Page 1


motor trim

Sadržaj: 4 ZANIMLJIVOSTI Pomoć

pri vožnji i parkiranju

6 MANIFESTACIJE Sajam morora Engine expo 2003

8 MANIFESTACIJE Izbor za motor godine 2003.

10 SERVIS Zamena kliznih ležajeva

12 TEHNIKA Sagorevanje kod dizel motora

14TRGOVINA Cubi shop

15 SERVIS Filteri u motoru Cubi inforn1ator za servisere motora, broj 3. Direktor: Jožef Buluniler Glavni i odgovorni urednik: dipl. ing. Predrag Đukić Prelom i dizajn: Igor Pejović Tehnički urednik: Karlo Buhmiler Saradnici: dipl. ing. Dragan Ružić, dipl. ing. Robert Buhmiler, Stevan Kišgeci Štampa: ALFAGRAF - Peti·ovaradin e-mail: motortrim@neobee.net


motor trim

Poštovane kolege, ao i prethodna dva, i treći broj Motor trima donosi aktuelne informacije iz sfere automobila sa naglaskom na motoristiku. U periodu koji je iza nas desilo se mnogo interesantnih stvari. Pre svega, porodica Cubi postala je bogatija za još jednog člana: Napredak iz Bačke Palanke. Njegovim ulaskom u sistem Cubi kvaliteta, osiguraćc sc efikasan servis viljuškara ali isto tako teretnog i putničkog programa.

K

Početkom juna, u prostoru Štutgarskog sajma, održan je peti po redu Engine expo, manifestacija koja prati industriju motora. Bila je to dobra prilika da se sagledaju dešavanja koja prate ona glavna (najveći proizvođači motora ipak nisu bili prisutni), tc da sc vide sveže ideje i pomaci načinjeni u tehnologiji. Izbor za motor godine, svojevrsni Oskar u svetu motora, koji je tom prilikom održan, imao je do sada najbrojniji žiri sačinjen od stručnjaka iz gotovo svih kraje~ va sveta. Bio je to pravi način da naziv "internacionalni" preraste formalno i dobi~ je svoje pravo značenje. Kako smo ovu priredbu prepratili sa lica mesta, na strani~ cama ovog broja naćićete izveštaj upotpunjen ekskluzivnim fotografijama. dipl. ing. maš. Predrag Đukić

Upoznajte Klipana, novu maskotu familije Cubi! Svojom jedinstvenom pojavom on simbolizuje brigu koju naš kolektiv ukazuje svakom klipu, svakom cilindru i ventilu ... Njegov tvorac je poznati novosadski karikaturista Ljubomir Sopka.


zanimljivosti v

v

VESTACKA INTELIGENCIJA U savremenim vozilima elektronika je sve prisutnija. Njene sposobnosti posebrw fasciniraju na polju upravljanja, pa se ona danas stara za kontrolu brojnih funkcija. savremenim vozilima elektronika je sve prisutnija. Njene sposobnosti posebno fasciniraju na polj u upravljanja, pa se ona danas stara za kontrolu brojnih funkcija. Zapravo, elektronski sistemi se često nalaze između čoveka i izvršnih uređaja, i posreduju u njihovoj komunikaciji. Zadatak vešwčke inteligencije je da zelje vozača što doslednije Radar, smešten u prednji deo vozila, nije osedjiv na odsustvo sveda, maglu, sneg ili sprovede u stvarnos t, uz puno poštovanje prirode motora, koč­ kišu ... U zoni dometa od čitavih 180 m, on besprekorno uočava prepreke i sistemu nica, transmisije... U zavisnosti šalje preciznu informaciju o voznoj situaciji. od umešnosti elektronskog rukoRastojanje i brzina Dalje, robotizovani menj ači doneli su vodioca, povećavaju se udobnost, upramogućnost odabira načina vožnje od ekonoSistem ADR (Automatische Distanz vljivost i bezbednost vozila, podižu njegova mičnog do sportskog na pritisak dugmeta. I Regelung) u sebi objedinjuje i funkciju agilnost, pouzdanost i dugovečnost, a smanvolan je dobio inteligentno pojačanje. Elekodržavanje zadate brzine (Tempomat): autojuju troškovi održavanja, potrošnja i negatronika u zavisnosti od brzine kretanja vozila mobil se kreće brzinom koju je izabrao vozač tivni uticaji na okolinu. odmerava pom9ć servo uređaja (opada sa dok ne naide na vozilo ispred (domet radara Štaviše, računarski sistemi unu tar vozila povećanjem brzine), pa čak i menja prenosni 180 m). Tada sistem prelazi u mod rada za toliko su napredovali da na sebe sve češće od ržavanje rastojanja i to moze da čini u odnos sistema upravljanja pravcem kretanja preuzimaju zadatak korekcije greša ka vozača i šixokom opsegu brzina izmedu 30 i 180 km/h. vozila (pri mali m brzinama olakšava rnaneodgovornost za bezbednost pu tn ika u kr itivrisanje, pri većim čuva stabilnost vozila) ... Nakon manevra preticanja, kojeg još uvek čn im situacijama. Uz sve pogodnosti, upotreIako do skoro samo deo mašte futurista, izvodi vozač, sistem samostalno ubrzava autoba elektonike snižava troškove proizvodnje, danas su ovakvi sistemi u upotrebi širom mobil do postizanja zadate brzine. Zaintetežinu vozila i oslobach dodatni prostor za au r.omobilske flore koja svakodnevno napušta resovani za ovakvog asistenta u vožnji, mogu putnike ili prdjag. proizvodna postrojenja. Zavirirno zato u ga već sada i dobiti za doplatu od 2300 eura u Stoga, nas uprot kod nas raširenom razvojne laboratorije i pogledajmo šta donosi VW-ovom modelu Phaeton. mišljenju, cilj šire nja polja primenc elektronU fazi intezivnog razvoja tre nu tno su i sisbliska budućnost. ike nije da onemogući popravku vozila u temi za pomoć pri prestrojavanju, što je samo "domaćoj radinosti" pomoću klasičnog priboRastojanje korak od automatizovanog preticanja i sveg::~ ra (tipa čekić, klešta i "šrafciger"), već Sistem za održavanje rascojanja izmed u par koraka od auromarizovane vožnje autopodizanje komfora i bezbednosti vozila na vozila uveliko se usavršava. Svojom promociputem. Nakon toga ostaje. još samo da sc nove visine. vozač oslobodi i zakretanja volana u cilju jom kroz Mercedesovu klasu S, Distronik lako je njen prodor u automobile bio provozača od posla pri(Distronic) je rasteretio praćenj a ceste, pa će možda i spavanje za praćen skepticizmom izraženim u javnosti, lagođavanja brzine kretanju vozila ispred. volanom dobiti novo značenje. posebno na polj u bezbednosri, već danas smo Vozač jednosravno zada željeno rastojanje, u prilici da uživamo mnoge blagodeti nove skine nogu sa papučica, a sistem samostalno Parkit'anje tehnologije. Uzmimo, na primer, sisteme za održavanja razmaka u Najzahtcvniji vozački manevar za većinu koriguje brzinu u cilju kontrolu kočenja i vuče. ABS sis~em je uspeo toku vožnje. svakako je parkiranje uz rub prepunih gradda sačuva upmvljivos r. vozila i u roku najin-

U

tczivnijih kočenja i tako spase na hiljade zivora širom sveta. EBD (Electronic Brake force Distribution) je doziranjem kočne sile na zadnjim cočkovima, u zavisnosti od njihove opterećenosti, dodatno skratio zaustavni put, a sve manje prestižni ESP (Electron ic Srability Progra m) ciljanim kočenjem.održava neutralnost upravljanja vozilom u krivinama i unosi nov kvalitet u aktivnu bezbednost...


zanimljivosti

l. ~Škok.ougaona nunijaturna

kamera

-z. Ultrazvučni parking senzori 3. Scnzor"Zakretanja volana

=

skih ulica. To neretko rrcba uči niti nekoliko puta dnevno šro, uz (orsaž ~irena iz okolnih automobila, gradsku vožnju može pretvoriti u pra\'i pakao (posebno za pripadnicc nežnijeg pola). Upravo ta činjenica razvoj sistema za pomoć pri parkiranju čini posebno poželjnim. Automatizovano parkiranje značajno bi skratilo vreme neophodno ;:a tu operaciju i istovremeno povećalo bezbednost (san osiguravajućih društava i manje vc~tih vozača). BMW-ov sistem pod nazivom Park Assistent trebao bi najpre d<1 potvrdi da je izabrano mesto dovoljne dužine, a potom i da samosmlno parkira vozilo. U tu svrhu , nakon aktiviranja sis tema iz kabine, treba voziti polako uz pote ncijalno mesto za parking. Ako je mesta dovoljno, Pa.rk. /\ssisre nt oče kuj e od vozača da svoj automobil zaustavi uz vozilo ispred, ručicu ;"~ u tomMs kog menj ača ubaci u položaj za hod unazad i pritisn~;: tas ter za manevar parki ranja. Od tog trenutka ~i~tcm preuzima srv::1ri u svoje ruke i idealnom putanjom dovodi automobil na optimalno parking mesto iz prvog pokušaja. lako je ra:z.voj opisanog sistema već u poodmakloj fazi, još uvek nije spreman :a serijsku ugradnju. Do tada, na raspolaganj11 imućnim vozačima stoje manje napredni ~i:.temi poput Valeo-vog rešenja pod nazivom Back-Up. Reč je o integraciji eri, ranije nepove:z.ana, sistema senzora u cilju pomoći pri parkiranju. Ovo je, zapravo, nadogradnje sistema ultrazvučni h parking senzorfl koji zvukom upozorava vozača na prepreku iza vozila pri kretanju unazad. Ovaj sistem, pod nazivom Park D istance Control, već je u širokoj upotrebi i lako sc moze prepoznati po krugovima koji su s imetrično raspoređe ni na zadnj em oclbojniku. Nova generacija elektronske pomoći pri parkiranju dodaje i vizuelnu dimenziju, jer sadrži i uredaj koji snim a zonu iza automobila.

Primenjen a kamera širokog kadra je pozicionirana na zadnjem odbojniku, a svoj u sliku šalje na LCD di~plej koji sc nalazi na cent.ralnoj konzoli ispred vozača. Princip rada je jednostavan: sisrem očita­ va ugao zakrenutosri upravljača (volana) i u skladu sa njim slici sa kamere dodaje grafički prikaz pmanje vozila. Informacije koje šalju ulrazvučni senzori sc inrerpreriraju kao linije u boji, a brojevi koji su im dodeljeni označa­ vaj u udaljenost u zoni od 2 m do 25 cm. Kada se vozilo nađe na udnljc nosri ocl25 cm, sistem preko displeja izdaje naredbu StOp. Sistem vizuclne pomoći pri parkinmjL• firme Yaleo, kombinuje podat ke: o za kretanj u volana, sliku sa kamere i očitavanja uclaljenosri sa ultrazvučnih sc nzorfl. Na kraju, šta je ideal kojem se Leži? To je bm jednostavno, samo treba zaviriti u komfonnis tički deo svoje ličnos ri i odgovor će sc sam ponuditi. Zamislite scenu k~ko idete nn posao svojim automobilom koji vas sam vozi do odredišta gotovo ustaljenom brzinom, najmanje opterećen im putem uz minimalnu potrošnju vremena i goriva. Nema folk lorfl gužve i stresa koji zateže živce daleko pre posla. To vam na raspolaganju ostavlja hladnu glavu da se pripremite :z.a izazove dan~ i dragoceno vreme da pokrenete stvari putem telefona ili računara još pre vašeg dolaska na posao. Vozilo vas dovodi do ulaza u poslovnu zgradu i nakon što napust ire sigurnost kabine prazno odlazi do najbližeg parkinga kojeg je blagovre meno automatsk i razervisa lo. U trenutku kada napuštate posao, vozilo baš stiže po vas i optimalnom pumnjom hita do vašeg toplog doma. I svi ostali u kućan i su putovali na isti način: sigurno, brzo i bez nervoze, možda baš istim vo:z.ilom ... takođe

tekst: dipl.ing Predrag Đ ukić skice: Igor D ukić

- Dobar dan, jel vi sklapate polumotore? - Da, da, koji je motor u pitanju? - Pa znate onaj mali! - Pa, koji mali? -Pa onaj mali Tomos, znate što se deca vozaju. Eto, ja sam ga rasturio ali ne znam da ga sastavim! !! - Dobar dan, Cubi mašinska obrada izvolite! - Dobar dan, ja sam čuo za vas i hteo bih da dođem, samo mi objasnite gde ste, jel ste vi pored onog Kubike u Temerinskoj? - Koliko vremena treba da se razradi motor (traktorski) posle vaše obrade? - Između 10 i 20 sati. - Dobro, onda ću ja traktor dati dedi da ga voza polako, taman od 8 ujutru pa do 6 poslepodne, znate, deda baš polako vozi!!! - Da li je normalno da posle vaše obrade motor radi kao zmija? -Kao šta? Zmija? Kako to mislite? - Znate, šišti kao zmija: sssssss sssssss!!! - Ha, ha, nije problem, ubacili smo malo ekstrakta zmije, pa se zato tako čuje. - Aaa, pa zato meni motor šišti!!! Došao sredovečan muškarac na "odeljenje blokova" gde mu je ~aopšteno da blok motora njegovog Pajera ne može da se popravi. - Pa kako ne može? - Na žalost gospodine, nema nade. - Znate šta, zavarite taj jedan cilindar, pa nek radi na pet. Kad može Wartburg na td, što ne bi Pajero išao na pet?!! zabelezio: Goran Babić


manifestacije

SAJAM MOTORA ENGINE EXPO Saloni automobila .širom sveta privlače na srocine hiljada radoznalih posetilaca. Izbori za auro godine održavaju se u organizaciji brojnih revija i svakako privlače veliku pažnju, kal<.O zaljubljenika, tako i budućih vlasnika.

Cosworth-ova paleta klipova vo ;u odlične prilike da sc sagledaju dometi u di::.1jnu spoljašnJOSti automobila i njihovih kabina, da sc vide nove bo1e i materijali koji su tu primcnjeni. Ipak, najveća do5tignub ostaju bezbedno skrivena od pogleda posmarrača. Sav crnački trud motor&kih inženjera na usavršavanju pogonske grupe tamo oHaje potpuno tanemaren. Po tom pitanju , cifre koje govore o zapremini motora i m>lksimalnoj snazi najdalje je što se u većini slučajeva može otići, pa LO svakako nisu mesta sa kojih je moguće zaviriLi u evolucij u pogona.

O

Okom \l motoc Za pogled na razvojni pul motora i sagledavnnje ostva renih dometa porrebno je otići nn specij ali zovane mani festacije koje nude 11pr:wo ulaznice za poglede um1w r cilindarn. Na njim:1 ·Su momri prikazan i \l svom bogatstvu s:.mwnih delova i njihovoj šarenolikosti. N n njima su prisutni ~pecijalisri za svaki pojedinačni deo koji pažnju publike na

sebe privlače svojim poslednjim osrv:.renjima. Doduše, krug zainteresovanih je znatno u!i jer zakretanje volana i pritiskanje papučica bez sumnje iziskuju manju upućenost od poznavanja kompleksn(t~ri pogona. Ove priredbe privlačne su, stoga, prvenstveno pripadnicima esnafa koji projcktujc, proizvodi i održava energetska srcn vozi la, k~o i onima koji su fascinirani čarolijom moći koj~ leži ispod haube. Jedno od mesta na kom se okom može prod rri u motore je i Engine expo koji se od 1999. godinr od ržava u organizaciji grupacije britanskih s tručnih časopisa Uk & Int. Press. Ova manifestacija pokri va sve oblasci od ideje, preko projckto,•anja i razovja, do same proizvodnje. Takodc su prisutn.; kompanije iz oblas(i koje prate ove aktivnosti popm specijalizovane elek tronike, naprednih 1natcrijala, kontrole kval itetll i procesa ... Pored toga, Engine expo je i mesr.o održavanja prestižnog izbor:t za motor godine kojeg sve više uvažavaju i sami proiz-

vodači.

Ovakva postavka stvari zaslužila je našu pažnju, pa je Motor trim ove godine bio na licu mesta.

Engine expo

:--lcmački grad automobila Šrurgar( J., 4. j 5. juna ugostio je stručnjake autoindustrije iz celog sveta. Bila je to prilika da se vide noviteti, ostvare ko11taktj, tc razmene ideje, znanja i iskustv:-~ i ro ne samo nn polju mowra. U istom prostoru (dodu.~c, bo diskretno odvojene celine) održane su istovremeno j jo~ clvc mani(esracije imenom Testing expo i C rashcest expo koje su okupile lidere u oblastima testiranja sistema i pasivne bezbednosti vozila. Svaka od njih imala je i otvoreni fonun gde su pr~zentuvane ideje i rešenja uz pomoć sav re tnene audiovizuelne opreme. Nakon sv~ kog izlaganja bilo je moguće pokrenuti diskusiju, a potom i uspostavili direktan kontakt sa stručnjacima koji su rad il i na projektu.


manifestacije

Pripreme ambijenta za start n ove generacije vozila Razvojne aktivnosti na uvodenju ekološki čistih vozila se i dalje zahuktavaju. Dn imlerChrysler, "Ulyota, Ford, Nissan , PSA Peugeot-Citroen i H yundai udružili su napore u cilju testiranja sis tema skladištenja vodonika. Rezultati t imskog rada početkom 2004. godine biće predočeni Swtskom komitetu za standardizacij u purnpnih slanica sa sudovima pod visokim pritiskom... Nissan je potpisa.o ugovor sa kompanijom UTC Fuel C ells za zajednički razvoj cebnologije proLonizmenjivačkih membrana koje su osnovni elemenat gorivnih ćelija za vozlla ... General Motors i BMW pokrenuli su nov r~zvojni projekat za podizanje nivoa tehnologije tan kovanja za vozila sa pogonom na vodonik i pozvali druge proizvođače da im se pridruže u potrazi 1.a najboljim rešenjima ... Američki predsednik Džordž Buš odobrio je ubrizgavanje dodatnih 1,3 milijarde US dolara u i>tuživanja i razvoj vozila na vodonik, kao i .a pod!'1>"ku razvoja prateće infrastrukture. IPl!k, predlog za proizodnju 100 hiljada vozila na vodonik do 2010. i 2.5 miliona njih do 2020. godine je odbijen kao preambiciozan... Prikazano Što sc prikazanog tiče, n<1 Engine expo-u prezenrovanc su nove konstrukciJe (poput motora SUS het peč urbsrih ventila i breg<l;tih vratila, novi tipovi mch~ničk ih kompresora, nckorwencionalni tipovi prn~torn ~ngoreva nja. motori na vodonik i bioetanul. .. ) , kao i napredni sistemi za projckrovanjc, novi uredaji za obradu , re razni proizvod i i usluge koje se pružaju u oblasti motora. Zadivljuju i domcli inlegrisanog ~istema izrade malih serija koji, uz pomoć lasera i sinterovanih ma rerij ~ la a pod didgc mskom palicom računar:.,, rapidno smanjuju troškove i drastično skraćuju vreme od projekta do proizvoda. O d najpoznarijih prisumi Stl bill: - H onda sa svcžom gamom svojih motora (uključujući i Fl), te vozilom f7CX sn pogonom na gorivne ćelije koje je prvo ovog tipa na tržištu ; - Robert Bosch koj i je prikazao svoje sisteme ubrizgavanja i kontrole kvaliteta izduvnih gasova;

- Eaton Corp. koji je idožio svoja rcšenjn sistema razvoda, mehan ičkih punjača i cilindmskih glava i - Lotus Engineering sa serijama sportskih konstrukcija; - Newen sa mašinama alatkama nove gencracije; - Sulzer Meteo sa poslupcima tcnnalnog oblaganja plazma postupkom; - Cosworth je prikazao XDE rnocor koji kao gorivo koristi bioc~nnol i nalazi sc u pogom1 mode la l\'asamax učesnika poznate trke 24h Lc Ma na ...

GM Daewoo U sklopu opravka posrnuh.Jg Daewoo-a, novistari '·lasnik General Motors planira ponomi uspon ovog brenda u Koreji, Evropi i A ustraliji sa malim dodatkom svojih inicijala ispred imena korejskog proizvođača. N;~ drugim tržištima, gele je ugled firrne ozbiljno poljuljan, vozila proizvede\1:\ u Seulu prodavaće se verovatno po,! zastavama Suzuki-ja i Chevmlet-a. Keramika u čeljustima

Opšti utisak Ipak, n;; veoma dohrn organ izovan susrer padaju i neke se.nke. Izostanak naj većih imena autoindustrije bio je veoma očigledan. Štaviše, na sajmu u Štutgarru, gradu Mercedes-a i Porschc-a, nije bilo ncmačkill proiz-vođača vozila koji imaju udela u foetniranju sutrašnjice i u sferi pegona. Razlog rome možda leži u činjemci da je organizator sa bricanskog ostrva i th sc on nameće bo uticajni (nktor putem svog je:ika, a ne ~nagom svoje indusrrijc. l jo.~ jedna srvar, Engine expo je bio ubedljivo najskmmniji od ui sestrinske manifestacije pre svega po glamuru koji ga je pmtio. tom pogledu ne čudi ni manji broj pose tilaca koji su pretežno bi li iz struke i sa konkretnim zadacima. Organizator bi trebao nešto da preduzme u pravcu podizanj a intcrcsanmosti (možda opre mo m za Ljun• ing molora), jer je očigledno J a ni izbor za motor godine nije dovolj~m garant alrakt ivnos ti tnfm ifemtcije široj publici.

e

Ekskluzivno iz Šru rgarrn dipl.ing. Predrag Dukić

Postupci telm<tln.ih obloga (metalizacije) uspese primenjuju i u proizvodnji kočnica najvišeg kvalite ta. Već danas, m1tošrvo ekipa u lnotosportll koristi ptednosti ove tehnologije koja omogućava redukcij u težine uredaja, smanjenje tro§ko\'a uz vi:hunskc performanse. Naime, cl<'tn<'nt od lakog kompozirnog materijala prcsvlači se slojem keramike što reZ\•I ruje povećanim koeficijentom trenja i orpornošću na hah.-mje, kao i smanjenju prenosa toplote na kočne čeljusti. Posebna prednost nad klasičnim sbtemima jeste činjenica da i pri mokrim uslovima ovi uredaji postojano zadržavaju svoje karakteristike rada. ~no

Novi dom autoisotrije Mercedes gradi n(wi muzej na lokaciji koja je blizu starog muzeja i Daimler-ovog stadiona u Šturganu. Bro j eksponata raste svake godine, pa je stari objekat jednostavno posrao skučen. Nova zgrada če imati preko t7 hiljada m1 izložbenog proslora raspoređenih na 8 nivoa i tačno liOeksponata ... Planirano je da novi kompleks Ol'VOri svoja vrata upravo u vreme održavanja S veLSkog p~:venstvl\ 2006. u Nemačkoj.


manifestacije

IZBOR ZA MOTOR GODINE Vozilom na struj u preko SOO km/b Najava nO\·og pokl1~ja obaranja brzi11skog rekorda u klasi elektromobila dolazi iz Velike Britanije. Tim predllmh cmuzijasca veruje da je njegovo vozilo spremno za pmrizanje čitavih 512 kmth i da će sve do~ada~nje rekorde sa lakoćom porući. Zefir (Zcphyr · l:ahor, poverarac, vetar sa zapada), ime koje simbolizuje:brzinu i tišinu, najpre n~~pada Bntanski rekord od 204.8 kmth (128 mph). a potom u svom rasporedu ima i obar:mjc svetskog rekorda koji drli amerikanac Pet Ramcrflld (Pat Rummerficld) od J 999. godine i koji iznosi 392.8 knl!11. Ov>tkav rezultHt, Pet je ostvario u projcklilu nazvanom Bela Munja (White Liglnning). Zefir je svoje rvorcc već koštao blizu 2 m illona US dolara, mada još ttvck nije spreman za dodeljcnc mu podvige. Sa druge strane (Adanrika), američki timovi nemaju atllhicija za ovu godinu, što govori i oglas na internetu u kom se Bela Munja nudi na prodaju ...

Zephy r

Prvi put odTŽPTI 1999.godine, izbor za najbolji motor u argani,zaciji strnčnog magazina Engine Technology International krasuro je u z;nalajan događaj u motorskoj industriji. Široko korišćen u reklamnim kampanjama nosilaca titula (najrrofejnijih BMW-a i Honde), ovaj svojetiTS11i Oskar u s11etu motoristike posuro je znak garancije kvaliteta pogona koji uliva poverenje kupcima !irom planete.

Propozicije Izbor ima ll kvalifikacionih kmcgorij a. 8 od nj ih su z~premins· ki razredi, dok su preostale tri: za nove molorc, molore \ l kl~si štedlj ivi!\ i za motore u klasi pcrfomantnih. Pobcch1ici nnvcdenih kategorij~ ujedno su i fi nnlisri koj i ulaze u nnjuži izbor za motor godine, borbu za najviše priznanje ove manifcst>~cije. Svaki sudij~ raspolaže sa 25 poena za svaku kategoriju. Njegov zadatak je da taj iznos raspodeli na 5 motora uzitn<1jući u obzir njihovu ekonomičnost, bučnost, kulturu rada, isporuku obrtnog momenta i snage ... !\ajveći broj poena koji može dodeliti jednom motoru je 15, a najmanji l. Ukupan rezultat dobijen je nakon prebrojavanja svih glasova, te verno reprezent uje sud struč11jaka molOrizovanog sveta.

POREDAK kla.~a

RENESIS

Vankel

(RX-8)

Audi 4.2. litara V8 (R$6) RMW

U korak sa tržištem Po ugledu na V\V i Audi, koji su u ~voje modele uveli tehnologiju dirck~nog ubrizgava· nja benzina poJ nazivom FSi (Fuel Strarified injection), i Ford će nnčiniti sličan korak. Familija motora kojom ovaj američki g(l!ant namerava da oprema svojtl vozila nosiće:­ oznaku SCi (Sm:~rt Charge injection), a primenjcn sistem ubrizg:wanja ohl'zbediće speci· jalistll Delfi (Delphi).

M ayhach

Mondeo koji bi uz linijski četvorocilindr~š SCi koncepcije trebao d:~ 100 km prelazi prosečno za svega 7.llitar. Za narednu godinu u planu je i manji moror sa rri cilindra k<>ji bi trebao da ~ nade u pogonu model:~ Ka i Fiesta... Ipak, nova tehnologiJa zahteva i gorivo odgovarajućeg kv<lliteta što podrazumeva i veoma nizak procenat sumpora, a to direktno znači i da je skuplje. Kako kod nas ono još mje dostupno {u E\'J'opi sc prodaj<' pod nazivom Super Plus), ovaj deo sveta oslobođen je dileme i sprovodenja surnnjivt> računice bar po rom pitanju ... Treća generacija

Najprodavaniji automobi l sa hjbridnim pogonom 'TIJy0\>1 Prius uskoro će dobiti nove obrise i još efikasnije intcgris:me motore u pogonu . Najavljeno rodizanje agihtoS ti u.z ekološke manire obcćnva rast ovog segn\enra tržišta ...

(760i}

5.5

lirara

186 114 91

89 80 67

POREDAK štcdljivilt mo tora

bodovi

Homht 1.3 liwa IMA (C ivic; Hybrid} Tuyola 1.5 litara (Prius)

Po najavama, već krajem godine ponuda r~)rd-a biće obogaćena za blago restilizovani

6 litara

J litara (330d, 730d) Mercedes-Benz 5.5 litara ($600, CL600) BlviW dizel

l<l:~sa

<Jzlog tome, pre svega je brojni internacionalni žiri kojeg je 2003. godine sačinjava lo 50 specija· lizov<1nih novinara iz 22 zemlje svcw. U odnosu na prethodnu godinu (40 članova iz 18 zemalja), bord sudija je proširen na Južnu Ameriku, Severnu Evropu i Južnu Aziju, dok je utkaj Severne Amerike dodatno pojačan sa nova četiri člana. Još važnije, spisak lj udi sa pravom glasa pažljivo .ie sastavljan, pa se tako na njemu nalaze renomiran<J imena iz vodećih svetskih glasila. Svi oni imaju brojnu publiku u svojim sredinama, te neophodno iskustvo u testiranju pogona. Najbolji novi motor • Mazda RX-8 Renesis

novih m otora Mazda

R

Honda l liLar IMA (lnsight) V\'(1 1.2 litara TDi (Audi A2; VW Lupo 3L)

189 136

90 80

PSA/Ford dizel 1.4 litara (Pcugeor )07: Cilrocn

CJ. Xsara; Ford Fiesta, Fusion: Ylazda 2/Dcmio) VW 1.9litara TDi {Audi A3, A4, A6;

VW Golf, Bora, Passat, Tour<1n, Sharan; Seat Ibiza. Leon, Toledo, Alhambra; Škoda Superb)

49

POREDAK klasa perfonnantnih mo tora

55 V8 (E55, SL 55, S55, CL55} Audi 4.2 liwra V8 (RS6} BMW 3.2 litara (MJ) Ferrari 5.7 Vl 2 (57SM} Pm·sche 3.6litara (9 l l GT3} H onda 2 litara (S2000)

Me rcedes-AM O

bodovi

138

98 91 8.'i 82

77

Poslednjih godina, malo ko Je mogao da pretposravi ponovno uzdi· zanjc vankclovog konccpm . Veliki problemi sa zaptivanjcm, podmazi· vanjem, a posebno održavanjem, odličnu ideju uč in il i su žrrvom tehnološke nezrelosti 20. veb. Kada se tome dodaju velika potrošnja i fatalno nepovoljan sastav izduvnih gasova, stvari izgledaju gotovo hez· nadežnu. Ovako ozbiljne prepreke narerale su proizvodače da povuku svoje suučnjakc i sredstva sa terena rot~cion ih motora i vrate sc u sigurne vode oscilarornih konstwkcija. To su učinili svi osi m Mazde. koja je tvrdoglavo istrajavala na ovom putu ne obazirući se na skeptike i pcsimi$te. Neštedeći ni rruda ni sred;;tava, ova je japanska kompanija dugo u svojim laboratorijama radila na otk· lanjanju svih nabrojanih mana i uspela da iznedri novu generaciju vankelovih motora pod imenom Renesis. !\anovo stvoren, ovaj motor je potukao svog prethodnika u s,·im segmentima i prikazao svetu ~vu raskošnost ideje inženjera Felix-a Wankcla. Već danas, Renesis zadovoljava Euro 4 norme koje stupaju na snagu 2005. god ine i ose tno manje t roši u odnodu n~ motor iz Mazde RX-7 (svega 8,3 l / lOO km u odnosu n~ 16 l). Mišićavi pogon sa eksplozivn ih l ,3 l zapreminc o stanju je da RX-8 poter~ u šprint do stotke za odličnih 6 sekund i, a snagu razvija neumoljivo i gotovo bez vibracija.


manifestacije Re nesis iz svoje zapremine od l ,3 l i bez sa lakoćom i::vlači 250 KS pri 8500 o/min (do.s tupna je i verzija od 200 KS). Kompal<toe dimenzije motora (visina 338 mm i širina istovetna širini menjača) čine njegovo smdtanje pod haubu komfornim. Re n esis je montiran poprečno na idea.h>oltl mestu, te RX8 ima ide alan raspored mase po osovinama 50:50. Rezultat: visoka upravljivost i izuzetna ~tabilnost u krivinama. puujača

Najbolji motor u klasi ekonomičnih ·Honda Civic 1,3 l IMA

U ovoj kategoriji žirije odlučan: za e ko no• mične po~:one

najbolja je hibridna koncepcija. Elekro-benzinski motori zauzimaju prva tri mesta u ra::o·cdu ekološki svesnih u 2003. godi· oi. Najpopularniji od ojih je trijumfovao • Hooda Civic 1,3 l IMA. Ovo uje,! no od ražava novi trend: Hondin ~op· srvcni l lotar>ki lnsight mmor, koji je ~tO>IeJnje 3 godon<' oJnosio lm·oro\' venac u J;-op;-on, poti~nut je na treć<' mesto raskošnijim konkurentima i~ bre kuće. Na drugo mesto je potom izbio Toyotm Prius hihrid (lan~iran još 1997., 3 godine pre lnsiglu-a i

već

od 1000 o/min. Sasvim dovoljno da aerodi· doteran Civic l OO km proscčno prelazi sa 4,9 l benzina! 30% dodame vuče, " odnosu na motor od ll, očigledno je bio komk u susret zahte· vima kupaca. namič.ki

Najbolji motor u klasi performantnib • Mercedes AMG 55

Z:l razliku od kate~;onJe šredljivih motora, u izboru za titulu motora sa naj· boljim performansama po· trošnja goriva i ekoluški momenar. ostavljeni S\1 sa strane. 72 kancl idata t iPO· retlivani su samo po jed· nom paramer.ru - kocfici· jcnru uživanja koji pružaju 11

vožnji!

l'obednik Mercedes AMG 55 je izabran u spektakulamoj, sportski naoštrenoj konkurenci· ji_ Završivši trku sa 40 bodova ispred drugo•

plasiranog Audi· jevog RS 4,2 l VS motora, Mercedes je savladao i legendarne sportske speci· jalis te poput Ferreri· ja i Porsche-a! Monstruozni 5.4 litnr~ki V8 agregat ima dcklarisaoHo maksimaltllt ~nngu od 523 KS na

tcflonom obložena, aluminijumska vratila ovog urcdnja, rotirajući brzinom od 23 000 o/min poli· skuju l 850 kg- vazduha na čas, te 55-ica nikud ne ostnjc bez d aha. Sa druge strane, elektronoki upravljan rad punjača omogućava veću elastično>t na parctjalnim opterećenjima i furiozno po:;ti:anJC mabimalne ~nage na pritisak papučice gasn, tc j!n< do Jaske ncpogrdi\'0 govori sedištima da ,.as pogu· raju. EU kombinovani ciklus model S55 prola:t 'a 13,31 na tOO km. Pobednici u ostalim kategorijam~ biće prikazani ll sledećim brojevima ... Ekskluzivno iz ŠLUtgarw dipl.ing. Predrag Đukić Korpulentni E55 predstavlja garanciju za vrhunski užitak u

bez vibracija. Zujanje koje dolazi od rotirajućih diskova j t:ii kožu i zapinje nerve.

5 pre Civic-a) koji snagu ge nt'rišc u 50% zapremini od lnsighr-a. Kad kupac tr<tŽi agilniji pugon, na tehnologiji je da mu udovolji. l::vo i pogonske formule Civic-ove htbridne mmorizacijt: 1.3 l OSI 14 SOJ IC + DC EM. Rečima askazana navedena kombinacije ~lova i brojeva označava benzinski motor zapremine l, 3 l sa 2 l.VCćice po cilindru i sekvencijalnim paljenjem, 4 dlindra u linijskom rasporedu čijih 16 ventila pokreće jedno bregasta vratilo u glavi motom, udružen s:a elektromotorom jednosmerne struje bez čer· kicll. Na izlaznom vratilu ovo konkretno znači doslll· pnih 90 KS pri 5700 o/min i maksimalnih 159 Nm či rnvih većoj

6000 o/min i nnjvcći obrt• ni momenat od golemih 700 Nm. Za ovnko spckta• kularne vrednnsti z.,s}už.,n je i Eaton-ov mehanički punjač koji :>e stam za prchranjivanje osam !,tlad· nih komora sagorevanja. U skladu sa trenutnim porrcbama, on svoj doprinos daje u potisk ivanjll vazduha u cilindre s:1 dodatnih 0,9 bar. Dva,


servis v

ZAMENA KLIZNIH LEZAJEVA Klizni ležajevi kolenastog vratila i klipnjača u savremenim motorima rade sa filmom ulja čija se debljina meri hiljaditim delovima milimetra, prisutne su visoke temperature, površinski pritisci i veliki broj obrtaja. Prema tome ležajevi spadaju u izuzetno opterećene delove motora.

U

~ Nabavka novih ležajeva . : . .

ovom tekstudato je nekoliko osnovnih saveta koji se odnose na radove sa kliznim lcžajcvima. Defektaža

Kada se na 1'1lsklopljenom motoru ustanovi da su ldajevi na bilo koji način oštećeni, u~rok ošLećcnja sc mora otkriti l otkloniti. U većini s lučajeva sc najkva li tetnija annliza može uradi ci haš u toku rasklapanja, jer j(.: tudll mchaničuru većina tragova pred očima. Oštećenja ležajeva naj češće su posledica neke druge nei~pravnosti • obično u vezi sa sis· temom za podmazivanje motora! Iskusan mehaničar mora znati razliku izmedu nom1alno pohabanih ležajeva sa mnogo kilometara iza sebe i le:žajeva koji s u iz oekog razloga posrali neupotrebljivi pre vremena. Tokom rasklapanJa motoffi obavezno obcle:žiti uparcoc delove motora • klipnjače i njiho,·c poklopce. poklopce glavn1h lcž.1jcva, lct1jcvc - poklopci ležajeva nisu međusobno zame nljivi! Ugradnja novih lc~ajcva u moror ima smi~la samo ako su sledeći uslovi zadovoljeni: . Otvori le!išta u bloku motora moraju biti U\Čtlih dimenzija, meclusobno saosni, pravilnog oblika i kvaliteta površine. - Rukavci kolcnastog vr~tiln moraju biti ispravni u pogledu dimemija. obli ka i kvaliteta povr~ine. 1\cispwvnosti sc kori.guju obradom rukavaca na odgovo rojućc remontne podmcrc, pod uslovom da postoje ležajni umeci odgov~rajućih mcr~. - Kolenasto vratilo ne smc biti krivo i moraju se proveriti svi sumnj ivi tragovi koji ukazuju na moguće pukotine. Obratiti pa!nju na otvore kanala za ulje. • Ose male i velike pesnice klipnjače moraju biti paralelne, a OL vori pc; nica cilindrični i odgovarajućeg kvalitcl<l površine. Preporučuje sc da sc provera ispravnosti bloka motor-d, kolenasto~ vratila i klipnjača poveri mašinskoj ratlionici CUBI, koja ujedno ima uslove i za korekciju i reparaciju neispravnih delova na najsavremenijim mašinama.

~

Čišćenje delova motora

Nesaosnost otvora ležišta u bloku

tera.

~ Postavljanje ležajeva~ Kolenasto vratilo iskrivljeno po celoj du!in.i

Ispusti ili jezičc i na lcžajnim umecima služe da pozidoniraju ležaj u pravilnon\ položaju tokom ugradnje, tj. ne doprinose srez.1nju ležaja u bloku. Stezanje ležaja u bloku ili u velikoj pesnici kltpnjače ostvareno je time što je ležaj malo većeg poluobima nego što je otvor u kućišw. To znači da je sasvim normalno da površina sastava polutkc lež.1ja malo viri iznad sastavne površine kućišta. U slučaju nedovoljnog trenja izmedu zadnje strane ležaja i otvora \l kućištu, kao posledice nedovoljnog ~Lczanja ležaja, elementi 2.1 po;;icioniffinje obično budu deformisani ili uništeni, jer se ležaj okrenuo zajedno sa rukavcem. Da bi se polutka ležaja posta· vila na svoje mesto, potrebna je primena male sile. umetak ležaja

' Nepar1llelne ose male i velike pesnice i ovalan otvor velike pesnice

nadvišenje

~

NAPOMENA: Ležajevi su veoma osedjivi delovi motoffi i sa njima treba pažljivo postupati!

D.!IO\·i motora mOr.IJU biti sav~eno č6ti. Tc> se odnO>i kako na nove, tako i na korišćene delove. Nije dovoljno moLor samo spolja očistit•. Neophodno je detaljno očistiti sve delove, a posebnu pažnju obrat iti na clemente sistema za poclmaz.ivanjc (pu mpa za ulje, sito i prcčistač, karter motora, hladnjak za ulje i drugo). kao i na uljt\C vodove u bloku motora i t• kolcnastom vratilu. Čišćenje sc može obaviti pomoću specijalne opreme za ru namcnu ili ručno, tl svakom slučaj\1 uz veliku pažnju. Sredstvo i pribor za či~ćc11jc moraju biti č isti.

Odgov:n~jućc nove originalne ležajne umetke Standardnih ili remontnih dimenzija najlakše je izabrati pomoću bm logn proizvodača ležajeva. Osim dimenzija samih umc~aka, položaj i dimenzije jczičaka za pozicioniranje i otvora za lllje na 11ovim lcžajcvima moraju takođe biti isti kao na srarim. Zbog kopija prisutnih na tr:žištu, veoma je bitno delove nabaviti od ovlašenih distribu·

~Ugradnja kolcnastog vratila. .

Odstupanja rukavca od cilindričnosti • konusan, udubljen, ispupčen i ovalan rukavac

U cilju sprečavanja oštećenja ležajeva do kojeg hi došlo u slučaju suvog starta, radne površine se moraj\1 podmazati čistim motornim uljem. Nakon post:wljanja kolenastog vratila poklopci glavnih ldajcva stavljaju se svaki na svoje mesro, prema OZI)nkama. Vijci poklopaca glavnih lež<~jeva stežu se pre-n) a fnbričkoj specifikaciji. U toku pri~czanja smino treba provcravati da li se vratilo lako okreće. Odgovarajući metod pritezanja vijaka i potrebne vrednosti mogu se naći u tehničkoj dokumentaciji za dari motor.


servis U mnogim slučaj evim a t>roizvođač m otora nalaže zamenu vijaka novim . Ako takv ih informacija nema, u slučaju bilo kakvih dilema, uvek je preporučljivo UJ>Otrebiti n ove vijke. Provcriti Ja h se kolena~ro ,·ratilo okreće lako i bc: smetnji. Aksijalni zazor prckontrolisati pomoću kompar.uora ili pomoću lisnatih merila.

NOVO U PONUDI KARAN MOTORS glave cilindara za traktorske motore

~ Ugradnja klipnjača -Pre ugradnje kli pnjnča podmazati radne površine lcž<~j.:va čist un motornim uljem i proveriti da li oznake na poklopcima odgovarnju oznakama na klipnjačam<~. Poklot>ci velike pesnice klipnjače nisu međusobno zamenljivi! Vijke velike pesnice pritcgn\•ti prema f.\bričkoj specifi bei ji. . . .l'odmazivanje

motot·a~

Suvi start je čest u zrok prevrcme nog oštećenja ili zadbavanja lež.'lj eva. Pod suvim startom se podt·azumeva situacija kada je motor pokrenu t prvi put posle remonta, ali pumpa još nije isporučila ulje do svih delova motora, odnosno ležaj eva, je r sistem za podmazivanje nije potpuno napunje n uljem. Posle starta motora, ako je u lje naliveno sa mo u korito motora, p umpi za ulj e je potrebno relativno dugo vrem e dok napuni sve kanale i prečistač, te počne da ležajevima isporučuje ulje pod pritiskom, bez; obzira na to što su ležajevi bili podmazani prilikom sklapanja. Vodovi za ulje, pumpa za ulje, prečistač. uljni kanali i hladnjak z.'luljc (~ko postoji) sadrže mat:nn količinu ulja, pa ih je :mto potrebno napuniti bko bi ulje odmah krenulo u ležajeve. Zbog toga sc, pre prvog starta, preporučuje punjenje celog sistema za podm~zivanjc čistim motornim uljem. Jedan od načina za prethodno podmazivanje motora je punjenje si.stcma za podm:uivanjc pod pritiskom. Ulje sc iz odgovanljućcg suda potiskuje pod pritiskom od 2 do 2,5 banr, 111i ne već im od radnog pririska ulja u motoru. U motor rrcba porisnuti najmanje :lO% od predvidcnc količine ulja, pri čemu treba okretati kole nasto vratilo nekoliko kmgova. Dovod ulj a može sc priklj~•či li na bilo kojem pogodnom otvoru sa navojem na spoljašnjosti bloka koji je poveznn sa sistemom za podmazivanje, (npr. priključak davuča priti~b ulja). Poklopac kurira motow (karter) mda trdm da je demon tiran. Glavna prednost punjenja morora uljem pod pritiskom je ~lo će svi elementi mororn biti podmazani pre puštanja u rad. a J>(>trdmr) film ulja u ldajevima usposta,iće se već !)(>Sic nekoliko obrtaja. Takođe je moguće odmah ustanoviti gubimk ulja kro: prevelike z:uorc, primcuti cu renja ulja ili ned~ta)uĆe čepm·e nlJnrh kanala. Ovim načinom proverava :.e i da h ulje stite na sva predviđena mesta u motoru. Prema raznitn i:voritna,

u~roci

Ll"iajcva za>tupljeni ~u na

otkaz.t'l

oledeći način:

Ncčisroča

% 45 · 55

Loše ~k Jap n11jc 12 - 15 podrna2ivn11jc 1.0 • 25 Nepravilna g~omc tl'ij<r sklopova 9 - 15 Neodgovar"juća eksploacac ija 7 - 15

Nezadovolj avajuće

Korozija 3 Ostalo i ncp0211ato 4

Ovi lctajni umeci kamionskog motora strachtli su nakon prcdenih 1500 l<m od geueralne pop1·avke. Uzrok je bio neodgovarajući režim mdo motora u periodu nrznule - u ovom slučaju preopterećenje motora pri preniskom btOju obrlllja. već

MASSEY FERGUSON/ SIMPSON/ PERKINS p..4

l)rimer kako je nečistoća koja je prilikom skla panja traktorskU<_; motora ostala sa zadnje strane le"..ajnog umetka, nakon vrlo kratkog vremena rada motora ostavila j asan trag na radnoj površini. i'!ečistoća i p<>grešan postupak ugradnje su uzroci u preko 50% slučajeva otkaza le!ajeva! Kao što je na početku rečeno, ovaj tekst sadrži samo osnovne smernice za rad sa kliznim le:!.ajevima. Stoga je pri remontu motora neophodna upotreba odgovarajttćc tehničke literature za dati motor. Na taj način biće izb egnute sve dileme i n edoumice, uz postizanje maksimalnih rezultata u pogledu pe rformansi, pouzdanosti i radnog veka motora.

Priredio dipl. ing. Dragan Ružić

MASSEY FERGUSON/ SIMPSON/ PERKINS p..J, MF.. t035


tehnika

SAGOREVANJE KOD DIZEL MOTORA Dizel motori za razliku od oto motora klasične izvedbe imaju pumpu visokog pritiska ali zato nemaju svećice. Ovo direktno ukazuje na različitost njihovih principa rada. od dizel motora u taktu usisavanja 11 cilin· dar ~e uvodi vazduh koji sc potom i sabija. Kao nczapaljiva materija, vazduh sc može zai· sta žc~toko ~abili. Pri rome, njegova temperatu r~ sc podiže na dovoljno visok iznos da sigurno izazove proces samopaljenja smeše koja sc formira na kraju takta sabijanj a, ubriz· gavanje m goriva u cilindar.

K

Ubrizgavanje goriva Kod dizel motora ubrizgavanje goriva sc vrši pod vbokim pritiskom, iznad 80 bar. Ovo je neophodno jer sc ubrizgavanje odvija kasno u taktu ~abijanja, kada je vazduh u cilindru snažno sabijen i pod pritiskom od 30-50 bar. Temperatura ovako sabijenog gasa je izmedu 450 i 650 °C, od nosno za oko 150-Z50 °C viša od tempera ture samopaljenja ubrizga nog goriva. Evt' i kratkog opisa procesa i sagorcvanja kod dizel motora:

samopaljenj~

l. Atomizacija: Odmah nakon što gorida prodire u prosror sagorcvanja dolazi do usitnjavanja njegovih čestica, do procesa koji ~e naziva atom izacija. Kapi ubrizganog goriva sc raspršuju u veoma mr.le kap ljice. šro je manja početna zapremina kapi dobijenih iz mlaznice, to se brže i pocpunijc (efikasnije) odvij~ proces atomizacije. \'0 počne

2. Isparavanje: Obrazovane kapljice goriva u atmosferi visoko sabijenog i

tečnog

vrelog vazduha u cilindru brzo isparavaju. Da bi se to dogodilo, stepen kompresije mora da bude najmanje 12. Radi predstave o brzini kojom sc procesi od vijaju navedimo podatak da oko 90% ubri zganog go riva ispari u loku pe rioda od jednog hiljadilog de la sekund e nf"lkon njegovog dospevanja u cilindar.

Čim prva količina goriva da isparava, njena neposredna okolina gubi toplotu (koja se troši upravo na proces isparavanja) i hladi se. Ovo ima značajan uticaj na isparavanje čestica kasnije ubrizganog goriv~, jer sc ono posledično odvija na nižoj temperaturi okoline. Konkretno, u blizini jezgra ml<'l· za goriva, kombinacija hladcnja usled isparavanja, visokog pri· liska i visoke koncentracije goriva, zaustavljaju procese ispar· Kod savremenih dizel moto~a sa direktnim ubrizgavanjem, avanja. Tek dodatno mešanje mlaznica obično ima 5 otvora prečnika oko 0,2 mm goriva sa vazduhom i zagreva· neposrednoj okolini. Posledično, w v<XIi u nje. mogu omoguć iti isparavanje ovako zarosamoodrživ (progresivan) proces sagorevanja. bljcno<J goriva . počne

3. Mešanje: Posle isparavanja, para goriva ~e mora pomešari sa vazduhom i obrazovati zapaljivu ~mešu. Do ovog meša nja dolazi usled ve li ke brzine mltlza goriva i vihorenja vazduha u cilindru. Sli b prikazuje nehomogcnu (neujednačenu) raspodelu odnosa vazduha i goriva koja sc razvija oko mlaza ubrizganog goriva. Sagorcvanjc mo:C započeti samo u zapaljivim zonama, odnosno samo tamo gde smeša nije ni prebogata, ni presiro maš n~ gorivom.

o E

Mlaz goriva koji se ubrizgava u prostor sagorevanja klasičnih dizel motora. jezgro mlaza čini tečno gorivo, dok je ono na periferiji već i$parilo . Sadržaj goriva u smeši sc smanjuje kako gorivo isparava (od zone A prema E) . Do samopaljcnja goriva dolazi n~j pre u zoni bogare z~pa lj ivc smeše (zona R).

4. Samopaljenje: Nakon završenog perioda pripreme, smeša se s::unf! pali usled sopstvene visoke temperawre. Samom pa· ljenju prethode sekundarne rea· kcije koje uključuju razbijanje velikih molekula ugljovodon ika na manje, kao i lokalnu oksidaciju. Rezultat je stvaranje peroksi· da i drugih jedinjenja sa niskom temperaturom ~amopaljenja. Ove reakc ije, izazv:me visokom temperaturom vazduha, dovode do oslobad~nj a toplote i daljeg rasta temperature vazduha u njihovoj

5. Sagorevanje: kao posledica sarnopa· lje nj::J smeše, sagorcvanjc istovremeno otpo· činj e na mn ogo mesta, najpre u bbgo obogaćenoj wni mlaza goriva gde je koefici· jenl sasnwa smeše oko 0,9 (zona B na slici). U tom ča~u. negde oko 70% do 90% goriv~ je već isparilo. Kada sagorevanje počne, dolazi do širenja velikog broja frontova phunena (plamenih lopti) sa različitih mesta. Gas pogodnog odnoS<l goriv3 i vazduha brzo biva zahvaćen ovim procewm, čak i ramo gde nije došlo do snmopaljcnja. Ovo za rezultat ima dinamičan skok temperature i pritiska u cilin· dru. Ovakva atmosfera u prostoru sagorcva· nja skrać uje vreme potreb no z~ isparavanje, kao i vreme pripreme smeše, narednih čestica god va. Ovo inicir::J nove centre samopaljcnja i dodatno ubrzava proces sagmevanja. U rrcnurku kada je prva količina zahvaćena plamenom, tečno gorivo se još uvek ubrizgava u cilindar. Objašnjen mehanizam odvija se kod svih di zel motora s tim što savremeni agregati imaju ml<1znice sa više otvora, obično 5 ili 6. Slika na sledcć()j strani prikazuje snimak stvarnog dogad::tja. . dipl.ing. Predrag Đukić

. .

...:~ , , . ."~ . . .f>~vf' . ~.... •


RUVILLE Cuhi trgovina je potpisala ugovor sa poznatom nemačkom firmom Egon von Ruville, koja se bavi proizvodnjom delova šasije i motora. Na osnovu ovog sporazwna, bogat asortiman ovog renomiranog proizvođača dostupan j e po povoljnim cenama i kod nas.

• Pogonska vratila i zglobovi

• Elementi oslanjanja

• Elementi sistema za upravljanje

~~

~"

.:;"

,~l • Bregasta vratila

• Ležajevi

točkova

• Remenice i

zatezači

• Pumpe za vodu

Nosači

Zupčasti

motora i menjača

i klinasti remeni (kaiševi)

• Vijci glave motora


trgovina

CUBI SHOP Dati garanciju na mašinsku obradu, a pri tom ugraditi delove nepoznatog porekla nije ozbi-· ljno, jer na taj način niko nije zaštićen. Ništa nije bolja ni obrnuta situacija kada sa vašini delovima remont motora vrši neproverena radionica. U slučaju otkaza trg011ci bi se kleli u proveren kvalitet delova koje prodaju, majstori za mašinama u svoje umeće i dugogodišnje iskustvo, a vlasnik motora našao bi se u vakuumu odgovornosti sa motorom koji ne radi...

svojim klijentima. Ovako ukratko izgleda razvojna poli tika društva Cubi koje se 1rudi da maksimalno skrati rokove obrade uz njen najviši kvalitet, te na taj nači n omogući svojim klijentima veću produktivnost. aokružen m<~šinski p<'lrk u okviru kog je moguća komplccntL obrada motorfl osnovna je pretpostavka zadovoljstva mušterija. Transport teških blokova i glava motora od jedne do druge radionice, koje w sposobne samo za pojedine operacije, d ugorrajan je i naporan posao. Štaviše, krajnji rezultati su posve neizvesni jer niko tada nije u stanju da pruži garanciju na sve ~provedene radove, a kada stvari krenu naopako čvor <XIgovornosti je veoma tciko razmrsiri. Smga, samo komplerno opremljene i ospo:.obljene radionice štede vreme i novac, tc nude punu sigurnost

Z

Zatvaranje kruga U duhu iste strategije poslovanja, m1kon postizanja pune opera l ivnos ri pogo na za obradu načinjen je i naredni korak: o tvorena je prodavnica koja sc bavi obezbedivanjcm delova motorne grupe. Svrha njenog posLOja nja je ela potragu za komponentama neophodnim za popravku u č ini suvišnom i pri mm klijenta u potpunosti za~titi <Xl ~veprisu· tnih imitacija osemo nižeg kvaliteta od origi· nalnih delova, kao i od nerealno vi:,okih cena. Ovakav potez dobar je i :,a stanovi~ra same firme, jer se ugrađuju samo kvalitetni delovi koji garantuju pouzdan rad kakav se od motora remontovan.og u Cubi-ju i očekuje. Sav trud oko mašinske obrade je uwludan ako komponenta lošijeg kvaliteta od zahrevanog izazove havariju ... Imperativ Cubi trgovine je da ponudi pun asortiman proizvoda i da u svakom trenutku na raspolaganju bude što više al'tikala. Trenutna ponuda Danas, pet godina od osnivanja, u ponti• di Cubi-jevc proclavnice nalaze sc delovi za

motore putničkih i teretnih vozila gotovo svih evropskih proizvođača, kao i većine azijskih. Listu svojih dobavljača, Cubi trgovina je p<lžljivo sastavljala na osnovu bogatog iskustva svoje radionice i brojnih klijenata. U obzir su uze ri kvalitet, cena, kao i širina ponude. Na spisku su se tako našla svetski pomata imena poput Kolbenscmidt-a, Victor Rainz-a i Ruvillc-a sa kojima su potpisani ugovori o ovla~ćenoj distribuciji. Njihovi znaci nalaze sc otisnuti na komponentama za prvu ugradnj u većine svetskih prizvođača. Pored njih na policama su i NGK, Elring, King, Glaser, Wurth, Loctite ... koji dolaze preko ovlašće­ nih zastupnika za ovaj region. Zvanično dobijene licence garantuju da su ispunjeni svi zahtevi koje pred distributere postavljaju visoki s tandardi proizvođača.

l na kraju, šta ovo konkretno kupce?

znači

za

Pre svega: isključivo originalnih delova najvišeg kvaliteta; 2. Uživanje svih garancija proizvođača; 3. Mogućnost konsultovanja iskusnog stručnog kadra; 4. Velik izbor na jednom mestu; 5. Visoku poslovnost i 6. Povoljne cene...

l. Isporuku


servis

FILTERI U MOTORU Kaaa međusobno pokretni delovi rrwtora dođu u kontakt dolazi do trenja. Vrhovi mikroneravnina na kojima se površine dodiruju usled velikih lokalnih pritisaka se zavaruju i kidaju, i pri tom troše energiju koja dobrim delom završava u obliku toplote. ako je ova pojava povezana sa gubicimn, te povećanim oplcrećcnj ima i ubrzanim trošenjem elemenata, njeno prisustvu u motoru neophodno je smanjiri na najmanju moguću meru. l_; tu wrhu razvijena su, i inte· nzivno se usavršavaju, sredstva za podmazi· vanje (mineralna i sinret ičlm ulja) koja formi· r~j u klizni fllm izmed u delova. O vaj izrazito tanak sloj tečne materije kao svojevrsna beri· jer~ sprečava dirckmn kontakt clemenaw koji klize jedni po drt•gima bez međusobnog konrakra. Tako su motorna ulja izuzetno efikasna i sposobna da na sebe primc veoma visoke pri· Liske, ona svoj Z8data k uspešno obavlj <'it• samo u odsustv u nečistoća . Č8k i mikroskopske čestice prekidaju film maziva, uspost()· vljaju direktan komakt i dovode do o~te· ćivanja površina. Opiljci nastali ovim procesom lakode završavaju u ulju i postaju uzroci novih oštećenja. Ovo je mehanizam koji površinsko trošenje elemenata rapidno ubrza· va i negativne poskdicc su neizbezne. U tom pogled u najugrožc nij ~ mes ta su sva ka ko zidov i cilindara, klipovi i klipni prstenovi, venrili, kolenasto vratilo i lcžajevi.

K

Ana lizirajmo, Z:'ltO, kako nečistoće clospc· vaju u motor. Najpre, one mogu stić i spo lja, iz okoline, zajedno sa usisnim vazduhom ili sa gorivom, i ro najčešće u vidu pcščanih zrnaca neugodno oštrih ivica i visoke tvrdoće. Sa druge strane, mol or pri svom radu i sam proizvodi opasne čcsrice koje mogu biti rez ultat habanja izazvnnog trenjem izmedl' njegovih delova ili neporpunog sagorcvanja u cilindrima . Posled i čno to su sitni me1alni opiljci i ugljenbane čestice nastale u cilindrima pod visokim pririscima i temperaturama. Sve nabrojane nečbtoćc značaj no doprioo~e poj ačanom habanj11 površina i na taj način narušavaju efika~ nos t i pouzda nost rada motora, te skraćuju njegov radni vek. Da bi se razvoj navedenog procesa ~ l o više usporio, neophodno je bilo proizvc~ci komponente čiji hi primarni zadatak bio ~prcčavanje zaštita motora od prodora nečistoća. Bilo da je u pitanju sprečavanje ulaska čestica iz okoline ili njihovo uklanjan· je iz sistema, ovi elementi morali su hiri visoko efikasni u svom poslu. Reše nje je pronadeno l l izmenljivim filterima koj i danas održavaju higijenu miliona vozila...

Filteri sc ne mogu očistiti upotrebom komprimovanog vazduha! Ovakav tretman samo potiskuje čestice prljavštinC' u dubinu papirne strukture filtera i dodatno smanjuje protočnost fil. tera. Rezultat: veća potrošnja i slabije performanse motora. Stavile, materijal filtera se može oštetiti pod dejstvom visokog pritiska vazduha i njegovom ponovnom upotrebom ceo moror izložiti opasnosti.

-Uprkos tome što spadaju u najjeftini· je komponente, zona odgovornosti filtera je zaštita najskupljeg dela vozila • motora. - Vodovi u kojima su smešteni filteri direktno vode u energetsko srce, pa svakako nije svejedno koji se filteri ugra<iuju, kada i kako se oni menjaju. -Problem sa utvrđivanjem kvaliteta je priča za sebe. Svi filteri naoko izgledaju veoma slično, no njihove karakteristike

Pre ugradnje filtera treba proveriti da li su telo filtera i njegov zaptivač u ispravnom stanju. U slučaju kada su oni defomrisani. ili oštećeni, dolazi do prodora stranih materija u motor što može prouzrokovati ozbiljna oštećenja.

mogu se drastično razlikovati. Stoga, veoma je bitno koristiti isključivo originalne proizvode renomiranih proizvođača, nabavljene od pouzdanih dobavljača. • Od efikasnosti filtera direktno zavisi čistoća materija koje stižu u motor, a s tim

i njegova snaga, potrošnja, pouzdanost i dužina radnog veka ... • Ugradnja filtera sa defonnisanim delovima nije preporučljiva ni pod kakvim okolnostima! Izvor: Kolbcnschmidt


Motortrim03  

Motor Trim is a free magazine for mechanics, part dealers and drivers, which covers popular topics in the field of car and commercial vehicl...