__MAIN_TEXT__

Page 22

LUXEMBOURG

V o res børn e r eu ropæer e

Den Danske Kirke i Luxembourg fejrede sit 25 års-jubilæum i 2019. Menigheden ejer en præstebolig, hvor der er tilhørende menighedslokale til brug for møder, konfirmationsforberedelse etc. Til afholdelse af gudstjenester og kirkelige handlinger lejer man sig ind blandt andet i den protestantiske Treenighedskirke centralt i Luxembourg.

Tekst & foto | Anne Meldgaard

F

ødt i Nigeria, gift med en finne og med tidligere adresser i blandt andet London og Schweiz, bor Peder Gervin og hans familie nu i Luxembourg. Peder er kosmopolit – verdensborger, og han skal ikke retur for at bo i Danmark, siger han uden tøven. ”Luxembourg er både et smartere og dygtigere land, og vores børn er europæere, mere end de er danske eller finske”. Når det er sagt, så er der masser af kærlighed til Danmark gemt i Peder, og han lægger, sammen med sin hustru, vægt på at få både det danske og det finske værdigods indpodet i de to teenagebørn. Sønnen Oscar og datteren Sini går på den lokale skole, hvor der ikke er mere end 18 elever pr. klasse. Familien nyder hvert år at holde jul i Danmark, og de bøvler som andre blandede familier med udfordringen om et manglende fælles sprog. ”Det foregår mest på luxembourgsk og engelsk, og jeg tror ikke, vores børn nogensinde vil vælge at bosætte sig i hverken Finland eller Danmark”, fortæller han. ”Vores søn er for eksempel finsk/luxembourgsk statsborger, døbt i Helsinki og konfirmeret i Den danske kirke i Luxembourg.” Selv gik Peder i dansk skole fra 1. til 5. klasse i 1970’erne, og dansk er tydeligvis hans modersmål trods de mange år i udlandet. Peders udlandsliv og formentlig hans verdenssyn hænger sammen med faderens udstationeringer for WHO.

22

NYT februar 2020

På spørgsmålet om det sociale med andre danskere spiller ind, svarer han: ”Det handler 80/20 om troen kontra det sociale. Og de danske salmer er helt i top hos mig. Det har betydet, at jeg nu indimellem tager til gudstjeneste, når det kan passes ind. Det er en glæde, og vi ser frem til vores datters konfirmation i 2020.”

Han er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet og har senere taget en MBA i London. Peder har taget tid ud en lørdag formiddag i september for at fortælle om sit forholdsvis nye forhold til Den Danske Kirke i Luxembourg og om sit liv i storhertugdømmet. Siden sønnen Oscars konfirmation er der dukket en glæde op, som Peder dels ikke havde forudset, dels dyrker uden for familiens skød. Som porteføljeansvarlig hos en stor finansaktør er hans liv travlt: Han stortrives i storbyen, hvor ”der er plads til alle, og hvor der lugter af karry, koriander og alt muligt”. Danmark udrejste han fra i 1991, og han har som nævnt ikke tænkt sig at vende tilbage. Så hvorfor dette nye forhold til Den Danske Kirke, kan man tænke? Og det har Peder også selv reflekteret over. Konfirmationsforberedelserne for Oscar betød deltagelse i flere gudstjenester, præcis som det gør i Danmark, og farmand tog med. Oplevelsen var god, og Peder blev overrasket over, at det bed sådan på ham, for kirkegang er ikke en disciplin, han har begivet sig af med tidligere. ”Det var noget med rummet, ordene og helt sikkert også noget med modersmålet. Og så er det jo simpelthen gode historier, der bliver fortalt”, siger Peder.

Den danske præst, Marie Ørgaard, er den 6. præst i rækken. Også udlandsprovst Pia Sundbøll og sømandspræst i Hamborg, Vicky Popp Fredslund, har været udsendt til Luxembourg af DSUK.

Foto: Treenighedskirken centralt i Luxembourg er den kirke, Den Fanske Kirke oftest lejer sig ind i. På billedet ses Karina Sillesen Elmquist, som indtil fornylig har været formand for kirkerådet gennem 16 år. Karina er desuden medlem af DSUKs bestyrelse.

Profile for DSUK

NYT fra Danske Sømands- og Udlandskirker  

Læs blandt andet om skibsbesøg i Dubai, lancering af søfartsrapport med deltagelse af erhvervsminister Simon Kollerup og om de unge danskere...

NYT fra Danske Sømands- og Udlandskirker  

Læs blandt andet om skibsbesøg i Dubai, lancering af søfartsrapport med deltagelse af erhvervsminister Simon Kollerup og om de unge danskere...

Profile for dsukdk
Advertisement