Bladet Arbejdsgiverne nr.11, 2015

Page 10

TEMA | LEDELSE OG STRATEGI

Danske virksomheder er små og ledes af ejeren Og de kommende år skal et stort antal virksomheder generationsskiftes eller nedlægges. Af Jens Holme

Der er godt 200.000 aktive virksomheder i Danmark. Langt de fleste er små og har færre end fem ansatte. Kun en ud af 30 har aktiver over 50 mio. kr. og blot en ud af 20 har flere end 25 ansatte. Knap halvdelen af alle danske virksomheder er yngre end fem år og kun en ud af ti er mere end 25 år. Tallene fremgår af forskningsrapporten »Ejerledelse i Danmark; Rapport 1: Ejerledelse – baggrund og udbredelse«. Rapporten er udarbejdet af professor ved INSEAD Morten Ben-

K EJERLEDELSE I DANMAR lse og udbrede Rapport 1: Ejerledelse - baggrund

Pixi-version

Morten Bennedsen

Professor of Family Enterprise Andre and Rosalie Hoffmann Chaired Activities Director of INSEAD Family Business Centre for Family Enterprise Director of the Wendel International Science Professor in Economics and Political

Ejerledelse dominerer Det fremgår af forskernes redegørelse, at 54 procent af de danske virksomheder drives som enkeltmandsvirksomheder, mens de øvrige har status som anpartsselskaber (29 pct.), aktieselskaber (11 pct.) eller en anden selskabsform (7 pct.) I alle brancher er ejerledelse den dominerende ledelsesstruktur i både små, mellemstore og store danske aktie- og anpartsselskaber. I alt drejer det sig om 43.000 - eller syv ud af ti virksomheder. Kun blandt de allerstørste virksomheder er ejerledelse ikke dominerende. Og i langt de fleste tilfælde er ejeren én person.

Kasper Meisner Nielsen

Hong Kong University Associate Professor of Finance at of Science and Technology MS in Global Finance Stern YU HKUST-N of Academic Director

CENTER FOR EJERLEDEDE VIRKSOMHEDER

10 | Bladet Arbejdsgiverne | 11/2015

nedsen og associate professor ved Hong Kong University of Science and Technology Kasper Meisner Nielsen. Rapporten udgives af Center for Ejerledede Virksomheder, der er finansieret af Industriens Fond og bygger på et samarbejde mellem CBS og INSEAD.

Familien i bestyrelsen Det hører til sjældenhederne, at ejerledere i mindre virksomheder finder det værd at investere ressourcer i en bestyrelse. Og når de gør det, spiller familie-

medlemmer fortsat en stor rolle i bestyrelsesarbejdet. Kun 9,1 pct. af landets godt 60.000 anpartsselskaber har en bestyrelse. Andelen stiger dog jo større virksomheden er. 21 pct. af virksomhederne i anpartsform med aktiver på over 50 mio. kr. har således en bestyrelse. Blandt disse er direktøren selv ofte med. Kun 18 pct. af de ejerledede virksomheder med en bestyrelse har rekrutteret alle bestyrelsesmedlemmerne eksternt. Generationsskifte om hjørnet Rapporten viser, at de danske A/S’er og ApS’er står over for et omfattende generationsskifte de kommende år. Det antages, at 23.000 virksomheder, heraf 17.000 ejerledede, skal foretage et ejerskifte eller må nedlægges inden for de kommende ti år. Antagelsen er baseret på, at hver femte direktør i ejerledede virksomheder er over 65 år. Her har de to professorer tidligere i deres forskning påvist, at mange ejerledere ikke i tide forbereder deres afgang og ikke ved, hvem der skal overtage deres virksomhed. Et stort antal har heller ingen plan for, hvad de skal lave, når de har afhændet virksomheden. Ifølge en spørgeskemaundersøgelse forestiller flere end hver tredje ejerleder sig at kunne fortsætte i virksomheden på hel- eller deltid efter generationsskiftet. 27 pct., har ingen klar forestilling om, hvad de skal lave. Kun 16 pct. svarer, at de vil trække sig tilbage og nyde deres otium.