Page 38

Danmark uden dækkende ordning for drikkevand Af Carsten Essler Helmer, branchekonsulent for energi hos Arbejdsgiverne

Vi har i dag en situation, hvor byggevarer, der kommer i kontakt med drikkevand, og som sælges eller markedsføres i Danmark, ikke længere behøver at være godkendt af den danske GDV-ordning – også kaldet dråbeordningen. I stedet er det nu tilstrækkeligt, at man lever op til de hollandske, tyske eller svenske ordninger – ATA, KTW, DVGW og KIWA. Desværre tillader flere af disse udenlandske ordninger kobberrør til brug i installationer i forbindelse med drikkevand, og i Danmark er vandkvaliteten i de fleste steder af landet af en sådan beskaffenhed, at hvis der monteres et kobberrør, vil vandet ikke få en kvalitet, som lever op til drikkevandsdirektivet. I områder med en hård vandtype og et højt indhold af hydrogenkarbonat, salte og organisk stof vil kobberafgivelsen fra nye kobberrør nemlig overstige grænseværdien på 2 mg/l ved 12 timers henstand. Det største metalindhold forekommer i vand, der har stået længe i små rør. Husinstallationerne kan derfor have stor betydning for drikkevandets indhold af metaller. Her indgår der normalt mange forskellige materialer, og vandet står ofte stille i rørene mange timer hver dag. Ministeren har heldigvis meddelt i et nyhedsbrev, at der er behov for at få set på ordningerne, hvilket er

38 | Bladet Arbejdsgiverne | 11/2016

ganske passende. Det skete kun 15 dage efter, at muligheden for at vælge de udenlandske ordninger trådte i kraft. Det er bestemt på sin plads. Det er et problem for forbrugere og installatører, at de ikke ved, hvad de skal rette sig efter. Der er en god vilje til at lave sikre og korrekte installationer blandt installatørerne, men man er også nødt til at gøre det overskueligt. Gør det nemt for forbrugerne Det handler også om synlighed og genkendelighed. Selv hvis de udenlandske ordninger harmonerede med det grundige danske drikkevandsdirektiv, er det stadig usandsynligt at forbrugerne ville kende og huske navnene på en række udenlandske ordninger. Det svarer derfor i praksis til at bare ikke at have nogen ordning. I Arbejdsgiverne mener vi, at det ville være godt med en dansk mærkningsordning, som både forbrugere og installatører genkender og kan forholde sig til. Den tidligere dråbeordning blev en anelse for omstændelig – men i en mere brugbar udgave kunne meget herfra sagtens genbruges. Vi har brug for en dansk, dækkende og genkendelig ordning.

Bladet Arbejdsgiverne nr. 11  

Bøvl for fem milliarder skal væk - Princip-dom om arbejdsmiljø

Bladet Arbejdsgiverne nr. 11  

Bøvl for fem milliarder skal væk - Princip-dom om arbejdsmiljø