__MAIN_TEXT__

Page 10

BRUXELLES

Et åbent og inkluderende hus Tekst & foto | Anne Meldgaard

T

horsten Lyhne Jørgensen tager imod i camouflageuniform på NATO’s hovedkvarter i Bruxelles.

Han er en del af Danmarks delegation i NATO og har været på det nye, imponerende domicil siden november 2018. Delegationen består af personel og medarbejdere fra udenrigs- og forsvarsministeriet samt forsvaret. Thorsten hører, som uniformen afslører, til i forsvarsbenet. Delegationen arbejder som en fælles division, dvs. på tværs af de tre ben. Thorsten har rang af oberst og fungerer under to generaler som teamkoordinator for det militære hold. De er 35 personer i den danske delegation. På hovedkvarteret som helhed er der 3.500-4.000 personer, både civile og militære. Med til Bruxelles har Thorsten sin hustru og deres to døtre: Liv på 13 år og Ida på 11 år. Familien har tidligere været udstationeret i USA, og Thorsten har været udsendt til Afghanistan, Irak og Balkan. På spørgsmålet om, hvor han har hjemme, lyder svaret: ”Der, hvor min familie er, min kone og vores døtre. Jeg er ikke afhængig af et bestemt geografisk sted, og vi vil formentlige blive ved at rejse rundt i verden, så længe jeg er i uniform”. Om hans forhold til kirken, siger han: ”Jeg er ikke den store kirkegænger hjemmefra, men på mine udstationeringer har jeg altid deltaget i gudstjenesterne, og i øvrigt haft et godt forhold til feltpræsterne. 10

NYT februar 2020

Der kommer en stemning ved en gudstjeneste, som giver meget mening i det miljø og i den situation. Der er en speciel alvorlig virkelighed for dem, der er draget ud til krigszoner, som feltpræsten både kan være behjælpelig i og med til at afmontere.

Vi taler faktisk en del om kristendom og om Gud ved middagsbordet, og mine døtre udfordrer mig med spørgsmål, jeg ikke rigtig kan svare på. Det kommer både fra deres kristendomsundervisning på skolen og fra ungdomsklubben i kirken. Jeg synes helt klart, at det har sat tanker i gang hos børnene, som trigger gode samtaler i familien.” Om at være dansker i udlandet siger obersten: ”Som lille nation er vi opdraget til at være del af noget større. Under vores udstationeringer har vores danskhed forandret sig undervejs! På nogle punkter kan man blive mere dansk, og på andre punkter får man udvidet sin horisont og bliver mindre ”selvfed”. Danmark er et smørhul i verden! Det burde vi sætte større pris på. ” Til foråret skal den yngste datter, Ida, konfirmeres i Bruxelles af Mogens Bering Rasmussen. Det ser familien frem til, ligesom de glæder sig over at have deres gang i ”huset” på Rue Washington.

Præsten har nogle særlige værktøjer, og jeg har oplevet, at feltpræsterne altid har været godt besøgt. Angsten og håbløsheden håndteres meget soldaterne imellem, hvorimod hustruen kan have svært ved at sætte sig ind i det liv.” Trods erfaringerne fra sine udstationeringer er det alligevel kommet bag på Thorsten, at Den Danske Kirke i Bruxelles har fået en stor betydning for ham og familien. ”Det har været lidt af en oplevelse at blive introduceret til Den Danske Kirke her i Bruxelles. Kirken har en tilgang til danskerne, som minder mig om den amerikanske kirke. Et meget åbent og inkluderende hus, hvor både børn og voksne kommer.” Det har aldrig været væsentligt for familien at opsøge andre danskere, men præsten (red: Mogens Bering Rasmussen) har åbnet op for en masse af det, der udgår fra kirken. ”Kirken - huset er et samlingspunkt med en god kvalitet. Det er det, vi kommer efter. Forbindelsen er selvfølgelig traditionen hjemmefra”, siger Thorsten. ”Der er kommet mere ”kirke” i mig – hvilket er en helt uventet oplevelse!

Information Præsten i Bruxelles er feltpræst og holder gudstjenester på NATOs anden destination, SHAPE, som ligger i Mons. Den uddannelse, der følger med funktionen feltpræst, giver en faglig styrke iflg. Mogens Bering Rasmussen. Som præst er man vant til krisesituationer, fx at give dødsbud. Det kan en officer også komme ud for. Som præst i Bruxelles og med sin gang ved NATO giver det god mening at have kompetencerne fra feltpræstegerningen.

Profile for DSUK

NYT fra Danske Sømands- og Udlandskirker  

Læs blandt andet om skibsbesøg i Dubai, lancering af søfartsrapport med deltagelse af erhvervsminister Simon Kollerup og om de unge danskere...

NYT fra Danske Sømands- og Udlandskirker  

Læs blandt andet om skibsbesøg i Dubai, lancering af søfartsrapport med deltagelse af erhvervsminister Simon Kollerup og om de unge danskere...

Profile for dsukdk
Advertisement