__MAIN_TEXT__

Page 25

UDLANDSPROVSTEN

O m a t tag e afsk ed Tekst | Pia Sundbøll, udlandsprovst Foto | Sille Arendt

“Hvor heldig er jeg, at jeg har noget, der gør det svært at sige farvel.” Citat af Peter Plys Livet igennem bliver vi alle udsat for situationer, hvor vi må sige farvel. Hos Danske Sømands- og udlandskirker har vi dagligt kontakt med mennesker, der har valgt at drage ud i verden. Det kan være for at bosætte sig i et andet land for resten af livet. Fx ved vores kirker i Canada og Argentina møder man mennesker, hvis forældre drog ud til nyt ukendt land med den viden, at de næppe ville komme tilbage til familie og venner hjemme i Danmark. Det må have været nogle meget stærke og svære ”farveller”. I dag lever ca. 250.000 danskere for en kortere eller længere periode i udlandet, men man siger farvel på en mindre radikal måde. Man ved, man kommer tilbage, man kan både Skype og ringe. Og alligevel kan det godt være svært. Flere gange om året sender vi præster ud, alene eller med en hel familie. Selv om det kun er for en kortere årrække, ved vi, at det kan fremkalde stærke følelser. Børnene skal sige farvel til deres klassekammerater, der er måske familie, som er kede af, at deres børn og børnebørn rejser langt væk, der er venner, som man ikke længere lige kan ses med. Dit særlige farvel Hver af os har sin egen historie med afskeder i vores liv, præget af tidligere afskeder, vi har oplevet. Hvordan så vi fx vores forældre tage afsked?

Det betyder ofte noget for, hvordan vi i dag selv vælger at tage afsked? Når jeg forlader et selskab, når jeg forlader et job, et land eller et mennesker, jeg har været nært knyttet til. Nogle af os reagerer med at forsøge at undgå det smertefulde ved et farvel – vi smutter ud ad bagdøren ved selskabet, eller en dag kommer vi bare ikke længere på jobbet. Andre finder noget at blive vrede over, så føles det måske ikke helt så smertefuldt. Atter andre bliver hængende i det, der var, og kommer ligesom aldrig helt videre. At sige farvel er forbundet med smertelige følelser som frygt, vrede eller sorg. Vi har som mennesker en iboende trang til at søge at undgå smerte, hvilket nok er noget af grunden til, at vi tit ikke får sagt ordentligt farvel. Dertil kommer, at vi lever i en tid, hvor alt skal gå hurtigt; vi skal hele tiden være effektive og skynde os videre. Der er ofte ikke tid til at dvæle og reflektere over det, vi oplever. Det betyder desværre, at mange mennesker flytter rundt, skifter job, partnere og venner - med andre ord lever et liv med mange brud, men hvor de aldrig rigtig får taget afsked med det, der var. Det gode farvel En central opgave for enhver kirke og enhver præst er at hjælpe mennesker til at tage en god og værdig afsked i forbindelse med dødsfald. Ritualet ved begravelsen i kirken rummer en række vigtige elementer i den gode afsked: At man mindes, at man taler sammen om smerten og tabet og om glæden og alt det gode, der også var.

Elementer, der også er vigtige ved de andre små og store afskeder i livet. Og her er de danske kirker rundt om i verden centrale. De kan være med til at give rum for og plads til at minde os alle om det vigtige ved et ordentligt farvel. Personligt I skrivende stund har jeg netop sendt min opsigelse til arbejdet som udlandsprovst/generalsekretær hos DSUK. Jeg ville gerne være blevet ved et par år til, for det er både en givende, udfordrende og utrolig vigtig opgave at arbejde for de danske kirker og præster ude i verden. Men jeg har desværre pådraget mig en hjernerystelse, som er svær at komme sig over, når der hører mange og lange arbejdsdage og rejser med til jobbet. Jeg ser tilbage med stor glæde på de godt 3 år, jeg fik. Samarbejdet med de dedikerede medarbejdere på sekretariatet har været en glæde. Der har været gode besøg hos kirkerne ude i verden. Det har været en fornøjelse at opleve de mange engagerede frivillige ude og hjemme og de dygtige og arbejdsomme præster og bestyrelsen ikke mindst. Jeg vil gerne sige ordentligt farvel og stå ved sorgen over at skulle forlade noget så spændende og ved at erindre alle de gode stunder ude i verden og hjemme på Smallegade. TAK til jer alle - ”hvor heldig er jeg, at jeg har noget, der gør det svært at sige farvel!”

25

NYT februar 2020

Profile for DSUK

NYT fra Danske Sømands- og Udlandskirker  

Læs blandt andet om skibsbesøg i Dubai, lancering af søfartsrapport med deltagelse af erhvervsminister Simon Kollerup og om de unge danskere...

NYT fra Danske Sømands- og Udlandskirker  

Læs blandt andet om skibsbesøg i Dubai, lancering af søfartsrapport med deltagelse af erhvervsminister Simon Kollerup og om de unge danskere...

Profile for dsukdk
Advertisement