Magasinet Arbejdsgiverne nr. 9

Page 24

NYT FRA

VIRKSOMHEDERNE

INVESTER ELLER MIST DINE KUNDER Møn Maskinbyg har valgt at investere i en fem-akset CNC-maskine for at fremtidssikre forretningen. TEKST: AMALIE KLITGAARD

Da Møn Maskinbygs kunder begyndte at stille større krav til kvaliteten af leverede produkter, vidste ledelsen, at de hurtigst muligt skulle efterkomme det ønske. Ikke fordi det var blevet et problem. Men når nogle kunder spørger, vil der i fremtiden med stor sandsynlighed komme flere. Med kvalitet menes præcision, for Møn Maskinbyg har siden 1988 lavet maskiner til helt specialiserede opgaver. Deres kerneområde er håndtering af metalemballage og automation til fødevare- og medico-industrien.

Derfor får maskinbyggeriet i oktober en fem-akset CNC-maskine, så de kan efterleve den stigende efterspørgsel på mere avancerede maskinløsninger. Den høje præcision er vigtig i konkurrencen om kundernes gunst, siger Oscar Møller Nielsen, business coordinator i Møn Maskinbyg: - Barren for kvaliteten bliver hævet konstant i takt med den teknologiske udvikling. Vi er i højere grad i konkurrence med ind- og udland, og især i udlandet kan vi mærke, at andre virksomheder har fået idéen med at skærpe kvaliteten.

MØN MASKINBYG A/S: Ejer og direktør: Knud G. Hansen Ansatte: 13 Web: www.maskinbyg-moen.dk Hjemsted: Stege på Møn

De installerer først den fem-aksede CNC-maskine nu, fordi det ikke har været rentabelt før, men nu er den nødvendig som fremtidssikring: - Hvis ikke man gør noget, bliver man hægtet af, siger Oscar Møller Nielsen.

Flere gevinster Allerede nu har to medarbejdere fra Møn Maskinbyg været på kursus for at betjene maskinen, som til efteråret vil blive brugt meget. - Udover en bedre kvalitet kan vi lave nogle ting på en mere lønsom måde, simpelthen hurtigere og lettere. Og dermed kan vi blive lidt mere fleksible med leveringstiden, siger Oscar Møller Nielsen.

Thomas Olsen får ansvaret for den nye fem-aksede CNC-maskine. Her står han ved en anden af Møn Maskinbygs fræsere. 24 · MAGASINET ARBEJDSGIVERNE · #8 - 2018

Den bedre kvalitet og fleksibilitet smitter forhåbentligt af på virksomhedens omsætning, men business koordinatoren fortæller, at de endnu ikke kan vide, om medarbejderantallet vokser. - Jeg er selv kommet til i år, og i sommeren har vi ansat en lærling. Så vi håber og satser på, at vi vokser. Men det er endnu svært at sige.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.