Page 1

Ціна 50 коп.

інформація : «Нова Рада», «Вікіпедія», Центральний державний архів, «Відродження».

КЛіО Кредити для позичок

ВИПУСК № 176 25 червня 1918 року

ГАЗЕТА

Новоград-Волинськии повіт

Важке фінансове становище відображало ситуацію у Вінницькому повіті Подільської губернії. На початку червня 1918 року, Вінницька повітова управа звер¬нулася до Подільського губернського старости з повідомленням про від-сутність коштів та фуражу в земстві. Також у повідомленні говорило¬ся, якщо ситуація не зміниться то «поштовики остаточно порвуть контракти з Управою і всі пошти повіту перестануть функціонувати», та¬ким чином це загрожувало втратою зв’язку та обміну інформацією. Щоб допомогти земствам, Рада Міністрів 25 червня 1918 року, постановила відкри¬ти їм кредити в розмірі 80 мільйонів карбованців для видання позичок. Наприклад, Подільські управи отримали з цієї суми 2 353 850 карбованців, хоча просили вдвічі більше. Владою робились деякі спроби сформувати цілісне уявлення про становище земств. Департамент місцевого самоврядуван¬ня МВС влітку 1918 року, намагався зібрати інформацію про фінансове ста¬новище земств, для чого просив старост посприяти отримати кошториси за 1916-1918 роки, і звіти бухгалтерів за 19151917 роки.

25 червня 1918 року, - у селі Дідовичах Новоград-Волинського повіту розбишаками в лісі вистрілами з револьверів ранений родич головноуправляючого лісами графа Потоцького Сіцинський та фірман. У ночі злочинці обстріляли хату лісника. У селі Баранівці, у помешканні Зосима Кравчука, у ночі було незаконне зібрання селянських депутатів від багатьох сіл для обміркування та проведення в життя питань, які значилися в програмі, що привезена з Києва та яка до цього прикладається. Отримавши про це відомості варта при участі німецьких солдат в 23:00 прийшла до місця зібрання; з помешкання Кравчука прибулих зустріли пострілами з револьверів. З будинку через вікна та двері почали втікати, але через пітьму важко було кого затримати. У помешканні зосталися та затримані тільки шість осіб, у тому числі господар Кравчук і його син. У саду знайдено вбитим вартового Петра Лазарчука 30 років, один німецький солдат поранений. Одинадцять осіб втекло. З числа затриманих поранено двоє, у тому числі Кравчук.

Переименування міністерства

Першии Кримськии краиовии уряд

Законом від 25 червня 1918 року, Міністерство народної освіти було перейменовано в Міністерство народної освіти та мистецтва, а в ньому утворено Головне управління мистецтв і національної культури.

25 червня 1918 року, - уряд затвердив декларацію «До населення Криму», яку визнав німецький генерал Кош. В уряд увійшли: Матвій Сулькевич, Прем’єр-міністр, міністр внутрішніх справ, міністр військових та морських справ – Сулейман Сулькевич, Товариш прем’єрміністра, виконуючий обов’язки міністра внутрішніх справ – князь Горчаков С.В. Міністр закордонних справ – Джафер Сайдамет. Міністр фінансів, промисловості, труда та торгівлі і тимчасово керуючий міністерством юстиції – граф Татищев В.С. Міністр землеробства, крайового майна та постачання – Рапп Т.Г. Міністр щляхів сполучення, суспільних робіт, пошт та телеграфів – Фріман Л.Л. Крайовий контролер та секретар, тимчасово виконуючий обов’язки міністра сповідань та народного просвітництва – Налбанданов В.С. Уряд, хоча отримав підтримку Німеччини, не був офійційно нею визнаний. Уряд взяв курс на по-

Дозвіл розформовувати міські самоврядування якщо иде агітація більшовиків У період роботи ревізіиних комісіиі25 червня 1918 року, Міністр внутрішніх справ дозволив старостам розформовувати земські й міські самоврядування, але тільки у випадку агітації проти існуючого державного ладу або іншої явно революційної діяльності їх працівників.

1

Рік видання перший перше щоденне ілюстроване видання присвячене ж иттю т а інтересам українців у 1918 році. передплатна ціна

на рік на місяць окремий №

-

170 грн 16 грн 50 коп

редакція і контора Фонд «українська політика» Інститутська, буд. 22/7

Кіїв.

Вул.

будову незалежної держави в Криму. Були введені власні державні символи. Гербом став герб колишньої Таврійської губернії (двоголовий орел з восьмикінцевим хрестом), прапором - блакитний стяг з означеним гербом у верхньому кутку. Столицею став Сімферополь, державними мовами - російська, кримськотатарська та німецька. Була введена власна військова форма (хоча на перехідний період дозволялося носити стару форму). Перший Кримський крайовий уряд заявивши про наміри зберігати суворий нейтралітет, (що на практиці означало перш за все протидію курсу Української Держави приєднати Крим до України), невдовзі викликав митну війну з гетьманом що погіршало життєві умови кримчан, а в умовах Світової війни та революційного хаосу й так бажало бути краще. Це був єдиний уряд Криму у пост революційні шляхи, який офіційно визнав національно-культурну автономію кримських татар та надав підтримку органам національного самоврядування.

О. Шульгін став послом у Болгарії 25 червня 1918 року, - наказом гетьмана Павла Скоропадського О. Шульгіна було призначено уповноваженим міністром і Надзвичайним Послом уряду України у Болгарії. За іншими даними, ця подія відбулася на початку липня. До столиці Болгарії Софії Шульгін прибув 25 липня 1918 року, і був приязно прийнятий болгарським царем Фердінандом.

Погони для віиськових Відсутність матеріалів, необхідних для виготовлення джгутів, зумовила необхідність заміни їх іншими наплічними знаками. З огляду на це 25 червня 1918 року, було видано обіжник Подільського губерніального старости №230, який підписав помічник старости М. Лемені-Македон. Цим обіжником носіння джгутів було скасовано, замість них встановлювалися погони синього сукна із жовтими кантами довкола. Ширина погона для вартових складала одну другої вершка. По довжині розміщувався напис великими літерами «Державна Варта», нанесений білою (для міської варти) чи жовтою (для повітової варти) фарбою. Погон застібався на малень-


кий кулястий ґудзик: білого металу для міської варти, жовтого – для повітової. Старших вартових відрізняла поперечна брузументна нашивка біля ґудзика (як у єфрейторів) – посріблена у міських, позолочена у повітових. Для начальників та їх помічників встановлювалися такі ж погони, але шириною три четвертого вершка. Погон застібався на гладенький металевий ґудзик малого розміру, нижню частину погона прикрашали металеві накладні літери «Д.В.». Між ґудзиком та літерами

вертикальним рядом розташовувалися посріблені зірочки: для помічників дільничних начальників (приказних) одна зірочка, дільничних начальників – дві, помічників повітових чи міських начальників – три, повітових чи міських начальників – чотири. Ґудзики та літери для міської варти мали бути посріблені, для повітової – позолочені. У разі неможливості придбати літери потрібного кольору, на перший час допускалося носіння таких, які є в продажу. Обмундирування Державної

2

Варти в місті та повітах належало закінчити в тижневий строк після отримання обіжника.

Комуністична Академія Комуністична Академія, - вища навчальна і науково-дослідна установа з суспільних і природних наук з початку 1918 року. Основним декретом ВЦИК РСФСР 25 червня 1918 року, у Москві названо Соціалістичною академією суспільних наук.

176  
176  
Advertisement