Page 1

DRUZHBA/VYBRANÉ REALIZACE 1


OBSAH:

2


FESTKA STORE 4 4AM/KABINET 10 Hi5! 14 BAŤOVA MĚSTA 18 PÓDIUM 22 REMAKE 28 MODUL 32 EXPOZICE JEDNOHO PROJEKTU 38 OBÝVACÍ POKOJ A TELEVIZNÍ VĚŽ 42 PSYCHOANALÝZA JEDNOHO PROSTORU 48 CURRICULUM VITAE 52

3


FESTKA STORE /interiér/Praha/2013 Návrh otevírá stávající stísněné prostory vybouráním části vnitřních příček. Do otevřené dispozice, zvýrazněné bílým nátěrem stávajících obkladů a dlažeb, je vsazen nový kontrastní mobiliář. Černý nábytek prochází skrze místa dřívějších příček a ještě více propojuje plynoucí prostor interiéru. Mobiliářovou infrastrukturu doplňují černé kabeláže světelných a zásuvkových obvodů. Veškerý černý fundus v bílém otevřeném prostoru potom vytváří pozadí vlastnímu sortimentu prodejny kol (včetně jejich výroby, servisu a administrativy).

4


5


6


7


8


9


4AM/KABINET /interiér/grafické řešení The Rodina/4AM, Brno/2011 Návrh adaptuje prázdný vstupní prostor Galerie architektury pro potřeby jejího nového provozovatele. Stávající foyer s pultem pro biletářku se mění na veřejnou knihovnu, místo setkávání a konání workshopů. Uprostřed místnosti je umístěn velký společný stůl obklopený knihovnami, do nichž jsou integrovány stávající dveře do skladu a na toalety.

10


11


12


13


Hi5! /výstavní instalace/kurátoři Barbora Šedivá, Slaven Tolj /grafické řešení Mančaft/foto Jiří Hloušek, Mizuki Nakeshu /Dům umění města Brna/2013 Výstava představila výběr prací studentů pěti českých umělecky zaměřených vysokých škol. Instalace dekonstruovala výstavní sály, aby poskytla každému dílu vlastní prostor, a v rámci celku vytvořila specifickou rámovou strukturu spojující dohromady různorodý obsah.

14


15


16


17


BAŤOVA MĚSTA /výstavní instalace/kurátoři Markéta Březovská, Rostislav Koryčánek/grafické řešení Pixl-e/Dům umění města Brna/2013 Výstava připravená v Nadaci Bauhaus Dessau představuje mezinárodní satelitní sídliště Baťovy společnosti. K původní výstavní instalaci (autor Thilo Fuchs – TATIN Design Studio) je přidán nový sedací nábytek, který vytváří adaptaci těchto satelitů na imaginární mapě světa.

18


19


20


21


PÓDIUM /instalace/kurátorka Katarína Gatialová /grafický design Peter Liška/Nová synagoga, Žilina/2013 Projekt vycházel z náhodné odchylky vzniklé při realizaci stavby žilinské neologické synagogy architekta Petra Behrense. Během šesti událostí byla tato nepřesnost transformována ve výchozí moment zapojení vnitřního prostoru, adaptovaného na kunsthalle, do veřejného dění. V ústředním prostoru byla vytvořena polyfunkční platforma s výchozí výškou v úrovni podlahy původního návrhu synagogy. Tato tabula rasa, představující prodloužení veřejného prostoru do interiéru synagogy, poskytla zázemí pro aktivity v rámci doprovodného kulturního programu. Modulární systém platformy umožnil její vertikální adaptovatelnost na konkrétní typ akce. V minimální (nebo žádné?) architektuře instalace byl použit také stávající ocelový rošt, relikt někdejšího podhledu kinosálu.

22


23


24


25


26


27


REMAKE /výstavní instalace/kurátorky Barbora Šedivá, Katarína Gatialová/Dům umění města Brna/2012 Variabilní platforma byla umístěná u vstupu do výstavy REthinking Media Art in K(C)ollaborative Environments. Nízkorozpočtovou instalaci tvořil panel z předchozí výstavy a praktikábly pokryté bílou samolepící fólií. Bílá struktura sloužila jako informační stánek, pódium, chill out a místo konání koncertů, workshopů nebo konferencí.

28


29


30


31


MODUL /instalace/grafické řešení Pixl-e/veřejný prostor, Praha-Bratislava-Ostrava-Hradec Králové-Brno/2012 Informační stánek navržený pro Cenu Jindřicha Chalupeckého 2012 je variabilní objekt určený pro vyhlášení finalistů tohoto ocenění pro mladé české umělce. Otočný modul změní pětkrát svou pozici i podobu při představení pěti kandidátů v pěti městech.

32


33


34


35


36


37


EXPOZICE JEDNOHO PROJEKTU /výstavní instalace, kurátorování/veřejný prostor, Brno/2012 Sezónní exteriérová expozice prezentuje výběr realizovaných návrhů v rámci středoevropského prostoru se zaměřením na mladší generaci architektů. V dočasném objektu ve veřejném prostoru města Brna je každé dva týdny vystaven nový architektonický projekt. Cílem výstavy je umožnění bezprostředního kontaktu veřejnosti se soudobou architekturou a oživení městského prostoru. Výstavní instalace slouží také jako městský mobiliář k sezení nebo stojan na kola. Prezentace každého z projektů popisuje jeho genezi od prvotní ideje po realizaci. Návrhy jsou vystavovány formou světelného panelu a pracovního modelu.

38


39


40


41


OBÝVACÍ POKOJ A TELEVIZNÍ VĚŽ /instalace/spoluautor Jiří Vítek/veřejný prostor, Pardubice/2010 Instalace vychází z poetiky náměstí jako venkovního obývacího pokoje. Vyřazené televize, které byly po desítky let hlavními nositeli kultury, vytvářejí nový městský mobiliář, konkrétně obývákovou stěnu a sezení. Prvek známý každému z jeho domácnosti je vsazen do veřejného prostoru jako prostředek k jeho zabydlení. Na konci workshopu Městský kulturní prostor byly televize svezeny do atria Východočeské galerie v Domě u Jonáše, kde z nich byla postavena symbolická babylonská věž, odkazující k novodobému mediálnímu zmatení jazyků.

42


43


44


45


46


47


PSYCHOANALÝZA JEDNOHO PROSTORU /výstavní instalace/ve spolupráci se 4AM /kurátorky Petra Hlaváčková, Barbora Šedivá/Praha/2013 Téměř žádná architektura výstavy. Scénu pro zvukové nahrávky expozice, představující sondu do podvědomí bývalé prádelny, tvoří saponátem vyčištěný prostor původní, dočasně znovuobnovené provozovny. Nově nainstalované pračky a prádelní šňůry slouží během výstavy veřejnosti.

48


49


50


51


DRUZHBA (*2012) je platforma pro spolupráci v architektuře založená Jakubem Kopcem a Jaroslavem Sedlákem. Adresa: Rosická 1, 602 00 Brno, CZ druzhba.cz JAKUB KOPEC (*1983) je architekt, kritik a kurátor. Kontakt: email/jakubkopec@email.cz tel./+420 732 619 909 Dosažené vzdělání: 2003-2009/FA VUT Brno (Ing. arch.) Pracovní zkušenosti: 2013/Visegrad Artist Residency, Truc sphérique, Žilina (SK) (novasynagoga.sk) od 2012/Druzhba 2012/redaktor architektonického časopisu ERA21 (www.era21.cz) 2011/spolupráce s ateliérem C+HO aR s.c. (cplushoar.com) od 2010/člen občanského sdružení 4AM Fórum pro architekturu a média (www.forum4am.cz) od 2010/vlastní architektonická praxe 2009-2011/účast v projektu BAM - Brněnský architektonický manuál (www.bam.brno.cz) 2007-2010/ateliér DUM-DUM 2005/architektonická kancelář Radko Květ Další aktivity: 2013/Symposium Umění a osvobození, Steyr (A) 2013/Pecha Kucha Night Žilina Vol. 23, Stanica Žilina-Záriečie 2013/výstava Frejm baj frejm, Považská galerie umění, Žilina (SK) 2013/Kontejnery k světu, panelová diskuze, Plzeň 2013/Kontejnery k světu, panelová diskuze, Brno 2012/rese arch, moderátor panelové diskuze, Nitra (SK) 2012/účast na 13. Mezinárodním bienále architektury, Československý pavilon, Benátky (I) 2012/Pecha Kucha, kino Svět, Znojmo 2012/kurátor Expozice jednoho projektu, 4AM, Brno 2012/editor knihy Kompaktní město/Compact City 2012/Pecha Kucha, Dům umění města Brna

52

2011/rese arch, panelová diskuze, 4AM, Brno 2011/rese arch, panelová diskuze, Bratislava (SK) 2011/workshop URBAN DIVAN, Brno 2011/výstava STIASSNY 10, Brno-Bratislava 2011/Pecha Kucha, kino Aero, Praha 2011/kurátor výstavy Kompaktní město, 4AM, Brno 2010/výstava BLAST OFF, Východočeská galerie, Pardubice 2010/Offcity workshop, Pardubice 2010/Pecha Kucha for Haiti, Dům umění města Brna 2008/Sustainability workshop, FA VUT ve spolupráci s Bern University of Applied Sciences, Brno JAROSLAV SEDLÁK (*1982) je architekt, kurátor a výzkumník. Kontakt: email/jarryn@centrum.cz tel./+420 776 292 238 Dosažené vzdělání: od 2012/ FA VUT Brno - postgraduální studium 2003-2009/FA VUT Brno (Ing. arch.) TUT Tampere (FI), FUATUL Liberec Pracovní zkušenosti: od 2013/redaktor časopisu Smart Cities 2013/umělecká rezidence, Oberliht, Kišiněv (MD) (chiosc.oberliht.com) od 2012/Druzhba 2012/spoluzakladatel občanského sdružení 3*2*1*0 (3210os.wordpress.com) 2011/umělecká rezidence, Oberlith, Kišiněv (MD) od 2010/členem občanského sdružení 4AM/Fórum pro architekturu a média (www.forum4am.cz) 2009-2011/PO studio, Praha 2008/ZICHT ARCHITECTEN, Amsterdam (NL) 2006/Ateliér Davida Vávry Další aktivity: 2013/Pecha Kucha Night, Brno 2013/Vacant Central Europe, projekt mapující nevyužité městské prostory (www.vacantcentraleurope.eu) 2012/Médium výstava - nové koncepty ve vystavování architektury, moderování diskuze 2012/Pecha Kucha, kino Svět, Znojmo 2012/Central European Architecture Film Exchange - kurátor


filmového festivalu ve veřejném prostoru, 4AM, Brno 2012/Move the City - taneční expanze do města, spolukurátor projektu, 4AM, Brno 2012/Pecha Kucha, Dům umění města Brna 2011/výstava SHAPING THE NEW, Košice-Pécs-Kišiněv (SKHU-MD) 2011/kurátor projektu URBAN DIVAN, 4AM, Brno 2011/organizátor workshopu TASTY URBANISM, Vysoká škola ekonomická, Praha 2010/výstava BLAST OFF, Východočeská galerie, Pardubice 2010/OFFCITY workshop, Pardubice 2009/intervence POINT IN THE SPACE, Nysa (PL)

53


ECAZILAER ÉNARBYV/ABHZURD 54

Druzhba vybrane realizace