__MAIN_TEXT__

Page 24

2. Hvis du er gift og lever i en sammensat familie med dine-mine-vores-børn, arver dine børn så mindre, hvis du dør før din ægtefælle? o Ja o Nej 3. Når dine børn arver dig, SKAL de så i tilfælde af separation/skilsmisse dele arven med deres ægtefæller (dine svigerbørn)? o Nej, arveloven siger ikke noget om, at mit barn skal dele med sin ægtefælle o Ja, mit barn skal dele sin arv med sin ægtefælle. Kun ved at oprette testamente med bestemmelse om særeje, kan jeg sikre, at mit barn ikke skal dele sin arv 4. Hvilke af følgende slægtninge er ikke arvinger i henhold til arveloven? o Fætre o Farbrødre o Bedsteforældre 5. Hvis du ikke har arvinger i henhold til arveloven – og ikke har oprettet testamente – hvem arver dig så? o En meget fjern slægtning o Staten o Den bank hvor fx din opsparing står 6. Er det altid en fordel at sidde i uskiftet bo? (Uskiftet bo betyder, at den overlevende ægtefælle ikke behøver at gøre arven op og udbetale arv til børnene. Børnene får først deres arv, når den sidste af ægtefællerne dør) o Ja, det er altid en fordel o Nej, det kan i mange tilfælde være en bedre løsning at oprette et testamente med min ægtefælle og skifte med børnene, når den første af os dør 7. Kan du sidde i uskiftet bo med din ægtefælles særbørn? o Ja, det har jeg krav på, fordi vi er ægtefæller og har formuefællesskab (fælleseje) i vores ægteskab o Nej, ikke automatisk – kun hvis de børn, som min ægtefælle har uden for vores ægteskab, giver samtykke 8. Kan man testamentere både til sine slægtninge og en velgørende organisation? o Nej, det ene udelukker det andet o Ja, det kan man sagtens (og det er der mange, der gør)

Få op til 5.000 kr. i

Skriv til eller bliv ringet op

tilskud til at skrive

af en advokat og få svar

testamente

på dine spørgsmål

www.detgodetestamente.dk faa-5000-kroner-i-tilskud

www.detgodetestamente.dk /kontakt-advokat

24

NYT februar 2020

Svar: 1 = Nej, 2 = Ja, 3 = Ja, 4 = Fætre, 5 = Staten, 6 = Nej, 7 = Nej, 8 = Ja

1. Arver du som ugift samlevende automatisk din samlever? o Ja, jeg arver min samlever, også selv om vi ikke har oprettet testamente o Nej, jeg arver ikke automatisk min samlever, heller ikke selv om vi har levet sammen i 25 år og har børn

Profile for DSUK

NYT fra Danske Sømands- og Udlandskirker  

Læs blandt andet om skibsbesøg i Dubai, lancering af søfartsrapport med deltagelse af erhvervsminister Simon Kollerup og om de unge danskere...

NYT fra Danske Sømands- og Udlandskirker  

Læs blandt andet om skibsbesøg i Dubai, lancering af søfartsrapport med deltagelse af erhvervsminister Simon Kollerup og om de unge danskere...

Profile for dsukdk
Advertisement