Page 1

betrouwbaar praktisch realisatieadvies; verkorten doorlooptijd vergunningverleningproces; integrale bouwkundige advisering; centraal aanspreekpunt; korte lijntjes met snelle schakeling; specialisten op het gebied van bouwregelgeving; bouwplantoetsing; quickscan Bouwbesluit; integrale bouwplantoets; gemeente; brandveiligheid; brandveilig ontwerpen; brandveilig gebruik; Bouwbesluit berekeningen; advies strippenkaart; kennisoverdracht; onmisbare schakel tijdens het bouwproces; deskundigheid; betrouwbaar praktisch realisatieadvies; verkorten doorlooptijd vergunningverleningproces; integrale bouwkundige advisering; centraal aanspreekpunt; korte lijntjes met snelle schakeling; specialisten op het gebied van bouwregelgeving; bouwplantoetsing; quickscan Bouwbesluit; integrale bouwplantoets; gemeente; brandveiligheid; brandveilig ontwerpen; brandveilig gebruik; Bouwbesluit berekeningen; advies strippenkaart; kennisoverdracht; onmisbare schakel tijdens het bouwproces; deskundigheid; betrouwbaar praktisch realisatieadvies; verkorten doorlooptijd vergunningverleningproces; integrale bouwkundige advisering; centraal aanspreekpunt; korte lijntjes met snelle schakeling; specialisten op het gebied van bouwregelgeving; bouwplantoetsing; quickscan Bouwbesluit; integrale bouwplantoets; gemeente; brandveiligheid; brandveilig ontwerpen; brandveilig gebruik; Bouwbesluit berekeningen; advies strippenkaart; kennisoverdracht; onmisbare schakel tijdens het bouwproces; deskundigheid;

betrouwbaar praktisch realisatieadvies; verkorten doorlooptijd vergunningverleningproces; integrale bouwkundige advisering; centraal aanspreekpunt; korte lijntjes met snelle schakeling; specialisten op het gebied van bouwregelgeving; bouwplantoetsing; quickscan Bouwbesluit; integrale bouwplantoets; gemeente; brandveiligheid; brandveilig ontwerpen; brandveilig gebruik; Bouwbesluit berekeningen; advies strippenkaart; kennisoverdracht; onmisbare schakel tijdens het bouwproces; deskundigheid; betrouwbaar praktisch realisatieadvies; verkorten doorlooptijd vergunningverleningproces; integrale bouwkundige advisering; centraal aanspreekpunt; korte lijntjes met snelle schakeling; specialisten op het gebied van bouwregelgeving; bouwplantoetsing; quickscan Bouwbesluit; integrale bouwplantoets; gemeente; brandveiligheid; brandveilig ontwerpen; brandveilig gebruik; Bouwbesluit berekeningen; advies strippenkaart; kennisoverdracht; onmisbare schakel tijdens het bouwproces; deskundigheid; betrouwbaar praktisch realisatieadvies; verkorten doorlooptijd vergunningverleningproces; integrale bouwkundige advisering; centraal aanspreekpunt; korte lijntjes met snelle schakeling; specialisten op het gebied van bouwregelgeving; bouwplantoetsing; quickscan Bouwbesluit; integrale bouwplantoets; gemeente; brandveiligheid; brandveilig ontwerpen; brandveilig gebruik; Bouwbesluit berekeningen; advies strippenkaart; kennisoverdracht; onmisbare schakel tijdens het bouwproces; deskundigheid;

Nex2us de onmisbare schakel tijdens het bouwproces

Onze aanpak staat garant voor kwalitatieve, efficiĂŤnte en praktisch realiseerbare oplossingen!


Maak kennis met de dienstverlening van Nex2us Zin om samen te werken met een betrouwbare en innovatieve partner met verstand van zaken? Een adviseur op het gebied van bouwregelgeving die zich onderscheid door het aanwezige kennisniveau en de praktische toepasbaarheid van geadviseerde oplossingen? Dan bent u bij Nex2us aan het juiste adres! Voor elke fase van het ontwerpproces is Nex2us een betrouwbare en innovatieve partner met verstand van zaken. Betrokkenheid, daadkracht en een creatieve denkwijze zijn typerend voor onze benadering van een adviesvraag. Bij Nex2us kunt u terecht in iedere fase van het bouwproces. Echter door ons vroegtijdig in te schakelen kunnen we u direct helpen in het maken van de juiste keuzes waardoor dure ingrepen gedurende het verdere proces vermeden kunnen worden. Onze specialisaties omvatten een breed aantal vakgebieden. Voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw passen we onze kennis toe voor het verkrijgen van integrale praktische adviezen op het gebied van brandveiligheid, binnenmilieu, gebruik, energie en bouwplantoetsingen. Deze uitgebreide kennis stelt ons in staat oplossingen integraal in te zetten vanuit de diverse invalshoeken met een optimaal resultaat voor onze opdrachtgevers. Naast het toepassen van onze kennis, dragen we deze ook graag uit aan anderen. Dit doen we door middel van het geven van incompany trainingen op het gebied van bouwregelgeving die, indien gewenst, geheel op uw behoefte kunnen worden aangepast. Tevens willen we u attenderen op een unieke service die we bieden aan onze klanten. Kleine (project gebonden) vragen met betrekking tot de bouwregelgeving kunt u stellen via de Advies Strippenkaart. Door het gebruik van deze strippenkaart ontvangt u snel antwoord op uw vragen zonder het moeten uitschrijven van een volledige adviesopdracht. Samengevat kunt u het volgende van Nex2us verwachten: - betrouwbaar praktisch realisatieadvies; - integrale bouwkundige advisering; - centraal aanspreekpunt; - korte lijntjes met snelle schakeling; - specialisten op het gebied van bouwregelgeving.

www.nex2us.nl


Bouwplantoetsing Nex2us streeft er naar om met adequate toetsing een bijdrage te leveren aan betere gebouwen. Door Nex2us vroegtijdig in te schakelen kunnen eventuele knelpunten eerder worden gevonden, waardoor faalkosten beperkt worden. Door één partij de vergunningaanvraag te laten coördineren worden de stukken van alle partijen beter op elkaar afgestemd en wordt tevens een hogere kwaliteit van de vergunningaanvraag en daarmee van het ontwerp- en bouwproces geborgd. Afhankelijk van uw wens, stadium waarin het project zich bevindt, type bouwproject en het aanwezige budget bieden we deze dienst in verschillende vormen aan. U kunt hierbij denken aan: - quickscan Bouwbesluit; - éénmalige volledige bouwplantoets; - integrale 'gecertificeerde' bouwplantoets conform BRL5019; - toetsing Woonkeur - toetsing Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) - toetsing Technische ABC-lijst (Woningborg).

Brandveilig ontwerpen Het onderwerp brandveiligheid is één van de belangrijkste aspecten met betrekking tot veiligheid bij het ontwerpen, bouwen en in stand houden van uw gebouw. De eisen die de regelgeving stelt aan de brandveiligheid van een gebouw kunnen bepalend zijn voor het ontwerp ervan. Het is daarom raadzaam dat u reeds in een vroeg stadium de brandveiligheid van uw ontwerp laat beoordelen door een gespecialiseerde professionele partij die met oplossinggerichte adviezen uw ontwerpproces in goede banen kan leiden.

Brandveilig gebruik Nex2us kan u primair ondersteunen om de status van de brandveiligheid en het brandveilig gebruik van uw gebouw en bedrijf in kaart te brengen zodat u niet voor verrassingen komt te staan en u uw verantwoordelijkheid neemt met betrekking tot de veiligheid van uw omgeving. Naast toetsing aan en advisering over de reguliere bouwregelgeving, kan Nex2us u ook adviseren op het gebied van: - gelijkwaardigheid; - beheersbaarheid van brand; - bepaling vuurbelasting; - opvang- en doorstroomcapaciteit van deuren, trappenhuizen; - weerstand tegen brandoverslag (Wbo); - gebruiksvergunningen; - een integraal brandveiligheidsadvies.

Bouwbesluit berekeningen Nex2us adviseert en toetst tijdens het ontwerpproces. Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet worden aangetoond dat wordt voldaan aan verschillende prestaties op het gebied van bouwfysica en brandveiligheid. Daarvoor zijn diverse berekeningen noodzakelijk. Nex2us kan deze berekeningen voor u verzorgen. Denk daarbij aan het bepalen of het berekenen van: - gebruiks- en verblijfsgebiedoppervlakten; - equivalente daglichttoetreding; - ventilatiebalans en doorspuibaarheid; - nagalmtijd (gemeenschappelijke verkeersruimten); - energieprestatiecoëfficiënt (in 2013 in combinatie met de opleveringstoets Energielabel nieuwbouw); - de warmteweerstand (Rc) van samengestelde constructies; - geluidwering gevels; - milieuprestatie van gebouwen (verplicht per 1-1-2013).


De Advies Strippenkaart Met de advies strippenkaart kunt u gebruik maken van een laagdrempelige, betaalbare, professionele en oplossinggerichte helpdesk, die u op al uw vragen over de toepassing van de bouwregelgeving snel antwoord geeft zonder administratieve rompslomp. Als u een strippenkaart heeft aangeschaft, kunt u op ieder moment vragen stellen over de bouwregelgeving.

Kennisoverdracht Nex2us verzorgt opmaat gemaakte incompany trainingen op het gebied van bouwregelgeving. Uitgangspunt van onze trainingen is dat de lesstof antwoord moet geven op vragen en problemen waarmee u in de dagelijkse werkpraktijk wordt geconfronteerd. U leert problemen te signaleren en vervolgens oplossingen te vinden, ofwel door zelfstudie ofwel door inschakeling van deskundigen.

Herbestemmen Duurzame renovatie of herbestemming is tegenwoordig een zeer goede overweging. Simpelweg omdat het vinden van een nieuwe bestemming voor een leegstaand gebouw voor een niet optimaal benut gebouw op relatief eenvoudige wijze kan zorgen voor (extra) inkomsten. Door een goede combinatie van functies te kiezen kan een bestaand gebouw weer een rendabel tweede leven krijgen. Nex2us kan u ondersteunen en adviseren in het voortraject, het advies- en uitwerkingstraject en tevens begeleiding in het uitvoeringstraject.

TIP! Op de website van www.onlinebouwbesluit.nl kan op interactieve wijze het Bouwbesluit geraadpleegd worden.

Heeft u als opdrachtgever behoefte aan specialistisch advies en wilt u weten wat Nex2us voor u kan betekenen, neem dan vrijblijvend contact met ons op. T I E

(0164) 70 02 02 www.nex2us.nl info@nex2us.nl

Postbus 101 4870 AC Etten-Leur

Bezoekadres Dahliastraat 94c 4613 DP Bergen op Zoom

Postadres Postbus 101 4870 AC Etten-Leur

Algemeen T (0164) 70 02 02 E info@nex2us.nl I www.nex2us.nl

Nex2us KvK Breda 54111625 BTW nr NL8511.67.755.B01 ABN AMRO 594566770

b b o d s i b b a b b o

b a b b o d s i b b a b b o

Nex2us  

De onmisbare schakel tijdens het bouwproces

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you