Page 1

Ціна 50 коп.

інформація : «Нова Рада», «Вікіпедія», Центральний державний архів, «Відродження».

КЛіО Проект нової залізниці Миколаїв. Херсонські губернська і повітова земські управи клопочуться перед департаментом залізниць, щоб провели колію від лінії Мерефа-Херсон до станції Березнеговате, що має великий район, з котрого вивозять щороку п’ять мільйонів пудів хліба.

Україна і Крим Сімферополь. Відбулось велелюдне зібрання української громади. Винесено резолюцію про прилучення України до Криму.

Австріиські німці тягнуться до Німеччини 21 жовтня 1918 року, - німецькомовні депутати рейхсрата оголосили себе Тимчасовим національним збором Німецької Австрії.

Добровольчии відділ Миколаїв. Збори представників українського командування громадських професійних організацій, з дозволу німецьких властей постановили утворити добровольчий відділ для охорони міста.

Переговори гетьмана Скоропадського з кубанцями Для з’сування позицій Української Держави щодо можливого об’єднання з Кубанською Народною Республікою в Київ прибула урядова делегація на чолі з головою Кубанської Ради М. Рябоволом. Кубанська делегація прагнула військової допомоги від гетьмана у звільнені своїх земель від Радянської армії і російських добровольчих частин. Гетьман змушений був обирати одне з двох: надати Кубані військову допомогу і тим самим зірвати переговори з Радянською Росією, або втратити свій вплив на цих землях. 21 жовтня 1918 року, делегації погодили об’єднання двох держав. До цього часу україно-російські переговори були практично були перервані і гетьман зважився на сміливий крок – об’єднання Української

ВИПУСК № 294 21 жовртня 1918 року

ГАЗЕТА

Держави з Кубанською Народною Республікою. Але вже було пізно: на Кубані зосередилися значні сили добровільних військ генерала Алексеєва, який і слухати не хотів про самостійну Україну. Проти місцевих українців розпочалися репресії.

Прискорення розпаду Австро-Угорської імперії Організація української влади відбувалась надто повільно, тоді як міжнародні події прискорювали розпад Габсбурзької монархії і вимагали від народів, що залишалися на її розвалинах, швидких дій. Тим більше, що у ноті держсекретаря США Лянсінга від 18 жовтня 1918 року, оголошеній урядом Австрії 21 жовтня 1918 року, ясно було сказано, що автономний розвиток народів Австро-Угорщини є недостатнім. По суті президент Вільсон від імені Антанти віддав подальше існування монархії в руки чехословаків, південних слов’ян і поляків, які задовольнялися тепер тільки незалежними національними державами, розривали відносини з Австрією, прискорюючи її розпад.

Сибірського консула від України росіиські більшовики не визнали Новопризначений сибірський консул незабаром таки дістався Москви та начебто мав їхати далі. Втім, невідомо, чи він дістався Сибіру. Лише 21 жовтня 1918 року, у доповідній записці ген-консула у Москві Кравцова до Києва повідомлялося про невизнання Суховерського більшовиками в якості дипломатичного посланця.

Новии посол в Туреччині 21 червня 1918 року, П. Скоропадський підписав Наказ про створення посольств 1-го розряду в Болгарії і Туреччині (в Німеччині та Австро-Угорщині посольства вже існували з часів УНР). 10 липня 1918 року послом до Істамбулу гетьманом було призначено знаного в Україні адвоката О. Кістяківського, а 18 липня 1918 року, послом до Софії колишнього очільника Генерального секретаріату міжнаціональних справ

1

Рік видання перший перше щоденне ілюстроване видання присвячене ж иттю т а інтересам українців у 1918 році. передплатна ціна

на рік на місяць окремий №

-

170 грн 16 грн 50 коп

редакція і контора Фонд «українська політика» Інститутська, буд. 22/7

Кіїв.

Вул.

О. Шульгина. Утім, через небажання О. Кістяковського відбути до Туреччини, 21 жовтня 1918 року, новим послом до Істамбулу було вирішено надіслати відомого політичного діяча М. Суковкіна.

Призначення командирами на флоті 21 жовтня 1918 року, - Головним командиром портів Чорного і Азовського морів, а пізніше і командувачем Морськими силами Чорного моря призначено контр-адмірала В’ячеслава Клочковського. Тим же наказом адмірал Андрій Покровський призначався Морським міністром Української Держави в черговому складі гетьманського уряду, а його заступниками в Києві - контр-адмірал Олександр Гадд і заступником міністра - начальником Генерального Морського штабу з базуванням в Одесі - контр-адмірал М. Максимов. Доповідна щодо румунських планів У жовтні під впливом поразок центральних держав на Буковині розпочалися процеси, що посприяли поширенню анти-австрійських настроїв серед румунів та українців Буковини. Так, в оперативному повідомленні за 21 жовтня 1918 року, зазначалося: «Внаслідок важкого становища монархії румунська інтелігенція плекає нові Румуни Буковини в житті краю. Надії на свої велико-румунські плани, з якими вона ще у вересні не наважувалась відкрито виступати у широкому загалі, а лише висувала їх предметом обговорень тихих таємних зібрань».

Губернатор Закарпаття поговорив з президентом США Вільсоном Перший губернатор Закарпаття Григорій Жаткович, юрист за освітою, голова Американської народної ради русинів 21 жовтня 1918 року був прийнятий президентом США Вудро Вільсоном, який порадив йому піти на з’єднання з рідними сусідніми народами, як чехи і словаки, і вступити з ними до федерації. Під час зустрічі з президентом Вільсоном Жаткович передав останньому резолюцію Американської народної ради русинів, прийняту 23 липня 1918 року в Гостеді (Пенсільванія) такого змісту: 1. Підкарпатські


русини мають дістати повну незалежність. Якщо б це було неможливим, тоді: 2. Підкарпатські русини з’єднуються з своїми братами галицькими і буковинськими. Якщо б і це було неможливим, тоді мають дістати: 3. Автономію.

Земельна комісія Між членами земельних комісій не було єдності думок із приводу сутності, темпів проведення реформ. Учасники аграрних комісій Міністерства земельних справ, робота яких тривала з 15 серпня до 21 жовтня 1918 року, висловлювали різні позиції з приводу шляхів проведення аграрної реформи. Частина її членів активно обстоювала дореволюційну систему землеволодіння, відводивши продажу селянам надлишків великого землеволодіння другорядне місце, наполягаючи

на обмежених функціях держави, які зводилися б лише до добровільної купівлі у поміщиків землі. Представники Української демократично-хліборобської партії виступали за прискорені темпи проведення земельної реформи через відчуження угідь у поміщицьких та інших великих землеволодіннях, створення міцних господарств середніх розмірів. Однак переважили голоси прихильників довготривалої, багатопланової реформи. Перед комісією В. Колокольцова, на яку покладалося доопрацювання положень «Декларації», виробленої Особливою нарадою, стояла складна дилема: проводити реформу відразу і рішуче чи обмежитися на-пів-заходами, підготувавши ґрунт для реформування після закінчення громадянської війни. Джерельний матеріал дозволяє говорити про те, що В. Колокольцов обстоював другий варіант роботи комісії. У цьому його по-

2

зиція діаметрально розходилася з міркуваннями А. Денікіна, який вважав за доцільне розробити положення про зміни у землекористуванні та землеволодінні швидко, у повному обсязі.

Штати митниці на кордоні з більшовицькою Росією Формування штатів новоствореної організації в Білгороді відбувалося в основному за рахунок Харківської митниці. Так, у період із середини липня до 21 жовтня 1918 року, до Білгородського митного нагляду відрядили 11 співробітників Харківської митниці, з них 8 доглядачів. Усі співробітники митниці в Харкові, які отримали відрядження до Білгорода, мали стаж роботи не менше ніж 5 років.

294  
294  
Advertisement