Page 1

Ціна 50 коп.

КЛіО Загроза епідемії Одеса. У зв’язку з загрозою епідемії відбулася низка нарад між директором медичного департаменту Матюшенко і представниками міських лікарських організацій та австро-угорського командування з питань взаємовідносин при засадах попередження. Представники міста зазначили важке становище у справі догляду за медикаментами, санітарними засобами й паливом та з’ясували про небезпеку заносу з Трапезунду чуми, а холери з над Волги, про що міське самоврядування повідомив професор Заболотний. На думку міста постає питання створення плану карантинної служби і заснування відділів для заразних хворих.

Стягнення податків Могилів-Подільський. Повітова управа звернулась до населення з відозвою, у якій вказує, про тяжкий стан земства і пропонує внести в трьохденний термін на податкові заборгованості 1917 – 1918 років. З приводу дорожнечі збільшено платню земським службовцям від 100 до 160 відсотків. На оплату їм платні земство позичає триста тисяч. (УТА).

Крим 10 червня 1918 року, наказом по Міністерству військових справ ч. 102, контр-адмірала Остроградського призначено в розпорядження головного коменданта всіх портів Чорного і Азовського морів, а контр-адмірала Клочковського (який перебував тоді у Севастополі) призначено на його місце. Причому характерно, що в наказі підкреслено необхідність здійснити візит командуючому німецькими військами у Криму генералову фон-Кошу, бо контр-адмірал Остроградський, вважаючи себе у воєнно-морських стосунках повним господарем у Криму, і у якійсь мірі образив німців, а з ними тоді треба було рахуватися, отже, тому і вийшов наказ щоб контр-адмірал Клочковський встановив тісніший зв’язок з німцями.

Рік видання перший

ВИПУСК № 161

перше щоденне ілюстроване видання присвячене ж иттю т а інтересам українців у 1918 році. передплатна ціна

10 червня 1918 року

ГАЗЕТА

на рік на місяць окремий №

-

170 грн 16 грн 50 коп

редакція і контора Фонд «українська політика» Інститутська, буд. 22/7

Кіїв.

Вул.

Радянська конституція Комісія з підготовки радянської конституції РРФСР працювала протягом трьох місяців і підготувала в результаті гострої полеміки проект Основного Закону. Він був прийнятий 10 червня 1918 року, на 5 Всеросійському з’їзді Рад, але виявився недовговічним. Конституція РРФСР 1918 року, закріплювала владу Рад і проголошувала програму соціалістичних перетворень. Вона закріплювала національно-державний устрій - федерацію, права і обов’язки громадян. Важливою особливістю Конституції РРФСР 1918 року, було закріплення принципу класовості. Це проявлялося, перш за все, в тому, що виборчих (інших політичних) прав позбавлялися представники буржуазії, поміщиків, а робочим надавалася перевага перед селянами.

Засідання Ради міністрів Української Держави Скоропадського 10 червня 1918 року, - Рада міністрів Української держави розглянула пропозицію голови Ради міністрів про визнання могили Тараса Шевченка на Чернечій горі у Каневі національною власністю, святинею, і ухвалила звернутись до В. Науменка передати її у власність держави та відкрити кредит на утримання могили великого поета. На засіданні доповідав В. Любинський про результати його поїздки в Одесу для переговорів з австро-угорським командуванням з приводу інструкції уповноваженому Ради міністрів при названому командуванні. Рада міністрів схвалила законопроекти про Комітет з демобілізації суден торгового флоту, про забезпечення бурякових плантацій тощо. Державний секретар вніс пропозицію якнайшвидше видати закон про українське підданство.

Німці командують у Києві 10 червня 1918 року, - у Києві було розповсюджено оголошення німецького коменданта міста генерал-майора Вейке трьома мовами – німецькою, українською та російською. Повідомлялося, що за угодою з міністерством внутрішніх справ Української Держави для всякого роду зібрань, як у приміщеннях, так і на вулицях, для

1

демонстрацій необхідно мати дозвіл міністра внутрішніх справ. Посвідчення на дозвіл цих заходів мають подавати до німецької комендатури з докладним описом того, що має відбутися. Ще раз пропонувалось населенню здати зброю. За порушення приписів німецького коменданта винні мали передаватись німецькому польовому суду.

Відкриття курсів українознавства 10 червня 1918 року, у місті Києві відбулося відкриття курсів українознавства для вчителів середніх і вищих початкових шкіл. На урочистостях був присутній міністр народної освіти М. Василенко. На курси прибуло близько 250 осіб, переважно з Київщини і Чернігівщини.

Морськии транспорт для Одеси 10 червня 1918 року, повідомлялось з Одеси, що завдяки енергійній діяльності штабу транспортної флотилії протягом одного тижня до міста прибуло 20 транспортів, випущених з Маріуполя та Керчі. «Бурдеіл» привіз 240 тисяч пудів вугілля для потреб трамваю та лікарень, а транспорт «Софія» - 50 тисяч пудів хліба.


Павло Скоропадськии в Українському Клубі 10 червня 1918 року, гетьман Павло Скоропадський з’явився в Українському Клубі, і виголосив до зібраних українських патріотів промову, в якій сказав, що він, «докладе усіх сил, щоби закріпити самостійність України».

Щодо допомоги митним урядовцям 10 червня 1918 року, П. Андреївим було випущено Обіжник «У справі питання щодо терміну видачі сім’ям митних урядовців, покликаних до дійсної військової служби, утримання або допомоги», в якому з огляду на вищевикладене говорилося, що тому «є зовсім справедливим та відповідним позбавити з 1 червня 1918 року, в загальному порядку сім’ї всіх урядовців, котрі не явилися до цього часу з

військової служби до своїх посад, належного їм утримання або допомоги». Разом з тим грошові утримання та допомога зберігалися сім’ям тих урядовців митної служби, які (за підтвердженням відповідними державними органами) загинули в ході воєнних дій або знаходяться у полоні чи є тими хто пропав без вісти тощо. Таким чином митне відомство уникнуло даремного витрачання коштів на «мертві душі» своїх працівників і, одночасно, не залишило на одинці з життєвими проблемами родичів службовців, які з поважних причин не змогли з’явитися на службу або загинули у вирі війни.

Ліквідація останніх польських частин австріицями і німцями в Україні Переговори щодо перебування на території України польських військ було поновлено у Києві, про-

2

те вони не призвели до будь-яких позитивних результатів. 11 травня 1918 року, частини 2-го Польського корпусу, що перебували в околицях Канева, були атаковані переважаючими німецькими силами та змушені до капітуляції. 2-й Польський корпус було роззброєно, частину солдатів заарештовано та перевезено до німецьких військових таборів. А вже 10 червня 1918 року, австро-угорська армія оточила частини 3-го корпусу і полковник Ю. Руммель був змушений підписати умову про демобілізацію. Солдати бригади повинні були залишитися на Вінниччині до часу можливості повернення до Польщі. Таким чином австро-німецьке командування ліквідувало останні польські частини в Україні.

Нова українська газета Мелітополь. Спілкою українських вчителів початкових шкіл видається газета «Наш Степ».

161  
161  
Advertisement