Page 1

30. marts | 2011 I 102. årgang

bladet

5

De VIRKELIGE HELTE er de små virksomheder

Ekspert-Danmark og politikere har stirret sig blinde på de forkerte virksomheder. Ny kortlægning af vækstlag og ejerkulturen i dansk erhvervsliv.

10-14

Tema: VVS-branchen klar til topmødet 2011

16-24

Håndværkernes gyldne fremtid ligger i energibesparelser

16 & 20

Her er opskriften på flere praktikpladser

4

Sæson for generalforsamlinger i DS Håndværk & Industri

40


INDhOLD

3

Vores virksomheder accepterer ikke ufine aftaler

26

DS erhvervspris 2011 »Den gyldne Ambolt«

4 5 6 8

Lærlinge-offensiv skaber resultater

28

erhvervsvenlig kommunalpolitik handler også om børnepasning

30

Informationsmøder om fremstilling af bygningsstål

32

Årsplanen – den nye »selvangivelse« for arbejdsmiljøet

34 36

Forskelsbehandlingsloven

10 14

ejerne kender ikke virksomhedens værdi Opgør med bøvlet tager for lang tid DS håndværk & Industris generalforsamling 2011 helt vækstlag overset i dansk erhvervsliv Vvs-mester med Microsoft

16

energibesparelser det store tema i VVS-branchen

18 20

Klima er fremtidens vvs-udfordring

22 24

european Solar Days 2011

Bud efter energirigtige håndværkere i 2011 Ny opdateret godkendelsesordning for solvarmeprodukter 2011

bladet Fagblad for Industri - VVS - Smede - Energi/Miljø udgives af arbejdsgiverforeningen DS håndværk & Industri Magnoliavej 2, 5250 Odense SV

2 | DS-bladet nr. 5 2011

40 42 44 45

Om afskedigelse på grund af stort sygefravær Sæson for generalforsamlinger Navne Foreningsnyt Leverandørregisteret

Bladets bestyrelse: Formand: Jørgen hansen Næstformand: Max Michael Jensen Leif Kjeldahl Leif Frisk

Annoncer: Lt MeDIAFOrMIDLINg, emil reesens Vej 8, 7100 Vejle. tlf. 7583 3833. Fax 7572 1702. e-mail: ltmedia@email.dk

Ansvarshavende redaktør: Ole Andersen Magnoliavej 2, 5250 Odense SV. tlf. 4088 3312 / 6617 3312. http://www.ds-bladet.dk e-mail: ole@ds-net.dk

Tryk: Vestergaards Bogtrykkeri Miljøcertifikat ISO 14001.

Administration: Arbejdsgiverforeningen DS håndværk & Industri Magnoliavej 2, 5250 Odense SV. tlf. 6617 3333. Fax 6617 3230 DS hjemmeside: www.ds-net.dk

Forside: Sven halling/Scanpix

Oplag: 3500 eksemp. ISSN nr: 1602-7213

DEADLINE De to næste numre udsendes på følgende udgivelsesdatoer: Nr. 6 2011 Udgivelse den 27. april 2011. Deadline den 7. april 2011. Nr. 7 2011 Udgivelse den 18. maj 2011. Deadline den 2. maj 2011. Alle meddelelser – også om jubilæer, mærkedage m.m. – og materiale modtages meget gerne tidligere. NB: DS-bladet vil være postomdelt fredag – senest lørdag i udgivelsesugen.


Leder

Vores virksomheder accepterer ikke ufine aftaler Vores brancher er i konstant udvikling – ikke kun i forhold til produkter og produktionsprocesser men også i forholdet mellem de forskellige aktører. I den seneste tid har vi set en ny tendens i markedet, eller måske rettere en skærpelse af noget, vi tidligere kun har set i småbidder hist og pist. Jeg snakker her om fast samarbejde og deciderede prisaftaler mellem leverandører og udførende virksomheder. Senest har vi set tendensen illustreret ved et samarbejde mellem en hovedentreprenør (et byggefirma) og en grossist på vvs-området om ene-leverance og faste priser på materialer i en konkret landsdækkende entreprise. Det betød, at de mange underentreprenører reelt kun havde deres timepriser at tjene på, mens hovedentreprenøren stod med den store fortjeneste. Den konkrete og aktuelle sag fik stor opmærksomhed i branchen. Situationen var naturligvis ikke acceptabel, så flere vvs-virksomheder meldte meget klart fra – de ønskede ikke at være med. Det fik hovedentreprenøren til at trække følehornene til sig. Så vidt jeg er orienteret, er enden på sagen blevet, at aftalen mellem hovedentreprenøren og leverandøren er blevet ophævet, så vvs-virksomhederne igen er helt frit stillet i forhold til både egen prissætning og hvilken grossist, de ønsker at benytte. Sagen illustrerer med al mulig tydelighed, at vi konstant skal pleje vores relationer og vedligeholde vores viden – både rent fagligt, om den organisatoriske udvikling i branchen og i vores produktionskæde hos leverandører og kunder – for at fastholde vores position i markedet. Men sagen viser også, at en virksomhed kan komme igennem med protester, hvis der er godt styr på og brug af netværket til fælles bedste. For det var netop, da telefonerne begyndte at gløde virksomhederne imellem, mellem medlemsvirksomheder og DS-huset i Odense, og mellem DS Håndværk & Industri og andre organisationer i branchen, at der for alvor kom spot på situationen. Virksomhederne agerede naturligvis af egen drift, da de meldte fra over for aftalen i det konkrete tilfælde, men deres kollegiale netværk var vigtigt. Følelsen af ikke at stå alene vejer tungt, når man er oppe imod noget.

Af Jim Stjerne Hansen, formand, DS Håndværk & Industri

Jeg vil udtrykke min helt klare tilfredshed med og opbakning til de involverede vvs-virksomheder, som reagerede hurtigt og kontant på en konkret sag og sagligt tog stilling til, om de ønskede at være med på et projekt, der bygger på den slags aftaler mellem hovedentreprenør og grossist.

DS-bladet nr. 5 2011  |  3


Nyheder

Af Ole Andersen

Lærlinge-offensiv skaber resultater Horsens har succes med at gå målrettet til værks over for virksomhederne for at skaffe plads til lærlinge. Byen ligger markant over landsgennemsnittet. Kampen om at skaffe praktikpladser til lærlinge bliver ført med varierende styrke rundt om på landets tekniske skoler. I Horsens og Hedensted har man valgt at gå systematisk og offensivt til værks over for regionens virksomheder, og det har givet bemærkelsesværdige resultater. I hvert fald har Horsens- og Hedensted-området 7-8 procent flere lærlinge i ordinær praktik end landsgennemsnittet, og det er der flere gode forklaringer på, især omfanget af kontakten til virksomhederne, siger afdelingschef Jørgen Jensen, Learnmark Horsens: »Al vores kontakt med virksomhederne koordineres ét sted fra, og vi bygger det op som en kampagne, hvor vi forklarer vores budskaber. Virksomhederne er nøje ud-

valgt, og vi gør os umage med at ramme de rigtige målgrupper.« I første omgang kontaktes de udvalgte virksomheder telefonisk, hvor de får forklaret mulighederne for en lærling og bl.a. om det økonomiske tilskud på 70.000 kroner der følger med i dag. Næste alle vil gerne have yderligere information, og samme dag, som den første telefonsamtale har fundet sted og endnu er »varm«, fremsendes materialet. I løbet af en uge kontaktes de udvalgte virksomheder igen for at sikre sig, at materialet er blevet læst og for at besvare eventuelle spørgsmål. Udviser virksomhederne den mindste interesse sendes en praktikplads-koordinator, en lærer med kendskab til den pågældende branche, ud til virksomheden.

Det væsentligste er klart den omfattende kontakt til virksomhederne, siger Frank Andersen. 4  |  DS-bladet nr. 5 2011

»Den metode, vi har valgt, er der sådan set ikke noget hokus pokus i. Men vi er gået systematisk til værks og har haft succes med det. Det er ikke nok at sende brochurer ud til virksomhederne. Der skal følges op,« siger Jørgen Jensen. Han anslår, at man lokalt det seneste år har indgået omkring 35 procent flere lærlingeaftaler i 2010 end det foregående år. Den målrettede indsats for flere lærlingepladser har stor politisk opbakning i Horsens-området, ikke mindst fra borgmester Jan Trøjborg (S) og det lokale erhvervsliv, der bl.a. involverer direktør Bo Ulsøe, B. Rustfrit Stål og medlem af uddannelsesudvalget i DS Håndværk & Industri samt i Horsens. Uddannelseskonsulent Frank Andersen, der med base i DS-huset i Odense er ansat af DS Efteruddannelse med henblik på at skaffe lærlinge i praktik, har deltaget i flere møder om lærlingesituationen i Horsens. Dermed bringes de gode erfaringer i Horsens og Hedensted også videre til andre dele af landet. »Der udvises stor kreativitet, og der handles. Det væsentligste er klart den omfattende kontakt til virksomhederne med et ensartet budskab samt andre events i området. Det er en samlet indsats, hvor erhvervsskolen, Dansk Metal, DS Håndværk & Industri m.fl. gør noget på virksomhedssiden. Det bemærkelsesværdige ved indsatsen i Horsens og Hedensted er, at man på tværs af forskellige grænser, erhvervsskoler, uu-vejledere, folkeskoler, erhvervsliv m.m. rykker tæt sammen og erkender vigtigheden og nødvendigheden af en fælles indsats for anstændige forhold inden for erhvervsuddannelserne – til fælles gavn for vore virksomheder og vore unge,« siger Frank Andersen.


NyheDer GENE R – DE ATIONSS T SVÆ KIFTE RE VA LG

ejerne kender ikke virksomhedens værdi Hver anden ejer af Danmarks små virksomheder ved ikke, hvad deres virksomhed er værd.

Den største udfordring for ejerne af de mindre virksomheder er afklaring af virksomhedens værdi. Alligevel ved halvdelen af ejerne slet ikke, hvor meget deres virksomhed er værd, og kun 20 pct. af ejerne har fået foretaget en egentlig vurdering af virksomhedens værdi. Det viser en undersøgelse fra 2009 foretaget af Erhvervs- og Byggestyrelsen og INSEAD i samarbejde med Håndværksrådet og DI blandt 3.000 virksomhedsejere. Det kræver særlige kompetencer at værdisætte en virksomhed, og her kan matchonline.dk vise vejen. Håndværksrådet er en af parterne bag foreningen match-online.dk, som tilbyder virksomhedsvurdering / Pristjek til en fast og meget overkommelig pris gennem sine kompetente og godkendte aktører. »Det kræver planlægning og overblik at salgsmodne og ejerskifte sin virksomhed. Hvad er min virksomhed værd? Hvilke

værdiskabende aktiviteter er mest profitable. og hvor skal jeg lægge fokus, når jeg skal salgsmodne virksomheden? Derfor er det vigtigt at komme i gang i god tid«, understreger foreningskonsulent Thomas Birger Hansen, der bl.a. arbejder med ejerskifterådgivning til Håndværksrådets medlemsvirksomheder. Han anbefaler ejerskiftemodne virksomheder at bruge match-online.dk, gå i dialog med professionelle rådgivere og holde et skarpt ledelsesmæssigt fokus på salg af virksomheden. Alle match-online.dk’s aktører, der udfører virksomhedsvurderinger / Pristjek, har stor kompetence og mange års erfaring inden for ejerskifterådgivning og værdiansættelse af virksomheder.

• have gennemført og været ansvarlig for minimum 10 virksomhedshandler, bl.a. med værdisætning af virksomheder • beherske forskellige former og modeller for værdisætningsberegninger • dokumentere etisk forretningsmoral, herunder fuld fortrolig behandling af alle modtagne informationer Se nærmere på www.match-online.dk Læs mere om generationsskifte på www.ds-net.dk/generationsskifte

De er godkendte af Foreningen matchonline.dk’s bestyrelse og skal bl.a. • have beskæftiget sig med ejerskifterådgivning, herunder værdisætning af virksomheder i minimum 3 år

Herning Varmforzinkning – en stålsat samarbejdspartner

Få kvalitet til tiden med gennemtænkt rådgivning, effektiv overfladebehandling af både sort og rustfrit stål, ISO-certificeret produktion og landsdækkende net af egne lastbiler.

Varmforzinkning

Bejdsning/passivering

Sandblæsning

Glasblæsning

Affedtning

Kuglepolering

Ring allerede i dag på

97 22 01 44 eller gå ind på www.hv.dk DS-bladet nr. 5 2011 | 5


Nyheder

Af Kristine Lyngbo, Kommunikationschef, DS Håndværk & Industri

Opgør med bøvlet tager for lang tid Målsætningen om færre administrative byrder ser ud til at virke. Det er godt nyt for især små virksomheder, men det går meget langsomt. Det går den rigtige vej, men det går langsomt. Regeringen har siden 2002 haft en ambitiøs målsætning om at lette virksomhedernes administrative byrder med 25 procent. Formålet er at gøre det så nemt for virksomhederne som muligt at administrere efter lovgivningen, så de i stedet kan bruge flest muligt ressourcer på at skabe vækst og øget beskæftigelse. Og i hvert tilfælde på papiret er det da også gået den rigtige vej. Både DS Håndværk & Industri og andre organisationer har haft fokus på området, og vi har brugt rigtigt meget tid på at holde politikerne på sporet. Regeringens planer (og forenklinger naturligvis) har spændt politisk og indholdsmæssigt vidt og berørt mange forskellige områder – fra skat til egenkontrol af olietanke, og nu er tiden kommet til beskæf-

Colourbox

6  |  DS-bladet nr. 5 2011

tigelsesministeren, som har fremsat en redegørelse om afbureaukratisering, der hedder: »Væk med bøvlet: 46 initiativer skal fjerne bureaukrati i beskæftigelsesindsatsen«. Formand for DS Håndværk & Industri Jim Stjerne Hansen: »Beskæftigelsesområdet er vigtigt for medlemmerne af DS Håndværk & Industri, og derfor har vi i foreningen stor fokus på arbejdet med afbureaukratisering også på det område.« DS Håndværk & Industri er repræsenteret i en arbejdsgruppe om selvstændiges sociale vilkår. Arbejdsgruppen er nedsat af Håndværksrådet, der deltager i et tværministerielt udvalg med repræsentanter fra henholdsvis ministerier og relevante organisationer for at undersøge forholdene for selvstændigt erhvervsdrivende. Målgruppen er primært små selvstændige virksomheder og er netop et led i beskæftigelsesministerens afbureaukratiseringsplan. Og det går jo altså den rigtige vej. Udvalget har netop lavet en rapport, som lægger op til administrative forenklinger,

herunder efterlønsområdet, hvor det bl.a. foreslås, at en medarbejdende ægtefælle fremover får enklere mulighed for at gå på efterløn på grundlag af en tro-og-love-erklæring om ophør med arbejde i ægtefællens virksomhed. Herudover lægges op til ændring af reglerne for selvstændiges mulighed for opnåelse af sygedagpenge, så sygdom med ret til sygedagpenge også kan opnås på en arbejdslørdag. »Det er gode og vigtige tiltag, som vi er meget positive overfor, men der er stadig plads til forbedringer. Vi skal bl.a. have indført ret til fradrag for indbetalinger til frivillige forsikringsområder, og vi skal også have en barselsudligningsordning for selvstændige. Og så skal der mere med på efterlønsområdet ved ophør af virksomhed,« siger Jim Stjerne Hansen. Beskæftigelsesministeriets redegørelse har været meget kommenteret, fordi det rent faktisk lader til, at regeringen kommer i mål med sin ambition om 25 pct. færre administrative byrder. Men en del af den sejr opnås ved at afskaffe helt absurde krav. Som for eksempel forslag 1.5 om arbejdsgiverens pligt til at sende oplysninger til kommunen om sygefraværssamtaler. Indberetningspligten til kommunen (altså ikke selve samtalen) foreslås afskaffet med denne begrundelse i beskæftigelsesministeriets redegørelse: »Siden januar 2010 har arbejdsgivere haft pligt til at holde sygefraværssamtaler med deres medarbejdere, når de har været sygemeldt i fire uger. Efter samtalen har arbejdsgiverne også pligt til at indberette oplysninger til kommunen på en særlig blanket. Det viser sig dog, at kommunerne ikke finder oplysningerne relevante, og i mange tilfælde er den sygemeldte raskmeldt, inden kommunen overhovedet bliver inddraget.« Det er da godt, at den regel om indberetning bliver afskaffet, men tænk, at den har været der…


Skandinavisk univers af overflader...

... i Øksnehallen København, 13. - 14. april 2011 Åbent dagligt kl. 9.00-17.00 www.scandinaviancoating.com

SCANDINAVIAN COATING 2011 omfatter følgende områder: ● Se nyeste teknologi, produkter og løsninger hos et bredt udsnit af branchens førende leverandører ● Speakers Corner – deltag i gratis konferencer og få din faglige viden opgraderet ● Klimasol – se hvem er hædret for energirigtige produkter og løsninger ● Mød branchens foreninger og hør hvad de tilbyder

Anlæg

Underleverandører

Varmebehandling Miljø og rensning

Uorganisk overfladebehandling

Industriel overfladebehandling af:

Metal Plast Træ

Forbehandling

Arbejderbeskyttelse

Lak

Arrangører: Danske Fagmesser, MAB – Maleudstyrs- og anlægsleverandørernes brancheforening, SPF – Svensk Pulverlackteknisk Förening og NPLF – Norsk Pulverlakkteknisk Forening


DS HÅNDVÆRK & INDUSTRIS GENERALFORSAMLING 2011 Det skal herved meddeles, at foreningens ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 17. og lørdag, den 18. juni 2011 på Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

DAGSORDEN (foreløbig) Pkt. 1 Velkomstceremoni Pkt. 2 Generalforsamlingen åbner – de delegeredes antal kontrolleres og stemmesedler udleveres Pkt. 3 Valg af dirigent og stemmetællere Pkt. 4 Beretning for det forløbne år Pkt. 5 Udvalgsberetninger Pkt. 6 Orientering fra regionsformændene Pkt. 7 Orientering fra DS-huset Pkt. 8 Valg af formand Pkt. 9 Valg af hovedbestyrelse Pkt. 10 Forelæggelse af årsrapport for 2010 Pkt. 11 Fastsættelse af diæter Pkt. 12 Indkomne forslag Pkt. 13 Valg af revisor og revisorsuppleant Pkt. 14 Beretning fra DS-bladet Pkt. 15 Valg af bestyrelsesmedlem og en suppleant til DS-bladets bestyrelse Pkt. 16 Eventuelt Bilag til de enkelte dagsordenspunkter vil fremkomme senere. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal i henhold til vedtægtens § 6 være indsendt til sekretariatet senest 21 dage før generalforsamlingen. Det vil i år være fredag, den 27. maj 2011.

Lars Bode direktør

8 | DS-bladet nr. 5 2011


MOLA NDER.DK

Står du af og til overfor et stålprojekt, som kan være svært at løfte alene? Lemvigh-Müller har landets bredeste produktprogram inden for stål, armeringsstål, rustfrit stål, specialstål samt rør, profiler og coils. I tilgift får du høj leveringssikkerhed og en dialog med folk, der ved alt hvad der er værd at vide om stål & metal - også når dine behov er ud over det sædvanlige. Samtidig kan

vi også slyngrense og prime i op til 18 meters længde og 2,6 meters bredde. Vi kan save, afkorte og skære i smig for dig - og på vores coilcenter kan vi formatklippe i ned til 10 mm. bredde, og spalte helt ned til 1 mm. - også i vanskelige materialer og prælakeret metal. Eller kort sagt: Vi har alt i stål og mere til.

KOM VIDERE PÅ WWW.LEMU.DK Stål & Metal

Te k n i k


De virkelige Helte

Af Ole Andersen

Helt vækstlag overset i dansk erhvervsliv De, der ejer og driver deres virksomhed selv, ejerlederne, udgør rygraden i dansk erhvervsliv. Det rummer det største vækstpotentiale. Men de overses af eksperter, der nedladende kritiserer dem for at være dårlige ledere og bange for vækst. Men kritikken holder ikke, fastslår Carsten Steno, i mange år chefredaktør for Erhvervsbladet. I en ny bog gør han op med myterne om de dårlige ejerledere og giver et unikt indblik i en del af dansk erhvervsliv, som de fleste medier vælger at ignorere.

Danmark leder med lys og lygte efter vækstvirksomheder, der kan vokse og finansiere vores velfærd. De store børsnoterede selskaber som Novo, Carlsberg, F.L. Schmidt og Vestas er forlængst blevet globale virksomheder. De vokser ude i den store verden, og Danmark betyder stadig mindre for dem. Indsatsen for at finde nye vækstvirkskomheder koncentreres om biotek, it og »cleantech«, (miljø og energiteknologi). Men uden større held. Mens ekspert-Danmark stirrer sig blind på »vidensvirksomheder« og forsøger at finde vinderbrancher, overses det allerstørste vækstpotentiale. Nemlig det, der findes hos dem, som ejer og driver deres egen virksomhed: Ejerlederne. Det påpeger Carsten Steno, erhvervsjournalist i 35 år, og som selv er vokset op i en ejerleder-slægt. Det sker i en ny bog »De virkelige Helte, et portræt af ejerlederkulturen«, som udkommer på forlaget Gyldendal den 6. april. Rygraden i erhvervslivet Som redaktionchef på dagbladet Børsen i 80’erne, som erhvervsredaktør på Berlingske Tidende i 90’erne og som chefredaktør på ErhvervsBladet siden 2001, har Carsten Steno fulgt ejerlederne på nærmeste hold. Han definerer ejerledere som dem, der har en virksomhed med 10 ansatte eller derover, og hvor der foreligger en egentlig ledelsesopgave. Det er usikkert, hvor mange ejerledere, der omfattes af Carsten Stenos definition. Men de kan opgøres til i hvert fald 25.000 og sidder på over en tredjedel af omsætningen i dansk erhvervsliv. Langt de fleste gazeller, de særligt hurtigt-voksende virksomheder, dri-

10  |  DS-bladet nr. 5 2011

Archives du 7eme Art/Scanpix


Carsten Steno

Ejerlederne behandles som stedbørn i politik. Der gøres ikke nok for at forbedre deres rammevilkår . Carsten Steno

De virkelige

helte

Et portræt af EjErlEdErkulturE n i danmark

gyld enda l busin e ss

De virkelige helte

– et portræt af ejerlederkulturen i Danmark gyldendal Business, 200 sider. Forfatter: Carsten Steno Normalpris: Kr. 250,Særpris: Forlaget Gyldendal tilbyder medlemmerne af DS Håndværk & Industri en særpris på kr. 199,-. Bogen kan bestilles ved at sende en mail til DS-bladets redaktion: ole@ds-net.dk

Generationsskifter er fortsat en af de største udfordringer for mindre virksomheder.

De virkelige helte tager læseren med på en rejse rundt i ejerlederDanmark. til den virkelighed og det erhvervsliv, som foregår uden for Københavns Fondsbørs. et portræt af en række vigtige små og mellemstore virksomheder, som vi ikke læser om i aviserne hele tiden.

DS-bladet nr. 5 2011 | 11


De virkelige Helte

ves af ejerledere. Tæller man virksomheder med over 100 ansatte med, udgør ejerlederne helt klart rygraden i dansk erhvervsliv. Eksperterne skælder ejerlederne ud for at være dårlige ledere og tøvende overfor vækst. De går i stå, når de har fået råd til den første BMW. Og analytikere, som f. eks. de økonomiske vismænd, ser helst de mindre ejerledede virksomheder fusioneret med Danmarks få store koncerner, så »produktiviteten« kan komme i vejret. Men i virkeligheden, anfører Carsten Steno, er ejerledere langt bedre til at lede, end eksperterne tror. Selv om de ofte savner en professionel uddannelse, har de lært at lede på deres egen måde. De fleste af dem erkender samtidig, at de må supplere sig med kompetencer, hvor de ikke selv er bedst. Derfor lykkes det stadig flere ejereledede virksomheder at trodse det gamle ord om, at »ingen virksomhed er større end sin ejer«. Uovertrufne innovatører Selv om forskerne kommer til andre resultater, er danske ejerledere ifølge Carsten Steno også uovertrufne innovatører. Forskernes undersøgelser bygger nemlig på, hvor store ejerledernes udviklingsbudgetter er. Men sådan kan man ikke måle. Ejerlederne finansierer udvikling over driften. De prøver sig frem i et tæt samarbejde med kunderne. Og fordi de samtidig disponerer over begrænsede ressourcer, evner de ofte at opfinde helt nye og unikke løsninger, som aldrig ville kunne komme til verden under en planlagt innovationsproces i en større børsnoteret koncern. Ejerlederne vil gerne gøre deres virksomheder større, men griber forståeligt nok opgaven mere forsigtigt an end i f.eks. børsnoterede selskaber, påpeger Carsten Steno. For i modsætning til ansatte direktører i store koncerner, har de, der ejer og leder deres egen virksomhed, deres formue på spil. Og de kan ikke som ansatte direktører for firmaer med en spredt

ejerkreds, løbe af pladsen, hvis livet bliver for surt for dem. De har også en familie og ikke mindst medarbejdere at tage hensyn til. Stedbørn i politik Det fremgår af »De virkelige Helte«, at ejerlederne som vækstpotentiale overses i erhvervspolitikken. De skiftende konservative erhvervsministre i VK-regeringen vil hellere omgås de store koncerndirektører, der byder på jagter i Estland og golfturneringer i Dubai. Ejerlederne taler konservative og venstrefolk nok til, når de lige kommer forbi på en valgturne, men de bliver ikke »og spiser med«, påpeger Carsten Steno. Resultatet er, at ejerlederne behandles som stedbørn i politik. Der gøres ikke nok for at forbedre deres rammevilkår, så de virkelig kan betale sig for dem at forfølge en vækst-kurs. Carsten Steno påpeger dog i sin bog, at selv om ejerlederne er hans helte, har de som alle mennesker deres begrænsninger De bedste af ejerlederne bliver ydmyge jo mere succes de får og lytter stadig mere til andre, bl.a. i bestyrelser med eksterne forretningsvante medlemmer. Andre lader deres succes stige dem til hovedet og bliver brovtende og selvtilstrækkelige. Samtidig sidder mange ejerledere tit alene med problemerne og tør ikke betro sig med deres tvivl og inderste tanker. I dagens mere åbne erhverlivsliv, kan den slags problemer ofte løses via netværk, men faktum er alligevel, at ejerlederne er så specielle i kraft af deres erfaringer, at de helst betror sig til ligesindede. I »De virkelig helte«, giver Carsten Steno et indblik i en del af dansk erhvervsliv, som medierne sjældent beskæftiger sig med. Bogen rummer både generelle kapitler om ejerledernes virke, deres innovationsevne, deres rådgivere og deres generationsskifter og uddybende fortællinger om ejerlederes hverdag og kamp for at overleve og udvikle deres virksomheder.

Klare anbefalinger om bedre rammevilkår Konklusionen i regeringens Vækstforum indeholder klare anbefalinger om bedre vilkår for små og mellemstore virksomheder for at sikre samfundet vækst, jobskabelse og fortsat velfærd. Direktør Henning Nielsen fra virksomheden Abtek har været Håndværksrådets repræsentant i Vækstforum. Hen­ ning Nielsen er næstformand i DS Håndværk & Industri og han har peget på, at der er brug for betydelige ændringer i virksomhedernes rammebetingelser: »Behovet for reformer er en markant hovedkonklusion fra regeringens Vækstforum, og det er glædeligt. Bedre rammevilkår er en vigtig forudsætning

12  |  DS-bladet nr. 5 2011

for vækst i de virksomheder, som betaler milliarder i skat og skaber de nye job i Danmark, nemlig de små og mellemstore virksomheder.« Vækstforum peger bl.a. på: • Behovet for en mere effektiv innovationsindsats. • SMV’ernes behov for adgang til såvel risikovillig ejer – og lånekapital. • Fortsat professionalisering af virksomhederne. • Færre administrative byrder. •  Reduktion af SMV’ernes barrierer for eksportfinansiering og eksportfremme. • Fokus på iværksætteri – ikke mindst på erhvervsuddannelserne.

Vækstforum anbefaler et gennemsyn af erhvervsuddannelserne, fokus på udvikling af nye uddannelser, samt et skarpt blik på, hvordan man får flere gennem erhvervsuddannelserne. Her er nøglen at skabe udfordringer for de dygtigste unge samtidig med, at man tager hånd om unge med svagere forudsætninger. Desuden skal overgangen mellem erhvervsuddannelser og andre uddannelser gøres mere smidig.


pOrtrÆt

Nye kunder

kræver opsøgende arbejde Peder Sørensen, Flexsmeden i Ullerslev på Østfyn, etablerede sig som selvstændig for seks år siden. Han er eneste ansat i virksomheden, og han har i lighed med mange andre oplevet en lidt for stille vinter. Ikke mindst fordi de to største kunder gik konkurs. Det var næsten halvdelen af Peder Sørensens indtægtsgrundlag. Nu har han besluttet sig for at være mere opsøgende i forhold til nye og potentielle kunder.

ATLAS D PLUS oliekedel ATLAS D PLUSKondenserende til gulvmontering Kondenserende oliekedel til gulvmontering

Hvad har været den bedste oplevelse i virksomheden i de sidste par måneder? »Havde du spurgt mig for et år siden, ville jeg nok have sagt, at jeg i tre måneder gik og arbejdede i den samme virksomhed. Det var godt arbejde, en rigtig god oplevelse, og det sikrede mig en god del af min nødvendige indtægt dette år. Men jeg har da jævnligt gode kundeoplevelser. Forleden var der en landmand, der sagde, at han altid var glad, når jeg kom derud, fordi jeg ofte løser andre problemer, der måske ikke er traditionelt smedearbejde. Det er selvfølgelig tilfredsstillende for begge parter.«

Mød os på VVS-11 stand C4927

Hvad er din virksomheds største udfordring netop nu? »Det er nye kunder, og det har jeg talt med DS Håndværk & Industri om. Sammen har vi udarbejdet noget materiale, jeg kan sende rundt til nye kunder. Det er typisk landbrug og brandporte, jeg arbejder med, og på Fyn er der ikke ret mange, der arbejder med brandporte.« Du begyndte som selvstændig for seks år siden. Er du tilfreds med udviklingen? »Ja. Jeg synes, det er gået godt. Jeg har sådan set haft den årsindtægt, der var mit mål. Jeg har også investeret det, jeg synes, var nødvendigt. Jeg er tilfreds med at være alene, og jeg synes, jeg har fornuft i det hele. Jeg skal aldrig stå i en bank med hatten i hånden. Det skal være sådan, at jeg altid kan betale det, jeg skylder.« Hvilke potentielle kunder henvender du dig til? »Udover brandporte har vi lavet noget materiale til gartnerier og kvæglandbrug.« Hvad får du ud af dit medlemskab af DS Håndværk & Industri? »Jeg har været utrolig glad for den hjælp, jeg har fået med at få produceret det materiale, jeg bruger i forhold til nye kunder. Og så synes jeg, der er nogle gode kursustilbud og nogle gode møder med interessante mennesker. Selv deltog jeg i et møde om finanskrisen og om bankerne. Det er DS altså rigtig gode til, og det er meget betryggende, at man kan ringe til en de mange konsulenter, hvis man har nogle spørgsmål eller problemer af en eller anden art, bl.a. i forhold til myndigheder.« ole

> VIRKNINGSG

> LYDSVAG DR > VIRKNINGSGRAD OP TIL 103,2%

> SOLID OG D

> LYDSVAG DRIFT > SOLID OG DRIFTSSIKKER JD Trading A/S

Bødkervej 1-3 · 5750 Ringe Tlf. 62 62 52 30 · www.jugo-dan.dk

DS-bladet nr. 5 2011 | 13


De VIrKeLIge heLte

Af Ole Andersen

Vvs-mester med Microsoft

Foto: Christian Als/Scanpix

Ung vvs-mester havde svært ved at styre svendene. Men så opfandt han en IT-løsning, der kunne klare opgaven og begejstrede selveste Microsoft. I dag driver han en virksomhed, som sælger produkter over hele verden, fostret af læreårene i den danske vvs-kultur.

14 | DS-bladet nr. 5 2011

Vvs-kulturen, som vi kender den fra landets smedemestre, kan fostre nye højteknologiske virksomheder, som bliver globale og tjener fremmed valuta hjem til Danmark. Det fremgår af bogen »De virkelige Helte«, skrevet af Carsten Steno. I bogen, der tegner et portræt af ejerleder-kulturen i Danmark, beskriver Carsten Steno, hvordan Jens Davidsen, i dag ejer af virksomheden WPA Mobile, har skabt et effektivt styresystem for byggevirksomheder og håndværksmestre, som nu går sin sejrsgang over hele Europa. Avia, ATP`s

ventureselskab, Via, har skudt penge i WPA til at finansiere den globale vækst. Jens Davidsen overtog som ung sin fars vvs-virksomhed i Haslev. Det skete i samarbejde med en ældre partner. Men Jens havde svært at styre svendene og deres materialeforbrug og timesedler. Derfor opfandt han det elektroniske system med brug af mobiltelefoner, som kunne løse opgaven. Senere blev det udviklet, så værktøjet i dag fungerer på Internettet. Verdens bedste Carsten Steno beskriver i bogen, hvordan Jens Davidsens vvs-baggrund og evne til at forstå kundernes behov blev grundlaget for en produktudvikling, som imponerede selveste Microsoft, der kårede Jens Davidsens løsninger til verdens bedste inden for mobile produkter. Det fremgår, at Jens Davidsens skoling, først som lærling i sin fars virksomhed, dernæst som elev hos vvs-grossisten Brdr. Dahl i USA og siden selvstændig vvs-mester har skabt grundlaget for de produkter og løsninger, som ATP nu investeret millionbeløb i at få udbredt over hele verden Men selvom Jens Davidsen, i dag 43 år, efter nogle hårde iværksætterår og megen modstand nu er på vej til at blive en holden mand, har han ikke mistet jordforbindelsen eller fidusen til vvs- branchen, hvor han ser store udviklingsmuligheder. Jens Davidsen var blandt de pionerer i branchen, der gik foran med nethandel, da dot-com-bølgen rullede ind over Danmark i slutningen af 90’erne. Og han var også med, da mange danske vvs-mestre ved årtiets begyndelse etablerede sig i det genforenede Tyskland for at skabe omsætning i en tid, hvor Danmark var præget af lavkonjunktur. I »De virkelige helte« fortæller Carsten Steno hele den spændende iværksætter historie om, hvordan vvs-mesteren Jens Davidsen har skabt en ny, højteknologisk salgssucces for Danmark.


Nu med 4 ÅRS garanti

Sig AAAHH...

Med hele 3 A’er, får du markedets mest miljøvenlige og energieffektive naturgaskedel.

Danmarks mest energieffektive naturgaskedel har gjort sig fortjent til hele 3 A-mærker. Med markedets højeste årsnyttevirkning og laveste elforbrug, er EuroPur ZSB 14-3 E, Danmarks mest energieffektive kedel. Også kedlens støjniveau er utroligt lavt: max. 35 dB. Og som en ægte Bosch, er EuroPur naturligvis ualmindelig driftsikker - med minimale service- og vedligeholdelsesomkostninger, ligesom betjeningen er nem, overskuelig og brugervenlig. Som ekstraudstyr fås den intelligente klimastyring FW 100, som reducerer både gas- og elforbruget yderligere. Selv er vi ikke i tvivl om, at EuroPur sætter helt nye standarder for naturgaskedler. Se mere på www.bosch-climate.dk

DS-bladet nr. 5 2011 | 15


Efteruddannelse og kendskab til de mange produkter, der findes, er installatørernes største opgave lige nu.

energibesparelser

det store tema i V

16 | DS-bladet nr. 5 2011


VVS-branchen

Af Ole Andersen

Tusindvis af fagfolk i vvs-branchen mødes den 13.-15. april i Odense Congress Center til det, der med rette betegnes som branchens branding- og mødested. Altså stedet, hvor installatørerne skal være til stede for at få et indblik i de mange nye produkter og løsninger inden for ikke mindst energiområdet, og som i disse år vælter ind over vvs-branchen. Ifølge Birger T. Christiansen, vvs-konsulent i DS Håndværk & Industri, har det formentlig aldrig været vigtigere for installatørerne end netop nu at holde sig ajour med udviklingen af branchens nye komponenter, produkter og løsninger og samtidig uddanne sig løbende og i takt med denne udvikling. »Nyhederne i branchen vil være på VVS’11. Og er nyhederne ikke helt klar til at blive vist frem, vil de oftest blive forhåndsannonceret. Og det er klart, at energibesparelser ses som fremtidens helt store, nye marked i en krisetid, hvor installatørerne forsøger at finde nye nicher. Her er energibesparelser selvfølgelig interessant, fordi det er her, den store udskiftning finder sted, og som også giver bonus for kunden,« siger Birger T. Christiansen: »Der er mange nye tiltag på energisiden, som er yderst fornuftige. Det er vigtigt, at også forbrugerne synes det, og at de i fremtiden også får et bedre grundlag for at forholde sig til de mange nye opfindelser og isenkram, så eksempelvis en smart løsning et sted ikke udløser et større energiforbrug et andet sted. Derfor er efteruddannelse og kendskab til de mange produkter, der findes, installatørernes største opgave lige nu. DS Efteruddannelse har en lang række tilbud. Mange installatører er traditionelt bundet til leverandører, de godt kan lide at samarbejde med. Men vvs-messen kan også bruges til at åbne installatørernes øjne for, at andre også kan have gode ideer.« DS Håndværk & Industri deltager på messen (Stand A-1019), hvor temaet vil være salg- og markedsføring for vvsvirksomheder, præsentation af »Håndværkersalg«, der giver installatørerne en række værktøjer i salgs- og kundearbejdet. Messen er den tiende vvs-messe i Odense Congress Center, og messen har været støt voksende gennem tiderne. 2011 er således ingen undtagelse, idet over 180 udstillere på næsten 20.000 m2 messeareal deltager. Som et nyt tiltag på VVS’11 lanceres Energiens Torv. Ideen bag Energiens Torv er at alle besøgende på VVS’11 ganske kan deltage og høre forskellige indlæg fra udstillerne på VVS’11. Vandbesparelser og hygiejne, energirigtige totalløsninger til et godt indeklima, nye EU-krav til installation af vedvarende energi og aftrækssystemer til de nye energieffektive oliekedler, er nogle af overskrifterne på de 30 korte og konkrete foredrag, som præsenteres på Energiens Torv. Der er ikke tale om reklameindslag, men indlæg med fagligt indhold. DS-bladet nr. 5 2011 | 17


Klima er fremtidens vvs-udfordring Ude- og indeklima bliver ifølge brancheorganisationen for vvs- og eltekniske leverandører, Veltek, vigtige fokuspunkter for vvs-branchen i de kommende år. Vejret kan ingen styre og derfor ligger udfordringer på dette område i at tilpasse sig de klimaændringer, der vil ske. Indeklimaet derimod er noget lettere at kontrollere, og der er klare gevinster ved at investere i styring og regulering af varme og ventilation, lyder opfordringen fra Veltek Fremtiden kommer til at byde på endnu flere klimaændringer, og ekstreme mængder nedbør inden for kort tid er en af de store udfordringer, vvs-branchen skal forholde sig til.

»Vi vil opleve, at der i de kommende år vil være øget fokus på vand- og afløbsdelen af vvs-branchen. Intens nedbør stiller nogle helt specielle krav til blandt andet hurtig afvanding af vejbaner. Systemerne skal kunne klare de nye udfordringer, som vejrforholdene skaber, og det kræver, at branchen er på forkant med udviklingen,« forklarer Willy Goldby, direktør i Veltek, der er brancheorganisation for vvs- og eltekniske leverandører. Også indendørs vil klimaet kræve opmærksomhed. Lykkes man med at skabe et godt indeklima, er der nemlig stor sandsynlighed for, at man som virksomhed hjælper medarbejdernes effektivitet og sundhed godt på vej. Samtidig er styring og regulering sund fornuft for pengepungen og miljøet.

»Vi håber, at mange flere får øjnene op for, hvor vigtigt styring og regulering af indeklimaet er. Dels ligger der et kæmpe energibesparelsespotentiale på området, og dels er der en række sundhedsmæssige fordele ved at sikre indeklimaet. Når det kommer til investering i styring og regulering, kan man tale om en win-win-situation: Man sparer penge, fordi energiforbruget afstemmes behovet, man undgår spild af energi og bidrager til at indfri de mål, der er sat i energispareplanen, og man sikrer optimale indeklima-forhold for de mennesker, der færdes i bygningen. Derudover kan man have god samvittighed over, at man har valgt en miljøvenlig løsning,« siger Willy Goldby.

Få et bud på fremtidens VVS-løsninger Kom forbi vores stand på årets VVS’11 messe - du finder os i Hal C, stand 4739.

Tlf. 47 37 70 00 • www.phj.dk • www.phjwebshop.dk Annonce 17 halvside_b185 x h130_tryk.indd 1

18 | DS-bladet nr. 5 2011

08/03/11 13.30


PLUS2

Målrettet brancheløsning til VVS Prisindlæsning Fakturaindlæsning Kvalitetssikring – digitalt (både foto og dokumenter) Servicemodul - gas- og oliefyr Online mobilesystem til Ipad / smartphones / PC Planlægningsværktøj

Arbejdskort med stregkode, arbejdsbeskrivelser, opgave typer etc. Kvalitetssikring vedhæftet alle arbejdskort Automatisk løbende efterkalkulation, lige fra spjæld arbejde til entreprise styring Prisindlæsning med prissammenligning fra flere grossister

Integreret faktura afsendelse direkte via EAN eller mail

Fuldautomatisk prisopdatering fra udvalgte grossister

Stor sikkerhed via hosting med backup af data

Fakturaindlæsning fra grossister med opdatering af finans og sagsstyring.

Minimal investering - ingen opstarts omk.

Integration til stregkode– og mobilsystemer

Brug af freesoft med scanner

Fuld integration til servicemodul med planlægning

Mød os på VVS11 i hal A www.freesoft.dk


Kilde: Center for Energibesparelser

Bud efter energirigtige håndværkere i 2011 Center for Energibesparelser stiller skarpt på energibesparelser i bygninger i den største kampagne om energibesparelser nogensinde. Kampagnen der løber til udgangen af 2011 skal gøre det nemt for danskerne at vælge de energieffektive løsninger og skabe en større efterspørgsel gode håndværkere.

20 | DS-bladet nr. 5 2011

Hvis du som håndværker vil have flere kunder, begynder du allerede nu at gøre dig klar til at sælge energieffektive renoveringer i 2011. I år gennemfører Center for Energibesparelser (CFE) nemlig den hidtil største kampagne om energibesparelser. Den handler om energibesparelser i bygninger, og det kan håndværkerne udnytte. »Når vores kampagne skydes i gang her fra marts og fremad, opfordrer vi håndværkere til at være parate med gode tilbud om energirenoveringer. For kampagnen vil uden tvivl øge efterspørgselen hos både almindelige boligejere og store bygningsejere. Det kan håndværkerne udnytte til at få gang i butikken,« siger Anders Hjorth Jensen, projektleder i CFE.

Markant kampagne giver genlyd Kampagnen går målrettet efter private husejere og ejere af store bygninger i både den offentlige sektor og erhvervslivet. Den skal understøtte kravene i det nye bygningsreglement, BR10, og de forslag til energieffektiviseringer, der identificeres ved energimærkningen af bygninger. Derudover bakker kampagnen også op om eftersynsordningerne for kedel- og varmeanlæg samt ventilations- og klimaanlæg. Budgettet er på 36 millioner kroner – svarende til reklamebudgettet i for eksempel IKEA og Netto – og kampagnen vil gennem blandt andet tv nå ud til omkring 98 procent af danskerne mellem 20 og 60 år.


Vinduer, varmeanlæg og isolering Kampagnen tilgodeser forskellige fagfolk hen over året. I maj er der fokus på vinduer og ruder, mens varmeinstallationer kører i august-september og efterisolering i oktober-november. »Det er nu, at de virksomheder som beskæftiger sig med energieffektivisering og -renovering, kan være på forkant ved at tilrettelægge deres egen markedsføring parallelt med denne kampagne. Håndværkerne kan planlægge tilbud på produkter, ombygning og rådgivning, så timingen passer med kampagne forløbet siger DS Energi- og miljøkonsulent Ove Folmer Jensen og understreger, at håndværkere er meget vigtige da de har den direkte kontakt til forbrugerne«. Målet med kampagnen er også, at gøde jorden for håndværksvirksomhederne som beskæftiger sig med energieffektivisering.

håndværkerne at få noget ud af kampagnen. I hele kampagnen henviser CFE til Videncenter for energibesparelser i bygningers energiløsninger, der er en række standardløsninger, der hjælper håndværkerne med at gennemføre energirenoveringer. Se mere på www.byggeriogenergi.dk Forbrugerhjemmesiden www.goenergi.dk har mere end 100.000 besøgende om måneden. Her findes bl.a. en lang række af forslag til energibesparelser samt pjece om BR10, som håndværkerne kan have med til forbrugerne. Pjecen gør det nemmere for håndværkere at forklare forbrugerne om de nye krav og om, at forbrugerne i mange tilfælde skal energiforbedre, når de renoverer boligen. Pjecen udkommer i løbet af februar og kan både downloades og fås gratis. Derudover kan man finde en håndværkerliste, der anviser energirigtige håndværkere til boligejere.

Ekstra hjælp til håndværkere Ud over at skabe øget efterspørgsel på energieffektive løsninger, gør CFE det nemt for

EnergieXpert I gennem de sidste par år har DS Håndværk & Industri, via DS Efteruddannelse, udbudt

efteruddannelse som »EnergieXpert«. Målet for uddannelsen er, at få styrket virksomhedernes vidensniveau som vil åbner op for nye forretningsmuligheder. Kursister som har deltaget på kurserne som EnergieXpert har i lighed med kursister som har deltaget på uddannelsen som Energivejleder, et kursus som udbydes af Videncenter for energibesparelser i bygninger, Teknologisk Institut, fået en bred viden om energieffektivisering. Opfølgningsseminar »Vi er i gang med at planlægge det årlige opfølgningsseminar for EnergieXperter. I den forbindelse arbejder vi med at indarbejder den praktiske del af energivejlederuddannelsen i dagens program«, siger Energi- og Miljøkonsulent Ove Folmer Jensen og fortsætter, »vi arbejder frem i mod at seminaret bliver afviklet før sommerferien 2011.«

Odense Congress Center 13.- 15.april Få de seneste nyheder og bliv opdateret om hvad der sker i branchen Flere end 150 udstillere på 15.000 m2 udstillingsareal – læs mere på

www.vvs11.dk DS-bladet nr. 5 2011 | 21


European Solar Days 2011 – Vil du være med i et nyt europæisk fremstød for solenergi i dagene 12.-14. maj 2011?

22 | DS-bladet nr. 5 2011


Solar Days 2011 Hjemmesiden www.solardays.dk: Orientering til event-makers, besøgende, sponsorer og presse. på alle web undersider vil hele den højre tredjedel være afsat til sponsoroplysninger. Folder: Foldet A4-side. Udsendes bredt for at finde interesserede »event-makers« som f.eks. firmaer, offentlig virksomhed, skoler mv. Flyer: Udleveres af event-makers som reklame til potentielle besøgende. en lille »huske-lap« til køleskabet med link til hjemmeside og på bagsiden kontaktoplysninger. Plakater: A3-format opsættes som reklame for events med oplysning om event og firmaet bag. A1-format opsættes på eventstedet. Design er under grafisk bearbejdning. Sol-avis: Fælles orientering om solcelle og solvarme. et fagligt skrift opbygget i avislayout, som indeholder artikler, reklamer, cases mv. Indeholder også orientering om solardays.dk Konferencen: Den 12. maj 2011 gennemføres en konference i København med deltagelse af centrale aktører inden for solenergi. Info om politisk deltagelse og faglige indlægsholdere senere.

2011. European Solar Days (ESD) er koordineret af den europæiske solvarmeorganisation ESTIF i tæt samarbejde med den europæiske solcelle organisation EPIA, og støttes af omkring 25 organisationer på nationalt og europæisk plan. Endvidere støttes kampagnen af EU kommissionen. I Danmark gennemføres kampagnen i et tæt samarbejde mellem Dansk Solvarme Forening og en rækker centrale aktører inden for solvarme, herunder DS Håndværk & Industri. Projektteamet ledes af Ellehauge & Kildemose.

European Solar Days er et veludviklet og gennemprøvet koncept, der har været afviklet i mere end 17 europæiske lande siden 2002. Hvad der startede som »Day of the Sun« i Østrig har udviklet sig til en omfattende fælleseuropæisk kampagne i maj 2011. Målrettet fokus på solenergi Kampagnen sætter fokus på solenergi, dvs. såvel termisk solvarme som solceller, og involverer flere hundrede tusinde borgere igennem en række events. I 2010 deltog 17 europæiske lande i kampagnen, som omfattede 7.000 events med mere end 500.000 deltagere, dvs. én ud af 1000 EUborgere var i kontakt med kampagnen!

Se mere om events og bliv sponsor m.v. på www.solardays.dk Information om energisektoren: Energi- og Miljøafdelingen i DS Håndværk & Industri, Ove Folmer Jensen, Energi- & Miljøkonsulent.

I 2011 er Danmark med for første gang Den første Solar Days kampagne i Danmark bliver holdt i dagene 12.-14. maj

– mere end 30 års erfaring med fyringsanlæg

nd 4350

Hal C sta

Sektion stålskorstene i syrefast rustfri

Alcon KC stokeranlæg til træpiller, korn, flis med mere Alcon 3A, 3-50 & 6 kedler til fyring med brænde, briketter og kul, også til stoker, 20-50 kW

Akkumulerings- og ekspansionsbeholdere Fritstående Alcon halmfyr 130-1000 kW Stålskorstene i speciel stål

•   Ring for bestilling af brochure m.m. •   Salg igennem lokal smed eller VVSinstallatør

Alcon 5 kedler til fyring med brænde, briketter og kul, også til stoker, 16-21 kW

Frichsvej 11 DK 8464 Galten Tlf. 8666 2044

www.alcon.nu www.skorsten.eu

DS-bladet nr. 5 2011 | 23


Ny opdateret godkendelsesordning for solvarmeprodukter 2011

Den nye opdaterede kvalitets- og godkendelsesordning erstatter den tidligere ordning, der udløb i 2010. Ordningen skal sikre, at vvs-installatører, rådgivere og bygherrer, samt øvrige potentielle solvarmekunder, kan finde og vælge de godkendte produkter af høj kvalitet.

fornyet alle godkendte produkter til favorabel pris. For at sikre, at databasen er opdateret, og at kravene til komponenten er opfyldt og gældende, skal fornyet ansøgning udfyldes som for en ny komponent. Den nye opdaterede kvalitetssikring for solvarmekomponenter er brugerbetalt. Den tidligere ordning, som udløb i 2010, var finansieret af Energistyrelsen. Ansøgningsblanket, krav til komponenter m.v., findes på www.god-solvarme.dk. Ansøgningerne behandles efter »først-tilmølle-princippet«, dvs. jo før der søges des før vil produktet blive opdateret på siden.

jøkonsulent Ove Folmer Jensen og fortsætter, som fagkonsulent og rådgiver for medlemmer af DS Håndværk & Industri er det vigtigt, at vi ved forespørgsler kan henvise til kvalitetsgodkendte produkter. Autoriserede vvs-installatører, som er tilsluttet KSO-ordningen, skal ved nyinstallation altid anvende godkendte komponenter. Se godkendte solvarmekomponenter på www.god-solvarme.dk Yderligere information om ordningen kan fås ved henvendelse til Jan Erik Nielsen og Daniel Trier, PlanEnergi Sjælland, mail godkendelser@planenergi.dk eller tlf. 2517 0400.

Producenter og leverandører af solvarmekomponenter En fabrikant/leverandør, der tidligere har haft en eller flere solvarmekomponenter listet på www.god-solvarme.dk, kan få

Godkendte solvarmekomponenter Det er vigtig for producenter af solvarmekomponenter at være med på den nye/ opdaterede liste over godkendte solvarmekomponenter, siger energi- og mil-

Information om energisektoren: Energi- og Miljøafdelingen i DS Håndværk & Industri, Ove Folmer Jensen, Energi- & Miljøkonsulent.

Dansk Solvarme Forening har besluttet at videreføre en ny opdateret kvalitets- og godkendelsesordning for solvarmekomponenter.

Foto Velux Solenergi: Det er vigtigt for producenter af solvarmekomponenter, at være med på den nye/opdaterede liste over godkendte solvarmekomponenter.

24 | DS-bladet nr. 5 2011


Nu introducerer vi et smart værktøj til den mobile installatør

Det sker på VVS’11 – og du er inviteret Kig forbi, når vi løfter sløret for nye mobile muligheder. Vi håber på at se dig til en snak om vores branches fremtid. Måske er du klar over, at vi ikke er nogen traditionel grossist? Vi satser på partnerskaber og forretningsudvikling, fordi vi tror på, at udfordringer løses bedst i fællesskab.

Det har vi gjort til en god forretning for vores loyale kundegruppe, og det kan vi gøre til en god forretning for dig. Kom og få en snak om, hvordan vores services kan hjælpe dig med dine udfordringer. Du finder os på VVS’11 ved stand C-4527, vi glæder os til at se dig. DS-bladet nr. 5 2011  |  25


DS Erhvervspris 2011 »Den Gyldne Ambolt« De har fået DS Erhvervsprisen 2010 MarineShaft v/Anders Jensen og Knud Andersen 2009 Wila Maskinfabrik A/S v/Lars Lauridsen

Hvert år uddeles DS Erhvervsprisen »Den Gyldne Ambolt« ved generalforsamlingen til en person, virksomhed eller institution, der har gjort sig fortjent til den. Prisen gives som en anerkendelse for en præstation ud over det sædvanlige til gavn for smede, vvs-, og industribranchen eller beslægtede områder. Det kan f.eks. være inden for organisationsarbejde, erhvervspolitik, erhvervsuddannelser, eksport, internationalisering eller tilsvarende. Kom med forslag! En formular til anvendelse ved indstillingen kan rekvireres i DS huset. Indstilling til DS Erhvervs­pris kan foretages af: • DS hovedbestyrelsen • DS lokalafdelinger • DS paraplyorganisationer og andre organisationer • Myndigheder • DS sekretariatets medarbejdere • DS medlemmer i øvrigt

Kandidaterne til erhvervsprisen kan være: • Personer • Virksomheder • Institutioner Indstillingskriterierne: • Stabiliseret vækst inden for omsætning og/eller medarbejdere • God arbejdsplads, herunder bl.a. miljø og samarbejdsformer • Stor eksportstigning i forhold til omsætning • Stor produktionsstigning/rationalisering • Ny opfindelse • Ny eksport, som er ekstraordinær • Erhvervspolitisk indsats • Organisationspolitisk indsats • Indsats inden for uddannelsesområdet • Tiltag til fremme af smedefaget eller beslægtede områder • Andre ekstraordinære præstationer Eventuelle forslag skal være DS i hænde senest onsdag, den 6. april 2011.

2008 aøs A/S v/Mona, Jørgen og Jens Juul Kristensen 2007 Ingemann Maskinfabrik A/S v/Bo og Helge Ingemann 2006 Knud Jensen Dan-Palletiser A/S 2005 Stanny F. Kilde S.F. Kilde A/S 2004 Poul R. Ulsøe 2003 Aslak Skjøth Aquagain Folding Smed A/S 2002 Per Bisgaard Sørensen Bila A/S 2001 Esben Møller HSM Industri A/S 2000 Ole Nørgaard Andersen Nørgaard Andersen Maskinfabrik A/S 1999 Poul Johansen Poul Johansen Maskiner A/S 1998 Svend Møller Hansen Dansk Stålkonstruktion A/S

26  |  DS-bladet nr. 5 2011


DANMARKS DYGTIGSTE HÅNDVÆRKERE ...er værd at samle på Hos Rheinzink arbejder vi konstant på at sætte højere og bedre standarder. Nu sætter vi en ny for de håndværkere, der vil være kendt som de dygtigste inden for zink. Kort sagt tilbyder vi dig og din virksomhed muligheden for at blive Rheinzink-certificeret. Certificeringen introducerer en bedre måde at arbejde med zink på og inkluderer samtidig et program med flere gode fordele. Bl.a. • Videreuddannelse ved førende specialister • Synlig profilering og markedsføring • Øgede professionelle kompetencer • Et stærkt loyalt netværk Vil du gerne være en del af det – og have et kvalitetsstempel der fortæller, at du lever op til noget af det ypperste i branchen? Så læs mere om den nye ordning, og hvordan du bliver certificeret på: www.certificeret.nu

www.rheinzink.dk DS-bladet nr. 5 2011  |  27


ERhvervspolitik

Af Kristine Lyngbo, Kommunikationschef, DS Håndværk & Industri

Johnnie Hansen varmesmed i Asserbo.

Erhvervsvenlig kommunalpolitik handler også om børnepasning Når daginstitutioner indfører lukkedage, skaber det problemer for mange mindre virksomheder og deres ansatte.

28  |  DS-bladet nr. 5 2011

Johnnie Hansen har Varmesmeden i Asserbo, en mindre vvs-virksomhed i Halsnæs Kommune i Nordsjælland. Han har fem svende ansat og har ud over det løbende arbejde for private kunder en del vagtordninger for erhvervskunder. Halsnæs Kommune har store sommerhusområder, så foråret og sommermånederne er årets absolut travleste. I år har Johnnie fået et problem med ferieplanlægningen i sin virksomhed. »Tidligere har vi uden de store problemer kunne snakke os til en god løsning for alle medarbejdere, men det har godt nok været svært i år.« Problemet er, at Halsnæs Kommune som så mange andre har indført lukkedage i daginstitutionerne, og det betyder, at stort

set alle medarbejdere ønsker at holde ferie samtidigt – i og omkring uge 29 hvor deres børn ikke kan blive passet i den lokale vuggestue eller børnehave. »Jeg tror måske ikke, at der er det samme problem i de store byer, men her ude på landet er der typisk kun én institution i hvert lokalområde. De fleste medarbejdere bor jo her, og de har derfor deres børn passet samme sted, som jo så holder lukket i en uge af sommerferien« fortæller Johnnie Hansen. Reglerne er klare nok på området, det er for så vidt ikke dér, problemet ligger. Kommunerne skal tilbyde alternativ pasning, og det gør de også – i den anden ende af kommunen. Og Johnnies ansatte har det lige som alle os andre, de vil gerne undgå


Mange kommuner markedsfører sig som gode erhvervskommuner, men Johnnie Hansen de glemmer, at det også handler om medarbejderne.

at skulle sende lille Karoline eller Magnus til helt nye omgivelser med andre børn og helt fremmede voksne. Konsekvensen i det konkrete tilfælde er klar. Johnnie og hans medarbejdere brugte ½ arbejdsdag for at få puslespillet til at gå op, for alle ville have ferie i og omkring uge 29, og Varmesmeden i Asserbo kan ikke bare holde lukket, for det er i den periode, pengene skal tjenes. »Og problemet er det samme i forbindelse med alle de små helligdage her i foråret, for der er også lukket i børnehaven, og der kommer ALLE sommerhusejerne herop og finder frostskader og sådan noget på deres huse. Og så kan jeg faktisk ikke lade medarbejderne holde ferie.« Lukkedage i kommunerne er ikke en traditionel politisk mærkesag for DS Håndværk & Industri. Men hvis man ser lidt bredere på det, handler det jo om mere end bare børnepasning. Problematikken er central i forhold til virksomhedernes generelle rammebetingelser i kommunerne, og set fra den vinkel er problemet særdeles aktuelt for både DS Håndværk & Industri og andre lignende organisationer. Og på den baggrund er det logisk at inddrage Håndværksrådet, som varetager vores erhvervspolitiske interesser. Vi inviterede derfor Håndværksrådets kommunikationschef Frederik Faurby med til Asserbo til en snak om, hvordan vi kan komme i dialog med kommunerne og få sat spot på situationen. Frederik Faurby: »Den stigende brug af lukkedage er et udtryk for, at kommunerne ikke prioriterer deres lokale erhvervsliv. Det er jo en barriere for især de små og

mellemstore virksomheder og især i de små byer med få institutioner, men jeg kan være i tvivl om, hvorvidt kommunerne er opmærksomme på, hvordan og i hvor høj grad deres systemer påvirker virksomhederne.« Lukkedage bliver aldrig virksomhedernes livret, men de rammer virksomheder i landdistrikter særligt hårdt, fordi medarbejderne oftere bor i samme lokalområde i stedet for at pendle ind fra en omegnskommune. Som Frederik Faurby forklarer: »Når flere medarbejdere har børn i institution i samme lokalområde, bliver det pludselig meget svært at få kabalen til at gå op, præcis som Johnnie oplever det. I sommerhusområder bliver problemet ekstra stort for de små og mellemstore virksomheder. Hvis Johnnies svendes koner arbejder i den lokale bager, der har en stor omsætning i samme korte periode, har virksomhederne jo et gevaldigt problem.« Dyre besparelser Og Johnnie Hansen supplerer: »Selvfølgelig skal økonomien i kommunerne hænge sammen, men de skal jo heller ikke jage folk væk. Lukkedagene er nok kommet for at blive, men det er vigtigt for mig at signalere, at nu er skruen ved at være strammet. Mange kommuner markedsfører sig som gode erhvervskommuner, men de glemmer, at det også handler om medarbejderne. Jeg kan også være i tvivl om, hvorvidt kommunerne tænker længere end de kortsigtede driftsbesparelser. Det kan altså være nogle dyre besparelser, hvis virksomhederne ender med at flytte ud af kommunen. Hvis man tager de kommunale briller af og

VARMFORZINKNING

e d a l Overf

Maling med mobilanlæg tilbydes

Men hvad kan vi eller rettere Håndværksrådet gøre (på vores og andres vegne) for at få kommunerne til at ændre kurs? Frederik Faurby: »Jeg vil starte med at præsentere problemet for den politiske afdeling i Håndværksrådet, for der er flere måder at gribe sagen an på. Håndværksrådet har halvårlige samtaler med udvalgte ordførere, og det ville være logisk at tage emnet op med kommunalordførerne eller børne-unge-ordførerne. Jeg tror også, vi kan bruge lokal- og regionalpressen til at skabe opmærksomhed om emnet f.eks. ved debatindlæg, og her har de lokale erhvervsdrivende også en unik mulighed for at påvirke deres byråd. Det handler om at opdrage kommunerne til at tænke mere praktisk, for de fleste byråd vil gerne være erhvervsvenlige, men de har desværre ikke altid overblikket.«

www

g n i l d n a h e b

EMNELÆNGDE OP TIL 23 M

SANDBLÆSNING METALLISERING BRANDMALING MALING

de virksomhedsrettede på, er det jo helt almindelig sund fornuft, at tingene skal hænge sammen for os.« Formand for DS Håndværk & Industri Jim Stjerne Hansen er helt enig. »Kommunerne skal være klar over, at brugen af lukkedage ikke harmonerer med deres ambitioner om at være erhvervsvenlige, og at det i det hele taget ikke kun er »erhvervscenterets« job at være erhvervsvenlig men hele den kommunale forvaltnings. Der er et voksende misforhold mellem den service og fleksibilitet, vi i vores private virksomheder skal give til vores kunder, og den service det offentlige udviser over for deres kunder, som jo både er dig og mig som private borgere og de virksomheder, der bor i en kommune.«

.nvg

.dk

- totalleverandøren De kan stole på, når det gælder korrosionsbeskyttelse. Vi vejleder gerne hvilken behandling, der er bedst i Deres tilfælde.

Nordvestjysk Galvanisering A/S

Skivevej 170, Hvam - 7500 Holstebro - Tlf. 97 46 11 44

DS-bladet nr. 5 2011  |  29


Informationsmøder om

Fremstilling af bygningsstål Som informeret om i Nyhedsbrevet uge 10 arrangerer DS Håndværk & Industri nu informationsmøder om den lovpligtige CEmærkning af stål til byggeri. Selv om der i praksis er godt 14 måneder til, at CE-mærkning af stål til byggeri senest skal være gennemført hos fabrikanten, viser det sig, at flere og flere rådgivere allerede nu forlanger »overensstemmelsesvurdering i henhold til EN 1090-1«. Dette betyder i praksis, at virksomheden SKAL CE mærke leverancen. Se venligst artikel i DS-bladet nr. 4 2011. Indhold: DS/EN 1090-1 & -2, udførelse af stålkonstruktioner samt standarderne for kvalitetsstyring af svejsearbejde i DS/EN 3834 serien udgør de centrale værktøjer i tilrettelæggelsen og udførelsen af arbejde på stålkonstruktioner. Standarderne udgør grundlaget for CE-mærkning af de enkelte udførte svejste komponenter, der fremover skal underlægges fabrikskontrol. Ved kurset får du en indføring i reglerne i EN 1090-1, der opstiller de kriterier, som skal gennemføres for at kunne CE-mærke dine konstruktionselementer. Yderligere præsenteres EN 1090-2 for udførelsen af stålarbejde i svejseværksteder, hvor der bl.a. foreskrives krav om valg af udførelsesklasse og tilhørende passende valg af kvalitetsstyringsniveau efter EN ISO 3834. Dagens indhold: • Valg af CE-mærknings metode i et svejseværksted • Hvornår skal/kan der CE-mærkes •  Hvad skal CE-mærkes - Lovkrav •  Regler for udførelse af stålkonstruktioner •  Kvalitetsstyring af svejsearbejde •  Krav til fabrikskontrollen • Rollefordeling mellem svejseværksted og udpeget organ ved CE-mærkning • Eksempler på CE-mærkning Indlægsholder: Jørgen Hagelund, Dansk Standard

30  |  DS-bladet nr. 5 2011

Colourbox

Informationsmøderne bliver som følger: Odense: Onsdag den 27. april Midtsjælland: Torsdag den 28. april Åbybro: Tirsdag den 3. maj Midtjylland: Onsdag den 4. maj Alle møder kl. 13.00 til 16.00. Pris 200 kr./deltager Nærmere omkring afviklingssteder (afhængig af deltagerantal) tilgår tilmeldte senest 7 dage før mødet. Tilmelding senest den 8. april til uddannelsesafdelingen på tilmelding@ds-net.dk eller tlf. 6617 3333. Yderligere information: Jens Krogsgaard, DS Håndværk & Industri, på tlf. 2070 0135.


MAFA systemløsninger - et sikkert og bekvemt valg

NYHED VVS’11 ODENSE

Vi præsenterer den nye HDG kedel til træpiller på 10/15/21/26 kW. Kedlen kan monteres både til manuel og automatisk påfyldning. Vi glæder os til at se dig i hal A stand nr. 1254.

MAFA er førende i Sverige på markedet for træpilleopbevaring til større anlæg. MAFA har siloer der passer til kommunale bygninger, flerfamiliehuse, boligblokke og andre større opbevaringsbehov. Kontakt os eller nogle af vore forhandlere. Vi håndterer træpiller bedre end nogen anden! Besøg: www.mafa.dk Tilfredse kunder er det bedste vi ved

Tlf. 5478 8685 • www.mafa.se

www.bsmkedler.dk

SabetoFLEX Stil krav –for det gør vi

Hesthøjvej 5 · 7870 Roslev · Tlf. 7022 5004 · Sabetoflex.dk

DS-bladet nr. 5 2011  |  31


ArBeJDSMILJØ

Af Finn Christensen, Avidenz

Årsplanen – den nye »selvangivelse« for arbejdsmiljøet Den nye arbejdsmiljølov, der blev vedtaget den 1. oktober 2010, indeholder et krav om en årlig arbejdsmiljødrøftelse i arbejdsmiljøorganisationen samt udarbejdelse af en årsplan for det kommende års arbejdsmiljøarbejde.

32 | DS-bladet nr. 5 2011

Avidenz A/S har i slutningen af 2010 og begyndelsen af det nye år allerede medvirket i afholdelsen af mange årsdrøftelser og den efterfølgende udarbejdelse af årsplaner. Den rolle, Avidenz spiller i netop det arbejde, er lidt som »revisoren«, der skal gennemgå årsregnskabet. Det betyder, at konsulenterne fra Avidenz i samarbejde med virksomheden gennemgår »arbejdsmiljøregnskabet« og får udfyldt årsplanen. Årsplanen kan i denne sammenhæng betragtes lidt som en blanding af en »selvangivelse« og en »forskudsopgørelse«. Med den nye arbejdsmiljølov er det ikke blot virksomhedens finansielle regnskab, der skal revideres årligt, men også det arbejdsmiljømæssige »regnskab«. De virksomheder, Avidenz har et fast samarbejde med, er bekendt med den måde at arbejde med arbejdsmiljøet på, som den nye lov stiller krav om. Avidenz har sammen med virksomhederne gennem flere år foretaget en årlig revidering af arbejdsmiljøarbejde og dermed en afdækning af virksomhedens rådgivningsbehov med en planlægning af de afdækkede opgaver. Desuden sker der også på disse møder en planlægning af samarbejdet – hvem gør hvad og hvornår. Dette forløb svarer til det, som er angivet i bekendtgørelsen omkring den nye årsplan. Årsdrøftelsen og den efterfølgende årsplan er derfor ikke ukendte begreber, i det samarbejde Avidenz har med sine kunder, og de er med baggrund i vores erfaring og efter vores vurdering rigtig gode værktøjer i arbejdsmiljøarbejdet for både virksomhedens ledelse og medlemmer af arbejdsmiljø-organisationen. Årsplanen indeholder netop de punkter, der gør det muligt for virksomheden at angive målene for det kommende års arbejdsmiljøarbejde, og når året er gået muligheden for at revidere indsatsen. Dette dokumenteres så i den næste årsplan - med

en begrundelse naturligvis. Det er i denne proces, at Avidenz har medvirket, og med det samarbejde vi har og har haft, har implementeringen af den nye lovgivning ikke medført nogen særlig ændring i arbejdsmiljøarbejdet hos vore kunder – der er vant til processen fra samarbejdet med Avidenz. I den nye arbejdsmiljølov er der krav om kompetenceudvikling af sikkerhedsorganisationen – nu arbejdsmiljøorganisationen (AMO). Samarbejdsformen med Avidenz har bevirketm at tilførelsen af ny viden til organisationen er sket i forhold til det aktuelle arbejdsmiljø. Kompetenceudviklingen er sket i forbindelse med sikkerhedsgennemgange samt løsning af øvrige opgaver. De gennemførte sikkerhedsgennemgange har bidraget væsentligt til kompetenceudviklingen, da det er en undervisning på stedet i forhold til virksomhedens eget arbejdsmiljø, egne opgaver samt egne kompetencer. Det er en langt mere virkningsfuld måde at løfte kompetenceniveauet på. Herudover sikrer det også et langt større ejerskab til arbejdsmiljøopgaverne. Når næste revision af »selvangivelsen« i 2011 skal finde sted, er det vigtigt, at de mål, man satte sig for det kommende år, er realistiske og relevante. Det er vores erfaring i Avidenz, at netop den fase med at afdække de relevante opgaver kan være svær. Vores rådgivning og kendskab til kunden samt de faglige kompetencer og det generelle erfaringsniveau blandt konsulenterne giver den nødvendige baggrund for at afdække de relevante opgaver samt få opgaverne planlagt m.h.t. de nødvendige aktiviteter, der skal gennemføres. I forbindelse med planlægningen vil vores deltagelse medvirke til, at opgaverne løses i henhold til gældende regler og praksis. Regler kan læses, men praksis »opdages« oftest kun, hvis man arbejder i felten med tingene. Avidenz A/S er autoriseret arbejdsmiljørådgiver, men indsatsen hos kunderne er


Husk der kan være et stor afkast ved at undgå ulykker, for hver krone som arbejdsgiveren har i synlige omkostninger til arbejdsulykker, har han to kroner i skjulte omkostninger. Kilde: Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller af Cowi.

MULTISEAL

- flydende tætning til skjulte lækager Selvtætnende Kemisk Tætning Tætner uden ophugning af gulve eller opgravning af rør Intet byggestøv og intet byggerod

ikke baseret på påbudssager – kun ca. 5% af vores omsætningen kommer fra påbudssager, resten kommer fra opgaver udført i forbindelse med forebyggende aktiviteter. Det resultat er vi rigtig stolte af, og det beviser blot, at vores påstand er rigtig - at arbejde systematisk med arbejdsmiljøarbejdet, og det at være en smule foran i arbejdsmiljøarbejdet gør risikoen for hændelser og ulykker mindre, og der vil være styr på de væsentligste dokumenter i arbejdsmiljøarbejdet. Her har vi et stærkt og gennemprøvet koncept at tilbyde virksomhederne – store som små virksomheder. Som fast samarbejdspartner vil vi medvirke til, at virksomhederne får både revideret og lavet årsplaner samt løst øvrige arbejdsmiljøopgaver. Kontakt Avidenz på tlf. 6617 3455 og hør nærmere om konceptet.

Fakta om den nye arbejdsmiljølov: • Sikkerhedsorganisation (SIO) bliver til arbejdsmiljøorganisation (AMO). • Sikkerhedsrepræsentant bliver til arbejdsmiljørepræsentant. • Arbejdsgiveren/ledelsen skal afholde en årsdrøftelse om næste års arbejdsmiljøarbejde med efterfølgende udarbejdelse af en årsplan. • Der skal laves opgørelse over bl.a. arbejdsulykker, forgiftninger samt arbejdsbetingede lidelser. • Nye arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen skal deltage i en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse på tre dage. • Arbejdsgiveren skal herefter tilbyde dem en supplerende arbejdsmiljøuddannelse, mens de sidder i arbejdsmiljøorganisationen – det første år svarende til to dage og derefter svarende til halvanden dag om året.

Blivende aldringsbestandig reparation Tætningssystemer til både varme, drikkevand, gas, afløb og kloak En helt ny måde at tætne skjulte lækager på

MULTISEAL er et flydende tætningsmiddel som tilsættes direkte til vandet i et lukket kredsløb for at tætne skjulte lækager indefra. MULTISEAL findes i forskellige produktvarianter afstemt efter det miljø, hvor en lækage skal tætnes. Selve tætningen sker i alle tilfælde oftest inden for få timer, og hele tætningsprocessen er normalt overstået inden for et døgn.

Det er nemt, og der skal hverken graves, hakkes eller hugges

MULTISEAL pumpes direkte ind i rørsystemet, der skal tætnes, og der etableres enten tryk eller cirkulation hen over utætheden – afhængig af hvilken type MULTISEAL, der skal anvendes. MULTISEAL kan således bruges til lukkede kredse i fjernvarmesystemer, alle varmeanlæg med oliefyr eller brændselskedler, gulvvarmesystemer, afløbs- og kloaksystemer. Der findes også MULTISEAL til drikkevandsinstallationer, gasinstallationer, solvarmeanlæg og poolsystemer.

Mød os på VVS’11 i Odense stand C-3027

DK-8464 Galten

www.unipak.dk

DS-bladet nr. 5 2011 | 33


Colourbox

JUrA

En arbejdsgiver bestemmer som udgangspunkt selv, hvem der skal ansættes til et bestemt job, og hvilke kvalifikationer der er nødvendige for at udføre jobbet. Lovgivningen om forskelsbehandling opstiller dog visse begrænsninger, som det er meget vigtigt at huske på ved ansættelsen, under ansættelsen og ved opsigelse af ansættelsesforhold. Det er forbudt at forskelsbehandle på det danske arbejdsmarked på grund af: • race, hudfarve eller etnisk oprindelse • religion eller tro • seksuel orientering • national eller social oprindelse • politisk anskuelse • alder, og • handicap Forskelsbehandlingsloven forbyder både direkte og indirekte forskelsbehandling. Det er fx direkte forskelsbehandling, hvis en arbejdsgiver undlader at ansætte en person eller afskediger en medarbejder med den begrundelse, at den pågældende er af en bestemt race, hudfarve, religion, er handicappet m.v. Indirekte forskelsbehandling kan forekomme, når en arbejdsgiver opstiller krav, der ikke er saglige i forhold til det job, der skal besættes, og kvalifikationskravet rammer en bestemt gruppe. Et formelt 34 | DS-bladet nr. 5 2011

Af Christian h. M. Mikaelsen, advokat, DS håndværk & Industri

Forskelsbehandlingsloven

set neutralt kvalifikationskrav kan være sprogkrav. Hvis kravet rammer en bestemt gruppe, fx personer med en anden etnisk oprindelse en dansk, skal det vurderes, om kravet står i rimeligt forhold til arbejdsopgaven, og om det er rimeligt, at arbejdsgiveren stiller kravet. Forbuddet mod forskelsbehandling gælder ved ansættelse, under ansættelsen og ved afskedigelse. Dvs. at en arbejdsgiver ikke må lægge vægt på race, etnisk oprindelse, alder m.v., når der ansættes nye medarbejdere. Disse forhold må heller ikke tillægges vægt i forhold til lønfastsættelse og ved afskedigelse. Der opleves en stigende fokus på forskelsbehandling og praksis på området er støt stigende. I relation til forskelsbehandling ved nyansættelse kan nævnes 2 afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet: Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr.107/2010 af 1. december 2010 43-årig mand fik afslag på en jobansøgning med følgende begrundelse: »Du falder desværre uden for vores målgruppe aldersmæssigt, da vi har et team af unge mennesker under 30, og de har ønske om jævnaldrende til teamet« Godtgørelse på kr. 25.000 til den forsmåede ansøger.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 80/2010 af 22. september 2010 35-årig kvinde fik afslag på en jobansøgning med begrundelsen: »Din profil vil ikke passe ind i mit hold, da jeg har et meget ungt hold med mange års erfaring i hotelbranchen« Godtgørelse på kr. 25.000 blev tilkendt den skuffede ansøger. Ved opsigelse skal forskelsbehandlingsloven iagttages og respekteres! I en afgørelse fra Vestre Landsret – U2010.2610V – Her blev en medarbejder med ca. 1 års anciennitet opsagt uden begrundelse og tilkendt en godtgørelse på kr. 180.000 Baggrunden var at medarbejderen havde en søn, som var handicappet dette forhold var netop konstateret og det havde hun fortalt til arbejdsgiveren dagen før hun blev opsagt. Retten fandt at der var faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at medarbejderen blev forskelsbehandlet på grund af sin søns konstaterede handicap og den tidsmæssige sammenhæng mellem meddelelsen herom og opsigelsen. En meget konkret afgørelse der udstrækker beskyttelsen i forskelsbehandlingsloven af medarbejderen til også at omfatte nærtstående!


Invitation

Sådan skærpes konkurrenceevnen, og sådan fastholdes og udbygges metalbranchens produktivitet i en stadig skærpet global konkurrence! Program: Nu kan du høre om de initiativer, der skal til for at fremme danske virksomheders konkurrencekraft. Du kan være med til at debattere hvad der skal til for at sikre fremtidig produktion i Danmark, når Metalbranchen i Bevægelse inviterer til et spændende eftermiddagsarrangement hos Energi Horsens Fonden:

13:30: Registrering, kaffe og snacks 14:00: Status på Metalbranchen i Bevægelse Finn Visgaard, formand for Metalbranchen i Bevægelse 14:15:

Velkommen til Energi Horsens. Samspil mellem uddannelse og erhverv Hans Jørn Hansen, uddannelseschef, Energi Horsens Fonden

14:45: Fremtidig produktion i Billund? – hør om Legos produktivitetsindsats Morten Skov Jensen, Global Performance Manager, LEGO 15:15:

Kaffepause

Vitus Bering Innovation Park, onsdag d. 6. april 2011.

15:30

Konkurrencedygtighed og leverandørsamarbejde Jens Bay, adm. direktør K.R. Hospitalsudstyr A/S

Arrangementet giver dig bl.a. indblik i hvordan virksomheder øger produktiviteten, skaber merværdi og øger kompetenceniveauet.

16:00: Praksis orienteret forskning om Total Cost Jan Stentoft Arlbjørn, professor, SDU

Sted: Energi Horsens Fonden, Vitus Bering Innovation Park, Chr. M. Østergaards Vej 4a, 8700 Horsens.

17.15:

Investering i New Factory fastholder arbejdspladser i Danmark Egon Borgkvist Jensen, Vice President and COO, LINAK A/S

17:45:

Det videre arbejde Finn Visgaard, formand Metalbranchen i Bevægelse

Klik her for kørselsvejledning.

16.30: Pause m. kaffe/vand + sandwich 16:45: Slamsugning med merværdi Adm. dir. Brians Stage, J. Hvidtved Larsen A/S, Silkeborg

18.00: Networking + sandwich Læs mere om Metalbranchen i Bevægelse på www.mbib.org

Tilmelding til konf@mbib.org senest mandag d. 4. april 2011 Der opkræves et mindre gebyr for dække af arrangement, herunder forplejning: ca. 200,- pr. deltager og tilmelding nødvendig.


JUrA

Af Bo Andersen, jurist, DS håndværk & Industri

Om afskedigelse på grund af stort sygefravær

Colourbox

På baggrund af en netop afgjort sag i Afskedigelsesnævnet kan det være på sin plads, at opridse hovedreglerne og faldgruberne for opsigelse af medarbejdere på grund af stort sygefravær.

Kender I jeres kvalitetsomkostninger? IKKE ISO CERTIFICEREDE virksomheder afkræves mere og mere dokumentation. Lej en kvalitetschef hos os. Aftal tid til et uforpligtende møde.

JYSK

Kvalite tsst y ring

Lars Skiveren · Tlf.: 6172 8364 lars.skiveren@jyskkvalitetsstyring.dk www.jyskkvalitetsstyring.dk

36 | DS-bladet nr. 5 2011

I en konkret og aktuel sag om afskedigelse af en medarbejder har Afskedigelsesnævnet fundet, at betingelserne ikke var opfyldt. Den pågældende medarbejder havde været ansat i 1½ år. Han var beskæftiget med slutmaling af virksomhedens produkter. Han var den eneste, der udførte dette arbejde. Han havde i 2009 et samlet fravær på 31 arbejdsdage. Heraf var 10 arbejdsdage begrundet i en arbejdsskade. I de første tre måneder af 2010 var fraværet på 10 arbejdsdage. Heraf var 2 dage begrundet i arbejdsskaden. Virksomheden opsagde medarbejderen med begrundelsen, at »vi ikke kan planlægge og gennemføre malerarbejdet på grund af dit store fravær«. Overfor Afskedigelsesnævnet forklarede virksomheden, at produkter, som i øvrigt var klar til levering, blev forsinket, når slutmaling ikke kunne udføres på grund af malerens sygefravær. Dommeren i Afskedigelsesnævnet udtalte, at der måtte ses bort fra den del af sygefraværet, som skyldtes tilskadekomst i forbindelse med arbejdet. Han lagde derefter vægt på, at det tilbageværende sygefravær ikke væsentligt oversteg det gennemsnitlige sygefravær i virksomheden. Dommeren udtalte endvidere, at det var virksomhedens egen beslutning, at medarbejderen skulle være eneansvarlig for malerarbejdet. Denne tilrettelæggelse af malerarbejdet indebar således i sig selv en risiko for forsinkelse af malerarbejdet, når denne medarbejder var syg. Desuden fandt dommeren ikke, at der var fremlagt konkrete eksempler på, at malerens fravær havde afgørende indflydelse på produktionen.


Endelig anførte dommeren, at der ikke var givet en advarsel eller påtale til medarbejderen over sygefraværet. Ud fra disse elementer fandt dommeren, at opsigelsen ikke var sagligt begrundet og tilkendte medarbejderen en godtgørelse på 25.000 kr. Afgørelsen illustrerer ganske godt, de elementer man skal være opmærksom på, ved afskedigelser, der er begrundet i stort sygefravær: • Hvor omfattende er sygefraværet • Skyldes noget af sygefraværet tilskadekomst i virksomheden • Adskiller det almindelige sygefravær sig væsentligt fra virksomhedens gennemsnitlige sygefravær • Er det en nøglemedarbejder, hvor fraværet er særligt generende for virksomhedens produktion • Kunne denne risiko være undgået ved en anden tilrettelæggelse af arbejdet • Er der givet advarsler for stort sygefravær Andre vigtige faktorer, som ikke fik betydning i den konkrete sag vil være: • Er der udsigt til, at en længerevarende sygdomstilstand bedres inden for en kortere fremtid • Hvor lang anciennitet har den pågældende 2827_Elma_VVS_ann_DK

10/03/11

9:48

Det er således ikke nok, at tælle antal sygedage for den enkelte medarbejder. De elementer, som er nævnt ovenfor, vil skulle indgå i vurderingen af, om en opsigelse vil være saglig eller ej. Naturligvis vil et meget stort antal fraværsdage i sig selv altid veje tungt. Et stort antal sygedage kan imidlertid ikke i sig selv begrunde en opsigelse uden risiko for at opsigelsen findes usaglig af domstolene. Et eksempel herpå er en afgørelse fra Vestre Landsret om en medarbejder, som blev opsagt efter 4 måneders sammenhængende sygdom. Denne opsigelse fandt Landsretten usaglig. Medarbejderen havde 17 års anciennitet, og Landsretten lagde vægt på, at medarbejderen ikke havde været nævneværdig syg i de forudgående 17 år. Desuden lagde Landsretten vægt på, at virksomheden ikke havde indhentet oplysninger om sygdommens forventede varighed, inden man foretog afskedigelsen. Af disse grunde tilkendte Landsretten medarbejderen 4 måneders løn for usaglig opsigelse efter funktionærlovens § 2 B. Derfor: Hvis det overvejes, at opsige en medarbejder på grund af stort sygefravær anbefales det, at man altid kontakter DS Håndværk & Industris juridiske afdeling inden opsigelsen afgives. Det kan være kostbart at begå fejl – også i disse situationer!

Side 1

WWW.ELMA.DK

SWEMA

A MA ELLM E

8 TO E8 SE DS SD S G & FOTO NG RIN FERI RAFE

OGRA OG RM TE RM TE EN ISEN PRIS TILL PR DSTT TI BEDS BE IS PRIS SEPR ESSE MES M

5;,-95 79 9..7 19 1

400N0 OW FLKE ØJDETS MEST

MAR T TIL FLOW AGTIGE TRAG IS MESSEPR

16.995,-

ELMA

PEOP CONDO B-S SK OE VIDE

A 61ET5 ELIDM ER EOTERMOM

6MM DE BILLEDER GEMMER BÅ VI OG DEO

IR-V ÅLING MED FUGTM MESSEPRIS

MESSEPRIS

1.595,-

PÅ VVS’11 BESØG OS 3036 STAND C

2.395,-

ALLE PRISER ER EX. MOMS, AB LAGER FARUM. TILBUD GÆLDER TIL 15.05.2011

ELMA INSTRUMENTS A/S · RYTTERMARKEN 2 · 3520 FARUM · TELEFON: +45 7022 1000 · FAX +45 7022 1001 · E-MAIL: INFO@ELMA.DK · BESØG OS PÅ WWW.ELMA.DK


Stort

tema om uddannelse i DS-bladet DS-bladet udkommer den 8. juni 2011 med et stort tema om uddannelse, om de bedste skoler, om de gode lærepladser og meget mere …

Kontakt DS-bladets annoncechef Lise tylvad på tlf. 75 83 38 33, ltmedia@email.dk Deadline for annoncemateriale d. 23. maj 2011.

redaktionelt materiale sendes til DS-bladet redaktør Ole Andersen, på mail: ole@ds-net Deadline for materiale d. 18. maj 2011.

Colourbox

bladet

www.ds-bladet.dk

Maksimal kvalitet - minimal miljøbelastning Varmforzinkning Blæserensning – maling Maling af varmforzinkede stålkonstruktioner Blæserensning – metallisering - maling Vore biler kommer over hele landet Ring og få brochure tilsendt

Fasterholt · Ferritslev · Køge

38 | DS-bladet nr. 5 2011

Tlf. 70 120 140 · www.dot.dk


Udnyt din n bil og få det rigtige tige løft i ryggen

Holder d dét ét på plads som ikke må falde ud d

Gem eller aflås det d der kun er for dig

Mød os på VVS-11 stand A1900

U En En løsning løsning der der holder holder til til miljø-bump miljø-bump eller eller en en tur tur over over marken marken U Hjælp Hjælp klimaet klimaet med med en en løsning løsning der der er er brændstof brændstof besparende besparende og og kan kan genbruges genbruges FFinnerup innerup A/S A/S U Tef.: Tef.: 5943 5943 9422 9422 U Fax: Fax: 5943 5943 9081 9081 U www.finnerup.dk www.finnerup.dk U Email: Email: finnerup@finnerup.dk finnerup@finnerup.dk

Prøv e-conomic Gratis i 14 dage og kom rigtigt i gang for blot kr. 152,ekskl. moms om måneden.

Godt begyndt er halvt fuldendt! Ønsker du også et bedre overblik over dit firmas økonomi? Er du håndværker, vvs’er, smed, murer, elektriker, tømrer, maler eller lignende, så har e-conomic en løsning, der kan give dig et bedre økonomisk overblik. e-conomic er et onlinebaseret regnskabsprogram, som er meget enkelt at benytte, uanset om du ønsker at arbejde via din pc, iPad, iPhone eller Android-telefon. Samtidig er der fri adgang til dit regnskab for din revisor. Med projektstyringsmodulet får du fuldt overblik over igangværende og afsluttede opgaver, og du får styr på, hvad der kan faktureres og hvordan arbejdstiden bliver brugt. På www.economic.dk kan du læse meget mere om, hvorfor mere end 34.000 firmaer i dag arbejder “The e-conomic way®”

Kontakt os på tlf. 8820 4840 eller info@e-conomic.dk

e-conomic danmark a/s • Wildersgade 10 B • 1408 København K • tlf. 8820 4840

DS-bladet nr. 5 2011 | 39


Foreningsnyt

Generalforsamlinger i lokalafdelingerne Lokalafdelingerne i DS Håndværk & Industri har indledt årets generalforsamlinger. Lokalafdeling Østjylland åbnede »sæsonen« med sin generalforsamling på Hotel Skanderborghus den 4. marts. Her var der afsked med afdelingens mangeårige formand Frank Bunde (i baggrunden t.h.), medlem af hovedbestyrelse og forretningsudvalg. Frank Bunde erstattes på formandsposten i lokalafdelingen af Niels Peter Ogstrup, Søften Smede & Maskinvaarksted. Lokalafdeling Østjylland har 100 års jubilæum i 2012. Formand Jim Stjerne Hansen og direktør Lars Bode deltog på Østjyllands generalforsamling. Lokalafdeling MidtVest afholdte sin generalforsamling den 12. marts på Hotel »Ny Skovlund« i Holstebro, hvor der også var anledning til at hylde »Danmarks bedste klejnsmedelærling« Henrik Birch (foto nederst) med gavekort og gaver. I MidtVest har Willy Toxvig, t.h., valgt at trække sig som medlem af hovedbestyrelsen i DS Håndværk & Industri, og formanden for lokalafdelingen, Jens Peder Toft, takkede for indsatsen i såvel afdelingen som i hovedbestyrelsen.

40  |  DS-bladet nr. 5 2011

Degnbol

Degnbol


Mød os på VVS messen Odense Congress Center

Martin Hansens Vej 21- 8400 Ebeltoft Telefon 8634 6888 - Fax 8634 5488 e-mail: info@eurotech.dk

Jordvarme / luft-vand / industriel køl Vi tilpasser varmepumpen til slutkunden

Du monterer på rekordtid!

DVI Mød os på stand A1500

Vælg din Luft/vand eller Jordvarme konfiguration

72

luft/vand variationer

136

jordvarme variationer

• • • • • • •

250/300 L akkumuleringstank VBV gennemstrømningsveksler Kobber eller fortinnet VBV veksler Forberedt solfanger 5, 7, 9 , 12 eller 16 kW Styringer standard/solfanger Forberedt til ekstern VV beholder

Opfylder

BR10

+

Altid • • • •

Indbygget cirkulationspumpe Indbygget ekspansionsbeholder Meget støjsvag Scroll-kompressor

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

98 35 52 44

• • • •

Støjsvag ventilator Ingen kompressor i udedel Udviklet i Danmark til vor klima Enkelthed i sit design

BEREGN KUNDENS BESPARELSER PÅ

JORDVARME.DK DS-bladet nr. 5 2011 | 41


NAVNe

Den perfekte embedsmand

Formand for Uddannelsesudvalget Christian Bille Larsen, Finn Kyed, formand Jim Stjerne Hansen og direktør Lars Bode.

Tirsdag den 1. marts var der reception i DS-huset i anledning af uddannelseschef Finn Kyeds 25-års-jubilæum. Finn Kyed kom oprindeligt til DS Håndværk & Industri som økonomikonsulent. Men allerede den 1. maj 1987 blev Finn efter eget ønske ansat som uddannelseskonsulent, og da man i august 1993 valgte at slå kursus- og lærlingeområdet sammen til en samlet uddannelsesafdeling, var det naturligt at ansætte Finn som leder. Uddannelsesområdet ligger enhver DS’er meget stærkt på sinde, og derfor var der også trængsel på talerstolen. Lars Bode tog gæsterne på en historisk tur tilbage til midtfirserne og anskueliggjorde på den måde, hvor lang tid, 25 år egentligt er. Han fortalte også med et smil om de løftede øjenbryn og smil, Finn fik, da han i den periode mødte på arbejde i striktrøjer med pressefolder. Formand Jim Stjerne Hansen understregede i sin tale, at Finn er utroligt vidende og leder uddannelsesafdelingen med stor dygtighed. Han har gode kontakter både til medlemsvirk-

Udvikling ved salg eller køb af virksomhed – også ved GENERATIONSSKIFTE Nært fortroligt samarbejde Afdækning af virksomhedens værdigrundlag, vurdering samt diskret formidling

Branchernes krydsfelt, rådgivere og erhvervskonsulenter Sjælland/øerne Jylland Fyn/Sdr. Jylland Tlf. 63 40 40 00 · 30 57 34 11 www.el-consult.dk · asc@el-consult.dk

42 | DS-bladet nr. 5 2011

somhederne og til DS Håndværk & Industris samarbejdspartnere på uddannelsesområdet. Formand for uddannelsesudvalget Christian Bille-Larsen fortalte, at det er en fornøjelse at være udvalgsformand, når man har en uddannelseschef, der altid er forberedt. »Der står en vældig respekt om det, du siger, også fra andre organisationer og samarbejdspartnere.« Tidligere formand for uddannelsesudvalget Fleming Frederiksen opsummerede talernes rosende ord og kaldte Finn Kyed for den perfekte embedsmand for hans evne til at klæde sine politikere på til deres opgave. Finn Kyed rundede selv eftermiddagen af med et regnestykke over de mange kilometer han har tilbragt på vejene mellem hjem og arbejde og i embeds medfør. 1 mio. kilometer og omkring 12.500 timer… Det svarer faktisk til 1½ år bag rattet, og det gør man med Finns egne ord kun, når man har en rigtig god arbejdsplads. Kly

Vagtskifte hos poul Johansen Maskiner Den 1. april 2011 fratræder Aage Mortensen sin stilling som adm. direktør i Poul Johansen Maskiner A/S for at gå på pension. Ny adm. direktør bliver Henrik Steen Andersen, der har været ansat som vicedirektør i firmaet siden 1. februar 2010. Vagtskiftet markeres med en reception fredag den 1. april 2011 fra kl. 13-15 for kunder, leverandører og venner af huset.


NAVNe

50 år i den lokale smedemesterforening

Da vi i sidste øjeblik blev klar over, at en af vores medlemmer havde været med i 50 år, var det os en glæde at ligge vejen forbi deres dør. Og sikke en hyggelig formiddag vi fik ud af det. Johannes Stampe er smed af den gamle type. Og dog. Efter at jeg var rundt med hans søn, som for øvrigt er vores tidligere formand Bo Stampe, for at se nogle af de ting som den gl. smed har lavet og stadig laver, så må jeg sige, at jeg er meget i tvivl, om det var en smed eller en kunstner, som vi besøgte. Jeg har aldrig set noget lignende, der var masser af smedejerns gelænder, trapper og ting til haven, men også blomster med glas og mange forskellige opsatser til haven. Meget imponerende! Da vi gik inden for igen, blev jeg endnu mere overrasket. Her så vi på forskellige malerier, som der hang alle steder i deres hjem, og minsandten om det ikke var smeden selv, som havde malet dem alle.

Lige meget hvor man vendte blikket i deres hjem, var der små finurligheder som Johannes havde lavet. Ja, jeg kunne blive ved. Det skal ses med egne øjne, for det kan ikke beskrives. Johannes har også mange gange været med på Hjerl Hede. Naturligvis som smeden, som står og laver sko til hestene, men også små knudemænd. Det er en lille specialitet, der består af et stykke rundjern, der er slået knuder på. Man skulle ikke tro, at det var muligt. Vi blev budt på kaffe med sild og masser af gode sager til. Til sidst kaffen med et stykke dejlig lagkage, som naturligvis indeholdt masser af æbler. Kagen havde Bo Stampes Kone Dorthe lavet. Når jeg skriver naturligvis med masser af æbler, kræver det jo en forklaring. Johannes har lavet en æblepresser, så alle de lokale mennesker kan lave deres egen æblemost, og det er nu blevet til en tradition i byen Rødding, og det samles man om en gang om året. Dette er bare et blandt mange tiltag, som byens beboere gør for at holde liv i livet på landet, og det lykkes faktisk rigtigt godt for området. Der er faktisk sket det helt fantastiske, at der i den senere tid er sket en tilflytning af et ikke ubetydeligt antal familier. Stik mod resten af området. Jeg vil slutte af med at sige, at vi her fra DS Skive Viborg og Omegn er stolte af, at vi har en KUNSTNERSMED i vores område, og vi vil hermed endnu engang benytte lejligheden til at ønske parret tillykke med dagen, og vi håber at kunne nyde jeres virke i området i mange år endnu. Kærlig hilsen fra bestyrelsen Per Poulsen, Formand

70 år Chris Jensen, direktør og indehaver af Chris Jensen A/S med hovedkontor i Stenlille, fejrer den 4. april 2011 sin 70 års fødselsdag. Chris Jensen startede virksomheden i 1973 som nystiftet anpartsselskab i kælderen til boligen på Lærkevej i Stenlille. I dag har virksomheden over 11 medarbejdere og virksomheden er opsplittet i flere selvstændige selskaber. Overordnet foregår aktiviteterne dog i moderselskabet Chris Jensen A/S i Stenlille, herunder også afdelingen i Vedby ved Slagelse samt i datterselskabet Chris Jensen Kalundborg K/S. Chris Jensen er stadig aktiv som direktør i virksomheden, og han er en stærk fortaler for en flad organisation, hvor der ikke er langt fra fejedrengen til direktøren.

Virksomheden blev i 2001 udpeget som gazelle i dagbladet Børsen, betegnelsen for de særligt hurtigt voksende virksomheder herhjemme. På dagen afholdes reception på Sorø Storkro. En dobbeltreception, hvor værkfører Ole Larsen går på pension efter 34 år på samme arbejdsplads.

DS-bladet nr. 5 2011 | 43


Foreningsnyt

DS Fyns Stift

DS Søndre Birk

Generalforsamling den 30. april 2011: Fyns Stift afholder traditionen tro Generalforsamling sidste lørdag i april, som i år er den 30. april 2011. Generalforsamlingen starter kl. 13.00 på Lindelse Kro, Langegade 21, Lindelse, 5900 Rudkøbing, telefon 62 57 24 03. Hjemmeside: www.lindelsekro.dk Dagsorden med årsberetning og regnskab tilsendes medlemmerne. Evt. forslag skal være formanden i hænde senest den 19. april 2011. Der er et arrangement for de ledsagere, der ikke ønsker at overvære generalforsamlingen. Kl. 18.00 er der velkomstdrink med efterfølgende festmiddag og dans. Passive medlemmer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen og aftenfesten, skal tilmeldes ved kasserer Karsten Lykkegaard på telefon 65 98 13 16, og de vil herefter få dagsordenen tilsendt. Medlemmer, der ønsker at overnatte, angiver dette ved tilmelding. Pris kr. 650,00 pr. dobbeltværelse Støttemedlemmer kan deltage i aftenfesten ved betaling af kuvertprisen kr. 525,00. P.b.v. Fleming Frederiksen

Ordinær generalforsamling fredag den 15. april kl. 17.00 KolleKolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse Dagsorden: • Valg af dirigent •  Formandens beretning • Aflæggelse af regnskab • Forelæggelse af budget, herunder kontingenter, lønninger og diæter • Valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer og fanebærer • Valg af delegerede til DS landsgeneralforsamling • Information fra DS Håndværk & Industri af vor konsulent Birger T. Christiansen • Indkomne forslag

Transportsnegle Komplette snegletransportører, løse snegle og løse sneglevindinger i diametre fra Ø50-Ø2000 mm. Fremstilles af alm. handelsstål, rustfrit, syrefast, varmefast eller slidbestandigt stål i pladetykkelser fra 1-40 mm. Jordbor i standard- og specialudførelser fra Ø70-Ø2000 mm.

ANDERS PEDERSEN MASKIN- & SPECIALFABRIK A/S 7150 BARRIT · DANMARK TLF. 75 69 10 10 TELEFAX 75 69 17 17

44  |  DS-bladet nr. 5 2011

• Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 5. april 2011 • Eventuelt. Ordet er frit. VIGTIGT: Der vil for ledsagere, der ikke deltager i generalforsamlingen, blive arrangeret underholdning/trylleri så bare mød op kl. 17. Efter generalforsamlingen er der middag og festligt samvær. Deltagere ud over 2 personer pr. medlemskab faktureres med kr. 900,00 pr. kuvert. Bindende tilmelding senest tirsdag den 5. april 2011. Booking af hotelværelse til kr. 685,00 kan for egen regning kan foretages direkte til KolleKolle tlf. 44 98 42 22. Lokalafdelingsformand Søndre Birk Benny Riise Johansen


Sanderum Smede- & Maskinværksted A/S

Logo 1,75x

0,75x

1x 1x 4x 1x 1x 1x 2x

/2 Brede

1

Vi leverer varerne... /2 Brede

1

Sanderum logoet skal betragtes som én samlet helhed. - Størrelsesforholdet og/eller afstande mellem de enkelte elementer (over- og underlinie) må ikke ændres. Logoet skal så vidt muligt gengives i de definerede farver svarende til sort + Pantone 200.

Hvor farvemuligheder ikke er til stede, gengives logoet i den definerede S/H logo version – alternativt i negativ hvid på mørke baggrunde.

Alt indenfor olietanke

Beholdere & stålskorstene

Farvedefinationer:

Logoversioner

Profil rød

Logo P200

RGB Tlf. Pantone 97 87 16 31CMYK 200 0-100-63-12 211-18-69 www.thyholmolie.dk Salg direkte til VVS og oliefyrsfirmaer Profil grå (ved sort/hvid version)

Arbejdsmiljørådgivning Pantone Cool Gray 9

Skrifttyper:

CMYK 0-0-0-50

RGB 145-145-149

Logotype:

DinPro Medium

Undertekst:

DinPro Regular

Avidenz A/S Autoriseret arbejdsmiljørådgiver Tlf. 66 17 34 55 - Fax 66 17 34 56 Email: info@avidenz.dk www.avidenz.dk - www.sosweb.dk Specialister indenfor håndværk og industri. Grafisk element

Brændstoffer og smøreolier

Sanderum Smede- og A/S Holkebjergvej 31, 5250 Odense SV Tlf. 66 17 02 72. Fax 66 17 06 29 www.jola.dk e-mail: mail@jola.dk Alt i expansionsbeholdere, forråds-, olie- og akkumulerings tanke, i alle Logo i negativ hvid størrelser – sort eller rustfri. Logo S/H Maskinværksted

Øster Kippinge Stålindustri Boulevarden 6, 4840 Nr. Alslev Tlf. 54 43 22 99. Fax 54 43 22 17 Stålskorstene, stålkerner, kanaler og røgrør. Sort eller rustfri for varme- og ventilationsanlæg. 30 års erfaring med stålskorstene. www.o-k-s.dk E-mail: oksskafte@post.tele.dk

EDB

freesoft PLUS2 freesoft ApS Annasvej 28, DK-2900 Hellerup Tlf. 40100818, mail@freesoft.dk www.freesoft.dk freesoft har i 10 år leveret branchens mest brugervenlige VVS-system PLUS2. Systemet håndterer alt fra finans til time/sag og planlægning – også på iPad.

MAKAPOR edb-systemet til materiale-, kapacitet og ordrestyring. Velegnet til smedeog maskinfabrikker. Se den og hent en demo version på www.makapor.dk LDT trading v/Leif Dyhr Thomsen www.ldttrading.dk

D´et i Sanderum kan også benyttes som et selvstændigt grafisk element. Såfrem D´et benyttes isoleret, bør motivet roteres 45°CW.

Bolte og skruer

45°

Statoil A/S Borgm. Christiansens Gade 50 0900 København C. Tlf. 33 42 42 33. Fax 33 42 44 33 Foruden smøremidler sælger Statoil også diesel, benzin og fyringsolie, kemi og el. Det er alt sammen omfattet af rabataftalen med DS Håndværk & Industri. Ring til DS – og hør hvad rabatten er lige nu.

Beholdere & stålskorstene H. Nielssons Maskinfabrik A/S Egensevej 48, 4840 Nr. Alslev Tlf. 54 43 11 05 Fax. 54 43 11 30 www.km-skorstene.dk Sektionsskorstene, fritstående skorstene, klippe, valsning og svejsning.

BC Technic ApS Brundevej 9 6230 Rødekro Tlf. 29 43 80 15. E-mail:bctechnic@mail.dk www.bctechnic.dk Bolte, skruer og beslag til industrien og byggeriet. Kort vej fra producent til slutbruger.

Certifikatsvejsning Skandinavisk Industrimontage A/S Ølgodvej 11, 9220 Aalborg Ø Tlf. 98 13 54 13 · Fax 98 12 54 13 E-mail: sim@simaalborg.dk www.simaalborg.dk Certifikatsvejsning Svejsning af højtlegeret stål Instrumentering m.m.

EDB

Lundberg Data A/S Tryggevældevej 8, 4652 Hårlev. Tlf. 70 26 17 97 E-mail: info@lundbergdata.dk Forhandler af WPA mobil løsning Microsoft C5 Håndværk, et rigtigt godt alternativ, som du bør se

Leverandørregistret...

KONtAKt Lise tylvad · tlf. 75 83 38 33 Mail: ltmedia@email.dk

EG Byg & Installation Tlf. 73 24 01 01 • www.eg.dk/byg Førende totalleverandør af it-relaterede løsninger Microsoft Gold Partner Anbefales af DS Håndværk & Industri

ALT INDENFOR OLIE - GAS - VARMEPUMPER

Energiservice Lygas Nyholms Allé 39 · 2610 Rødovre Tlf. 70 22 55 32 E-mail: info@energi-service.dk http://www.energi-service.dk Træt af at køre vagt? Lad os hjælpe dig med udkald og service. • ALT VVS-arbejde henvises fortsat til dig • 35 biler på gaden hver dag – vi er altid i nærheden af dig og dine kunder • Vi servicerer alle kedeltyper • Vi kører alt fra villakunder til industri- & erhvervskunder Ring og hør mere på telefon 70 22 55 32 – spørg efter Simon.

Generationsskifte El & VVS Consult Branchens erhvervskonsulenter Tlf. 63 40 40 00. Fax 63 40 40 01 asc@el-consult.dk www.el-consult.dk Køb, salg, vurdering, og rådgivning for branchernes installatører i hele landet. Gratis optagelse i vores kartotek.

Hydraulik

Fyringsanlæg

Frichsvej 11, 8464 Galten Tlf. 86 66 20 44. Fax 86 66 29 54 E-mail: alcon@post6.tele.dk Internet: www.alcon.nu Kedler til brænde, kul og stoker. Stoker til træpiller, korn og flis. Halmfyr til alle typer halmballer. Op til 92% nyttevirkning. Effekt fra 16 kW til 1000 kW. Stålskorstene i rustfri / -træg stål. Stålskorstene i sektioner og syrefast. Akkumulerings- og expansionsbeholdere. 30 års erfaring med fyringsanlæg.

Gaskedler husk optagelse i

Gasservice

A/S Chr. Boldsen Toldbodgade 88 · 8930 Randers NØ Tlf: 86 42 22 22 · www.boldsen.dk Service, reparation, produktion. Parker Store

Hydra-Comp A/S Bjørnevej 30, 7800 Skive Tlf. 96 69 40 80. Fax 96 69 40 81 www.hydra-comp.dk Lager/special cylindre, tip cylindre, pumper, motorer og ventiler. Reparation af alle cylinder typer Hydra Grene A/S Bækgårdsvej 36, 6900 Skjern Tlf. 97 35 05 99. Fax 97 35 37 37 E-mail: hg-vest@hydra.dk Hjemmeside: www.hydra.dk

Beretta gaskedler Salbjergvej 36, 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44 E-mail: beretta@beretta.dk www.beretta.dk Lind Jensens Maskinfabrik A/S Kroghusvej 7, Højmark, 6940 Lem St. Tlf. 97 34 32 00. Fax 96 74 42 97 Web adr: www.ljm.dk www.cylinderradgiveren.dk E-mail: hydraulik@ljm.dk Hydrauliske cylindre

DS-bladet nr. 5 2011 | 45


Vi leverer varerne... Indkøb

Løfteborde

Bedre Bundlinie Maglemølle 90 - 4700 Næstved T. 70 255 235 - F. 55 77 52 32 www.bedrebundlinie.dk mail@bedrebundlinie.dk

TRANSLYFT ERGO A/S Aalborgvej 321, 9352 Dybvad Tlf. 98 86 49 00. Fax 98 86 49 10 www.translyft.com dybvad@translyft.com Hydrauliske løfteborde, meget stort standardprogram. Specialmål efter aftale.

Kvalitetsstyring

Lønservice Q-kontrol ApS Magnoliavej 12B, 5250 Odense SV Tlf. 70 23 34 33. Fax 63 17 19 77 www.qkontrol.dk E-mail: info@qkontrol.dk Vi godkender og overvåger virksomhedens kvalitetsstyringssystem

Lønadministration -

med udgangspunkt i DS’s overenskomster

Gl. Stationsvej • 8900 Randers Tronholmen 3, 7-9 8960 Randers SØ Tlf.: 87 10 1019 1930. 30 Fax • Fax: 37 95 Tlf. 87 86 86 42 42 37 95

Maskiner og elektroværktøj

Reparation af REMS Maskiner og elektroværktøj: Skjoldborg Elektro Service Petersmundevej 19, 5000 Odense C Tlf. 66 136 309 www.rems.de

Overfladebehandling

AJ Maskinfabrik a/s Industrisvinget 4, 7171 Uldum Tlf. 75 67 90 71. Fax 75 67 87 33 E-mail: aj@ajmaskinfabrik.dk Internet: www.ajmaskinfabrik.dk Spåntagende bearbejdning

Dansk Overflade Teknik A•S Tlf. 70 120 140 www.dot.dk E-mail: info@dot.dk Grønlundvej 81-83, Fasterholt 7330 Brande. Fax 96 280 281 Nyborgvej 27, 5863 Ferritslev Fax 96 280 381 Industrivej 14, 4600 Køge Fax 96 280 481 • Varmforzinkning • sandblæsning, • metallisering • maling • duplex-behandling • transport

Metalbearbejdning

www.proloen.dk

Malerkabiner

Laserskæring Ollerup Maskinfabrik A/S Holbækvej 79, 4200 Slagelse Tlf. 58 26 60 28. Ollerup Fax 58 26 61 21 Internet: www.ollerupmaskinfabrik.dk Laserskæring 2000 x 6000 mm, stål 25 mm, rustfri 25 mm, aluminium 15 mm. Bukning: 500 ton x 4000 mm. Klipning: 4000 mm, stål 12 mm, rustfri 10 mm. Flammeskæring: 3300 x 12000 mm, emnetykkelse max. 200 mm. Plasmaskæring: 3300 x 12000 mm, stål 80 mm, rustfri 50 mm.

Lækagesporing

Thy Lækagesporing Kirkebyvej 22 Nors 7700 Thisted Tlf. 97 98 22 73 mail joj@thy-laekage.dk www.thy-laekage.dk

REGUVENT A/S Oustedvej 4, 8660 Skanderborg Tlf. 75 66 17 77. Fax 75 66 15 02 www.reguvent.dk mail@reguvent.dk Malerkabiner til ethvert formål

Maskin- og smedearbejde

Maskiner og elektroværktøj

A/S Chr. Boldsen Toldbodgade 88 · 8930 Randers NØ Tlf: 86 42 22 22 · www.boldsen.dk Agent for FMB, DoAll, OMP, Unist minimalsmøring. Ingen saveopgaver vi ikke løser!

46 | DS-bladet nr. 5 2011

Gunnar Balles Maskinfabrik A/S Tlf. 86 65 86 22. Fax 86 65 88 42 www.gunnarballe.dk Har du travlt – lad os... Vi kan bygge dine konstruktioner. Vi kan laserskære - klippe - bukke. Vi kan robotsvejse - løfte opgaven. Vi kan færdigmontere med drejefræse - borede emner fremstillet i huset. – »Deres rigtige underleverandør« løser opgaverne med moderne CNC teknologi.

Oliefyrsservice

SOLVANG MASKINFABRIK ApS Lejerstoftevej 3, Lyderslev DK-4660 Store Heddinge, Danmark Tlf. 5650 8031 · Mobil 4026 8031 Fax 5650 8247 www.solvang-maskinfabrik.dk cbl@solvang-maskinfabrik.dk

REGUVENT A/S Oustedvej 4, 8660 Skanderborg Tlf. 75 66 17 77. Fax 75 66 15 02 www.reguvent.dk mail@reguvent.dk Højeffektive olieudskillere til bearbejdningscentre og andre maskiner. Fra 200-20.000 m3 /t

Metalbearbejdning

proloen@proloen.dk proloen@proloen.dk www.proloen.dk

Maglemølle 21, 4700 Næstved Tlf. 24 79 52 35 Cvr. 31136644. Mail@m-teknic.dk

Olietågeudskillere

ALT INDENFOR OLIE - GAS - VARMEPUMPER

Energiservice Lygas Nyholms Allé 39 · 2610 Rødovre Tlf. 70 22 55 32 E-mail: info@energi-service.dk http://www.energi-service.dk Træt af at køre vagt? Lad os hjælpe dig med udkald og service. • ALT VVS-arbejde henvises fortsat til dig • 35 biler på gaden hver dag – vi er altid i nærheden af dig og dine kunder • Vi servicerer alle kedeltyper • Vi kører alt fra villakunder til industri- & erhvervskunder Ring og hør mere på telefon 70 22 55 32 – spørg efter Simon.

Fyns Galvanisering a/s Mosevænget 5 5550 Langeskov Tlf. 65 38 12 62 Fax 65 38 12 72 E-mail: mail@fynsgalvanisering.dk www.fynsgalvanisering.dk Varmforzinkning: – hjælpsomhed og grundighed! Grydestørrelse: 6,5 x 1,5 x 2,5 meter (LxBxH). Herning Varmforzinkning A/S Sandagervej 20, 7400 Herning Tlf. 97 22 03 14 Fax 97 33 32 13 E-mail: hv@hv.dk • www.hv.dk Sverigesvej 13, 7480 Vildbjerg Tlf. 97 22 01 44, fax 97 13 30 03 E-mail: Vildbjerg@hv.dk HV Overfladeteknik ApS Sandagervej 20, 7400 Herning Tlf. 97 22 03 14, fax 97 22 32 13 Datterselskab Letland Baltic Zinc Technics sla Varmforzinkning, bejdsning og passivering af rustfrit stål, vibrationsafgratning af råemner, kuglepolering og affedtning af metaller, sandblæsning. NG Nordvestjysk Galvanisering A/S CM Jernvare Odense Skivevej 170, Hvam, 7500 Holstebro Tlf. 97 46 11 44. Fax 97 46 15 44 Mail: nvg@nvg.dk Hjemmeside: www.nvg.dk Overfladebehandling, varmforzinkning, sandblæsning, maling, metallisering.

Fyn


Optagelse: Annoncechef Lise Tylvad, Tlf. 7583 3833, fax 7572 1702 Mail: ltmedia@email.dk

Pension Pension for Selvstændige Smallegade 10, 2000 Frederiksberg Tlf. 33 93 86 00. Fax 33 93 80 44 e-mail: pfs@pfs.dk www.PFS.dk

LEVERANDØRREGISTERET – vises også på DS-bladets hjemmeside!

Rustfrit Chris Jensen Stenlille A/S Stenmaglevej 20, 4295 Stenlille Tlf. 57 80 46 00. Fax 57 80 42 58 E-mail: chrisjensen@chrisjensen.dk Hj.side: www.chrisjensen.dk Rustfrit stål.

Rørbæringer Plasma- og flammeskæring

NICON INDUSTRIES A/S Sandholm 55H, DK-9900 Frederikshavn Tlf. 96 23 94 00/27 88 63 23 Fax 96 23 94 11 E-mail: tju@nicon-industries.com www.nicon-industries.com CNC-styret skæreanlæg med 2 flammeskærehoveder og 1 3D plasma Kjellberg 360 AMP. Bordstørrelse: 19.000 x 4.200 mm. Kan skære emner i følgende tykkelser: Sort stål: 200 mm, rustfrit stål: 80 mm og aluminium: 90 mm.

Plast- og certifikat-svejsning

Lumby Smede- og Maskinværksted H.C. Lumbyesvej 19, 5270 Odense N Tlf. 65 95 51 15. Fax 65 95 57 15 E-mail: post@lumbysmeden.dk Certifikatsvejsning. Svejsning af PE-rør. Diamantboring Ø 25-300.

Sanderum Smede- og Maskinværksted A/S Holkebjergvej 31, 5250 Odense SV Tlf. 66 17 02 72. Fax 66 17 06 29 www.jola.dk. e-mail: mail@jola.dk Halsjern, hårnåle (U-bolte), overbøjler og glidesko, i sort. galvaniseret el. rustfri/syrefast. Til VVS, offshore-industri, skibsværfter og kraftvarmeværker.

Solvarme Djurs Solvarme Hannebjergvej 24, 8960 Randers SØ Tlf. 86 49 58 57. Fax 86 49 49 56 www.djurssolvarme.dk Produktion/rådgivning/salg

A/S Chr. Boldsen Toldbodgade 88 · 8930 Randers NØ Tlf: 86 42 22 22 · www.boldsen.dk Kalibrering/validering, service, reparation, produktion. Aut. ESAB forhandler

Ålsrode Smede- & Maskinfabrik A/S Fabriksvej 9, 8500 Grenå Tlf. 87 58 18 00. Fax 87 58 18 01 www.aalsrode.dk – lb@aalsrode.dk CNC-styret Vandskæremaskine, NC400Q Fabr. Water Jet. Bord: 4000 x 2000 mm. 4 skærehoveder for vand og abrasiv skæring NC4060Q Fabr. Water Jet. Bord: 4200 x 6700 mm. 4 skærehoveder for vand og abrasiv skæring

Svejseudsugning

REGUVENT A/S Oustedvej 4, 8660 Skanderborg Tlf. 75 66 17 77. Fax 75 66 15 02 www.reguvent.dk mail@reguvent.dk Alle former for svejseudsugning og procesventilatiom

Transportbånd

Helge Frandsen A/S CELSIUS VEST 7568 8033. ØST 4585 3611 E-mail: hfas@hfas.dk INDUSTRIVARME www.hfas.dk FREMTIDSSIKRET Industrivarme der dur! Strålevarme – luftvarme - på gas eller vand. Mere end 20 års erfaring!

Stålkonstruktioner

Trådvarer

360

THYSSEN STÅL A/S

Lykkegaard A/S Nyborgvej 35, 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 13 16 E-mail: lm@lykkegaard-as.dk www.lykkegaard-as.dk Fabrikation af speciel pumper i over 100 år.

Vandskæring

CN Maskinfabrik A/S Skovløkkevej 4, Tiset, 6510 Gram Tlf. 74 82 19 19 www.cn-maskinfabrik.dk CELSIUS Gummi/pvcbånd - bølgekanter 360 og medbringer - elevatorbånd og kopper - slidbestandig gummi tromlebelægning - cevron bånd - færdigkonfektionerede bånd skrabere - teflonbånd. Vores transportbånd holder jeres produktion kørende!

Strålevarme

Grædstrup Stål A/S VSM THY A/S Hamborgvej 6, 8740 Brædstrup Åsvej 50, Tlf. 75 76 01 00. Fax 75 76 02 03 7700 Thisted www.graedstrupstaal.dk Tlf. 97 93 11 33 Pulverlakeret stålspær. E-mail: Åsvej 50, Vildsund . 7700 Thisted . Telefon 97 93 11 33 . Telefax 97 93 18 75 sl@vsm-design.dk www.vsm.dk . vsm@vsm.dk www.vsm.dk Certifikatsvejsning. Svejsning af rør, Ø 40-500 mm Fremstilling af bøjninger, max 315 mm Tanke og specialopgaver.

Pumper

Svejseudstyr

Thyssen Stål A/S Klostervej 3, Gånsager 6780 Skærbæk Tlf. 74757274. Fax 74757319 Mail: mail@thyssen-staal.dk Hjemmeside: www.thyssen-staal.dk

Ventilation

REGUVENT A/S Oustedvej 4, 8660 Skanderborg Tlf. 75 66 17 77. Fax 75 66 15 02 www.reguvent.dk mail@reguvent.dk Komplette ventilationsløsninger tilpasset Deres behov.

VVS

INDUSTRIVARME

FK Trådindustri ApS Industrikrogen 7 Filskov, 7200 Grindsted Tlf. 75 34 84 66. Fax 75 34 84 95 www.fk-traad.dk – info@fk-traad.dk Bukkede trådemner ø3-ø10 mm på CNC maskiner. Runde ringe, ø2xø12 mm, med/uden stuksvejs. Tråd i rette længder på fixmål ø2-12 mm. Ventilatorgitre, trådnet og trådkurve samt blanktrukket, galv. og rustfri tråd. Overfladebehandlede og færdigpakkede emner.

IN-Therm AS Sofienlystvej 7, 8340 Malling Tlf. 86 93 36 33. Fax 86 93 38 95 E-mail: swep@swep.dk Hjemmeside: www.swep.dk Varmevekslere.

husk optagelse i

Leverandørregistret... pr. år (15 gange). grundpris kr. 1575,- for 4 linier ekstra linie kr. 150,-. Logo i 4 farver kr. 950,Kontakt Lise tylvad · tlf. 75 83 38 33 · Mail: ltmedia@email.dk

DS-bladet nr. 5 2011 | 47


Instrumenter for VVS og industri

ISSN 1602-7213

Ændring vedr. Abonnement – ring venligst 66 17 33 33

tid ca . 15.0 00

Afsender: DS-bladet  |  Magnoliavej 2  |  5250 Odense SV

Magasinpost-MMP ID-nr 42386

HUSK

Vi lev erer o gså instru mente r Al på lag er

DS-bladet nr.5, 2011  

DS-bladet nr.5, 30 marts, 2011

DS-bladet nr.5, 2011  

DS-bladet nr.5, 30 marts, 2011