Page 1

Kraków, 21.03.2012 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 21.03.2012 Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP:778-14-35-103. Zleceniobiorca: Alicja Lisowska, ul. Wrocławska 123/4, 30-123 Kraków, NIP: 700-123-345.

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. 2. 3. 4. 5.

………………………………..……

………………………………..……

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

Kwota wynagrodzenia brutto: 7 380,18 EUR Kwota uzysku: 3 690,09 EUR Kwota do opodatkowania: 3 690,09 EUR Podatek od wynagrodzenia: 664,21 EUR Kwota do wypłaty: 6 715,97 EUR

(słownie: sześć tysięcy siedemset piętnaście euro dziewięćdziesiąt siedem centów)

Rachunek do umowy o dzielo  

Nauka sporządzania dokumentów księgowych. Rachunek do umowy o dzielo, czyli jedyna forma dokumentu ksiegowego, jaka kiedykolwiek mialam w re...

Rachunek do umowy o dzielo  

Nauka sporządzania dokumentów księgowych. Rachunek do umowy o dzielo, czyli jedyna forma dokumentu ksiegowego, jaka kiedykolwiek mialam w re...

Advertisement