__MAIN_TEXT__

Page 1

Bilten Društva za kronično vnetno črevesno bolezen

Naj javno stranišče 2014 November 2014


Izdajatelj: Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen Glavna urednica: Danica Koren Odgovorna urednika: Petra Leskovšek Lasetzky, Dejan Koren Uredniški odbor: Jernej Leskovšek, Matej Koren Fotografije: Jernej Leskovšek, Dejan Koren Oblikovanje: Minibig, Simon Trampuš s.p. Tisk: Ekart Design Naklada: 250 izvodov Maribor, 14. november 2014


KAZALO

Uvodnik 5 Ocenjevanje javnih stranišč v kategoriji občin

6

Obiskane občine brez javnih stranišč

36

Dosežena mesta 40 obiskanih občin v Sloveniji

38

Ocenjevanje stranišč bencinskih servisov ob avtocestah

40

Dosežena mesta obiskanih bencinskih servisov

40

Ocenjevanje stranišč v 10 zdravstvenih domovih v Sloveniji

46

Dosežena mesta stranišč v 10 zdravstvenih domovih v Sloveniji

50

Ocenjevanje stranišč v 6 večjih trgovskih centrih v Sloveniji

52

Dosežena mesta stranišč v 6 večjih trgovskih centrih v Sloveniji

52

Zaključek

54

Izjave

58

Podporniki akcije

59


UVODNIK

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014

5

Poslanstvo Društva za kronično vnetno črevesno bolezen je izboljšati kakovost življenja ljudi s KVČB. Društvo deluje od leta 2004 in ima danes več kot 1050 članov, ki so organizirani v 11 sekcijah po vsej Sloveniji. Društvo ima status invalidske organizacije in status društva v javnem interesu ter je član Evropskega združenja bolnikov s kronično vnetno črevesno boleznijo (EFCCA). Kronična vnetna črevesna bolezen je skupno ime za Crohnovo bolezen in ulcerozni kolitis. Gre za imunsko pogojeno bolezen, ki povzroča vnetje črevesa ali celotne prebavne cevi. Najpogosteje se pojavi med 15. in 35. letom, pojavnost bolezni pa narašča tudi pri otrocih. Globalno je 5 milijonov ljudi s KVČB, od tega v Evropi okoli 2,2 milijona, v Sloveniji pa od 5000 do 6000, kot smo ugotovili v študiji, ki smo jo v društvu izvedli v lanskem oz. letošnjem letu. Društvo izvaja sedem sklopov posebnih socialnih programov z vseh področij življenja oseb s kronično vnetno črevesno boleznijo. Eden od zelo pomembnih posebnih socialnih programov je program odpravljanja ovir pri dostopu do sanitarij v bivalnem in delovnem okolju. Najpogostejše težave, ki nas spremljajo bolnike, so odvajanje mehkejšega in vodenega blata, bolečine v trebuhu, krči in nujni, pogosti in hitri pozivi na blato. V času zagona bolezni moramo bolniki na stranišče tudi do 30-krat na dan in zato potrebujemo stalen ter hiter dostop do stranišč kjerkoli smo, bodisi doma ali pa zunaj svojega doma. V javnosti in na delovnih mestih velikokrat naletimo na oviro pri dostopu do sanitarnih prostorov. Srečujemo se s problemom, da so sanitarni prostori zaklenjeni ali plačljivi. Veliko težav imamo tudi na delovnem mestu, kjer bolniki zaradi narave svojega dela ne moremo zapustiti delovnega mesta. Zaradi težav, ki jih imamo bolniki s KVČB pa tudi ostali invalidi smo v društvu pred šestimi leti začeli z akcijo » Naj javno stranišče«, najprej počasi in previdno z ocenjevanjem stranišč po slovenskih občinah. Leto kasneje smo akcijo zastavili močneje in jo širili na bencinske servise ob avtocestah. V naslednjih letih smo pod drobnogled vzeli tudi stranišča v 11 bolnišnicah in 10 zdravstvenih domovih. Letos smo kategorijo bolnišnic zamenjali z kategorijo trgovskih centrov in ocenili javna stranišča v šestih večjih trgovskih centrih po Sloveniji. Sama akcija teče čez celo leto, zmagovalce v posameznih kategorijah pa razglasimo ob svetovnem dnevu stranišč, 19. novembra. Svetovni dan stranišč je namenjen povečanju ozaveščenosti in pripravljenosti lokalnih skupnosti za izboljšanje sanitarnih pogojev. Tej usmeritvi sledi tudi akcija »Naj javno stranišče«, s katero želimo v Društvu za KVČB javnost ozaveščati o pomenu stranišč, hkrati pa informirati člane društva - bolnike s KVČB ter širšo javnost, kje v obiskanih mestih, bencinskih servisih, zdravstvenih domovih in trgovskih centrih imamo možnost dostopa do stranišč, ki jih kot svojo temeljno potrebo nujno potrebujemo.

Predsednica društva za KVČB Mateja Saje


Ocenjevanje javnih stranišč v kategoriji občin Ocenjevanje javnih stranišč v občinah po Sloveniji izvajamo od leta 2009. V sklopu letošnje akcije smo tako kot v preteklem letu obiskali 35 občin in spremljali njihov napredek ali nazadovanje, dodali pa smo še 5 novih.

1 Predstavitev ocen javnih stranišč obiskanih občin 1.1 OBČINA ROGAŠKA SLATINA V okviru projekta izgradnje garažne hiše Center in tržnice so bila v mesecu juliju 2014 zgrajena tudi nova javna stranišča, na Kidričevi ulici 1. Tako ima Občina Rogaška Slatina od letošnjega leta dvoje javnih stranišč.

Glavno avtobusno postajališče • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: vse dni v tednu od 6. do 21. ure, v času Evropske ploščadi pa je odprto tudi dlje časa. • Dostop do stranišča je označen z usmerjevalno tablo, na stavbi in na INFO točki.

Mestna tržnica in parkirna hiša, Kidričeva ulica 1 a • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do sobote od 7. do 18. ure v času odprtja tržnice. • Dostop do stranišča je označen z usmerjevalno tablo, na stavbi in na INFO točki.

Občina Rogaška Slatina je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,72 in si tako prislužila 1. mesto.

1.2 MESTNA OBČINA LJUBLJANA Zraven devetih javnih stranišč so v letošnjem letu uporabnikom na voljo še tri javna stranišča in sicer eno v parkirno garažni hiši Kozolec, eno pri spodnji postaji vzpenjače na Krekovem trgu in eno na Ljubljanskem gradu v Skalni dvorani.

Podhod Plava laguna • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure, ob sobotah od 7. do 13. ure, v nedeljo je zaprto. • Dostop je označen na stavbi, v turistični karti mesta, na INFO točki in z usmerjevalnimi tablami.

6

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

7


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ v KATEGORIJI OBČIN

Tromostovje • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišča, namenjenega izključno invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: od ponedeljka do nedelje od 7. do 24. ure. • Dostop je označen na stavbi, v turistični karti mesta, na INFO točki in z usmerjevalnimi tablami. Opomba: Kulturnozgodovinski spomenik onemogoča kakršnekoli posege in tako tudi izgradnjo stranišč za invalidne osebe. Le-ta so prav zaradi tega razloga v neposredni bližini, pod Mesarskim mostom in na Pogačarjevem trgu v objektu Kresije. Razdalje med navedenimi javnimi stranišči so v območju 100 metrov.

Pogačarjev trg v objektu Kresije • Uporaba je brezplačna. • Stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam in malčkom. • Odpiralni čas: 24 ur na dan. • Dostop je označen na stavbi, v turistični karti mesta, na INFO točki in z usmerjevalnimi tablami. Opomba: Sanitarije se odpirajo z EURO ključem oz. s klicem vratarja po domofonu.

Mesarski most • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do nedelje od 7. do 23. ure. • Dostop je označen na stavbi, v turistični karti mesta, na INFO točki in z usmerjevalnimi tablami.

Zmajski most • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišča, namenjenega izključno invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: od ponedeljka do sobote od 7. do 15. ure, ob nedeljah je zaprto. • Dostop je označen na stavbi, v turistični karti mesta, na INFO točki in z usmerjevalnimi tablami. Opomba: Kulturnozgodovinski spomenik onemogoča kakršnekoli posege in tako tudi izgradnjo stranišč za invalidne osebe. Le-ta so prav zaradi tega razloga v neposredni bližini, pod Mesarskim mostom in na Pogačarjevem trgu v objektu Kresije. Razdalje med navedenimi javnimi stranišči so v območju 100 metrov. V popoldanskem času, po 15. uri, se promet na tržnici bistveno zmanjša in glede na občinske analize obiskov popolnoma zadoščajo sanitarije pod Mesarskim mostom, ki so tudi osrednje javne sanitarije za ljubljansko tržnico in služijo tudi invalidom ter kot previjalnica.

Kongresni trg: vhod Zvezda • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišča, namenjenega izključno invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: od ponedeljka do nedelje od 7. do 23. ure. • Dostop je označen na stavbi, v turistični karti mesta, na INFO točki in z usmerjevalnimi tablami.

8

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

9


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ v KATEGORIJI OBČIN

Kongresni trg: vhod Bukvarna • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Na trgu je vhod v dvigalo, kar pomeni, da lahko do stranišča dostopajo tudi invalidne osebe. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do nedelje od 7. do 23. ure. • Dostop je označen na stavbi, v turistični karti mesta, na INFO točki in z usmerjevalnimi tablami.

Plečnikov podhod • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do nedelje od 7. do 23. ure. • Dostop je označen na stavbi, v turistični karti mesta, na INFO točki in z usmerjevalnimi tablami.

Spodnja postaja vzpenjače na Krekovem trgu • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Ob spodnji postaji vzpenjače je vhod v dvigalo, kar pomeni, da lahko do stranišča dostopajo tudi invalidne osebe. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: JAN., FEB., MAR. in NOV. od 10. do 20. ure, APR., MAJ in OKT. od 9. do 21. ure, JUN., JUL., AVG. in SEPT. od 9. do 23. ure, DEC. od 10. do 22. ure. • Dostop je označen na stavbi, na INFO točki in z usmerjevalnimi tablami.

Pod Prulskim mostom • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do četrtka od 10. do 22. ure, v petek in soboto od 10. do 2. ure zjutraj, ob nedeljah in praznikih od 10. do 24. ure. • Dostop je označen na stavbi, v turistični karti mesta in na INFO točki.

Parkirno garažna hiša Kozolec • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 7. do 19. ure. • Dostop je označen na stavbi in na INFO točki. Opomba: Uporaba stranišča je možna ob prevzemu ključa pri zaposlenem delavcu javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT).

10

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

11


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ v KATEGORIJI OBČIN

Na Ljubljanskem gradu v Skalni dvorani • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišča, namenjenega izključno invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: JAN., FEB., MAR. in NOV. od 10. do 20. ure, APR., MAJ in OKT. od 9. do 21. ure, JUN., JUL., AVG. in SEPT. od 9. do 23. ure, DEC. od 10. do 22. ure. • Dostop je označen na stavbi, na INFO točki in z usmerjevalnimi tablami.

Mestna občina Ljubljana je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,70 in osvojila 2. mesto.

1.3 MESTNA OBČINA KOPER Znotraj Mestnega kopališča (Kopališko nabrežje 1) • Uporaba je brezplačna. • V ženskem in moškem delu sanitarij so po štiri stranišča. • Na ženskem in moškem delu sanitarij je urejeno stranišče za invalidne osebe. • Odpiralni čas: od ponedeljka do sobote od 7. do 21. ure, ob nedeljah in praznikih je zaprto. • Dostop do stranišča je označen na stavbi in na INFO točki.

Objekt Tržnice Koper tik ob Hlavatyjevem parku (Pristaniška ulica 2) • Uporaba je brezplačna. • V ženskem delu sanitarij je pet stranišč, v moškem delu pa je zraven petih stranišč tudi pet pisoarjev. • Urejeno je tudi stranišče za invalidne osebe. • Odpiralni čas: vsak dan od 7. do 22. ure. • Dostop do stranišča je označen na stavbi, na INFO točki in z usmerjevalnimi tablami.

Mestna občina Koper je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,53 in si tako prislužila 3. mesto.

1.4 MESTNA OBČINA VELENJE Zraven treh obstoječih javnih stranišč, ki smo jih ocenjevali v preteklih letih ima MO Velenje od letošnjega leta na voljo še dvoje javnih stranišč. Prvo je pričelo obratovati v lanskem letu, po našem ocenjevanju in je namenjeno predvsem rekreativcem ob Velenjskem jezeru. Sodoben objekt je praktičen (brezkontaktno umivanje rok) in primeren tudi za invalidne osebe. Drugo javno stranišče pa je pričelo obratovati septembra 2014, nahaja pa se v prostorih nove garažne hiše pri zdravstvenem domu.

12

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

MESTNA OBČINA KOPER

13


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ v KATEGORIJI OBČIN

Centralno otroško igrišče • Uporaba je brezplačna. • Potrebno je prositi za ključ, ki ga uporabniki dobimo pri skrbniku igrišča. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišča, namenjenega izključno invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: vse dni v tednu, v času, ko je odprto igrišče. Odpre se zjutraj ob 8. uri, zapira pa se pozimi okoli 18. ure, poleti pa ob 21. uri. • Dostop do stranišča je označen z usmerjevalnimi tablami, na stavbi in na INFO točki.

Glavno avtobusno postajališče (Šaleška cesta) • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: odprto je v času obratovanja lokala Antlej, od ponedeljka do sobote od 4.45 do 22. ure, ob nedeljah in praznikih pa od 7. do 13. ure. • Dostop je označen na stavbi, z usmerjevalnimi tablami in na INFO točki.

Kletni prostori Centra Nova (Šaleška cesta 21) • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do sobote od 7. do 20. ure, ob nedeljah je zaprto. • Dostop do stranišča je označen na stavbi, na objektu z označevalno nalepko »Javni WC« in na INFO točki.

Ob Velenjskem jezeru (Kidričeva cesta) • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo samo eno stranišče, skupno za ženske, moške in invalidne osebe. • Odpiralni čas: stranišče je zmeraj odprto. • Dostop do stranišča je označen samo na INFO točki.

Nova garažna hiša pri Zdravstvenem domu Velenje • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: vse dni v tednu od 6. do 22. ure. • Dostop do stranišča je označen na stavbi in na INFO točki.

Mestna občina Velenje je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,50 in osvojila 4. mesto.

14

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014

MESTNA OBČINA VELENJE

15


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ v KATEGORIJI OBČIN

1.5 OBČINA BLED Prostori v Veliki Zaki pod tribunami • Za uporabo je potrebno plačati 0,50 EUR. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: vsak dan od 9. do 21. ure, v času prireditev pa tudi dlje časa. • Dostop je označen na stavbi, v turistični karti mesta in na INFO točki.

Prostori ob Festivalni dvorani • Za uporabo je potrebno plačati 0,50 EUR. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: vsak dan od 9. do 21. ure, v času prireditev pa tudi dlje časa. • Dostop je označen na stavbi, z usmerjevalnimi tablami in na INFO točki.

Občina Bled je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,47 in si tako prislužila 5. mesto.

1.6 MESTNA OBČINA KRANJ Na sedežu TIC-a (Glavni trg 2) • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci dobimo ključ pri zaposlenih v TIC-u. • Na voljo imamo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do sobote od 8. do 19. ure, ob nedeljah in praznikih od 9. do 18. ure. • Dostop do stranišča je označen na stavbi in na INFO točki.

Mestna občina Kranj je po ocenjevalnih kriterijih prav tako dosegla skupno oceno 4,47 in si tako z Občino Bled deli 5. mesto.

1.7 MESTNA OBČINA NOVA GORICA Glavno avtobusno postajališče (Kidričeva ulica 22) • Uporaba je brezplačna. • Na voljo imamo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 6. do 20. ure, v soboto od 6. do 14. ure, ob nedeljah in praznikih je zaprto. • Dostop do stranišča je označen z usmerjevalno tablo, na stavbi in na INFO točki.

Mestna občina Nova Gorica je po ocenjevalnih kriterijih prav tako dosegla skupno oceno 4,47 in si tako z Občino Bled in Mestno občino Kranj deli 5. mesto. 16

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014

OBČINA BLED

MESTNA OBČINA KRANJ

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

17


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ v KATEGORIJI OBČIN

1.8 MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA V mesecu decembru 2013 so v mestni občini zraven obstoječih javnih sanitarij uredili tudi stranišče za invalidne osebe.

Tržnica • Uporaba je brezplačna. • V ženskem delu sanitarij sta dve stranišči, v moškem delu pa so zraven dveh stranišč še trije pisoarji. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: stranišče je zmeraj odprto. • Dostop je označen na stavbi, z usmerjevalno tablo in na INFO točki.

Mestna občina Murska Sobota je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,43 in osvojila 8. mesto.

1.9 OBČINA PIRAN Za občinsko palačo (Zelenjavni trg) • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od 1. 6. do 15. 9. (od 7. do 23. ure) in od 16. 9. do 31. 5. (od 7. do 18. ure). • Dostop do stranišča je označen na stavbi, v turistični karti mesta, na INFO točki in z usmerjevalnimi tablami.

Občina Piran je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,29 in si tako prislužila 9. mesto.

1.10 OBČINA ŠKOFJA LOKA Glavno avtobusno postajališče (Kapucinski trg 13) • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: vsak dan od 7. do 23. ure. • Dostop do stranišča je označen na stavbi, z usmerjevalno tablo in na INFO točki. Opomba: V stranišču za invalide ob straniščni školjki ni držal, katera bi bila osebam na invalidskih vozičkih v pomoč in oporo ob posedanju na le-to.

18

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014

MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA

OBČINA PIRAN

OBČINA ŠKOFJA LOKA

19


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ v KATEGORIJI OBČIN

Kavarna in slaščičarna Homan (Mestni trg 2)

• Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišča, namenjenega izključno invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: pozimi vsak dan od 8. do 19. ure in poleti vsak dan od 7. do 23. ure. • Dostop do stranišča je označen na stavbi in na INFO točki.

Občina Škofja Loka je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,27 in osvojila 10. mesto.

1.11 MESTNA OBČINA NOVO MESTO Glavni trg • Za uporabo je potrebno plačati 0,30 EUR. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je urejeno za invalidne osebe. • Odpiralni čas: od ponedeljka do sobote od 7. do 14. ure, ob nedeljah in praznikih je zaprto. • Dostop do stranišča je označen v turistični karti mesta, na stavbi in na INFO točki.

Mestna občina Novo mesto je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,23 in si prislužila 11. mesto.

1.12 OBČINA DOMŽALE Železniška postaja Rodica • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo samo eno stranišče, skupno za ženske in moške. • Stranišča, namenjenega izključno invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: od 6. do 22. ure. • Dostop je označen na stavbi in na INFO točki.

Tržni prostor • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišča, namenjenega izključno invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: od ponedeljka do sobote od 7. do 20. ure, v nedeljo je zaprto. • Dostop je označen na stavbi in na INFO točki.

Ob Češminovem parku (ob Vegovi ulici) • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: vsak dan od 6. do 22. ure. • Dostop je označen na stavbi in na INFO točki.

Občina Domžale je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,17 in osvojila 12. mesto. 20

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014

OBČINA ŠKOFJA LOKA

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

OBČINA DOMŽALE

21


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ v KATEGORIJI OBČIN

1.13 OBČINA LJUTOMER Glavni trg v podhodu Mestne hiše • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo le eno stranišče, ki je skupno tako za ženske kot za moške. • Stranišča, namenjenega izključno invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: vse dni v tednu. • Dostop je označen na stavbi in na INFO točki.

Občina Ljutomer je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,14 in si prislužila 13. mesto.

1.14 OBČINA RADENCI Občina Radenci ima z lastnikom lokala na avtobusni postaji (Radgonska cesta 27) dogovor, da se stranišče v lokalu uporablja tudi za t. i. javne potrebe. • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišča, namenjenega izključno invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: od 5. do 22. ure, ko poteka redni avtobusni promet. • Dostop je označen na stavbi in na INFO točki.

Občina Radenci je po ocenjevalnih kriterijih prav tako dosegla skupno oceno 4,14 in si tako skupaj z Občino Ljutomer deli 13. mesto.

1.15 OBČINA IZOLA Javno kopališče Svetilnik • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišča, namenjenega izključno invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: le v poletnih mesecih v času turistične sezone (od 15. junija do 15.septembra). • Dostop je označen na stavbi in na INFO točki.

Gorkijeva ulica 8 • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do nedelje od 7. do 24. ure. • Dostop je označen na stavbi in na INFO točki.

Občina Izola je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,13 in si tako prislužila 15. mesto. 22

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014

OBČINA LJUTOMER

OBČINA RADENCI

OBČINA IZOLA

23


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ v KATEGORIJI OBČIN

1.16 MESTNA OBČINA CELJE Tržnica (Linhartova ulica) • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 6. do 16. ure, v soboto od 6. do 13. ure in v nedeljo od 7. do 11. ure. • Dostop je označen na stavbi in na INFO točki. Opomba: V stranišču za invalide ob straniščni školjki ni držal, katera bi bila osebam na invalidskih vozičkih v pomoč in oporo ob posedanju na le-to.

Mestna občina Celje je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,07 in osvojila 16. mesto.

1.17 OBČINA KAMNIK Maistrova ulica 18 • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišča, namenjenega izključno invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 7. do 19. ure, v soboto od 7. do 15. ure in v nedeljo in ob praznikih je zaprto. • Dostop je označen na stavbi, na INFO točki in z usmerjevalno tablo.

Občina Kamnik je po ocenjevalnih kriterijih prav tako dosegla skupno oceno 4,07 in si skupaj z Mestno občino Celje deli 16. mesto.

1.18 MESTNA OBČINA PTUJ Slomškova ulica pri tržnici • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: poleti od ponedeljka do petka od 8. do 20. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih od 9. do 20. ure in pozimi od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa od 9. do 18. ure. • Dostop je označen na stavbi, v turistični karti mesta in na INFO točki.

24

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014

MESTNA OBČINA CELJE

OBČINA KAMNIK

MESTNA OBČINA PTUJ

25


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ v KATEGORIJI OBČIN

Glavno avtobusno postajališče • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišča, namenjenega izključno invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: poleti od ponedeljka do petka od 8. do 20. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih od 9. do 20. ure in pozimi od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa od 9. do 18. ure. • Dostop je označen na stavbi, v turistični karti mesta in na INFO točki.

Mestna občina Ptuj je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 3,92 in si tako prislužila 18. mesto.

1.19 MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC V mestnem jedru, v prostorih »stare ubožne hiše« na Vorančevem trgu 7, je Mestna občina Slovenj Gradec konec leta 2013 zgradila javno stranišče, namenjeno invalidom vseh kategorij ter materam z dojenčki in majhnimi otroci.

Glavno avtobusno postajališče • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: le med tednom, med vikendom pa v primeru, da so v prostorih vozniki avtobusov ali najemniki poslovnih prostorov. • Dostop je označen na stavbi in na INFO točki.

Vorančev trg 7 • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: ključ obiskovalci dobimo v TIC-u ali pri vratarju bolnišnice. • Dostop je označen na stavbi in na INFO točki.

Mestna občina Slovenj Gradec je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 3,91 in osvojila 19. mesto.

26

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014

MESTNA OBČINA PTUJ

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC

27


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ v KATEGORIJI OBČIN

1.20 OBČINA SLOVENSKE KONJICE Glavno avtobusno postajališče (Liptovska ulica 15) • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo dve ženski stranišči in eno moško stranišče z dvema pisoarjema. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: vse dni v tednu v času odprtja lokala in sicer od 5. do 22.30 ure. • Dostop do stranišča je označen na stavbi in na INFO točki. Opomba: Stranišče za invalide na invalidskih vozičkih ni prilagojeno za uporabo invalidom - prostor je namreč premajhen, sanitarije pa niso primerno opremljene (manjkajo držala ob straniščni školjki ...).

Občina Slovenske Konjice je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 3,86 in si prislužila 20. mesto.

1.21 OBČINA GORNJA RADGONA Trg svobode • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 7. do 21. ure. • Dostop do stranišča je označen na stavbi in na INFO točki.

Občina Gornja Radgona je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 3,83 in osvojila 21. mesto.

1.22 OBČINA AJDOVŠČINA Glavno avtobusno postajališče (Župančičeva ulica 8) • Prostori so potrebni obnove. • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: vsak delovnik od 6. do 20. ure ko obratuje avtobusna čakalnica. • Dostop do stranišča je označen na stavbi in na INFO točki.

Občina Ajdovščina je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 3,79 in si tako prislužila 22. mesto.

28

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014

OBČINA SLOVENSKE KONJICE

OBČINA GORNJA RADGONA

OBČINA AJDOVŠČINA

29


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ v KATEGORIJI OBČIN

1.23 OBČINA TRBOVLJE Mestna tržnica (Trg svobode) • Prostori so potrebni obnove. • Uporaba je brezplačna. • V ženskem in moškem delu sanitarij imamo obiskovalci na voljo po tri stranišča. • Stranišča, namenjenega izključno invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: le v času tržnih dni, ob sredah in sobotah od 6. do 15. ure, in v času tržnega sejma, to je vsak prvi petek v mesecu od 6. do 18. ure. • Dostop je označen na INFO točki.

Mestni park v neuporabljeni transformatorski postaji • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: vse dni (tudi ob nedeljah in praznikih) od 8. do 21. ure. • Dostop je označen na stavbi in na INFO točki.

Občina Trbovlje je po ocenjevalnih kriterijih prav tako dosegla skupno oceno 3,79 in si skupaj z Občino Ajdovščina deli 22. mesto.

1.24 OBČINA BREŽICE Tržnica (Jurčičeva ulica) • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: vsak dan do 15. ure, po tem času pa so v bližnjih lokalih uporabnikom na voljo ključi. • Dostop je označen na stavbi in na INFO točki.

Občina Brežice je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 3,67 in si tako prislužila 24. mesto.

1.25 MESTNA OBČINA MARIBOR Mariborski mestni park - neposredna bližina otroških igral • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišča, namenjenega izključno invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 8. do 19. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih od 9. do 19. ure. • Dostop je označen na stavbi, v turistični karti mesta in na INFO točki.

30

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014

OBČINA TRBOVLJE

OBČINA BREŽICE

MESTNA OBČINA MARIBOR

31


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ v KATEGORIJI OBČIN

Mariborski mestni park - za Akvarijem - Terarijem • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 8. do 19. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih od 9. do 19. ure. • Dostop je označen na stavbi, v turistični karti mesta in na INFO točki.

Prostori pod TIC-om • Uporaba je brezplačna. • Na voljo imamo ženski in moški del sanitarij. • Stranišča, namenjenega izključno invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 7. do 21. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih od 7. do 14. ure. • Dostop je označen na stavbi, v turistični karti mesta in na INFO točki.

Pod Glavnim mostom - Lent • Uporaba je brezplačna. • Stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do nedelje od 9. do 20. ure. • Dostop je označen na stavbi, v turistični karti mesta in na INFO točki. Opomba: Čeprav je to javno stranišče namenjeno izključno invalidom na invalidskih vozičkih, zanje ni urejenega dostopa. Posebna delovna skupina, ki deluje v Svetu invalidov, se z MO Maribor dogovarja za odpravo teh ovir.

Mariborska tržnica – Vodnikov trg • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišča, namenjenega izključno invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: od ponedeljka do sobote od 6. do 14. ure, ob nedeljah in praznikih od 6. do 13. ure. Dostop je označen na stavbi, v turistični karti mesta in na INFO točki.

Magdalenski park • Uporaba je brezplačna.

• V ženskem delu sanitarij imamo obiskovalci na voljo dve stranišči, v moškem delu pa sta zraven dveh stranišč še dva pisoarja. • Stranišča, namenjenega izključno invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 7. do 18. ure, ob sobotah od 7. do 14. ure, ob nedeljah in praznikih je zaprto. • Dostop je označen na stavbi, v turistični karti mesta in na INFO točki.

Klinetova ulica 18, za Osnovno šolo Leona Štuklja Stranišče je namenjeno invalidnim osebam, vendar je zaradi vandalizma zaprto.

Mestna občina Maribor je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 3,62 in si tako prislužila 25. mesto. 32

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014

MESTNA OBČINA MARIBOR

33


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ v KATEGORIJI OBČIN

1.26 OBČINA SEŽANA Glavno avtobusno postajališče • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: v dogovoru z najemnikom lokala se ključ od sanitarij dobi v gostinskem lokalu. • Dostop je označen na stavbi in na INFO točki.

Občina Sežana je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 3,57 in osvojila 26. mesto.

1.27 OBČINA BOHINJ Ob jezeru • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišča, namenjenega izključno invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: zmeraj odprto. • Dostop je označen na stavbi in na INFO točki.

»Pod Skalco« • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženski in moški del sanitarij. • Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: zmeraj odprto. • Dostop je označen na stavbi in na INFO točki.

Občina Bohinj je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 3,46 in si tako prislužila zadnje, 27. mesto.

Letošnji naziv Naj javno stranišče 2014 v kategoriji občin je pridobila Občina Rogaška Slatina, ki je po ocenjevalnih kriterijih za svoja javna stranišča zbrala največ točk. Zraven javnega stranišča na glavnem avtobusnem postajališču, ki smo ga v Občini Rogaška Slatina ocenjevali v preteklih letih, je v letošnjem letu uporabnikom na voljo še eno javno stranišče in sicer na Kidričevi ulici 1. Obe javni stranišči sta brezplačni, primerni tudi za invalidne osebe, dostop pa je označen tako na stavbah kot na info točki in z usmerjevalnimi tablami. Občina Bohinj je po ocenjevalnih kriterijih zbrala najmanj točk, zato ji društvo podeljuje straniščno metlico za najslabše urejena javna stranišča leta 2014. Občina ima dvoje stranišč, ki so sicer zmeraj odprta, dostop je označen tako na stavbi kot na info točki. Uporabniki imamo na voljo stranišča za ženske in moške, stranišča, ki bi bilo namenjeno izključno gibalno oviranim osebam nimajo. V obeh javnih straniščih ob našem prihodu ni bilo mila, brisač ali električnih sušilcev za roke.

34

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014

OBČINA SEŽANA

OBČINA BOHINJ

35


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ v KATEGORIJI OBČIN

2 Obiskane občine brez javnih stranišč 2.1 OBČINA DRAVOGRAD V letu 2012 je bilo meščanom in drugim obiskovalcem mesta eno javno stranišče dostopno v Trgovsko poslovnem centru, ki pa so ga v letu 2013 porušili, novih pa niso zgradili. Predlagamo jim izgradnjo vsaj enega javnega stranišča.

2.2 OBČINA ILIRSKA BISTRICA V občini javnih stranišč nimajo. Predlagamo jim izgradnjo vsaj enega javnega stranišča.

2.3 OBČINA JESENICE Na parkirišču nasproti železniške postaje so še vedno nameščena montažna stranišča. Vodja oddelka za gospodarstvo Občine Jesenice na rednih tedenskih kolegijih izpostavlja naše pobude za izgradnjo javnih stranišč v občini in v mesecu marcu 2014 je občina pričela iskati primerne lokacije za javna stranišča. Občini ponovno predlagamo izgradnjo vsaj enega javnega stranišča.

2.4 KANAL OB SOČI V občini javnih stranišč še zmeraj nimajo. Po besedah zaposlene v TIC-u, tudi nimajo posebnega dogovora z gostinci za uporabo njihovih stranišč. Občini ponovno predlagamo izgradnjo vsaj dveh javnih stranišč.

2.5 OBČINA KRŠKO Kljub temu, da smo občini že v preteklih letih za vzpodbudo pri gradnji javnih stranišč podelili zidak, teh še zmeraj nimajo. Po podatkih zaposlene v odnosih z javnostmi v kabinetu župana Občine Krško, so na najbolj frekventnih mestih stranišča, ki so del poslovnih objektov (npr. v trgovskem centru in podobno), ki jih lahko koristijo občani in turisti. Občini ponovno predlagamo izgradnjo vsaj enega javnega stranišča.

2.6 OBČINA LENDAVA Po besedah zaposlenega v TIC-u v času prireditev poskrbijo za mobilna stranišča. Občini ponovno predlagamo izgradnjo vsaj enega javnega stranišča.

36

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014

37

2.7 OBČINE MEDVODE, MEŽICA IN RAVNE NA KOROŠKEM Kljub temu, da smo občinam že v preteklih letih za izgradnjo javnih stranišč za vzpodbudo pri gradnji javnih stanišč podelili zidak, teh še zmeraj nimajo. Občinam ponovno predlagamo izgradnjo vsaj enega javnega stranišča.

2.8 OBČINA ORMOŽ V občini javnih stranišč nimajo. Predlagamo jim izgradnjo vsaj enega javnega stranišča.

2.9 OBČINA POSTOJNA Po besedah višjega svetovalca za investicije, zaposlenega v občini Postojna, ima občina pod upravljanjem eno montažno javno stranišče na mestni tržnici, Novi trg. Občini tako ponovno predlagamo izgradnjo vsaj dveh javnih stranišč.

2.10 OBČINA SEVNICA V občini javnih stranišč nimajo. Predlagamo jim izgradnjo vsaj enega javnega stranišča.

2.11 ZAGORJE OB SAVI Po besedah zaposlene v komunalnem podjetju, se eno stranišče nahaja na tržnici. Čeprav ga ureja komunalno podjetje, stranišče ni javno, ključ pa imajo le lastniki stojnic. Občini ponovno predlagamo izgradnjo vsaj enega javnega stranišča.

Vsem občinam, ki javnih stranišč nimajo, tudi v letošnjem letu za vzpodbudo pri gradnji podeljujemo zidak.


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ v KATEGORIJI OBČIN

3 Dosežena mesta 40 obiskanih občin v Sloveniji MESTO

OBČINA

TOČKE

1.mesto

Občina Rogaška Slatina

z doseženimi 4,72 točkami

2.mesto

Občina Ljubljana

z doseženimi 4,70 točkami

3.mesto

Mestna občina Koper

z doseženimi 4,53 točkami

4.mesto

Mestna občina Velenje

z doseženimi 4,50 točkami

5.mesto

Občina Bled

z doseženimi 4,47 točkami

Mestna občina Kranj Mestna občina Nova Gorica 8.mesto

Mestna občina Murska Sobota

z doseženimi 4,43 točkami

9.mesto

Občina Piran

z doseženimi 4,29 točkami

10.mesto

Občina Škofja Loka

z doseženimi 4,27 točkami

11.mesto

Mestna občina Novo mesto

z doseženimi 4,23 točkami

12.mesto

Občina Domžale

z doseženimi 4,17 točkami

13.mesto

Občina Ljutomer

z doseženimi 4,14 točkami

Občina Radenci 15.mesto

Občina Izola

z doseženimi 4,13 točkami

16.mesto

Mestna občina Celje

z doseženimi 4,07 točkami

Občina Kamnik 18.mesto

Mestna občina Ptuj

19.mesto

Mestna občina Slovenj Gradec

z doseženimi 3,92 točkami z doseženimi 3,91 točkami

20.mesto

Občina Slovenske Konjice

z doseženimi 3,86 točkami

21.mesto

Občina Gornja Radgona

z doseženimi 3,83 točkami

22.mesto

Občina Ajdovščina

z doseženimi 3,79 točkami

Občina Trbovlje

38

24.mesto

Občina Brežice

z doseženimi 3,67 točkami

25.mesto

Mestna občina Maribor

z doseženimi 3,62 točkami

26.mesto

Občina Sežana

z doseženimi 3,57 točkami

27.mesto

Občina Bohinj

z doseženimi 3,46 točkami

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014


OCENJEVANJE OCENJEVANJE STRANIŠČ STRANIŠČ BENCINSKIH SERVISOV BENCINSKIH SERVISOV OB AVTOCESTAH OB AVTOCESTAH V letošnjem letu smo v akciji Naj javno stranišče nadaljevali ocenjevanje stranišč ob avtocestah po Sloveniji. Namen ocenjevanja je ugotoviti kako dobro je poskrbljeno za stranišča ob bencinskih servisih, še posebej ob poletnih dneh, ko so naše avtoceste polne turistov. Takrat v avtomobilu preživimo dlje časa kot običajno, zato se pojavi potreba po obisku stranišča že za zdravo osebo, kaj šele za osebo s KVČB. Tudi letos smo tako kot prejšnja leta ugotovili, da so med bolj čistimi tista stranišča, v katerih je ves čas prisotna čistilka. Letošnja novost so nekatera plačljiva Petrolova stranišča. Sicer se ta denar lahko kasneje vnovči pri nakupu v Petrolovih poslovalnicah, vendar smo mnenja, da ta način osebam s KVČB in drugih invalidom močno oteži dostop do stranišča, zato smo vsa ta stranišča pri kriteriju »plačljivost/ neplačljivost« ocenili z oceno -1 točka. Tako kot lani, so imela stranišča s stalno prisotnostjo čistilke ob izhodu postavljeno mizico, na kateri je bila posodica, kamor je lahko vsak uporabnik dal poljubno količino denarja. Vsa takšna stranišča smo pri kriteriju »plačljivost/neplačljivost« ocenili z oceno 4 točke, ker menimo, da te posodice pri uporabniku vzbujajo dolžnost plačila. Kabine s stranišči, ki so bile zaklenjene, torej se jih tisti dan ni dalo uporabljati, smo vzeli za neobstoječa. Prav tako smo pri številu stranišč ocenili povprečje med številom moških in ženskih stranišč. Letošnje leto smo ocenili 52 bencinskih servisov, dva več kot lani. Na novo smo ocenili stranišče bencinskega servisa OMV Sap in Petrol Dul, ki sta bila v letošnjem letu na novo zgrajena in se nahajata na dolenjski avtocesti od Ljubljane do Novega mesta, kjer v preteklih letih ni bilo nobenega bencinskega servisa s sanitarijami, na kar smo opozarjali tudi v naši akciji. Ocene, ki jih podajamo, so ocene, ki smo jih dobili s pomočjo naših kriterijev in so nanje vplivali različni dejavniki, kot so frekvenca uporabnikov stranišč na dan ocenjevanja, vreme in delo čistilke, kar dopušča možnost majhne razlike v končni oceni v primeru ocenjevanja kakšnega drugega dne.

Dosežena mesta obiskanih bencinskih servisov MESTO 1. mesto

TOČKE z doseženimi 4,32 točkami

2. mesto

Petrol Lukovica, smer Maribor

z doseženimi 4,13 točkami

3. mesto

Petrol Mlake, smer Italija

z doseženimi 4,08 točkami

4. mesto

Petrol Povir, smer Italija

z doseženimi 4,07 točkami

5. mesto

Petrol Voklo, smer Avstrija

z doseženimi 4,02 točkami

6. mesto

Petrol Starine, smer Ljubljana

z doseženimi 4,00 točkami

Petrol Murska Sobota, smer Maribor

z doseženimi 4,00 točkami

Petrol Lormanje, smer Madžarska

z doseženimi 3,96 točkami

Petrol Tepanje, smer Ljubljana

z doseženimi 3,96 točkami

Petrol Podsmreka, smer Ljubljana

z doseženimi 3,96 točkami

11. mesto

Petrol Grič

z doseženimi 3,95 točkami

12. mesto

Petrol Zaloke, smer Ljubljana

z doseženimi 3,93 točkami

8. mesto

40

BENCINSKI SERVIS Petrol Murska Sobota, smer Madžarska

13. mesto

Petrol Šempas, smer Ljubljana

z doseženimi 3,92 točkami

14. mesto

Petrol Zaloke, smer Hrvaška

z doseženimi 3,89 točkami

15. mesto

Petrol Povir, smer Ljubljana

z doseženimi 3,88 točkami

16. mesto

Petrol Barje, smer Maribor

z doseženimi 3,81 točkami

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014

17. mesto

OMV Grabonoš, smer Madžarska

z doseženimi 3,79 točkami

MOL Pince, smer Maribor

z doseženimi 3,79 točkami

Petrol Barje, smer Koper

z doseženimi 3,79 točkami

OMV Ravbarkomanda, smer Ljubljana

z doseženimi 3,79 točkami

21. mesto

Petrol Lom, smer Ljubljana

z doseženimi 3,77 točkami

22. mesto

OMV Radovljica, smer Avstrija

z doseženimi 3,75 točkami

Petrol Starine, smer Hrvaška

z doseženimi 3,75 točkami

Petrol Grabonoš, smer Maribor

z doseženimi 3,75 točkami

Petrol Lopata, smer Ljubljana

z doseženimi 3,75 točkami

Petrol Vrtojba, smer Italija

z doseženimi 3,75 točkami

27. mesto

Petrol Vrtojba, smer Ljubljana

z doseženimi 3,71 točkami

28. mesto

Petrol Jesenice, smer Avstrija

z doseženimi 3,70 točkami

29. mesto

OMV Radovljica, smer Ljubljana

z doseženimi 3,68 točkami

30. mesto

OMV Dobrenje, smer Avstrija

z doseženimi 3,67 točkami

31. mesto

OMV Lukovica, smer Ljubljana

z doseženimi 3,64 točkami

32. mesto

Petrol Mokrice, smer Ljubljana

z doseženimi 3,63 točkami

33. mesto

Petrol Pince, smer Madžarska

z doseženimi 3,61 točkami

34. mesto

MOL Lormanje, smer Maribor

z doseženimi 3,56 točkami

35. mesto

OMV Ravbarkomanda, smer Koper

z doseženimi 3,55 točkami

36. mesto

Petrol Voklo, smer Ljubljana

z doseženimi 3,52 točkami

37. mesto

Petrol Dul, smer Hrvaška

z doseženimi 3,46 točkami

38. mesto

OMV Mokrice, smer Hrvaška

z doseženimi 3,40 točkami

39. mesto

OMV Sap, smer Hrvaška

z doseženimi 3,38 točkami

40. mesto

Petrol Lom, smer Koper

z doseženimi 3,35 točkami

41. mesto

OMV Dravsko polje, smer Ljubljana

z doseženimi 3,32 točkami

42. mesto

Petrol Šentilj, smer Avstrija

z doseženimi 3,31 točkami

43. mesto

OMV Šempas, smer Italija

z doseženimi 3,26 točkami

44. mesto

OMV Fernetiči, smer Ljubljana

z doseženimi 3,25 točkami

45. mesto

Petrol Ravne

z doseženimi 3,24 točkami

46. mesto

Petrol Tepanje, smer Maribor

z doseženimi 3,13 točkami

47. mesto

OMV Lopata, smer Maribor

z doseženimi 3,08 točkami

48. mesto

OMV Dravsko polje, smer Hrvaška

z doseženimi 3,04 točkami

49. mesto

Petrol Šentilj, smer Maribor

z doseženimi 2,93 točkami

50. mesto

OMV Dobrenje, smer Maribor

z doseženimi 2,71 točkami

51. mesto

OMV Fernetiči, smer Italija

z doseženimi 2,68 točkami

52. mesto

Petrol Jesenice, smer Ljubljana

z doseženimi 2,55 točkami

41

Bencinski servis Petrol Murska Sobota, smer Madžarska si je v letošnji akciji pridobil naziv NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014 v kategoriji bencinskih servisov ob avtocestah po Sloveniji. Bencinski servis Petrol Jesenice, smer Ljubljana je po ocenjevalnih kriterih zbral najmanj točk, zato mu društvo podeljuje straniščno metlico za najslabše urejena javna stranišča bencinskih servisov leta 2014.


OCENJEVANJE STRANIŠČ BENCINSKIH SERVISOV OB AVTOCESTAH

PETROL MURSKA SOBOTA, SMER MADŽARSKA

42

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014

Petrol Lukovica, smer Maribor

Petrol Mlake, smer Italija

43


OCENJEVANJE STRANIŠČ BENCINSKIH SERVISOV OB AVTOCESTAH

44

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014

45


OCENJEVANJE OOCENJEVANJE STRANIŠČ STRANIŠČ V 10 ZDRAVSTVENIH V 10 ZDRAVSTVENIH DOMOVIH V SLOVENIJI DOMOVIH V SLOVENIJI V lanskem letu smo k obstoječim kategorijam dodali še ocenjevanje stranišč v desetih zdravstvenih domovih v Sloveniji, v katerih smo izvajali akcijo ozaveščanja javnosti »Trenutno odsoten, hvala za razumevanje«. Letos smo s to akcijo nadaljevali v drugih desetih zdravstvenih domovih in v teh prav tako ocenili stranišča. Izmed letos vključenih so rezultati naslednji:

1 ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA • Pacienti imamo na voljo stranišča za ženske in stranišča za moške. • Eno stranišče v pritljičju je urejeno tudi za invalidne osebe. • Ključa ni potrebno iskati. • Umivalnik je v stranišču in ne samo v predprostoru samo na straniščih na urgenci.

Stranišča v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica so po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,59 in si tako prislužila 1. mesto.

2 ZDRAVSTVENI DOM ŠKOFJA LOKA • Pacienti imamo na voljo stranišča za ženske in stranišča za moške. • Eno stranišče je urejeno tudi za invalidne osebe. • Ključa ni potrebno iskati. • Umivalnik je samo v predprostoru.

Stranišča v Zdravstvenem domu Škofja Loka so po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,49 in si tako prislužila 2. mesto.

3 ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE • Pacienti imamo na voljo stranišča za ženske in stranišča za moške. • Stranišče za invalidne osebe je urejeno v kleti in v pritličju. • Ključ je potrebno poiskati samo v pritljičju, kjer so zasebne ambulante. • Umivalnik je samo v predprostoru.

Stranišča v Zdravstvenem domu Domžale so po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,39 in si tako prislužila 3. mesto.

4 ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE • Pacienti imamo na voljo stranišča za ženske in stranišča za moške. • Eno stranišče v pritljičju je urejeno tudi za invalidne osebe. • Ključ je potrebno poiskati samo v pritljičju, kjer so zasebne ambulante. • Umivalnik je samo v predprostoru.

Stranišča v Zdravstvenem domu Brežice so po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,37 in si tako prislužila 4. mesto.

46

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014

ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA

ZDRAVSTVENI DOM ŠKOFJA LOKA

ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE

ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE

47


OOCENJEVANJE STRANIŠČ V 10 ZDRAVSTVENIH DOMOVIH V SLOVENIJI

5 ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA • Pacienti imamo na voljo stranišča za ženske in stranišča za moške. • Eno stranišče v pritličju je urejeno tudi za invalidne osebe. • Ključa ni potrebno iskati. • Umivalnik je samo v predprostoru.

Stranišča v Zdravstvenem domu Sežana so po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,34 in si tako prislužila 5. mesto.

6 ZDRAVSTVENI DOM KRANJ • Pacienti imamo na voljo stranišča za ženske in stranišča za moške. • V vseh nadstropjih je po eno stranišče urejeno tudi za invalidne osebe. • Ključ dobimo pri osebju v ambulanti. • Umivalnik je samo v predprostoru.

Stranišča v Zdravstvenem domu Kranj so po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,24 in si tako prislužila 6. mesto.

7 ZDRAVSTVENI DOM PTUJ • Pacienti imamo na voljo stranišča za ženske in stranišča za moške. • Stranišče za invalidne osebe je urejeno le v pritličju. • Ključa ni potrebno iskati. • Umivalnik je samo v predprostoru.

Stranišča v Zdravstvenem domu Ptuj so po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,16 in si tako prislužila 7. mesto.

8 ZDRAVSTVENI DOM POSTOJNA • Pacienti imajo na voljo stranišča za ženske in stranišča za moške. • Eno stranišče v 1. nadstropju je urejeno tudi za invalidne osebe. • Ključ je potrebno poiskati le v pritljičju, kjer so zasebne ambulante. • Umivalnik je samo v predprostoru.

Stranišča v Zdravstvenem domu Postojna so po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 3,80 in si tako prislužila 8. mesto.

9 ZDRAVSTVENI DOM VELENJE V času ocenjevanja stranišč je bil zdravstveni dom v stanju obnove tako, da smo ocenili le stranišča v ambulantah za otroke. • Pacienti imamo na voljo stranišča za ženske in stranišča za moške. • Eno stranišče je urejeno tudi za invalidne osebe. • Ključ je potrebno poiskati pri osebju. • Umivalnik je samo v predprostoru.

Stranišča v Zdravstvenem domu Velenje so po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 3,64 in si tako prislužila predzadnje, 9. mesto. 48

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014

ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA

ZDRAVSTVENI DOM KRANJ

ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

ZDRAVSTVENI DOM POSTOJNA

ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

49


OOCENJEVANJE STRANIŠČ V 10 ZDRAVSTVENIH DOMOVIH V SLOVENIJI

10 ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA • Pacienti imamo na voljo stranišča za ženske in stranišča za moške. • Stranišča, urejenega za invalidne osebe, ni. • Ključa ni potrebno iskati. • Umivalnik je samo v predprostoru. Stranišča v Zdravstvenem domu Murska Sobota so po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 3,39 in si tako prislužila zadnje, 10. mesto.

Naziv Naj javno stranišče 2014 v kategoriji stranišč v zdravstvenih domovih je pridobil Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, ki je po ocenjevalnih kriterijih za svoja stranišča zbral največ točk, in sicer 4,59. Zdravstveni dom Murska Sobota je po ocenjevalnih kriterijih zbral najmanj točk (3,39), zato mu društvo podeljuje straniščno metlico za najslabše urejena stranišča v zdravstvenih domovih leta 2014.

Dosežena mesta stranišč v 10 zdravstvenih domovih v Sloveniji

50

MESTO

ZDRAVSTVENI DOM

TOČKE

1.mesto

Zdravstveni dom Ilirska Bistrica

z doseženimi 4,59 točkami

2.mesto

Zdravstveni dom Škofja Loka

z doseženimi 4,49 točkami

3.mesto

Zdravstveni dom Domžale

z doseženimi 4,39 točkami

4.mesto

Zdravstveni dom Brežice

z doseženimi 4,37 točkami

5.mesto

Zdravstveni dom Sežana

z doseženimi 4,34 točkami

6.mesto

Zdravstveni dom Kranj

z doseženimi 4,24 točkami

7.mesto

Zdravstveni dom Ptuj

z doseženimi 4,16 točkami

8.mesto

Zdravstveni dom Postojna

z doseženimi 3,80 točkami

9.mesto

Zdravstveni dom Velenje

z doseženimi 3,64 točkami

10.mesto

Zdravstveni dom Murska Sobota

z doseženimi 3,39 točkami

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014

ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA

51


OCENJEVANJE STRANIŠČ V 6 VEČJIH TRGOVSKIH CENTRIH V SLOVENIJI

OOCENJEVANJE STRANIŠČ V 10 ZDRAVSTVENIH DOMOVIH V SLOVENIJI

Bolniki s kronično vnetno črevesno boleznijo več krat potrebujemo dostop do stranišča tudi v trgovskih centrih. Iz tega razloga smo v letošnjem letu pod drobnogled vzeli stranišča v 6 večjih trgovskih centrih v Sloveniji. Če povzamemo, so stranišča v vseh obiskanih trgovskih centrih lepo urejena. • Obiskovalci imamo na voljo tako ženska kot moška stranišča na več lokacijah. • Stranišča za invalidne osebe so prav tako urejena na več lokacijah. • Ključa ni potrebno iskati. • Odpiralni čas: od ponedeljka do sobote od 9. do 21. ure, v nedeljo od 9. do 15. ure. • Stranišča so označena tako na samih vratih kot na INFO točki in z usmerjevalnimi tablami. Ob koncu meseca septembra smo želeli obiskati in oceniti še javna stranišča v EUROPARK-u v Mariboru, vendar so nam v e-sporočilu zapisali, da njihovo podjetje nima prakse sodelovati v tovrstnih raziskavah. Po ponovni predstavitvi akcije Naj javno stranišče so želeli, da jih obiščemo in stranišča ocenimo pred odpiralnim časom ob predhodni določitvi dneva ocenjevanja. Ker se z njihovimi pogoji zaradi namena akcije nismo strinjali, stranišč v EUROPARK-u v Mariboru nismo ocenili, zato bomo Europarku Maribor podelili opomin za nesodelovanje. Letošnji naziv Naj javno stranišče 2014 v kategoriji stranišč v trgovskih centrih je pridobil Citycenter Celje, ki je po ocenjevalnih kriterijih za svoja stranišča zbral največ točk, in sicer 4,97. Supernova Koper je po ocenjevalnih kriterijih zbral najmanj točk (4,70), zato mu društvo podeljuje straniščno metlico za najslabše urejena stranišča izmed obiskanih trgovskih centrov leta 2014.

Dosežena mesta stranišč v 6 večjih trgovskih centrih v Sloveniji

52

MESTO

TRGOVSKI CENTER

TOČKE

1.mesto

CITY CENTER CELJE

z doseženimi 4,97 točkami

2.mesto

QLANDIA NOVO MESTO

z doseženimi 4,84 točkami

3.mesto

CITYPARK LJUBLJANA

z doseženimi 4,81 točkami

4.mesto

BTC CITY MURSKA SOBOTA

z doseženimi 4,79 točkami

5.mesto

SUPERNOVA KOPER

z doseženimi 4,70 točkami

6.mesto

EUROPARK MARIBOR

(ni želel sodelovati)

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014

CITY CENTER CELJE

QLANDIA NOVO MESTO

CITYPARK LJUBLJANA

BTC CITY MURSKA SOBOTA

SUPERNOVA KOPER

53


ZAKLJUČEK Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen (KVČB) cijo ocenjevanja urejenosti javnih stranišč. V letošnjem vajali v štirih kategorijah, in sicer v kategoriji občin, goriji 6 večjih trgovskih centrov v Sloveniji in kategoriji

že šesto leto zapored izvaja akletu smo ocenjevanje ponovno izkategoriji bencinskih servisov, kate10 zdravstvenih domov v Sloveniji.

V mesecu februarju 2014 smo člani ocenjevalnih komisij pričeli z aktivnostmi in dodelali kriterije posameznih kategorij. Stranišča v 7 zdravstvenih domovih (ZD Postojna, ZD Domžale, ZD Kranj, ZD Brežice, ZD Ilirska Bistrica, ZD Sežana in ZD Murska Sobota) smo ocenili v sklopu akcije Trenutno odsoten – hvala za razumevanje in sicer od meseca januarja do meseca septembra. Ostale tri pa smo obiskali v poletnih mesecih ( ZD Ptuj, ZD Velenje in ZD Škofja Loka). V mesecu marcu smo natisnili zloženko Naj javno stranišče 2014 in 40 občin, 6 večjih trgovskih centrov, zdravstvene domove in vodstvo bencinskih družb pisno obvestili o ocenjevanju, ki je potekalo v poletnih mesecih nanapovedano.

1. kategorija: JAVNA STRANIŠČA V OBČINAH PO SLOVENIJI Vse od leta 2012 smo stranišča ocenjevali v 35 občinah (AJDOVŠČINA, BLED, BOHINJ, BREŽICE, CELJE, DOMŽALE, DRAVOGRAD, GORNJA RADGONA, IZOLA, JESENICE, KANAL OB SOČI, KOPER, KRANJ, KRŠKO, LENDAVA, LJUBLJANA, LJUTOMER, MARIBOR, MEDVODE, MEŽICA, MURSKA SOBOTA, NOVA GORICA, NOVO MESTO, PIRAN, POSTOJNA, PTUJ, RADENCI, RAVNE NA KOROŠKEM, ROGAŠKA SLATINA, SLOVENJ GRADEC, SLOVENSKE KONJICE, ŠKOFJA LOKA, TRBOVLJE, VELENJE, ZAGORJE OB SAVI), v letošnjem letu pa smo dodali še 5 novih (ILIRSKA BISTRICA, KAMNIK, ORMOŽ, SEVNICA, SEŽANA). Stranišča v občinah smo ocenjevali po naslednjih kriterijih; DOSTOPNOST (urnik dostopa in plačljivost/ neplačljivost), UREJENOST oziroma higiena prostorov, OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, turističnih zemljevidih, na informacijskih točkah, z usmerjevalnimi tablami), ŠTEVILO SANITARIJ glede na velikost posamezne občine, SANITARIJE ZA INVALIDE (na invalidskih vozičkih), OPREMO (dotrajanost in delovanje) in HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač/sušilec). Kriterij SANITARIJE ZA INVALIDE (na invalidskih vozičkih) smo še posebej vzeli pod drobnogled v občinah in trgovskih centrih in ocenjevali: DOSTOPNOST (urnik dostopa in plačljivost/neplačljivost, iskanje ključa), UREJENOST oziroma higiena prostorov, OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, turističnih zemljevidih, na informacijskih točkah, z usmerjevalnimi tablami), OPREMO (dotrajanost, delovanje, nizka straniščna školjka, dostopna z obeh strani, obojestranska držala ob straniščni školjki, ki se dvigajo, odlagalna polica, umivalnik v višini 65 – 70 cm pod katerim je dovolj prostora za voziček, veliko ogledalo, dostopno stikalo za luč ali luč na senzor, klicna naprava za klic v sili in vrata v stranišče, ki so široka 90 cm in se odpirajo navzven) in HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač/sušilec ter zaprt koš za higienske odpadke). Od skupno štirideset (40) obiskanih občin ima javna stranišča sedemindvajset (27) občin, in sicer skupno 59 lokacij javnih stranišč, saj imajo nekatere občine več lokacij. Pet (5) občin je zraven že obstoječih zgradilo še dodatna javna stranišča, in sicer Občina Rogaška Slatina, MO Ljubljana, MO Velenje, MO Ptuj in MO Slovenj Gradec, ostalih trinajst (13) občin pa javnih stranišč še zmeraj nima. Tem bomo za vzpodbudo pri gradnji ponovno podelili zidak in jim svetovali, da javna stranišča uredijo, saj so še kako pomembna. V mesecu decembru 2013 so v Mestni občini Murska Sobota zraven obstoječih javnih sanitarij uredili tudi stranišče za invalidne osebe, v Občini Ljutomer so v javnih straniščih zamenjali dotrajano opremo, v Občini Brežice pa so javna stranišča na tržnici povsem obnovili in uredili tudi stranišče za invalidne osebe. Letošnji naziv Naj javno stranišče 2014 v kategoriji občin podeljujemo Občini Rogaška Slatina, ki je po zgoraj omenjenih kriterijih za svoja javna stranišča zbrala največ točk (4,72). Zraven javnega stranišča na glavnem avtobusnem postajališču, ki smo ga v Občini Rogaška Slatina ocenjevali v preteklih letih, je v letošnjem letu uporabnikom na voljo še eno javno stranišče in sicer na Kidričevi ulici 1.

54

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014

55

Stranišča so brezplačna, primerna tudi za invalidne osebe, dostop pa je označen tako na stavbah kot na info točki in z usmerjevalnimi tablami. Občina Bohinj je po ocenjevalnih kriterijih zbrala najmanj točk (3,46), zato ji društvo podeljuje straniščno metlico za najslabše urejena javna stranišča leta 2014. Občina ima dvoje stranišč, ki so sicer zmeraj odprta, dostop je označen tako na stavbi kot na info točki. Uporabniki imamo na voljo stranišče za ženske in moške, stranišča, ki bi bilo namenjeno izključno gibalno oviranim osebam pa nimajo. V obeh javnih straniščih ob našem prihodu ni bilo mila, brisač ali električnih sušilcev za roke.

2. kategorija: jAVNA STRANIŠČA BENCINSKIH SERVISOV OB AVTOCESTAH PO SLOVENIJI Stranišča na bencinskih servisih smo ocenjevali po naslednjih kriterijih in sicer DOSTOPNOST (plačljivost/ neplačljivost), UREJENOST (higiena prostorov), ŠTEVILO SANITARIJ, OZNAČENOST DOSTOPA (na stavbi, na obvestilnem znaku ob avtocesti), SANITARIJE ZA INVALIDE (iskanje ključa, dostopnost, velikost, pripomočki), OPREMO (dotrajanost, delovanje) in HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač/sušilci za roke). Tudi letos smo tako kot prejšnja leta ugotovili, da so med bolj čistimi tista stranišča, v katerih je ves čas prisotna čistilka in da imajo nekatera stranišča s stalno prisotnostjo čistilke, ob izhodu postavljeno mizico s posodico za prostovoljne prispevke. Letošnja novost so nekatera plačljiva Petrolova stranišča. Sicer se ta denar lahko kasneje vnovči pri nakupu v Petrolovih poslovalnicah, vendar smo mnenja, da ta način osebam s KVČB in drugih invalidom močno oteži dostop do stranišča, zato smo vsa ta stranišča pri kriteriju »plačljivost/neplačljivost« ocenili z oceno -1 točka. Letošnje leto smo ocenili 52 bencinskih servisov, dva več kot lani. Na novo smo ocenili stranišče bencinskega servisa OMV Sap in Petrol Dul, ki sta bila v letošnjem letu na novo zgrajena in se nahajata na dolenjski avtocesti od Ljubljane do Novega mesta, kjer v preteklih letih ni bilo nobenega bencinskega servisa s sanitarijami, na kar smo opozarjali tudi v naši akciji. Letošnji naziv Naj javno stranišče 2014 v kategoriji bencinskih servisov ob avtocestah po Sloveniji podeljujemo Bencinskemu servisu Petrol Murska Sobota, smer Madžarska, ki je po zgoraj omenjenih kriterijih za svoja stranišča zbral največ točk. Bencinski servis Petrol Jesenice, smer Ljubljana je po ocenjevalnih kriterih zbral najmanj točk, zato mu društvo podeljuje straniščno metlico za najslabše urejena javna stranišča bencinskih servisov leta 2014.

3.kategorija: STRANIŠČA V ZDRAVSTVENIH DOMOVIH V SLOVENIJI V lanskem letu smo k obstoječim kategorijam dodali še ocenjevanje stranišč v desetih zdravstvenih domovih v Sloveniji, v katerih smo izvajali akcijo ozaveščanja javnosti »Trenutno odsoten, hvala za razumevanje«. Letos smo s to akcijo nadaljevali v drugih desetih zdravstvenih domovih in v teh prav tako ocenili stranišča (ZD Ilirska Bistrica, ZD Škofja Loka, ZD Domžale, ZD Brežice, ZD Sežana, ZD Kranj, ZD Ptuj, ZD Postojna, ZD Velenje, ZD Murska Sobota). Stranišča smo ocenjevali po naslednjih kriterijih in sicer DOSTOPNOST (v bližini ali ob ambulanti, iskanje ključa), ČISTOČA (higiena prostorov, umivalnik v stranišču in ne samo v predprostoru), OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi), ŠTEVILO SANITARIJ (primerno glede na čas čakanja), SANITARIJE ZA INVALIDE (na invalidskih vozičkih), OPREMO (dotrajanost in delovanje) in HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila, razkužila za roke in brisač/sušilec, straniščna metlica ter papirna zaščita za straniščno školjko).


ZAKLJUČEK

Kriterij SANITARIJE ZA INVALIDE (na invalidskih vozičkih) smo ocenjevali ponaslednjih kriterijih: OZNAČENOST DOSTOPA, ISKANJE KLJUČA, vrata v stranišče, ki so široka 90 cm in se odpirajo navzven, HIGIENA PROSTOROV, OPREMO (dotrajanost, delovanje, nizka straniščna školjka, dostopna z obeh strani, obojestranska držala ob straniščni školjki, ki se dvigajo, odlagalna polica, umivalnik v višini 65 – 70 cm pod katerim je dovolj prostora za voziček, veliko ogledalo, dostopno stikalo za luč ali luč na senzor, klicna naprava za klic v sili) in HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač/sušilec ter zaprt koš za higienske odpadke) in ŠTEVILO SANITARIJ. Glede na rezultate ugotavljamo, da so stranišča v veliki večini primerno urejena. Ponekod izstopajo povsem obnovljena stranišča, v enem zdravstvenem domu pa so jih v času našega obiska obnavljali. Pomembno je poudariti, da Zdravstveni dom Murska Sobota nima stranišča, ki bi bilo namenjeno invalidnim osebam, le Zdravstveni dom Kranj ima ta stranišča primerno dostopna, ostali pa imajo tovrstne sanitarije le v enem nadstropju. Stranišča so sicer v bližini ambulant oziroma tik ob ambulantah, so tudi zmeraj dostopna, vendar ima le en zdravstveni dom umivalnik tudi v stranišču, in sicer ZD Ilirska Bistrica, ostali pa le v predprostoru. Razkužila se v večini nahajajo le na hodnikih. Skupno število stranišč je glede na število bolnikov, ki dnevno obiščejo ambulante sprejemljivo. Naziv Naj javno stranišče 2014 v kategoriji stranšč v zdravstvenih domovih je pridobil Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, ki je po ocenjevalnh kriterijih za svoja stranišča zbral največ točk, in sicer 4,59. Zdravstveni dom Murska Sobota je po ocenjevalnih kriterijih zbral najmanj točk (3,39), zato mu društvo podeljuje straniščno metlico za najslabše urejena stranišča v zdravstvenih domovih leta 2014.

4. kategorija: STRANIŠČA 6 VEČJIH TRGOVSKIH CENTROV V SLOVENIJI Bolniki s kronično vnetno črevesno boleznijo več krat potrebujemo dostop do stranišča tudi v trgovskih centrih. Iz tega razloga smo v letošnjem letu pod drobnogled vzeli stranišča v 6 večjih trgovskih centrih v Sloveniji (Citycenter Celje, Qulandia Novo mesto, Citypark Ljubljana, BTC CITY Murska Sobota, Supernova Koper in EUROPARK Maribor). Stranišča smo ocenjevali po naslednjih kriterijih in sicer DOSTOPNOST (urnik dostopa), UREJENOST (higiena prostorov), OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, na INFO točki, usmerjevalne table), ŠTEVILO SANITARIJ (primerno glede na velikost trgovskega centra), SANITARIJE ZA INVALIDE (na invalidskih vozičkih), OPREMO (dotrajanost in delovanje) in HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač/ sušilec ter papirna zaščita za straniščno školjko). Kriterij SANITARIJE ZA INVALIDE (na invalidskih vozičkih) smo še posebej vzeli pod drobnogled v občinah in trgovskih centrih in ocenjevali: DOSTOPNOST (urnik dostopa in plačljivost/neplačljivost, iskanje ključa), UREJENOST oziroma higiena prostorov, OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, turističnih zemljevidih, na informacijskih točkah, z usmerjevalnimi tablami), OPREMO (dotrajanost, delovanje, nizka straniščna školjka, dostopna z obeh strani, obojestranska držala ob straniščni školjki, ki se dvigajo, odlagalna polica, umivalnik v višini 65 – 70 cm pod katerim je dovolj prostora za voziček, veliko ogledalo, dostopno stikalo za luč ali luč na senzor, klicna naprava za klic v sili in vrata v stranišče, ki so široka 90 cm in se odpirajo navzven) in HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač/sušilec ter zaprt koš za higienske odpadke). Ugotavljamo, da so stranišča v vseh obiskanih trgovskih centrih lepo urejena. Obiskovalci imamo na voljo stranišča za ženske in stranišča za moške ter stranišča, urejena za invalidne osebe, na več lokacijah, ključa pa ni potrebno iskati. Stranišča so odprta v času odprtja trgovskih centrov in sicer od ponedeljka do sobote od 9. do 21. ure in v nedeljo od 9. do 15. ure. Stranišča so označena tako na samih vratih kot na INFO točki in z usmerjevalnimi tablami.

56

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014

57

Ob koncu meseca septembra smo želeli obiskati in oceniti še javna stranišča v EUROPARK-u v Mariboru vendar so nam v e-sporočilu zapisali, da njihovo podjetje nima prakse sodelovati v tovrstnih raziskavah. Po ponovni predstavitvi akcije Naj javno stranišče so nato želeli, da jih obiščemo in stranišča ocenimo pred odpiralnim časom ob predhodni določitvi dneva ocenjevanja. Ker se z njihovimi pogoji zaradi namena akcije nismo strinjali, stranišč v EUROPARK-u v Mariboru nismo ocenili, zato bomo Europarku Maribor podelili opomin za nesodelovanje. Letošnji naziv Naj javno stranišče 2014 v kategoriji stranišč v trgovskih centrih je pridobil Citycenter Celje, ki je po ocenjevalnih kriterijih za svoja stranišča zbral največ točk. Trgovski center Supernova Koper je po ocenjevalnih kriterijih zbral najmanj točk, zato mu društvo podeljuje straniščno metlico za najslabše urejena stranišča izmed obiskanih trgovskih centrov leta 2014.

Komisijo za ocenjevanje javnih stranišč so sestavljali naslednji člani Društva za kronično vnetno črevesno bolezen: • Jernej Leskovšek in Petra Leskovšek Lasetzky – ocenjevanje javnih stranišč po občinah, trgovskih centrih in zdravstvenih domovih, • Laura Ravas in Dejan Koren – ocenjevanje stranišč bencinskih servisov ob avtocestah, • koordinatorka akcije Danica Koren. Za terensko ocenjevanje smo tudi v letošnjem letu uporabljali vozilo Zveze paraplegikov Slovenije, ki nam je vozilo dodelila v brezplačno uporabo za čas izvajanja terenskega ocenjevanja. Akcijo smo tudi v letošnjem letu popestrili z nagradnim natečajem Naj straniščna zgodba in z risbicami mladih umetnikov – bolnikov z Bolnišnične šole OŠ Bojana Ilicha, ki deluje v Pediatrični kliniki UKC Maribor in bolnikov z Bolnišnične šole na otroškem oddelku Splošne bolnišnice Celje. Dela so razstavljena v preddverju Viteške dvorane, Trg francoske revolucije 1, Ljubljana na dan zaključne prireditve, dne 14. 11. 2014 od 17. do 19. ure. Risbice in zgodbe bodo objavljene v 9. številki društvenega glasila Kronček, v mesecu decembru 2014. Ob zaključku akcije oz. ob svetovnem dnevu stranišč, 19. novembru, smo izdali bilten, dopolnili zemljevid in ažurirali spletno stran akcije www.najjavnostranisce.kvcb.si. Na zaključni prireditvi dne 14. 11. 2014 ob 17.00 uri v Viteški dvorani, Trg francoske revolucije 1, Ljubljana pa razglasili zmagovalce akcije po posameznih kategorijah. Lep in prijazen pozdrav do prihodnjega leta. Petra Leskovšek Lasetzky predsednica ocenjevalne komisije


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ v KATEGORIJI OBČIN

Izjava glasbenice in podpornice akcije Tanje Žagar »Ves čas svojega delovanja se v veliki meri posvečam tudi dobrodelnosti, saj se zavedam svoje družbene odgovornosti do številčne publike, ki sem si jo v vseh teh letih pridobila, zato vsako leto opravim več kot 40 nastopov na raznih dobrodelnih prireditvah po vsej Sloveniji. Z veseljem sem se odzvala vašemu povabilu.« Diplomirana profesorica glasbene pedagogike Tanja Žagar je na slovenski glasbeni sceni že prava stalnica. Svojo glasbeno kariero uspešno gradi že sedemnajst let, na začetku kot članica najstniške skupine Foxy Teens, zadnjih devet let pa kot samostojna glasbenica. Njena glasba je odraz njene osebnosti, večino besedil za svoje pesmi namreč napiše sama. Navdih črpa iz lastnih izkušenj in iz zgodb ljudi, ki jih srečuje in spoznava. Tako kot je njena glasba prepredena s čustvi, ima tudi sama izreden čut do soljudi.

Izjava televizijske voditeljice in moderatorke na radijskih valovih Jasmine Kandorfer, podpornice akcije Jasmina Kandorfer je poleg svojega radijskega in televizijskega dela kot voditeljica znana po lastnem prizadevanju za zdravje, ki v njenem življenju velja kot najvišja in najpomembnejša vrednota. Tako je Jasmina Kandorfer sicer tudi delovna terapevtka, raziskovalka nutricističnih vsebin, čez nekaj mesecev pa prejme certifikat inštruktorice joge. Tako se je tudi letos z veseljem odločila za ponovno sodelovanje, saj podpira vsa socialna druženja, društva, ki skrbijo za povezovanje ljudi, izmenjavanje informacij in prizadevanje za višjo kakovost življenja.

58

BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014


BILTEN NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014

59

Akcijo so v letu 2014 omogočili:

FIHO s finančnimi sredstvi za izvajanje posebnega socialnega programa odpravljanje ovir v bivalnem okolju

Zveza paraplegikov Slovenije z vozilom, ki ga je koristila komisija za terensko ocenjevanje

grafično oblikovanje studijska fotografija spletne rešitve MO Ljubljana z zagotovitvijo dvorane za zaključno prireditev akcije

Grafično oblikovanje biltena


www.kvcb.si www.najjavnostranisce.kvcb.si

Profile for Društvo za KVČB

NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014  

Bilten Društva za kronično vnetno črevesno bolezen

NAJ JAVNO STRANIŠČE 2014  

Bilten Društva za kronično vnetno črevesno bolezen

Advertisement