Page 1

“Caret periculo, qui etiam cum est tutus, cavet” Pubilius

www.maritime-security.eu

OŚRODEK SZKOLENIOWY MARITIME SAFETY & SECURITY LTD

OFERTA SZKOLENIA „MARITIME SECURITY OFFICER” PRZYGOTOWUJĄCEGO DO ZDOBYCIA KWALIFIKACJI DO PODJĘCIA PRACY W CHARAKTERZE CZŁONKA ZESPOŁU OCHRONY STATKÓW. International Association of Counter Terrorism Security Professionals

International Code of Conduct for Private Security Services Providers

Strona 1 z 11


“Caret periculo, qui etiam cum est tutus, cavet” Pubilius

O MARITIME SAFETY & SECURITY Wzrost zagrożenia na morzu terroryzmem oraz piractwem były siłą sprawczą założenia w 2007 roku firmy Maritime Safety & Security – jedynej w Polsce firmie specjalizującej się w bezpieczeństwie morskim. Naszym głównym polem działalności jest maritime security ze szczególnym uwzględnieniem działalności szkoleniowej. Ośrodek Szkoleniowy Maritime Safety & Security uzyskał uznanie Urzędu Morskiego w Szczecinie do prowadzenia szkoleń objętych konwencją STCW 95. W trosce o najwyższą jakość świadczonych przez nas usług wprowadziliśmy system zarządzania jakością ISO 9001-2008 w obszarze szkoleń MarSec, antypirackich, zarządzania operacjami MarSec, ochronie statków i consultingu w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego. Nasze działania zostały pozytywnie ocenione przez Germanischer Lloyd i od 2011 roku posiadamy certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008 we wspomnianych wcześniej obszarach. Nasza kadra dydaktyczna to byli operatorzy jednostki specjalnej MW RP Formoza, kapitanowie dowodzący statkami w czasie ataku pirackiego i długotrwałego incydentu zakładniczego, psycholog wojskowy z doświadczeniem w PTSD (zespół stresu pourazowego).

OŚRODEK SZKOLENIOWY Założony w czerwcu 2009 w oparciu o tworzenie nowych standardów w edukacji w zakresie bezpieczeństwa. Naszym celem jest dostarczenie szkoleń najwyższej jakości, przeprowadzonych przez najwyższej klasy ekspertów, posiadających doświadczenie z służby w siłach specjalnych marynarki wojennej oraz kapitanów marynarki handlowej mających doświadczenie w dowodzeniu statkiem w czasie zagrożeń asymetrycznych.

Strona 2 z 11


“Caret periculo, qui etiam cum est tutus, cavet” Pubilius

WYKŁADOWCY Kmdr ppor. rez. Sebastian Kalitowski: PREZES ZARZĄDU Maritime Safety & Security, DYREKTOR OŚRODKA SZKOLENIOWEGO MS&S, absolwent Akademii Marynarki Wojennej, a także Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie. Służył w marynarce wojennej, jako płetwonurek bojowy oraz dowódca grupy specjalnej płetwonurków w jednostce „Formoza”. 1,5 roku spędził na Bałkanach realizując zadania związane ze zwalczaniem terroryzmu i międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Jego zainteresowania związane są z taktyką działań antyterrorystycznych na morzu oraz bezpieczeństwem, ochroną statków i obiektów portowych oraz aspektami psychologicznymi działań terrorystycznych. Wykłada na Uniwersytecie Szczecińskim. Kapitan żeglugi jachtowej i motorowodnej, instruktor walki wręcz i skoczek spadochronowy wojsk powietrznodesantowych. Członek grupy ekspertów ds. gospodarki morskiej Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Biegły sądowy w dziedzinie piractwa i terroryzmu morskiego. Kpt. ż.w. Marek Niski: Od czerwca 1979 do 1988 lat pracował w szczecińskim TRANSOCEANIE, osiągając stopień chiefa oficera. W 1990 uzyskał dyplom kapitana żeglugi wielkiej. Promowany dwukrotnie na stanowisko kapitana, najpierw przez NITC a następnie przez VELĘ. Ukończył wiele profesjonalnych kursów specjalistycznych m.in. w Rotterdamie, Tokio, na Filipinach, w Ismailii (Egipt), Dubaju, Londynie, South Shields, Iławie i inne. W roku 2008 dowodził VLCC Sirius Star, największym w historii statkiem, porwanym przez piratów somalijskich na otwartym oceanie, z dala od strefy uważanej za zagrożoną. Cała załoga szczęśliwie powróciła do domów, statek odniósł relatywnie niewielkie straty na skutek uprowadzenia. Ostatnia opinia armatora „jeden z naszych najbardziej doświadczonych kapitanów oraz człowiek, którego zawsze chcemy mieć między nami”. Kpt. ż.w. Piotr Budzynowski: Jest absolwentem Szczecińskiej Akademii Morskiej. Pływa jako kapitan od roku 1986. Dowodził statkiem MV BELUGA NOMINATION podczas jednego z najbardziej agresywnych ataków w historii współczesnego piractwa, w którym zanotowano także ofiary śmiertelne. Kpt. rez. Robert Pawłowski: Absolwent Akademii Marynarki Wojennej. Były oficer jednostki specjalnej płetwonurków Formoza, w której spędził 13 lat. Ma za sobą misje w Zatoce Perskiej, czy Afganistanie. Dalsze doświadczenie zdobył jako pracownik ochrony VIP. Chronił między innymi personel dyplomatyczny w Polsce i za granicą. Po odejściu ze służby wziął udział jako doradca w projekcie szkoleniowym dla afgańskiej policji. Obecnie instruktor strzelectwa i taktyki. Kmdr ppor. rez. Krzysztof Suchomski: Karierę zawodową rozpoczął w Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego w Gdyni jako dowódca plutonu – instruktor. Następnie w Sekcji Działań Specjalnych Marynarki Wojennej RP – FORMOZA służył jako dowódca sekcji działań specjalnych, oficer flagowy broni podwodnej w Zespole Dowodzenia Sekcjami Działań Specjalnych MW RP. Na zakończenie zawodowej służy wojskowej służył w Special Operations Command and Control Element (SOCCE) – Afganistan, Kabul jako oficer planowania na etacie Jednostki Specjalnej GROM. Współtwórca Morskiego Oddziału Fundacji Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych w Środzie Wlkp. Założyciel firmy szkoleniowej : Ośrodek Szkolenia Excalibur a także firmy S.W.A.T. szkolącej z zakresu operacyjnego prowadzenia pojazdów oraz organizacji imprez integracyjnych i konferencji. Kapitan motorowodny; Sternik jachtowy; Nurek II klasy specjalności wojskowej; Starszy płetwonurek bojowy; Nurek ratownictwa; Kierownik podwodnych działań specjalnych; Uczestnik wielu międzynarodowych i krajowych kursów specjalistach. Mjr dr Angelika Szymańska: absolwentka psychologii Wydziału Społecznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zawód psychologa wykonuje od 11 lat specjalizując się głównie w psychologii wojskowej. Karierę zawodową rozpoczęła w 1996 r. w 29 Brygadzie Zmechanizowanej. Następnie kierowała pracą psychologów 12 Dywizji Zmechanizowanej. Obecnie pełni służbę w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie zajmując się głównie psychologicznym przygotowaniem żołnierzy do wykonywania zadań podczas misji pokojowych i stabilizacyjnych. Ukończyła szereg kursów w zakresie negocjacji, psychologii, interwencji kryzysowej oraz postępowania psychologicznego w sytuacjach kryzysowych.

Strona 3 z 11


“Caret periculo, qui etiam cum est tutus, cavet” Pubilius

Strona 4 z 11


“Caret periculo, qui etiam cum est tutus, cavet” Pubilius

KURSY MARITIME SECURITY realizowane przez firmę Maritime Safety & Security Gospodarka morska i transport drogą morską stanowią fundament gospodarki globalnej. Szczególnie dzisiaj, ze względu na globalizację gospodarki najtańszy transport drogą morską stanowi, mimo rozwoju innych środków transportu 98% międzykontynentalnej wymiany handlowej. Drogą morską zaspokajane jest również 50% popytu na ropę naftową Europy Zachodniej. Wzrost zagrożenia atakami terrorystycznymi na świecie, a szczególnie odczuwalny od 2008 roku wzrost liczby aktów piractwa morskiego w rejonie Rogu Afryki niesie nowe wyzwania dla światowego shippingu i wymaga szybkich i często drastycznych rozwiązań. Współczesne zagrożenia asymetryczne na morzu wymagają od wszystkich tych, którzy odpowiadają za ich rozpoznanie, usuwanie i zapobieganie wysokiej klasy profesjonalizmu, często wykraczającego fachową wiedzą poza szeroko rozumianą dziedzinę bezpieczeństwa. Wzrost zagrożeń na morzu spowodował także to, iż buduje się prężna i jak nigdy dotąd ważna branża „maritime security”, w której swoje miejsce odnajduje wielu specjalistów z branży bezpieczeństwa, z bogatym bagażem doświadczeń, często wyniesionych ze służby w jednostkach specjalnych. Dzisiejsze zagrożenia asymetryczne na morzu wymagają właściwego przygotowania członków Grup Ochrony Statku (Vessel Protection Team). Ich działania muszą być kompatybilne z działaniami na statku, a wiedza nie może się ograniczać do wiedzy taktycznej dotyczącej obsługi jednostek broni. Członkowie Grupy Ochrony Statku nie tylko funkcjonują w specyficznym środowisku współczesnej żeglugi najeżonej techniką oraz procedurami, ale także poruszają się w gąszczu międzynarodowych przepisów prawnych oraz przepisów prawnych państwa bandery. Do dzisiaj działanie Armed Vessel Protection Team nie jest usankcjonowanie prawnie, brak jednolitych przepisów dotyczących Rules of Engagement, a dokument wydany przez IMO „Guidance on the use of armed Private Maritime Security Contractors” jest jedynie impulsem do podjęcia wysiłku rozwiązań prawnych. W związku z dynamicznym rozwojem światowej branży „maritime security” oraz dużym zainteresowaniem podjęciem w niej pracy firma Maritime Safety & Security przygotowała następujące kursy adresowane do osób aplikujących do wykonywania obowiązków zawodowych w dziedzinie prywatnych dostaw usług bezpieczeństwa w branży „maritime security” w charakterze Team Leader Vessel Protection Team, Member Vessel Protection Team:

Strona 5 z 11


“Caret periculo, qui etiam cum est tutus, cavet” Pubilius

SHIP SECURITY OFFICER - 18 GODZ.DYDATKYCZNYCH- 2 DNI SZKOLENIOWE Wielu prywatnych dostawców usług bezpieczeństwa w branży „maritime security” zatrudniając członków VESSEL PROTECTION TEAM oczekuje oprócz doświadczenia wojskowego czy policyjnego odpowiedniego przygotowania morskiego i wymaga posiadania międzynarodowego certyfikatu odbycia przeszkolenia na Oficera Ochrony Statku. Kursy na SSO organizowane przez inne ośrodki skierowane są do marynarzy (najczęściej SSO na statku jest kapitan lub starszy oficer) i nie uwzględniają braku przygotowania zawodowego uczestnika, jako oficera marynarki handlowej. Nasze kursy są skierowane do osób mających przygotowanie zawodowe związane z ochroną, a niemających wykształcenia morskiego oraz doświadczenia zawodowego zdobytego w czasie pracy na statkach. CEL SZKOLENIA: 1. Zdobycie międzynarodowych uprawnień do pełnienia funkcji Oficera Ochrony Statku 2. Opanowanie wiedzy z zakresu organizowania ochrony na poziomie Oficera Ochrony Statku 3. Ogólne przygotowanie do działalności, jako Oficer Ochrony Statku Program szkolenia, a także stworzone procedury są oparte na obowiązujących aktach normatywnych Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statku i Obiektu Portowego (International Ship and Port Facility Security Code), Unii Europejskiej i Rzeczpospolitej Polskiej. Program szkoleń zatwierdzony przez Międzynarodową Organizację Morską IMO oraz spełniający założenia Standards of Training, Certification and Watchkeeping STCW 95. ZAKRES SZKOLENIA OBEJMUJE TEMATYKĘ DOTYCZĄCĄ:        

Rozwoju polityki bezpieczeństwa na morzu, Konwencji SOLAS, Współczesnych zagrożeń asymetrycznych na morzu Rozpoznania, identyfikacji i sposobu postępowania z przedmiotami niebezpiecznymi, Wykonywania ocen ryzyka dla statku, portu oraz urządzeń portowych, Zachowań ludzkich, stosunków interpersonalnych i komunikacji, Przeszukania różnego rodzaju statków oraz różnego rodzaju pomieszczeń i osób, Organizacji bezpieczeństwa, zakresu obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach,  Opracowania planu ochrony statku,  Gotowości w sytuacjach awaryjnych, ćwiczeń oraz manewrów,  Procedur administracyjnych dotyczących ochrony statku i portu,

Strona 6 z 11


“Caret periculo, qui etiam cum est tutus, cavet” Pubilius

ANTI – PIRACY & BMP 4 (7 GODZ. DYDAKTYCZNYCH – 1 DZIEŃ SZKOLENIOWY)

CEL SZKOLENIA: 1. Zdobycie międzynarodowego zaświadczenia potwierdzającego przeszkolenie w zakresie postępowania w przypadku ataku pirackiego na morzu, 2. Zdobycie wiedzy na temat taktyki działania piratów somalijskich; 3. Zdobycie wiedzy na temat międzynarodowych procedur dotyczących ochrony statków; 4. Zdobycie wiedzy na temat międzynarodowego systemu bezpieczeństwa w rejonie GoA.

ZAKRES SZKOLENIA OBEJMUJE TEMATYKĘ DOTYCZĄCĄ:      

Sytuacji wywiadowczej w rejonie GoA, Modus operandi somalijskich piratów, Wykorzystywanego przez piratów sprzętu oraz uzbrojenia, Szczegółowej charakterystyki poszczególnych etapów aktu piractwa na morzu, Dostępnego sprzętu i urządzeń do ochrony statków, procedur i dokumentów dotyczącymi ochrony statków: International Ship and Port Facility Security Code, Best Management Practices for Protection against Somalia Based Piracy 4 oraz innymi,  strukturą bezpieczeństwa na morzu w rejonie High Risk Area: IRTC i GoA, Morza Arabskiego i Oceanu Indyjskiego;

Strona 7 z 11


“Caret periculo, qui etiam cum est tutus, cavet” Pubilius

ON BOARD TACTICAL TRAINING - 7 GODZ. DYDAKTYCZNYCH- 1 DZIEŃ SZKOLENIOWY

Działania taktyczne, szczególnie dla osób, które nigdy nie pracowały na morzu mogą wydawać się skomplikowanymi. Mimo wielu godzin spędzonych na treningach taktycznych w wojsku, policji czy innych ośrodkach treningowych, zapoznanie się z nowym otoczeniem i specyficznymi warunkami pozwoli na pełne wykorzystanie wcześniej zdobytego doświadczenia. CEL i ZAKRES SZKOLENIA OBEJMUJĄ: Celem kursu jest zapoznanie osób chcących wykonywać zadania ochrony na morzu jako: Member Vessel Protection Team oraz Team Leader Vessel Protection Team w czasie operacji MarSec. W czasie kursu odbywającego się na statku uczestnicy zapoznają się m.in. z: taktyka działań ochronnych na jednostkach pływających, przeprowadzaniem PSSA (Piracy Specific Security Audit), specyfiką jednostek pływających oraz konstrukcji okrętowych, jako obiektu ochrony, doborem wyposażenia do realizacji ochrony na statku, organizacją służby ochrony przez Vessel Protection Team na statku, przykładowymi Rules of Engagement stosowanymi przez Armed Vessel Protection Team ZAKRES SZKOLENIA OBEJMUJE TEMATYKĘ DOTYCZĄCĄ:    

Taktyka działań ochronnych na jednostkach pływających Wykorzystanie konstrukcji statku do działań taktycznych na burcie; Specyfika oraz zakres obowiązków Vessel Protection Team; Ochrona statku w czasie wejścia w High Risk Area;

*Uczestnicy proszeni są o zabranie odzieży taktycznej.

Strona 8 z 11


“Caret periculo, qui etiam cum est tutus, cavet” Pubilius

TACTICAL MARITIME CASUALTY CARE – 7 GODZ. DYDAKTYCZNYCH – 1 DZIEŃ SZKOLENIOWY

Działania antypirackie coraz częściej kończą się ofiarami zarówno śmiertelnymi, jak i rannymi. W trudnych warunkach na morzu, szybka pomoc lekarza może być niemożliwa, szczególnie podczas ataku pirackiego, jeden z operatorów może zostać ranny w wymianie ognia. CEL SZKOLENIA: Celem kursu jest pozyskanie przez uczestników specjalistycznej wiedzy z zakresu ratownictwa taktycznego oraz obsługi wybranych urządzeń do udzielania pierwszej pomocy. ZAKRES SZKOLENIA OBEJMUJE TEMATYKĘ DOTYCZĄCĄ: I. Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy: - Łańcuch przeżycia; - Resuscytacja krążeniowo – oddechowa; - Użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AEG); II. Ratownictwo taktyczne: - Działania pod ostrzałem; - Pomoc w strefie względnie bezpiecznej; - Taktyczne udzielanie pomocy poszkodowanemu; - Przygotowanie poszkodowanego do ewakuacji;

Strona 9 z 11


“Caret periculo, qui etiam cum est tutus, cavet” Pubilius

KURS BASIC SAFETY TRAINING STCW 95 – 28 GODZ. DYDAKTYCZNYCH – 4 DNI SZKOLENIOWE

CEL SZKOLENIA: Celem kursu jest ukończenie przeszkolenia w zakresie: Indywidualnych Technik Ratunkowych (ITR), Podstaw Ochrony Przeciw Pożarowej (P.Poż.), Podstaw Medycznych (Pierwszej Pomocy), Bezpieczeństwa Własnego i Odpowiedzialności Wspólnej - niezbędnych do otrzymania MIĘDZYNARODOWYCH DOKUMENTÓW DLA MARYNARZA- KSIĄŻECZKI ŻEGLARSKIEJ. ZAKRES SZKOLENIA OBEJMUJE TEMATYKĘ DOTYCZĄCĄ: Poszczególnych kursów zgodnie z programem szkoleń zatwierdzonych przez Międzynarodową Organizację Morską IMO oraz spełniający założenia Standards of Training, Certification and Watchkeeping STCW 95.

ZAKWATEROWANIE Camping Marina PTTK jest czterogwiazdkowym ośrodkiem wypoczynkowym nad szczecińskim jeziorem Dąbie, gdzie odbywają się szkolenia z zakresu MarSec Operator. Dystans od stacji kolejowej wynosi około 8 kilometrów. W pobliżu znajduje się także dworzec autobusowy. Ośrodek oferuje uczestnikom zakwaterowanie w domkach, przygotowanych do przyjmowania gości o każdej porze roku. W środku znajdują się także łazienka, toaleta oraz połączenie wifi. Na miejscu jest także restauracja, gdzie uczestnicy jedzą posiłki.

Strona 10 z 11


“Caret periculo, qui etiam cum est tutus, cavet” Pubilius

KOSZT: Koszt udziału w programie szkoleniowym Maritime Security Officer wynosi pełny przydział środków przeznaczony na program rekonwersji – 5625zł (wymagana przedpłata 1000 pln). Cena zawiera zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych, całodobowe wyżywienie składające się z 3 posiłków, koszty wydania certyfikatów, komplet materiałów szkoleniowych oraz dyplom pamiątkowy i t-shirt.

ZATRUDENIENIE: Jako, że Maritime Safety & Security prowadzi usługi w zakresie ochrony statków, możliwe jest, że kursanci otrzymają propozycję pracy.

DANE KONTAKTOWE: W przypadku zapisów na szkolenie i ewentualnych pytań proszę o kontakt: Maritime Safety & Security ul. Dębogórska 22 71-717 Szczecin Tel: +91 433 63 60, +48 602 710 849 Email: office@maritime-security.eu

International Association of Counter Terrorism Security Professionals

International Code of Conduct for Private Security Services Providers

Strona 11 z 11

MSS Oferta PL  
MSS Oferta PL  

PRZYGOTOWUJĄCEGO DO ZDOBYCIA KWALIFIKACJI DO PODJĘCIA PRACY W CHARAKTERZE CZŁONKA ZESPOŁU OCHRONY STATKÓW. “Caret periculo, qui etiam cum es...

Advertisement