Page 1

Ціна 50 коп.

інформація : «Нова Рада», «Вікіпедія», Центральний державний архів, «Відродження».

КЛіО Новии товариш міністр

ВИПУСК № 162 11 червня 1918 року

ГАЗЕТА

Згідно з наказом гетьмана, директор департаменту громадських робіт Щлегель призначається тимчасово виконуючим обов’язки товариша міністра праці. При міністерстві праці засновується відділ юридичної консультації.

ким ідеї утворення німецько-польсько-українського союзу. Саме тому їх зусилля зосереджувались на уведенні довірених осіб у відповідні дипломатичні установи. 11 червня 1918 року, член наглядової ради Союзу Я. Токаржевський-Карашевіч був призначений радником посольства Української Держави у Відні.

Міністр народного здоров'я в Одесі

Про приєднання Криму до України

В Одесу прибув міністр народного здоров’я Любинський, який мав низку нарад про громадську санітарію та стан лиманів і відвідав Андріївський міський лиман, де переглянув міську лікарню, міську санаторію та інституції червоного хреста, цікавлячись підвищенням продуктивності одеських курортів, а також організацією лікування воєнних полонених. Увечері міністр виїхав з Одеси. (УТА).

11 червня 1918 року, Українською Державою гетьмана Скоропадського було передано ноту німецькому та австрійському послам про приєднання Криму до України. Ці документи друкувала «Валуйская зємская газета». А газета «Чорноморський українець» у статті «Самостійна Україна» розглядала юридичні підстави державної самостійності України у складі якої мав бути Крим.

Розбишаки

Вісті з Харківщини

Єлисавет. У селі Мар’янівці розбишаки напали на будинок Майбороди. Пограбовано 7 тисяч карбованців, убито усю родину.

Харків. 11 червня 1918 року, розпочалося засідання губерніальної народної ради. Місцевою козачою станицею послана привітальна телеграма військовому отаману Донщини з відродженням рідного війська і поверненням на шлях державності. Виявляється, що в часи панування більшовиків розграбовано майно і кошториси Лаунія на 4 мільйони карбованців. У грабунку брали участь більшовицькі міністри Євгенія Бош, її секретар Городецький, жінка міністра фінансів Аусем, матроси Васільєв та Фіногенів, комісар Войцеховський. За більшовиків селянами розібрано з веселовського маєтку Кенінга худоби і майна на 1300000 карбованців. Частину майна тепер повернено.

Закриття газети Гомель. За розпорядження повітового старости пана Стоші закрито назавжди «Вісник міського самоврядування» за розміщення постанов думи, які суперечать інтересам уряду Української Держави; опечатано машину, реквізовано увесь папір.

Казахи і більшовики 11 червня 1918 року, Казахський національний рух «Алаш» оголосив незаконними всі декрети радянської влади в Казахстані.

Ліберали за німецько-польськии-українськии союз Частина лібералів, утворили в Києві Союз чинної національної боротьби й взялися за реалізацію сформульованої колишнім почесним головою ПДЦ в Україні Є. Старчевсь-

Комітети Бідноти (Комбіди) Опорні пункти радянської влବди у селах, що у деякі періоди відігравали роль надзвичайних органів влади. Скорочена на第ва - комбіди. Їх створювали згідно з декретами РНК РСФРР від 8 червня 1918 та ВЦВК від 11 чер⬬ня 1918 року. У РСФРР проіснували до початку 1919 року, після чого були об’єднані з сільськими радами. Займалися розпалюванням клବсової

1

Рік видання перший перше щоденне ілюстроване видання присвячене ж иттю т а інтересам українців у 1918 році. передплатна ціна

на рік на місяць окремий №

-

170 грн 16 грн 50 коп

редакція і контора Фонд «українська політика» Інститутська, буд. 22/7

Кіїв.

Вул.

ворожнечі між бідняцтвом і за¬можними верствами селянства, перерозподілом землі, вилученням продовольчих запасів за продрозверсткою у так званих куркульських господарств. На українських землях комбіди почали організовувати у ході війни РСФРР і УНР 1918–19 роках, з ініціати¬-ви Тимчасового робітничо-селянського уряду України, який у листопаді 1918 року та січні 1919 видав спеціальне полження, що регламентували їхню організацію, склад (сільський комбід складався з 3-х, волосний - з 5-7-ми осіб) і функції. Взимку 1919 року, ко쬬біди виникали переважно на Лі¬¬вобережній Україні, де радянська влада змогла закріпитися. Однак спрби більшовиків розколоти українське село, спираючись на його біднішу частину, фактично провалилися. На запровадження «вєнного комунізму» селянство відповіло масовим повстанським ру¬¬хом, який спричинив падіння радянської влади. Після поновлення радянської влади 1920 році, більшовики відмовилися від запровадження комбідів і замінили їх Комітетами незаможних селян.

Ленін топить кораблі Чорноморського флоту 10-11 червня 1918 року, в Новоросійську проходять збори делегатів від кораблів. Поставлено питання про їхнє затоплення. Представники місцевих рад (українці-переселенці) з Кубані і Чорномор’я переконують зберегти кораблі: адже минув місяць, а флот у Севастополі німці не зачепили. Більшовики, розмахаючи телеграфними підтвердженнями Леніна з вимогою затопити флот негайно, домагаються свого. Делегати вирішили провести референдум 17 червня 1918 року, серед усіх екіпажів, на якому ухвалити рішення.

Мелітополь Гурток місцевої інтелігенції влаштував засідання у справі заснування народного університету. Спілкою хліборобів-власників видається газета – «Таврійське Слово». (УТА).


Лісові заводи Кременчук. Прибули перші каравани круглого дерева. Відновлення роботи лісових заводів чекають цими днями. (УТА).

Кооперативи Земська управа скликає кооперативний з’їзд з Могилівщини. Каса народного кредиту закупила великі партії заліза, кіс, скла, шкури і ділить кооперативам.

Пожертва радянської делегації Учора секретар радянської мирової делегації Грановський був у Київського міського голови Є. Рябцова і передав йому 3000 рублів на користь тих хто потерпіли від вибуху на Звіринці, і такого листа: «Високоповажний громадянине, міський Голова! Вражені страшенним нещастям, яке спіткало місто Київ і людність Звіринця, ми спішимо від імені російської мирової делегації висловити у вашій особі почуття щи-

2

рого суму міській думі і глибокого співчуття громадянам української Столиці… За мирову делегацію Х. Раковський та Д. Мануїльський». Міський голова прийняв листа з подякою і висловив радянській делегації подяку.

Суми Стан у багатьох місцях бурякових плантацій небезпечний. Селяни, відмовляються працювати за низьку платню у великих землевласників, зате, охоче йдуть до дрібних. В інших місцях бур’ян переріс буряк, але пересіву не роблять.

162  
162  
Advertisement