__MAIN_TEXT__

Page 30

G aver hjemm e f ra Vancouver IT-opgradering – 7.000 kr.

DUBAI – Konfirmandundervisning 30 konfirmandbibler – 4.700 kr.

Vores kirke har flere digitale projekter, som vi trænger til at få løftet. Men vi har brug for hjælp af IT-kyndige hænder. Vi håber at kunne hyre en ungdomsmedarbejder til opgaverne.

Mange børn og unge vokser op i Dubai. Siden den danske kirkes etablering i 2017 er godt 60 danskere blevet konfirmeret. Pastor Carl Bjarkam ønsker sig gode materialer til undervisningen. Kr. 2.500 er allerede doneret. Foto: Konfirmander 2019

Calgary Konvent i Calgary – 15.000 kr. Vores kirke afholder hvert 4. år et konvent for præster og menighedsrådsformænd med ægtefæller fra de danske kirker i Nordamerika. I maj måned løber det af stablen igen, og vi har i den sammenhæng brug for hjælp til leje af bus til ekskursion.

Rotterdam Transportabelt rejsealtersæt – 4-6.000 kr.

Singapore Alterbøger og koralbogen – 1.600 kr. Salmebøger, nodesæt mv. – 4.600 kr.

Præsten tager fra tid til anden ud på skibene for at holde gudstjeneste eller på sygebesøg, hvor der ofte ønskes altergang. Også ved besøg i fængsler og privat er det et ønske at kunne medbringe et rejsealtersæt til formålet.

Kirkens alterbøger og koralbogen er meget slidt, og vi vil være glade for en fornyelse. Til sær- og musikgudstjenester vil vi gerne udvide vores udvalg med både 100 salmer og kirkesangbogen.

Foto: Kirkemester.dk

Skåne 12 salmebøger – 3.600 kr. Til daglig har den danske kirke i Skåne salmebøger nok, men ved højtiderne er det udfordrende. Derfor har præsten og menigheden et stort ønske om 12 nye salmebøger. Man kan nemlig sagtens sidde to og to, men det kniber, når man skal være tre personer om samme bog.

30

NYT februar 2020

Profile for DSUK

NYT fra Danske Sømands- og Udlandskirker  

Læs blandt andet om skibsbesøg i Dubai, lancering af søfartsrapport med deltagelse af erhvervsminister Simon Kollerup og om de unge danskere...

NYT fra Danske Sømands- og Udlandskirker  

Læs blandt andet om skibsbesøg i Dubai, lancering af søfartsrapport med deltagelse af erhvervsminister Simon Kollerup og om de unge danskere...

Profile for dsukdk
Advertisement