Sammen kan vi gøre vi en forskel - januar 2010

Page 1

De Samvirkende Købmænd

– sammen kan vi gøre en forskel !

www.dsk.dk


Hvis ikke livet var sĂĽ forbandet fantastisk, var der ingen grund til at spare op til pension Vil du vide mere? SĂĽ ring til PFA Pension pĂĽ 39 17 48 98.

Brug livet!


Indholdsfortegnelse – en tur rundt om De Samvirkende Købmænd

Sjælen skal være med

4

– formanden for DSK, købmand Lisbeth Dalgaard Hvad vil det sige at passe godt på den danske købmand ?

6

DSK om DSK Det handler om holdninger, samarbejde og resultater

12

– administrerende direktør for DSK, John Wagner Hvad får DSK ud af kampene?

16

Et tilbageblik på de gode resultater de seneste fem år Kunderne ‘stemmer’ hver dag med indkøbsvognen

22

– underdirektør, Claus Bøgelund Nielsen Om personalejura og overenskomster

26

– juridisk konsulent, Louise Holm Sommer Om planloven, og hvad der må skrives i en annonce

28

– juridisk konsulent, Trine Busk-Jepsen Fødevaresikkerhed og egenkontrol er nogle af de vigtigste arbejdsområder i DSK

30

– fødevarechef Kirsten Jacobsen Fødevareafdelingen hjælper DSK’s medlemmer med alle problemstillinger,

32

når det gælder fødevareregler – mød hele Fødevareafdelingen Det uundværlige bagland

34

– DSK’s sekretærer, inspektøren og den regnskabs- og it-ansvarlige. Informationer, hjemmeside og presse

38

– informationskonsulent, Mille Engberg DSK’s medlemmer

44

Købmændenes historie – læs bogen om dig selv

48

Januar 2010


Formand for DSK, købmand Lisbeth Dalgaard – Sjælen skal være med „Hvis vi ikke passer på, så forsvinder kvaliteten“, siger Lisbeth Dalgaard, mens hun står foran en veltrimmet køledisk med Anguskød fra Dansk Kødkvæg, økologisk okse- og svinekød fra Dansk Friland, Knuthenlund lamme- og gedekød og danske, ferske, økologiske, Gråsten-unghaner og landkyllinger.

De mange tiltag, der skal inspirere forbrugerne, spænder lige fra madkulturelle kundearrangementer, samarbejde med kendte kokke og ernæringsspecialister til at involvere sig i dagligvarehandel via nettet. Desuden arbejder Lisbeth på aktiviteter, der målrettes børnene, så de kan lære om gode råvarer, og hvad de betyder for madens smag.

Lisbeth Dalgaard går ikke ind for kønsløse butikker og ussel mad, og den holdning har hun ikke fra fremmede. Hendes far grundlagde butikken i Hørsholm i 1962 og gjorde den kendt for sine mange kvalitetsprodukter og specialvarer. Da Lisbeth gerne så butikken drevet videre i denne ånd, valgte hun for omkring ti år siden at foretage et karriereskift fra en chefstilling hos IBM til livet som købmand.

F.eks. er danskerne et af de folkefærd i Europa, der bruger mindst tid og færrest penge på mad. Danskerne har af mange grunde den holdning, at maden skal være billig, og bruger deres tid og penge på noget andet, og hvis der skal ændres på det, er der god grund til at inddrage børnene.

Lisbeths mission med butikken har fra starten været at skabe et mekka for kvalitetsprodukter og med totalt fokus på fødevarer.

„Udover at være fremtidens forbrugere, har børnene også indflydelse på, hvad familien spiser. Uanset alder kan man værdsætte kvalitet i hverdagen og glæde sig over at lave og spise veltilberedt mad“, siger Lisbeth.

I 2008 blev butikken udvidet og istandsat, så den i dag har et salgsareal på 2.200 m2, 150 medarbejdere og et usædvanligt stort varesortiment på ca. 26.000 varenumre, hvilket skyldes de mange dagligvarer af høj kvalitet, der hentes hjem fra hele verden.

Det er naturligvis ikke op til dagligvarehandelen alene at arbejde for en sundere og mere nuanceret madkultur. Det er en stor samfundsopgave at sikre fokus på madlavning i skolerne, lære børnene at læse en indholds- og næringsdeklaration og sætte fokus på sund og velsmagende mad på hospitaler, i daginstitutioner, i ældreplejen osv.

„At være købmand handler selvfølgelig om at sælge varer, men at sælge fødevarer forpligter i særlig grad. Fødevarerne er så vigtig en del af menneskers tilværelse, at man som købmand også er nødt til at interessere sig for varerne og have sjælen med. Mad er ikke bare en basal nødvendighed, men handler i høj grad også om sundhed og livskvalitet, og derfor kan jeg som købmand ikke lade være med at engagere mig i danskernes madkultur. Her i butikken tager vi udfordringen op ved at sikre et spændende udbud af varer, tage nye produkter ind og følge med de behov, forbrugerne har i dag og får i morgen“, siger Lisbeth.

„Ligesom det forventes, at vi i butikkerne tager et ansvar i kampen mod fedme, så mener jeg også, det er vigtigt, at vi arbejder for at give forbrugerne en større viden om madkvalitet, tilbyder varer, der lever op til det, og giver kunden mulighed for at vælge velsmagen til. Det er også med til at gøre det sjovt at være købmand“, siger Lisbeth. Hun smiler og iler videre for at finde den håndproducerede franske hasselnøddeolie, som en kunde netop har spurgt efter.

4


Lisbeth Dalgaard er købmand i SuperBest i Kongevejs-Centret i Hørsholm Lisbeth Dalgaard blev indvalgt i DSK’s hovedbestyrelse i 2003 og blev den første kvindelige formand i DSK’s historie i 2008 og er tillige medlem af bestyrelsen i Dansk Erhverv og Dansk Handelsblad.

5


DSK om DSK, – Vi passer godt på den danske købmand

Konkret betyder det, at DSK deltager aktivt i tilblivelsen af love og bekendtgørelser, der berører dagligvarehandelen og dermed købmændene. Det er faktisk vor allervigtigste opgave. Ude i marken rykker vi ved de forhold, der ikke fungerer for vores medlemmer. Bl.a. via vores politiske indflydelse: Vi har høringsret i forhold til relevant lovgivning og er repræsenteret i en lang række råd, nævn og udvalg, hvor der kan øves indflydelse. Det gælder f.eks. inden for butiksstrukturudviklingen, fødevarelovgivning, skatte- og afgiftsforslag, miljøkrav, krav til arbejdsmiljøet m.m.

Til daglig siger vi, at DSK’s formål er at passe godt på den danske købmand. Dét siger vi, fordi vores erklærede formål er at skabe de bedst mulige vilkår for selvstændige forretningsdrivende i dansk dagligvarehandel.

6


Børnecan cerfonde n

DANMARK 5.50 + 50 Rune T. Kidd

e / Flemming

$QQRQFHB%&) LQGG

7

Quist Møll

er del. / 2010


DSK om DSK Hvert år arbejder vi målrettet og konsekvent på en række hjertesager. I 2010 bliver det især : Planloven Den skal overholdes, så vi bevarer en finmasket butiksstruktur. Fødevarereglerne Reglerne skal overholdes, være hensigtsmæssige, og butikkerne skal hjælpes til at klare den store opgave. Pant- og retursystemet Butikkerne skal sikres rimelige vilkår. Derudover bliver der også arbejdet på markedsføringsregler og på kravene til etisk adfærd samt sunde supermarkeder. Ligesom vi arbejder på harmonisering af afgifter på grænsehandelsvarer, deltager i kampen mod sort økonomi, argumenterer for lavere moms på frisk frugt og grønt som led i sundhedspolitikken m.m. Købmændenes interesser varetages også gennem medlemskabet af Dansk Erhverv og arbejdsgiverforeningen Dansk Erhverv Arbejdsgiver.

8


Arla Lærkevang® mælk – Tættere på Naturen

KØER PÅ GRÆS Lærkevang køerne græsser frit på marken hver dag i sommerhalvåret.

GRÆSFODRING Lærkevang køerne får ekstra græs i foderet – også i staldene om vinteren.

MÆLKEN BLIVER, HVAD KOEN SPISER Ny forskning viser, at græs i koens foder har en positiv virkning på mælkens fedtsyresammensætning. DAGSFRISK Lærkevang mælk indsamles hver dag hos bønderne, tappes om natten og leveres dagsfrisk til butikken.

Få mere viden på arla.dk/laerkevang 9


DSK om DSK Information og rådgivning Hos DSK kan medlemmerne få telefonisk rådgivning om personalespørgsmål (ferie, sygdom, ansættelse/opsigelse) og vejledning i forståelse af love og bekendtgørelser. Vi vejleder hver dag købmænd om planlov, lukkelov, markedsføringslov, arbejdsmiljølov og i særdeleshed om fødevarelovgivningen. Du kan altid søge information på vores hjemmeside www.dsk.dk. Vores nyhedsbrev ”DSK Nyt” udsendes efter behov ca. 50 gange om året. Nyhedsbrevet giver kort og vigtig information til købmanden og ledende medarbejdere i butikken. Vi samarbejder også tæt med dagligvarehandelens fagblad, Dansk Handelsblad. DSK’s bestyrelse DSK’s bestyrelse skal ifølge vedtægterne bestå af formand og direktør fra de frivillige kæder, den købmand, der udpeges som formand, og direktøren for franchisekæder og kapitalkæder, der er repræsenteret i bestyrelsen. DSK’s forretningsudvalg Købmand Lisbeth Dalgaard, formand Købmand Kennet Berlin, næstformand Købmand Erik Løvbjerg DSK’s bestyrelse i øvrigt SuperBest : Købmand Anders Pedersen SuperBest : Adm. direktør Frank Sørensen SPAR : Adm. direktør Michael Østergaard KIWI minipris : Adm. direktør Bjarne Bak REMA 1000 : Adm. direktør Henrik Burkal 7-Eleven : Adm. direktør Jesper Østergaard NærKØB : Adm. direktør Jens Bylling NærKØB : Butiksejer Erik Ringsmose S-Engros : Adm. direktør Annette Kreiner

10


11


Holdninger, samarbejde og resultater Butik og politik. Kommunikation og organisation. Med disse få ord har man sat overskrifterne på John Wagners arbejdsliv fra 60’erne, hvor han var flaskedreng i sin fars ‘Brugs’, til nu, hvor han på 15. år er DSK’s administrerende direktør – og nærmest er blevet indbegrebet af købmændenes brancheorganisation. Men den udlægning har han det ikke så godt med: „Jeg frasiger mig hverken ansvar for sejre eller nederlag“ siger John Wagner og forsætter: „Jeg ved også godt, at jeg er, hvad man kalder for en synlig leder – og at jeg selv sætter mig i førersædet, når vi skal kæmpe de store slag. Sådan er det at være en forholdsvis lille brancheorganisation. Men uden en klog bestyrelse og fantastiske medarbejdere ville mine styrker i form af lidt politisk tæft og forstand på kommunikation, forslå som en skrædder i helvede“. John bliver kaldt ‘et politisk dyr’ og en god lobbyist med en sikker sans for at navigere i det politiske spil. „Det, der er så fascinerende ved det politiske spil er, at det netop ikke ‘bare’ er et spil, men at det handler om liv og død. I overført betydning: Vore detailhandlere midt i en økonomisk krise. Politik handler om holdninger, ja, men også om at samarbejde med ‘anderledes tænkende’ for at opnå resultater til fordel for dem, hvis interesser man forsvarer. Hvad nytter det at have stærke holdninger, hvis man ingen resultater opnår? Derfor har jeg altid opfattet kompromiser som noget i sig selv meget tilstræbelsesværdigt“. Før DSK var John Wagner i tre år direktør i ASE, Arbejdsløshedskassen for Selvstændige Erhvervsdrivende, i fire år generalsekretær for Det Konservative Folkeparti, mens Poul Schlüter var statsminister, og i 15 år journalist for Berlingske Tidende og Jyllands-Posten på Christiansborg. Han er gift med journalist på Berlingske Tidende Trine Munk-Petersen og har to døtre på henholdsvis 19 og 22 år – og et golfhandicap på 14,3, hvad han betegner som ‘pænt uden at være prangende’. De fem udfordringer i 2010 – ifølge John Wagner: • At bevare de nuværende detailhandels-bestemmelser i planloven, selvom visse liberaliseringsivrige politikere hele tiden vil udfordre den eksisterende butiksstruktur. • At fremme en dialog mellem erhvervene og det politiske system, så vi til fordel for forbrugerne får både en større fødevaresikkerhed og et mere spændende fødevaresortiment. • At få politikerne til at forstå, at det danske dagligvareforbrug med både økonomisk og miljømæssig fordel bør kunne købes i Danmark – og ikke ved grænsehandel. • At styrke forståelsen – også politisk – for det ‘drive’ og den positive, personlige ansvarsfølelse, som ligger i selvstændigheds-kulturen. • At fastholde sammenholdet om DSK. 12


– Der er stærkt brug for DSK, siger administrerende direktør John Wagner Der er en trappe – den store trappe indtil Folketinget, som DSK’s administrerende direktør John Wagner er mere end almindelig bekendt med. Som tidligere politisk journalist og generalsekretær for De Konservative er magtens centrum ikke en uigennemskuelig cirkusarena, men et sted DSK’s direktør kender til fingerspidserne. „Love og regler skal være realistiske og mulige at efterleve, og ændringer skal ske over tid, så branchen kan nå at omstille sig“ – John Wagner, adm. direktør, DSK.

13


Vi er ikke kun leverandør af de stærkeste mærkevarer inden for øl og læsk. Vi ønsker også at udvikle både vores kunders og vores egen forretning via vores viden om forbrugeradfærd og værdiskabelse.

Vi og vores kunder sætter høje mål. Sammen med vores indkøbsorganisation er både salgs- og indtjeningsmål blevet udarbejdet og indfriet, også på butiksniveau. Samtidig er vi på forkant med markedet, hvor vi blandt andet tester og introducerer nye forpakningsmuligheder f.eks. NRPET og nye dåseforpakninger.

Blandt vores mange produktgrupper, inden for øl, sodavand, cider, energidrik, kildevand mfl., arbejdes der konstant på at tilpasse sortimentet med produkter, der passer til tidens trends og smagsønsker. F.eks Somersby, en helt ny drikkevarekategori, der blev udviklet og introduceret til markedet i 2008 med stor succes.


Vi ønsker, at vores kunder udnytter deres butikker bedst muligt i forhold til forbrugerens ønsker. Vores professionelle Category Management team arbejder ud fra et kategoriprincip, der giver plads til både vores og konkurrenternes produkter alt efter plads og fortjeneste.

Med ansvar for vores kunder og forbrugere sørger vi for, at du blandt andet gennem din konsulent og vores kundeservice får hjælp og vejledning til netop den løsning, der passer dig bedst, uanset om det er rådgivning om mersalg, ordreafgivelse eller viden om markedet.

Kundeservice Tel +45 3327 2600


DSK om kampene – Hvad får vi ud af kampene? Et tilbageblik på gode resultater de seneste fem år 2005

2006

KAMPEN OM DANKORTGEBYRET DSK og den øvrige detailhandel kæmper en brav kamp imod Dankortgebyret og kræver, at bankernes gebyrer som minimum skal være synligt for forbrugerne. Efter kort tid fjerner økonomi- og erhvervsministeren bankernes mulighed for at opkræve 50 øre pr. betaling og indfører en, desværre konkurrenceforvridende, abonnementsordning, hvor butikkerne betaler til kortets infrastruktur.

MÆNGDEREGNSKAB AF OKSEKØD OPHÆVES Efter seks år lykkedes det DSK at overbevise myndighederne om, at mængderegnskab vedr. oksekød ikke gjorde fødevaresikkerheden bedre. KLIP I NÆRINGSBREVET Ny lov betyder, at salg af øl og sodavand uden pant medfører ‘klip i næringsbrevet’, og ejeren kan derfor miste retten til at drive butik. Desuden indføres større bøder ved gentagne overtrædelser.

VINDER PLANLOVSSAGER I NATURKLAGENÆVNET DSK vinder endnu to planlovssager i Naturklagenævnet. De to sager understreger, at landets kommuner skal tage planlovens bestemmelser alvorligt.

MODERAT LIBERALISERING AF PLANLOVEN Miljøministerens detailhandelsudvalg, hvori DSK deltager, afleverer en betænkning, hvor flertallet indstiller, at der kun sker en moderat liberalisering af planloven.

ØL & SODAVAND KAN NU BESLAGLÆGGES Efter en årelang kamp, anført af bl.a. DSK, får Told & Skat mulighed for at beslaglægge øl- og sodavand, hvis kravene om pant ikke er overholdt.

FOR STORE FØTEX’ER– BYGGES OM Naturklagenævnet giver DSK medhold i, at Føtex i Roskilde og Hillerød er for store, begge over 4.000 m2, og skal ombygges for at overholde planlovens regler.

FOR STOR FØTEX Miljøministeren gør, på DSK’s opfordring, indsigelse mod et amts forsøg på en retlig lovliggørelse af en eksisterende Føtex, der er større, end loven tillader.

ET SKRIDT I DEN RIGTIGE RETNING Sodavandsafgiften sænkes med 30 øre pr. liter – et skridt i den rigtige retning.

NY AFTALE OM PENSION & FORSIKRINGER DSK indgår ny rammeaftale om pension og forsikringer med Nordea Liv & Pension. ‘DSK Pension’ rummer mange fordele for købmanden og medarbejderne.

IGEN EN FOR STOR FØTEX Naturklagenævnet giver DSK medhold i, at Føtex i Vanløse er større end tilladt efter loven.

16


2007 ULOVLIG BRUG AF RABATKUPONER Efter henvendelse fra DSK kontakter Forbrugerombudsmanden Scandlines for at stoppe deres ulovlige brug af rabatkuponer. AFTALE MED BRYGGERIERNE DSK, Coop og Dansk Supermarked indgår aftale med bryggerierne, der forhøjer håndteringsgodtgørelsen mærkbart. NY FORSIKRING Sammen med Topdanmark udvikler DSK en tillægsdækning til løsøreforsikring, som skal dække tab i tilfælde af indtrængen af skadedyr. NY LOV FORHINDRER FLERE BILKA-SAGER Folketinget vedtager en forholdsvis beskeden liberalisering af planloven. DSK konstaterer med glæde, at der herefter ikke kan opstå nye sager som Bilka-sagen i Horsens. 100 ÅR MED DEN DANSKE KØBMAND DSK fejrer 100 års jubilæum. 17


Peter Andersen, virksomhedens uundvĂŚrlige indkøbschef – og skovejer Nogle ser en nøglemedarbejder, nogle ser en skov, andre ser investeringer – skift til et pensionsselskab, der ser det hele.

Peter ser sin pension pĂĽ www.dinskov.nu.

21059_Annonce_185x140_GK.indd 1

10/22/09 10:37 AM

AO\bO ;O`WO Âł VO` [SUSb Ob PgRS ^y A^WQSa

[]`S

>`S[Wc[YdÂŁ`\S BSf ;Sf =`UO\WQ 7\RWO BSf ;Sf BVOW

18

PP_


DSK om kampene – Hvad får vi ud af kampene? Et tilbageblik på gode resultater de seneste fem år 2008

2009

FORENKLING AF UDBRINGNINGSREGLERNE Vareudbringning til private forbrugere bliver lettere, da reglerne forenkles efter pres fra DSK.

NYE ARBEJDSOPGAVER TIL DSK DSK overtager en række arbejdsopgaver på fødevarelovgivningsområdet fra SuperGros. Samtidig overtages administration af den elektroniske egenkontrol og daglig support til butikkerne vedrørende denne.

SLUT MED VARESTANDARD FOR LEVERPOSTEJ Leverpostejs-bekendtgørelsen ophæves. DSK har gennem mange år arbejdet på at få denne varestandard ophævet.

FORBUD MOD RABATKUPONER FORTSÆTTER Økonomi- og erhvervsministeren når – efter hårdt pres fra bl.a. DSK – frem til, at det danske forbud mod rabatkuponer kan fortsætte.

GOD NYHED OM PASTEURISERET ÆG DSK presser på for forenkling af kravene for køletemperaturer, og den besværlige særregel vedr. opbevaringstemperatur for pasteuriseret æg ændres.

ØNSKE OM LÆNGERE FRISTER IMØDEGÅS Regeringen beslutter at imødekomme DSK’s og Dansk Erhvervs ønsker om længere frister for betaling af A-skat og afregningen af moms for virksomheder, der betaler månedligt eller kvartalsvis.

SMIDIG HÅNDTERING DSK får i samarbejde med Coop og Dansk Supermarked en aftale på plads med bryggerierne, der sikrer håndteringsgodtgørelse for al engangsemballage med pant og en generelt mere korrekt og retfærdig håndteringsgodtgørelse.

DSK MED TIL AT STOPPE FOR STORT VAREHUSPROJEKT Stort varehusprojekt i Kolding stoppes, bl.a. efter DSK har redegjort for, at det vil stride mod intentionerne i planloven.

NYE VEDTÆGTER På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde får DSK nye vedtægter, som bl.a. medfører, at kædemedlemmernes direktører bliver medlem af DSK’s bestyrelse. Samtidig vælges købmand Lisbeth Dalgaard til ny formand.

DANKORT-IDENTIFIKATION ENDELIG PÅ PLADS Lovændring betyder, at pengeinstitutterne kan give butikker oplysninger om identiteten på forbrugere, der har betalt for lidt med et betalingskort. DSK har i årevis arbejdet for denne ændring. EN SAMLET BRANCHE BAG LUKKELOVS-KOMPROMIS DSK tager initiativ til og samler hele detailhandlen om et lukkelovskompromis, som ministeren udtaler vil danne grundlag for regeringens lovforslag.

LISBETH DALGAARD FÅR PRIS DSK’s formand får HK Handel’s arbejdsmiljøpris. AFTALE OM CIGARETTER DSK, Coop og Nærbutikkernes Landsforening indgår en aftale med House of Prince om forbedret avance af salg af cigaretter.

19


breadcrumb.dk & tekstforfatter.dk

Vejen til indkøbsvognen begynder med A…

Ê À> `ÃÊ >À i`Ãv©ÀiÀÊ }Ê` ÃÌÀ LÕiÀiÀÊÃÌCÀ iÊ CÀ iÛ>ÀiÀÊ }Ê«À Û>ÌiÊ >Li Ã]Ê`iÀÊ ÕÀÌ }ÌÊ v `iÀÊÛi ÊÌ Ê ` ©LÃÛ } i °Ê F`iÊ Êà FÊ }ÊÃÌ ÀiÊLÕÌ iÀ°Ê i i Êi ÊFÀÀC iÊ >ÀÊÛ ÊL> iÌÊÛi i Êv ÀÊÀ }Ì }Ê > }iÊ>vÊ`iÊ CÀ iÀ]Ê`iÀÊiÀÊL iÛiÌÊi Ê >ÌÕÀ }Ê`i Ê>vÊ`> à iÀ iÃÊ ÛiÀ`>}°Ê ©`Ê`i Ê«FÊwww.abrands.dkÊi iÀÊ>vÌ> ÊiÌÊ ©`iÊ«FÊ3396 0060

6 ÊL> iÀÊÛi i ÊÌ Ê ` ©LÃÛ } i

ë > >`i Ê{äÊUÊ£ÓÈÎÊ ©Li >Û Ê ÊUÊ/ v\ÊÎÎ ÈÊääää

20


hvem hjælper med hvad ?


Underdirektør Claus Bøgelund Nielsen Claus Bøgelund Nielsen har været ansat i DSK siden 1999 og blev underdirektør i 2006. For ham er det især forholdet til kunderne, der gør arbejdet med den danske købmandsbranche til et altid spændende og omskifteligt sted at være. „Når jeg siger, at det er kunderne, der ”stemmer” med indkøbsvognen, så mener jeg, at man dagligt kan følge deres ”dom” over butikkerne, og netop dét, synes jeg, gør dagligvarebranchen så utrolig spændende“. Som helt ung fik Claus skudsmålet, at han ville blive politiker eller købmand, og man må sige, det er lykkedes ham at kombinere de to kasketter. Befinder man sig tæt på Claus, er det tydeligt, at der altid er mange bolde i luften på samme tid, og han er flittig på tasterne. F.eks. er der ikke nogen, som slipper af sted med at sige eller skrive noget forkert i medierne om dagligvarehandelen i Danmark, uden at han retter op på misforståelsen. Som underdirektør i DSK arbejder Claus med en række erhvervspolitiske opgaver som f.eks. grænsehandel, kampen mod sort økonomi, betalingskort og sidder i bestyrelsen i Dansk Retursystem A/S. Derudover er han velbevandret i personalejuraen, så han besvarer også henvendelser på dette område. Her vil Claus sætte ind i 2010: • DSK ønsker en løsning på det tyske pant-problem, så tyske butikker ikke fortsat kan sælge øl og sodavand på dåse uden opkrævning af pant. • DSK forventer liberalisering af spillemarkedet og et brud med Danske Spils monopol siden 1949. Det vil medføre konkurrence på lige vilkår og et opgør med udenlandske bookmakere, der snylter på den danske model. • DSK kommer til at bruge megen energi på tålelige løsninger for de ‘forhadte’ varegrupper som f.eks. slik, sodavand, alkohol, cigaretter, spil mv., hvor flere og flere ønsker restriktioner i dagligvarebutikkerne. Købmændene bidrager gerne til at sikre sunde kunder – sunde kunder lever længere ! Men der er grænser for de byrder, man med rimelighed kan pålægge detailhandelen. • DSK forventer et år i betalingskortenes tegn! Butikkerne kommer til at betale mere for brugen af Dankortet. Til gengæld forventer vi mulighed for at sende kortselskabernes gebyrer for brugen af internationale betalingskort videre til forbrugerne. • En ny lukkelov træder i kraft. Det bliver formentlig den sidste lukkelov i Danmark, hvor vi efter en overgangsordning vil ende med en helligdagslov.

22


– Kunderne ‘stemmer’ hver dag med indkøbsvognen, siger underdirektør i DSK Claus Bøgelund Nielsen „Når jeg siger, at det er kunderne, der ‘stemmer’ med indkøbsvognen, så mener jeg, at man dagligt kan følge deres ‘dom’ over butikkerne, og netop dét synes jeg, gør dagligvarebranchen så utrolig spændende“ – Claus Bøgelund Nielsen, underdirektør i DSK

23


Juridisk konsulent Louise Holm Sommer Det siger noget om Louise Holm Sommer, at hun ikke havde været ansat i DSK i mere end et par uger, før hun modtog blomster som tak for hjælpen i en konkret sag. Louise har tidligere skaffet Danmark mange sejre i Beach Volley, men bruger nu hænderne flittigt til at skrive mails, der ofte bliver alen lange for at sikre, at alle aspekter bliver husket. Jura er ikke en eksakt videnskab, men Louise skal nok gøre sit til, at man når frem til en tilfredsstillende løsning. „Overenskomsterne er blevet utroligt indviklede, og det er meget krævende at følge med i de mange regler, der løbende ændres, så dér kan vi virkelig hjælpe købmændene“, siger Louise Holm Sommer, juridisk konsulent i DSK. Som juridisk konsulent besvarer Louise Holm Sommer hver dag en masse spørgsmål fra købmænd, som ringer eller mailer til DSK. Spørgsmålene drejer sig om ansættelsesret, som Louise har specialiseret sig i de seneste 10 år. De fleste spørgsmål handler om ansættelseskontrakter, opsigelsesvarsler, løn, regler vedr. sygefravær, ferie, barsel osv.

• Den nye overenskomst vil formentligt træde i kraft den 1. marts 2010. Efterfølgende skal der informeres om indhold og nye tiltag heri til medlemmerne. • Bistå købmændene med juridisk rådgivning i diverse personalesager, samt udarbejde informationsmateriale om f.eks. pensionsforhold, personalehåndbøger og sygedagpengeregler. • Fortsætte arbejdet med at øge fokus på røveri- og tyveri-forebyggelse. Fortsat informere om vigtigheden af at prioritere forebyggelse, og derudover deltage i det politiske arbejde på organisationsniveau.

24


– Vi skal hjælpe med at skabe gennemsigtighed i junglen af regler, siger juridisk konsulent i DSK Louise Holm Sommer „Overenskomsterne er blevet utroligt indviklede, og det er meget krævende at følge med i de mange regler, der løbende ændres, så dér kan vi virkelig hjælpe købmændene, siger Louise Holm Sommer, juridisk konsulent i DSK.“ – Louise Holm Sommer, juridisk konsulent i DSK

25


Juridisk konsulent Trine Busk-Jepsen Trine Busk-Jepsen har altid en positiv tilgang til tingene og en fantastisk evne til at kommunikere med alle typer af mennesker. Som planlovsforkæmper er hun stålsat, og flere har stukket sig på hendes juridisk spidse pen. I etisk sammenhæng arbejder hun ud fra devisen om, at det er ikke nok at have viljen til, at det gode skal ske fyldest, det skal også kunne omsættes til konkrete mål og resultater. „Det er en god oplevelse, når man kan hjælpe. Både når det er her og nu og i telefonen, og når det er et længere sejere træk, der lykkes“, siger Trine Busk-Jepsen, juridisk konsulent i DSK. Som juridisk konsulent i DSK følger Trine bl.a. kommunernes lokalplanlægning tæt for at sikre, at planlovens regler om butiksbyggeri nøje overholdes. Samtidig arbejder hun med regler for markedsføring og er DSK’s repræsentant i Forum for Fødevarereklamer, Læskedrikreklamenævnet samt Alkoholreklamenævnet. Trine er desuden medlem af bestyrelsen i DIEH, Dansk Initiativ for Etisk Handel. Har du spørgsmål til planloven eller er i tvivl om, hvad man må skrive i en annonce, så er det Trine, du skal henvende dig til.

• Der er et par store retssager i forbindelse med de ulovlige Bilka-byggerier, som domsforhandles i 2010. I det hele taget vil arbejdet med at sikre planlovens overholdelse stadig udgøre en væsentlig del af DSK’s arbejde. • Markedsføringsloven kommer til at fylde en del. Forbrugerombudsmanden vil have fokus på regelsættet om prismarkedsføring i 2010, og det betyder, at bl.a. vejledning og information fra DSK intensiveres. • Etik, klima og miljø vil stadig have en stor plads. Det er områder, hvor vi forventer, at kravene fra forbrugerne til stadighed øges, og DSK går aktivt ind i arbejdet.

26


– Det er ikke nok at have viljen til det gode, det skal også omsættes til konkrete mål og resultater, siger juridisk konsulent i DSK Trine Busk-Jepsen „Det er en god oplevelse, når man kan hjælpe. Både når det er her og nu og i telefonen, og når det er et længere sejere træk, der lykkes“ – Trine Busk-Jepsen, juridisk konsulent i DSK.

27


– fordi økologi ikke koster

&;>.1: %Ƿ:01>.E 1> 8-:09-:0 ;3 @>1061 31:1>-@5;: <Ơ 3Ơ>01:

unde r g e g i l r u 4 nat i? g o l o k ø e g til at væl 1 1> 5771 ?5: <>Ƿ6@ :09-:0 ? 8 7 5? 3 8; Ƿ0:5:3 w 1: Ƿ7; 5771 7A:?@3 > 1 0 : 1 B : 3 1? ;3 9->71> ; >0 @583;01? 2 0 1 53 :-@A>8 3> ? ;9 w E>1:1? ;991> <Ơ 7 1 8B 7 3 > ; .Ơ01 7Ƿ1 : >1 ?;991 1> { Ơ>1@ ;8;35?7 2;0 7 Ƿ ¢ U U V Ơ> w Ƿ1>:1 2 >A:0@ 01

>;0A7@1> 5: < >5 61 1 9 1 7 ->B1

w Ǹ7;8;35? 7A:?@531 2 : 1 >7 1 B 4 > 4;801 5081> 881> ?Ƿ019 ?@; 1> 1

Pris

XXX arla.dk 28

en herregård


DSK’s medlemmer har tilsammen en markedsandel på næsten 1/3 af dagligvaresalget i Danmark.


DSK’s fødevareafdeling fødevarechef Kirsten Jacobsen

Når der er lys i vinduerne hos DSK en sen aftentime, kan det meget vel være fødevarechef Kirsten Jacobsen, der arbejder. Hun er et arbejdsjern, som gerne vil sikre sig, at alle har forstået reglerne, gør det korrekt, undgår problemer osv.

• Vi skal introducere et nyt, avanceret system til tilbagekaldelse af fødevarer fra butikkerne, så vi kan fjerne sundhedsskadelige fødevarer hurtigere og mere effektivt end hidtil.

Man får ikke altid et enkelt og kort svar, hvis man stiller Kirsten et spørgsmål om fødevareregler, men til gengæld kan man være helt sikker på altid at få et fuldstændig korrekt svar. Hun er ikke meget for at være ‘off-line’, når hun er på en velfortjent ferie, men Lanzarote har heldigvis så meget at byde på, at det bliver til lidt ferie alligevel.

• Den elektroniske egenkontrol kommer til at omfatte flere og flere medlemmer, og efterhånden opstår der behov og ønsker om at kunne udnytte muligheden for at håndtere flere opgaver inden for systemet. Vi skal derfor videreudvikle og tilpasse den elektroniske egenkontrol, så brugerne får maksimal nytte af den.

„Fødevaresikkerhed, egenkontrol og kontrolrapporter har stor bevågenhed fra myndighederne, pressen og forbrugerne. Derfor er det også et af de vigtigste arbejdsområder for DSK“, siger fødevarechef Kirsten Jacobsen.

• Nye mærkningsregler er på vej fra EU, og det kan betyde nye, store, administrative byrder for butikker, som selv fremstiller eller pakker fødevarer, eller i værste fald, at butikker fravælger egenproduktion. DSK vil fortsat kæmpe for at undgå de mest vidtgående krav.

Bag sig har Kirsten Jacobsen en uddannelse som cand. brom, og som fødevarechef i DSK’s fødevareafdeling har hun i alt fem kompetente medarbejdere under sig.

• Uanset hvor vidt de nye mærkningsregler kommer til at gå, vil der være et stort behov for at opgradere butikkernes mærkning af butikspakkede fødevarer. DSK står sammen med kæder og butikker over for en stor opgave med at sikre overholdelse af både eksisterende og kommende regler om mærkning.

Kirsten er ikke bare ekspert – hun er eksperten i regler om mærkning, hygiejne og egenkontrol og har et stort kendskab til lovudviklingsprocessen både i Danmark og EU samt til administration af reglerne.

• Den annoncerede ‘forenkling’ af egenkontrollen har forårsaget en del administrativt bøvl, ikke så meget for butikkerne som for brancheforeninger, der skal tilpasse branchekoder og informere om ændringerne. Det viser sig nemlig, at butikkerne stort set skal udføre de samme kontroller, men det hele skal forklares på en ny måde, og der skal foreligge en ‘risikovurdering’ som begrundelse for, hvad man gør og ikke gør. Det kommer vi til at bruge meget mere tid på i 2010.

Som vores fødevarechef varetager hun en række politiske opgaver i form af høringssvar vedrørende fødevarelovgivning og har ansvaret for udviklingen af Branchekoden i samarbejde med Coop og Dansk Supermarked, samt faglige aktiviteter, f.eks. i DSK’s Fødevareudvalg.

30


– Hvad der er vigtigt for forbrugerne og medierne, er også vigtigt for købmændene og dermed os, siger fødevarechef i DSK Kirsten Jacobsen „Fødevaresikkerhed, egenkontrol og kontrolrapporter har stor bevågenhed fra myndighederne, pressen og forbrugerne. Derfor er det også et af de vigtigste arbejdsområder for DSK“ – Kirsten Jacobsen, fødevarechef i DSK

31


En stærk afdeling Fødevareafdelingen er den største afdeling i DSK, hvor du udover Kirsten Jacobsen kan møde en række dygtige og dedikerede medarbejdere. Fødevareafdelingens væsentligste arbejdsopgaver er at rådgive købmændene, købmændenes kæder og grossister om alle fødevareregler og forhold af betydning for fødevaresikkerheden. Det sker i et tæt samarbejde med blandt andre indkøbs- og logistikfunktionerne hos SuperGros og Reitan Distribution. Siden begyndelsen af 2009 har vi varetaget en række specifikke opgaver for SuperGros i relation til fødevaresikkerhed og overholdelse af fødevareregler, f.eks. rådgivning vedrørende egenkontrol for indkøb og drift af terminalerne, tilbagekaldelser af varer fra butikkerne og kundeklager, ligesom vi har overtaget ansvaret for udvikling af den elektroniske egenkontrol. Enhver problemstilling vedrørende fødevareregler besvares. Spørg løs!

Fødevarekonsulent Jesper Sølling Jesper Sølling er professionsbachelor i ernæring og sundhed, og som tidligere tilsynsførende i fødevarekontrollen har han en perfekt baggrund for at rådgive om fødevarespørgsmål. Fødevarekonsulent Anne-Marie Jensen Kerstens Anne-Marie Jensen Kerstens er uddannet kok og levnedsmiddelkandidat. Anne-Marie rådgiver om fødevarespørgsmål, er specialist i Nøglehulsmærket og tager sig desuden af kundeklager vedr. SuperGros’ private label produkter. Fødevarekonsulent Anne Mette Dall Mørch Anne Mette Dall Mørch er professionsbachelor i Sundhed og Ernæring fra Suhrs Seminarium og rådgiver om fødevarespørgsmål. Web-konsulent/sekretær Jette Stausgaard Jette Stausgaard ajourfører systemet til elektronisk egenkontrol og yder support til butikkerne. Sekretær Karin Schlüter Karin Schlüter er sekretær i Fødevareafdelingen og har som sådan en finger med i det meste af det, der foregår i afdelingen.

32


33


Flere medarbejdere i DSK Sekretær Ann-Katrine Henriksen Ann-Katrine har bl.a. ansvar for udsendelse af nyhedsbreve og diverse sekretæropgaver. Sekretær Heidi Mühlendorph Heidi Mühlendorph har bl.a. ansvar for receptionen, udsendelse af nyhedsbreve og diverse administrative opgaver. Sekretær Inger Margrethe Sennels Inger Margrethe Sennels har bl.a. ansvar for ajourføring af DSK’s medlemsdatabase.

34


Inspektør Martin Carlsen Martin Carlsen sørger bl.a. for DSK’s mange mødearrangementer, post og passer godt på Købmændenes Hus på Svanemøllevej i Hellerup. Chefsekretær Lykke Boeck Lykke Boeck er sekretær for John Wagner og har bl.a. ansvar for kontakten til DSK’s bestyrelse. Regnskabs- og it-ansvarlig Ingelise Petersen Ingelise Petersen har tæt kontakt til bank og revisor samt it-leverandører og er desuden regnskabsansvarlig for Købmandsforeningen Danmark.

35


Vi har åbent lige nu Ordner du papirer sent om aftenen? Eller i weekenden? Vores telefoner er åbne døgnet rundt, året rundt. Ring til os på 70 123 456, når det passer dig.

185x140_Vi har Œbent lige nu.indd 1

01/10/09 12.47

Smag sødmen fra Cuba.

Vi har hældt de bedste og sødeste cubanske appelsiner på karton.

Der er forskel på frugt

C6IJG:CH =:AI :<:C LLL#GNC@:7N#9@

36


Gå efter Danish Crown’s “100% dansk” – mærket, når du køber svinekød. Det er din garanti for, at kødet er fra danske grise, og har den høje kvalitet og fødevaresikkerhed du og din familie har krav på.

Du vælger selv… 37


Informationskonsulent Mille Engberg

Mille Engberg er uddannet cand.scient.soc., og blev ansat i DSK i 2003. Hun var i forvejen godt bekendt med branchen, da hun er gift med en købmand.

er billigere, hurtigere og giver mulighed for at linke til DSK’s eller andres hjemmesider, hvor man kan læse videre, finde skemaer eller andet relevant materiale, forklarer Mille.

Mille er bl.a. ansvarlig for at ajourføre og udvikle www.dsk.dk. Desuden arbejder hun med pressemeddelelser, debatindlæg, pressekontakt, meningsmålinger, produktion af brochurer, annoncer, skriftlige beretninger, aftaler om medieovervågning m.m.

www.dsk.dk er en meget effektiv kommunikationskanal, som løbende ajourføres med nyheder og anden information. Hjemmesiden er målrettet DSK’s medlemmer, samtidig med at samarbejdspartnere, journalister og andre skal kunne finde oplysninger, der er relevante for dem.

- En væsentlig del af DSK’s mission er at sikre et højt vidensniveau hos DSK’s medlemmer. Vi skal sørge for, at købmændene, kæderne og grossisterne kender landets lovgivning og de politiske anbefalinger. Ligesom vi skal sørge for at orientere om den seneste udvikling og belyse konkurrenternes tiltag, så købmændene og deres bagland kan træffe de rigtige beslutninger, siger Mille Engberg.

• www.dsk.dk skal opgraderes, og vi skal have udviklet nye faciliteter, så det bliver muligt at abonnere på pressemeddelelser og andre tekster. Vi vil samtidig gerne have mulighed for at gennemføre hurtige meningsmålinger blandt DSK’s medlemmer.

Det gøres bl.a. gennem www.dsk.dk, der løbende ajourføres og som vi i DSK også bruger til udsendelse af vores nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer ca. én gang om ugen og er holdt i en meget kortfattet note-form, så det er let at få et overblik over informationen.

• Vi vil i samarbejde med kæder og grossister arbejde for at få journalister til i højere grad at interessere sig for dagligvarehandelen som branche. • Understøtte DSK’s arbejde med politiske sager via pressemeddelelser, debatindlæg, pressenyhedsbreve og anden pressekontakt, samt understøtte DSK’s rådgivning med udarbejdelse af brochurer eller andet materiale.

- Nyhedsbrevet har i al stilhed gennemgået en forandring fra at være et fax-nyhedsbrev til næsten udelukkende at være et elektronisk nyhedsbrev. Det elektroniske nyhedsbrev har flere fordele : det

38


– Informationen skal være klar, gennemtænkt og overskuelig, siger informationskonsulent i DSK Mille Engberg „En væsentlig del af DSK’s mission er at sikre et højt vidensniveau hos DSK’s medlemmer. Vi skal sørge for, at købmændene, kæderne og grossisterne kender landets lovgivning og de politiske anbefalinger. Ligesom vi skal sørge for at orientere om den seneste udvikling og belyse konkurrenternes tiltag, så købmændene og deres bagland kan træffe de rigtige beslutninger“ – Mille Engberg, informationskonsulent i DSK.

39


www.kohberg.dk

40


41


DSK’s medlemmer Hvem står bag DSK? Bag De Samvirkende Købmænd står ca. 1.500 købmænd, købmændenes kæder og de to grossister i den frie sektor: Dagrofa/ SuperGros A/S og Reitan Distribution. DSK’s medlemmer har tilsammen en markedsandel på næsten 1/3 af dagligvaresalget i Danmark.

SuperBest SUPERSPAR SPAR KWIK SPAR KIWI minipris REMA 1000 7-Eleven Løvbjerg Supermarked ABC-Lavpris NærKØB LETKØB S-Engros

Antal butikker Omsætning (1.000 kr.) 220 12.355.000 111 2.760.000 278 2.960.000 155 921.500 53 1.320.000 175 4.702.500 131 1.150.000 15 1.141.000 11 582.500 219 Ikke centralt registreret 120 Ikke centralt registreret 29 2.400.000

Kilde: Stockmann-Gruppen. Key Account portrætter, 3. kvartal 2009 og Hvem er hvem – dansk dagligvarehandel 2009.

• Købmændenes kæder omsætter for i alt ca. 28 mia. kr. årligt • DSK’s medlemmer beskæftiger mere end 20.000 medarbejdere • Hver dansker handler i gennemsnit én gang om ugen hos et medlem af DSK.

42


43


’’

e! at hjælpg på r o f r e safdelin Vi er h

alg vores s 0 19 30 Ring til 71 8 n telefo

Købmand i Aalborg ”Service betyder utrolig meget. Det er en konstant udfordring at være købmand, derfor er det godt, at ProLøn er løneksperter på vores område; så kan vi bruge tiden på at sælge gode købmandsvarer.” Lasse Madsen, Købmand i Aalborg.

ProLøn udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og størrelse. Vi servicerer i dag 10.000 virksomheder og mere end 100.000 ansatte. Med 25-års erfaring som fundament glæder vi os hver dag til at gøre lønbehandling let og ligetil for alle – også dig.

”Inden for kort tid bliver det at lave løn, reduceret til blot ét tryk på en knap. Det er fantastisk!” Pia Madsen, Bogholder i Aalborg.

samvirkende ann. 185x140mm:Layout 1 21/10/09 8:50 Side 1

ProLøn A/S ı Tronholmen 3 ı 8960 Randers SØ ı Tlf 87 10 19 30 www.proloen.dk ı proloen@proloen.dk

Gevinsten for den enkelte forhandler er stor - det er nemlig alt sammen med til at knytte kunderne endnu tættere til den enkelte butik.

Danske Spil giver flere kunder og mere salg Danske Spil betaler hvert år over 500 mio. kr. i provision til vores forhandlere. Gevinsten for den enkelte forhandler er stor - det er nemlig alt sammen med til at knytte kunderne endnu tættere til den enkelte butik.

Danske Spil har omkring 3.700 forhandlere i hele Danmark. Det er forhandlere, der får en masse fordele ud af at tilbyde deres kunder at spille blandt andet Lotto, Oddset og Tips. Hver uge får forhandlerne masser af kampagnematerialer til de forskellige spil. Og mange går meget længere end til at hænge materialerne op. Der er for eksempel butikker, der arrangerer informationsaftener, hvor kunderne kan lære mere om spil på heste, systemer til Oddset eller til Lotto. Der er også forhandlere, som arrangerer butiksmesterskaber i Oddset eller hjælper kunderne med at skabe en Lottoklub.

Når spillerne vinder de store milliongevinster, er det ikke kun vinderne, der bliver glade. Også de forhandlere, der sælger milliongivende vinderkvitteringer, bliver glade. De fortæller, at det giver masser af reklame, medieomtale og endnu flere glade kunder.

Vil du høre mere om at blive Danske Spil forhandler, så ring til Danske Spils ForhandlerCenter på tlf. 3672 0696.

44


Med Bunzl som totalleverandør er du sikret optimalt samspil mellem maskiner og emballage, understøttet af skræddersyede konceptløsninger inden for både convenience og hygiejne. tlf. 77403300 • www.bunzl.dk

MASKINER

EMBALLAGER Bunzl søger konstant efter nye emballager og forbrugsvarer med det for øje at forbedre den enkelte butiks profil og konkurrenceevne.

- et bredt udvalg af det du har behov for inden for butiks- og produktionsudstyr, pakkeog topforseglingsmaskiner.

KONCEPTER

TEKNISK SERVICE

- med udgangspunkt i dine behov, skræddersyer vi koncepter for at styrke din butiksprofil indenfor bake-off, convenience- og måltidsløsninger.

Vores landsdækkende serviceafdeling giver garanti for din investering i form af høj brugsværdi og lave driftsomkostninger.

45www.dsk.dk


Købmændenes Historie DSK blev stiftet den 8. september 1907. I september 2007 blev 100 års jubilæet bl.a. markeret med udgivelsen af bogen ‘Købmændenes Historie’. Hvem er den danske købmand i dag ? Og hvorledes har købmændenes verden ændret sig, siden dengang der lå en købmand henne om næsten hvert et gadehjørne ? Og ikke mindst – hvor er denne verden på vej hen ? Det handler ‘Købmændenes Historie’ om. Bogen er en meget anderledes historiebog skrevet af forfatterne og historikerne Søren Mørch og Tom Buk-Swienty. ‘Købmændenes Historie’ fortæller om de udfordringer, købmændene har stået over for i årenes løb med verdenskrige, teknologisk udvikling osv., men også om historiske og aktuelle konflikter i købmændenes verden. Bogen udkom den 7. september 2007 og blev udgivet af Gads Forlag. Jyllands-Posten skrev bl.a. i deres anmeldelse: Et 100 års jubilæum har udløst en glimrende beretning om den danske købmand og hans forvandling. Bogen er tildelt fem stjerner. Bogen kan købes ved henvendelse til DSK for 150 kr. inkl. moms og porto.

48


DSK vil gerne takke de samarbejdspartnere, der har valgt at medvirke til udgivelse af denne brochure

49


ASE er den største a-kasse for

selvstændige

-meld dig ind nu!

Tlf. 7013 7013 • www.ase.dk

Uafhængighed betaler sig

R

Totalløsninger i køl og frys · Plug-in køl & frys · Butiks køle-/frysemøbler Vibocold A/S

MED MILJØVENLIG HILSEN

· Modul køle-/fryserum · Klimaanlæg Livøvej 22 DK-8800 Viborg

Tlf. +45 8661 3411 Fax +45 8661 3764

CO2 er ikke altid dårligt. I Advensor compSUPER anlæggene fra FinDan er det et miljøvenligt og effektivt kølemiddel. Ikke mindst i kraft af det lave energiforbrug. FinDan Gruppen kan levere skræddersyede CO2 anlæg, baseret på mange års udvikling og erfaring. Og som naturligvis er gennemtestede hos DTI. Resultatet er godt for miljøet, godt for økonomien og godt for din forretning.

· Mobil 12/24 V · Landsdækkende service mail@vibocold.dk www.vibocold.dk

www.findan-gruppen.dk

Vi er klar til at gøre din hverdag mere effektiv – er du? Vores erfarne serviceteknikere står klar til at installere markedets mest omkostningseffektive komprimatorer. Bedre komprimering giver færre tømninger, mere effektiv drift og mere tid til at pleje dine kunder.

Vælg det der betaler sig, også i det lange løb.

Vi rådgiver danske købmænd om SIKKERHED og SUNDHED WorkLife A/S Landsdækkende autoriseret arbejdsmiljørådgivning og krisehjælp. Tlf. 70 227 527 www.wl.dk

50


En fordelagtig aftale

Som medlem af DSK kan du få en forsikring hos Topdanmark med ekstra fordele - målrettet de behov, du har som købmand. Fordelene spænder lige fra skadedyrsforsikring over underforsikringsgaranti til psykologhjælp ved røveriforsøg – og der er flere endnu.

51540 11.09

Få mere at vide og bestil et uforpligtende tilbud på 70 15 85 85

Tomme flasker og dåser skal afleveres i butikken – for miljøets skyld

De skal genanvendes. Derfor skal de retur til butikken, hvor de hører hjemme! Læs mere på www.dansk-retursystem.dk 51


De Samvirkende Købmænd Svanemøllevej 41 Postboks 122 2900 Hellerup Tlf. nr.: Fax nr.:

+45 39 62 16 16 +45 39 62 03 00

dsk@dsk.dk www.dsk.dk

Januar 2010