Page 1

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2011-2012 BAHAR YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI

Dersin Kodu-Şubesi-Adı

Optik Kodu

Z/S

Sorumlusu

Salı

T-P-K

Pazartesi

05-06-07 01-02 (M5+Lab.) (M5+Lab.)

Çarşamba

AKT 108-01 Olasılık ve Ġstatistik II

381108

Z

Dr. Durdu KARASOY

3-2-4

MAT 108-07 Matematik II

804108

Z

Dr. Alev KANIBĠR

4-0-4

AKT 110-01 Sigortacılığın Temelleri

381110

Z

Dr. Ahmet GENÇ

2-0-2

03-04 (1)

EKO 132-02 Ġktisada GiriĢ II

347132

Z

Dr. ġadiye BAYKARA

3-0-3

05-06-07 (M5)

AKT 202-01 Matematiksel Ġstatistik II

381202

Z

Dr. Ayten YĠĞĠTER

4-0-4

06-07 (4)

AKT 202-02 Matematiksel Ġstatistik II

381202

Z

Dr. Gamze ÖZEL

4-0-4

AKT 204-01 Aktüeryal Sayısal Çözümleme

381204

Z

Dr. Murat BÜYÜKYAZICI

2-2-3

01-02 (M5+Lab)

AKT 208-01 Hayat Sigortaları Matematiği

381208

Z

Dr. Meral SUCU

3-0-3

05 (1)

MAT 226-03 Ġleri Matematik II

804226

Z

Dr. Filiz YILDIZ

3-2-4

AKT 304-01 Sigortacılıkta Yöneylem AraĢtırması

381304

Z

Dr. Murat BÜYÜKYAZICI

2-2-3

AKT 306-01 Demografi

381306

Z

Dr. Murat BÜYÜKYAZICI

3-0-3

AKT 308- 01 Sigorta Hukuku

381308

S

Arif Hikmet CESUR

3-0-3

AKT 310-01 Risk Yönetimi

381310

S

Meryem FIKIRKOCA

3-0-3

AKT 312-01 Aktüerya Matematiği II

381312

Z

Dr. Meral SUCU

3-0-3

01-02 (1)

AKT 314-01 Mesleki Yabancı Dil

381314

Z

Dr. ġule ġAHĠN

2-0-2

03-04 (1)

AKT 404-01 Hasar Modelleri

381404

Z

Dr. Yasemin GENÇTÜRK

3-0-3

AKT 406-01 Uyg. Zaman Dizileri

381406

Z

Dr. ġule ġAHĠN

2-2-3

AKT 407-01 Aktüerya Uygulamaları

381407

Z

Ġdris SERDAR

0-8-4

AKT 410-01 Emeklilik Matematiği

381410

Z

Dr. Yasemin GENÇTÜRK

3-0-3

SOS 104-05 Sosyolojiye GiriĢ

345104

S

Dr. Tuğça POYRAZ

3-0-3

ĠLT 100-01 ĠletiĢim

563100

S

490104

Z

Dr. Emek Çaylı RAHTE Dr. Canan ÖKTEMGĠL TURGUT

490104

Z

Dr. Canan ÖKTEMGĠL TURGUT

TKD 104-40 Türk Dili

TKD 104-41 Türk Dili

3-0-3

Perşembe

03-04 (M5)

03-04 (M5)

05-06 (4)

05-06 (M5)

03-04 (4)

03-04 (M5+Lab.) 01-02 (1) 01-02-03 (M5)

06-07 (1)

Cuma

01-02 (M5)

05-06 (1) 01-02-03 (1) 01-02-03 (1) 01-02-03 (4) 05 (1)

01-02-03 (4) 05-06 (4+Lab.)

05-06 (1+Lab.) 01-02-0304 (1)

01-02-03 (4) 05-06-07 (**) (*)

2-0-2

05-06 (2)

2-0-2

07-08 (2)


AĠT 204-44 Atatürk Ġlke Ve Ġnk.Tarihi

305204

Z

Dr. Yunus KOBAL

2-0-2

ĠYB 332-03 Genel ĠĢletme

355332

S

Dr. Arzu ĠLSEV

3-0-3

06-07-08 (1)

ING127-56 Temel Ġngilizce I

301127

Z

2-2-3

01-02 (3)

01-02 (2)

ING128-56,57,58,59,60 Temel Ġngilizce II

301128

Z

2-2-3

01-02 (2)

01-02 (4)

ING 237-56 Ġngilizce III

301237

Z

3-0-3

03-04-05 (3)

ING 238-56,57,58,59,60 Ġngilizce IV

301238

Z

3-0-3

03-04-05 (2)

Yer

Saat

(1): Aktüerya Bilimleri Bölümü Derslik 1 (2): Aktüerya Bilimleri Bölümü Derslik 2 (3): Aktüerya Bilimleri Bölümü Derslik 3 (5): Aktüerya Bilimleri Bölümü Derslik 5 (Lab.): Aktüerya Bilimleri Bölümü Bilgisayar Salonu (M5) : Yıldız Amfi M5 Dersliği (*)Ders Saati: 13:30-16:30 ; Derslik: Edebiyat Fakültesi Binası 6 Blok. Bodrum Kat Hüdil 1 No.'lu Derslik (**)Derslik daha sonra ilan edilecektir.

01: 09.00-09.45 02: 10.00-10.45 03: 11.00-11.45 04: 12.00-12.45

Saat Gün Pazartesi

Salı

ÇarĢamba

PerĢembe

Cuma

01

02

03

04

05

07-08 (M5)

05: 13.00-13.45 06: 14.00-14.45 07: 15.00-15.45 08: 16.00-16.45

06

07

08

09

Lisans_11_12_dersprog_bahar  

AKT 202-01 Matematiksel Ġstatistik II 381202 Z Dr. Ayten YĠĞĠTER 4-0-4 06-07 (4) AKT 406-01 Uyg. Zaman Dizileri 381406 Z Dr. ġule ġAHĠN 2-2-...