Page 1

9. november | 2011 i 102. årgang

bladet

14

Alle kan styre en robot 8-10

Små virksomheder skal udvide horisonten

16-18

DS Håndværk & Industri stiller krav til nye ministre

26-27

Krisen er kommet for at blive

4

Vvs-branchen jager de uautoriserede

6


iNDhoLD

3

Nye forretningsområder kommer ikke af sig selv

4 5

Krisen er kommet for at blive

5 6 8

Kontrol af vand og afløb

12 14 16

håndværksrådets konjunkturbarometer dykker vvs-branchen jager uautoriserede fremtidens robotter er brugervenlige TRE-FOR.

Kort nyt Kommunerne styrer selv lyset Danske virksomheder skal udvide horisonten

20 22

indb@kken

22

Barselsfond for selvstændige bliver gennemført

23 26

ansæt en videnpilot

28

invester i en god rådgiver

revisoren skal give din virksomhed vokseværk

30 32 34 36 36

energikoncern ud med minus Maskindirektivet – contra standarder? vind i metalbranchen foreningsnyt Leverandørregisteret

DS håndværk & industri understreger krav til nye ministre

bladet Fagblad for Industri - VVS - Smede - Energi/Miljø udgives af arbejdsgiverforeningen DS håndværk & industri Magnoliavej 2, 5250 odense Sv

Bladets bestyrelse: formand: Jørgen hansen Næstformand: Max Michael Jensen Leif Kjeldahl Leif frisk

Annoncer: rosendahls Kontakt: Kasper Kristensen tlf. direkte: 76 10 11 44 e-mail: kk@rosendahls.dk

Ansvarshavende redaktør: ole andersen Magnoliavej 2, 5250 odense Sv. tlf. 4088 3312 / 6617 3312. http://www.ds-bladet.dk e-mail: ole@ds-net.dk

Tryk: vestergaards Bogtrykkeri Miljøcertifikat iSo 14001.

Administration: arbejdsgiverforeningen DS håndværk & industri Magnoliavej 2, 5250 odense Sv. tlf. 6617 3333. fax 6617 3230 DS hjemmeside: www.ds-net.dk

2 | DS-bladet nr. 14 2011

oplag: 3500 eksemp. iSSN nr: 1602-7213

DEADLINE De to næste numre udsendes på følgende udgivelsesdatoer: Nr. 15 2011 Udgivelse den 9. november 2011. Deadline den 24. oktober 2011. Nr. 1 2012 Udgivelse den 4. januar 2012. Deadline den 19. december 2011. alle meddelelser – også om jubilæer, mærkedage m.m. – og materiale modtages meget gerne tidligere. NB: DS-bladet vil være postomdelt fredag – senest lørdag i udgivelsesugen.


LeDer

Nye forretningsområder kommer ikke af sig selv Ligesom i andre brancher har vi desværre oplevet et markant stigende antal økonomisk truede virksomheder og et øget antal konkurser og afviklede virksomheder. Andre virksomheder bliver af gode grunde utrygge og begrænset i deres udvikling, som følge af den megen økonomiske uro og ustabilitet. I den nuværende situation, hvor den ene krise afløser den anden, er det naturligt ekstra svært, men det er vigtigt, at virksomheder konstant fornyer sig og spejder efter nye attraktive forretningsområder – tilegner sig en særlig styrke, udvikler et patent, skaber plads til udvikling eller søger et marked med stor efterspørgsel. Det gælder om at søge en strategisk position for virksomheden, hvor der er plads til sund udvikling, for udvikling og styrket konkurrenceevne er den eneste vej ud af krisen. Her er et par muligheder: • BRIK-landende, som består af Brasilien, Rusland, Indien og Kina, forventes at blive de kommende vækstmarkeder, hvor der vil være et stigende forbrug, og derfor er de interessante som eksportmarkeder. Forleden talte jeg med en virksomhed, som havde besluttet sig for, at det ikke skulle være svært at komme ind på et nyt eksportmarked. Da denne beslutning var truffet, var det muligt at aftale et møde om mandagen og så gennemføre det om fredagen. Resultatet er, at de nu eksporterer til flere af disse lande. • Et af de store revisionshuse har netop udarbejdet en analyse af markedet for produktion af el-biler i Danmark. De spår, at dette marked kan betyde 20.000 nye arbejdspladser. Det er værd at holde øje med, om der kan være et strategisk forretningsområde i et sådan marked. • Vi bliver ældre og ældre og har derfor et langt seniorliv. Samtidig forlanger vi et godt liv også som seniorer og er parate til at betale for det. Dette giver et kæmpe marked for velfærdsteknologi – det er i hvert tilfælde et område, som Vækstforum Syd forventer, kommer i vækst og derfor har valgt som et strategisk satsningsområde. Heldigvis oplever vi hver dag, at medlemsvirksomheder på trods af den nuværende krise har tilegnet sig nye spændende forretningsområder med nye produkter, nye markeder eller nye koncepter. Disse nye strategiske forretningsområder er ikke kommet af sig selv. Der har helt sikkert været udført en ihærdig indsats forinden.

husk at du som medlem af DS håndværk & industri altid har adgang til en lang række favorable tilbud og rabatter gennem rabatportalen. På rabatportalens hjemmeside finder du blandt andet tilbud på brændstof,

Af Jani Lykke Methmann, underdirektør, DS Håndværk & Industri

telefoni, ferierejser, arbejdsudstyr, vin, kontorartikler og meget andet. find rabatportalen på www.ds-net.dk/rabatportalen

DS-bladet nr. 14 2011 | 3


NyheDer

af frederik faurby, håndværksrådet

Krisen er kommet for at blive

Hold op med at betragte krisen som noget forbigående. Virksomhederne må indrette sig på, at »krisen« ikke går over, mener Håndværksrådet. Nu må krisen da snart være overstået! Sådan har de fleste små og mellemstore virksomheder nok tænkt op til flere gange i de forløbne år. Men sagen er, at krisen næppe stopper. Det klogeste, virksomhederne kan gøre, er derfor at indrette sig på den nye tid, mener Håndværksrådets adm. direktør. »De virksomheder, der klarer sig godt lige nu, har forstået, at krisen er kommet for at blive. De har indset, at man fremover må kæmpe mere om ordrerne, og de er blevet meget bevidste om, at der skal arbejdes målrettet med virksomhedens produktivitet helt ned til den enkelte medarbejder«. Det siger Ane Buch, adm. direktør i Håndværksrådet. SMV’ere hårdt ramt Siden krisen tog fart i 2008 har de fleste små og mellemstore håndværksvirksomheder kæmpet for at holde skindet på næsen. De faldende friværdier og den gene4 | DS-bladet nr. 14 2011

relle økonomiske usikkerhed betyder, at private kunder er meget tilbageholdende med at renovere deres boliger. Det offentliges budgetproblemer har ikke just gavnet ordrebøgerne, og en fejlslagen offentlig udbudspolitik, hvor små udbud og fagentrepriser afløses af rammeaftaler og totalentrepriser, har alt sammen skadet SMV’ernes muligheder for at drive en lukrativ virksomhed. Byggeriet er særligt hårdt ramt, fortæller Håndværksrådets cheføkonom Jacob Thiel: »Krisen har ramt alle håndværksfag, men vores undersøgelser viser, at byggevirksomhedernes ser mere sort på den fremtidige ordreindgang end de fleste andre brancher. Samtidig vil dele af byggeriet også fremover være meget udsat for både fair og unfair konkurrence fra udenlandske byggevirksomheder, så vi må regne med, at krisestyring i ordets bogstaveligste forstand vil være hverdag for virksomhederne i mange år endnu«, siger Jacob Thiel. Krisen skaber også vindere Det er nye, strenge tider i stort set alle brancher, og for at klare sig i den nye hverdag kan man tage ved lære af de virksom-

heder, der allerede klarer sig godt. Den nye situation kræver meget af alle medarbejdere i en virksomhed, men samtidig er det en mulighed for at fremtidssikre virksomheden. »Første skridt til en sund forretning er at minimere spildtid og gøre det klart for medarbejderne, at »krisen« desværre er kommet for at blive. Først og fremmest skal man ikke bare »holde den gående«, indtil krisen er overstået, og så handler det især om at arbejde med virksomhedens produktivitet«, siger adm. direktør Ane Buch. Fra krise til hverdag I fremtiden må virksomheder indrette deres drift på, at flere af krisens kendetegn bliver hverdag. • Det vil også fremover være svært og i mange tilfælde dyrt at få lån • Fortsat konkurrence fra udenlandske håndværkere – både fair og unfair • En række offentlige kunder vil udbyde SMV-fjendtligt • Private kunder holder på pengene • Virksomhederne skal forbedre produktiviteten og bekæmpe spildtid


Nyheder

Håndværksrådets konjunkturbarometer dykker Festen var knap begyndt, før optimisterne måtte gå slukøret hjem. Håndværksrådets konjunkturbarometer for tredje kvartal af 2011 viser et fald på 14 procentpoint, og det er det største fald siden starten af 2009. Håndværksrådet, der hvert kvartal tager temperaturen hos et udsnit af de godt 20.000 medlemmer, som organisationen repræsenterer, har målt en markant tilbagegang i de små og store virksomheders investeringslyst. Det er første gang i mere end to år. »Aktieuro og gældskrise fik hurtigt lagt en dæmper på mange virksomheders investeringslyst. Det har været med til at give konjunkturbarometeret en ordentlig mavepuster«, siger cheføkonom i Håndværksrådet, Jacob Thiel. I årets andet kvartal vurderede en overvægt på 9% af virksomhederne, at det var mere fordelagtigt at investere i virksomheden end i samme periode året før. Nu er billedet vendt, og i tredje kvartal udgør pessimisterne en overvægt på 1%. »Det er på ingen måde dramatisk, men indikerer desværre, at den fremgang, vi

har set i investeringslysten nu er på retur. Pessimismen har fået overtaget«, siger Jacob Thiel. Kulde i den danske økonomi Der blæser også kolde vinde i virksomhedernes vurdering af Danmarks økonomiske situation. Den stigende tiltro til den danske økonomi har fået et knæk og over en femtedel af virksomhederne vurderer nu, at landets økonomiske situation ser værre ud end i samme periode sidste år. Det er det laveste niveau siden andet kvartal i 2010. »Det er en stigende usikkerhed om den nationale og internationale økonomi, der har medført den negative vurdering. Samlet set har det sammen med virksomhedernes manglende investeringslyst trukket barometeret markant ned«, siger Jacob Thiel.

Udpluk fra Håndværksrådets konjunkturundersøgelse En overvægt på 16 pct. af virksomhederne vurderer, at deres generelle økonomiske situation ser bedre ud i dag end for et år siden. Et fald på 6 procentpoint i forhold til sidste kvartal. En overvægt på 22 pct. af virksomhederne forventer, at dette års resultat bliver bedre end sidste års. Et fald på 8 procentpoint i forhold til sidste kvartal i år. Undersøgelsen bygger på svar fra godt 700 medlemsvirksomheder i Håndværksrådets medlemskreds.

Herning Varmforzinkning – en stålsat samarbejdspartner

Få kvalitet til tiden med gennemtænkt rådgivning, effektiv overfladebehandling af både sort og rustfrit stål, ISO-certificeret produktion og landsdækkende net af egne lastbiler.

Varmforzinkning

Bejdsning/passivering

Sandblæsning

Glasblæsning

Affedtning

Kuglepolering

Ring allerede i dag på

97 22 01 44 eller gå ind på www.hv.dk DS-bladet nr. 14 2011  |  5


NyheDer

vvs-branchen jager uautoriserede Hård økonomi gør frustration over autorisationssnyd ekstra stor i vvsbranchen, der opfordrer alle til at anmelde snyd.

Vvsbranchen er under et hårdt økonomisk pres, og samtidig oplever de autoriserede firmaer i stigende grad, at uautoriserede kolleger udfører autoriseret arbejde. Det fører nu til en opfordring fra branchen om, at firmaer straks skal anmelde de uautoriserede kolleger, som arbejder med opgaver, som de ikke har lov til. »Vi er nødt til at få gjort op med, at uautoriserede firmaer udfører opgaver, der kræver autorisation. Problemet vokser, og vi bliver simpelthen nødt til i højere grad at anmelde disse firmaer for det ordentlige håndværks skyld. De autoriserede firmaer bruger mange penge på at dygtiggøre sig og løbende blive kontrolleret, og det sikrer en kvalitet på området. Og det system er under pres,« siger Bjarne Dalsgaard Pedersen til dagbladet Licitationen. Bjarne Dalsgaard Pedersen er autoriseret vvs-installatør i Silkeborg og formand for den midtjyske afdeling af DS Håndværk & Industri. Oprustning Det er Sikkerhedsstyrelsen, der har kontrolopgaven på dette område.

Men den har ikke ressourcer til større opsøgende virksomhed og har indtil for nyligt heller ikke haft ressourcer til at håndtere de anmeldelser, de fik. Det har styrelsen erkendt tidligere over Licitationen - Byggeriets Dagblad. Men Sikkerhedsstyrelsen har nu omprioriteret og ansat to en halv jurist, der kun arbejder med overtrædelser af autorisationsloven på el-, vvs- og gasområdet. Så nu håber DS Håndværk og Industri, at der sker noget. Og ud fra de tal, Sikkerhedsstyrelsen oplyser til Licitationen – Byggeriets Dagblad, kan man godt konkludere, at der sker noget. Siden september, hvor Licitationen skrev om styrelsens opprioritering af området, er der blevet politianmeldt næsten 84 yderligere brud på autorisationsloven, så 2011-tallet nu er oppe på 130 politianmeldelser på baggrund af 234 anmeldelser til styrelsen. Det giver en meget højere politianmeldelsesfrekvens i forhold til 2010, hvor 306 anmeldelser til styrelsen kun førte til 64 politianmeldelser.

»Der er sikkert private, der hyrer uautoriserede firmaer til autorisationsopgaver uden at vide det. Og så er der vel også nogle, der spekulerer i at få arbejdet udført så billigt som overhovedet muligt. Men det er farlig satsning, da det ikke er uden grund, at der skal en autorisation til. Forbrugerne kan ende med både ulovligt og dårligt udført håndværk, som kan give dem store problemer siden hen,« siger Bjarne Dalsgaard Pedersen fra DS Håndværk & Industri. Møde med Sikkerhedsstyrelsen DS Håndværk & Industris skarpe kurs på området ser nu ud til at bære frugt hos Sikkerhedsstyrelsen, som er den offentlige myndighed, der har ansvaret for lovgivningen på autorisationsområdet.. Den 1. december har Sikkerhedsstyrelsen indkaldt branchen til møde for at diskutere håndteringen af brud på autorisationslovgivningen og drøfte initiativer til at imødegå den negative udvikling. DS Håndværk & Industri har herudover henvendt sig til erhvervs- og vækstminister Ole Sohn om problemet – læs mere på side 26 og 27.

Ramt på indtjeningen Samtidig med flere autorisationsbrud, er vvsbranchen også meget hårdt ramt på indtjening. Og derfor er der ekstra grund til at fortælle danskere om autorisationen, mener branchen.

Flere anmeldelser anmeldelser om brud på el-, gas- og vvs-autorisationen til Sikkerhedsstyrelsen er i stigning, og det samme er antallet af styrelsens anmeldelser til politiet: • i 2008 modtog styrelsen 105 anmeldelser – det blev til 86 politianmeldelser.

6 | DS-bladet nr. 14 2011

• i 2009 modtog styrelsen 234 anmeldelser og sendte 155 videre til politiet. • i 2010 modtog de 306 anmeldelser og 64 blev politianmeldt. og i 2011 har Sikkerhedsstyrelsen indtil videre modtaget 234 anmeldelser og 130 er meldt til politiet.


Solar, altid ved hånden Solars opdaterede Mobile App giver større funktionalitet og fleksibilitet på jobbet

Med Solar Mobile App er der flere informationer lige ved hånden end nogensinde før. Det er hurtigt at scrolle gennem produktkataloger, se specifikt, priser, historik og favoritprodukter, scanne stregkoder, få teknisk support og finde det nærmeste Solar Drive-In. Solar er en af Europas førende tekniske grossister inden for el, vvs og ventilation. Se yderligere på www.solar.dk/app

Android

iPhone


Drift og strategi

8  |  DS-bladet nr. 14 2011

Af Ole Andersen


Fremtidens robotter er brugervenlige Tallene taler sit tydelige sprog. Antallet af robotter i danske industrivirksomheder er vokset eksplosivt de seneste år. I 2001 var der i alt installeret lidt over 2.000 industrirobotter i Danmark. Sidste år rundede tallet 5.000, og udviklingen forventes at fortsætte med uformindsket styrke de kommende år.

Udover at være et de mest produktionsforøgende midler er forklaringen på robotternes invasion i industrien ikke mindst deres brugervenlighed, forklarer Keld Pedersen, KP-Industri i Herning, hvis løsninger spænder vidt lige fra simple automatiseringsløsninger til store komplekse robotløsninger med flere industrirobotter og f.eks. anvendelse af avanceret teknologi som 3D vision kamera. Blandt de store kunder er virksomheder som MAN Diesel, Vestas og Siemens samt en række små og mellemstore virksomheder. »Betegnelsen robotter giver mange et indtryk af, at det er noget vældig højteknologisk og kompliceret udstyr at anvende. Men det er forkert. Har virksomheden en CNC-styret maskine, og kan den bruge nogle enkle programmer på sin pc henne på skrivebordet, er det ikke kompliceret. Alle vores robotceller er konstrueret, så ufaglærte kan bruge dem og uden at de kræver folk med særlig uddannelse. Også selv om vi benytter det mest avancerede udstyr i robotterne. Brugerinterfacen, altså brugervenligheden, er det, vi satser allermest på. Hvis en virksomhed påtænker at automatisere med robotter, er det vigtigt med et godt forarbejde. Specielt hvis virksomheden ikke allerede har robotter, er det meget vigtigt at se kørende robotceller i

andre virksomheder – her kan leverandør af robotløsninger ofte være behjælpelige. Det er af afgørende betydning, at finde en leverandør som man har tillid til og en leverandør som har erfaring med leverancer af robotløsninger. Start ud med en forholdsvis enkel løsning, og byg eventuelt videre på den, når virksomheden er mere fortrolig med robotter i produktionen. Således at automatisering med robotter bliver en succes. Hos KP Industri leverer vi driftssikre kvalitetsløsninger med brugervenlig brugergrænseflade,« siger Keld Pedersen. Han mener ikke, der er nogle generelle nedre grænser for, hvad mindre virksomheder kan få ud af en robot. »Selvfølgelig kan det være svært i en lille smedevirksomhed, der svejser alt muligt forskelligt. Lidt til landbrug, lidt til industrien og lidt privat, er det svært. Men har en virksomhed bare få styremaskiner, vil det være aktuelt at sætte en robot ind. Også fordi priserne har nået et niveau, hvor rigtig mange kan være med. Man skal bare ikke gøre det mere avanceret end det er. For eksempel ved at få startet på et simpelt niveau. Siden hen kan den lille virksomhed altid bygge videre på robotten.« Ifølge Keld Pedersen ligger investeringsniveauet for den lille virksomhed

DS-bladet nr. 14 2011  |  9


???

Keld Pedersen, KP-Industri, fik besøg af daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen på HI-messen i Herning i dagene op til folketingsvalget i september måned.

med et bearbejdningscenter, en drejebænk, hvor skal sættes nogle emner ind i en CNC med en robot, der f.eks. kan løfte 10 kilo, typisk i størrelsesordenen en halv million kroner. Han mener, at mulighederne og anvendelsen af robotter i små og mellemstore virksomheder vil vokse markant de kommende år i takt med. »Det bliver kun nemmere og nemmere at programmere og udvikle bedre og bedre software. Det bliver kun billigere, og folk bliver også dygtigere til at betjene dem. De unge maskinarbejdere, der kommer ud fra skolerne i dag, er jo i dag ofte bedre til at programmere end til at stå ved en rigtig drejebænk. Og især de unge vil hurtigt finde ud af, hvor meget robotterne egentlig kan, og virksomheden undgår samtidig at købe dyre konsulenttimer, når operatøren programmere videre. Virk10 | DS-bladet nr. 14 2011

somhederne skal give sig tid til, at de folk, der skal betjene robotterne, får lov til at arbejde og lege med dem, for at blive fortrolig med udstyret – på denne måde kører anlægget hurtig fuld produktion. Virksomheden skal helst være fri for at ringe til os. Det kan vi ellers godt lide, men det er ikke holdbart for vores kunder. Virksomheden skal ikke stå med en løsning som de ikke er fortrolig med, og dermed ikke selv tør arbejde videre med – fx indkøring af nye emner mv. Det er en del af virksomhedernes produktion og deres dagligdag – det skal være driftssikkert, produktivt og en fornøjelse at anvende udstyret.« En række danske virksomheder i metalindustrien har de seneste år vist, at vidtgående automation herhjemme gør det muligt at konkurrere med lavprislande i Østeuropa, Kina og Fjernøsten. Og der er efterhånden mange eksempler på, at our-

sourcing af produktion er taget hjem igen af flere forskellige årsager såsom kvalitet og problemer med omstilling. Keld Pedersen mener, at netop evnen til hurtig omstilling i produktionen herhjemme bliver et væsentlig parameter i fremtiden, som kan sikre, at mange virksomheder bliver i Danmark eller kommer hjem igen. »Vi er gode til omstilling i Danmark, kommandovejene er korte og folk med forskellige kompetencer sidder og står side om side. Fra en ide er født og til designet er på plads, og til det kører ude i produktionen, er der ikke ret langt i danske virksomheder. Det er mere kompliceret at omstille sig med en fabrik langt væk.« Læs mere om KP-Industri på www.kp-industri.dk


Shhhh! Ellers går du glip af det bedste ved vores nye luft/vand varmepumpe

Bosch har fundet nye veje til reduktion af lydniveauet for luft/vand varmepumper. Vi er i forvejen markedsledende på lydniveau men sætter nu en helt ny standard med den nye Compress luft/vand varmepumpe. Det betyder minimal støj mod naboerne og din egen terrasse. Det moderne og enkle design passer ind alle steder og de høje krav til materialekvalitet gør varmepumpen rustet til det danske klima. Compress varmepumpens COP er på op til 4,1 så du vil opleve en betydelig besparelse på varmeregningen – samtidig med at du skåner miljøet. Alt i alt - en varmeløsning som vil tjene dig økonomisk og lydløst i mange, mange år. Se mere på www.bosch-climate.dk

DS-bladet nr. 14 2011 | 11


Kort nyt

Dansk firma vinder kæmpeordre Op mod 12.000 plejesenge skal danske KR Hospitalsudstyr levere til Norge i en trecifret millionhandel. Ordren på plejesenge til Norge kommer til at betyde nye arbejdspladser i Hadsten. Det er virksomheden KR Hospitalsudstyr, der de næste fire år skal levere alle nye senge til hele det norske plejemarked. En ordre, der samlet beløber sig til 100 millioner kroner, og som virksomheden har vundet i et større EU­udbud, skriver DR Østjylland. Og hos direktør i KR Hospitalsudstyr Jens Bay er der glæde at spore. »Det er mange senge. Det drejer sig om et antal, der ligger mellem 2500 og 3000 senge om året i en foreløbig fireårig periode,« siger han til DR Østjylland. Kæmpeordren fra Norge har fra første fløjt givet en voldsom travlhed i virksomheden. Sengene bliver produceret i østjyske Hadsten, hvorefter de skal fragtes til Norge.

Og ifølge kontrakten skal de første senge allerede leveres i november. »Det betyder, at vi allerede nu har måttet tage ekstra mandskab ind for at klare det, og de fastansatte må arbejde over.« »Vi vil herefter vurdere løbende, hvor mange vikarer vi får brug for, og hvor mange ekstra faste stillinger vi kan oprette,« fortæller Jens Bay til DR Østjylland. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen, DS Håndværk & Industri, glæder dig over, at KR Hospitalsudstyr kan vinde så stor en ordre: »Markedet for velfærdsprodukter vokser markant de kommende år. Ikke mindst på baggrund af de massive investeringer i nye supersygehuse både nationalt og international. Når KR. hospitalsudstyr har succes, hænger det helt sikkert sammen med, at de har fokus på fremtidens behov i sygehusverdenen. Vores erfaringer er, at de virksomheder, der tør tænke nyt og produktudvikle, også konkurrencemæssigt står stærkest.«

Hirtshals vil hente flere borerigge til byen Renoveringen af Maersk Guardian var så stor en succes, at den nordjyske havneby nu vil tiltrække flere lignende projekter. I Nordsøen befinder sig p.t. ca. 110 borerigger, som skal trækkes i land til serviceeftersyn hvert femte år. Og de udsigter er lidt af en lækkerbisken for Hirtshals Havn. I foråret var havnen hjemsted for renoveringen af Maersk Guradian, og det projekt forløb så godt, at havnechef Jens Jensen tror på flere lignende opgaver i fremtiden.

»Det er jo nemmere at gå ud og sælge en vare, hvor vi kan sige, vi har præsteret en gang før, frem for at sige vi har aldrig præsteret før,« siger han til DR Nordjylland ifølge MetalSupply. Derfor har Hirtshals Havn blandt andet været på messe i Aberdeen for at promovere havnen. Hidtil har det ikke givet konkrete opgaver, men til gengæld har nordjyderne fået en masse positive tilkendegivelser.

Grundfos etablerer test-center på Hirtshals Havn Grundfos har i starten af juli måned oprettet en teststation til afprøvning af saltvandspumper og -motorer på Tværmolen på Hirtshals Havn. Teststationen skal bruges til at teste pumpernes og motorernes modstand over for korrosion og tæring, skriver Hirtshals Havn i en pressemeddelelse. Grunden til, at Hirtshals Havn er blevet valgt som nyt hjemsted for Grundfos’ teststation er havnens geografiske beliggenhed. Saltindholdet i Nordsøen er dobbelt så stort, som saltindholdet i Kattegat, hvilket gør det muligt her at teste industriprodukter, som skal kunne modstå større korrosion og tæring. 12  |  DS-bladet nr. 14 2011

Ole Østergaard, teknisk ansvarlig ved Grundfos, siger om den nye teststation i Hirtshals. »Grundfos gør mere og mere i industriprodukter, som skal kunne modstå ekstreme driftsforhold, og derfor er det nødvendigt at teste produkterne i mere saltholdigt vand. Hirtshals Havn ligger geografisk godt, idet der er en kort køretid dertil, og at havnen ligger ud til Nordsøen. Vi er blevet rigtig godt modtaget og havnen har udvist stor velvilje til at møde Grundfos’ behov for en teststation her.«


Brøndum ramt på indtjeningen Den økonomiske afmatning er hård ved VVS-branchen. Det kan man aflæse ud af det netop indsendte regnskab for et af Danmarks største installatør-firmaer, Brøndum-koncernen, der har hovedsæde i Viborg, men dækker hele landet via filialer. For første gang siden 2006 må Brøndum ifølge Erhvervsbladet.dk konstatere røde tal på den primære drift. Regnskabsåret 2010/11, der sluttede med udgangen af april, endte med et minus på 4 mio. kr. efter en omsætningsnedgang på 9 mio. kr. til 421 mio. kr. Da det gik bedst for Brøndum i 2008/09 lå omsætningen på 491 mio. kr. og med et primært resultat på 21 mio. kr. Årets resultat er dog fortsat positivt og andrager 2,2 mio. kr. – idet der har været et overskud på de finansielle poster. Adm. direktør Asger Brøndum forklarer, at især serviceafdelinger landet over har været ramt af faldende omsætning og pressede priser. Der er foretaget tilpasninger af medarbejderstaben i enkelte afdelinger, men sammenholdt med en lille vækst andre steder i koncernen, samt gennemførsel af mindre virksomhedsopkøb, så er det samlede gennemsnitlige antal medarbejdere uændret 330. Brøndum har hovedparten af sin omsætning på hjemmemarkedet, men har også enkelte internationale aktiviteter. Brøndum satser nu blandt andet på, at der kommer mere gang i energirenoveringen i Danmark og i udbygningen af fjernvarme, hvor selskabet har en god position i markedet.

Ulovlig arbejdskraft: Danskerne vil anmelde Hver anden vil anmelde brug af for billige udlændinge i byggeri, men få ved, hvor de skal anmelde det, og endnu færre kender RUT. 47 procent af danskerne vil kontakte myndighederne, hvis de har viden om, at der bruges ulovlig udenlandsk arbejdskraft på en bygge- eller anlægsopgave. Det viser en ny undersøgelse, som Dansk Byggeri har gennemført ved interview med 1.000 danskere. Undersøgelsen viser i det hele taget en udbredt modstand mod at hyre underbetalte udlændinge til bygge- og anlægsopgaver. Men samtidig afslører undersøgelsen også en udbredt uvidenhed omkring emnet – eksempelvis at private er forpligtet til at tjekke at de udenlandske firmaer, de hyrer, er tilmeldt RUT-registret. Og at det kan koste bestilleren – også den private – en bøde på op til 10.000 kroner, hvis firmaer ikke er tilmeldt RUT. Ifølge undersøgelsen er det et fåtal, der overhovedet kender RUT-registret. Kun hver 10. havde hørt om det før.

Hvem stoler du på? Pension er et spørgsmål om tillid - PFS giver råd Pension For Selvstændige har sine egne produkter, der sælges med Danica Pension som samarbejdspartner og formueforvalter. Pension For Selvstændige drives af en Fond, der er stiftet af en række organisationer for selvstændige, bl.a. Håndværksrådet, Dansk Byggeri og Tekniq. Der skal ikke genereres overskud fra ordningerne, hvilket betyder, at omkostninger kan holdes på et lavt niveau. Ordningerne hos Pension For Selvstændige er skræddersyet til selvstændige, ledende medarbejdere og deres respektive familier.

pfs@pfs.dk - www.pfs.dk - Telefon 33 93 86 00

DS-bladet nr. 14 2011  |  13


Produktion og energi

Kommunerne styrer selv lyset

Med Alfred Priess’ energivenlige lysmaster kan kommuner og virksomheder selv styre, hvordan masterne skal lyse. Det sker via en webportal, som er udviklet med støtte fra EnergiTEKmidt. Alfred Priess vandt sidste år Dansk Designpris – for en lygtepæl, som ikke bare kan give lys i gaderne, men som også ser godt ud imens. Med virksomhedens seneste lysmast er stålvirksomheden fra Vinderup nord for Holstebro gået skridtet videre. Lysmasten Touché er både arkitekttegnet og sender lys ud i gaderne ved hjælp af solenergi. Oven i købet kan ejerne for første gang også selv styre, hvordan og hvornår lygtepælene skal være tændt. Det gør Alfred Priess’ nye lysmast til noget særligt. »Vi ville gerne skubbe lidt til udviklingen og lave en lysmast, der både er pæn at se på, og som kan lyse ved hjælp af solenergi uanset, hvordan masten vender i forhold til solen. Vi besluttede os for at være ambitiøse, når vi alligevel skulle i gang med et stort udviklingsprojekt,« siger Ole Bjerre Christiansen. En prototype på masten havde passende nok premiere foran Bella Centret i København, hvor det internationale klimatopmøde blev afholdt i efteråret 2009. Efterfølgende har Alfred Priess præ14  |  DS-bladet nr. 14 2011

senteret den klimavenlige lysmast på en stor messe i Frankfurt, hvor responsen var særdeles positiv. Det gav blod på tanden til at videreudvikle den energivenlige lysmast. »Vi havde en flot lysmast, som kunderne gerne ville købe, men vi drømte om at lave det ideelle produkt, som også teknisk var fremtidssikret. I den sidste udviklingsfase kom midlerne fra EnergiTEKmidt derfor til at spille en afgørende rolle for, at vi kunne udvikle det bedste tænkelige produkt fra starten,« fortæller Ole Bjerre Christiansen. Med støtte fra programmet EnergiTEKmidt fik Alfred Priess penge til sammen med århusianske North Sensor at udvikle en webbaseret portal, så ejerne selv kan styre blandt andet, hvornår lygterne skal tændes og slukkes, og hvor stærkt lyset skal være. »Den økonomiske støtte har selvfølgelig betydet meget for vores projekt, men den kontakt, vi har haft med Væksthusets konsulent, har næsten været mere vigtig i forhold til inspiration og afklaring af muligheder. Jeg oplever EnergiTEKmidt programmet som en god og vigtig katalysator, der er god til at styrke udviklingen i området,« siger Ole Bjerre Christiansen, direktør Ole Bjerre Christiansen, Alfred Priess AS, Holstebro Kommune.


Hurtig og nem søgning blandt mere end 300.000 varenumre. Fritekstsøgning med søgeforslag. Filtrering efter f.eks. leverandør og/ eller varegruppe. Lagertal i foretrukken butik og på centrallager synlige i oversigten. Stregkodescanning af varenumre. Prisoverslag i marken.

Egne favoritlister altid til rådighed.

Få overblik over leverancer, restordre og vigtige beskeder.

Alle relevante ordretyper kan benyttes.

Direkte kontakt til kompetenceog supportmedarbejdere. Ring op, send e-mail eller find vej til Lemvigh-Müllers afdelinger.

Fuld integration med rettigheder og opsætninger i LMe-partner. Personlig opsætning af foretrukne ordretyper, afdelinger og leveringsadresser.

iPhone

Android

stål & metal

teknik

www.lemu.dk

Mere app. Mere lige ved hånden Fuldt sortiment, branchens bedste varesøgning, lagerstatus, produktdokumentation, favoritlister og et info-center, der holder dig opdateret med leverancer, restordrer og vigtige beskeder. Lemvigh-Müllers nye app er fuldt integreret med LMe-partner – og kan sættes op, så den passer til lige netop

dig – uanset om du er til iPhone eller Android. Med app’en i hånden er du ganske enkelt bedre rustet til dagens opgaver. Scan 2D-koden eller søg på LMe-mobil i App Store / Android Market. Du er også velkommen til at ringe til vores e-business supportteam på 3695 5399.


Af Lise Daldorph, virksomhedskonsulent, DS Håndværk & Industri og Sebastian Schwarz, Eksportforeningen

Eksport

Danske virksomheder skal udvide horisonten For at sikre fremtidig vækst skal danske virksomheder i højere grad ud på det internationale marked – og der er heldigvis god hjælp at hente. Hvordan kan vi overleve som velfærdssamfund, og hvordan kan vi fortsætte væksten og beholde arbejdspladser i Danmark? Det er de helt centrale spørgsmål i den aktuelle debat om vores fremtid. Der er ingen nemme eller hurtige svar, men der tegner sig et svagt billede af i hvert tilfælde en af løsningerne, når vi kigger i krystalkuglen: Mere eksport til vækstlandene. Ikke overraskende sker udviklingen med forskellige hastigheder i de forskellige dele af verden, og vi må nok indse, at vi ikke længere kan nøjes med at køre i almindelige regionaltog, når der er andre lande, der suser af sted med højhastighedstog. Vi må og skal ud på verdensmar16  |  DS-bladet nr. 14 2011

kederne, hvor væksten buldrer af sted lige nu, og gøre opmærksom på os selv. Vi skal udnytte, at der er et marked derude, som efterspørger danske produkter, men som har svært ved at finde dem, fordi alt for mange danske virksomheder fokuserer på nærmarkederne. Den eneste måde, vi kan bibeholde en god vækst og langsigtet velfærd, er ved at opsøge væksten og sørge for, at verdensmarkedet kender til de danske produkter og rent faktisk køber dem. Det behøver ikke at være dyrt eller ressourcekrævende at opsøge disse vækstmarkeder – i en globaliseret verden er der mange muligheder. For eksempel tilbyder Eksportforeningen at tage sig af alt det praktiske i forbindelse med deltagelse i internationale messer, eksportfremstød og delegationsrejser – ofte med tilskud fra Eksportrådet, hvilket gør det billigere og meget hensigtsmæssigt at deltage på en dansk fællesstand. Og det giver ikke kun økonomiske fordele – der er også en synergieffekt af at stå flere samlet, og man-

ge danske virksomheder kunne gøre god brug af det netværk, man opbygger på den måde. Udvidelse af værdikæden – et godt eksempel Danske virksomheder skal være bedre til at udvide deres værdikæde og se muligheder frem for forhindringer. De skal blive bedre til at fokusere på det store billede og se mulighederne i produkt- og eksportudvikling. Som eksempel har Eksportforeningens fiskerinetværk i mange år været hårdt fokuseret på de »typiske« producenter af fiskeriudstyr med et stagnerende resultat til følge. Gennem de seneste år har Eksportforeningen derfor arbejdet på, hvordan mere værdi kan bygges ind i netværket for dermed at forbedre udbyttet for alle medlemmerne. Løsningen er en integrering af flere led i værdikæden, og det første skridt er et nyt fokusområde – fødevareprocesudstyr. Det nye fokuspunkt er langsomt blevet rullet ud, og med deltagel-


For danske virksomheder er det fortsat vigtigt at kigge ud over landets grænser efter nye markeder.

se på udstillingen BTA 2012 i Barcelona sætter Eksportforeningen nu alle kræfter ind på den nye strategi. Det vigtigste element i udvidelsen af netværket er, at både eksisterende og nye medlemmer får et større udbytte af den udvidede fokus. Eksisterende medlemmer

vil opleve en større synergi i forbindelse med samarbejde, netværk og messedeltagelse, og nye medlemmer vil kunne drage stor nytte af de eksisterende medlemmers viden om networking, eksport og samarbejdspartnere. Udvidelsen betyder, at Eksportforeningens tilbud til medlem-

merne forbedres – specielt gennem fælles messedeltagelse, hvor det nu er muligt at vise eksportmarkederne, at Danmark er i stand til at sikre høj kvalitet og innovation i hele værdikæden lige fra hav til distributør. Og effekten af at samle danske

Strengregulering fra AutomatikCentret Automatikkomponenter for energi, vand, varme og ventilation

V5003F-VX Dynamisk strengreguleringsventil

A

V5000 Afspærringsventil

V5032Y Statisk strengregulering

V1810Y Cirkulationsventil for varmt vand

For yderligere information ring 86 62 63 64 mail info@automatikcentret.dk eller se vores hjemmeside www.automatikcentret.dk

DS-bladet nr. 14 2011  |  17


Eksport

Der er ingen tvivl om, at flere virksomheder har gode afsætningsmuligheder på de lidt fjernere markeder. Hvis man ingen erfaring har på det pågældende marked, er deltagelse i fællesstande på messer en god start. Her kan man orientere sig om både kultur og markedsmuligheder og få lidt praktisk hjælp og vejledning undervejs.

SMV’er i netværk kommer klart til udtryk i en forbedring af både konkurrenceevne og bundlinje. Hvad er Eksportforeningen? Eksportforeningen er en privat, landsdækkende forening, der for tiden består af ca. 500 virksomheder lige fra små nye eksportører til de helt store industrilokomotiver. Medlemmerne er inddelt i sektioner sammensat efter branche- og kundeinteresser i udlandet, så man kan etablere fælles eksportmarkedsføring og eksportfremstød. Sektionerne  fungerer som eksportnetværk, hvor eksportchefer kan udveksle erfaringer om  eksportaktiviteter. Alle eksportfremstød er igangsat af medlemmerne i de forskellige sektioner, men det praktiske arbejde udføres af Eksportforeningen. Opgaven er således at gøre medlemmernes eksportarbejde nemmere, mere effektivt, billigere og sjovere. Alle

danske service- og produktionsvirksomheder med interesse for eksport kan optages i foreningen. Læs mere på www.dk-export.dk

• International forhandling – få de bedste eksportaftaler i hus, 25. januar 2012. Læs mere på www.dk-export.dk/eksportakademi

Eksport Akademi Derudover har Eksportforeningen lige startet sit eget Eksport Akademi, som afholder seks heldagsseminarer om året med fokus på de daglige udfordringer, de eksportansvarlige oplever i deres hverdag. Det afgørende for møderne er, at deltagerne kommer hjem med direkte anvendelige løsninger og værktøjer, der øger deres effektivitet og succes i deres eksportarbejde.

Samarbejde med DS Håndværk & Industri DS Håndværk & Industri og Eksportforeningen har indgået en samarbejdsaftale for at give endnu flere muligheder på eksportområdet. DS Håndværk & Industris medlemsvirksomheder kan således deltage i f.eks. BTA messen i Barcelona, i Eksport Akademiets seminarer og i mange andre af foreningens aktiviteter til en særdeles fordelagtig pris. Eksportforeningens konsulenter giver også gerne et par gode råd om, hvilke messer der f.eks. er interessante at se nærmere på. Resten af 2011 kan du afprøve et medlemskab i Eksportforeningen helt gratis.

De første tre seminarer afholdes i Fredericia: • Præsentationsteknik i verdensklasse, 2. november 2011. • Internationalt salg – key account, mersalg og projektstalg, 7. december 2011

Dansk fællesstand på messen AquaNor 2011. Foto: Eksportforeningen. 18  |  DS-bladet nr. 14 2011


MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Komfort og besparelser for dine kunder. Øget indtjening for dig. NYE living by Danfoss-termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Monteringstid

Hurtig montering og logisk brugerflade på de nye living by Danfoss-termostater gør det enkelt for dig at øge dit salg.

Ring 8948 9111 | Besøg www.danfoss.com/living | Gratis Danfoss Heating App til iPhone og Android


INDB@KKEN innovation i øjenhøjde Hvad gør den opfindsomme smedemester eller den innovative maskinfabrikant, som ikke selv har tid, evner eller råd til at udvikle, raffinere og markedsføre den gode idé? På Fyn og i Sønderjylland tilbyder projekt Innovirk at komme ud på virksomheden efter fyraften med en busfuld ambitiøse studerende, som i samarbejde med mester selv tænker de tossede tanker og får dem tøjlet til produktionsklare projekter. I løbet af november får både smedemester Kim Enok Tolderlund og hans virksomhed Kettek i Faaborg samt varmepresseriet Metalpres Haarby huset fuld af innovative gæster fra Erhvervsakademiet Lillebælt, Tietgenskolen og University College Lillebælt. Kettek vil gerne have hjælp til at udvikle og markedsføre en badebro, mens Metalpres i Haarby håber at blive udfordret både på sit energiforbrug, sine forarbejdsningsprocesser og få hjælp til at komme ind på både det tyske og østrigske marked. »Innovation behøver ikke være så pokkers indviklet eller avanceret. Vi oplever, at mange fagligt dygtige håndværksmestre er skarpe til at se mulighederne og ofte har nogle rigtigt gode ideer i skuffen. Men de har ikke overskuddet til at komme videre. Omvendt savner de studerende, som har den nødvendige systematik og teoretiske ballast, at få fingrene ned i konkrete projekter ude i virkeligheden,« siger projektleder Mads Wojtynka fra Innovirk, som holder til hos Udvikling Fyn i Forskerparken i Odense. Forløbet hos Kettek i Faaborg hedder Inno 12 og varer 12 timer, mens forløbet hos Metalpres Haarby varer to døgn og bærer navnet 48 TIMER. Det er første gang, Inno 12 bliver prøvet af, mens 48 TIMER har været gennemført et par gange tidligere blandt andet på Midtfyns Bryghus og gardinfabrikken WH Produkter i Odense, hvor ejeren var tilfreds. »Som virksomhed er det nødvendigt af og til at blive hjulpet til at se tingene på en ny måde. De mange friske øjne, som i to intensive dage døgn ser vores virksomhed efter i sømmene, er en gave,« siger ejerlederen Morten Hanfgarn fra WH Produkter. Med på de to virksomheder på Fyn er studerende fra flere end 10 studieretninger heriblandt datamatikere, logistikøkonomer, energiteknologer og multimediedesignere. Yderligere oplysninger: Mads Wojtynka, Projektleder. Tlf.: 51 77 73 52. E-mail: mads@innovirk.dk www.innovirk.dk

robotcelle sikrer udvikling hos JB Production Hos JB Production A/S i Horsens skal en nyindkøbt automationscelle bestående af en robot og en Okuma Multus sikre, at virksomheden udvikler sig på både nye og eksisterende opgaver. Det skriver Jern og Maskinindustrien JB Production i Horsens har netop indkøbt deres første fuldautomatiske robotcelle bestående af en 200 kg Motoman robot og en Okuma Multus B400-W leveret af Flextek. Cellen er installeret i juni, så det er stadigt helt nyt for virksomheden, som regner med, at cellen skal forbedre produktiviteten på både nye og eksisterende opgaver. »Det er den første fuldautomatiske celle her på virksomheden, men sikkert ikke den sidste,« fortæller direktør Kurt L. Andersen: »Vi tror helt sikkert på at vi ved hjælp af automation, kan bibeholde en del af de ordrer, der ellers ville flytte til udlandet.Vi har flere eksisterende emner som med fordel vil kunne produceres i den nye celle. Samtidig regner vi også med, at vi kan byde ind på nye opgaver, som det ikke var muligt for os at vinde før.«

virksomhedspræmie for lærlinge Vær opmærksom på, at muligheden for at få udbetalt virksomhedspræmien på 70.000 kr. fortsætter uændret en tid endnu. Dog vil ordningen ifølge Ministeriet for Børn og Undervisning i løbet af den kommende tid blive genforhandlet af forligsparterne i Folketinget. Ved en eventuel ændring af ordningen vil det være underskriftstidspunktet på uddannelsesaftalen, der er afgørende for, hvilken virksomhedspræmieordning man hører under, den nugældende eller en kommende. Vær endvidere opmærksom på, at man tidligst må underskrive en uddannelsesaftale 3 måneder før dennes ikrafttræden, hvis man ønsker at opnå den maksimale virksomhedspræmie.

Kalkulation, indregulering og projektering inden for VVS-sektoren Reference: Vesterhavnen 5-11

20 | DS-bladet nr. 14 2011

Rådgivende vvs-ingeniør- og beregnerfirma Rugårdsvej 159 • 5210 Odense NV • Tlf. 6612 5564 • Fax 6612 5514 • www.beregner-gruppen.dk


energiprojekter giver vækst hos ib andresen industri Finanskrisen er efterhånden lettet hos Ib Andresen Industri, og to år med millionunderskud før skat på henholdsvis 21 mio. kr. og 23 mio. kr. blev i 2010/2011 afløst af et overskud på 44 mio. kr. »2010/2011 har været et fremgangsår efter to år præget af finanskrisen. Ved regnskabsårets start var konjunkturfremgangen netop startet. Fremgangen fortsatte igennem hele året og forventes at fortsætte i moderat tempo i 2011/2012,« skriver Ib Andresen Industri i sit årsregnskab ifølge MetalSupply. På toplinjen blev det til en samlet omsætning på 780 mio. kr., og dermed var der tale om en fremgang på 276 mio. kr.

sammenlignet med 2009/2010. Samtidig steg antallet af ansatte kun med 17 til i gennemsnit 447. »Fokus er i øjeblikket rettet meget mod nogle væsentlige nye projekter i energibranchen (sol og vind) udover vores nuværende satsning i denne branche. Et større solenergiprojekt i Sydeuropa er netop afsluttet. Derudover har vi flere mindre og store projekter i energibranchen, som vil ændre virksomhedens produktion og omsætning i meget væsentlig grad over de næste par år,« skriver Ib Andresen Industri. I 2011/2012 kalkulerer underleverandøren med en vækst i omsætningen på 10 pct. og et resultat på niveau med 2010/2011.

Mangler du et alternativ, når du køber varmtvandsbeholder ? NeoTherm® væghængt varmtvandsbeholder til central- og fjernvarme

NeoTherm® varmtvandsbeholder til varmepumpe, central- og fjernvarme

 

   

  

7 års garanti Høj isoleringsgrad energitab 0,8 kW/24h Stor varmespiral (0,98m2 ) med lavt tryktab VA-godkendt 110, 140 og 190 liter model

ranti

a 7 års g

7 års garanti Høj isoleringsgrad VA-godkendelse 3.23/19986 Stor varmespiral 160 ltr. - 1,4m2 200 ltr. - 1,8 m2 300 ltr. - 2,6m2 400 ltr. - 3,8m2 500 ltr. - 4,0m2

ranti

a 7 års g

ENERGIBESPARENDE & NEM MONTAGE

Tlf. 47 37 70 00 • www.phj.dk • www.phjwebshop.dk Annonce 19 Varmtvandsbeholder halvside bred_ h130 x b185.indd 1

10/10/11 13.43

DS-bladet nr. 14 2011 | 21


Drift og Strategi

revisoren skal give din virksomhed vokseværk De små og mellemstore virksomheder i Danmark skal sikre ny vækst og flere arbejdspladser. Der er stadig et stort potentiale for vækst hos SMVerne, og nu vil 3500 revisorer hjælpe med at sætte skub i innovationen. Danske virksomheder er mindre innovative end deres udenlandske konkurrenter. Der er brug for flere innovative danske virksomheder, der udviklernye produkter med lave produktionsomkostninger, høje avancer og et godt kundegrundlag. Der er flere gode anledninger til at tænke nyt – blandt andet når årsregnskabet afsluttes, eller når næste års budget skal laves og alle forhold i virksomheden alligevel gennemgås. »Vi ved, at der er mange SMV’er der har nye idéer liggende på tegnebordet, men

som ikke får regnet på om det kan betale sig. Nu vil de lokale revisorer tage den nye inspirationsfolder med på deres besøg, så de kan hjælpe med de første udregninger og informere virksomhederne om deres muligheder for en videnkupon eksempelvis«, siger innovationspolitisk konsulent i Håndværksrådet, Dorte Kulle. Derfor skal 3500 revisorer i Danmark i det næste år ud og fortælle de mindre virksomheder om deres muligheder for innovation – fornyelse af virksomhedens produkter og ydelser, der kan skabe vækst og en bedre bundlinje. Revisorerne skal også opfordre virksomhederne til at benytte private og offentlige tilbud om udvikling, finansiering og rådgivning – tilbud der kan findes på Vækstguiden.dk.

»De mindre virksomheder er blevet hårdt ramt af krisen. Med det nye initiativ kan vi hjælpe virksomhederne med at sætte gang i den fornyelse og udvikling, der skal til for at vokse«, siger vicedirektør i Erhvervs- og Byggestyrelsen Anders Hoffmann. »Allerede i dag er det vores opgave at revidere og rådgive virksomhederne. Fremover vil vi have flere redskaber med i tasken, som kan vækste virksomhedernes forretning«, siger direktør i FSR – danske revisorer, Charlotte Jepsen. Initiativet udspringer af et unikt partnerskab mellem Håndværksrådet, Erhvervsog Vækstministeriet, FSR – danske revisorer, DI-Organisation for erhvervslivet, Dansk Erhverv og Dansk Byggeri.

Barselsfond for selvstændige bliver gennemført Regeringen vil nu opfylde et meget stort ønske fra de selvstændigt erhvervsdrivende og gennemføre en Barselsfond. En barselsfond for selvstændige har været et stærkt ønske gennem mange år, men under den borgerlige regeringen viste det sig umuligt at få gennemført. »Vi er meget tilfredse med regeringens målsætning. Nu må vi vente at se, hvilken

model og finansiering, som regeringen vælger«, siger politisk chef i Håndværksrådet, Frank Korsholm. Håndværksrådet har selv peget på en finansieringsmodel, som indebærer en generel forhøjelse af ATP indbetalingerne for alle virksomheder. Det vil betyde, at de økonomiske omkostninger ved den nye Barselsfond bliver delt ud på alle erhvervs-

Udvikling ved salg eller køb af virksomhed – også ved GENERATIONSSKIFTE Nært fortroligt samarbejde Afdækning af virksomhedens værdigrundlag, vurdering samt diskret formidling

Branchernes krydsfelt, rådgivere og erhvervskonsulenter Sjælland/øerne Jylland Fyn/Sdr. Jylland Tlf. 63 40 40 00 · 30 57 34 11 www.el-consult.dk · asc@el-consult.dk

22 | DS-bladet nr. 14 2011

virksomheder, hvormed forhøjelsen bliver forholdsvis minimal. »Barselsfonden kommer sandsynligvis kun til at berøre 1.500-2.000 kvinder om året. Derfor er det en gåde, at man fra politisk side ikke har kunnet løse problemet tidligere. Men bedre sent end aldrig,« siger Frank Korsholm.

Nyt annoncesalg på DS-bladet rosendahls Mediaservice har over taget annoncesalget og dermed kontakten til DS-bladets annoncører. Kontakt: Mediakonsulent Kasper Kristensen telefon: 76101144 · kk@rosendahls.dk


Drift og Strategi

• virksomheder mellem 2-100 ansatte kan få en videnpilot. • tilskuddet er 12.500 kr. pr. måned (sat op i 2010 fra tidligere 10.000 kr. pr. måned) • ansøgningen om at få en videnpilot skal sendes til forsknings- og innovationsstyrelsen (www.fi.dk)

ansæt en videnpilot I slutningen af marts måned måtte den populære innovationsordning »Videnpiloter« efter kun et kvartal i luften melde alt udsolgt for 2011. Regeringen tilførte en økonomisk saltvandsindsprøjtning, så indsatsen kunne fortsætte for fuld kraft, men allerede 8. juni var ordningen igen tom. DS Håndværk & Industri har arbejdet hårdt for flere midler til ordningen, og i september kom der yderligere 5 mio. kr. i puljen.

tilskud på 12.500 kr. om måneden i op til 12 måneder til at prøve en videnpilot dvs. ansætte en højtuddannet medarbejder.

Kom med – det er først til mølle! Formålet med videnpilotordningen er at få flere akademikere ud i virksomheder, der ikke har erfaring med at ansætte højtuddannede medarbejdere. Virksomheder med 2 til 100 ansatte kan få et

20 millioner kr. mere til videnpiloter fra 2012 Der er afsat yderligere 20 millioner kr. til videnpilotordningen i både 2012 og 2013. Herudover er der stadig puljen på de 5 millioner kr. her i efteråret 2011.

Fakta fra virksomheder, der har brugt ordningen: • 68 % øger omsætningen • 79 % udvikler nye produkter og/eller processer • 65 % ekspanderer på deres markedsområder

VARMFORZINKNING

g n i l d n a h e b

EMNELÆNGDE OP TIL 23 M

SANDBLÆSNING METALLISERING BRANDMALING MALING

e d a l Overf

Maling med mobilanlæg tilbydes

www

.nvg

.dk

- totalleverandøren De kan stole på, når det gælder korrosionsbeskyttelse. Vi vejleder gerne hvilken behandling, der er bedst i Deres tilfælde.

Nordvestjysk Galvanisering A/S

Skivevej 170, Hvam - 7500 Holstebro - Tlf. 97 46 11 44

DS-bladet nr. 14 2011 | 23


re en

æ kan v -Han inde v køn k

Lyder det interessant – så hjælper vi dig med - At afklare om en akademiker kan bruges i din virksomhed - At skrive et relevant stillingsopslag - At finde den rigtige person - At få 150.000 kr. til første års løn 24 | DS-bladet nr. 14 2011

Med venlig hilsen Louise og Louise fra AAK Jobmatch og AC Giv DS Håndværk og Industri et ring på tlf. 66 17 33 33 og hør mere. Eller læs om akademikerkampagnen på www.akademikerkampagnen.dk eller www.ds-net.dk


– , en ing d i v gn ny , te ed n m atio r k e m uni m m ko n kom ng… a -H alg, gni s re be

an - og k r i p a p lsker t. -Han e enge på de p tjene

endda

-Han elsker dokumentation, EURO-code, ISO-certificering, CE-mærkning, kvalitetsstyring

-Han kan stille m ange spørgsmål – men han gør se lv tingene

-Han gø r dig go d – hvor d u er dår lig

nd la sk en Ty erd ed v m le le he ta il n et ka riv an sk -H og –

-Ha spa n er rrin en g gsp od art ne

r

n

e vej ei ikk det år n g kste -Ha vær på

HVAD KAN ET SLIPSEDYR gøRE foR DIN VIRKSomHED?

Dette budskab er testet og godkendt af din arbejdsgiver & og brancheorganisation DS Håndværk & Industri

DS-bladet nr. 14 2011 | 25


erhvervSPoLitiK

af ole andersen

DS håndværk & industri understreger krav til nye ministre Skærpet overvågning af udenlandske fupvirksomheder, mere kontrol med overtrædelser af autorisationsloven i vvs-branchen, sikkerhed for flere akademikere i de små og mellemstore virksomheder, de såkaldte videnpiloter, og mere målrettet eksportstøtte til de mindre virksomheder. Det er blot nogle af de krav og ønsker, som DS Håndværk & Industri har præciseret og sendt til en stribe nye ministre i SSF-R-regeringen. Særligt situationen omkring det såkaldte RUT-register får på puklen for at være uholdbar: »Lovgivningen er på papiret god nok, men den overholdes ikke, og det er vores opfattelse, at myndighederne er for passive. Udenlandske virksomheder slipper af sted med fup-registreringer i registeret, de ser stort på arbejdsmiljølovgivningen og svindler med moms og skat. Det er unfair og ulovlig konkurrence, som dan-

r Ole vækstministe Erhvervs- og riet vækstministe Erhvervs- og e 10-12 Slotsholmsgad K vn 1216 Københa

Sohn

ske håndværksvirksomheder i byggebranchen bliver løbet over ende af. Vi og vores medlemsvirksomheder er ligeglade med, om konkurrenten kommer fra Gedser eller Gdansk. Hovedsagen er, at konkurrencen foregår på lige vilkår. Men det er ikke tilfældet i dag, og konsekvenserne er skræmmende: Væksten udebliver, virksomhederne lukker, og arbejdspladserne forsvinder,« fremhæver Jim Stjerne Hansen, formand for DS Håndværk & Industri, over for beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S). Også kontrollen med og overvågningen af vvs-virksomheder, der ikke er autoriserede, men som udfører autorisationskrævende arbejde, skal der strammes voldsomt op på, påpeger Jim Stjerne Hansen over for erhvervs- og vækstminister Ole Sohn (SF): »Vi oplever blandt vores vvs-medlemmer en stigende utilfredshed med mang-

Antorini ster Christine e Frederiksen Pedersen en Bødskov rvisningsmini sminister Mett r Thor Möger ning Justitsminister Mort Beskæftigelse Skatteministe Børne- og unde sministeriet Børn og Undervis riet Beskæftigelse Skatteministe Ministeriet for Justitsministeriet Gade 28 e 10 8 s Kanal 21 Ved Stranden Nicolai Eigtveds K Frederiksholm Slotsholmsgad K K K vn vn vn vn 1061 Københa 1402 Københa 1220 Københa 1216 Københa 13. oktober 2011

12. oktober 2011

13. oktober 2011

lende sanktioner over for virksomheder, der reklamerer med at være autoriserede eller udfører autorisationskrævende arbejde uden at være autoriserede. Anmeldelserne har i mange år ligget på et højt niveau, og vi forventer, at det stiger yderligere på grund af netop den stigende utilfredshed blandt vores medlemmer. Men myndighedernes kontrol med og sanktioner over for overtrædere er ikke synlig – vi ved godt, at de anmeldelser, vi foretager over for Sikkerhedsstyrelsen, bliver behandlet og evt. videregivet med indstilling til bødestraf til politiet. Men dette bliver ikke på nuværende tidspunkt informeret godt nok videre til de virksomheder, der anmelder lovovertrædelser. Vi er i DS Håndværk & Industri af den overbevisning, at der kan findes en form for offentliggørelse, der både sikrer et højt informationsniveau og anonymitet om konkrete sager. Og vi er overbeviste om, at det ville

ser ende uddannel Olsen Dyhr n og videregå ngsminister Pia ning, innovatio og investeri er Minister for forsk rd Handels-ende udan etnels steri regå Morten Østergaa ning, innovation og vide Udenrigsmini 2 forsk Ministeriet for Asiatisk Plads K vn Bredgade 43 1448 Københa vn K 1260 Københa 10. oktober 2011 11. oktober 2011 13. oktober 2011

12. oktober 2011

rini n Dyhr sområdet er - og investeringse Christine Anto Undervisning Kær Kære Pia Olse en nye job. Handels mig til s rådet er dit Pedersen skov er både Bødjob. ennye e FrederiksErhv ke emed det er både tillykke med dit s samfund, og jeg glæder er mig til vore ervslivet og dets teomeråde e Thor Mögerjob. Beskæftigelsesom digttillyk Rets Kære Mettdit Kær job. ønske dig eMort rd områ s fremtidige både jeg ønskvore nye job. ske med frem dit nye rgaa e er t vilSkat fund, og jeg glæd eKær for vore Øste mesjob. mest vil jegmini s frem tidig mråd til vore ralt s sam ke med dit nye ke emed ennye vore sterohelt cent voretidig s frem tillyk tillyk Mortdit er mig t og for mig til e dig tillykke med glæder mig e dig e dig til vore Førs Kær Først og frem ønsk ønske dig tillyk glæd glæder mig til e og jeg glædønsk ndende og nye job. jeg de ditbåde ogerhelt centralt fund spæDit , ognden mest vil jeg ønsk samfund, ogt jeg fund s sam ke med fremmest vil jeg frem,mest vil jeg for vores sam fremmest vil jeg for vores samfund, og jeg er vores fremtidig vore til tillyk og og og spæ det t t for dig mig e ralt Først og frem Førs Førs både Førs områ er s ralt jegeglæd centralt jde. uddant vil jeg ønsk samarbejde. , ogtidig helt centget de og helt cent centralt for vore fund de små og sam af erhvervsFørs af frem s tatog fremmes tidige samarbe ndende og helt ndende og ært s get vore vækst er helt både spænden spæ frem spæ vore opta opta for ralt – prim – primært t meget om arbejde. get af de små og arbejde. af ns natu af ngige af, ndende og helt centaf små og devidele sagens natur arber.jde. af er – i sage er. Vi ved rigtig samarbejde. fremtidigre–sam sam sameder spæer for ært optaget de dele getstri opta optaget af de eder er helt afhæ ghed opta . stri er vi – ismå der primært Indu og omh nale mulighed et om omheder r prim et om virks natu primært ved rigtigt meg natur – primært ved rigtigti meg lemsvirksomh natu te muli natu nsde dværk & Indu jde. af de s med Håndværk &og mellems Hån i sage get og deres internatio . Vore I DS vi – i sagens opta Vi stri er vi sagensI DS mellemstore virks er har de er vi i sagenssamarbe . Vi ernetore lte– primært stribeds eder lse kling ghed Industri er vi – omh udvi & Indu & Indu anne muli – de små og et om er – de småervsskolpe rk & Industri er rk & rk er. rkog står over for. natu r og st og over for.I DS dudd pede nsenke dvæ dvæ dvæ t meg men Hån Hån Hån s væk s vilkåDS sagemell emsrtore virks. Vi ved rigtig e grup – i der s medlemmer I DS Håndvæ I DS nelserne ogp erhv grup står t mulige grun vores medlemm ministerier, vi p denn i andr for.virksomheder og dere pe Istår i særlig t. omheder og dere udvikling neto ttedenn kretdvæ hareden beds overtore over for. t, der berører der berører vore fagligt foran og rdrin rk e& Industri er deres vækstudfo teme ger, som neto som stårems gen, Hån s nansa ivnin men de er ikke i AMU-sys rdringer,dere DS er mellemstore virks netop denne gruppe mell lovg I de e grup skatteområde ger, . bl.a. og udfo som denn vi de rdnin eriet else p eder tikstof, om inist inde som for. pe de øtteo neto jo dann omh et ter prakJust itsm som som reud og påmed gakt område,Meget af dette er din udmeldin tore virks rigtigt megærks pe står over ems gode eksportst er vigtigt at hjæl om på tre punk efter- og videopm udfordringer, udfordringer,yderligere, og de små Vi veder mell ærksom på ét p denne grup ede, der mange og som. vi ierne om i direkte kont helt Vi mener, at det os at se, skal de, eder tror,tilviatalle gøre dig opm gøre dig t i med områomh et skærpet s i dag rigtigtom på ét virks ger, som neto Jeghed der, hvortilviaterunderstrege, at vi er udfordrin kriseen.lejlig områ Der findedig afdenn danske beslagsmstri. . For var der deba af: denne lejlighed til at små ærks de uge urrence er blev svært som orten flere følge e rer gede helt opm konk eksp s tte tte de hed leres berø opta denn af igt s øge nale e lejlig særl vore at gøre & Indu at vil gerne beny til at bevare heste, somen virksomheden vil gerne beny mark kan til, at derafetab grad målrettet hed tilhøj dvæ det fortsJeg Den internatio I begyndelsen lejlig Hån erk e benytte denn ld råde, som vi erJeg med i DStte denn res niseret Lovr om hold 2012 i forho igvis et t i gang, så Dan i dagder omheder har ervirke tilpasses alt efter små virksomheder. indfø er områ gede af: cher t. Jeg vil gern januarEt ets resortom orga ning bran er steri der skal at omm vil gerne beny uerfarne rigtig , så hjælpen mini ende af de rd af. Der er helder særligt opta drag fra mellemstore virks en af de produktive for pladsområdeværkerfra Jeg helt er vi, mening ikke og1.bonusord de helt men gt,Derfortede vedk g eller øtte derfor differentieresog af: lens et vigti til t at lave velfæ hånddig i, at tilskudsmellems er efter vores es ”øremærkes” ghed meghede rne. ldte en tore detksom at beskærin t størs srækningldte igt optagede ortst e med se er og der ikke noge lang særl RUT-register enige om vigti enig for er eksp ere ndel tikvir noget af støttingen em Arbejdsgivern for en hånd forbi emik så små et bliver det såka forat fastsætte regler om, ante fagli i prak genn og såka brug den dlag s akad uden dem er ge I vet ser så som er – det ing, man em grun er, ed siere ing. nd der plad beho tordn ring s erfar om mell for , at byrd kerh t rings over finan , amfu lære og men e npilo vore n omk usik er elsen mulighed giren relev ære e rege tione størr så lidt velfærdss ordin størrelse , som skal og det at samspille lbranchen, for ,ener ersord Situa få overblik over ning stere e af en sådanmini ljeikke vist, af administrativ n. Og Ifølg  ætte der har den e bundlinje. Vide at der lse dspues det jekte tør kast ning tentiale i meta nche er n, overhold en tilsku ser,i eksport at er. Og det er her, mange af af pers ejern t udlig ebra otor,dning har st og udvikling og en bedr slipp boligæss anen igte skal e øvel npiloner e denne lov har kun må foretagesVide udvikling eder i bygg så bsm menafden førstspro stort vækstpo ersta perm Ifølgvære om fortsat neds hold bar. administratio ederomh nok, ttet inger,belø omhvirks godkan ghednde ramm ne nt arbejde med ed er aller er væk regler for, at dske virks mulistere st i stedet for papi,ret beslag lemsnlan oldb og som ne. Det handler på kker som nin-are ghed medUde ion,løsn erstpa tidsh virksomheder s ive. lilleatvirksomh vgivrefus skabte et såda de eksi omheder skab har tid til enfor lede iljølo fraeller pass for lang ivnin virksomheder kan koncentrere sig om væk Lovg Elev anlæggelse af l. virks For drag forvore hjem væk omheder muli ikke oggen arbejdsm s. et tilfælde mangler virks eksport udansa ofte på brug Vi har eder ngeligederne erfor ter selv medsprog, mere te arbejde lems fasts det.stort e, de ne mag p hånd minierfra medde mådhove s atte det ktikværk Neto de ser ed. nDer de mer tilttekort. I mange enover på ,områ rafis,ke sieringsmuligh ministere rnvore epra e, at myndigh på blev agsm at tilgæ r – og det skab uddannelse herti ne ogkom geog n, der taler frem urrence, virksomheder muligtteret skolsom vatio t besl deni maj edereder konkger. 2009 r registrere lig verin omhomh ld tilede t af virksvirks til reno fakto og inno egive st om gode finan ygtigheden.opfattels olde treringer i regis i inve nger i forho girigtig løsninge og ulov ofte har de inge ikation og markedsføering en ir rend – indh mind egis Vi steri både aller af ener ning er og i nalis at af. unfa afgø , ikke fup-r log små st r, hold er ourc ages en ssio ler s 2011 ud ende vise helt er med fores mind Det ar ingerne . nced vore hand sig profe de se mun og ress ange må foret erhv t over janu – ikke nnel af sted - e den 10. s og ervs erfar sterer løbe et helt til udda .Vi ighe e fremhæve nye momom æring kunså dog påskat , ligesom kom styrke konkurre n blive . rative kompetencer n. Og at inve fra pulje ge gern omg at besk ørels med til følge til ncer nche dage mer nt man flere ngel også ndtg dler ærks i selv pete ebra ing virke hver inist vil kom den ame er i svin en opm på beke Tilgæ . kom og med skon for adm des st til ny r i bygg eder se med gen oggøre dig svirksomgede urrenten Jeg kert hedeincit ndel vel brugbare is, at du nnelserne. med. konk er heller ikke bør udby kan af: t usik erliv til det, de i forbi udda øb nde , omomh lavet udkaskol nogetlig sælg ervs dforl medvirks dette herudover atke hånd t etvil værk igt opta er – kan manmålrettet påhed vilkå s med grun er, hvor ladelems emikere fårvinye følge afr.erhv omlige egen vore . der akad r natu inge ligeg ible og dygtige efter ærre leveen ærks år på e lejlighed til Ordn dans desvrligv er,nder arbejdes Vi mener, at der de erhv er.disc foreg at vet, ogingehåbe atdes iplin rligt, , som vi er særl virksomhedertiler midler tilfredse med n har være et, det) rskre et ervs ncenopm er flittige, fleks dedent natu råde r – og mange benytte denn deat urre du vil dbudunde helt sten af uddanneli se. ministeri tordn t, og manglen sesu r det st i dforl e erpåvi meg øb udby sjæl ukte håbe er, r,atatkonk virke u ikke Jeg vil gerne Vide for valg denn Videnpilolig prod en steriets resortom og vores medlems – hovedsag uddannel de repræsentere ukter og af rund endn har er år oply mmende: Væk s hove efter et på grund af ring ikrafttræden. baggomh eder oldelse med den septemb igeh ørelsen erfor, inden for mini snar omisk og ekt for det, muligt, menratio p på en et fik vi nserne er skræ erfradrag e virks Gda (sam etskol midlertidigt lukk n og vedltil med manglen bekendtgvære diss erisom eller ednsk vi kan fåblev s gbåde es, og neto konkret punkt Menmen serutilfr d til at have resp ortører både af færdige prod blikskridt,atsågode edsh itere Ged grunøkon som repaelevvolumen dag, og konsekve forsvinder. medogdig en er druknet i sin egen succindg derde sidste nde muli eMen skal ages ldet erneværk me bør er al med åend bar ladshånd sepe sam fradr ervsskolsige se derprior blive er en stige den fornøerdne riseri ede eller hold den jdsp ndel kan den blive eksp ikke tilfæ erhv Så ndel at p – les er r. auto ndt der fra arbe ikke forbi lemm for mere forbi hjæl det er I sam hjæl lave og og e ser, den n anve med met til være I er, dette Men at er ydel rigtig te vvsbrug kom e tione yn gt niveau. n iidler for elev når detkunne med den situa r med virksomhederne lukk øget hvilk e drøfingen er hensfagli af for dt vores dning, af rativete højt et gern Euxisbør portm ogrligv meg områnde, overings ede. npilotordnrådig , afgørelse , der reklamere være dem Rentlige transpulje Vi oplever blan ved sikre Vide hed med vejle på dette medoffen natu liger, af administ semed vil viøb ndelld med hovedforl at liver autoriser for virksomheder arbejde udenudeb forbiorho også til ørsarbejde. indgående med dig ing til at . I forbi ndel gøre en indsats af eksisterende helårsbo brugt iportf f.ekser. duseønsker det, idet mråd e sanktioner over Hvis politisisk. de nye regler. underleverand viden og erfar . r vi står naturligv Vi håber, du vil kende, ntso når lkning, som blev trans eder. drøfte dette mere vejledninet tionskrævend g, når det stige var/egtr dæk e bidrage med virksomheder igtsmæssigt. ænd, og især i udkatage ing af ng endi med hens små virksomh erråd, meget gerne nsning og forto denne afgrænsni detpå udfører autorisa nødv og dine embedsm den konkrete udmøntnseso vores medlems forventer, at det afgræ hed medvil vi meg gern hvor naturligviseller for å, os mig for de helt r, at du vilindg , at forlængelse af 3050også til rådig er. Men nnel niveau, og vi rk og Industri med er ikke er det, vil vi6617 jeg håbe 3393naturligv og undervisninges. r mere anvendel . Vi menndrin g med bliver aktuelt I DSisHåndvæ af fjern ninger på udda Hvis du ønsk on, og vi står vores medlemm2009 på listen, ligget på et højt dt en er år hold telef – s ægg , så den blive ge blan på ikke r. ved lovæ vore fastl ed bo vi dage man ænd ller en i – regle 30 dspulje skal ig Lyng embedslse for e har synlaget utilfredsh 21 tiltilsku af nye svindmøpenge fra nye eksportstøtten embedsm har vedt ette er ikke dine øntning målr let redegøre hussttand ogine erering onschef Krist med dig og dine elt med den Anmeldelsern udm sam e rege dag træd p den stigende over dig ikati ret den en ere og 2135 åend over syge neto du for med mun konk alle r ger. af af e tidlig for får indg le eller d ndle t kom ling beta 395 grun r Den oplyrsnin r beha betade aktuelt med agte nota blive nærmere regle onat6617 n for mere indgåend Kontakt vores I vedl yderligereblive ode drøfte dette mere vejledning, når det bliver aktu og sanktione yderligere på jdsgiveren skal yrels perien, dsst sen på teleftil iver om edserhe ds-net.dk for jdsg gerne drøfte dette med vejledning, når det tionerne etdet nes kontrol med ager over for Sikk arbe med dage, hvor arbe Hoeck Klau ikke r at få lejlighed af på is meg dig og dine emb med inten 7715 eller kly@ råde antarllet der. myndigheder is til rådighed dette strid % iblive naturligv nsulent Steen Vi håbe af t. den moder til rådighed r teønsk på 43 ger. iet. indgående med bliver aktuelt medtakt det, vil ovi for ingMen edigelse eldelser, vi foret bødestraf til polit i direk vi står naturligv ringens politik på disse områ stign anm erelde oplysnin vores regionsko for yderligeremæn rligvis også d, og du dette eder r. til at drøfte dette mere Hvis Kon k nye regle står natumere e risik, og viafsk er, ,atder til godt, at de anm kritis men dning, når det et.dk føre størr 2924 e. Viomh de virks til ftern kanmed afrde øntning af rege edsmænd vil der og lde sig Vi ing et med indstilling t godt nok videre udgi at Det at få lejlighed g, d. hilsen forho hed med eller skl@ds-n igvejle dine emb 6617 3368 eller snin håbe til atkonk arke 3373 konkrete udm bevi rete udmøntn evt. videregiv ederden jdsm over mere omh rligvis til rådigellerVenl eller arbe e områder. den 3050 infor natu virks orph på telefon af diss elige 3132 og unkt på ore med stri står u ik vi rumm 4063 elt tidsp Indu ivea 3393 ansp og d, stik. onsnog lent Lise Dald bliver aktu dværk & onaf6617 matijdere nuværende telef infor arbe regeringens polit på telefon 6617 3333 eller stet sygestati højtmed omhedskonsu bo på e mæn ger. ing bela r et Vi er i DS Hån der både sikre elige virks Lyng snin stor øntn en eriod s n en ine lser. svag oply udm med iverp vore e Kyed hilse Krist æde jdsg liger jdere hef konkrete ger. Venlig Kontakt arbehave e arbe lovovertr medville rend le det tliggørelse, et.dk for yder om, tilnuvæ nnelseschef Finn ger. munikationsc ntielat ge ste ds-n offen kom udda snin den pote s s for bevi bidra lda@ at til oply ed vore vore over e form for, eller er derm Kontakt 5934 oplysnin yderliger Kontakt r. Og vi findes en at durevilogarbejde vertr r, æde sen ds-net.dk for for yderligere lovo håbe konkrete sage de Vi Jim Stjerne Han Håndværk & Industri 7715 eller kly@ fky@ds-net.dk anonymitet om ntielt kommen æde s. lser. vertr olde t over for pote lovo fasth Formand for DS Venlig hilsen præventiv effek at nedbringe mængden af sen område. om n Venlig hilsen Jim Stjerne Han Håndværk & Industri det fælles mål - også på dette Venlig hilse for DS r i vvs-branchen and vilkå lige Form vi er rk & Industri ønsk dvæ Hån DS I sen Industri Jim Stjerne Han Håndværk & sen sen Jim Stjerne Han Håndværk & Industri Jim Stjerne Han Håndværk & Industri Formand for DS Formand for DS Formand for DS

n Kære Ole Soh

26 | DS-bladet nr. 14 2011


have en stor præventiv effekt over for potentielt kommende lovovertrædere og dermed bidrage til det fælles mål om at nedbringe mængden af lovovertrædelser. I DS Håndværk & Industri ønsker vi lige vilkår i vvs-branchen – også på dette område.« Til møde med ministeren Og en af henvendelserne til de nye ministre har allerede givet konkret resultat. Sammen med brevet til børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) sendte DS Håndværk & Industri et uddannelsespolitisk oplæg »Uddannelse – Fremtidssikring mod 2020«, og det gav pote. DS Håndværk & Industri er blevet indkaldt til møde med ministeren mandag den 21. november, hvor der bliver lejlighed til at redegøre nærmere for foreningens syn på uddannelse og de tiltag, foreningen ønsker på området. I mødet deltager formand Jim Stjerne Hansen, formand for uddannelsesudvalget Christian Bille Larsen og uddannelseschef Finn Kyed. Finn Kyed er meget positiv over for invitationen: »Uddannelse er en af de helt centrale mærkesager i DS Håndværk & Industri, og netop derfor er det rigtigt dejligt, at ministeren allerede så hurtigt efter hendes tiltrædelse ønsker en dialog med os. Vi glæder os til mødet og håber selvfølgelig, at vi på den måde får endnu bedre mulighed for at præge regeringens fremtidige uddannelsespolitik.« Læs mere om DS Håndværk & Industris politik på uddannelsesområdet på www.ds-net.dk/uddannelse

Jim Stjerne Hansen, formand for DS Håndværk & Industri. DS-bladet nr. 14 2011 | 27


eJerSKifte

af amalie gravgaard, håndværksrådet

invester i en god rådgiver

Transportsnegle Komplette snegletransportører, løse snegle og løse sneglevindinger i diametre fra Ø50-Ø2000 mm. Fremstilles af alm. handelsstål, rustfrit, syrefast, varmefast eller slidbestandigt stål i pladetykkelser fra 1-40 mm. Jordbor i standard- og specialudførelser fra Ø70-Ø2000 mm.

ANDERS PEDERSEN MASKIN- & SPECIALFABRIK A/S 7150 BARRIT · DANMARK TLF. 75 69 10 10 TELEFAX 75 69 17 17

28 | DS-bladet nr. 14 2011

Dårlig rådgivning og sløset planlægning kan medføre uventede ekstraomkostninger, når du skal sælge din virksomhed. Foreningskonsulent fra Håndværksrådet, Thomas Birger Hansen, fortæller, hvorfor det er så vigtigt at investere i god ejerskifterådgivning.

Tænk engang: Du knipser med fingrene og vupti! Så er ejerskiftet foretaget. Ingen forberedelser, ingen bekymringer, ingen ekstra omkostninger til rådgivning og ingen hjerteskærende afsked med dit livsværk. Tro om igen. Ifølge Thomas Birger Hansen er det nødvendigt, at flere virksomheder vågner op, og begynder at forberede sig på den dag, hvor de skal sælge deres virksomhed. »Et ejerskifte er en langvarig proces og en kæmpe udfordring for de fleste. Derfor er forberedelserne ekstremt nødvendige, da de sidste ende danner hele grundlaget for hvor salgbar din virksomhed er«, siger Thomas Birger Hansen. Sammen med Væksthus Sjælland arbejder han på at forberede en række virksomheder til ejerskifte gennem projektet »Klar Til Ejerskifte«


E – DE JERSKIFTE T SVÆ RE VA LG

Gå ejerskiftet stødt i møde Ja, vejen til et ejerskifte er lang og indviklet, og selvom det virker ligegyldigt i øjeblikket, er det på længere sigt en fordel, hvis du investerer i god rådgivning. Gør det gerne flere år i forvejen. På den måde går du stille og roligt ejerskiftet i møde. »Rådgivningen skal ses som en investering, der på længere sigt gør en stor forskel for virksomhedens værdi, når den skal sælges. Det er umuligt for de fleste ledere at sætte sig ind de meget komplicerede jura- og skatteregler, der eksisterer. Særligt på det skatte tekniske område er der mange muligheder, og hvilken model du skal vælge afhænger af mange parametre«, siger Thomas Birger Hansen. Hjælp, hvad gør jeg nu? Det er helt sikkert svært at finde ud af, hvordan du bedst muligt griber det an, for du i sidste ende sikre dig den rette pris for

Prøv e-conomic Gratis i 14 dage og kom rigtigt i gang for blot kr. 152,ekskl. moms om måneden.

mange års arbejde. Der er hjælp at hente. Hvis du er i tvivl, kan du tale med dit lokale erhvervscenter eller Væksthusene. De kan henvise dig til dygtige og erfarne rådgivere på området, der uforpligtende vil fortælle dig, hvad deres rådgivning indeholder, og hvor meget det kommer til at koste for dig. Fokus på ejerskifte I de kommende måneder sætter DS-Bladet fokus på ejerskiftet. Det sker i en serie artikler, som beskriver problemstillinger i forbindelse med ejerskifter og giver gode råd til, hvordan problemerne løses. Håndværksrådet gennemfører sammen med Væksthus Sjælland projekt »Klar Til Ejerskifte«, som er støttet af EU’s Socialfond, Vækstforum Sjælland og Regionsrådet for Region Sjælland

Sådan arbejder DS Håndværk & Industri med ejerskifte DS håndværk & industri har arbejdet med ejerskifte gennem mange år. DS håndværk & industri samarbejder med stort set alle relevante erhvervsaktører i Danmark inden for køb og salg af små og mellemstore virksomheder. Læs mere på www.ds-net.dk/ DRIFTOGSTRATEGI/Ejerskifte

Godt begyndt er halvt fuldendt! Ønsker du også et bedre overblik over dit firmas økonomi? Er du håndværker, vvs’er, smed, murer, elektriker, tømrer, maler eller lignende, så har e-conomic en løsning, der kan give dig et bedre økonomisk overblik. e-conomic er et onlinebaseret regnskabsprogram, som er meget enkelt at benytte, uanset om du ønsker at arbejde via din pc, iPad, iPhone eller Android-telefon. Samtidig er der fri adgang til dit regnskab for din revisor. Med projektstyringsmodulet får du fuldt overblik over igangværende og afsluttede opgaver, og du får styr på, hvad der kan faktureres og hvordan arbejdstiden bliver brugt. På www.economic.dk kan du læse meget mere om, hvorfor mere end 34.000 firmaer i dag arbejder “The e-conomic way®”

Kontakt os på tlf. 8820 4840 eller info@e-conomic.dk

e-conomic danmark a/s • Wildersgade 10 B • 1408 København K • tlf. 8820 4840

DS-bladet nr. 14 2011 | 29


Erhvervspolitik

Af Ole Andersen

Energikoncern ud med minus Energikoncernen TRE-FOR, der for et år siden var midtpunkt i en diskussion om det tidligere monopols prispolitik og aggressive markeds­ adfærd, taber penge i koncernens omdiskuterede entrepriseselskab. Den jyske energikoncern og et af landets største forsyningsselskaber, TRE-FOR, kom ud af det første halvår af 2011 med et positivt driftsresultat på 111 mio. kr. før afskrivninger og en nettoomsætning på 978 mio. kr. Efter afskrivninger er resultatet før skat på minus 47,6 mio. kroner. Dermed bryder koncernen de seneste års positive regnskabstal til stor ærgrelse for TRE-FORs administrerende direktør Knud Steen Larsen. »Resultatet er bestemt ikke tilfredsstillende, men det er trods alt bedre, end man kunne have frygtet set i lyset af den generelle tilstand i samfundet og verden omkring os. Dels har uroen på de finansielle markeder givet os fald på vores investeringsklasser og værdipapirer i TRE-FOR Invest, og dels har afmatningen i byggeriet samt den hårde 30  |  DS-bladet nr. 14 2011

vinter givet os betydelige udfordringer i vores Entreprise-forretning, ligesom faldet i privatforbruget har påvirket både dette forretningsområde og vores bredbåndsområde,« siger Knud Steen Larsen ifølge en pressemeddelelse. Det er blandt andet entrepriseforretningen og investeringsselskabet, som forvalter koncernens milliardformue i det tidligere forsyningsmonopol, der har tabt penge. Netop TRE-FOR og ikke mindst selskabet TRE-FOR Entreprise var i slutningen af 2010 genstand for en omfattende diskussion rejst af DS Håndværk & Industri. Formuerne i TRE-FOR og andre energiselskaber er skabt på grundlag af offentlige monopoler. I dag er disse selskaber blevet væsentlige konkurrenter til de private virksomheder i vvs-, el- og ventilationsbranchen. Særligt TRE-FOR Entreprises prispolitik og koncernens vidtrækkende ambitioner om vækst, også i andre landsdele end hjemmebasen i det jyske trekantsområde med store sponsorater i bl.a. fodboldklubben OB, har vakt bekymring blandt mange medlemsvirksomheder i DS Håndværk & Industri. TRE-FORs topchef Knud Steen Larsen har siden garanteret, at der er vandtætte skodder mellem selskabets milliardformue skabt på


Om TRE-FOR tre-for er et multienergiselskab, som omsætter for op mod 2 mia. kr. om året. tre-for er én af trekantområdets største arbejdspladser med ca. 620 medarbejdere og tilbyder energirådgivning, salg af el og naturgas, løsning af entrepriseopgaver inden for el, vvs, ventilation, fiberteknik, automatik, klimastyring, køleteknik, alarmsystemer og adgangskontrol over hele landet – samt leverer el, fjernvarme, fibernet og rent drikkevand til trekantområdet og fyn.

bladet

29. september

| 2010 I 101. årga

ng

12

Krav om skærp et tilsyn med energisel skaberne Landets kapitals tærke

energi- og forsyn ingsselskaber presser installat ionsbranchen.

10-18

grundlag af monopolet og koncernens optræden som en privat erhvervsvirksomhed i konkurrence med andre. DS Håndværk & Industri er forundret Konstitueret direktør i DS Håndværk & Industri, Jani Lykke Methmann, er forundret over situationen: »Vi hører, at der ikke er sammenblanding af pengekasserne i TRE-FOR. Ikke desto mindre er det svært ikke at få den tanke, at et dundrende underskud på netop entreprise-området kan ses som et stærkt indicium på, at de har underbudt almindelige installatører, som ikke har mulighed for at leve videre med underskud i den million-klasse, som åbenbart ikke er noget problem i TRE-FOR.« Endnu et afslag fra myndighederne DS Håndværk & Industri har flere gange henvendt sig til myndighederne for at få dem til at se nærmere på forretningsmetoderne i TREFOR. Og sidst i oktober kom der svar på den seneste anmeldelse, som handler om TRE-FORs velkomstbrev til nye kunder, hvor det synes at være eller i al fald have været fast praksis, at TRE-FOR automatisk videregiver kontaktoplysninger om kunder til de kommercielt forbundne selskaber, med mindre kunden selv aktivt modsætter sig dette. Herved er der efter DS Håndværk & Industris opfattelse sket overtrædelse af reglerne, idet et energiselskab ikke må videregive kundeoplysninger til koncernforbundne selskaber med henblik på at opnå en konkurrencefordel. Energitilsynet skriver i deres svar: »… i ovennævnte sag har Sekretariatet for Energitilsynet på baggrund af din henvendelse af 8. februar 2011 og 14. juni 2011 været i dialog med TRE FOR Elnet vedrørende udlevering af kundeoplysninger fra elnetselskabet til de

Tema i DS-bladet nr. 12, 29. september 2010. DS-bladet fylder 100 år – ny bog om smede nes eget blad

28-29

Industriens Pen sion er det bedste pensio nsselskab

32-34 øvrige koncernselskaber. TRE FOR Elnet A/S har oplyst, at der ikke udleveres kundeoplysninger fra elnetselskabet til de øvrige koncerninterne selskaber, og at det ikke tidligere har været praksis i selskabet. Samtidig har sekretariatet været i dialog om netselskabets velkomstbrev, som efterfølgende er blevet tilrettet, således at der ikke længere fremgår oplysninger om, at TRE FOR videregiver kontaktdata til koncernselskaberne med henblik på markedsføring. Sagen er herefter afsluttet.« Juridisk chef i DS Håndværk & Industri, Anne Vibeke Gregersen, er tilfreds med svaret: »Det viser, at vi havde ret i at indbringe sagen for myndighederne. TRE-FOR er blevet tvunget til at ændre praksis, så de i hvert tilfælde på det område ikke længere kan bruge deres monopolstatus på forsyningsområdet til at få en fordel på installationsområdet.«

Maksimal kvalitet - minimal miljøbelastning Varmforzinkning Blæserensning – maling Maling af varmforzinkede stålkonstruktioner Blæserensning – metallisering - maling Vore biler kommer over hele landet Ring og få brochure tilsendt

Fasterholt · Ferritslev · Køge

Tlf. 70 120 140 · www.dot.dk

DS-bladet nr. 14 2011 | 31


Industri

Af Jens Krogsgaard, industrikonsulent, DS Håndværk & Industri

Maskindirektivet – contra standarder?

32  |  DS-bladet nr. 14 2011


BOLDSEN

- DIN SAVEPARTNER ... med BOLDSEN er du godt på vej!

Der findes i dag over 700 standarder på maskinområdet, og bare at finde ud af om der er kommet standarder, der er harmoniseret, er noget tidskrævende, og vil også betyde omkostninger for fabrikanten. Efter indførelsen af den nye metode i europæisk lovgivning tilbage i 1980érne, blev lovkrav og løsninger adskilt. Direktiverne (herunder maskindirektivet) opremser nu regler/gyldighed m.v. og angiver de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav (Vssk) på området, mens løsningerne til overholdelse af Vssk findes i de såkaldt harmoniserede europæiske standarder. Da maskindirektivet blev vedtaget tilbage i 1989, var der ikke mange standarder at anvende som løsninger, og i afsnittet om harmoniserede standarder i maskindirektivet blev det dog også fastslået, at det var frivilligt, om man ville anvende disse eller finde på andre løsninger. Den angav tillige, at hvis en harmoniseret standard blev anvendt, ville fabrikanten kunne formode overensstemmelse med kravet, og ville i princippet være fritaget for ansvar. I maskindirektivet var der også en regel om, at en løsning kunne være begrænset af 1. det tekniske stade på fremstillingstidspunktet og 2. visse økonomiske aspekter Det nye maskindirektiv, 2006/42/EF, der trådte i kraft den 31/12 2009, fastholdte ovennævnte regler, herunder frivillighed i anvendelse af harmoniserede standarder Men. I den 400 sider store vejledning til forståelse af maskindirektivet (kan ses på Arbejdstilsynets hjemmeside), bliver der nu slået fast flere steder, at ovennævnte »teknisk stade«, også kaldet »State of the art«, angives af den harmoniserede standard på området. Og hvad betyder det så. Først og fremmest udleder vejledningen, og derfor også arbejdstilsynet, at fabrikanten skal kende løsningen i standarden for at vurdere, om ens egen løsning er lige så god – eller bedre end standardens. Der findes i dag over 700 standarder på maskinområdet, og bare at finde ud af om der er kommet standarder, der er harmoniseret, er noget tidskrævende, og vil også betyde omkostninger for fabrikanten. Vi har i øjeblikket en forespørgsel ved Arbejdstilsynet, foranlediget at ovennævnte, hvor en harmoniseret standard, som jo er frivillig, stiller større krav end loven – her maskindirektivet. Det drejer sig om løftegrej, og hvis Arbejdstilsynet vil håndhæve vejledningen overfor danske virksomheder, skal der jo skabes sikkerhed for, at det også bliver håndhævet i de andre EU lande. Alternativt vil danske produkter endnu engang ikke kunne konkurrere med de udenlandske. Svaret fra tilsynet vil blive bragt videre gennem DS-bladet.

Med Spangkilde radiatorvogn kan du nu transportere tunge materialer som fx radiatorer, varmtvandsbeholdere og kedler fra aflæsningspunktet til monteringsstedet, gennem terræn og snævre åbninger, uden at foretage tunge løft. Spangkilde radiatorvogn gør det samtidigt også muligt at hejse materialet op i den ønskede funktionshøjde i en enkelt håndevending. Spangkilde radiatorvogn er særdeles funktionel, og er et yderst effektivt monteringsredskab, som gør monteringsarbejde til enkeltmandsarbejde, og som sparer installatøren for både tid og tunge løft. Få mere at vide på Spangkilde.dk, eller skriv til os på info@spangkilde.dk Ring og få en uforpligtende fremvisning på tlf. 75 65 23 35.

Spangkildevej 13-15, Spettrup | DK-8722 Hedensted | Tlf: 75 65 23 35

DS-bladet nr. 14 2011 | 33


Vind i metalbranchen?

Finansieringsmuligheder og barrierer for den danske metal- og maskinindustri Torsdag den 1. december 2011 kl. 12.00-18.00 DI's konferencecenter, Gl. Vindingevej 17, Nyborg

  

Frokost (kl. 12.00 – 13.00)

Sådan får du den bedste dialog med banken v/Områdedirektør Henrik Damsgaard, Nordea

Derfor kan det svare sig at investere i branchen v/ Direktør Per Thy Sørensen, Dania

Finansiering af vækst sammen med Vækstfonden v/ Vicedirektør Rolf Kjærgaard, Vækstfonden

Eksportkautioner – undgå at egenfinansiere dine eksportkunder v/ SMV-chef Kim Richter, EksportKreditFonden

   

Velkommen v/Finn Visgaard, formand for Metalbranchen i Bevægelse Automatisering, produktivitet og beskæftigelse i dansk industriproduktion v/Professor Jan Rose Skaksen, CBS

Skab en bedre top- og bundlinje – effektiv økonomistyring v/ Statsautoriseret revisor Dorthe Brandt Andersen, Ernst & Young Fremtiden for dansk industriproduktion v/ Adm. direktør Mads Lebech, Industriens Fond Afslutning v/ Finn Visgaard, formand for Metalbranchen i Bevægelse Sandwich og networking

Tilmelding på konference@mbib.org senest fredag den 18. november. Husk at skrive navn, virksomhed, e-mail, adresse og telefonnummer. Prisen er 500 kr. pr. deltager, som opkræves senere. Vi gør opmærksom på, at der er et begrænset antal pladser. Læs mere om Metalbranchen i Bevægelse på www.MBIB.org

34  |  DS-bladet nr. 14 2011


gør din virksomhed og dine produkter synlige for beslutningstagere, samarbejdspartnere og konkurrenter...

17. februar |

2010 I 101. årga

ng

3

bladet

bladet

6. april | 2010 I 101. årgang

27. januar |

2010 I 101. årga

ng

2

5

bladet n »Vi kaerne« es slå kin m underer o 10 sid erandører lev

Sådan komm e i gang med e r du mme o d n k je sport e re 0 to -2 Ny energi i s illiard-marked 4 & 18 Sk m rappe EU-kr av på vej til vvs-insta kan blive et llatører rk & Industri DS Håndvæ en fremtid drøfter sin eg

skab: Styr, sig t og 10 To bud på 20

10-11

5

24-28

7 & 10-12 Formanden gør status: Et år i krisen s skygge

22-24

r »Mange forældre stille deres børn. stort set ingen krav til hvordan man noget, og de aner ikke, lært, hvorfor De har ikke hjulpet til med en cykel, og de har ikke rerer repa .« slår et søm i eller lære i mer kom de tiden, når til e mød at gt vigti er det Overenskomst 2010: Et fornuftigt resultat

3

n Vvs-installatører har nøgle ed til fremtidens energimark

32-34

DS-bladets unikke målgruppe er 2.500 beslutningstagere i jern- og maskinindustrien og vvs-virksomheder. Den direkte kontakt for netop dit produkt! Rosendahls Mediaservice Kasper Kristensen, Mediakonsulent Tlf. 76 10 11 44 · kk@rosendahls.dk

bladet

www.ds-bladet.dk

DS-bladet nr. 14 2011 | 35


foreNiNgSNyt

Vi fyns Stifts Seniorklub DS Afd. Fyns Stifts Seniorklubs generalforsamling nr. 22 tirsdag den 22. november 2011 kl. 16.00 i DS Huset, Odense Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Beretning ved formanden 3. Beretning ved kassereren 4. Fastsættelse af kontingent 5. Valg af bestyrelse. Axel Borg er på valg (på valg hvert andet år) Modtager ikke genvalg. 6. Valg af suppleant. Anders P. Tjerrild er på valg (på valg hvert år) Modtager genvalg. 7. Valg af revisor. Hanne Pedersen er på valg (på valg hvert andet år) Modtager ikke genvalg. 8. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 9. Eventuelt.

Ca. kl. 19.00 vil Preben Rudiengaard, tidligere amtsborgmester og embedslæge i Ribe og tidligere folketingsmedlem (valg af venstre) fortælle om emnet: »Tør du blive ældre i Danmark«, godt krydret med egne oplevelser og erfaringer. Man kan blive medlem af Seniorklubben, når man er 55 år. Kontingentet er pt. 150 kr. pr. person. Der er pt. 66 medlemmer. Nye medlemmer optages meget gerne. Foreningens formål er foredrag, selskabelige møder, fest, kultur og udflugter. Tilmelding til generalforsamlingen til formand Bent Nielsen, senest den 10. november på tlf. 30701786 eller mail: bentinge@privat.dk.

MAFA træpillesiloer

MAFA Midi

MAFA Villa MAFA Mini

MAFA håndterer træpiller MAFA Villa opbevarer og håndterer dine træpiller sikkert, både udendørs og indendørs. Produceret i aluzinkplade. MAFA’s siloer leveres i mange størrelser og dimensioner. Besøg: www.mafa.dk Tilfredse kunder er det bedste vi ved

Tlf. 5478 8685 • www.mafa.se

36 | DS-bladet nr. 14 2011

Automatikkomponenter for energi, vand, varme og ventilation Telefon 86626364 www.Automatikcentret.dk info@automatikcentret.dk

Alt indenfor olietanke

Tlf. 97 87 16 31 www.thyholmolie.dk Salg direkte til VVS og oliefyrsfirmaer

Arbejdsmiljørådgivning

Avidenz A/S Autoriseret arbejdsmiljørådgiver Tlf. 66 17 34 55 - Fax 66 17 34 56 Email: info@avidenz.dk www.avidenz.dk - www.sosweb.dk Specialister indenfor håndværk og industri.

Efter generalforsamlingen serveres DS Husets smørrebrød m.m.

Sikker og bekvem håndtering

Automatik

Brændstoffer og smøreolier

500 filtertyper på lager – dag til dag levering! •   Filtre til alle formål •   Luft- & støvfiltre   – metalfiltre •   Montage, installation,  service •   Metaltransportbånd •   Perforerede stålplader •   Strækmetal/trådvæv

Statoil A/S Borgm. Christiansens Gade 50 0900 København C. Tlf. 33 42 42 33. Fax 33 42 44 33 Foruden smøremidler sælger Statoil også diesel, benzin og fyringsolie, kemi og el. Det er alt sammen omfattet af rabataftalen med DS Håndværk & Industri. Ring til DS – og hør hvad rabatten er lige nu.

Beholdere & stålskorstene H. Nielssons Maskinfabrik A/S Egensevej 48, 4840 Nr. Alslev Tlf. 54 43 11 05 Fax. 54 43 11 30 www.km-skorstene.dk Sektionsskorstene, fritstående skorstene, klippe, valsning og svejsning.

Medlem af Dansk Ventilation Brancheforening DANVAK Hammervej 9  ·  2970 Hørsholm Tlf. 4586 9900  ·  Fax 45 86 29 24 E-mail: filtertek@filtertek.dk  ·  www.filtertek.dk


ed A/S

Logo 1,75x

0,75x

leverer varerne...

Brede

/2 Brede

1

samlet helhed. - Størrelsesforholdet og/eller afstande mellem de må ikke ændres. efinerede farver svarende til sort + Pantone 200.

engives logoet i den definerede S/H logo version – alternativt i negativ hvid på

Beholdere & stålskorstene

Logoversioner Logo P200

8-69

45-149

inPro Medium

Sanderum Smede- og A/S Holkebjergvej 31, 5250 Odense SV Tlf. 66 17 02 72. Fax 66 17 06 29 www.jola.dk e-mail: mail@jola.dk Alt i expansionsbeholdere, forråds-, olie- og akkumulerings tanke, i alle Logo i negativ hvid størrelser – sort eller rustfri. Logo S/H Maskinværksted

EDB

freesoft ApS Annasvej 28, DK-2900 Hellerup Tlf. 40100818, mail@freesoft.dk www.freesoft.dk freesoft har i 10 år leveret branchens mest brugervenlige VVS-system PLUS2. Systemet håndterer alt fra finans til time/sag og planlægning – også på iPad.

MAKAPOR edb-systemet til materiale-, kapacitet og ordrestyring. Velegnet til smedeog maskinfabrikker. Se den og hent en demo version på www.makapor.dk LDT trading v/Leif Dyhr Thomsen www.ldttrading.dk

D´et i Sanderum kan også benyttes som et selvstændigt grafisk element. Såfrem D´et benyttes isoleret, bør motivet roteres 45°CW.

Bolte og skruer

BC Technic ApS Brundevej 9 6230 Rødekro Tlf. 29 43 80 15. E-mail:bctechnic@mail.dk www.bctechnic.dk Bolte, skruer og beslag til industrien og byggeriet. Kort vej fra producent til slutbruger.

Certifikatsvejsning Skandinavisk Industrimontage A/S Ølgodvej 11, 9220 Aalborg Ø Tlf. 98 13 54 13 · Fax 98 12 54 13 E-mail: sim@simaalborg.dk www.simaalborg.dk Certifikatsvejsning Svejsning af højtlegeret stål Instrumentering m.m.

EDB

Lundberg Data A/S Tryggevældevej 8, 4652 Hårlev. Tlf. 70 26 17 97 E-mail: info@lundbergdata.dk Forhandler af WPA mobil løsning Microsoft C5 Håndværk, et rigtigt godt alternativ, som du bør se

ALT INDENFOR OLIE - GAS - VARMEPUMPER

Energiservice Lygas Nyholms Allé 39 · 2610 Rødovre Tlf. 70 22 55 32 E-mail: info@energi-service.dk http://www.energi-service.dk Træt af at køre vagt? Lad os hjælpe dig med udkald og service. • ALT VVS-arbejde henvises fortsat til dig • 35 biler på gaden hver dag – vi er altid i nærheden af dig og dine kunder • Vi servicerer alle kedeltyper • Vi kører alt fra villakunder til industri- & erhvervskunder Ring og hør mere på telefon 70 22 55 32 – spørg efter Simon.

Generationsskifte El & VVS Consult Branchens erhvervskonsulenter Tlf. 63 40 40 00. Fax 63 40 40 01 asc@el-consult.dk www.el-consult.dk Køb, salg, vurdering, og rådgivning for branchernes installatører i hele landet. Gratis optagelse i vores kartotek.

Hydraulik

Fyringsanlæg

Frichsvej 11, 8464 Galten Tlf. 86 66 20 44. Fax 86 66 29 54 E-mail: alcon@post6.tele.dk Internet: www.alcon.nu Kedler til brænde, kul og stoker. Stoker til træpiller, korn og flis. Halmfyr til alle typer halmballer. Op til 92% nyttevirkning. Effekt fra 16 kW til 1000 kW. Stålskorstene i rustfri / -træg stål. Stålskorstene i sektioner og syrefast. Akkumulerings- og expansionsbeholdere. 30 års erfaring med fyringsanlæg.

Gaskedler EG Byg & Installation Tlf. 73 24 01 01 • www.eg.dk/byg Førende totalleverandør af it-relaterede løsninger Microsoft Gold Partner Anbefales af DS Håndværk & Industri

Hydraulik

freesoft PLUS2

inPro Regular

Øster Kippinge Stålindustri Boulevarden 6, 4840 Nr. Alslev Tlf. 54 43 22 99. Fax 54 43 22 17 Stålskorstene, stålkerner, kanaler og røgrør. Sort eller rustfri for varme- og ventilationsanlæg. 30 års erfaring med stålskorstene. www.o-k-s.dk E-mail: oksskafte@post.tele.dk

Gasservice

A/S Chr. Boldsen Toldbodgade 88 · 8930 Randers NØ Tlf: 86 42 22 22 · www.boldsen.dk Service, reparation, produktion. Parker Store

Hydra-Comp A/S Bjørnevej 30, 7800 Skive Tlf. 96 69 40 80. Fax 96 69 40 81 www.hydra-comp.dk Lager/special cylindre, tip cylindre, pumper, motorer og ventiler. Reparation af alle cylinder typer

Hydraulikservice, reparation og montage. CNC-rørbukning – speciale hydraulikrør. Aalborgvej 51, Thorning 8620 Kjellerup Telefon 2557 3442 www.kjellerup-hydraulik.dk

Lind Jensens Maskinfabrik A/S Kroghusvej 7, Højmark, 6940 Lem St. Tlf. 97 34 32 00. Fax 96 74 42 97 Web adr: www.ljm.dk www.cylinderradgiveren.dk E-mail: hydraulik@ljm.dk Hydrauliske cylindre

Inddækning

Sabeto-Flex Hesthøjvej 4 · 7870 Roslev tlf. 70 22 50 04 www:sabetoflex.dk mail:info@sabetoflex,dk INDDÆKNINGER I FARVER Vi har materialet som gør dit arbejdet til en leg. Brug Sabetoflex færdigvare og ruller så er du sikker på pris og kvalitet.

Indkøb

Bedre Bundlinie Maglemølle 90 - 4700 Næstved T. 70 255 235 - F. 55 77 52 32 www.bedrebundlinie.dk mail@bedrebundlinie.dk

Hydra Grene A/S Bækgårdsvej 36, 6900 Skjern Tlf. 97 35 05 99. Fax 97 35 37 37 E-mail: hg-vest@hydra.dk Hjemmeside: ww.hydra.dk

Beretta gaskedler Salbjergvej 36, 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44 E-mail: beretta@beretta.dk www.beretta.dk

DS-bladet nr. 14 2011 | 37


Vi leverer varerne... Kvalitetsstyring

Lønservice

Lønadministration -

Q-kontrol ApS Magnoliavej 12B, 5250 Odense SV Tlf. 70 23 34 33. Fax 63 17 19 77 www.qkontrol.dk E-mail: info@qkontrol.dk Vi godkender og overvåger virksomhedens kvalitetsstyringssystem

med udgangspunkt i DS’s overenskomster

Gl. Stationsvej • 8900 Randers Tronholmen 3, 7-9 8960 Randers SØ Tlf.: 87 10 1019 1930. 30 Fax • Fax: 37 95 Tlf. 87 86 86 42 42 37 95

proloen@proloen.dk proloen@proloen.dk www.proloen.dk

www.proloen.dk

Maglemølle 21, 4700 Næstved Tlf. 24 79 52 35 Cvr. 31136644. Mail@m-teknic.dk

Laserskæring Ollerup Maskinfabrik A/S Holbækvej 79, 4200 Slagelse Tlf. 58 26 60 28. Fax 58 26 61 21 Internet: www.ollerupmaskinfabrik.dk Laserskæring 2000 x 6000 mm, stål 25 mm, rustfri 25 mm, aluminium 15 mm. Bukning: 500 ton x 4000 mm. Klipning: 4000 mm, stål 12 mm, rustfri 10 mm. Flammeskæring: 3300 x 12000 mm, emnetykkelse max. 200 mm. Plasmaskæring: 3300 x 12000 mm, stål 80 mm, rustfri 50 mm.

Lækagesporing

Thy Lækagesporing Kirkebyvej 22 Nors 7700 Thisted Tlf. 97 98 22 73 mail joj@thy-laekage.dk www.thy-laekage.dk

Løfteborde TRANSLYFT ERGO A/S Aalborgvej 321, 9352 Dybvad Tlf. 98 86 49 00. Fax 98 86 49 10 www.translyft.com dybvad@translyft.com Hydrauliske løfteborde, meget stort standardprogram. Specialmål efter aftale.

38 | DS-bladet nr. 14 2011

Maskiner og elektroværktøj

Malerkabiner

REGUVENT A/S Oustedvej 4, 8660 Skanderborg Tlf. 75 66 17 77. Fax 75 66 15 02 www.reguvent.dk mail@reguvent.dk Malerkabiner til ethvert formål

Maskin- og smedearbejde SOLVANG MASKINFABRIK ApS Lejerstoftevej 3, Lyderslev DK-4660 Store Heddinge, Danmark Tlf. 5650 8031 · Mobil 4026 8031 Fax 5650 8247 www.solvang-maskinfabrik.dk cbl@solvang-maskinfabrik.dk

Maskiner og elektroværktøj

A/S Chr. Boldsen Toldbodgade 88 · 8930 Randers NØ Tlf: 86 42 22 22 · www.boldsen.dk Agent for FMB, DoAll, OMP, Unist minimalsmøring. Ingen saveopgaver vi ikke løser!

Reparation af REMS Maskiner og elektroværktøj: Skjoldborg Elektro Service Petersmundevej 19, 5000 Odense C Tlf. 66 136 309 www.rems.de

Metalbearbejdning AJ Maskinfabrik a/s Industrisvinget 4, 7171 Uldum Tlf. 75 67 90 71. Fax 75 67 87 33 E-mail: aj@ajmaskinfabrik.dk Internet: www.ajmaskinfabrik.dk Spåntagende bearbejdning

Metalbearbejdning

Gunnar Balles Maskinfabrik A/S Tlf. 86 65 86 22. Fax 86 65 88 42 www.gunnarballe.dk Har du travlt – lad os... Vi kan bygge dine konstruktioner. Vi kan laserskære - klippe - bukke. Vi kan robotsvejse - løfte opgaven. Vi kan færdigmontere med drejefræse - borede emner fremstillet i huset. – »Deres rigtige underleverandør« løser opgaverne med moderne CNC teknologi.

Overfladebehandling Dansk Overflade Teknik A•S Tlf. 70 120 140 www.dot.dk E-mail: info@dot.dk Grønlundvej 81-83, Fasterholt 7330 Brande. Fax 96 280 281 Nyborgvej 27, 5863 Ferritslev Fax 96 280 381 Industrivej 14, 4600 Køge Fax 96 280 481 • Varmforzinkning • sandblæsning, • metallisering • maling • duplex-behandling • transport Fyns Galvanisering a/s Mosevænget 5 5550 Langeskov Tlf. 65 38 12 62 Fax 65 38 12 72 E-mail: mail@fynsgalvanisering.dk www.fynsgalvanisering.dk Varmforzinkning: – hjælpsomhed og grundighed! Grydestørrelse: 6,5 x 1,5 x 2,5 meter (LxBxH).

Overfladebehandling Herning Varmforzinkning A/S Sverigesvej 13 7480 Vildbjerg Tlf. 97 22 01 44 Fax 97 13 30 03 E-mail: hv@hv.dk · www.hv.dk HV Overfladeteknik ApS Sandagervej 20, 7400 Herning Tlf. 97 22 03 14, fax 97 22 32 13 Datterselskab Letland Baltic Zinc Technics sia Varmforzinkning, bejdsning og passivering af rustfrit stål, vibrationsafgratning af råemner, kuglepolering og affedtning af metaller, sandblæsning. NG Nordvestjysk Galvanisering A/S CM Jernvare Odense Skivevej 170, Hvam, 7500 Holstebro Tlf. 97 46 11 44. Fax 97 46 15 44 Mail: nvg@nvg.dk Hjemmeside: www.nvg.dk Overfladebehandling, varmforzinkning, sandblæsning, maling, metallisering.

Oliefyrsservice

ALT INDENFOR OLIE - GAS - VARMEPUMPER

Energiservice Lygas Nyholms Allé 39 · 2610 Rødovre Tlf. 70 22 55 32 E-mail: info@energi-service.dk http://www.energi-service.dk Træt af at køre vagt? Lad os hjælpe dig med udkald og service. • ALT VVS-arbejde henvises fortsat til dig • 35 biler på gaden hver dag – vi er altid i nærheden af dig og dine kunder • Vi servicerer alle kedeltyper • Vi kører alt fra villakunder til industri- & erhvervskunder Ring og hør mere på telefon 70 22 55 32 – spørg efter Simon.

Olietågeudskillere

Fyns Galvanisering a/ REGUVENT A/S Oustedvej 4, 8660 Skanderborg Tlf. 75 66 17 77. Fax 75 66 15 02 www.reguvent.dk mail@reguvent.dk Højeffektive olieudskillere til bearbejdningscentre og andre maskiner. Fra 200-20.000 m3 /t


LEVERANDØRREGISTERET – vises også på DS-bladets hjemmeside!

Optagelse – kontakt: Rosendahls. Mediakonsulent Kasper Kristensen Direkte tlf.: 76 10 11 44 · kk@rosendahls.dk

Pension Pension for Selvstændige Smallegade 10, 2000 Frederiksberg Tlf. 33 93 86 00. Fax 33 93 80 44 e-mail: pfs@pfs.dk www.PFS.dk

Plasma- og flammeskæring Ollerup Maskinfabrik A/S Holbækvej 79, 4200 Slagelse Tlf. 58 26 60 28. Fax 58 26 61 21 Internet: www.ollerupmaskinfabrik.dk Laserskæring 2000 x 6000 mm, stål 25 mm, rustfri 25 mm, aluminium 15 mm. Bukning: 500 ton x 4000 mm. Klipning: 4000 mm, stål 12 mm, rustfri 10 mm. Flammeskæring: 3300 x 12000 mm, emnetykkelse max. 200 mm. Plasmaskæring: 3300 x 12000 mm, stål 80 mm, rustfri 50 mm.

NICON INDUSTRIES A/S Sandholm 55H, DK-9900 Frederikshavn Tlf. 96 23 94 00/27 88 63 23 Fax 96 23 94 11 E-mail: tju@nicon-industries.com www.nicon-industries.com CNC-styret skæreanlæg med 2 flammeskærehoveder og 1 3D plasma Kjellberg 360 AMP. Bordstørrelse: 19.000 x 4.200 mm. Kan skære emner i følgende tykkelser: Sort stål: 200 mm, rustfrit stål: 80 mm og aluminium: 90 mm.

Plast- og certifikat-svejsning

Lumby Smede- og Maskinværksted H.C. Lumbyesvej 19, 5270 Odense N Tlf. 65 95 51 15. Fax 65 95 57 15 E-mail: post@lumbysmeden.dk Certifikatsvejsning. Svejsning af PE-rør. Diamantboring Ø 25-300.

Pumper

Stålkonstruktioner

Lykkegaard A/S Nyborgvej 35, 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 13 16 E-mail: lm@lykkegaard-as.dk www.lykkegaard-as.dk Fabrikation af speciel pumper i over 100 år.

Rustfrit Chris Jensen Stenlille A/S Stenmaglevej 20, 4295 Stenlille Tlf. 57 80 46 00. Fax 57 80 42 58 E-mail: chrisjensen@chrisjensen.dk Hj.side: www.chrisjensen.dk Rustfrit stål.

Rørbæringer Sanderum Smede- og Maskinværksted A/S Holkebjergvej 31, 5250 Odense SV Tlf. 66 17 02 72. Fax 66 17 06 29 www.jola.dk. e-mail: mail@jola.dk Halsjern, hårnåle (U-bolte), overbøjler og glidesko, i sort. galvaniseret el. rustfri/syrefast. Til VVS, offshore-industri, skibsværfter og kraftvarmeværker.

Solvarme Djurs Solvarme Hannebjergvej 24, 8960 Randers SØ Tlf. 86 49 58 57. Fax 86 49 49 56 www.djurssolvarme.dk Produktion/rådgivning/salg

Strålevarme Helge Frandsen A/S CELSIUS VEST 7568 8033. ØST 4585 3611 E-mail: hfas@hfas.dk INDUSTRIVARME www.hfas.dk FREMTIDSSIKRET Industrivarme der dur! Strålevarme – luftvarme - på gas eller vand. Mere end 20 års erfaring!

360

Stålkonstruktioner

THYSSEN STÅL A/S Thyssen Stål A/S Klostervej 3, Gånsager 6780 Skærbæk Tlf. 74757274. Fax 74757319 Mail: mail@thyssen-staal.dk Hjemmeside: www.thyssen-staal.dk

VSM THY A/S Åsvej 50, 7700 Thisted Tlf. 97 93 11 33 E-mail: Åsvej 50, Vildsund . 7700 Thisted . Telefon 97 93 11 33 . Telefax 97 93 18 75 sl@vsm-design.dk www.vsm.dk . vsm@vsm.dk www.vsm.dk Certifikatsvejsning. Svejsning af rør, Ø 40-500 mm Fremstilling af bøjninger, max 315 mm Tanke og specialopgaver.

FK Trådindustri ApS Industrikrogen 7 Filskov, 7200 Grindsted Tlf. 75 34 84 66. Fax 75 34 84 95 www.fk-traad.dk – info@fk-traad.dk Bukkede trådemner ø3-ø10 mm på CNC maskiner. Runde ringe, ø2xø12 mm, med/uden stuksvejs. Tråd i rette længder på fixmål ø2-12 mm. Ventilatorgitre, trådnet og trådkurve samt blanktrukket, galv. og rustfri tråd. Overfladebehandlede og færdigpakkede emner.

Svejseudstyr Vandskæring

A/S Chr. Boldsen Toldbodgade 88 · 8930 Randers NØ Tlf: 86 42 22 22 · www.boldsen.dk Kalibrering/validering, service, reparation, produktion. Aut. ESAB forhandler

Svejseudsugning

REGUVENT A/S Oustedvej 4, 8660 Skanderborg Tlf. 75 66 17 77. Fax 75 66 15 02 www.reguvent.dk mail@reguvent.dk Alle former for svejseudsugning og procesventilation

Transportanlæg

JTT Conveying A/S CELSIUS

360 JTT Conveying A/S Industriparken 20 · 7182 Bredsten Tlf.: 7588 1511 · Fax: 7588 1372 E-mail: info@jtt.dk Web: www.jtt.dk · Transportører / anlæg · Transportbånd · Transportørkomponenter · Kopelevatorkomponenter · PVC/Pu-bånd · Transmissionsbånd · Industrigummi

Ålsrode Smede- & Maskinfabrik A/S Fabriksvej 9, 8500 Grenå Tlf. 87 58 18 00. Fax 87 58 18 01 www.aalsrode.dk – lb@aalsrode.dk CNC-styret Vandskæremaskine, NC400Q Fabr. Water Jet. Bord: 4000 x 2000 mm. 4 skærehoveder for vand og abrasiv skæring NC4060Q Fabr. Water Jet. Bord: 4200 x 6700 mm. 4 skærehoveder for vand og abrasiv skæring

Ventilation

REGUVENT A/S Oustedvej 4, 8660 Skanderborg Tlf. 75 66 17 77. Fax 75 66 15 02 www.reguvent.dk mail@reguvent.dk Komplette ventilationsløsninger tilpasset Deres behov.

INDUSTRIVARME

Transportbånd Grædstrup Stål A/S Hamborgvej 6, 8740 Brædstrup Tlf. 75 76 01 00. Fax 75 76 02 03 www.graedstrupstaal.dk Pulverlakeret stålspær.

Trådvarer

CN Maskinfabrik A/S Skovløkkevej 4, Tiset, 6510 Gram Tlf. 74 82 19 19 www.cn-maskinfabrik.dk Gummi/pvcbånd - bølgekanter og medbringer - elevatorbånd og kopper - slidbestandig gummi tromlebelægning - cevron bånd - færdigkonfektionerede bånd skrabere - teflonbånd. Vores transportbånd holder jeres produktion kørende!

VVS

IN-Therm AS Sofienlystvej 7, 8340 Malling Tlf. 86 93 36 33. Fax 86 93 38 95 E-mail: swep@swep.dk Hjemmeside: www.swep.dk Varmevekslere.

DS-bladet nr. 14 2011 | 39


Instrumenter for VVS og industri

ISSN 1602-7213

Ændring vedr. Abonnement – ring venligst 66 17 33 33

tid ca . 15.0 00

Afsender: DS-bladet  |  Magnoliavej 2  |  5250 Odense SV

Magasinpost-MMP ID-nr 42386

HUSK

Vi lev erer o gså instru mente r Al på lag er

DS-bladet nr. 14, 2011  

DS-bladet nr. 14, den 9. november 2011