Page 1

Ціна 50 коп.

інформація : «Нова Рада», «Вікіпедія», Центральний державний архів, «Відродження».

КЛіО Повідомлення Міністерства внутрішніх справ Останнім часом у Києві ходять всякі чутки й розмови про вихід з території України німецького війська, і про можливість у зв’язку з цим непорядків у великих розмірах. Міністерство внутрішніх справ Української Держави сповіщає, що всі ці чутки не мають жодних підстав і розповсюджуються зловмисними людьми, виключно з метою викликати неспокій поміж людністю. Український уряд почуває себе досить сильним, щоб негайно побороти всякі спроби порушити громадський порядок і в повній згоді з німецьким командуванням не зупиниться перед вжитком рішучих заходів, щоб припинити злочинну агітацію й які б там не було ворожі до Української Держави виступи.

Горілка У місті Білій Церкві, вже давно таємно продається нової формації горілка за 40 – 50 карбованців пляшка. Зветься вона «українкою», бо на етикетці має напис українською.

Українські Січові Стрільці перебираються з Чернівців до Львова Керівництво ЗУНР розуміло, що для новоствореної держави потрібні збройні сили, тому першою акцією Української Національної Ради було якнайшвидше перебазування до Львова легіону Українських січових стрільців, який перебував тоді в Чернівцях. Січові Стрільці підтримали зусилля Української Національної Ради. 24 жовтня 1918 pоку збори старшин Українських Січових Стрільців схвалили від’їзд до Львова, але водночас прийняли резолюцію, якою висловлювались за негайну злуку Львова і Києва. Стрiлецтво, незважаючи на те, що архікнязь Габсбурґ надiслав напередоднi засiдання Української Національної Ради Костю Левицькому телеграму, в якiй просив «проголосити самостiйне королiвство у вiрностi династiї i скiптровi цiсаря Карла», залишилося вiрним iдеалам самостiйної соборної України. Поручник УСС Володимир Старосольський

ВИПУСК № 297 24 жовртня 1918 року

ГАЗЕТА

пiдкреслював: «Настрiй стрiлецтва, старшин i мужви - супроти рiшення з 18 i 19 жовтня 1918 року, був просто бунтарський. Усi домагалися проголошення з’єднання з Великою Україною». Стрiльцi були переконані, що цi рiшення є полiтично компрометуючими, спрямованими проти волi всього суспiльства, i не мають нiякого виправдання. Вихiд iз ситуацiї вони бачили тiльки один: скасування згаданих рiшень, негайне об’єднання з Великою Україною. Резолюцiї з такими вимогами ухвалювали збори сотень i надсилали керiвництву УНРади. Окремi стрiльцi брали участь i в студентських вiчах, де, окрiм жовтневих ухвал української Конституанти, обговорювали i питання можливої боротьби за владу в краї.

«Просвіта» на Чорноморщині У Старостеблієвську товариство «Просвіта» організує драматичний гурток. Новоросійське товариство «Просвіта» об’єднує всі «Просвіти» централу, і висилає інструкторів для закладання нових. Катеринодарська «Просвіта» почала знову проводити організаційні роботи.

Нова газета Група Катеринодарських українців видаватиме новий тижневик «Рідний край». Перше число виде на початку сесії Крайової ради.

Відставка Одеського ректора університету З огляду на фінансову кризу в Одеському університеті – ректор Белимович подався у відставку.

Гетьман Скоропадськии за ЗУНР, але УНС готувався до повалення Гетьман Скоропадський із задоволенням сприйняв проголошення ЗУНР та її прагнення з’єднатися з Наддніпрянською Україною. Але Український національний союз, що готував повстання проти гетьмана,

1

Рік видання перший перше щоденне ілюстроване видання присвячене ж иттю т а інтересам українців у 1918 році. передплатна ціна

на рік на місяць окремий №

-

170 грн 16 грн 50 коп

редакція і контора Фонд «українська політика» Інститутська, буд. 22/7

Кіїв.

Вул.

повідомив Львів, що негайна злука Галичини й Буковини з гетьманською державою небажана, бо вона піднесе престиж гетьмана в очах народу і закріпить його режим, який союз мав намір повалити.

Угорці стають незалежними 24 жовтня 1918 року, - Угорщина проголосила свою державну незалежність.

Операції більшовиків Чернігівщина. Більшовицька частина у кількості 300 осіб піхоти і 80 кінноти при 8 кулеметах зробили напад між Картушином і Понуровкою, перерізали дроти, зайняли Макарівку, Буду-Корецьку, Княжино, Млинку, де пограбували маєтки, забрали майно у заможних селян, а на останніх двоє сіл наклали контрибуцію. На зустріч більшовикам було вислано наші частини, які примусили більшовиків відійти за демаркаційну лінію, до села Таркова.

Вагнер Юліи Михаилович Обрусілий німець, відомий вчений-біолог, державний діяч, працював професором Політехнічного інституту в місті Києві. У 1917 році - голова секції праці в Київському військово-промисловому комітеті, член Київського виконавчого комітету. Відомий у громадських колах громадськості тим, що у 1917 році підписав протест Київської політехніки проти українського руху, який було розміщено на шпальтах української газети «Кіевлянинъ». В 1917-1918 роках - член російської партії народних соціалістів. Після Лютневої революції член першої пореволюційної міської думи Києва від військово-промислового комітету. З 3 травня по 24 жовтня 1918 року - міністр праці Української Держави в гетьманському уряді Ф. Лизогуба. Прагнув досягти розумного соціального компромісу між робітниками, роботодавцями та профспілками. Мав намір залучити до розв’язання робітничої проблеми в Україні досвід законодавчих актів розвинутих країн Західної Європи, для чого в очолюванім ним міністерстві вивчалися європейські законодавчі акти, що торкалися цього питання. Як свідчив Гетьман П. Скоропадський Ю. Вагнер не мав істот-


ного впливу в Раді Міністрів, мав м’який характер, через що багато корисних задумів з робітничого питання втілити в життя не вдалося.

Полк морської піхоти Командиром першого полку морської піхоти указом Гетьмана України Павла Скоропадського від 24 жовтня 1918 року - було призначено полковника Іларіона Ісаєвича.

Намагання Гетьмана сформувати нову опору Розуміючи, що влада вже не може опиратися тільки на німецькі багнети, гетьман став лавірувати, шукати шлях до збереження влади і до налагодження союзу з країнами-переможницями. Сподіваючись на формування нової опори режиму, гетьман оголосив майбутню аграрну реформу і вибори в Національний парламент. Гетьман офіційно запросив членів Національного Союзу на переговори щодо формування нового

уряду «національної довіри». Винниченко погодився на участь Національного Союзу у формуванні нового кабінету міністрів. 24 жовтня 1918 року, був остаточно сформований новий міністерський кабінет, в якому Національний Союз отримав лише чотири далеко не ключові портфелі. Проте після створення коаліційного кабінету міністрів, Винниченко несподівано оголосив, що Національний Союз не бере на себе відповідальності за політику кабінету і залишається до режиму гетьмана в опозиції. Багатьом тоді стало ясно, що Винниченко взяв курс не на еволюцію режиму, а на революцію.

Велика Україна вітала галичан у боротьбі за незалежність За подіями в Галичині восени 1918 року уважно стежила українська спільнота, сподіваючись на позитивне вирішення прагнення населення українських земель в Австро-Угорщині до самостійного

2

управління у своєму краї. У день скликання у Львові Установчої Ради на сторінках газети «Нової Ради» з Києва було висловлено моральну підтримку всієї України галицьким землякам. Чернігівська філія Національного Союзу, до якої увійшли місцеві партійні осередки українських соціалістів-федералістів, соціал-демократів, соціалістів-революціонерів (центральна течія), Товариство «Просвіта», учительська спілка, поштово-телеграфний союз і селянська спілка, надіслала телеграму до українських Установчих Зборів в Галичині: «Чернігівська філія національного союзу сердечно вітає перші установчі збори Галичини. Бажає дорогим братам щастя в боротьбі за волю, правду і право. Мріємо про об’єднане життя. Голова Коновал». 24 жовтня 1918 року, за підписом голови Винниченка і секретаря Дідушка Український Національний Союз надіслав телеграму-привітання своїм австро-угорським братам з національним самовизначенням і заявив, що їх «спільним ідеалом є об’єднання всіх українських земель в одно державне тіло».

297  
297  
Advertisement