__MAIN_TEXT__

Page 18

P R A K T I K F O R T E O LO G I ST U D E R E N D E

M org endage ns s øm a nds- og u d l andspræ s te r

Tekst | Anne Meldgaard, Sofie Lystlund, teologistuderende og Susanne Ivalo Rasmussen, præst ved Den Danske Kirke i Vancouver Fotos | Benediktekirken, Hamborg og privat

E

n opgave for sekretariatet på Smallegade handler om at synliggøre muligheden for et præstevirke i udlandet for de teologistuderende. Det gør vi primært ved at være på pletten, når fakulteterne holder ”karrieredage” og ”company dating”. Det foregår lidt forskelligt på universiteterne, men målet er det samme: at gøre positivt opmærksom på sin organisation eller virksomhed over for de studerende. En attraktiv mulighed, som Danske Sømands- og Udlandskirker kan stille op med, er chancen for et praktikophold ved en udlandskirke. Det er en hel del interesserede i. Dels vil de gerne ud og have luft under vingerne, dels ser de måske sig selv som fremtidige sømandsog udlandspræster. Vi trækker på ”dem, der har prøvet det selv”. Sidst var Else Hviid, tidligere udlandspræst i London, tilstede på Københavns Universitet, og tidligere har blandt andre Signe Helbo og Kirstine Rasmussen, begge tidligere juniorassistenter bemandet en stand på Aarhus Universitet. En, som lige er kommet retur fra et praktikophold, er Sofie Lystlund, som har været fire måneder ved Benediktekirken i Hamborg og har indtrykkene frisk i erindring. Her fortæller Sofie om sit ophold:

18

NYT februar 2020

”Da jeg startede på teologi for snart seks år siden, var jeg allerede fast besluttet på, at når jeg fik muligheden, ville jeg undersøge foreningen af teori og praksis i et praktikforløb, hvor jeg ville skabe egne erfaringer med kirkelivet, inden jeg stod som færdiguddannet. Hvis muligt ville jeg også gerne kombinere det med at komme ud i verden. Desuden havde jeg ikke stiftet bekendtskab med Danske Sømands- og Udlandskirker før, så det var også min motivation for opholdet at finde ud af, hvordan man også kan være kirke for søfolk og danskere, der har bosat sig i udlandet. Hamborg var et oplagt valg på mange måder. Tyskland er højborg for teologer, og jeg havde i gymnasiet haft tysk på højniveau, der efterhånden kaldte på en genopfriskning. Derudover havde jeg undervejs i studiet stiftet familie, således at rejse ud ikke kun indebar mig selv men også min mand og datter, så det var trygt ikke at flytte om på den anden side af jorden. Hamborg var et drømmescenarie, især fordi kirkens bygning rummede to bofællesskaber. Her kunne min familie have hverdag i det ene, samtidig med at kirken summede af en slags højskolestemning, hvor man aldrig var alene, masser af fællesspisning og en kalender fyldt med arrangementer af både kirkelig og kulturel karakter. Jeg fik masser af adrenalin-kicks i løbet af de fire måneder. Jeg blev fagligt

udfordret ved at få ansvaret for selv at stå for gudstjenester, fik oplevelser ved at tage på skibsbesøg og socialt lære en stærk frivillig menighed at kende, som sørger for, at kirken består og afholder unikke begivenheder såsom julebasar og nordisk julekoncert. Jeg kan kun anbefale andre at rejse ud, finde fodfæste i det ukendte og få en mindeværdig oplevelse for livet. De første dage går typisk med at spørge sig selv, hvorfor man har valgt at forlade trygheden for en stund, næste skridt er at nyde sin hverdag for slutteligt at føle at have blinket med øjnene, og så er opholdet slut.”

Også Susanne Ivalo Rasmussen på billedet til højre, udlandspræst i Vancouver, har været praktikant i udlandet. Der er 20 år imellem hendes og Sofie Lystlunds ophold. Meget er det samme, og meget er forandret. Læs Susannes anbefaling her:

Profile for DSUK

NYT fra Danske Sømands- og Udlandskirker  

Læs blandt andet om skibsbesøg i Dubai, lancering af søfartsrapport med deltagelse af erhvervsminister Simon Kollerup og om de unge danskere...

NYT fra Danske Sømands- og Udlandskirker  

Læs blandt andet om skibsbesøg i Dubai, lancering af søfartsrapport med deltagelse af erhvervsminister Simon Kollerup og om de unge danskere...

Profile for dsukdk
Advertisement