__MAIN_TEXT__

Page 1

Markfrø 2020 Frøblandinger, græs, kløver, roer, efterafgrøder m.m. Innovation og vækst

www.dsv-froe.dk


Markfrø 2020

ANBEFALEDE FRØBLANDINGER 2020

10 kg sæk / 200 kg storsæk

Alm./god Alm./god

Tidlig Mid.tidlig

Alm./god

Mid.tidlig

32 33 35 AberDart 35

Kombineret slæt og afgræsning

36* 37

På arealer I omdrift

Permanente

40 41

Mid.tidlig

13

Sildig Mid.tidlig

14

Alm./god Alm./god

Mid.tidlig Mid.tidlig

9 8

42

Alm./god

Mid.tidlig

Alm./god

Tidlig

45

Alm./god

Mid.tidlig

8

3

7

Alm./god

Mid.tidlig

8

3

7

46

Alm./god

Mid.tidlig

47

Alm./god

Mid.tidlig

48

Alm./god

Mid.tidlig

49 50

Alle Alle

Mid.tid./sildig Mid.tid./sildig

I omdrift

Alm./varie. Alm./god

Sildig Tidlig

Permanente

Alm./varie. Alm./varie. Alm./varie.

Sildig Sildig Sildig

Slæt

52 53

Får, sildig Får, tidlig

60 61* 62

Heste, uden kløver Heste, med kløver Heste, struktur

I omdrift

18 30

40

20

35

25

35

22

10 10

20 10

20

20

50 20 22

20

30 30

17 20

23 40

37

45 37

45

37

5

16

50 16

33

75

12

6 10 5

10

25

13

9

15

10

15

9

10

20 27

13

20

25 10 27

9 13

43 AberDart 45

50

13

Alm./god

20 28

45 45

Fugtig/varie. Meget fugtig

17

Swaj strandsvingel

8 8 8

10

Fedoro rajsvingel, rajgræstype

12 12 12

20 30

AberEcho hybrid rajgræs, 4N

Sildig Mid.tidlig Sildig

Valerio alm. rajgræs, sildig, 4N

Alm./varie. Tør Fugtig

AberChoice sukkergræs alm. rajgræs, sildig, 2N

Permanente

Ensilvio alm. rajgræs, sildig, 2N

Afgræsning – forskellige jordtyper

25

Maurizio alm. rajgræs, middeltidl., 4N

24* 25* 26*

AberWolf/AberDart sukkergr. alm. rajgræs, middeltidl., 2N

4

Arsenal alm. rajgræs, middeltidl., 2N

15 11

Karatos alm. rajgræs, tidlig, 4N

Mid.tidlig Mid.tidlig

Betty alm. rajgræs, tidlig, 2N

AberCrest hvidkløver, mindrebladet

Alm./god Alm./god

SW Nexus lucerne

Liflex hvidkløver, normalbladet

I omdrift

Taifun rødkløver, 4N

Afgræsning – stor foderoptagelse

Milvus rødkløver, 2N

Tidlighed

21 22

Primær benyttelse

Jordbund

Frøblanding nr.

Frøblandingernes artssammensætning er udarbejdet af Det permanente Frøblandingsudvalg. Bemærk, at blandingernes sammensætning er anført i procent på grundlag af kg frø. Anvendelse af andre sorter af tilsvarende type end de anfør

15

70 75

15 15 10

25 30

10

15

20 10

45 45 10

20 15

25

50

1) Vejl. udsædsmængde ved meget gode forhold (forventet fremspiring på 60-80%) og gode forhold (forventet fremspiring på 40-60%). Ved såning i sensommeren bør udsædsmængden øges med ca. 20%. *) Blandinger, der indeholder under 25% bælgplanter (antal frø) og dermed opfylder kravene til plantedække på MVJ-arealer. Indeholder AberWolf, AberDart eller AberChoice sukkergræs.

SPECIALBLANDINGER 2020 10 kg sæk / 200 kg storsæk

2

9

6 13

406668 406665

OptiSlæt med rødkløver OptiSlæt med hvidkløver

Slæt/afgræsning Slæt/afgræsning

9

6 13

406639

SukkerToppen

Afgræsning/slæt

15

406607 406980 406952

Sydvestjyden Sydvestjyden Rød Sydvestjyden Struktur

Slæt/afgræsning Slæt/afgræsning Slæt/afgræsning

10 7 10

406605

Holland BG4

Slæt/afgræsning

406994

DSV Biogasblanding

406666

Kødkvæg Opti

406667 406678 406608

Heste Strukturgræs, lavt fruktan-indhold Heste Wrap & Hø Ny sam.sætn. Ekstensiv Hesteblanding, lavt fruktan-indhold

401898

Urteblanding, 1 kg poser

6

Ny sam.sætn.

Afgræsning/wrap Wrap/hø Afgræsning Til iblanding

Indeholder desuden 4% kommen + 3% sneglebælg + 2% kællingetand + 1% cikorie. 1) Se note ovenfor. Indeholder AberWolf, AberDart eller AberChoice sukkergræs.

10 10

30

15

10

20

14 14 10

22 10 15

20 27

20 25

7

5

Ragnar timothe, afgræsningstype

Swaj strandsvingel

15 15 10

55 30

10 15

15 15

43

25 8

Fedoro rajsvingel, rajgræstype

30 20

10 12

43

AberEcho hybrid rajgræs, 4N

12 17

15 15 14 11 10

Valerio alm. rajgræs, sildig, 4N

15 20

AberChoice sukkergræs alm. rajgræs, sildig, 2N

18 20

Ensilvio alm. rajgræs, sildig, 2N

Betty alm. rajgræs, tidlig, 2N

SW Nexus lucerne

10 10 10 10

Slæt Afgræsning

Maurizio alm. rajgræs, middeltidl., 4N

Slæt/afgræsning Slæt/afgræsning

AberWolf/AberDart sukkergr. alm. rajgræs, middeltidl., 2N

OptiMælk med rødkløver OptiMælk med hvidkløver

Arsenal alm. rajgræs, middeltidl., 2N

406900 406901

AberCrest hvidkløver, mindrebladet

Liflex hvidkløver, normalbladet

Milvus rødkløver, 2N

Primær benyttelse

Varenr.

Frøblanding

Bemærk, at blandingernes sammensætning er anført i procent på grundlag af kg frø. Anvendelse af andre sorter af tilsvarende type end de anførte kan forekomme

11

25

10

20

10 20

10

20 15 15

15 15

20 5

10

25% Kommen + 5% Cikorie + 15% Bibernelle + 30% Esparsette + 20% Kællingetand + 5% Lancet v


Markfrø 2020

2N = diploid 4N = tetraploid

10

10

10

10

16

26

Varenr.

Art, sort, type

Udsædsm. kg pr. ha

Alm. rajgræs, Ensilvio, sildig, diploid Alm. rajgræs, Valerio, sildig, tetraploid

20-22 28-30

315127

Alm. rajgræs, Arsenal, middeltidlig, diploid

20-22

314275

Alm. rajgræs, Maurizio, middeltidlig, tetraploid

28-30

312943 317103

Alm. rajgræs, Betty, tidlig, diploid Alm. rajgræs, Karatos, tidlig, tetraploid

20-22 28-30

314596 312350

Ital. rajgræs, Majesty, diploid Ital. rajgræs, Fabio, tetraploid

25-30 30-35

314421

Hybrid rajgræs, AberEcho, tetraploid, alm. rajgræs type

25-30

303644

Rajsvingel, Fedoro, rajgræstype

30-35

314433

Strandsvingel, Swaj

24-26

315126 312825

Timothe, Lischka, slættype Timothe, Ragnar, afgræsningstype

8-10 8-10

20-25

312409 313538

Hundegræs, Amba, slættype Hundegræs, Donata, afgræsningstype

10-12 10-12

20-25

315091

Engsvingel, Liherold

18-20

20-25 20-25

314787

Engrapgræs, Limagie

8-10

325200

Rødsvingel, Reverent, fodertype

10-12

20-25 20-25 15 10

10 20 10

20-25 20-25 20-25 20-25 20-25

11 35

5 35

5 10

20-25 20-25 20-25 20-25 24-28

5

15 10 10

10

10

Rødkløver, Milvus, diploid Rødkløver, Taifun, tetraploid

4-6 4-6

10 2 10

320896 - 320930 320562 - 320635

Hvidkløver, AberCrest, mindrebladet Hvidkløver, Liflex, normalbladet

4-6 4-6

10 2 10 2

321304 - 321303

Lucerne, SW Nexus

25-30

10 2

10

20-25 20-25

20 20 10

20-25 20-25 20-25

5 5

Udsædsmængde kg pr. ha 1)

Amba / Donata hundegræs

Limagie / Lato engrapgræs

Reverent rødsvingel

Liherold engsvingel

Lischka timothe, slættype

2N = diploid 4N = tetraploid

5 5

Paknings­ størrelse kg

320242 - 320296 320595

20-25 20-25 10

Udsædsm. kg pr. ha

Varenr.

24-28 22-27

15 5

KLØVER OG LUCERNE

24-28 24-28 13

GRÆSFRØ 10 kg sæk 303981 324882

Udsædsmængde kg pr. ha 1)

Limagie / Lato engrapgræs

Reverent rødsvingel

Liherold engsvingel

Lischka timothe, slættype

Ragnar timothe, afgræsningstype

rte kan forekomme

Art, sort, type

Podet med Nitragin gold

GRÆS-EFTERAFGRØDER Varenr.

Art, sort, type

Udsædsm. kg pr. ha

Anvendes i

317578 304886 316169

Alm. rajgræs, Jubilee, 2N, plænetype, sildig Alm. rajgræs, Piccadilly, 2N, fodertype, sildig Alm. rajgræs, Talgo, 2N, sildig

6-10 6-10 6-10

Vårsæd/Majs

312570

Hundegræs, Lidacta

4-6

Majs

321497

Rødsvingel, Dipper, plænetype

8-10

Vintersæd

406990 406993

DSV Efterafgrødegræsbl., alm. rajgræs, 2N - 40% sildig fodertype + 60% sildig plænetype

6-10 7-11

Vårsæd

DSV Majs-efterafgrødebl., alm. rajgræs, sildig - 60% fodertype 2N + 40% fodertype 4N

Vårsæd

Vårsæd/Majs

Majs

ROER – FODER OG ENERGI Varenr.

Sort, rodfarve, type

20-25 20-25

328409 328704

Alisha KWS, hvid Bergman, hvid

Force-bejdset Force-bejdset

20-25 20-25

328702 328700

Enermax, hvid Bangor, gul

Force-bejdset Force-bejdset

20-25

2N = diploid 4N = tetraploid

Tørstof % rod

kg

Paknings­størrelse antal frø

Bioenergi-roe Bioenergi-roe

ca. 24 ca. 22

2,5 2,5

100.000 100.000

Bioenergi-roe Foderroe

ca. 20 ca. 18

2,5 2,5

100.000 100.000

20-25 20-25 20-25 14

35 10

15 10

10

24-28

7

7

7

3

20-25

20 10 10

5

15

5 10

10

15

20-25 20-25 20-25

vejbred

3


GULEROD, SUKKERMAJS, KÅLROE, BÆLGPLANTER OG OLIEHØR Varenr. pr. pk. str.

Produkt

420501 421678 425678 428905 421911 305759 331012 332443 - 332439 421909 322881 360354 - 360427

Gulerod, Feonia, spisegulerod, vintertype Sukkermajs, Sunrise, tidlig, ekstra sød, bejdset – 1.000 frø Sukkermajs, Sunrise, tidlig, ekstra sød, bejdset – 5.000 frø Spiseærter, Maxigolt, bejdset Kålroe, Wilhelmsburger, Sator Øtofte, grøn, ubejdset Fodervikke, Jose Vintervikke, Ostsaat Dr. Baumanns Gul lupin, Mister 1 pose HiStick podemiddel til 100 kg lupin Hestebønne, Vertigo Oliehør, Lirina

Udsædsm. kg/ha

Husk podemiddel

Pakningsstr. kg

2-3 10-15 10-15 150 2-4 90-130 75-100 140-180

0,1 1.000 frø (ca. 0,12 kg) 5.000 frø (ca. 0,5 kg) 50.000 frø (ca. 10 kg) 1 25 25 10 2

200-225 60-75

15 25

2

EFTERAFGRØDER Varenr. pr. pk. str.

Produkt

341395 - 341403 343347 341585 - 429857 343844 343406 331375 - 331374 341875 406975 321694 325566

Gul sennep, Litember Gul sennep, Passion – nematodebekæmpende, klasse 2 Olieræddike, Brutus Olieræddike, Trident – nematodebekæmpende, klasse 2 NY Olieræddike, Radetzky – nematodebekæmpende, klasse 2 Radise, DeepTill Honningurt, Beehappy DSV Efterafgrødebl. 90/10 90% olieræddike + 10% honningurt TerraLife, VitaMaxx DT Til frivillige efterafgrøder, indeholder 9 plantearter TerraLife, N-Fixx 50 Til frivillige efterafgrøder, indeholder 9 plantearter

Udsædsm. kg/ha 7-8 7-8 11-12 11-12 11-12 6-8 8-10 ca. 10 20-25 40-45

Pakningsstr. kg 25 25 25 5 25 25 25 10 25 15 25 25

2

FRØ TIL VILDTPLEJE Varenr. pr. pk. str.

Produkt

421652 333553 342917 321569 321824 421882 421819 304699 - 326302 361227 - 421842 421885 425016 426891 - 422891 406800 - 402800 405804 - 401804 406639 - 405639 406801 - 402801 401803

Fodermarvkål, Grüner Angeliter Foderraps, Gorilla, dobbelt lav NY Honningurt, Beehappy Blodkløver, Linkarus Kællingetand, Leo Cikorie, Spadona Kommen, Rekord Boghvede, Kora Solsikke, Peredovick Quinoa Jægermajs, bejdset (ikke beregnet til landbrugsformål) Stauderug Ny sam. Stauderug + Fodermarvkål + Foderraps + Vintervikke + Blodkløver + Rødkløver + Honningurt + Hirse + Cikorie Vildtblanding sætn. Foderraps + Fodermarvkål + Cikorie + Kommen + Alm. rajgræs (sukkerrig) + Lucerne + Hvidkløver + Blodkløver Hjortevildtblanding Hvidkløver + Alm. rajgræs (sukkerrig) + Alm. rajgræs + Timothe SukkerToppen sam. Oliehør + Boghvede + Honningurt + Hirse + Quinoa + Gul sennep + Sæddodder Fuglevildtblanding Nysætn. Timothe + Hundegræs + Strandsvingel + Engsvingel + Honningurt + Kællingetand Insektvoldblanding

Udsædsm. kg/ha 3-5 6-8 10 25-30 10-15 4-6 4-5 75 10-15 10 30 90 25 15 30 25 10-12

Pakningsstr. kg 10 10 5 10 10 5 10 5 10

1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1

BLOMSTER- & BIBLANDINGER Varenr.

Produkt

406302

DSV Blomster- & Bestøverbrak

Udsædsm. kg/ha

406982 402802

Omdrift Blomsterbrak Naturplejeblanding

Fodervikke + Boghvede + Solsikke + Blodkløver + Honningurt

401300

DSV Bi- & Insektblanding

Boghvede + Oliehør + Honningurt + Hvidkløver + Rødkløver + Blodkløver + Kællingetand + Lucerne + Gul stenkløver + Gul sennep + Cikorie + Kommen + Hjulkrone

421719

Sommerblomster, halvhøj blanding

Rødkløver + Hvidkløver + Blodkløver + Boghvede + Oliehør + Gul sennep + Olieræddike + Honningurt + Solsikke

NY

Pakningsstr. kg

10-15

10

15-20 15

10

2

NY

15

1

(med ca. 15 forskellige arter)

10

1

Honningurt + Kællingetand + Blodkløver

PLÆNEGRÆS Varenr. pr. pk. str. 401070 - 403070 - 406070 401071 - 403071 - 406071

401073 - 406073

Produkt Villa-Blanding Villa-Turf Golf-Turf

Udsædsm. pr. 100 m2

Ny sam. sætn.

45% alm. rajgræs + 45% rødsvingel + 10% engrapgræs 40% alm. rajgræs + 40% rødsvingel + 20% engrapgræs 10% alm. rajgræs + 60% rødsvingel + 30% engrapgræs

3,0 kg 3,0 kg 2,5 kg

Pakningsstr. kg 1 3 1 3 1

10 10 10

Forhandler

DSV Frø Danmark A/S • Energivej 3 • 7500 Holstebro • Tlf. 97 42 05 33 • www.dsv-froe.dk • info@dsv-froe.dk

JOHANSEN GRAFISK I 9740 2233

Pakningsstørrelse er angivet brutto for netto. Frø fra denne liste må ikke anvendes til frøavl til videresalg. Der henvises til DSV Frø’s hjemmeside for yderligere sortsoplysninger, frøkvaliteter og firmaets garanti- og salgsbetingelser - www.dsv-froe.dk. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Profile for DSV FRØ

DSV Frø - Markfrø 2020  

Frøblandinger, græs, kløver, roer, efterafgrøder m.m. Læs mere på vores hjemmeside: www.dsv-froe.dk/

DSV Frø - Markfrø 2020  

Frøblandinger, græs, kløver, roer, efterafgrøder m.m. Læs mere på vores hjemmeside: www.dsv-froe.dk/

Profile for dsv-froe