__MAIN_TEXT__

Page 20

L A N D S - & R E P R Æ S E N TA N T S K A B S M Ø D E

REPRÆSENTANTSKABSMØDE LØRDAG 22. AUGUST 10.00 - 16.00 Repræsentantskabsmøde Information om overnatning, pris for deltagelse m.m. vil være at finde på vores hjemmeside i slutningen af maj under ”Landsmøde 2020”. Forslag til dagsordenen skal jf. vedtægterne være formanden i hænde senest 6 uger før repræsentantskabsmødet, dvs. lørdag 11. juli. Forslag sendes til formanden på mail: kontor@dsuk.dk eller pr. post: DSUK, Smallegade 47, 2000 Frederiksberg.

Lands- og repræsentantskabsmøde 2020 Velkommen til årets store DSUK-træf på Hotel Nyborg Strand.

Det fulde program vil fremgå af næste NYT, som udkommer 2. uge i juni.

Vi gentager formen fra sidste år med LANDSMØDE om fredagen og REPRÆSENTANTSKABSMØDE om lørdagen.

Sæt kryds i kalenderen, hvis du gerne vil med, og meld dig evt. ind, hvis du ønsker en direkte invitation.

I år er temaet ved landsmødet: De danske sømands- og udlandskirker som kulturbærere, og der vil være forskellige spændende moduler, du kan tilmelde dig. Repræsentantskabsmøde lørdag afholdes iht. vedtægterne.

LANDSMØDE FREDAG 21. AUGUST

Kandidatforslag til bestyrelsesvalget skal ligeledes indsendes til formanden 6 uger før på ovennævnte mail eller adresse. Et kandidatforslag skal være tiltrådt af mindst 6 medlemmer af repræsentantskabet. Hvert medlem kan kun tiltræde et kandidatforslag. En liste over repræsentantskabets medlemmer kan ses på www.dsuk.dk. På valg er: Per Poulsen-Hansen Ole Stevns Anders Vestergaard Vi glæder os til udbytterige dage med møder på kryds og tværs af organisationen og verden.

13.00 - 17.00 Landsmøde med fælles oplæg og valgfrie moduler 18.30 - 21.00 Middag med indslag

HJEMVE.DK GLÆDER HVER UGE RIGTIG MANGE DANSKERE I HELE VERDEN VED AT SENDE DEM DANSKE PRODUKTER. INDKØBT OG PAKKET FRA DANMARK

20

NYT februar 2020

Profile for DSUK

NYT fra Danske Sømands- og Udlandskirker  

Læs blandt andet om skibsbesøg i Dubai, lancering af søfartsrapport med deltagelse af erhvervsminister Simon Kollerup og om de unge danskere...

NYT fra Danske Sømands- og Udlandskirker  

Læs blandt andet om skibsbesøg i Dubai, lancering af søfartsrapport med deltagelse af erhvervsminister Simon Kollerup og om de unge danskere...

Profile for dsukdk
Advertisement