Page 1

Hospice

een plek om te sterven


DSV | Verzorgd Leven is een protestants-christelijke organisatie die diensten verleent op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de gemeenten Katwijk en Lisse. Onze zorg- en dienstverlening wordt zowel geboden aan u die verblijft binnen onze woonzorgcentra als aan u die thuiswoont. We zijn vraaggericht, kleinschalig, lokaal betrokken en duidelijk zichtbaar voor u. Wij staan open voor iedereen. DSV | Verzorgd Leven voor u? DSV heeft vier woonzorgcentra en drie zorgsteunpunten. Wij zijn een stichting met een sterke verankering in de gemeente waarin wij werken. DSV is begonnen als een beschermde woonomgeving voor ouderen. DSV is nu uitgegroeid tot een zorgverlenende organisatie die naast de mogelijkheid te wonen in één van de woonzorgcentra ook zorg verleent bij u thuis. Sinds 2007 is er op de woonzorg­ locatie Salem een Hospice. Aan de geboden zorg- en dienstverlening ligt een protes­ tants-christelijke levensovertuiging ten grondslag. Wij richten ons op de gehele mens waarbij aandacht is voor zowel het lichamelijke, geestelijke als sociale aspect.


Wat biedt de Hospice? Voor mensen met een korte levensverwachting kan de Hospice een verzorgd tijdelijk thuis zijn. De laatste levensfase is vaak erg intensief. De eigen woning is niet altijd geschikt om deze fase in te gaan. Wij bieden daarom een verzorgd bijna-thuis aan waarin familie en vrienden, samen met de huisarts, deskundige zorgverleners en vrij­ willigers de zorg voor hun dierbare kunnen voortzetten. Ons primaire doel is een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven bieden, ook voor de naaste familieleden en vrienden. U kunt gebruikmaken van de facilitaire mogelijkheden die er binnen Salem zijn. De Hospice bestaat uit een appartement met een eigen entree, een logeerkamer voor een gast en een familiekamer met daarin de mogelijkheid tot slapen. De kamer is gemeubileerd, maar het is mogelijk om dit aan te vullen met vertrouwde en persoonlijke zaken. Zelfs uw huisdier kan mee. Er is een keuken in het appartement, maar er kan ook eten worden besteld vanuit de keuken van woonzorgcentrum Salem.


Wie geeft de zorg in de Hospice? De medische zorg is in handen van de huisarts. Verpleeg­ kundige zorg wordt verleend door speciaal voor deze zorg opgeleide medewerkers van DSV. De zorg is afgestemd op uw behoeftes en wensen. De overige dienstverlening wordt verleend door uw familie, vrienden en vrijwilligers. Wij werken samen met de Vrijwilligersorganisatie Haspadie K.G.K. ‘met hart en handen’ en de Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg (VPTZ) Katwijk aan de Rijn, Rijnsburg en Valkenburg. Wat kost het? De verpleegkundige zorg in de Hospice wordt volgens de gebruikelijke regelgeving vergoed vanuit het AWBZ en de WMO net zoals dit geldt voor Zorg Thuis. Ook de hulp­ middelen die nodig zijn (zoals een speciaal matras) worden vergoed. Voor de overige voorzieningen (appartement, maaltijden) wordt een bescheiden eigen bijdrage gevraagd en worden fondsen en sponsoren benaderd.


Hoe maakt u gebruik van DSV | Verzorgd Leven? Wilt u gebruik maken van DSV Verzorgd Leven of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de Cliënten­service via telefoon (071) 409 29 40 of e-mail clientenservice@wzc-dsv.nl De medewerkers van de Cliëntenservice denken graag met u mee. Zij kunnen uw vragen beantwoorden, eventueel een afspraak regelen met een teamleider, een rondleiding geven of een inschrijving verzorgen.


DSV | Verzorgd Leven Postbus 26 2220 AA Katwijk Telefoon (071) 409 29 41 E-mail info@wzc-dsv.nl www.dsv-verzorgdleven.nl Bezoekadres Duinrand Nolensstraat 2, 5e etage 2221 ce Katwijk

Editie april 2011

Hospice  

Voor mensen met een korte levensverwachting kan de Hospice een verzorgd tijdelijk thuis zijn.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you