaktır. Kitaplıklarımızda yıllarca elimize almadığımız kim bilir ne kadar kitap vardır. Bunlardan başka insanları yararlandırmak herkesi mutlu edecektir. Dileriz “Askıda Kitap” uygulaması tüm Türkiye’de tutar ve ihtiyacı olan/olmayan okumayı seven insanlarımız daha çok sayıda kitaptan faydalanabilirler.

Ka yna k:<http:// http://www.bbyhaber.com/bby/2011/11/11/askida-kitap/>12/12/2012

Mehmet Kürşat DEĞER 7


Sayı: 8

Mart-Nisan 2013

BİLGİ TOPLULUĞU’NUN BİZ ÖĞRENCİLERE AKADEMİK ALANDA YOL GÖSTERİCİLİĞİ Üniversiteye gelirken hepimiz zihnimizde kendi üniversite hayalimizi kurarak geliriz; çünkü biliriz ki üniversite bize bugüne kadar almış olduğumuz eğitimden çok daha farklı bir eğitim verecek, kendimizi geliştirmek adına çok daha çeşitli seçenekler sunacaktır. Kısaca bizim açımızdan üniversite hayatı daha sosyal ve dinamik bir eğitim süreci olacaktır. Bir üniversitenin bünyesinde bulundurduğu öğrencilerin öğrenme ve araştırma ihtiyaçlarına cevap verebilmesi çok önemli bir durumdur. Bundan dolayıdır ki öğrencilere akademik ve sosyal yönden yararlı olacak etkinliklere temel hazırlamak ve bu etkinlikleri desteklemek, farklı üniversitelerden ve farklı zümrelerden alanında uzmanlaşmış bilim insanlarının bilgi ve deneyimlerini sunmalarını sağlayacak bir ortam oluşturmak ve öğrencilerin de bu organizasyondan birebir yararlanmasını sağlamak hem eğitimde kalitelilik hem de akademik ve sosyal yönden donanmış bireyler yetiştirebilmek açısından üniversitelerin en önemli ve öncelikli hedefidir. Ankara Üniversitesi de öğrencilerine kendi bölümleriyle bağlantılı olarak imkanlar sağlayan ve öğrencilerini destekleyen, bu yönde girişimler yapan bir üniversitedir. Kendimden örnek vermek istiyorum. Ankara üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’ne geçen sene girdim. Şimdi ikinci sınıftayım ve bu sene Bilgi Topluluğu üyelerinden biri oldum. Bu bölüme gelirken içimde ister istemez kaygılar oluşmuştu; fakat henüz ilk yarıyıl bitmemişti ki bu kaygılar yerini sevgi ve sempatiye bıraktı. İnsanların, bölümümüze bakış açısı ne olursa olsun bizler Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencileri olarak dünyanın kabul ettiği bir meslek grubuyuz. Geçen sene organizasyonunu Bilgi Topluluğu’nun, TKD Ankara Şubesi ile ortaklaşa yaptığı dizi konferanslara katıldım. Dr. Sayın Erol Yılmaz ve Dr. Sayın Burcu Keten gibi birçok değerli isim bu konferanslara katıldı ve mesleki açıdan çok önemli bilgileri bizimle paylaştılar. Bizler de bölümümüzle ilgili kaygılarımızı dile getirme fırsatını yakaladık. Bölümümüzün geleceği ve bize getireceği avantajlarla ilgili birçok şey öğrendik. Fikirlerimizi ve merak ettiklerimizi böyle güzel bir ortamda paylaşabilmek çok keyif vericiydi. Bilgi Topluluğu’nun daha da güzel etkinliklere ev sahipliği yapmasını diler ve başta topluluğumuzun danışmanı olan Prof. Dr. Sayın Oya Gürdal Tamdoğan hocamıza sonrasında topluluk başkanımız Can Çelik’e, Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara Şubesi Başkanı Sayın Dide Karaşahin’e ve diğer topluluk üyelerine böyle bir organizasyon gerçekleştirdikleri için çok teşekkür ederim.

Hafize ESER

8


Sayı: 8

Mart-Nisan 2013

TÜRK KÜTÜPHANECİLİĞİ DERGİSİ’NİN 60. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI Kütüphanecilik mesleği açısından çok önemli bir yere sahip ve mesleki anlamda çıkarılan ilk dergi olma özelliğini taşıyan “Türk Kütüphaneciliği” dergisinin 60. yayın yılı çok sayıda katılımcıyla birlikte Milli Kütüphane’de kutlandı. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan program, Türk Kütüphaneciliği Dergisi’nin editörü Dr. Sayın M. Tayfun Gürle ve Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı Sayın Ali Fuat Kartal’ın konuşmalarıyla devam etti. Konuşmalar sonrasında kütüphanecilik mesleğine büyük katkıda bulunmuş kütüphanecilere ve öğretim görevlilerine plaket verildi. Daha sonra Türk Kütüphaneciliği Dergisi’nin belgeseli yayınlandı. Bilgi Topluluğu’nu temsilen bizde oradaydık. Bu belgeselde Türk Kütüphaneciliği Dergisi’nin zaman içerisindeki değişiminin nasıl olduğunu, dergide ne gibi değişikliklerin yapıldığını gördük. Belgesel sonrasında Prof. Dr. Sayın Hasan Sacit Keseroğlu’nun yönettiği Türkiye ve Dünyada Sosyal Bilimler Dergi Yayıncılığı paneli düzenlendi. Panelde Hacettepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi Sayın Tolga Çakmak diğer bir mesleki dergimiz olan Bilgi Dünyası hakkında bilgi verdi. Panelden son ra Türk Kütüphaneciliği Dergisi’nin özel sayılarının bulunduğu sergi açıldı. 1952 yılında çıkartılan ilk sayıyı bu sergide görme fırsatını yakaladık. Öğle yemeği arası verildi ve sonrasında Selma Aslan’ın yönettiği Türk Kütüphaneciliği Dergisi’nin tartışıldığı forum gerçekleştirildi. İkram ve kokteyl sonrası kutlama sona erdi. Bunları Biliyor musunuz? Türk Kütüphaneciliği başta bülten olarak çıkartılmış sonra dergiye dönüştürülmüştür. Her yıl 4 sayı olarak çıkmaktadır.

Hafize Eser 9


Sayı: 8

Mart-Nisan 2013

Bilgi Toplulugu’nda Neler Oluyor? KÜÇÜK ELLER BÜYÜK YÜREKLER III / KASTAMONU

Bu kez heyecan biraz erkenden bastırmıştı. 18 Aralık günü saat 06.30’da yolculuğumuza başlayıp, saat 14.30’da Kastamonu Yunus Emre İlköğretim Okulu’nda bizleri bekleyen kardeşlerimizle buluşmayı umuyorduk. 17 Aralık gününe gözlerimizi açtığımızda kar bastırmış, hava soğumuş ve Ankara beyaza bürünmüştü. Yolun ve havanın kötü şartlarından dolayı sabahın ilk saatlerinde kitaplarımızı yerleştirme işimiz epey zor olacaktı. Değerli danışmanımız Prof. Dr. Sayın Oya Gürdal Tamdoğan’ın yardımlarıyla, Kastamonu’ya gideceğimiz servise kolileri bir gün öncesinde yükleme imkanı bulduk. 17 Aralık Pazartesi günü Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphane Müdürü Sayın Ceyda Satıoğlu, kütüphaneci Burhan Uluışık’ın destekleriyle İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi’nin deposunda yer alan Kitap Destek Kampanyası için sağladığımız 3000 adet kitap, dergi, sözlük, ansiklopedi, görsel-işitsel materyal (sesli kitap, belgesel, dil öğrenme setleri) bunun yanı sıra oyuncak, kırtasiye malzemesi, giysi ve ayakkabıları servisimize taşıdık.

10


Sayı: 8

Mart-Nisan 2013

Kar yağışı ve yollarda ki buzlanma içimize bir korku salmıştı. Bizi bekleyen kardeşlerimizin umutlarını kırma korkusu. Eğer yolda kalırsak veya gecikmeli olarak Kastamonu’ya erişirsek kardeşlerimizi bekletmek zorunda kalacaktık. Yolumuz uzun, hava şartları kötüydü… Bundan dolayı olabildiğince erken yola çıkmak gerekirdi. Saatlerimizin alarmını 05.00’e kurduk. Yapılacak işlerimiz çoktu, yolumuz yorucuydu. İyice dinlenmek gerekirdi fakat çoğumuz heyecandan gözlerimizi kapatamadık. Saat 06.00’da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi önünde, fakültemizin önünde buluşmayı kararlaştırdık. Sabahın ilk ışıklarında fakültemiz önünden yola koyulduk. Bizi karşılayan büyüleyici manzaralar eşliğinde yol almaya devam ettik. Uyku dolu gözlere rağmen bizi bekleyen kardeşlerimizin beklentilerini düşündükçe, içimizdeki heyecan bir kat daha artıyor uykumuzu fark edemiyorduk. 5.30 saatlik yolun ardından Kastamonu’ya ulaştık ve ilk olarak Kastamonu İl Halk Kütüphanesi’ni ziyaret ettik. Değerli hocamız Doç. Dr. Sayın Fatih Rukancı hocamızın babası Ekrem Rukancı bizler için hazırlık yapmış ve Halk Kütüphanesi kütüphanecileri ile bizleri bekliyorlardı. İkram ettikleri meşhur kel simitleri eşliğindeki hoş sohbetleri ile yolun yorgunluğunu unutmuştuk. Daha gidilecek yolumuz var ve vaktimiz azdı. Bundan dolayı Kastamonu Halk Kütüphanesi’nde kısa bir zaman geçirdikten sonra, Çatalzeytin’ e doğru yola koyulduk. Ve Yunus Emre İlköğretim Okulu… Zaman ilerliyor, yolumuz azalıyor ve içimizdeki heyecan giderek artıyordu. Yunus Emre İlköğretim Okulu’na girdiğimizde bizi bekleyen kardeşlerimiz derste idiler. Okula vardığımızda saat 15.30’u gösteriyordu. Aynı gün Ankara’ya döneceğimiz için vaktimiz çok kısıtlıydı. Ve yeniden yapılandırılacak ve organize edilecek bir kütüphane bizleri bekliyordu. İyi bir ekip çalışması ile bu kısıtlı zamanda çalışmamızı organize ettik ve tamamladık. Kütüphane düzenlenmesi yapılırken, bir yandan da söyleşinin yapılacağı salonda kardeşlerimiz bizleri bekliyorlardı. Merakları, heyecanları gözl erinden okunabiliyordu. Değerli danışman hocamız Prof. Dr. Sayın Oya Gürdal Tamdoğan’a bu yürekli hareketin öncülüğünü yaptığı için bir plaket verildi. Danışmanımız konuşmasında kütüphanenin kullanımından, kitapların faydalarından, eğitimin ve öğretimin temel ilkelerinden bahsetti. Danışmanımızın ardından Bilgi Topluluğu başkanı olarak topluluğumuzun amacını, yaptığı etkinlikleri, Kitap Destek Kampanyamızın kapsamını elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Elimden geldiğince diyorum çünk ü; içimdeki 11


Sayı: 8

Mart-Nisan 2013

heyecan sözlerime yansıyor, kelimeler birbirlerine takılıyor, deyim yerindeyse dilim dolanıyordu. Topluluğumuzun eski başkanı ve kampanyamızın önemli destekçilerinden biri olan bölümümüz yüksek lisans öğrencisi Özlem Çaltı, Eylül Tat ile birlikte hazırladıkları ki tapların insanlarla benzerliği konusundaki kısa filmini sundu. Kısa film salonda bulunan kardeşlerimiz tarafından pür dikkat izlendi.

Bizlerin sunumları bitmişti fakat heyecan dolu kardeşlerimizin merak ettiği konular vardı. Danışman hocamızı soru yağmuruna tutarak bizlere kampanyamızın geri bildirimini çok kısa bir zaman içerisinde vermiş oldular bir nevi. Kütüphaneyi nasıl kullanacaklarını, kütüphanenin hangi zaman dilimlerinde açık olacağını, kitap ödünç alıp alamayacaklarını merak ediyorlardı. Sorular doğrultusunda danışman hocamız Prof. Dr. Sayın Oya Gürdal Tamdoğan hepsinin kafasında yer alan soru işaretlerini gidermelerine yardımcı oldu.

Minik kardeşlerimiz bu sorularıyla bizlere kısa zaman içerisinde geri bildirim vermiş oldular çünkü o soruları sayesinde okumaya ne kadar hevesli olduklarını, bilgiye erişmeye ne kadar ihtiyaçları olduğunu gördük. İçimizdeki heyecan birden tarif edilemez bir mutluluğa bıraktı yerini. Çünkü bizler onların umutlarında, onların heyecanlarında yeni bir dalgalanma oluşturmuştuk. Onların gözlerinin içindeki masum gülücükte, ışıltıda ufacık da olsa bizim de bir katkımız vardı artık. Söyleşi devam ederken bir yandan da ikinci ekibimiz kütüphaneyi oluşturuyor ve düzenliyordu. Merak içindeki kardeşlerimiz sürekli yeni oluşan kütüphaneye gelip, kitaplara bakıyor, bizlere sorular yöneltiyor ve ellerinden geldiğince bizlere yardım etmek istiyorlardı. Zamanı güzel yönetmiş, söyleşi ve kütüphane yapılandırmasını aynı zamanda bitirmiştik. Çatalzeytin İlçe Kaymakamı Erol Korkmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kalafat kurduğumuz kütüphaneyi görmek ve bizlerle tanışmak için Yunus Emre İlköğretim Okulu’nu ziyarete geldiler. 12


Sayı: 8

Mart-Nisan 2013

Yunus Emre İlk Öğretim Okulu’ndan ayrılma vakti… Kütüphanemizi yapılandırmış, kardeşlerimize neden kitap okumaları gerektiğini anlatmış, onlarla az da olsa zaman geçirmiştik. Artık ayrılma vakti gelmişti. Bizleri büyük bir sevinçle ve içtenlikle karşıladıkları gibi aynı içtenlikle fakat bu sefer hüzünle uğurladılar. Bir gün yine karşılaşmak üzere ayrıldık Yunus Emre İlköğretim Okulu’ndan. İl Milli Eğitim Müdürü bizlere deniz kenarında güzel bir lokantada enfes bir balık ziyafeti yaşattı. Ankara’ya dönme vakti gelmişti. Servisimize binip uzun Ankara yolculuğumuz başladığında içimizde mutluluk, hatırımızda kardeşlerimizin gözlerindeki gülüş, yüreğimizde onların sevinci vardı. O gün görünürde sade bir kütüphane daha kurmuştu Bilgi Topluluğu fakat asıl olan aydınlık ufka bir kibrit daha yaktığı idi.

Nice kibritleri alevlendirip nice meşaleler oluşturmak, Kitap Destek IV’ de görüşmek dileğiyle…

Can ÇELİK

13


Sayı: 8

Mart-Nisan 2013

DTCF BİLGİ TOPLULUĞU VE HÜBİL ANITKABİR ZİYARETİ DTCF Bilgi Topluluğu öncülüğünde; Hacettepe Üniversitesi Bilgi Topluluğu, TKD Ankara Şubesi, hocalarımız, meslektaşlarımız ve arkadaşlarımızın da katılımlarıyla Atamızın huzurundaydık.

10 Kasım günü saat 12.30’da Anıtkabir’de Atamızı ziyaret etmek için Tandoğan’da buluştuk. Hacettepe Üniversitesi Bilgi Topluluğu ile düzenlediğimiz bu etkinlikte saat 13.30’u gösterdiğ inde hocalarımızın öncülüğünde Anıtkabir’e doğru yürüyüşümüzü başlattık. Atamızın ölüm yıl dönümünde hava şartlarının kötü olmasına rağmen, deyim yerindeyse Anıtkabir’de iğne atsak yere düşmeyecek bir kalabalık vardı. Hepimiz içeri girip mozoloye karanfillerimizi bırakıp Atamızın bize açtığı yolda devam ettiğimizi, ona duyduğumuz minneti gösterebilmek için bekledik. Uzun bekleyişin ardından mozoloye karanfillerimizi bırakıp ziyaretimizi tamamladık. Bu anlamlı ziyarette bizlerin yanında olan Danışmanımız Prof. Dr. Sayın Oya Gürdal Tamdoğan, Prof. Dr. Sayın Sacit Arslantekin, Araştırma Görevlisi Sayın Nevzat Özel, Araştırma Görevlisi Sayın Tolga Çakmak ve Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara Şubesi Başkanı Sayın Dide Karaşahin’e sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. “ Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu yeterlidir.”

Can ÇELİK

14


Sayı: 8

Mart-Nisan 2013

BOBCATSSS 2013 SÜRECİ BOBCATSSS, her yıl Bilgi Yönetimi ve Kütüphanecilik bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin düzenlediği uluslararası bir konferanstır. Tek başına bir anlam ifade etmeyen BOBCATSSS kelimesi Budapeşte, Oslo, Barselona, Kopenhag, Amsterdam, Tampere, Stuttgart, Szombathely ve Sheffield’in baş harflerinden oluşmaktadır. Türkiye de dâhil olmak üzere, birçok Avrupa ülkesi organizasyona katılmış ancak BOBCATSSS ismi değişmemiştir. 21’incisi düzenlenen konferansın 2013’teki durağı Türkiye olmuş ve ev sahipliğini Hacettepe Üniversitesi yapmıştır. Konferansı Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Bilge Yönetimi Bölümü ile Danimarka Kraliyet Kütüphanecilik ve Bilgibilim Okulu birlikte düzenlemiştir. 21. Uluslararası BOBCATSSS Konferansı, “Koleksiyonlardan İletişime: Kütüphanelerin içini dışına çıkarmak” (From Collections to Connections: Turning Libraries “Inside-Out”) ana temasıyla, 23–25 Ocak 2013 tarihleri arasında, Hacettepe Üniversitesi Tunçalp Özgen Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. BOBCATSSS 2013 Konferansı, bölümümüzde görev yapan araştırma görevlileri hocalarımızın yaklaşık bir yıl öncesinden başlattıkları titiz bir çalışma ve biz öğrencilerin de bu sürece destek niteliğindeki katkılarımız sayesinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bizlerin bu sürece katılması 29.03.2012 tarihinde aldığımız bir mesajla başlamış ve benim de aralarında bulunduğum 30 öğrencinin yerel komiteye dâhil edilmesiyle devam etmiştir. Hocalarımızla birlikte, görev aldığımız konferans zamanına kadar heyecan ve mutlulukla çok sıkı çalıştık ve sonunda da emeğimizin karşılığı olarak güzel sonuçlar elde ettiğimizi düşünüyoruz. Öyle ki konferansa çeşitli nedenlerle katılamayanlara, bu süreci anlatmaktan hâlâ çok mutlu oluyorum. Hazırlıkları aylar öncesinden başlayıp, güzelliklerle biten bi r konferans ve unutulmayacak anılar yaşayan biz şanslı 30 gönüllü öğrenci. “Çok yorulduk ama yine de çok eğlenceliydi” diyerek günlerce konuştuğumuz BOBCATSSS 2013’ün, her ne kadar diğerlerine katılamasam da en az onlar kadar verimli ve güzel geçtiğini düşünüyorum. Üç gün süren konferansın ilk günü, açılış konuşmalarıyla başlayıp halk oyunları ekiplerinin muhteşem danslarıyla devam etti. Bir ara seğmenlerin kılıçlarını çıkarıp birbirlerine vurmalarıyla yurtdışından gelen konuklar biraz ürkseler de, en az bizim kadar onların da eğlendikleri, kendilerini davulun ve vurmalı çalgıların ritmine kaptırmalarından belli oluyordu. Kütüphanelerin değişimi için kullanılan "inside-out" kavramını ortaya koyan OCLC Başkan Yardımcısı Lorcan Dempsey’in, "The Inside-Out Library: Scale, Learning, Engagement" başlıklı sunumu tartışmasız ilk günün büyük ilgisini topladı. Yine ilk güne yakışır bir sunum olan, Oslo ve Akershus Üniversitesi Profesörü Ragnar Andreas Audunson tarafından yapılan "From Collections to Connection: Building a Revised Professional Platform for Librarianship" başlıklı sunum da yoğun ilgi gören konuşmalar arasında yer aldı. Oturumlarla geçen ilk günün sonunda gerçekleştirilen açılış kokteyli esnasında yurtdışınd an gelen

15


Sayı: 8

Mart-Nisan 2013

konuklarla tanışma imkanı bulup bol bol sohbet ettik ve gecenin ilerleyen saatlerinde artan müziğin ritmiyle kendimizden geçtik. Konferansın ikinci günü ilk günü gibi hızlı başladı. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri Kafeteryası’nda yenilen gala yemeğinin ardından hepimizin sabırsızlıkla beklediği 80’ler partisine gidildi. Konukların çılgınlar gibi eğlendiği gecede tüm katılımcılar birbirleriyle kaynaştı ve zaman çok keyifli geçti. Konuklarımızın 80’ler partisinde oldukça eğlenmeleri bizi çok daha mutlu etti. Konferansın son gününde daha önceki BOBCATSSS toplantılarından farklı olarak bir ilk gerçekleşti. Kütüphanecilik okulları oturumu ve Pecha Kucha oturumu sayesinde konuklar farklı deneyimler kazandılar. Söz konusu oturumlarda Avrupa’dan 17 okul kendilerini tanıtma imkanı buldular. Özellikle 20 slayttan oluşan ve her bir slaytın 20 saniyede anlatılması gerekliliğine dayanan Pecha Kucha oturumu ile zaman yönetiminin önemi eğlenceli bir şekilde katılımcılara sunuldu. Kapanış oturumunda konferansın en iyi bildirisi Todd Suomela ve Suzie Allard tarafından yazılan "Libraries as Centers for Science Literacy and Public Science" başlıklı bildiri seçilirken, en iyi poster ise Lisa Kreuzer, Tom Becker ve Ursula Georgy’nin birlikte hazırladıkları "FaBio – Mannheims Library on a Bike" oldu. Ayrıca BOBCATSSS konferanslarının geleneği olarak her yıl seçilen yılın "BOBCATSSS"i Amsterdam Üniversitesi Profesörü Jelke Nijboer oldu. Konferans boyunca alanımızdaki farklı üniversitelerde olan hemen hemen tüm değerli hocalar, Ankara Üniversitesi DTCF Bilgi Topluluğu ve Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri de bizi yalnız bırakmadılar. Konferans süresince birçok ülkeden araştırmacı ile tanışma fırsatı bulup onlarla bol bol sohbet ettik. Bundan sonra hiç bitmeyecek dostlu klar ve kurulan sağlam arkadaşlıklar edindik. Konferans sayesinde mesleki açıdan birçok şey öğrendik ve bu konferans bize öğrenciyken yaşadığımız büyük bir tecrübe oldu. Bu uluslararası konferansta görev alma fırsatını en iyi şekilde değerlendiğimizi düşünüyorum. Görev alan 30 öğrenci arasına seçilmiş olmam bana ayrı bir övünç kaynağı olurken, bana bu övüncü yaşatan bütün değerli hocalarıma teşekkürü kendime borç bilirim. Bu deneyimi bize yaşatan başta Sayın Zehra Taşkın, Güleda Düzyol Doğan, Tolga Çakmak ve İpek Şencan ile bölümdeki tüm hocalarımıza tekrar tekrar teşekkür ediyorum ve 22’ncisi Barcelona’da gerçekleştirilecek olan BOBCATSSS 2014’te tekrar görüşmeyi diliyorum.

Mahinur KOÇAK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

16


Sayı: 8

Mart-Nisan 2013

BÖLÜMÜMÜZDE NELER OLUYOR …? Arş. Gör. Sayın Nevzat ÖZEL Hocamız Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği Başkanı seçildi. Kasım ayında yapılan Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği seçimlerinde Arş. Gör. Sayın Nevzat ÖZEL Hocamız Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği Başkanı seçildi. Yeni Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği Yönetim Kurulu’nu tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Korcan DOĞAN, Uzman olarak Bölümümüze katıldı. 2012 – 2013 Güz Dönemi’nde Bölümümüze yeni bir isim katıldı. Uzman Sayın Korcan DOĞAN Bölümümüze katıldı. Kendisine çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Arkadaşımız Gizay ÖZTÜRK Bölüm Temsilcisi seçildi. Sevgili arkadaşımız Gizay ÖZTÜRK Bölüm Temsilcisi seçildi. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

17


Sayı: 8

Mart-Nisan 2013

2012’YE HEP BERABER VEDA ETTİK

Geldik bir yılın sonuna daha. Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara Şubesi güzel ve yorucu bir seneyi uğurlamak için güzel bir etkinlik hazırlamıştı. Bu etkinlik yemeğinde değerli hocalarımız, öğrenci arkadaşlarımız ve meslektaşlarımızla bir aradaydık. DTCF Bilgi Topluluğu ve Hacettepe Üniversitesi Bilgi Topluluğu olarak derneğin bu güzel gecesinde destek ve katılımda bulunduk. 21 Aralık’ta en güzel kıyafetlerimizi giyindik, hazırlıklarımızı yaptık. Türk Kütüphaneciler Derneği’nin düzenlemiş olduğu yılbaşı yemeği için Ormancılar Lokali’nde buluştuk. Gece boyunca bir fasıl ekibi bizlere eşlik etti. Güzel şarkılarla yemek boyunca dans ettik, eğlendik. 2012’yi mutlu bir şekilde uğurladık.

Bilgi Topluluğu olarak 2013’e güzel bir başlangıç yaptık. Dileriz ki sizler de yeni yıla güzel girmişsinizdir. Siz değerli Bilgi-sizsiniz! okuyucularına başarılı, sağlıklı ve eğlenceli bir yıl dileriz.

Gizay ÖZTÜRK

18


Sayı: 8

Mart-Nisan 2013

EDEBiYATKÖSESi…

Can Atmadım Hissiyatını kaybetme korkusuydu bendeki aşkı Ve bir şarkı aklıma o anı düşüren Sürekli korkutulan biriydim çocukluktan Mitolojik karakterler yuvasıydı yatağımın altı Elimde değildi büyümek En azından can atmadım büyümek için Bir gün yine şımardığım bir vakit Büyüdün artık kendine gel dediler, Yüklüce bir sorumluluk bıraktılar ardından Ben büyümek istemedim ki hiç Kumandadan arabam vardı benim Odamda saklanan savaş kahramanları Küçücük bir beden ve devasa büyüklükte mutluluklarım. Şimdi büyük bir beden küçücük mutluluklar kaldı Aslında hiç büyümek istememiştim ben

Can ÇELİK

19


Sayı: 8

Mart-Nisan 2013

İsminsiz... Harf kılığında seni anlatışıma Bir şahitliğim daha Ağlayan şiirler görüyorum Neden sana yazılmadıklarına... İçi dışı bir insanlar vardır hani İşte ben onlardan biri değilim. Çünkü içimde yanan ateşleri Dışımda duran gururumla beslerken Yandığımı hiçbir göz görmedi Sedasızdı sessizliğim Ve sessizliğim mağrurdu susarken Beni anlayan mısralardı Mısralar bir aşk'a yazılırken Karakalem resim gibi Kâğıda siyah beyaz şiir olurken...

Mehmet Faruk AKGÜL

20


Sayı: 8

Mart-Nisan 2013

OLAN BiTEN… NE VAR? NE YOK? TEZLERE KOLAYCA ERİŞİM İÇİN AÇIK ERİŞİM SANAL ORTAMDAKİ ÖLÜ TEZLER YÖK’ün kurduğu Ulusal Tez Merkezi, 300 bin araştırmayı kapsıyor. Ancak dünyada başka ülkede olmayan ‘telif hakkı duyarlılığı’ nedeniyle bu tezlerin büyük bölümüne ulaşılamıyor. Yüz binlerce tez sanal ortamın karanlık odalarında adeta ölüm uykusunda bekliyor.

Kasım tarihli Habertürk’te Murat Bardakçı’nın zehir zemberek bir yazısı yayımlandı. “YÖK’ün İnternette bir tez sitesi var” cümlesiyle başlayan yazıda, özetle, bazı tezlerin tam metnine yazarlarının izin vermediği gerekçesiyle ulaşılamadığı; oysa tezlerin telif hakkının akademik unvan olarak ödendiği; bu nedenle de, ‘tezimi okuyucunun kullanımına açmıyorum; ben izin vermeden YÖK’ün İnternet sitesinden yayınlanamaz’ deme lüksüne sahip olunmadığı; ayrıca, başka ülkelerde tezlerle ilgili izin belgesi uygulamasının da olmadığı belirtiliyordu. Kuşkusuz dünyadaki uygulamalar ile ülkemizdeki durumun nedenleri konusunda açıklama hak ve sorumluluğu Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) ait ancak, konunun bir de bilimsel ve akademik boyutu var ki, çok geniş bir araştırmacı topluluğunu doğrudan ilgilendiriyor. Şimdi sürece dair kısa bir özet verelim... Kuruluşundan beri YÖK’ün birimlerinden biri olan Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 1987 yılından itibaren üniversiteler ile eğitim hastanelerinde hazırlanan yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlilik ve tıpta uzmanlık tezlerini toplamaya ve kullanıma sunmaya başlamıştı. Kullanıcılar, o dönemlerde, YÖK’e bizzat giderek, tezleri kurum içinde inceliyor, notlar alıyor ve belli sayfalarından fotokopi çektiriyorlardı. 1996 yılından itibaren sadece tezlerle ilgili çalışmaları yürüten birim; 2000’li yıllarla birlikte de, Ulusal Tez Merkezi (UTM) olarak tanımlanmaya başladı. Açık Erişim Çalıştayı Zamanla, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak, tezleri kurumlardan teslim alma ve hizmete sunma bağlamında bugünkü noktaya gelindi ve elektronik olarak alınan tezler, YÖK’ün web sitesindeki UTM veritabanı üzerinden hizmete sunulmaya başlandı. 21


Sayı: 8

Mart-Nisan 2013

Kuruma gidilerek hizmet alındığında da, telif hakkı gerekçesiyle tam metin fotokopi izni verilmiyordu ancak, “Türk Usulü” yöntemlerle bu “sıkıntı” aşılabiliyordu. Bugün ise mümkün değil. Diğer bir ifadeyle, ilk zamanlar izin belgesi olmadığı için, yazarın izniyle değilse de tanıdıkların ricasıyla tam metin erişim sağlanabiliyorken, şimdi herkes uzaktan erişerek tezlerin PDF formatında tam metnini bilgisayarına indirebiliyor; tabii, tez sahibi lütfedip izin vermişse! Aksi halde, bibliyografik bilgi (tez adı, yazar adı vs.) dışında hiçbir veriye ulaşılamıyor. Sorun da burada çıkıyor ve -son derece yerinde olarak- kıyamet kopuyor. Tezler, kütüphanecilik literatüründe ‘gri yayın’ olarak adlandırılan, ticari yayıncılık kanalıyla satılmadığı için araştırmacılar tarafından elde edilemeyen ve sadece tez danışmanı, jüri üyeleri, tezin kabul edildiği üniversitenin/ kurumun kütüphanesi ve UTM benzeri kurumlarda bulunan “nadir” eserlerdir. Öyle ki, yurtdışı uygulamalarda, bu kadar kişi ve kurumun elinde bulunmadığı örnekler de mevcut. Böyle olduğu için de, araştırmacılar nezdinde kıymetli bilgi kaynaklarıdır. Özellikle lisansüstü çalışma yapanlar, tez konusu belirleme aşamasında, düşündükleri konularda daha önce tez hazırlanmış mı; hazırlanmışsa, konuya hangi açılardan yaklaşılıp, ne gibi sonuçlar elde edilmiş gibi soruların cevabını araştırarak, en bâkir konuyu belirlemeye çalışırlar. Bu kişiler, yeni bir çalışma yapmak istemenin yanı s ıra, incelenilen tezlerde yer alan kimi bilgi ve bulgulara, kendi tezlerinde de yer vermek isterler. Tabii ki, bilimsel şekilde atıf yapmak kaydıyla... Öte yandan, içerisinde tezlerin de bulunduğu bilimsel yayınlara kolay ve ücretsiz erişim, sadece ülkemizde değil, dünya ölçeğinde de sorun olduğu içindir ki, 2000’li yılların başlarında, açık erişim (Open Access) adıyla başlatılan akademik bir hareket, bugün hız kazanmış ve önemli noktalara gelinmiştir. Sevindirici bir durumdur ki, ülkemizde kütüphanecilik ve kütüphaneler pek fazla devlet ve kamuoyu desteği görmese de, alanın profesyonelleri bu konuda önemli çalışmalar yaparak, dünyadaki uygulamalarla başa baş yürümektedirler. Bu çalışmaların sonuncusu (Açık Erişim Çalıştayı), 8-9 Kasım 2012 tarihinde, Hacettepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde ve yaklaşık iki yüz kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kamu kaynaklarıyla desteklenen bilimsel yayınlara kolayca ve ücretsiz biçimde erişilebilmesi, bu yayınların ve içerdikleri verilerin kurumsal arşivler veya konu arşivleri aracılığıyla erişime açılması ve bunun için gereken politika, strateji ve açık erişim alt yapısı nı tartışmak amacıyla bir araya gelinen Çalıştay’da; ülkemizdeki konu uzmanları ile yabancı konuşmacılar tarafından, açık erişimin bilimsel iletişim, açık bilim, açık devlet, saydamlık ve katılımcı demokrasinin vazgeçilmez bileşenlerinden biri olduğu ifade edildi. İki gün süren çalıştay oturumlarında, ayrıca, bilimsel dergilerde yayımlanan ve yayımlanacak olan Türkiye adresli bilimsel makaleler, Avrupa Birliği ve kamu fonlarıyla 22


Sayı: 8

Mart-Nisan 2013

desteklenen proje raporları, tezler ve açık ders malzemelerinin açık erişimli bir ulusal arşiv aracılığıyla hizmete sunulmasının gereği ve yararına işaret edildi. Ülkemizde e-bilim, e-alt yapı, açık erişim ve kurumsal arşivlerle ilgili politika, strateji ve mevzuatın geliştirilmesi ve bu bağlamda Avrupa Açık Erişim Alt Yapısı’yla bütünleşme çabalarının hızlandırılması da, oturumlarda ele alınan konular arasındaydı. Politika ve strateji geliştirme çalışmalarının üniversiteler, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, YÖK ve TÜBİTAK aracılığıyla hükümetin gündemine ivedilikle girmesi gerektiğini belirten Türkiyeli katılımcılar, ilgili mevzuatın da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılması gerektiğinin altını kalın çizgilerle çizdiler. Burada işaret edilenlerin tamamı, Murat Bardakçı’nın tezler bağlamında dile getirdiği hassas durumu özetlemektedir. Tezlerle birlikte, makale, rapor vb. bilimsel yayınlara tam metin ve ücretsiz bir şekilde erişilebilmesi, ülkemizin bilimsel ve teknik gelişimi bağlamında yaşamsal derecede önem taşımaktadır. Bilim ve teknikteki gelişmenin, ekonomik kalkınma ve gelişmenin motoru olduğunu söylemeye de gerek yok herhalde. Tezleri hayata döndürme operasyonu Tezler odağında vurgulanacak olursa; ülkemizin bilimsel ve teknik anlamdaki bugünü ve yarını, zaten bir akademik unvan alan ve bu unvan aracılığıyla kurumlarında daha ileri pozisyonlara kavuşan kişilerin inisiyatifine bırakılmamalıdır. Bugün UTM’de yaklaşık 300 bin tez, teknik olarak erişime hazır olsa da, büyük bir bölümü, yazarının izni olmadığı gerekçesiyle, veritabanının karanlık dehlizlerinde “sanal” durumda beklemekte; gerçekteyse, “yaşamamaktadır.” Önemle belirtelim ki, tezlerin erişime açılabilmesi için yazar izni beklemek doğru bir yaklaşım da değildir. Çünkü tez sahiplerinin nerede oldukları, hatta yaşayıp yaşamadıkları dahi bilinmemektedir. Bu kişilerin tamamının üniversitelerde bulunmadıkları düşünüldüğünde, ulaşmak mümkün de görünmemektedir. Bu durumda, on binlerce tez, verileceği meçhul izinler nedeniyle araştırmacı topluluğuna kapalı kalacaktır. Bilinmeyen bir zamana, belki de sonsuza kadar. Murat Bardakçı, son derece haklıdır. Hiçbir kişinin ve YÖK’ün böyle bir lüksü yoktur, olmamalıdır. Devlet, özel olarak tezler, genelde de açık erişim çalışmaları bağlamında, yasa yapıcı ve düzenleyici rolüyle olaya müdahil olarak, bitkisel hayattaki tezleri (ve diğer bilimsel bilgi kaynaklarını) güçlü bir “öpücükle” yaşama döndürmelidir. Böyle bir sonuç araştırmacıların hakkı olduğu gibi, devletin de sorumlulukları arasındadır. eryilmaz66@gmail.com

Erol YILMAZ 23


Sayı: 8

Mart-Nisan 2013

GÖLBAŞI’NA KİTAP ŞEKLİNDE KÜTÜPHANE Gölbaşı Belediyesi tarafından Şafak Mahallesi'nde yapılacak sosyo-kültürel amaçlı kitap şeklindeki kültür evinin temeli atılıyor. Ankara Gölbaşı Belediyesi, sayfaları açılan bir kitabı andıran sosyo-kültürel amaçlı kültür evi yapıyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Ahmet Alper Dinçer Anadolu Lisesi'nin yanında yapılacak kültür evinin kitaptan esinlenerek tasarlandığını bildirdi. Tesisin 1980 metrekarelik bir alanda yapılacağını ifade eden Başkan Odabaşı, "Tesiste 45 araçlık otopark ve bahçe alanı da bulunacak. Sayfaları açılan bir kitabı andıran bina, yangına dayanıklı son teknoloji cephe kaplama ile kaplanacak" dedi.

Kaynak:< http://haber.stargazete.com/Haber/golbasina-kitap-seklinde-kutuphane/haber709748>12/12/2012 24


Sayı: 8

Mart-Nisan 2013

BİLGİ TOPLULUĞU’NDAN ÖNERİLER Ne izlemeli? CEM YILMAZ FUNDAMENTALS Yaşamımız sırasında görüp yaşadığımız ancak üzerinde durmadığımız birçok ayrıntıyı yine komik mizahi bir bakış açısı ile gözler önüne seriyor. Yılmaz, çevresinde ve dünyada olup biten birçok ilginç ve komik olayı, kendi komedi anlayışına uygun olarak yorumluyor ve seyirci ile paylaşıyor.

Ne okumalı? ŞEMSPARE Elif Şafak, bir kez daha hayatın içinden süzülüp gelen denemeleriyle karşımızda. Şafak’ın, Kasım 2010’dan bu yana altmışın üzerinde denemenin yer aldığı kitap, yazarın bir önceki deneme seçkisi Firarperest’in devamı niteliğinde. Şafak’ın kadın, yolculuk, edebiyat ve güncel konular üzerine yazılarının yer aldığı Şemspare’nin metinlerine eşlik eden illüstrasyonlar da yine M. K. Perker imzasını taşıyor.

Ne dinlemeli? SİYAH BİR VEDA ÖPÜCÜĞÜ “Siyah Bir Veda Öpücüğü” adlı albümünü 18 Eylül’de çıkarmaya hazırlanan Cem Adrian; “Hoş Geldin” şarkısını albümün ilk habercisi olarak dijital platformlarda sevenleriyle paylaştı. Kendine özgü tarzı ve tavrı ile müzik çalışmalarına devam eden Cem Adrian; güçlü besteleri, çarpıcı şarkı sözleri ve çok özel sesiyle, sevenlerine 12 şarkıdan oluşan yepyeni bir albüm sunmaya hazırlanıyor.

25


Sayı: 8

Mart-Nisan 2013

BİLGİ TOPLULUĞU HAKKINDA “DTCF Bilgi Topluluğu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi bünyesinde, öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretim üyesi arasındaki bütünleşmeyi sağlamak, bilgi konusu ile ilgili veya bağlantılı Fakülte içi veya dışındaki birey ya da kuruluşlar ile etkileşim kurmak ve böylece bir tartışma platformu oluşturmak amacıyla söyleşi, panel, konferans vb. toplantıları düzenlemek; film gösterimi, şiir dinletisi, konser, gezi gibi etkinlikleri yürütmek; kampanyalara (kitap, okuma vb.) önderlik etmek, sosyal aktiviteleri gerçekleştirmek üzere faaliyet gösteren bir topluluktur.”

İLETİŞİM Web Sitesi: www.bilgitoplulugu.org E-Posta: au.bilgitoplulugu@gmail.com Adresi: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Sıhhiye, 06100 Ankara, Türkiye BİLGİ TOPLULUĞU DANIŞMANI Prof. Dr. Oya GÜRDAL TAMDOĞAN İletişim: ogurdal@ankara.edu.tr

26


Sayı: 8

Mart-Nisan 2013

“BİLGİ-SİZSİNİZ!”

Başkan :

BİLGİ TOPLULUĞU BÜLTEN KOMİTESİ

Can Çelik

Editör: Merve Öztürk

Kültürel ve Sosyal Faaliyetler Komitesi:

ozturkmerve92@gmail.com

Gizay Öztürk

Editör Yardımcısı:

Neslihan Çakmak

Mehmet Faruk Akgül Mali İşler Komitesi: Abdülsamet Gülçimen Semih Nacak

Yazı İşleri Komitesi: Merve Öztürk Hafize Eser

Sosyal Ağlar Komitesi Can Çelik Mehmet Kürşat Değer

27


Sayı: 8

Mart-Nisan 2013

ÜYELER Abdülsamet Gülçimen Can Çelik Cüneyt Güneş Ersin Coşkun Gizay Öztürk Hanım Kaya Hasan Duran Hafize Eser Mehmet Faruk Akgül Mehmet Kürşat Değer Merve Öztürk Neslihan Çakmak Semih Nacak

28


Say覺: 8

Mart-Nisan 2013

29

Bilgi-Sizsiniz! 8. Sayı  

DTCF Bilgi Topluluğu tarafından hazırlanan Bilgi-Sizsiniz! bülteninin 8. sayısı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you