Page 1

Bilten Društva za kronično vnetno črevesno bolezen

Naj javno stranišče 2015 November 2015


Izdajatelj: Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen Glavna urednica: Danica Koren Odgovorna urednika: Petra Leskovšek Lasetzky, Dejan Koren Uredniški odbor: Jernej Leskovšek, Laura Ravas Fotografije: Jernej Leskovšek, Dejan Koren Oblikovanje: Minibig, Simon Trampuš s.p. Tisk: Ekart Design Naklada: 250 izvodov Maribor, 20. november 2015


KAZALO

Uvodnik 5 Ocenjevanje javnih stranišč v kategoriji občin

6

Obiskane občine brez javnih stranišč

40

Dosežena mesta 51 obiskanih občin v Sloveniji

42

Ugotovitve komisije glede urejenosti javnih stranišč v občinah

43

Ocenjevanje stranišč bencinskih servisov ob avtocestah

44

Dosežena mesta obiskanih bencinskih servisov

44

Ocenjevanje stranišč v 10 zdravstvenih domovih v Sloveniji

50

Dosežena mesta stranišč v 10 zdravstvenih domovih v Sloveniji

55

Zaključek

56

Izjave

60

Podporniki akcije

61


UVODNIK

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015

5

Poslanstvo Društva za kronično vnetno črevesno bolezen je izboljšati kakovost življenja ljudi s KVČB. Društvo deluje od leta 2004 in ima danes več kot 1070 članov, ki so organizirani v 11 sekcijah po vsej Sloveniji. Društvo ima status invalidske organizacije in status društva v javnem interesu ter je član Evropskega združenja bolnikov s kronično vnetno črevesno boleznijo (EFCCA). Kronična vnetna črevesna bolezen je skupno ime za Crohnovo bolezen in ulcerozni kolitis. Gre za imunsko pogojeno bolezen, ki povzroča vnetje črevesa ali celotne prebavne cevi. Najpogosteje se pojavi med 15. in 35. letom, pojavnost bolezni pa narašča tudi pri otrocih. Globalno je 5 milijonov ljudi obolelih s KVČB, od tega v Evropi okoli 2,2 milijona, v Sloveniji 6000. Društvo izvaja sedem sklopov posebnih socialnih programov z vseh področij življenja oseb s kronično vnetno črevesno boleznijo. Eden od zelo pomembnih posebnih socialnih programov je program odpravljanja ovir pri dostopu do sanitarij v bivalnem in delovnem okolju. Najpogostejše težave, ki nas spremljajo bolnike, so odvajanje mehkejšega in vodenega blata, bolečine v trebuhu, krči in nujni, pogosti in hitri pozivi na blato. V času zagona bolezni moramo bolniki na stranišče tudi do 30-krat na dan in zato potrebujemo stalen ter hiter dostop do stranišč kjerkoli smo, bodisi doma ali pa zunaj svojega doma. V javnosti in na delovnih mestih velikokrat naletimo na oviro pri dostopu do sanitarnih prostorov. Srečujemo se s problemom, da so sanitarni prostori zaklenjeni ali plačljivi. Veliko težav imamo tudi na delovnem mestu, kjer bolniki zaradi narave svojega dela ne moremo zapustiti delovnega mesta. Zaradi težav, ki jih imamo bolniki s KVČB pa tudi ostali invalidi smo v društvu leta 2009 pričeli z akcijo »Naj javno stranišče«, najprej počasi in previdno z ocenjevanjem stranišč po slovenskih občinah. Leto kasneje smo akcijo zastavili močneje in jo širili na bencinske servise ob avtocestah. V naslednjih letih smo pod drobnogled vzeli tudi stranišča v 11 bolnišnicah in 10 zdravstvenih domovih. Lansko leto smo kategorijo bolnišnic zamenjali z kategorijo trgovskih centrov in ocenili javna stranišča v šestih večjih trgovskih centrih po Sloveniji. V letošnjem letu je akcija potekala v treh kategorijah. Ocenjevali smo stranišča v slovenskih občinah, na bencinskih servisih in v 10 zdravstvenih domovih. Sama akcija teče čez celo leto, zmagovalce v posameznih kategorijah pa razglasimo ob svetovnem dnevu stranišč, 19. novembra. V Društvu za KVČB želimo javnost ozaveščati o pomenu stranišč, hkrati pa informirati člane društva - bolnike s KVČB ter širšo javnost, kje v obiskanih mestih, bencinskih servisih, zdravstvenih domovih imamo možnost dostopa do stranišč, ki jih kot svojo temeljno potrebo nujno potrebujemo. V sedmih letih izvajanja akcije »Naj javno stranišče« smo dosegli napredek katerega smo izredno veseli, saj je s tem dosežen namen akcije osveščati javnost o potrebah oseb s KVČB in spodbuditi občine in druge javne inštitucije k razmisleku o čistih in primerno urejenih straniščih. Iskrena zahvala ocenjevalcem, koordinatorki in vsem ostalim, sodelujočim v akciji »Naj javno stranišče«, ki vanjo vložijo veliko energije, svojega prostega časa in truda.

Predsednica društva za KVČB Mateja Saje


Ocenjevanje javnih stranišč v kategoriji občin Ocenjevanje javnih stranišč v občinah po Sloveniji izvajamo od leta 2009. V sklopu letošnje akcije smo obiskali 51 občin in spremljali njihov napredek ali nazadovanje. Ugotovitve in ocene javnih stranišč predstavljamo v nadaljevanju.

1 Predstavitev ocen javnih stranišč obiskanih občin 1.1 MESTNA OBČINA LJUBLJANA Obiskovalcem je od letošnjega leta na voljo tudi javno stranišče na Plečnikovih Žalah, urejeni pa sta še dve novi javni stranišči. Prvo se nahaja na levi brežini Ljubljanice pod Kellerjevim balkonom nasproti hiše Breg 2 v bližini Novega trga, drugo pa na levi brežini Grubarjevega prekopa pred mostom za pešce.

Podhod Plava laguna • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do sobote od 7. do 15. ure, v nedeljo je zaprto. • Dostop je označen na stavbi, v turistični karti mesta, na INFO točki in z usmerjevalnimi tablami.

Tromostovje • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: od ponedeljka do nedelje od 7. do 24. ure; od maja do avgusta in decembra pa ob petkih in sobotah do 2. ure zjutraj. NOVO • Dostop je označen na stavbi, v turistični karti mesta, na INFO točki in z usmerjevalnimi tablami. Opomba: Kulturnozgodovinski spomenik onemogoča kakršnekoli posege in tako tudi izgradnjo stranišč za invalidne osebe. Ta so zaradi tega razloga v neposredni bližini, pod Mesarskim mostom in na Pogačarjevem trgu v objektu Kresije. Razdalje med temi javnimi stranišči so v območju 100 metrov.

Pogačarjev trg v objektu Kresije • Uporaba je brezplačna. • Stranišče je namenjeno invalidnim osebam in malčkom. • Odpiralni čas: 24 ur na dan. • Dostop je označen na stavbi, v turistični karti mesta, na INFO točki in z usmerjevalnimi tablami. Opomba: Sanitarije se odpirajo z EURO ključem oz. s klicem vratarja po domofonu.

6

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

7


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ v KATEGORIJI OBČIN

Mesarski most • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do nedelje od 7. do 23. ure. • Dostop je označen na stavbi, v turistični karti mesta, na INFO točki in z usmerjevalnimi tablami. Opomba: Sanitarije za invalide se odpirajo z EURO ključem oz. s klicem skrbnika na telefonsko številko, ki je objavljena na vratih sanitarij.

Zmajski most • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: od januarja do aprila in od septembra do novembra od ponedeljka do sobote od 7. do 15. ure, ob nedeljah je zaprto; od maja do avgusta in decembra pa od ponedeljka do četrtka od 7. do 15. ure, ob petkih in sobotah od 7. do 2. ure zjutraj, ob nedeljah od 7. do 23. ure. NOVO • Dostop je označen na stavbi, v turistični karti mesta, na INFO točki in z usmerjevalnimi tablami. Opomba: Kulturnozgodovinski spomenik onemogoča kakršnekoli posege in tako tudi izgradnjo stranišč za invalidne osebe. Ta so zaradi tega razloga v neposredni bližini, pod Mesarskim mostom in na Pogačarjevem trgu v objektu Kresije. Razdalje med navedenimi javnimi stranišči so v območju 100 metrov.

Kongresni trg: vhod Zvezda • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: od ponedeljka do nedelje od 7. do 23. ure; od maja do avgusta in decembra ob petkih in sobotah do 2. ure zjutraj. NOVO • Dostop je označen na stavbi, v turistični karti mesta, na INFO točki in z usmerjevalnimi tablami.

Kongresni trg: vhod Bukvarna • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do nedelje od 7. do 23. ure. • Dostop je označen na stavbi, v turistični karti mesta, na INFO točki in z usmerjevalnimi tablami. Opomba: Sanitarije za invalide se odpirajo z EURO ključem oz. s klicem skrbnika na telefonsko številko, ki je objavljena na vratih sanitarij.

8

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

9


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ v KATEGORIJI OBČIN

Plečnikov podhod • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do nedelje od 7. do 23. ure; od maja do avgusta in decembra ob petkih in sobotah do 2. ure zjutraj. NOVO • Dostop je označen na stavbi, v turistični karti mesta, na INFO točki in z usmerjevalnimi tablami.

Pod Prulskim mostom • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od marca do aprila in od septembra do novembra od ponedeljka do sobote od 10. do 22. ure, ob nedeljah od 10. do 23. ure; od maja do avgusta in decembra pa od ponedeljka do četrtka od 10. do 22. ure, ob petkih in sobotah od 10. do 2. ure zjutraj, ob nedeljah od 10. do 24. ure. NOVO • Dostop je označen na stavbi, v turistični karti mesta in na INFO točki.

Parkirna hiša Kozolec • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 7. do 19. ure. • Dostop je označen na stavbi in na INFO točki. Opomba: Uporaba stranišča je možna ob prevzemu ključa pri zaposlenem delavcu javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT).

Spodnja postaja vzpenjače na Krekovem trgu • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: januarja, februarja, marca in novembra od 10. do 20. ure, aprila, maja in oktobra od 9. do 21. ure, junija, julija., avgusta in septembra od 9. do 23. ure in decembra od 10. do 22. ure. • Dostop je označen na stavbi, na INFO točki in z usmerjevalnimi tablami. Opomba: Uporaba stranišča za invalidne osebe je možna ob prevzemu ključa pri blagajni vzpenjače.

Na Ljubljanskem gradu v Skalni dvorani • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: januarja, februarja, marca in novembra od 10. do 20. ure, aprila, maja in oktobra od 9. do 21. ure, junija, julija, avgusta in septembra od 9. do 23. ure in decembra od 10. do 22. ure. • Dostop je označen na stavbi, na INFO točki in z usmerjevalnimi tablami.

10

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

11


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ v KATEGORIJI OBČIN

Na Plečnikovih Žalah, Tomačevska cesta 2 a NOVO • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: vse dni v tednu od 7. do 20. ure. • Dostop je označen na stavbi, v turistični karti mesta in na INFO točki. Opomba: Sanitarije za invalide se odpirajo z EURO ključem.

Na levi brežini Ljubljanice pod Kellerjevim balkonom v bližini Novega trga NOVO • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo samo eno stranišče, skupno za ženske, moške in invalide. • Odpiralni čas: vse dni v tednu od 10. do 18. ure. • Dostop je označen na stavbi, v turistični karti mesta in na INFO točki.

Na levi brežini Grubarjevega prekopa pred mostom za pešce NOVO • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo samo eno stranišče, skupno za ženske, moške in invalide. • Odpiralni čas: od ponedeljka do nedelje od 8. do 24. ure; od maja do avgusta in decembra ob petkih in sobotah do 1. ure zjutraj. • Dostop je označen na stavbi, v turistični karti mesta, na INFO točki in z usmerjevalnimi tablami.

Mestna občina Ljubljana je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,77 in osvojila 1. mesto.

1.2 OBČINA ROGAŠKA SLATINA Glavno avtobusno postajališče, Kidričeva ulica 1 • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: vse dni v tednu od 6. do 21. ure, v času Evropske ploščadi je odprto tudi dlje časa. • Dostop do stranišča je označen z usmerjevalno tablo, na stavbi in na INFO točki.

Mestna tržnica in parkirna hiša, Kidričeva ulica 1 a • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do sobote od 7. do 18. ure v času odprtja tržnice. • Dostop do stranišča je označen z usmerjevalno tablo, na stavbi in na INFO točki.

Občina Rogaška Slatina je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,76 in si prislužila 2. mesto. 12

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

13


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ v KATEGORIJI OBČIN

1.3 OBČINA RADOVLJICA NOVO Pritličje Radovljiške graščine, Linhartov trg 1 • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: vsak dan od 8. do 20. ure. • Dostop do stranišča je označen na stavbi in na INFO točki.

Občina Radovljica je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,60 in si prislužila 3. mesto.

1.4 MESTNA OBČINA VELENJE Centralno otroško igrišče, vzdolž glavne mestne vpadnice - Šaleške ceste • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: vse dni v tednu, v času, ko je odprto igrišče. Odpre se zjutraj ob 8. uri, zapira pa pozimi ob 18. uri, poleti pa ob 21. uri. • Dostop do stranišča je označen z usmerjevalnimi tablami, na stavbi in na INFO točki.

Glavno avtobusno postajališče, vzdolž glavne mestne vpadnice Šaleške ceste • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: odprto je v času obratovanja lokala Antlej, od ponedeljka do sobote od 4.45 do 22. ure, ob nedeljah in praznikih od 7. do 13. ure. • Dostop je označen na stavbi, z usmerjevalnimi tablami in na INFO točki. Opomba: Uporaba stranišča za invalidne osebe je možna ob prevzemu ključa v lokalu.

Kletni prostori Centra Nova, Šaleška cesta 21 • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do sobote od 7. do 20. ure, ob nedeljah je zaprto. • Dostop do stranišča je označen na stavbi, na objektu z označevalno nalepko »Javni WC« in na INFO točki.

14

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015

OBČINA RADOVLJICA

MESTNA OBČINA VELENJE

15


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ v KATEGORIJI OBČIN

Ob Velenjskem jezeru, Kidričeva cesta • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo samo eno stranišče, skupno za ženske, moške in invalide. • Odpiralni čas: stranišče je zmeraj odprto. • Dostop do stranišča je označen samo na INFO točki.

Nova garažna hiša pri Zdravstvenem domu Velenje • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: vse dni v tednu od 6. do 22. ure. • Dostop do stranišča je označen na stavbi in na INFO točki.

Mestna občina Velenje je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,54 in osvojila 4. mesto.

1.5 MESTNA OBČINA KOPER Znotraj Mestnega kopališča, Kopališko nabrežje 1 • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij kjer je urejeno tudi stranišče za invalide. • Odpiralni čas: vsak dan od 8. do 22. ure. • Dostop do stranišča je označen na stavbi in na INFO točki.

Objekt Tržnice Koper tik ob Hlavatyjevem parku, Pristaniška ulica 2 • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedejka do sobote od 7. do 22. ure, ob nedeljah in praznikih je zaprto. • Dostop do stranišča je označen na stavbi, na INFO točki in z usmerjevalnimi tablami.

Mestna občina Koper je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,53 in si tako prislužila 5. mesto.

16

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015

MESTNA OBČINA VELENJE

MESTNA OBČINA KOPER

17


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ v KATEGORIJI OBČIN

1.6 OBČINA SEŽANA Glavno avtobusno postajališče, Partizanska cesta 63 • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: v dogovoru z najemnikom lokala se ključ od sanitarij dobi v gostinskem lokalu. • Dostop do stranišča je označen na stavbi in na INFO točki. Opomba: Uporaba stranišča za invalidne osebe je možna ob prevzemu ključa v lokalu.

Občina Sežana je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,49 in si prislužila 6. mesto.

1.7 OBČINA BLED Prostori v Veliki Zaki pod tribunami • Za uporabo je potrebno plačati 0,50 EUR. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: vsak dan od 9. do 21. ure, v času prireditev tudi dlje časa. • Dostop je označen na stavbi, v turistični karti mesta in na INFO točki.

Prostori ob Festivalni dvorani • Za uporabo je potrebno plačati 0,50 EUR. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: vsak dan od 9. do 21. ure, v času prireditev tudi dlje časa. • Dostop je označen na stavbi, z usmerjevalnimi tablami in na INFO točki.

Občina Bled je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,46 in si prislužila 7. mesto.

1.8 MESTNA OBČINA KRANJ Na sedežu TIC-a, Glavni trg 2 • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci dobimo ključ pri zaposlenih v TIC-u. • Na voljo imamo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do sobote od 8. do 19. ure, ob nedeljah in praznikih od 9. do 18. ure. • Dostop do stranišča je označen na stavbi in na INFO točki.

Mestna občina Kranj je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,44 in si prislužila 8. mesto. 18

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015

OBČINA SEŽANA

OBČINA BLED

MESTNA OBČINA KRANJ

19


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ v KATEGORIJI OBČIN

1.9 MESTNA OBČINA PTUJ Slomškova ulica pri tržnici • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: poleti od ponedeljka do petka od 8. do 20. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih od 9. do 20. ure in pozimi od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa od 9. do 18. ure. • Dostop je označen na stavbi, v turistični karti mesta in na INFO točki.

Glavno avtobusno postajališče • Stranišče je zaradi vandalizma zaprto.

Mestna občina Ptuj je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,30 in si prislužila 9. mesto.

1.10 OBČINA LJUTOMER Glavni trg v podhodu Mestne hiše pri poslovnem prostoru zavarovalnice Grawe • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo le eno stranišče, ki je skupno tako za ženske kot za moške. • Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: vse dni v tednu. • Dostop je označen na stavbi, z usmerjevalnimi tablami in na INFO točki.

Glavni trg v podhodu Mestne hiše pri fotostudiu Tivadar NOVO • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo le eno stranišče, ki je skupno tako za ženske kot za moške. • Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: vse dni v tednu. • Dostop je označen na stavbi, z usmerjevalnimi tablami in na INFO točki.

Občina Ljutomer je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,29 in si prislužila 10. mesto.

20

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015

MESTNA OBČINA PTUJ

OBČINA LJUTOMER

21


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ v KATEGORIJI OBČIN

1.11 MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC Glavno avtobusno postajališče, Pohorska cesta • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: vse dni v tednu. • Dostop je označen na stavbi in na INFO točki.

Vorančev trg • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: ključ obiskovalci dobimo v TIC-u ali pri vratarju Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. • Dostop je označen na stavbi in na INFO točki.

Mestna občina Slovenj Gradec je po ocenjevalnih kriterijih prav tako dosegla skupno oceno 4,29 in si skupaj z Občino Ljutomer deli 10. mesto.

1.12 OBČINA ŠKOFJA LOKA Glavno avtobusno postajališče, Kapucinski trg 13

• Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: vsak dan od 7. do 23. ure. • Dostop do stranišča je označen na stavbi, z usmerjevalno tablo in na INFO točki.

Opomba: V stranišču za invalide ob straniščni školjki ni držal, katera bi bila osebam na invalidskih vozičkih v pomoč in oporo ob posedanju na straniščno školjko.

Kavarna in slaščičarna Homan, Mestni trg 2 • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: pozimi vsak dan od 8. do 19. ure in poleti vsak dan od 7. do 23. ure. • Dostop do stranišča je označen na stavbi in na INFO točki.

Krčma Mihol, Mestni trg 26 NOVO • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: od ponedeljka do sobote od 8.30 ure do 23. ure. • Dostop do stranišča je označen samo na INFO točki.

Občina Škofja Loka je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,22 in osvojila 12. mesto. 22

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC

OBČINA ŠKOFJA LOKA

23


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ v KATEGORIJI OBČIN

1.13 MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA Tržnica • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: stranišče je zmeraj odprto. • Dostop je označen na stavbi, z usmerjevalno tablo in na INFO točki. Opomba: Uporaba stranišča za invalidne osebe je možna ob prevzemu ključa v lokalu, ki je oddaljen približno 10 m.

Mestna občina Murska Sobota je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,21 in osvojila 13. mesto.

1.14 OBČINA IZOLA Javno kopališče Svetilnik • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: le v poletnih mesecih v času turistične sezone (od 15. junija do 15.septembra). • Dostop je označen na stavbi in na INFO točki.

Gorkijeva ulica 8 • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do nedelje od 7. do 24. ure. • Dostop je označen na stavbi in na INFO točki. Opomba: Uporaba stranišča za invalidne osebe je možna ob prevzemu ključa na blagajni parkirišča.

Občina Izola je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,20 in si prislužila 14. mesto.

1.15 MESTNA OBČINA NOVA GORICA Glavno avtobusno postajališče, Kidričeva ulica 22 • Uporaba je brezplačna. • Na voljo imamo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 6. do 20. ure, v soboto od 6. do 14. ure, ob nedeljah in praznikih je zaprto. • Dostop do stranišča je označen z usmerjevalno tablo, na stavbi in na INFO točki.

Mestna občina Nova Gorica je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,19 in si prislužila 15. mesto. 24

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015

MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA

OBČINA IZOLA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

25


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ v KATEGORIJI OBČIN

1.16 OBČINA RADENCI Občina Radenci ima z lastnikom lokala na avtobusni postaji (Radgonska cesta 27) dogovor, da se stranišče v lokalu uporablja tudi za t. i. javne potrebe. • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: od 5. do 22. ure, ko poteka redni avtobusni promet. • Dostop je označen na stavbi in na INFO točki.

Občina Radenci je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,14 in si prislužila 16. mesto.

1.17 OBČINA DOMŽALE Železniška postaja Rodica • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo samo eno stranišče, skupno za ženske, moške in invalide. • Odpiralni čas: od 6. do 22. ure. • Dostop je označen na stavbi in na INFO točki.

Tržnica • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo le moški del sanitarij. Ženski del sanitarij je zaklenjen in je namenjen le zakupnikom tržnega prostora. • Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: od ponedeljka do sobote od 7. do 20. ure, v nedeljo je zaprto. • Dostop je označen na stavbi in na INFO točki.

Ob Češminovem parku, ob Vegovi ulici • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: pozimi vsak dan od 8. do 19. ure in poleti vsak dan od 6. do 22. ure. • Dostop je označen na stavbi in na INFO točki.

Občina Domžale je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,13 in osvojila 17. mesto.

26

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015

OBČINA RADENCI

OBČINA DOMŽALE

27


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ v KATEGORIJI OBČIN

1.18 OBČINA AJDOVŠČINA Glavno avtobusno postajališče, Župančičeva ulica 8 • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: vsak delovnik od 6. do 20. ure ko obratuje avtobusna čakalnica. • Dostop do stranišča je označen na stavbi in na INFO točki. Opomba: Uporaba stranišča za invalidne osebe je možna ob prevzemu ključa v lokalu.

1.19 MESTNA OBČINA CELJE Tržnica, Linhartova ulica • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 6. do 16. ure, v soboto od 6. do 13. ure in v nedeljo od 7. do 11. ure. • Dostop je označen na stavbi in na INFO točki. Opomba: V stranišču za invalide ob straniščni školjki ni držal, katera bi bila osebam na invalidskih vozičkih v pomoč in oporo ob posedanju na straniščno školjko.

1.20 OBČINA DRAVOGRAD Glavno avtobusno postajališče, Meža 10 NOVO • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: vsak dan od 5.30. do 22.30 ure. • Dostop do stranišča je označen na stavbi in na INFO točki.

1.21 OBČINA GORNJA RADGONA Trg svobode • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 7. do 21. ure. • Dostop do stranišča je označen na stavbi in na INFO točki. Opomba: V stranišču za invalide ob straniščni školjki ni držal, katera bi bila osebam na invalidskih vozičkih v pomoč in oporo ob posedanju na straniščno školjko.

28

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015

OBČINA AJDOVŠČINA

MESTNA OBČINA CELJE

OBČINA DRAGOVRAD

OBČINA GORNJA RADGONA

29


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ v KATEGORIJI OBČIN

1.22 OBČINA KAMNIK Maistrova ulica 18 • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 7. do 19. ure, v soboto od 7. do 15. ure in v nedeljo in ob praznikih je zaprto. • Dostop je označen na stavbi, na INFO točki in z usmerjevalno tablo.

1.23 MESTNA OBČINA MARIBOR Mariborski mestni park - neposredna bližina otroških igral • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 8. do 19. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih od 9. do 19. ure. • Dostop je označen na stavbi, v turistični karti mesta in na INFO točki.

Mariborski mestni park - za Akvarijem - Terarijem • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 8. do 19. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih od 9. do 19. ure. • Dostop je označen na stavbi, v turistični karti mesta in na INFO točki.

Prostori pod TIC-om • Uporaba je brezplačna. • Na voljo imamo ženski in moški del sanitarij. • Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 7. do 21. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih od 7. do 14. ure. • Dostop je označen na stavbi, v turistični karti mesta in na INFO točki.

Pod Glavnim mostom - Lent • Uporaba je brezplačna. • Stranišče je namenjeno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 9. do 21. ure, v soboto, nedeljo in ob praznikih od 9. do 21. ure. • Dostop je označen na stavbi, v turistični karti mesta in na INFO točki. Opomba: Čeprav je to javno stranišče namenjeno le invalidom na invalidskih vozičkih, zanje ni urejenega dostopa. Posebna delovna skupina, ki deluje v Svetu invalidov, se z MO Maribor že dve leti dogovarja za odpravo teh ovir.

30

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015

OBČINA KAMNIK

MESTNA OBČINA MARIBOR

31


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ v KATEGORIJI OBČIN

Magdalenski park • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 7. do 18. ure, ob sobotah od 7. do 14. ure, ob nedeljah in praznikih je zaprto. • Dostop je označen na stavbi, v turistični karti mesta in na INFO točki.

Mariborska tržnica, Vodnikov trg • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: od ponedeljka do sobote od 6. do 14. ure, ob nedeljah in praznikih od 6. do 13. ure. • Dostop je označen na stavbi, v turistični karti mesta in na INFO točki.

Klinetova ulica 18, za Osnovno šolo Leona Štuklja Stranišče je namenjeno invalidnim osebam, vendar je zaradi vandalizma zaprto.

Občine Ajdovščina, Dravograd, Gornja Radgona in Kamnik ter Mestni občini Celje in Maribor so po ocenjevalnih kriterijih dosegle skupno oceno 4,07 in si prislužile 18. mesto.

1.24 MESTNA OBČINA NOVO MESTO Glavni trg • Za uporabo je potrebno plačati 0,30 EUR. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do sobote od 7. do 14. ure, ob nedeljah in praznikih je zaprto. • Dostop do stranišča je označen v turistični karti mesta, na stavbi in na INFO točki.

Mestna občina Novo mesto je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,04 in si prislužila 24. mesto.

32

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015

MESTNA OBČINA MARIBOR

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

33


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ v KATEGORIJI OBČIN

1.25 OBČINA PIRAN Za občinsko palačo, Zelenjavni trg • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od 1. 6. do 15. 9. od 7. do 23. ure in od 16. 9. do 31. 5. od 7. do 18. ure. • Dostop do stranišča je označen na stavbi, v turistični karti mesta, na INFO točki in z usmerjevalnimi tablami. Opomba: Sanitarije za invalide se odpirajo z EURO ključem oz. s klicem skrbnika na telefonsko številko, ki je objavljena na vratih sanitarij.

Občina Piran je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,0 in si prislužila 25. mesto.

1.26 OBČINA SLOVENSKE KONJICE Glavno avtobusno postajališče, Liptovska ulica 15 • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: vse dni v tednu v času odprtja lokala in sicer od 5. do 22.30 ure. • Dostop do stranišča je označen na stavbi in na INFO točki. Opomba: Stranišče za invalide na invalidskih vozičkih ni prilagojeno za uporabo invalidom - prostor je namreč premajhen, sanitarije pa niso primerno opremljene (manjkajo držala ob straniščni školjki ...).

Občina Slovenske Konjice je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 3,93 in si prislužila 26. mesto.

1.27 OBČINA TRBOVLJE Mestna tržnica, Trg svobode • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: le v času tržnih dni, ob sredah in sobotah od 6. do 15. ure, in v času tržnega sejma, to je vsak prvi petek v mesecu od 6. do 18. ure. • Dostop je označen na INFO točki. Opomba: Stranišče za invalide na invalidskih vozičkih ni prilagojeno za uporabo invalidom - prostor je namreč premajhen, sanitarije pa niso primerno opremljene (manjkajo držala ob straniščni školjki ...).

34

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015

OBČINA PIRAN

OBČINA SLOVENSKE KONJICE

OBČINA TRBOVLJE

35


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ v KATEGORIJI OBČIN

Mestni park v neuporabljeni transformatorski postaji • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: vsak dan od 8. do 21. ure. • Dostop je označen na stavbi in na INFO točki.

Občina Trbovlje je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 3,85 in prislužila 27. mesto.

1.28 OBČINA BREŽICE Tržnica, Jurčičeva ulica • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do sobote od 7. do 14. ure, s posebnim soglasjem upravljalca pa tudi do 20. ure. • Dostop je označen na stavbi in na INFO točki.

Občina Brežice je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 3,83 in si prislužila 28. mesto.

1.29 OBČINA JESENICE Železniška postaja NOVO • Uporaba je brezplačna. Ključ obiskovalci dobimo pri osebju postaje. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: vsak delovnik od 4.25 do 9.25 ure in od 10.20 do 16. ure, v soboto, nedeljo in ob praznikih od 13.05 do 18. ure in od 18.30 do 21.40 ure. • Dostop je označen na stavbi in na INFO točki.

Občina Jesenice je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 3,71 in si prislužila 29. mesto.

1.30 OBČINA BOHINJ Ob jezeru • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: 24 ur na dan od meseca maja do konca meseca septembra. • Dostop je označen na stavbi in na INFO točki.

36

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015

OBČINA TRBOVLJE

OBČINA BREŽICE

OBČINA JESENICE

OBČINA BOHINJ

37


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ v KATEGORIJI OBČIN

»Pod Skalco« • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: 24 ur na dan od meseca maja do konca meseca septembra. • Dostop je označen na stavbi in na INFO točki.

Občina Bohinj je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 3,0 in si tako že drugo leto zapored prislužila zadnje, 30. mesto.

OBČINA BOHINJ

38

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015

39

Letošnji naziv Naj javno stranišče 2015 v kategoriji občin je pridobila Mestna občina Ljubljana, ki je po ocenjevalnih kriterijih za svoja javna stranišča zbrala največ točk. Zraven 12 javnih stranišč, ki smo jih v Mestni občini Ljubljana ocenjevali v preteklih letih, so od letošnjega leta uporabnikom na voljo še tri javna stranišča. Vseh 15 javnih stranišč je brezplačnih, 11 je namenjenih samo invalidnim osebam, dostop pa je označen na stavbah, turistični karti mesta, info točki in z usmerjevalnimi tablami. Občina Bohinj je po ocenjevalnih kriterijih zbrala najmanj točk, zato ji društvo že drugo leto zapored podeljuje straniščno metlico za najslabše urejeno javno stranišče leta 2015. Občina ima dvoje stranišč, ki so odprta le v času poletne turistične sezone. Stranišča, ki bi bilo namenjeno samo invalidnim osebam, nimajo. V obeh javnih straniščih ob našem prihodu ni bilo mila, brisač ali električnih sušilcev za roke.


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ v KATEGORIJI OBČIN

2 Obiskane občine brez javnih stranišč Enaindvajset obiskanih občin nima javnih stranišč, kar je zaskrbljujoč podatek. Spodaj navedene občine smo v letošnjem letu ocenjevali prvič in ker javnih stranišč nimajo, jim za vzpodbudo pri gradnji stranišč podeljujemo zidak. Te občine so:

• OBČINA BREZOVICA • OBČINA IDRIJA • OBČINA IVANČNA GORICA • OBČINA LAŠKO • OBČINA LOGATEC • OBČINA PIVKA • OBČINA RIBNICA • OBČINA SLOVENSKA BISTRICA • OBČINA ŠOŠTANJ • OBČINA TREBNJE V občinah, ki jih navajamo v nadaljevanju, javnih stranišč še zmeraj nimajo zato jim tudi v letošnjem letu za vzpodbudo pri gradnji podeljujemo zidak.

• OBČINA ILIRSKA BISTRICA • OBČINA KANAL OB SOČI • OBČINA KRŠKO • OBČINA LENDAVA • OBČINA MEDVODE • OBČINA MEŽICA • OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM • OBČINA ORMOŽ • OBČINA POSTOJNA • OBČINA SEVNICA • OBČINA ZAGORJE OB SAVI

40

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015

41


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ v KATEGORIJI OBČIN

3 Dosežena mesta 51 obiskanih občin v Sloveniji MESTO

OBČINA

TOČKE

1.mesto

Mestna občina Ljubljana

z doseženimi 4,77 točkami

2.mesto

Občina Rogaška Slatina

z doseženimi 4,76 točkami

3.mesto

Občina Radovljica

z doseženimi 4,60 točkami

4.mesto

Mestna občina Velenje

z doseženimi 4,54 točkami

5.mesto

Mestna občina Koper

z doseženimi 4,53 točkami

6.mesto

Občina Sežana

z doseženimi 4,49 točkami

7.mesto

Občina Bled

z doseženimi 4,46 točkami

8.mesto

Mestna občina Kranj

z doseženimi 4,44 točkami

9.mesto

Mestna občina Ptuj

z doseženimi 4,30 točkami

10.mesto

Občina Ljutomer

z doseženimi 4,29 točkami

Mestna občina Slovenj Gradec 12.mesto

Občina Škofja Loka

z doseženimi 4,22 točkami

13.mesto

Mestna občina Murska Sobota

z doseženimi 4,21 točkami

14.mesto

Občina Izola

z doseženimi 4,20 točkami

15.mesto

Mestna občina Nova Gorica

z doseženimi 4,19 točkami

16.mesto

Občina Radenci

z doseženimi 4,14 točkami

17.mesto

Občina Domžale

z doseženimi 4,13 točkami

18.mesto

Občina Ajdovščina

z doseženimi 4,07 točkami

Mestna občina Celje Občina Dravograd Občina Gornja Radgona Občina Kamnik Mestna občina Maribor

42

24.mesto

Mestna občina Novo mesto

z doseženimi 4,04 točkami

25.mesto

Občina Piran

z doseženimi 4,0 točkami

26.mesto

Občina Slovenske Konjice

z doseženimi 3,93 točkami

27.mesto

Občina Trbovlje

z doseženimi 3,85 točkami

28.mesto

Občina Brežice

z doseženimi 3,83 točkami

29.mesto

Občina Jesenice

z doseženimi 3,71 točkami

30.mesto

Občina Bohinj

z doseženimi 3,0 točkami

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015

43

4 UGOTOVITVE KOMISIJE GLEDE UREJENOSTI JAVNIH STRANIŠČ V OBČINAH Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen z veseljem ugotavlja napredek pri urejenosti javnih stranišč v občinah. Sicer je zaskrbljujoč podatek, da kar 21 obiskanih občin nima javnih stranišč, tiste, ki pa jih imajo pa se zavedajo pomena javnih stranišč in skrbijo, da so urejena. V nadaljevanju navajamo le nekaj zanimivosti, ki jih je ugotovila komisija v sedmih letih ocenjevanja: Občina Novo mesto je v letu 2010 zasedla zadnje mesto, v letu 2011 pa je dotrajano javno stranišče popolnoma obnovila. Občina Radenci ima z lokalom na glavni avtobusni postaji sklenjen pisni dogovor, da se stranišče uporablja za t. i. javne potrebe. V mesecu decembru 2013 so v Mestni občini Murska Sobota zraven obstoječega javnega stranišča uredili tudi stranišče za invalidne osebe. Občina Trbovlje je leta 2013 na novo uredila javno stranišče v Mestnem parku, v stari neuporabljeni transformatorski postaji ter obiskovalcem te občine tako zagotovila poleg obstoječega javnega stranišča na tržnici, še eno javno stranišče. Več deset občin je v letih odkar traja naša akcija zraven obstoječih javnih stranišč uredilo še dodatna javna stranišča. Veliko občin pa si iz leta v leto prizadeva izboljšati rezultate na obstoječih lokacijah javnih straniščih s tem, da postavijo usmerjevalne table, spremenijo obratovalni čas, ukinejo plačljivost, uredijo stranišča za invalide ipd. Nekaj pa je tudi takih občin, v katerih je stanje javnih stranišč iz leta v leto slabše.


OCENJEVANJE STRANIŠČ BENCINSKIH SERVISOV OB AVTOCESTAH Tudi v letošnjem letu smo v sklopu akcije Naj javno stranišče nadaljevali z ocenjevanjem stranišč ob avtocestah po Sloveniji in ugotavljali kako je poskrbljeno za stranišča na bencinskih servisih. Ocenjevanje smo opravili v poletnih mesecih, ko so naše avtoceste polne turistov. Takrat v avtomobilu preživimo dlje časa kot običajno, zato se pojavi potreba po obisku stranišča že za zdravo osebo, kaj šele za osebo s KVČB. Tudi letos smo tako kot prejšnja leta ugotovili, da so med bolj čistimi tista stranišča, v katerih je ves čas prisotna čistilka. Letošnja novost pa je vedno več Petrolovih plačljivih stranišč. Sicer se ta denar lahko kasneje vnovči pri nakupu v Petrolovih poslovalnicah, vendar menimo, da ta način zelo oteži dostop do stranišča, zato smo vsa ta stranišča pri kriteriju »plačljivost/neplačljivost« ocenili z oceno 1. Tako kot lani, so imela stranišča s stalno prisotnostjo čistilke ob izhodu postavljeno mizico, na kateri je bila posodica, v kateri je lahko vsak uporabnik pustil poljubno količino denarja. Vsa takšna stranišča smo pri kriteriju »plačljivost/neplačljivost« ocenili z oceno 4, ker menimo, da te posodice pri uporabniku vzbujajo dolžnost plačila. Stranišča, ki so bile zaklenjena in jih tisti dan ni bilo možno uporabljati, smo vzeli kot neobstoječa. Prav tako smo pri številu stranišč ocenili povprečje med številom stranišč za moške in stranišč za ženske. Letošnje leto smo ocenili 52 bencinskih servisov, kar je enako število kot prejšnje leto. Soočili pa smo se tudi z nekaj neprijetnostmi, in sicer nam na bencinskem servisu Petrol Dul, smer Hrvaška niso pustili fotografirati stranišč, smo pa jih lahko ocenili. Na bencinskem servisu OMV Grabonoš, smer Madžarska nam niso hoteli odkleniti stranišča za invalide, zato smo to kategorijo ocenili z oceno 1. Ocene, ki jih podajamo, so ocene, ki smo jih dobili s pomočjo naših kriterijev in so nanje vplivali različni dejavniki, kot so frekvenca uporabnikov stranišč na dan ocenjevanja, vreme in delo čistilke, kar dopušča možnost majhne razlike v končni oceni v primeru ocenjevanja kakšnega drugega dne.

Dosežena mesta obiskanih bencinskih servisov BENCINSKI SERVIS

TOČKE

1. mesto 2. mesto 3. mesto 4. mesto 5. mesto

MESTO

Bencinski servis Petrol Starine, smer Ljubljana Bencinski servis Petrol Mlake, smer Italija Bencinski servis OMV Sap, smer Hrvaška Bencinski servis OMV Ravbarkomanda, smer Ljubljana Bencinski servis Petrol Podsmreka, smer Ljubljana

z doseženimi 4,25 točkami z doseženimi 4,21 točkami z doseženimi 4,18 točkami z doseženimi 4,14 točkami z doseženimi 4,11 točkami

6. mesto

Bencinski servis Petrol Murska Sobota, smer Maribor Bencinski servis OMV Ravbarkomanda, smer Koper Bencinski servis Petrol Voklo, smer Ljubljana Bencinski servis Petrol Grabonoš, smer Maribor Bencinski servis Petrol Zaloke, smer Ljubljana Bencinski servis OMV Radovljica, smer Avstrija Bencinski servis Petrol Grič Bencinski servis Petrol Murska Sobota, smer Madžarska Bencinski servis MOL Pince, smer Maribor Bencinski servis OMV Lukovica, smer Ljubljana Bencinski servis MOL Lormanje, smer Maribor

z doseženimi 4,00 točkami

8. mesto 9. mesto 10. mesto 11. mesto 12. mesto 13. mesto 15. mesto

44

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015

z doseženimi 3,96 točkami z doseženimi 3,95 točkami z doseženimi 3,93 točkami z doseženimi 3,89 točkami z doseženimi 3,86 točkami z doseženimi 3,82 točkami z doseženimi 3,81 točkami


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015

17. mesto 18. mesto 19. mesto 20. mesto 22. mesto

25. mesto 26. mesto 28. mesto 29. mesto

32. mesto 34. mesto

37. mesto 38. mesto

41. mesto 42. mesto 43. mesto 44. mesto 45. mesto 47. mesto 48. mesto 49. mesto 50. mesto 51. mesto 52. mesto

Bencinski servis Petrol Dul, smer Hrvaška Bencinski servis OMV Radovljica, smer Ljubljana Bencinski servis Petrol Šentilj, smer Maribor Bencinski servis Petrol Povir, smer Ljubljana Bencinski servis Petrol Lom, smer Ljubljana Bencinski servis Petrol Lukovica, smer Maribor Bencinski servis Petrol Lormanje, smer Madžarska Bencinski servis OMV Dravsko polje, smer Hrvaška Bencinski servis Petrol Starine, smer Hrvaška Bencinski servis Petrol Zaloke, smer Hrvaška Bencinski servis Petrol Barje, smer Maribor Bencinski servis OMV Dobrenje, smer Avstrija Bencinski servis Petrol Vrtojba, smer Ljubljana Bencinski servis Petrol Jesenice, smer Avstrija Bencinski servis Petrol Ravne Bencinski servis Petrol Tepanje, smer Ljubljana Bencinski servis Petrol Lom, smer Koper Bencinski servis Petrol Voklo, smer Avstrija Bencinski servis Petrol Šempas, smer Ljubljana Bencinski servis Petrol Pince, smer Madžarska Bencinski servis Petrol Povir, smer Italija Bencinski servis Petrol Tepanje, smer Maribor Bencinski servis OMV Lopata, smer Maribor Bencinski servis OMV Dobrenje, smer Maribor Bencinski servis Petrol Barje, smer Koper Bencinski servis Petrol Lopata, smer Ljubljana Bencinski servis Petrol Mokrice, smer Ljubljana Bencinski servis Petrol Jesenice, smer Ljubljana Bencinski servis Petrol Vrtojba, smer Italija Bencinski servis OMV Dravsko polje, smer Ljubljana Bencinski servis Petrol Šentilj, smer Avstrija Bencinski servis OMV Šempas, smer Italija Bencinski servis OMV Mokrice, smer Hrvaška Bencinski servis OMV Grabonoš, smer Madžarska Bencinski servis OMV Fernetiči, smer Italija Bencinski servis OMV Fernetiči, smer Ljubljana

45

z doseženimi 3,79 točkami z doseženimi 3,75 točkami z doseženimi 3,74 točkami z doseženimi 3,71 točkami z doseženimi 3,68 točkami

z doseženimi 3,67 točkami z doseženimi 3,64 točkami z doseženimi 3,62 točkami z doseženimi 3,61 točkami

z doseženimi 3,57 točkami z doseženimi 3,54 točkami

z doseženimi 3,52 točkami z doseženimi 3,46 točkami

z doseženimi 3,45 točkami z doseženimi 3,33 točkami z doseženimi 3,31 točkami z doseženimi 3,29 točkami z doseženimi 3,25 točkami z doseženimi 3,13 točkami z doseženimi 3,06 točkami z doseženimi 3,01 točkami z doseženimi 2,76 točkami z doseženimi 2,38 točkami z doseženimi 2,25 točkami

Bencinski servis Petrol Starine, smer Ljubljana si je v letošnji akciji pridobil naziv NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015 v kategoriji bencinskih servisov ob avtocestah po Sloveniji. Bencinski servis OMV Fernetiči, smer Ljubljana je po ocenjevalnih kriterijih zbral najmanj točk, zato mu društvo podeljuje straniščno metlico za najslabše urejeno javno stranišče bencinskih servisov leta 2015.


OCENJEVANJE STRANIŠČ BENCINSKIH SERVISOV OB AVTOCESTAH

Bencinski servis Petrol Starine, smer Ljubljana

46

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015

Bencinski servis Petrol Mlake, smer Italija

Bencinski servis OMV Sap, smer Hrvaška

47


OCENJEVANJE STRANIŠČ BENCINSKIH SERVISOV OB AVTOCESTAH

48

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015

49


OCENJEVANJE STRANIŠČ V 10 ZDRAVSTVENIH DOMOVIH V SLOVENIJI Tudi v letošnjem letu smo z akcijo ozaveščanja javnosti »Trenutno odsoten, hvala za razumevanje« nadaljevali v drugih desetih zdravstvenih domovih v Sloveniji in v teh ocenili stranišča. Izmed letos vključenih so rezultati naslednji:

1 ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA • Pacienti imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišča za invalidne osebe so urejena v vseh nadstropjih. • Ključa ni potrebno iskati. • Umivalnik je samo v predprostoru. • Dostop do sanitarij je označen tudi z usmerjevalno tablo nad dvigalom.

Stranišča v Zdravstvenem domu Idrija so po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,64 in si prislužila 1. mesto.

2 ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA • Pacienti imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišče za invalidne osebe je urejeno samo v 1. nadstropju. • Ključa ni potrebno iskati. • V pritličju je v sanitarijah za ženske umivalnik v predprostoru in v stranišču.

Stranišča v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica so po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,59 in si prislužila 2. mesto.

3 ZDRAVSTVENI DOM RADOVLJICA • Pacienti imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišče za invalidne osebe je urejeno v kleti in v pritličju. • Ključa ni potrebno iskati. • V sanitarijah za ženske je umivalnik v stranišču in v predprostoru.

Stranišča v Zdravstvenem domu Radovljica so po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,57 in si prislužila 3. mesto.

4 ZDRAVSTVENI DOM KAMNIK • Pacienti imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišče za invalidne osebe je urejeno le v pritličju. • Ključa ni potrebno iskati. • Umivalnik je samo v predprostoru.

Stranišča v Zdravstvenem domu Kamnik so po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,56 in si prislužila 4. mesto.

50

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015

ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA

ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA

ZDRAVSTVENI DOM RADOVLJICA

ZDRAVSTVENI DOM KAMNIK

51


OOCENJEVANJE STRANIŠČ V 10 ZDRAVSTVENIH DOMOVIH V SLOVENIJI

5 ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE • Pacienti imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišče za invalidne osebe je urejeno v pritličju v ambulanti nujne medicinske pomoči. • Ključa ni potrebno iskati. • Umivalnik je samo v predprostoru.

Stranišča v Zdravstvenem domu Trebnje so po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,53 in si prislužila 5. mesto.

6 ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA • Pacienti imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišče za invalidne osebe je urejeno le v pritličju. • Ključ dobimo pri osebju v ambulanti nujne medicinske pomoči. • Umivalnik je samo v predprostoru.

Stranišča v Zdravstvenem domu Ajdovščina so po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,16 in si prislužila 6. mesto.

7 ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC • Pacienti imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišče za invalidne osebe je urejeno le v pritličju. • Ključ dobimo pri osebju v ambulanti. • Umivalnik je samo v predprostoru.

Stranišča v Zdravstvenem domu Logatec so po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,04 in si prislužila 7. mesto.

8 ZDRAVSTVENI DOM JESENICE • Pacienti imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišče za invalidne osebe v pritličju je bilo 28. 9. 2015 še v fazi obnove. • Ključa ni potrebno iskati. • Umivalnik je samo v predprostoru.

Stranišča v Zdravstvenem domu Jesenice so po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 3,96 in si prislužila 8. mesto.

9 ZDRAVSTVENI DOM RIBNICA • Pacienti imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišča, urejenega za invalidne osebe, ni. • Ključa ni potrebno iskati. • Umivalnik je samo v predprostoru.

Stranišča v Zdravstvenem domu Ribnica so po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 3,89 in si prislužila predzadnje, 9. mesto. 52

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015

ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE

ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA

ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC

ZDRAVSTVENI DOM JESENICE

ZDRAVSTVENI DOM RIBNICA

53


OOCENJEVANJE STRANIŠČ V 10 ZDRAVSTVENIH DOMOVIH V SLOVENIJI

10 ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO • Pacienti imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišča, urejenega za invalidne osebe, ni. • Ključa ni potrebno iskati. • Umivalnik je samo v predprostoru.

Stranišča v Zdravstvenem domu Laško so po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 3,31 in si prislužila zadnje, 10. mesto. ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE

Naziv Naj javno stranišče 2015 v kategoriji stranišč v zdravstvenih domovih je pridobil Zdravstveni dom Idrija, ki je po ocenjevalnih kriterijih za svoja stranišča zbral največ točk, in sicer 4,64. Zdravstveni dom Laško je po ocenjevalnih kriterijih zbral najmanj točk (3,31), zato mu društvo podeljuje straniščno metlico za najslabše urejena stranišča v zdravstvenih domovih leta 2015.

54

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015

55

Dosežena mesta stranišč v 10 zdravstvenih domovih v Sloveniji MESTO

ZDRAVSTVENI DOM

TOČKE

1.mesto

Zdravstveni dom Idrija

z doseženimi 4,64 točkami

2.mesto

Zdravstveni dom SLOVENSKA BISTRICA

z doseženimi 4,59 točkami

3.mesto

Zdravstveni dom RADOVLJICA

z doseženimi 4,57 točkami

4.mesto

Zdravstveni dom KAMNIK

z doseženimi 4,56 točkami

5.mesto

Zdravstveni dom TREBNJE

z doseženimi 4,53 točkami

6.mesto

Zdravstveni dom AJDOVŠČINA

z doseženimi 4,16 točkami

7.mesto

Zdravstveni dom LOGATEC

z doseženimi 4,04 točkami

8.mesto

Zdravstveni dom JESENICE

z doseženimi 3,96 točkami

9.mesto

Zdravstveni dom RIBNICA

z doseženimi 3,89 točkami

10.mesto

Zdravstveni dom LAŠKO

z doseženimi 3,31 točkami


ZAKLJUČEK Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen (KVČB) že sedmo leto zapored izvaja akcijo ocenjevanja urejenosti javnih stranišč. V letošnjem letu smo ocenjevanje izvajali v treh kategorijah, in sicer v kategoriji občin, kategoriji bencinskih servisov in kategoriji 10 zdravstvenih domov v Sloveniji. Letošnja novost je, da smo 40 občinam dodali še 11 novih, nismo pa več ocenjevali javnih stranišč v večjih trgovskih centrih. V sklopu akcije Trenutno odsoten – hvala za razumevanje smo tako kot v preteklih dveh letih stranišča v zdravstvenih domovih ocenjevali isti dan, ko smo v posameznem zdravstvenem domu izvedli predstavitveno stojnico društva, v popoldanskem času pa obiskali in ocenili tudi javna stranišča v bližnjih občinah. Ocenjevanje javnih stranišč v občinah je torej letos prvič potekalo od meseca januarja do konca meseca septembra 2015. V mesecu januarju 2015 smo člani ocenjevalnih komisij pričeli z aktivnostmi in dodelali kriterije posameznih kategorij. Stranišča v 7 zdravstvenih domovih (ZD Jesenice, ZD Kamnik, ZD Ribnica, ZD Logatec, ZD Idrija, ZD Ajdovščina in ZD Radovljica) smo ocenili v sklopu akcije Trenutno odsoten – hvala za razumevanje, in sicer od meseca januarja do meseca septembra. Ostale tri pa smo obiskali v poletnih mesecih (ZD Trebnje, ZD Laško in ZD Slovenska Bistrica).

1. kategorija: JAVNA STRANIŠČA V OBČINAH PO SLOVENIJI Od leta 2012 smo vsako leto javna stranišča ocenili v 35 občinah (AJDOVŠČINA, BLED, BOHINJ, BREŽICE, CELJE, DOMŽALE, DRAVOGRAD, GORNJA RADGONA, IZOLA, JESENICE, KANAL OB SOČI, KOPER, KRANJ, KRŠKO, LENDAVA, LJUBLJANA, LJUTOMER, MARIBOR, MEDVODE, MEŽICA, MURSKA SOBOTA, NOVA GORICA, NOVO MESTO, PIRAN, POSTOJNA, PTUJ, RADENCI, RAVNE NA KOROŠKEM, ROGAŠKA SLATINA, SLOVENJ GRADEC, SLOVENSKE KONJICE, ŠKOFJA LOKA, TRBOVLJE, VELENJE, ZAGORJE OB SAVI). V letu 2014 smo v ocenjevanje vključili 5 novih občin (ILIRSKA BISTRICA, KAMNIK, ORMOŽ, SEVNICA, SEŽANA) in v letošnjem letu dodali še 11 občin (BREZOVICA, IDRIJA, IVANČNA GORICA, LAŠKO, LOGATEC, PIVKA, RADOVLJICA, RIBNICA, SLOVENSKA BISTRICA, ŠOŠTANJ IN TREBNJE).

Stranišča v občinah smo ocenjevali po naslednjih kriterijih • DOSTOPNOST (urnik dostopa in plačljivost/neplačljivost) • UREJENOST oziroma higiena prostorov • OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, turističnih zemljevidih, na informacijskih točkah, z usmerjevalnimi tablami) • ŠTEVILO SANITARIJ glede na velikost posamezne občine • SANITARIJE ZA INVALIDE (na invalidskih vozičkih) • OPREMA (dotrajanost in delovanje) • HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač/sušilec)

Kriterij SANITARIJE ZA INVALIDE (na invalidskih vozičkih) smo še posebej vzeli pod drobnogled v občinah in ocenjevali: • DOSTOPNOST (urnik dostopa, plačljivost/neplačljivost, iskanje ključa) • UREJENOST oziroma higiena prostorov • OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, turističnih zemljevidih, na informacijskih točkah, z usmerjevalnimi tablami) • OPREMA (dotrajanost, delovanje, nizka straniščna školjka, dostopna z obeh strani, obojestranska držala ob straniščni školjki, ki se dvigajo, odlagalna polica, umivalnik

56

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015

57

v višini 65 – 70 cm pod katerim je dovolj prostora za voziček, veliko ogledalo, dostopno stikalo za luč ali luč na senzor, klicna naprava za klic v sili in vrata v stranišče, ki so široka 90 cm in se odpirajo navzven) • HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač/sušilec ter zaprt koš za higienske odpadke) Od skupno enainpetdesetih (51) obiskanih občin ima javna stranišča trideset (30) občin, in sicer skupno 66 lokacij javnih stranišč, saj imajo nekatere občine več lokacij. Pet (5) občin je zraven že obstoječih zgradilo še dodatna javna stranišča, in sicer MO Ljubljana in Občine Dravograd, Jesenice, Ljutomer in Škofja Loka, ostalih enaindvajset (21) občin pa javnih stranišč še zmeraj nima. Tem bomo za vzpodbudo pri gradnji ponovno podelili zidak in jim svetovali, da javna stranišča uredijo, saj so še kako pomembna. Letošnji naziv Naj javno stranišče 2015 v kategoriji občin podeljujemo Mestni občini Ljubljana, ki je po zgoraj omenjenih kriterijih za svoja javna stranišča zbrala največ točk (4,77). Zraven 12 javnih stranišč, ki smo jih v Mestni občini Ljubljana ocenjevali v preteklih letih, so od letošnjega leta uporabnikom na voljo še tri dodatna javna stranišča. Vseh 15 javnih stranišč je brezplačnih, 11 je namenjenih invalidnim osebam, dostop pa je označen na stavbah, v turistični karti mesta, info točki in z usmerjevalnimi tablami. Občina Bohinj je po ocenjevalnih kriterijih zbrala najmanj točk (3,0), zato ji društvo tudi v letošnjem letu podeljuje straniščno metlico za najslabše urejeno javno stranišče leta 2015. Občina ima dvoje stranišč, ki so odprta le v času poletne turistične sezone. Stranišča, ki bi bilo namenjeno samo invalidnim osebam nimajo. V obeh javnih straniščih ob našem prihodu ni bilo mila, brisač ali električnih sušilcev za roke.

2. kategorija: JAVNA STRANIŠČA BENCINSKIH SERVISOV OB AVTOCESTAH PO SLOVENIJI Stranišča na bencinskih servisih smo ocenjevali po naslednjih kriterijih: • DOSTOPNOST (plačljivost/neplačljivost) • UREJENOST (higiena prostorov) • ŠTEVILO SANITARIJ • OZNAČENOST DOSTOPA (na stavbi, na obvestilnem znaku ob avtocesti) • SANITARIJE ZA INVALIDE (iskanje ključa, dostopnost, velikost, pripomočki) • OPREMA (dotrajanost, delovanje) • HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač/sušilci za roke) Tudi letos smo tako kot prejšnja leta ugotovili, da so med bolj čistimi tista stranišča, v katerih je ves čas prisotna čistilka. Ta stranišča imajo ob izhodu postavljeno mizico s posodico za prostovoljne prispevke. Letošnja novost je vedno več Petrolovih plačljivih stranišč, kar osebam s KVČB močno oteži dostop do stranišča. Letošnji naziv Naj javno stranišče 2015 v kategoriji bencinskih servisov ob avtocestah po Sloveniji podeljujemo Bencinskemu servisu Petrol Starine, smer Ljubljana, ki je po zgoraj navedenih kriterijih za svoja stranišča zbral največ točk.


ZAKLJUČEK

3.kategorija: STRANIŠČA V ZDRAVSTVENIH DOMOVIH V SLOVENIJI Tudi v letošnjem letu smo z akcijo ozaveščanja javnosti »Trenutno odsoten, hvala za razumevanje« nadaljevali v drugih desetih zdravstvenih domovih in v teh ocenili stranišča po naslednjih kriterijih:

Stranišča v ZDRAVSETVNIH DOMOVIH smo ocenjevali po naslednjih kriterijih: • DOSTOPNOST (v bližini ali ob ambulanti, iskanje ključa) • ČISTOČA (higiena prostorov, umivalnik v stranišču in ne samo v predprostoru) • OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi) • ŠTEVILO SANITARIJ (primerno glede na čas čakanja) • SANITARIJE ZA INVALIDE (na invalidskih vozičkih) • OPREMA (dotrajanost in delovanje) • HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila, razkužila za roke in brisač/sušilec, straniščna metlica ter papirna zaščita za straniščno školjko)

Kriterij SANITARIJE ZA INVALIDE (na invalidskih vozičkih) smo ocenjevali po naslednjih kriterijih: • OZNAČENOST DOSTOPA • ISKANJE KLJUČA • HIGIENA PROSTOROV • OPREMA (dotrajanost, delovanje, nizka straniščna školjka, dostopna z obeh strani, obojestranska držala ob straniščni školjki, ki se dvigajo, odlagalna polica, umivalnik v višini 65 – 70 cm pod katerim je dovolj prostora za voziček, veliko ogledalo, dostopno stikalo za luč ali luč na senzor, klicna naprava za klic v sili) • HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač/sušilec ter zaprt koš za higienske odpadke) • ŠTEVILO SANITARIJ Glede na rezultate ugotavljamo, da so stranišča v veliki večini primerno urejena. Ponekod izstopajo povsem obnovljena stranišča, v enem zdravstvenem domu pa so jih v času našega obiska obnavljali. Pomembno je poudariti, da Zdravstvena domova Laško in Ribnica nimata stranišča, ki bi bilo namenjeno invalidnim osebam, ostali pa imajo tovrstne sanitarije v enem ali več nadstropjih. Skupno število stranišč je glede na število bolnikov, ki dnevno obiščejo ambulante sprejemljivo. Naziv Naj javno stranišče 2015 v kategoriji stranišč v zdravstvenih domovih je pridobil Zdravstveni dom Idrija, ki je po ocenjevalnh kriterijih za svoja stranišča zbral največ točk, in sicer 4,64. Zdravstveni dom Laško je po ocenjevalnih kriterijih zbral najmanj točk (3,31), zato mu društvo podeljuje straniščno metlico za najslabše urejena stranišča v zdravstvenih domovih leta 2015.

58

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015

59

KOMISIJA Komisija, ki je v zadnjih letih v stalni sestavi, je v sklopu akcije Naj javno stranišče v letošnjem letu prevozila 5.666 km po Sloveniji. Jernej Leskovšek in Petra Leskovšek Lasetzky sta ocenjevala javna stranišča po občinah in zdravstvenih domovih, Laura Ravas in Dejan Koren pa sta ocenjevala stranišča bencinskih servisov ob avtocestah. Akcijo je tudi letos koordinirala Danica Koren.

Tudi letos je v sklopu akcije potekal nagradni natečaj Naj straniščna zgodba in naj risbica na temo stranišč v katerem so sodelovali mladi umetniki – otroci z Bolnišnične šole OŠ Bojana Ilicha, ki deluje v Pediatrični kliniki UKC Maribor in učenci iz OŠ Bojana Ilicha iz Maribora. Dela so bila razstavljena na dan zaključne prireditve, dne 20. 11. 2015 od 17. do 19. ure v Aninem dvoru v Rogaški Slatini. Risbice in zgodbe bodo objavljene tudi v 10. številki društvenega glasila Kronček, v mesecu decembru 2015. Ob zaključku akcije oz. ob svetovnem dnevu stranišč, 19. novembru, smo izdali bilten, dopolnili zemljevid in ažurirali spletno stran akcije www.najjavnostranisce.kvcb.si, na zaključni prireditvi dne 20. 11. 2015 ob 17. uri v Aninem dvoru, Cvetlični hrib 1 a, Rogaška Slatina pa razglasili zmagovalce akcije po posameznih kategorijah. Petra Leskovšek Lasetzky predsednica ocenjevalne komisije


ZAKLJUČEK

Izjava Domna Hrena, člana ansambla Zreška pomlad podpornika akcije Naj javno stranišče 2015

Kulturno društvo Zreška pomlad je v osnovi društvo, ki je neprofitno. Akcije, kjer se časti dobrodelnost so vedno dobrodošle in v Zreški pomladi se tega zavedamo, zato se jih za boljši jutri vseh državljanov tudi udeležujemo. Z velikim veseljem tudi mi v svojem glasbenem smislu prispevamo k akciji kolikor je v naši moči in se veselimo nastopa. Zreška pomlad kot ansambel obstaja že več kot 15 let in v karieri smo nastopali ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi, po Balkanu in denimo tudi v Kanadi in ZDA. Veliko smo videli, še več spoznali in v celotnem obdobju delovanja ves čas ugotavljali, da je Slovenija kljub svojim pomankljivostim lepo urejena država. Prav s pomočjo organizacij kot je vaša, ki prireja to akcijo, je Slovenija in bo tudi v bodoče še lepša in še bolj urejena dežela. Domen Hren

60

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015

Akcijo so v letu 2015 omogočili:

FIHO s finančnimi sredstvi za izvajanje posebnega socialnega programa odpravljanje ovir v bivalnem okolju

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Občina Rogaška Slatina z zagotovitvijo dvorane za zaključno prireditev akcije

grafično oblikovanje studijska fotografija spletne rešitve Grafično oblikovanje biltena

61


62

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015

www.kvcb.si www.najjavnostranisce.kvcb.si

Profile for Društvo za KVČB

NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015  

Bilten Društva za kronično vnetno črevesno bolezen

NAJ JAVNO STRANIŠČE 2015  

Bilten Društva za kronično vnetno črevesno bolezen

Advertisement