Page 1

IC Daily na dan 2.2.2009. KALENDAR DANAŠNJIH OBJAVA Vrijeme

Zemlja

Pokazatelj

Važnost objave

Prijašnja objava

9:55

GE

PMI Manufacturing

!!

32.0

OËekivanje tržišta 32.0

10:00

EC

PMI Manufacturing

!

34.5

34.5

10:30

UK

PMI Manufacturing

!!

34.9

34.5

14:30

US

Personal Income

!!!

-0,2%

-0,3%

14:30

US

Personal Spending

!!!

-0,6%

-0,9%

14:30

US

PCE Deflator (YoY)

!!

1,4%

1,1%

14:30

US

PCE Core (MoM)

!!

0,0%

0,0%

14:30

US

PCE Core (YoY)

!!

1,9%

1,7%

16:00

US

ISM Manufacturing

!!!

32.4

33.0

16:00

US

ISM Prices Paid

!

18.0

19.0

16:00

US

Construction Spending MoM

!!

-0,6%

-1,2%

MAKROEKONOMSKO OKRUŽENJE »etvrti kvartal za SAD manje loš od oËekivanja

Osnovni makroekonomski pokazatelji

- Dobro jutro! Prema privremenim podacima DZS-a hrvatski izvoz u 2008. rastao je za 4,7% u odnosu na 2007. dok je uvoz prednjaËio s porastom od 8,8%. Time je vanjskotrgovinski deficit apsolutno iznosio 81,22 milijarde kuna odnosno poveÊan je za 12,6%. Pokrivenost uvoza izvozom pala je sa 47,9 na 45,9% u 2008. godini i tako potvrdila nastavljanje trenda sporijeg rasta izvoza od uvoza. Inflacija euro zone pala je više od oËekivanja (što u posljednje vrijeme više niti ne iznenađuje) na najnižu razinu otkad je euro uveden. Porast cijena u sijeËnju u odnosu na isti mjesec prošle godine bio je svega 1,1%. Nezaposlenost je pak porasla peti mjesec zaredom i dosegnula dvogodišnji high od 8%. Premda je na ECB-u prtisak da spuste stope veÊ ovaj tjedan, Ëelnici središnje banke jasno su dali do znanja da do ožujka ne namjeravaju uËiniti ništa. Iz SAD-a je u petak stiglo možda najveÊe iznenađenje da je BDP u Ëetvrtome kvartalu pao za 3,8%, a ne kako se oËekivalo za više od 5%. Ipak, pad je bio najveÊi od 1982. i prema prognozama samo je prethodnik najslabijeg kvartala u kojeg smo ušli prije mjesec dana. Da nije bilo porasta zaliha koje su ublažile pad BDP-a taj bi indikator pao za 5,1%. Osobna potrošnja ide u korak s BDP-om te je i ona u prosincu pala za 3,5%. Nakon objava, dioniËki sektor izgubio je na vrijednosti dok su obveznice postale privremeno utoËište. Jasno je da bez nekakvog stimulansa Amerika neÊe niti u drugoj polovici godine uspjeti generirati rast uz ovakvu potrošnju i daljnja oËekivana pogoršanja na tržištu rada. Ugodan dan :)

Zemlja/Indikator

SAD

Eurozona

Japan

Hrvatska

referentna repo stopa

0,25%

2,00%

0,10%

6,00%

desetogodišnji prinos

1,90%

2,22%

0,88%

7,04%

rast BDP-a

-0,20%

0,60%

1,30%

3,40%

industrijska proizvodnja

-7,80%

-8,10%

1,10%

-1,50%

PPI headline (yoy)

-0,90%

3,30%

6,30%

4,70%

PPI core (yoy)

4,30%

4,30%

5,50%

n.a.

CPI headline (yoy)

0,10%

1,60%

0,40%

2,90%

CPI core (yoy)

1,80%

1,80%

1,80%

3,40%

stopa nezaposlenosti

7,20%

8,00%

7,20%

13,70%

Kretanje deficita vanjskotrgovinske bilance (Hrvatska od poËetka 2007. godine)

Kretanje stope nezaposlenosti i BDP-a u euro zoni 1,5

11,0

-4.500

Euro-Zone Unemployment Rate 10,5

1,2

-6.500

-7.500

0,9

9,5

0,6

9,0 8,5

0,3

8,0

trade balance

0,0

7,5 -8.500

7,0 01/07

04/07

07/07

10/07

01/08

04/08

07/08

10/08

BDP (QoQ)

stopa nezaposlenosti

deficit (HRK)

GDP s.a. (QoQ)

10,0

-5.500

03/95

-0,3 03/97

03/99

03/01

03/03

03/05

03/07

10

8,00

8

6,00

6

4,00

4

2,00

2

0,00

0

-2,00 GDP QoQ

-2 -4 01/01

-4,00

personal consumption

-6,00 10/01

08/02

06/03

04/04

02/05

12/05

10/06

07/07

05/08

Izvor: Bloomberg

Kontakt: Dario BjelkanoviÊ; telefon: 01 4825 851; e-mail: Dario.Bjelkanovic@InterCapital.hr Marko Kozina; telefon: 01 4825 852; e-mail: Marko.Kozina@InterCapital.hr; Marina Tkalec; telefon: 01 4825 855; e-mail: Marina.Tkalec@InterCapital.hr

Personal consumption

US GDP (QoQ %)

Usporedno kretanje GDP-a i osobne potrošnje u SAD-u


IC Daily na dan 2.2.2009. TRŽIŠTE NOVCA PoËetak radnog tjedna koji Êe odrediti daljnje kretanje na novËanom tržištu - Pred nama je novi radni tjedan koji Êe odrediti daljnju situaciju na novËanom

tržištu. Kamatne stope nastavile su rasti prema višim razinama bez obzira na održanu aukciju. »ini se ipak kako je to bio kratkoroËni predah kada su pritisci popustili. Protekli tjedan prevladavali su veliki pritisci na likvidnost sustava, s tim da oËekujemo nastavak napetosti zbog neizvjesnosti oko održavanja aukcija. Nakon duljeg vremena imali smo prilike vidjeti korištenje lombardnih kredita od strane bankarskog sektora. ImajuÊi u vidu da Êe smanjenje rezervi središnja banka koristiti primarno za refinanciranje inozemnih obveza države, a po najavama veÊ za EUR obveznicu koja dospijeva sredinom iduÊeg mjeseca, može se oËekivati zadržavanje smanjene razine likvidnosti kao glavnog instrumenta u ublažavanju deprecijacijskih pritisaka na domaÊu valutu. Globalno financijsko tržište pa tako i novËano išËekuje bolje dane. Sudionici na gospodarskom forumu u Davosu završili su svoj nastup bez jasnih rješenja koja bi pokazala put kojim treba krenuti kako bi se riješio problem gospodarske krize. MMF je upozorio kako Êe ova godina biti najslabijeg gospodarskog rasta od Drugog svjetskog rata. Još jedan udarac posrnulim tržištima je odgoda objave Obaminog financijskog plana zbog dodatnih utvrđivanja detalja. Plan bi trebao smanjiti troškove hipoteka domaÊinstvima te potaknuti novo kreditiranje poslovnih ljudi i građana. Prošli tjedan kamatne stope bile su na stabilnim razinama odnosno nije bilo pomaka. Kako sada stvari stoje, Ëini se da i ovaj tjedan oËekujemo Libor i Euribor na prošlotjednim razinama.

Kotacije kamatnih stopa rok O/N T/N S/N 1W 2W 1M 3M 6M 1Y

IC repo stope bid ask

EUR libor

US$ libor

6,400%

6,900%

6,400%

6,900%

5,900%

1,175%

0,305%

6,400%

6,900%

7,350%

7,850%

6,700%

1,399%

0,324%

0,237%

8,200%

8,700%

7,700%

1,520%

0,369%

0,250%

9,780%

10,280%

1,743%

0,419%

0,318%

8,740%

9,240%

2,091%

1,184%

0,527%

7,810%

8,310%

2,186%

1,660%

0,660%

2,480%

1,840%

0,832%

Mar09

Jun09

Sep09

Dec09

Euro dollars promjena 1W (bp)

98,77

98,77

98,68

98,505

-8

-14

-18,5

-21,5

Short sterling promjena 1W (bp)

98,385

98,525

98,51

98,345

-11

-6,5

-5

1,5

Euribor promjena 1W (bp)

98,165

98,285

98,245

98,08

-4

-4,5

-7

-5

22

20

20

18

18

16

16

14

14

12

12

10

10 8

O/N Zibor

10/08

7,30

21

O/N Zibor

18 15

1W Zibor

12

7,25

9 6 7,15

3

2 0

10/08

7,35

EUR/HRK HNB mid rate

7,20

4

0 10/08

24 7,40

6

1W Zibor

2

7,45

11/08

11/08

12/08

12/08

01/09

O/N & IW ZIBOR (%)

24

22

HNB mid rate

26

O/N & 1W ZIBOR (%)

O/N & 1W ZIBOR (%)

26

4

0,197%

Usporedno kretanje teËaja EUR/HRK & ZIBOR-a

24

6

CHF libor

Kotacije money market futuresa

Usporedno kretanje ZIBOR stopa

8

(libor rates by BBA)

HRK zibid zibor

7,10

01/09

0

08/08

08/08

09/08

09/08

10/08

11/08

11/08

12/08

01/09

01/09

Izvor: Bloomberg

ROBNO TRŽIŠTE Kotacije roba cijena

nagomilanih zaliha i oËekivanja još veÊeg pada potražnje, zlato je sjalo starim poznatim sjajem. Petak je dao impresivnu završnicu za taj metal koji je porastom cijene od 1,9% dogurao do $925 po unci nakon što je nekoliko sati prije kraja trgovanja bio dosegnuo tromjeseËni high od $926,90. Prošli tjedan donio je zlatu plus od 3% time što je odvukao ulagaËe od dolara i možda još više od brzerastuÊe ponude ameriËkog državnog duga koji se izdaje radi stabilizacije bankarskoga sustava. Tržište se sve više brine oko posljedica opuštene monetarne politike koja dozvoljava neobuzdan rast izdanja novih obevznica i poveÊava opasnost od pada vrijednosti istih. Nafta je išla u suprotnome smjeru s Brentom koji je prošli tjedan pao za 5,1% premda je u petak uspio vratiti nešto manje od pola dolara (oko 1%). Trgovanje u New Yorku završilo je s cijenom od $45,88 po barelu. WTI je padao dvostruko veÊom brzinom od europske inaËice pod pritiskom zaliha u Cushingu. U SAD-u još uvijek prevladava kontango i povijesno velik diskont prema Brentu. Tajnik OPEC-a Abdalla El-Badri izjavio je da kartel razmatra moguÊnost novog smanjenja proizvodnje na sastanku u ožujku ukoliko tržište ostane neuravnoteženo. Uz to OPEC planira za sobom povuÊi i neËlanice poput Rusije da udruže snage u pokušaju dovođenja ravnoteže na tržište nafte.

WTI Brent zemni plin zlato platina paladij srebro bakar olovo cink aluminij

41,45

-0,55

-9,36

-10,55

45,57

-0,68

-2,96

-2,86

4,32

-2,13

-3,72

-27,60

906,80

-2,16

-0,22

3,14

973,00

-1,85

-0,09

2,78

195,85

1,32

1,48

1,85

12,35

-1,75

1,94

7,44

141,25

-3,81

-10,97

-3,32

1.119,00

0,00

-6,36

1,18

1.078,00

0,00

-8,95

-14,36

64,40

0,00

1,26

-10,06

kukuruz zob riža soja pšenica sojino ulje kakao kava Dow Jones AIG Standard & Poor's Rogers International

promjena (%) O/N 1W 1M

374,75

-1,12

-4,83

202,25

-1,34

-5,93

-9,10 -4,60

11,70

-0,59

-6,06

-22,62

969,00

-1,12

-3,96

-0,82

563,00

-0,88

-4,98

-7,86

32,30

-1,31

-4,35

-4,66

2.771,00

0,00

3,90

9,09

118,90

0,00

-2,70

7,21

110,93

0,07

-2,04

-5,39

3.638,20

0,20

-4,08

-8,94

2.461,30

0,00

-4,08

-7,28

Usporedno kretanje teËaja EUR/USD i cijena zlata

tržišne kotacije EUR/USD

- Dok su industrijski metali sve dublje padali kao posljedica

cijena

promjena (%) O/N 1W 1M

1,56

1.000

1,50

940

1,44

880

1,38 1,32

EUR/USD Curncy

1,26

GOLDS Comdty

1,20 01/05/08

820 760 700

31/05/08

30/06/08

30/07/08

29/08/08

28/09/08

28/10/08

InterCapital vrijednosni papiri d.o.o.; telefon: 01 4825 850; e-mail: InterCapital@InterCapital.hr

27/11/08

27/12/08

26/01/09

cijene zlata

Dobar tjedan za zlato


IC Daily 2.02.2009. FX POKAZATELJI Vrijeme

Zemlja

Pokazatelj

OËekivanje tržišta

Prijašnja objava

9:55

GE

Purchasing Manager Indeks Manufacturing

34,5

32,7

0%

0% / 1,9%

14:30

US

Core Personal Consumption Expenditure- Prices Indeks (MoM / YoY)

14:30

US

Personal Consumption Expenditure Deflator

14:30

US

Personal Income

-0,4%

-0,2%

14:30

US

Personal Spending

-0,9%

-0,6%

Važnost objave

1,4%

MARKET TREND EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

EUR/JPY

USD/CHF

AUD/USD

EUR/CHF

1,2755

1,4405

89,95

114,45

1,1690

0,6480

1,4970

1,2810

1,4455

88,80

115,53

1,1715

0,6500

1,5000

1,2860

1,4470

88,50

116,16

1,1785

0,6600

1,5200

1,2650

1,4350

89,25

113,88

1,1655

0,6450

1,4950

1,2595

1,4270

88,80

113,50

1,1615

0,6400

1,4850

1,2541

1,4250

88,50

112,90

1,1580

0,6300

1,4750

Dnevni Tjedni Resistance

Support

Najava smanjenja kamatnih stopa ECB-a ruši euro

Intraday trgovanje:

-Protekli tjedan bio je u znaku slabljenja eura i jaËanja dolara i jena. Europska valuta bila je pod pritiskom lošijih gospodarskih podataka eurozone i sve veÊe nesigurnosti i nestabilnosti ali i daljnje najave smanjenja kamatnih stopa. Također je određeni utjecaj imao i veliki investitor Soros koji je napomenuo kako bi se euro mogao raspasti odnosno kako neÊe preživjeti krizu te da je gospodarska situacija mnogo teža nego što mi zaista mislimo. Opet su u fokusu ulagaËa valute sa nižim prinosima, ali koje su sigurnije u ovim turbulentnim vremenima. Euro je prema dolaru samo u sijeËnju oslabio za 8,4 posto, a prema jenu za više od devet posto. Najnoviji podaci o rekordno niskoj inflaciji i poveÊanoj nezaposlenosti negativno utjeËu na euro gurajuÊi europske zemlje polako u deflaciju ali i moguÊu depresiju. No jedna druga valuta vrlo je zanimljiva. Naime švicarski franak je toliko ojaËao s kraja prošle godine da SNB mora intervenirati. Tako je predsjednik SNB-a izjavio kako je banka spremna poduzeti ograniËene intervencije kako bi oslabila franak i sprijeËila deflaciju. Ovaj tjedan i dalje smo short na euro i funtu.

TeËaj

B/S

Ulaz

T/P1

T/P2

S/L

S

1,2649

1,2629

1,2589

1,2669

-

-

-

EUR/JPY

S

117,37

117,17

116,87

117,57

29.1.

117,35

2

EUR/USD

S

1,3052

1,3032

1,3002

1,3072

29.1.

1,3050

2

Open

Close

EUR/USD

Slabo trgovanje na deviznom tržištu

Tjedno trgovanje

-Ovaj tjedan ne oËekujemo pomake teËaja EUR/HRK zbog pada likvidnosti i zainteresiranosti investitora s obzirom na kotacije na deviznom tržištu. I dalje banke kotiraju velikih 300 pipsa spreada. No puno stvari ovisit Êe o novËanom tržištu koje je također pod velikim pritiskom. Tjedni raspon teËaja vidimo na razinama 7,34-42. U svakom sluËaju iz HNB-a su poruËili kako devalvacija kune nikome nije u interesu jer to sa sobom nosi jako puno negativnih konotacija.

TeËaj EUR/USD

B/S

Ulaz

T/P1

T/P2

S/L

S

1,2765

1,2665

1,2595

1,2860

Open

Close

-

Izvor: Bloomberg

Foreign Exchange kontakt: Dario BjelkanoviÊ; telefon: 01 4825 851; e-mail: Dario.Bjelkanovic@InterCapital.hr Marko Kozina; telefon: 01 4825 852; e-mail: Marko.Kozina@InterCapital.hr; Marina Tkalec; telefon: 01 4825 855; e-mail: Marina.Tkalec@InterCapital.hr

-

Pips

Pips -


IC Daily na dan 2.02.2009. DATUM

TE»AJ

BUY/SELL

ULAZ

T/P

2.1.2009

EUR/USD

B

1,3940

2.1.2009

EUR/JPY

B

127,24

7.1.2009

EUR/USD

S

1,3660

8.1.2009

USD/JPY

S

91,9500

8.1.2009

GBP/USD

S

1,5200

9.1.2008

EUR/JPY

S

124,45

9.1.2008

GBP/USD

S

12.1.2009

EUR/USD

13.1.2008

S/L

P/L

ZBROJ P/L

1,396

20

20

127,3

6

26

‐15

11

11

22

‐80

‐58

124,35

10

‐48

1,5216

1,52

16

‐32

S

1,3374

1,3365

9

‐23

USD/JPY

S

89,00

88,87

13

‐10

14.1.2009

EUR/USD

S

1,3250

1,3225

25

15

14.1.2009

EUR/JPY

S

119,09

118,76

33

48

16.1.2009

EUR/USD

S

1,3195

1,3215

‐20

28

19.1.2009

EUR/USD

S

1,3272

1,3292

‐20

8

27.1.2009

EUR/JPY

S

115,40

115,4

0

8

28.1.2009

EUR/USD

S

1,3265

1,3267

2

10

30.1.2009

EUR/USD

S

1,3052

1,305

2

12

30.1.2009

EUR/JPY

S

117,37

117,35

2

14

1,3675 91,84 1,5280

Pregled trgovanja za mjesec sijeËanj koji se opet pokazao pozitivnim -Mjesec sijeËanj bio je poseban po mnogoËemu. Euro je oslabio 8,5 posto prema dolaru, te prema jenu za više od devet posto. Ono što nas je držalo u pozitivnom teritoriju su intraday trgovanja, dok su nas tjedna trgovanja stopirala i tako utjecala na naš konaËni rezultat. Moramo napomenuti da je smjer u kojem smo željeli trgovati bio dobar, ali ulaz odnosno predviđanje za preokret tenda bio je prerani i na nižim razinama. SljedeÊi mjesec možemo oËekivati nastavak jaËanja dolara i jena kao posljedicu nesigurnosti i sve veÊeg maha recesije na novim podruËjima. Tako se sljedeÊa žrtva spominju "balkanske zemlje" odnosno istoËna Europa.

Razmišljamo i o predlaganju trgovanja za domaÊe valutne parove koje Êemo poËeti predlagati ovaj mjesec. Prvenstveno se to odnosi na EUR/HRK ali i USD/HRK. Uglavnom Êe to biti malo dugoroËnije pozicije.

Foreign Exchange kontakt: Dario BjelkanoviÊ; telefon: 01 4825 851; e-mail: Dario.Bjelkanovic@InterCapital.hr Marko Kozina; telefon: 01 4825 852; e-mail: Marko.Kozina@InterCapital.hr; Marina Tkalec; telefon: 01 4825 855; e-mail: Marina.Tkalec@InterCapital.hr


IC Daily na dan 2.2.2009. TRŽIŠTE OBVEZNICA Kotacije stranih državnih obveznica

Naglo poveÊanje inflacijskih oËekivanja u Americi - Iako je ameriËki GDP donekle pozitivno iznenadio investitore treasury obveznice nisu nastavile padati. Interesantno je s druge strane kako su se brzo vratila inflacijska oËekivanja od strane investitora. Tako se razlika između prinosa na desetogodišnje treasury obveznice i desetogodišnje treasury obveznice sa zaštitom od inflacije popela na 1,10% s 0,50% u samo tjedan dana. Tako možemo reÊi da investitori oËekuju prosjeËnu inflaciju od 1,10% u sljedeÊih deset godina. Naglo oËekivanje nove inflacije možemo zahvaliti Obaminom novom planu i velikom proširenju bilance FED-a koji bi zbog veÊeg pumpanja novca u ekonomiju i potrošnje mogu uzrokovati veÊe inflatorne pritiske na ekonomiju. Moramo priznati da smo vrlo aktivno poËeli pratiti inflaciju i rast inflacijskih kao moguÊu novu investiciju (kroz short tridesetogodišnji treasury ili kroz dugu poziciju u gore spomenutom spreadu između Treasurya i TIPS-a), ali nas je silina pomaka opet iznenadila tako da nam se Ëini da smo propustili veÊinu kratkoroËnog pomaka. Opet na ponovnoj korekciji veÊ spominjanog spreada tražili bi ulaz na razinama od 0,50-0,65%. Ovaj tjedan veliku ulogu u daljnjem kretanju ovog spreada mogao bi imati PCE deflator koji izlazi danas i podaci o zaposlenosti koji izlaze u petak.

US2Yr US5Yr US10Yr Schatz 2Yr Bobl 5Yr Bund 10Yr Long Gilt Japan 5Yr Japan 10Yr

Cijena

Prinos

Promjena 1W

108,91

0,89

0,00

72,00

550

118,43

1,83

0,00

64,00

-100

123,02

2,81

0,00

23,00

300

107,81

1,52

-13,30

72,58

184

115,58

2,49

-4,20

52,00

-778

122,56

3,28

-4,40

43,05

-394

117,42

3,70

0,80

3,99

-830

108,72

0,74

-688,25

21,42

-688

138,99

1,30

-595,00

-4,65

-595

InterCapital kotacije domaÊih obveznica ticker

Swap spread

Reuters: INKAVP02 cijena bid ask

prinos bid ask

ytm

Bloomberg: INKA1 <GO> duration bid ask

dospijeÊe

kupon

02/02/2009

23/05/2012

6,875%

97,20

102,20

7,073%

6,727%

7,848%

6,125%

2,97

02/02/2009

10/02/2014

5,500%

91,50

96,50

6,011%

5,699%

7,565%

6,324%

4,30

02/02/2009

14/07/2015

4,250%

83,80

88,80

5,072%

4,786%

7,460%

6,397%

5,61

02/02/2009

29/11/2019

5,375%

87,50

92,50

6,143%

5,811%

7,044%

6,342%

8,06

namira

bid

ask

Promjena spreada 1W

m. duration bid ask

bench. spread

2,98

2,86

2,89

#NAME?

4,33

4,14

4,19

#NAME?

5,64

5,41

5,46

#NAME?

8,14

7,78

7,89

#NAME?

državne, valutna klauzula RHMF-O-125A RHMF-O-142A RHMF-O-157A RHMF-O-19BA

državne, kunske RHMF-O-103A RHMF-O-137A RHMF-O-15CA RHMF-O-172A

02/02/2009

08/03/2010

6,750%

96,50

100,50

6,995%

6,716%

10,199%

6,262%

1,04

1,05

0,99

1,01

02/02/2009

11/07/2013

4,500%

86,00

90,00

5,233%

5,000%

8,336%

7,169%

4,03

4,04

3,87

3,90

02/02/2009

15/12/2015

5,250%

86,00

91,00

6,105%

5,769%

7,932%

6,917%

5,71

5,75

5,49

5,56

02/02/2009

08/02/2017

4,750%

81,50

86,50

5,828%

5,491%

7,910%

6,977%

6,41

6,47

6,17

6,25

Izvor: Bloomberg

Fixed Income kontakt: Dario BjelkanoviÊ; telefon: 01 4825 851; e-mail: Dario.Bjelkanovic@InterCapital.hr


IC Daily na dan 2.2.2009.

DISCLAIMER Upozorenje investitorima i objašnjenje investicijske Preporuke

„IC Daily“ je Preporuka kojom se preporuËa ili predlaže strategija ulaganja u pogledu jednog ili više financijskih instrumenata ili izdavatelja financijskih instrumenata, ukljuËujuÊi mišljenja o sadašnjoj ili buduÊoj vrijednosti ili cijeni tih instrumenata. Izlazi svakim radnim danom od prvoga izdanja koje je bilo 2. sijeËnja 2006. Temeljen je na javno dostupnim podacima (ZagrebaËka burza, Bloomberg, Hrvatska narodna banka, Ministarstvo financija itd.), a dane cijene odnose se na kraj trgovanja prethodnog dana ako nije drugaËije navedeno. Iako vjerujemo da su navedene cijene i informacije pouzdane, ne jamËimo za njihovu toËnost i cjelovitost. Cijene i prinosi od ulaganja u financijske proizvode mogu fluktuirati i izazvati dobitak ili gubitak. Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost za štetu proizašlu korištenjem objavljenih informacija i prognoza. Mišljenje o kretanju cijena i prinosa koje je izraženo u ovoj Preporuci može se promijeniti bez prethodne najave. Preporuke u „IC Daily“ dane su na temelju fundamentalne analize, te alata i zakonitosti tehniËke analize. TehniËka analiza je naËin vrednovanja financijskog instrumenta analizirajuÊi statistiËki generirane tržišne aktivnosti kao što su povijesne cijene i obujmi trgovanja. TehniËka analiza se najËešÊe koristi razliËitim vrstama grafiËkih prikaza na temelju kojih se posebnim tehnikama mogu pokušati predvidjeti buduÊa kretanja. Glavni zadatak tehniËke analize je pokušati oËitati pravila ponašanja cijene u prošlosti te shodno tomu rano identificirati moguÊa kretanja u buduÊnosti. Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. u fundamentalnoj analizi upotrebljava modele opÊenito prihvaÊene u financijskoj industriji i teoriji no rezultati tih modela ovise i o subjektivnim mišljenima analitiËara. Dario BjelkanoviÊ, Marko Kozina i Marina Tkalec su autori tehniËkih i fundamentalnih analiza u „IC Daily“. Zaposleni su u Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) je nadležna za nadzor društva Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. Autori imenovani u „IC Daily“ ne posjeduju vrijednosnice spomenute u Preporuci. Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. u i sve povezane pravne osobe ne posjeduju znaËajan dioniËki udjel (više od 5% temeljnog kapitala Izdavatelja) ili drugi financijski interes ni u jednom Izdavatelju vrijednosnog papira koji je analiziran u „IC Daily“ niti je u sukobu interesa u odnosu na Izdavatelje na koje se Preporuka odnosi. Preporuka prije distribucije nije obznanjena Izdavateljima vrijednosnih papira analiziranih u „IC Daily“. Zaštita autorskog prava i baza podataka postoje u ovoj Preporuci, te iste nitko ne smije reproducirati, distribuirati ili objavljivati bez obzira na namjenu, prije prethodne izriËite suglasnosti društva Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.. Molimo vas navedite izvor u sluËaju citiranja. Sva prava su pridržana. Bilo kakva ulaganja na koja se ovdje upuÊuje mogu ukljuËivati određeni rizik, nisu nužno raspoloživa u svim jurisdikcijama, mogu biti nelikvidna, te mogu biti nepodesna za sve ulagaËe. Vrijednost, ili dobit, ostvarena temeljem bilo kojeg ulaganja na koje se ovdje upuÊivalo može varirati i/ili biti pod utjecajem teËajnih razlika. Rezultati u prošlosti nisu mjerilo buduÊih rezultata. Investitori trebaju donijeti svoje odluke vezano uz ulaganja bez oslanjanja na ovu Preporuku. Samo investitori s dovoljnim znanjem i iskustvom na financijskom podruËju, koji mogu procijeniti dobrobit i rizik, mogu uzeti u obzir ulaganje u bilo koje vrijednosne papire ili tržište, kao što je ovdje navedeno, te druge osobe ne bi trebale poduzimati nikakve korake temeljem ove Preporuke.

InterCapital vrijednosni papiri d.o.o.; telefon: 01 4825 850; e-mail: InterCapital@InterCapital.hr

IC Daily  

IC Daily primjer

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you