__MAIN_TEXT__

Page 7

SØFART

Erhvervsminister Simon Kollerup Foto | Steen Brogaard Tekst | Anne Meldgaard

L an cerin g i ma rt s h os Dan ske Red e ri e r

V

i har løbende fortalt om den rapport om ensomhed og mistrivsel til søs, der er udarbejdet med støtte fra Torm Fonden.

yderligere om de tiltag Danske Sømands- og Udlandskirker vil arbejde på at iværksætte i forlængelse af rapportens konklusioner.

I slutningen af marts ser vi frem til, sammen med Danske Rederier, at lancere rapporten blandt en udvalgt skare fra Det Blå Danmark og fra politisk hold.

Livet til søs har ændret sig, derfor må sømandskirkerne også udvikle sig, for bedre at kunne svare på de udfordringer, de søfarende møder i dag.

Erhvervsminister Simon Kollerup deltager ved lanceringen med et oplæg, såvel som blandt andre direktør Anne H. Steffensen fra Danske Rederier og formand for Danske Sømands- og Udlandskirker, Anne E. Jensen. Rapporten peger på tendenser inden for de søfarendes arbejdsliv, herunder isolation, mistrivsel og sågar selvmord, og foreslår mulige løsninger, hvori Danske Sømands- og Udlandskirker kan indgå. Ved lanceringen ser vi frem til at fortælle

Vores vision for 2020 er at supplere skibsbesøgene i havn med muligheden for en fortrolig online kontakt mellem søfolk og sømandspræster. Det er den bedste måde, vi kan være med til at tage yderligere hånd om at afhjælpe ensomhed og mistrivsel blandt de danske sømænd. Vi arbejder hårdt på at finde de økonomiske midler til at søsætte et chat-tilbud under navnet “Samtaler til søs” i løbet af 2020.

7

NYT februar 2020

Profile for DSUK

NYT fra Danske Sømands- og Udlandskirker  

Læs blandt andet om skibsbesøg i Dubai, lancering af søfartsrapport med deltagelse af erhvervsminister Simon Kollerup og om de unge danskere...

NYT fra Danske Sømands- og Udlandskirker  

Læs blandt andet om skibsbesøg i Dubai, lancering af søfartsrapport med deltagelse af erhvervsminister Simon Kollerup og om de unge danskere...

Profile for dsukdk
Advertisement