Page 1

Ціна 50 коп.

інформація : «Нова Рада», «Вікіпедія», Центральний державний архів, «Відродження».

КЛіО Припинення реисів між Швецією і Росією Стокгольм. Недавно відновлені безпосередні зносини пароплавами між Стокгольмом і Петроградом, несподівано припинені через скасування радянською владою всіх раніше виданих дозволів на експорт.

Фінська армія Копенгаген. З Фінляндії повідомляють, що реорганізація армії розпочнеться найближчим часом під керівництвом німецького полковника фон Редена, присланого начальникові фінського генерального штабу. У першу чергу формуватимуться три дивізії 27 тисяч осіб. На інструкторів запрошено німецьких старшин.

Заборона руху біженців Рівне. Австрійська влада не перепустила у Володимир-Волинський повіт і південну Холмщину біженців, яких цими днями відіслано з Рівного. Становище затриманих тяжке. Клопочуть перед австрійською владою про перепуск.

Вісті з Гомеля На кошти спілки кооператорів засновується сільськогосподарський музей. Земською управою видана обов’язкова постанова про внесення в найкоротший строк податків у земську скарбницю.

Визволення з арештів Дубно. Губерніальний староста Андро, під час відвідання в’язниці у місті Дубно, розглянув підстави, за яких арештовано в’язнів, визнав деякі з них недостатніми супроти Олицького земельного комітету та члена земської управи Марченка, сільського голови Сливи. Староста розпорядився щодо їх визволення.

Вісті з Миколаєва Міська управа почала відновлення величезної площі базару, зруйнованого під час березневого повстання більшовиків. Потрібна величезна сума. Через відмо-

ВИПУСК № 165

передплатна ціна

ГАЗЕТА

Заарештовано злочинців Харків. Заарештовано злочинців, що отримували від скарбниці за підробленими документами гроші колишніх офіцерів. На чолі злочинної групи стояв колишній офіцер міліції Золотарів. Замішані писарі військових начальників.

Зовнішня діяльність Української Держави гетьмана Скоропадського Без перебільшення можна ствер¬джувати, що жодна інша влада всього періоду українських виз¬вольних змагань не зробила в царині зовнішніх зносин стільки, скільки зробив гетьманський уряд. Відносини з державами Центрального блоку залишалися головним пріоритетом зо¬внішньої політики. Разом із тим на відміну від Центральної Ради Українська Держава прагнула до розбудови взаємин з радянською Росією, іншими новими державами, що ви¬никли на теренах імперії Романових. Здійс¬нювалися кроки, спрямовані на встановлення дружніх відносин із державами Антанти та нейтральними європейськими країнами. 14 червня 1918 року, був прийнятий закон «Про посольства і місії Української Держави». Характерною рисою кадрової політики ге¬тьманату в цій сфері було те, що на відміну від попереднього періоду вона була майже позбавлена ідеологізації вузькопартійного впливу. Основний акцент робився на професійній під¬готовці, фаховому рівні, принциповості та патріотизмі працівників зовнішньополітичного відомства Української Держави. Міністрами закордонних справ Української Держави гетьмана П. Скоропадського були: М. Василенко, Д. Дорошенко, Г. Афанасьєв. Європа і світ у цей період більше стали знати про Україну як незалежну, самостійну гетьманську державу. Однак у самій Україні П. Скоропадський не користувався таким авторитетом. Він не мав підтримки ні білогвар¬дійських сил,

1

перше щоденне ілюстроване видання присвячене ж иттю т а інтересам українців у 1918 році.

14 червня 1918 року

ву міської управи видати субсидії біржі праці, закрито майстерні, їдальню. Зареєстровано 15 880 безробітних. Загальна кількість безробітних 40 000. Встановлено цензуру газет після виходу.

Рік видання перший

на рік на місяць окремий №

-

170 грн 16 грн 50 коп

редакція і контора Фонд «українська політика» Інститутська, буд. 22/7

Кіїв.

Вул.

ні лідерів більшості українських політич¬них партій. Провідні держави світу замість реальної до¬помоги українській справі, як правило, обмежувалися риторикою.

Купівля продаж сільськогосподарської землі за Скоропадського 14 червня 1918 року, було ухвалено закон «Про право продажу земель поза міськими оселями». Обсяг землеволодіння обмежувався у 30 гектарів в одні руки, як для приватних землевласників, так і тодішніх сільськогосподарських компаній. Якщо хто з землевласників мав більше 30 гектарів в одних руках, таку землю мали конфіскувати у державну власність. Крім того, в законі визначалося особливості набуття землі у власність різними соціальними категоріями. Зокрема, право продажу без обмеження розміру надавалося кожному власникові сільськогосподарських та лісових маєтностей у повітах, однак розмір куплених або набутих даруванням земельних ділянок не повинен був перевищувати визначених 25 десятин.

Повітові старости На Поділлі, приступали до роботи, не завжди своєчасно деякі повітові старости. Літинський староста О. Ліпкін почав свою роботу - 14 червня 1918 року. Більшість старост до свого призначення працювали земськими діячами, суддями, мали досвід управлінської діяльності у структурах Росії та УНР.

Більшовики про земельнии закон Скоропадського від 14 червня 1918 року У своїх висновках російський більшовик (пізніше один із організаторів більшовицького перевороту в Харкові) Я. Яковлєв (Епштейн) кристалізував позицію більшовиків. Висновки підтверджували точку зору про те, що гетьманська влада носить в значній мірі поміщицький характер. Епштейн доводив, що головним завданням контрреволюції в Україні є повернення землі поміщи-


кам та відновлення на українських землях дореволюційних земельних відносин. У зміцненні поміщицького характеру контрреволюції, на переконання більшовиків, проявляло зацікавленість й керівництво Німеччини. Адже його головним завданням було «викачування хліба». Одним із основних революційних класів, який бореться проти повернення землі поміщикам вони вважали українське селянство. Найбільш значною його частиною вони вважали середнє се-

лянство, яке володіло 5-12 десятинами землі. Я. Яковлєв пропонував назвати даний прошарок «десятинним селянством». Однак даний термін не знайшов значної підтримки серед більшовиків України.

Очистка більшовиками місцевих Рад від меншовиків і есерів

Договір про співпрацю

14 червня 1918 року, вийшов декрет Ради Народних Комісарів РСФРР про виключення з усіх місцевих Рад меншовиків та есерів.

14 червня 1918 року, донські і кубанські козаки уклали договір про співпрацю.

2

165  
165  
Advertisement